.

Кредитні операції Хоум Кредит Банку

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2383
Скачать документ

22

Кредитні операції Хоум Кредит Банку

Зміст

Вступ

Розділ 1. Організаційна характеристика Хоум Кредит Банку

Розділ 2. Аналіз кредитних операцій фізичних осіб

Висновок

Список джерел

Вступ

Банківська система (БС) – форма організації функціонування в країні
спеціалізованих кредитних установ, що склалася історично і закріплена
законами. У Україні діяльність банків і банківської системи в цілому
закріплена законом України “Про банки і банківською діяльність”.

Як грошова і фінансова системи, банківська система несе на собі значні
національні риси, вона формується і перетвориться під впливом цілого
комплексу чинників, характерних для даного регіону: природні і
географічні умови, клімат, національний склад населення, його заняття і
промисли, контакти з сусідами, торгові шляхи і ін.

У історії розвитку БС різних країн відомо декілька їх видів:

· ринкова (дворівнева) БС (Центральний банк і система комерційних
банків);

· централізована монобанківська система;

· унікальна децентралізована БС – Федеральна резервна система США.

Сучасна БС України представлена двома рівнями. Верхній рівень системи
представлений центральним (емісійним) банком. Він реалізує єдину
державну політику в області грошового звернення, кредиту, укрупнення
грошової одиниці, організовує міжбанківські розрахунки, координує
діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці
щодо валют інших країн, виконує інші функції по контролю за банківською
системою України.

На нижньому рівні діють комерційні банки, що підрозділяються на
універсальні і спеціалізовані банки (інвестиційні, ощадні, іпотечні
банки), і небанківські кредитно-фінансові інститути (інвестиційні фонди,
страхові компанії, пенсійні фонди, ломбарди і ін.).

Фінансові фонди і компанії – займаються кредитуванням певних сфер і
галузей господарської діяльності. У їх діяльності можна виділити одну
або дві основних операцій, вони домінують в щодо вузьких секторах ринків
позикових капіталів і мають специфічну клієнтуру. До них можна віднести
інвестиційні, ощадні, страхові і пенсійні установи. Схематичне
представлення банківської системи України розглянуте на Рис.1.1.

До елементів банківської системи відносять і банківську інфраструктуру.
У неї входять різного роду підприємства, агентства і служби, які
забезпечують життєдіяльність банків. Банківська інфраструктура включає
інформаційне, методичне, наукове, кадрове забезпечення, а також засоби
зв’язку, комунікації і ін.

В умовах ринку банки, перш за все, потребують широкої і оперативної
інформації про стан економіки, її галузі, групи підприємств, окремі
підприємства, що звертаються в банк за кредитом і іншими послугами. Для
оцінки кредитоспроможності клієнтів, економічного і ділового ринку, для
консультування підприємств і населення, управління майном клієнта банки
потребують докладної інформації.

picscalex1130100090000030202000002008a01000000008a01000026060f000a03574d
4643010000000000010072260000000001000000e802000000000000e802000001000000
6c0000000000000000000000150000003800000000000000000000006d38000007290000
20454d4600000100e80200000e0000000200000000000000000000000000000060090000
db0c0000cb00000017010000000000000000000000000000c01903006e40040016000000
0c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000a9060000
d8040000250000000c0000000e000080120000000c000000010000005200000070010000
01000000ceffffff00000000000000000000000090010000000000cc0440001254006900
6d006500730020004e0065007700200052006f006d0061006e0000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006310930
00000000040000000000ae30433109300000000047169001cc0002020603050405020304
877a0020000000800800000000000000ff01000000000000540069006d00650073002000
000065007700200052006f006d0061006e000000000000005d2e093050dbae30f8321400
01000000000000000448110022b50230044811004c5eaf301c4811006476000800000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
000000001500000038000000010000005555074185a40741000000002d00000001000000
4c000000040000000000000000000000aa060000d9040000500000002000a50e16000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffffaa060000d9040000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c028e012502040000002e0118001c000000fb020600030000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000
00000000040000002d01000004000000020101001c000000fb02f0ff0000000000009001
000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000
00000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a0e00000001000400
0000000024028f0120660700040000002d010000030000000000

22

Рис. 1.1 Схема банківської системи України

Розділ 1. Організаційна характеристика Хоум Кредит Банку

Закрите акціонерне товариство „ХОУМ КРЕДІТ БАНК”, скорочене найменування
банку: ЗАТ „ХК БАНК” (далі – Банк), є закритим акціонерним товариством
та правонаступником Закритого акціонерного товариства «Агробанк», який
був створений на підставі рішення установчих зборів засновників від
23.05.2002 відповідно до Установчого договору від 23.04.2002 та
зареєстрований Національним банком України (далі – НБУ) 17 жовтня 2002
року за номером 283. У зв’язку з рішенням Загальних зборів акціонерів
(протокол від 04.12.2006 № 4) та на підставі дозволу НБУ від 31.11.2006
№ 41-119/2249-12945 Банк набув статусу банку з іноземним капіталом. Банк
здійснює свою діяльність на підставі банківських ліцензій № 204 від
24.12.2002 та від 16.08.2007, наданих НБУ, та дозволів № 204-3 від
27.12.2006 та від 16.08.2007 з відповідними додатками до них.

Організаційно–правова форма банку: Закрите акціонерне товариство.

Функціональна валюта звітності: українська гривня.

Єдиним акціонером Банку, який володіє 3 073 500 простих іменних акцій,
на загальну суму 307 350 000 гривень, що складає 100 % статутного
капіталу Банку, є:

Компанія “Хоум Кредіт Б.В.” (Home Credit B.V.), товариство з обмеженою
відповідальністю, що засноване та існує відповідно до законодавства
Нідерландів.

Home Credit Bank (раніше ЗАТ «Агробанк») – універсальний міжнародний
банк, що надає повний спектр послуг для приватних осіб і корпоративних
клієнтів. На 01.10.2009г. розмір активів Home Credit Bank складає 1
392,9 млн. грн., статутного капіталу – 307 млн. грн. 24 вересня 2009г.
незалежне українське рейтингове агентство «Кредит-рейтинг» відновило
довгостроковий кредитний рейтинг Home Credit Bank за національною
шкалою. Результатом оновлення стало підтвердження привласненого банку 12
серпня 2008г. і оновленого 04 квітня 2009г. рейтингу на рівні «uaA»
(прогноз «стабільний»). За підсумками вересня 2009г. депозити в Home
Credit Bank в сьомий раз підряд отримали оцінку «висока надійність» від
агентства «Кредит-рейтинг». Банк є учасником Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб. Регіональна мережа банку представлена в 7 регіонах
України – Дніпропетровській, Київській, Донецькій, Харківській,
Одеській, Запорізькій і Полтавській областях.

З грудня 2006г. Home Credit Bank працює у складі Home Credit Group.
Відповідно до затвердженої стратегії розвитку регіональна мережа банку
розвивається пропорційно розширенню територіальної присутності банку.
Особлива увага приділяється продуктовому портфелю банку, який постійно
доповнюється: провідні фахівці банку, що мають досвід роботи, як на
українському, так і на зарубіжних фінансових ринках, активно розробляють
нові пропозиції з врахуванням потреб ринку, що змінюються.

Компанії Home Credit Group здійснюють свою діяльність на фінансових
ринках Центральної і Східної Європи, а також Центральної Азії і Далекого
Сходу. Загальний об’єм виданих Групою кредитів на кінець 2008 років
склав 3,6 млрд. Євро. Home Credit Group займає лідируючі позиції на
ринку споживчого кредитування в Чехії («Хоум Кредит» з 1997 року),
Словаччині («Хоум Кредит Словаччина» з 1999 року), Росії («Хоум Кредит
энд Фінанс Банк» з 2002 року) і Казахстані («Хоум Кредит Казахстан» з
грудня 2005 року). У 2006 році Home Credit Group також вийшла на ринки
України і Білорусії (ЗАТ «Хоум Кредит Банк», ТОВ «Хоум Кредит Файненс» і
ВАТ «Хоум Кредит Банк» відповідно), а в грудні 2007 року – Китаю («Хоум
Кредит Азія»).

За 12 років роботи в різних країнах Home Credit Group накопичений
значний досвід по розвитку бізнесу на нових ринках, особливо в таких
сферах, як:

? розробка найсучасніших фінансових продуктів;

? управління розгалуженою багатоканальною мережею дистрибуції;

?? організація перехресних продажів (крос-продажів);

? ризик-менеджмент;

? управління капіталом.

Home Credit Group є частиною PPF Group, що заснованою в 1991 році і
займається страхуванням і споживчим кредитуванням, а також що надає
комплексні послуги з управління активами. За 18 років своєї діяльності
PPF Group стала провідним міжнародним фінансовим інвестором, керівником
активами об’ємом близько 10,7 млрд. Євро на кінець 2008 років. Акціонери
PPF – найбагатший громадянин Чехії, засновник і мажоритарний акціонер
холдингової компанії PPF Group N. V., Петер Келлнер (йому належить
94,36% акцій), Іржі Шмейц (5%) і Ладіслав Бартонічек (0,64%).

Стратегічна мета Банку – функціонування надійного, універсального
фінансового інституту, що надає повний комплекс сучасних банківських
послуг юридичним і фізичним особам незалежно від їх державної належності
та форм власності. Головним завданням Банку є перерозподіл грошових
ресурсів шляхом акумулювання та ефективного використання коштів, майна,
ноу-хау, об’єктів інтелектуальної власності, підвищення якості та
збільшення обсягів надання банківських послуг, створення сприятливих
умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного
товаровиробника.

Основною перспективою розвитку Банку на найближчий час є збільшення
обсягів надання банківських послуг, реорганізація регіональної мережі
пропорційно територіальній присутності Банку, створення більш
привабливих для клієнтів банківських продуктів, підвищення
продуктивності співробітників.

Досягнення цієї мети планується за рахунок як інтенсивного розширення
клієнтської бази, так і збільшення залучення існуючих клієнтів до
користування банківськими продуктами за рахунок розвитку кросс-продажів,
надання існуючим клієнтам більш привабливих умов співпраці. Водночас,
здійснюється зменшення витрат на обслуговування клієнта – оптимізується
штат та посадові обов’язки співробітників; запроваджується нова, більш
ефективна, система мотивації персоналу; скорочується час обслуговування
за рахунок підвищення продуктивності праці та автоматизації процесів
обслуговування клієнтів.

Згідно з банківською ліцензією та письмовим дозволом ЗАТ «ХК БАНК» має
право на здійснення наступних банківських операцій:

1. Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

2. Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків
кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за
допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

3. Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на
власний ризик;

4. Надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх
осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

5. Придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за
поставлені товари чи надані послуги, беручи на себе ризик виконання
таких вимог та приймання платежів (факторинг);

6. Лізинг;

7. Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для
зберігання цінностей та документів;

8. Випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших
оборотних платіжних інструментів;

9. Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з
використанням цих карток;

10. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських
операцій;

11. Операції з валютними цінностями:

12. Емісія власних цінних паперів;

13. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням
клієнтів;

14. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені
(включаючи андерайтинг);

15. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

16. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені;

17. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з
юридичними та фізичними особами;

18. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Цінності Home Credit Group:

? високі стандарти ділової етики з Клієнтами, партнерами по бізнесу,
співробітниками, інвесторами і акціонерами;

? відповідальність прозорість, діяльність, відповідна чинному
законодавству;

? використання прийнятих на міжнародному рівні стандартів ведення
бізнесу;

? Пошана до традицій і культури країн, в яких ми працюємо.

Голова Правління Home Credit Bank – Ірина Молчанова, яка:

? В 1994г. працювала головним економістом в Акціонерному страховому
суспільстві «Придніпров’я».

? З 1994г. по 2000г. працювала в АКБ «Югтокобанк» в Управлінні кредитних
рисок, економічного аналізу і коштовних паперів, Управлінні фінансів і
бухгалтерського обліку, в службі внутрішнього аудиту.

?? У 2000-2002г.г. працювала в ДФ АКИБ «Укрсиббанк», на посаді
начальника відділу фінансового аналізу і планерування.

? з 2002г. у ЗАТ «Агробанк» очолювала Управління внутрішнього аудиту,
працювала заступником Голови правління.

? досягла значних результатів в напрямах розвитку корпоративного і
індивідуального бізнесів, впровадження нових банківських продуктів,
зміцнення методологічної бази, комплексного розвитку банківської мережі
і забезпечення фінансової стабільності банку.

? дипломований економіст, з досвідом роботи, у тому числі на керівних
посадах, в провідних фінансових організаціях України, включаючи
страховий бізнес і банківську діяльність. Досвід роботи в банківській
сфері більше 14 років.

Розділ 2. Аналіз кредитних операцій фізичних осіб

Протягом 2008 року банк збільшив обсяги кредитних вкладень з 16095857
тис. грн. у 2007 році до 28767500 тис. грн. у 2008 році, тобто на
12671643 тис. грн. або на 78,7%, що спричинило зростання загальних
активів з 22055584 тис. грн. у 2007 році до 33777212 тис. грн. у 2008
році, тобто на 11721628 тис. грн. або на 53,1%.

Обсяги кредитних вкладень у 2008 році зросли з 16095857 тис. грн. до
28767500 тис. грн. або на 12671643 тис. грн., обсяги прострочених
кредитів зменшилися з 393991 тис. грн. до 174114 тис. грн., або на 1,84%
у структурі кредитного портфеля.

Аналіз структури проблемних кредитів (табл. 2.1) свідчить, що серед
кредитних вкладень споживчі кредити протягом 2006-2008 років склали
31,6%, 39,5% і 40,2% відповідно, тобто зросли станом на 01.01.2008 року
в 1,27 рази. Питома вага проблемних споживчих кредитів протягом
2006-2008 року знизилась з 40,5% у 2005 році до 7,5% у 2008 році, це
відбулося за рахунок збільшення обсягу кредитних вкладень та зменшення
обсягу проблемних споживчих кредитів.

Таблиця 2.1

Аналіз структури проблемних кредитів головного відділення «ХК Банку» за
2006-2008 рр.

ПоказникРокиІндекси зростання20062007200820072008Загаль-нийКредитні
вкладення, всього, тис. грн.981930016095857287675001,641,782,93в т.ч.
споживчі кредити, тис. грн.31031186356621115641652,051,823,73питома вага
споживчих кредитів у кредитних вкладеннях,
%31,639,540,21,251,021,27Проблемні кредити всього, тис.
грн.4884223939915021260,811,271,03в т.ч. проблемні споживчі кредити,
тис. грн. 19763363932375550,320,590,19питома вага споживчих кредитів у
проблемних кредитах, %40,516,27,50,40,460,18

Різновиди споживчих кредитів, які пропонує ЗАТ «ХК Банк»:

1. Програма споживчого кредитування „Товар – розстрочка”.

Ціль: надається для придбання послуг і товарів широкого вжитку.

Строк: 6, 12, 18, 24 місяця.

Відсоткова ставка: мінімальна ставка 27% річних (без комісійних), 15%
при умові сплати позичальником комісійних.

Валюта: гривня.

Страхування: страхуванню підлягає заставне майно, фінансові ризики
неповернення кредиту.

Максимальний розмір кредиту: 50000 грн., при умові сплати позичальником
10% від вартості товару чи послуги, банк виплачує 90% вартості.

Забезпечення кредиту: страхування фінансового ризику неповернення
платежу.

Погашення кредиту: щомісячне виплата частини тіла кредиту та відсотків.

2. Кредит під заставу.

Ціль: для споживчих потреб. Строк: до 3-х років.

Відсоткова ставка: 13% річних в іноземній валюті і 21% річних в
національній валюті. Валюта: гривня, евро, долар США.

Максимальний розмір кредиту: не більше 70% від вартості забезпечення
згідно з експертною оцінкою.

Забезпечення кредиту: застава майна (майнових прав), фінансова порука
юридичних та фізичних осіб, страхування фінансового (комерційного)
ризику.

Страхування: страхуванню підлягає майно, що передається в заставу.
Страхування здійснюється щорічно протягом строку дії кредитного
договору.

Кредитні кошти можуть надаватися:

? з позичкового рахунку позичальника одноразово, або шляхом відкритої
кредитної лінії;

? в національної валюті: готівкою через касу або безготівковим платежем;

? в іноземній валюті: готівкою через касу;

? шляхом встановлення кредитної лінії карткового рахунку позичальника
(для подальших розрахунків за допомогою банківської платіжної картки).

Погашення кредиту: щомісячна виплата рівними частинами тіла кредиту
згідно окремого графіку та відсотків за користування кредитом.

3. Програма „Авто в кредит”.

Строк кредитування: до 5 років. Для авто українського виробництва – до 3
років. Для авто російського виробництва – до 4 років. Для авто
іноземного виробництва – до 5 років.

Відсоткова ставка: на строк до 3 років – 13% в іноземній валюті, 21 %
річних в національній валюті; на строк до 5 років – 14% і 22%
відповідно.

Погашення кредиту: щомісячна виплата рівними частинами тіла кредиту
згідно окремого графіку та відсотків за користування кредитом.

Забезпечення кредиту: застава придбаного авто.

Страхування: обов’язкове на строк дії кредитного договору.

Власний внесок покупця: 20-15%.

4. Програма „Житло в кредит”.

Строк кредитування: 5-7 років.

Відсоткова ставка: 13-14% в іноземній валюті, 21-22% річних в
національній валюті.

Програма передбачає кредитування в розмірі не більше 70% вартості
квартири, сама квартира розглядається як об’єкт залогу.

З огляду на те, що споживчі кредити у загальному обсязі кредитних
вкладень ЗАТ «ХК Банку» займають значне місце, зробимо аналіз цих
кредитів за строками надання (табл. 2.2.).

Аналіз структури споживчого кредитування свідчить, що основну частку
споживчих кредитів складають короткострокові кредити. Але об’єм
довгострокових кредитів протягом досліджуваного періоду зростав досить
високими темпами. У 2005 році частка довгострокових кредитів складала 1%
від загальних споживчих кредитів, у 2006 році вона зросла до 20,0%, а у
2007 році становила 17,9%.

Таблиця 2.2

Характеристика споживчих кредитів за строками кредитування ЗАТ «ХК
Банку» за 2006-2008 рр.

ПеріодУсього кредитів, тис. грн.Усього споживчих кредитів, тис. грн.За
строками споживчі кредитикоротко-строкові, тис. грн.%довго-строкові,
тис. грн.%2006 рік 98193003103118307127599,0318431,02007
рік160958576356621508603280,0127058920,02008
рік2876750011564165949564382,1206852217,9

Споживче кредитування: Споживчий кредит – кредит, що видається в
національній і іноземній валюті фізичним особам – резидентам України на
придбання споживчих товарів і послуг і який повинен бути повернутий,
відповідно до умов кредитного договору.

Споживчі кредити: Кредитний ліміт – сума коштів, що банк надає в
тимчасове користування власникові пластикової карти на умовах
терміновості, зворотності й платності.

Перелік напрямків цільового використання споживчих кредитів визначається
сутністю операції, тобто задоволення потреб населення, наприклад:

1. Придбання товарів тривалого користування (меблі, побутова техніка).

2. Придбання транспортних засобів.

3. Придбання товарів народного споживання.

4. Цільові потреби (лікування, навчання, народження дітей, відпочинок, і
т.д.)

5. Будівництво:

? індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями;

? будинків у сільській місцевості, які не є основним місцем проживання;

? будинків дачного типу;

? надвірних будівель для втримування худоби, збереження продуктів,
літніх кухонь, теплиць, майстерень і т.д.;

? гаражів.

6. Благоустрій дачних ділянок, житлових будинків, квартир.

7. Покупка:

? індивідуальних житлових будинків з надвірними будівлями, квартир;

? будов дачного типу;

? будов у сільській місцевості, що не є основним місцем проживання;

? гаражів;

? квартир.

8. Реконструкція й капітальний ремонт:

? індивідуальних житлових будов;

? квартир;

? гаражів;

? будівель дачного типу й будов у сільській місцевості.

9. Придбання встаткування для інженерного устрій будинку, квартири.

10. На освоєння землі.

Узгодження кредитів у розрізі технологій кредитування провадиться зі
спеціальними службами й візується в протоколі узгодження на надання
кредиту.

Узгодження кредитів по загально банківських технологіях кредитування
провадиться в мінімально стислий термін без колегіального розгляду
питань на кредитному комітеті:

Перевірка службою безпеки з підтвердженням адреси проживання, даних про
місце роботи, інших даних сприятливому зниженню рівня ризику (30 хвилин
– «Авто-кредит», «Розстрочка») при цьому обмін інформацією здійснює
кредитний підрозділ по електронній пошті, факсу або телефонному режиму,
з наданням після видачі кредиту документів до візування.

По всіх кредитах, видаваним під забезпечення, повинна бути проведена
оцінка експертом станових операцій, за винятком технології «Розстрочка»
і «Авто-Кредит» (кредитування для придбання б/у автомобілів підлягає
обов’язковій оцінці експертом станових операцій з оформленням
банківського експертного висновку).

При кредитуванні під забезпечення коштів, розміщених на депозитному
рахунку, кредитний підрозділ взаємодіє з відділом депозитних операцій
при видачі, моніторингу й погашенні кредиту. При видачі кредиту
підрозділ, що кредитує, направляє письмове повідомлення на керівника
депозитного відділу. При погашенні кредиту кредитний підрозділ письмово
повідомляє керівника депозитного відділу про зняття блокування.
Відповідальність за схоронність предмета застави (допуску й виконання
операцій по депозиті) до моменту надання повідомлення про зняття
блокування несе керівник депозитного підрозділу.

При оформленні кредитів по загально банківських програмах, сума яких
перевищує ліміт повноважень керівника підрозділу, що кредитує,
узгодження проводиться додатково з керівником РП, що має необхідний
ліміт повноважень, без розгляду питання на Кредитному Комітеті.

Обов’язковими умовами надання кредиту є щомісячне погашення відсотків і
кредиту рівними платежами, кредиту рівними частинами (із щомісячною
сплатою відсотків).

Підхід з погашенням кредиту «рівними платежами» не тільки є більше
дохідним стосовно погашення «рівними частинами», але й знижує
трудомісткість обслуговування кредитних угод. Застосування «рівних
платежів» у комплексі з відкриттям транзитного рахунку для погашень
дозволяє:

? Спростити формування порядку погашення і його відбиттів у кредитному
договорі.

? Підвищити сприйняття порядку погашення позичальником.

? Знизити час обслуговування за рахунок виключення щомісячних
консультацій позичальників про суми погашень відсотків.

? Провадити щомісячне погашення боргу одним платежем у будь-якім
відділенні банку.

Взаємини між Банком і Клієнтом регулюються кредитним договором або
договором про відкриття картрахунку й установленні кредитного ліміту, що
укладається між Кредитором і Позичальником, тільки в писемній формі,
відображає взаємні зобов’язання й відповідальність сторін. Внесення змін
у кредитний договір може бути зроблене за узгодженням сторін і
оформляється додатковими угодами. Затверджене рішення про видачу кредиту
передається керівникові кредитного підрозділу, що призначає
відповідального виконавця із числа кредитних менеджерів, а при
сполученні функцій кредитних експертів, що буде здійснювати видачу, а
потім наступний моніторинг кредиту.

Кредит може бути наданий, як шляхом видачі готівкою, так і по
перерахуванню на рахунок, зазначений Позичальником, у т.ч. на його
поточний рахунок, якщо це не суперечить чинному законодавству України.
Кредит може бути наданий разовим платежем або у вигляді кредитної лінії,
поновлюваної кредитної лінії. Поновлювана кредитна лінія є
привілейованим видом кредиту й надається тільки Клієнтам, які мають
гарну кредитну історію й стійке фінансове становище, а також
забезпеченої ліквідною заставою.

Технології споживчого кредитування:

? Надання кредитів фізичним особам на покупку нерухомості на вторинному
ринку;

? Надання кредитів фізичним особам на покупку нових автомобілів;

? Надання кредитів фізичним особам на покупку б/у автомобілів;

? Надання кредитів фізичним особам на придбання товарів тривалого
користування й побутової техніки;

? Надання кредитів фізичним особам на придбання стаціонарно
встановлюваних товарів тривалого користування;

? Технологія «Подієве кредитування»;

? Кредитування громадян, що виїжджають за рубіж на заробітки;

? Кредитування фізичних осіб під забезпечення коштів на депозитному
рахунку (депозитному сертифікаті);

? Кредитування під поручництво фізичних осіб;

? Кредитування під поручництво юридичних осіб.

Департамент Павлоградської філії ХК Банк концентрує свою увагу на таких
видах кредитування:

? авто в кредит;

? житло в кредит;

? розстрочка (товат в кредит);

? та “гроші в кредит”.

Розглядаючи динаміку кредитування Павлоградської філії ХК Банк згідно
програми “Авто в кредит” за 2005- І кв. 2008рр., динаміка якої
змальована на рисунку 2.2, треба зауважити, що у 2007р. спостерігається
зменшення кількості кредитів цього сектору.

picscalex100010009000003ce1700000a001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c026701060205000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16046601050200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016046601050200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102ffffff000500000009020000000007000000160461010002050005000700
0000fc020100000000000000040000002d01000008000000fa02050000000000ffffff00
040000002d010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00
04000000020102000e000000240305004300ff004f00f600e101f600d501ff004300ff00
0e000000240305004300ff0043001e004f0015004f00f6004300ff000e00000024030500
4f00f6004f001500e1011500e101f6004f00f6000700000015045d01cb012b013a000800
0000fa0200000000000000000000040000002d010200050000001402ff00430005000000
0102ffffff000400000002010100050000001302f6004f00050000001302f600e1010500
00001402e6004300050000001302dd004f00050000001302dd00e101050000001402cd00
4300050000001302c4004f00050000001302c400e101050000001402b400430005000000
1302ab004f00050000001302ab00e1010500000014029b00430005000000130292004f00
0500000013029200e1010500000014028200430005000000130279004f00050000001302
7900e1010500000014026900430005000000130260004f000500000013026000e1010500
000014025000430005000000130247004f000500000013024700e1010500000014023700
43000500000013022e004f000500000013022e00e1010500000014021e00430005000000
130215004f000500000013021500e10108000000fa020000000000000000000004000000
2d01030007000000fc020000ffffff000000040000002d010400040000002701ffff0300
00001e00040000002d010000040000002d010200050000000102ffffff00050000000902
ffffff000700000016046101000205000500040000002d010000040000002d0101000400
0000f001020005000000090200000000050000000102000000000400000004010d000400
0000020102000e00000024030500e101f600d501ff004300ff004f00f600e101f6000700
000015045d01cb012b013a000e000000240305004300ff0043001e004f0015004f00f600
4300ff000e000000240305004f00f6004f001500e1011500e101f6004f00f60004000000
2d010300040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d0100000400
00002d010100050000000102000000000500000009020000000007000000160461010002
0500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01020007000000fc020000
4d4d80000000040000002d0105000500000009024d4d80000500000001024d4d80000400
000004010d0004000000020102000e000000240305005e00fc005e005a00630056006300
f9005e00fc0007000000fc0200009999ff000000040000002d01060004000000f0010500
0500000009029999ff00050000000102ffffff000e000000240305005100fc0051005a00
5e005a005e00fc005100fc0007000000fc020000000000000000040000002d0105000400
0000f001060007000000fc0200007373bf000000040000002d0106000500000009027373
bf000500000001027373bf000e000000240305005e005a00630056005500560051005a00
5e005a0008000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f0010200
07000000fc0200004d1a33000000040000002d01020004000000f0010600050000000902
4d1a33000500000001024d1a33000e000000240305006b00fc006b00f2007000ef007000
f9006b00fc0007000000fc020000993366000000040000002d01060004000000f0010200
05000000090299336600050000000102ffffff000e000000240305005e00fc005e00f200
6b00f2006b00fc005e00fc00040000002d01050004000000f001060007000000fc020000
73264d000000040000002d01020005000000090273264d0005000000010273264d000e00
0000240305006b00f2007000ef006300ef005e00f2006b00f20008000000fa0200000100
000000000000040000002d01060004000000f001070007000000fc020000808066000000
040000002d01070004000000f00102000500000009028080660005000000010280806600
0e000000240305007900fc007900f7007d00f4007d00f9007900fc0007000000fc020000
ffffcc000000040000002d01020004000000f0010700050000000902ffffcc0005000000
0102ffffff000e000000240305006b00fc006b00f7007900f7007900fc006b00fc000400
00002d01050004000000f001020007000000fc020000bfbf99000000040000002d010200
050000000902bfbf9900050000000102bfbf99000e000000240305007900f7007d00f400
7000f4006b00f7007900f70008000000fa0200000100000000000000040000002d010700
04000000f001060007000000fc020000668080000000040000002d01060004000000f001
020005000000090266808000050000000102668080000e000000240305008600fc008600
f9008b00f5008b00f9008600fc0007000000fc020000ccffff000000040000002d010200
04000000f0010600050000000902ccffff00050000000102ffffff000e00000024030500
7900fc007900f9008600f9008600fc007900fc00040000002d01050004000000f0010200
07000000fc02000099bfbf000000040000002d01020005000000090299bfbf0005000000
010299bfbf000e000000240305008600f9008b00f5007d00f5007900f9008600f9000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001070007000000fc02
0000330033000000040000002d01070004000000f0010200050000000902330033000500
00000102330033000e000000240305009400fc009400fa009800f6009800f9009400fc00
07000000fc020000660066000000040000002d01020004000000f0010700050000000902
66006600050000000102ffffff000e000000240305008600fc008600fa009400fa009400
fc008600fc00040000002d01050004000000f001020007000000fc0200004d004d000000
040000002d0102000500000009024d004d000500000001024d004d000e00000024030500
9400fa009800f6008b00f6008600fa009400fa0008000000fa0200000100000000000000
040000002d01070004000000f001060007000000fc020000804040000000040000002d01
060004000000f001020005000000090280404000050000000102804040000e0000002403
0500a100fc00a100fb00a600f800a600f900a100fc0007000000fc020000ff8080000000
040000002d01020004000000f0010600050000000902ff808000050000000102ffffff00
0e000000240305009400fc009400fb00a100fb00a100fc009400fc00040000002d010500
04000000f001020007000000fc020000bf6060000000040000002d010200050000000902
bf606000050000000102bf6060000e00000024030500a100fb00a600f8009800f8009400
fb00a100fb0008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001
070007000000fc0200004d4d80000000040000002d01070004000000f001020005000000
09024d4d80000500000001024d4d80000e00000024030500c300fc00c3002000c7001d00
c700f900c300fc0007000000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f001
07000500000009029999ff00050000000102ffffff000e00000024030500b500fc00b500
2000c3002000c300fc00b500fc00040000002d01050004000000f001020007000000fc02
00007373bf000000040000002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf00
0e00000024030500c3002000c7001d00ba001d00b5002000c300200008000000fa020000
0100000000000000040000002d01070004000000f001060007000000fc0200004d1a3300
0000040000002d01060004000000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a
33000e00000024030500d000fc00d000f100d500ee00d500f900d000fc0007000000fc02
0000993366000000040000002d01020004000000f0010600050000000902993366000500
00000102ffffff000e00000024030500c300fc00c300f100d000f100d000fc00c300fc00
040000002d01050004000000f001020007000000fc02000073264d000000040000002d01
020005000000090273264d0005000000010273264d000e00000024030500d000f100d500
ee00c700ee00c300f100d000f10008000000fa0200000100000000000000040000002d01
060004000000f001070007000000fc020000808066000000040000002d01070004000000
f001020005000000090280806600050000000102808066000e00000024030500dd00fc00
dd00f500e200f100e200f900dd00fc0007000000fc020000ffffcc000000040000002d01
020004000000f0010700050000000902ffffcc00050000000102ffffff000e0000002403
0500d000fc00d000f500dd00f500dd00fc00d000fc00040000002d01050004000000f001
020007000000fc020000bfbf99000000040000002d010200050000000902bfbf99000500
00000102bfbf99000e00000024030500dd00f500e200f100d500f100d000f500dd00f500
08000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001060007000000
fc020000668080000000040000002d01060004000000f001020005000000090266808000
050000000102668080000e00000024030500eb00fc00eb00f700ef00f400ef00f900eb00
fc0007000000fc020000ccffff000000040000002d01020004000000f001060005000000
0902ccffff00050000000102ffffff000e00000024030500dd00fc00dd00f700eb00f700
eb00fc00dd00fc00040000002d01050004000000f001020007000000fc02000099bfbf00
0000040000002d01020005000000090299bfbf0005000000010299bfbf000e0000002403
0500eb00f700ef00f400e200f400dd00f700eb00f70008000000fa020000010000000000
0000040000002d01060004000000f001070007000000fc02000033003300000004000000
2d01070004000000f001020005000000090233003300050000000102330033000e000000
24030500f800fc00f800f900fd00f500fd00f900f800fc0007000000fc02000066006600
0000040000002d01020004000000f001070005000000090266006600050000000102ffff
ff000e00000024030500eb00fc00eb00f900f800f900f800fc00eb00fc00040000002d01
050004000000f001020007000000fc0200004d004d000000040000002d01020005000000
09024d004d000500000001024d004d000e00000024030500f800f900fd00f500ef00f500
eb00f900f800f90008000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000
f001060007000000fc020000804040000000040000002d01060004000000f00102000500
0000090280404000050000000102804040000e000000240305000601fc000601fa000a01
f6000a01f9000601fc0007000000fc020000ff8080000000040000002d01020004000000
f0010600050000000902ff808000050000000102ffffff000e00000024030500f800fc00
f800fa000601fa000601fc00f800fc00040000002d01050004000000f001020007000000
fc020000bf6060000000040000002d010200050000000902bf606000050000000102bf60
60000e000000240305000601fa000a01f600fd00f600f800fa000601fa0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01060004000000f001070007000000fc0200004d4d
80000000040000002d01070004000000f00102000500000009024d4d8000050000000102
4d4d80000e000000240305002701fc0027015a002c0156002c01f9002701fc0007000000
fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f00107000500000009029999ff00
050000000102ffffff000e000000240305001a01fc001a015a0027015a002701fc001a01
fc00040000002d01050004000000f001020007000000fc0200007373bf00000004000000
2d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e0000002403050027015a00
2c0156001e0156001a015a0027015a0008000000fa020000010000000000000004000000
2d01070004000000f001060007000000fc0200004d1a33000000040000002d0106000400
0000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e000000240305003501
fc003501e8003901e5003901f9003501fc0007000000fc02000099336600000004000000
2d01020004000000f001060005000000090299336600050000000102ffffff000e000000
240305002701fc002701e8003501e8003501fc002701fc00040000002d01050004000000
f001020007000000fc02000073264d000000040000002d01020005000000090273264d00
05000000010273264d000e000000240305003501e8003901e5002c01e5002701e8003501
e80008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f00107000700
0000fc020000808066000000040000002d01070004000000f00102000500000009028080
6600050000000102808066000e000000240305004201fc004201f5004701f1004701f900
4201fc0007000000fc020000ffffcc000000040000002d01020004000000f00107000500
00000902ffffcc00050000000102ffffff000e000000240305003501fc003501f5004201
f5004201fc003501fc00040000002d01050004000000f001020007000000fc020000bfbf
99000000040000002d010200050000000902bfbf9900050000000102bfbf99000e000000
240305004201f5004701f1003901f1003501f5004201f50008000000fa02000001000000
00000000040000002d01070004000000f001060007000000fc0200006680800000000400
00002d01060004000000f001020005000000090266808000050000000102668080000e00
0000240305004f01fc004f01f7005401f4005401f9004f01fc0007000000fc020000ccff
ff000000040000002d01020004000000f0010600050000000902ccffff00050000000102
ffffff000e000000240305004201fc004201f7004f01f7004f01fc004201fc0004000000
2d01050004000000f001020007000000fc02000099bfbf000000040000002d0102000500
0000090299bfbf0005000000010299bfbf000e000000240305004f01f7005401f4004701
f4004201f7004f01f70008000000fa0200000100000000000000040000002d0106000400
0000f001070007000000fc020000330033000000040000002d01070004000000f0010200
05000000090233003300050000000102330033000e000000240305005d01fc005d01f700
6101f4006101f9005d01fc0007000000fc020000660066000000040000002d0102000400
0000f001070005000000090266006600050000000102ffffff000e000000240305004f01
fc004f01f7005d01f7005d01fc004f01fc00040000002d01050004000000f00102000700
0000fc0200004d004d000000040000002d0102000500000009024d004d00050000000102
4d004d000e000000240305005d01f7006101f4005401f4004f01f7005d01f70008000000
fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001060007000000fc020000
804040000000040000002d01060004000000f00102000500000009028040400005000000
0102804040000e000000240305006a01fc006a01fa006f01f6006f01f9006a01fc000700
0000fc020000ff8080000000040000002d01020004000000f0010600050000000902ff80
8000050000000102ffffff000e000000240305005d01fc005d01fa006a01fa006a01fc00
5d01fc00040000002d01050004000000f001020007000000fc020000bf60600000000400
00002d010200050000000902bf606000050000000102bf6060000e000000240305006a01
fa006f01f6006101f6005d01fa006a01fa0008000000fa02000001000000000000000400
00002d01060004000000f001070007000000fc0200004d4d80000000040000002d010700
04000000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e00000024030500
8c01fc008c01cd009001c9009001f9008c01fc0007000000fc0200009999ff0000000400
00002d01020004000000f00107000500000009029999ff00050000000102ffffff000e00
0000240305007e01fc007e01cd008c01cd008c01fc007e01fc00040000002d0105000400
0000f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d0102000500000009027373
bf000500000001027373bf000e000000240305008c01cd009001c9008301c9007e01cd00
8c01cd0008000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f0010600
07000000fc0200004d1a33000000040000002d01060004000000f0010200050000000902
4d1a33000500000001024d1a33000e000000240305009901fc009901fb009e01f8009e01
f9009901fc0007000000fc020000993366000000040000002d01020004000000f0010600
05000000090299336600050000000102ffffff000e000000240305008c01fc008c01fb00
9901fb009901fc008c01fc00040000002d01050004000000f001020007000000fc020000
73264d000000040000002d01020005000000090273264d0005000000010273264d000e00
0000240305009901fb009e01f8009001f8008c01fb009901fb0008000000fa0200000100
000000000000040000002d01060004000000f001070007000000fc020000808066000000
040000002d01070004000000f00102000500000009028080660005000000010280806600
0e00000024030500a701fc00a701f100ab01ee00ab01f900a701fc0007000000fc020000
ffffcc000000040000002d01020004000000f0010700050000000902ffffcc0005000000
0102ffffff000e000000240305009901fc009901f100a701f100a701fc009901fc000400
00002d01050004000000f001020007000000fc020000bfbf99000000040000002d010200
050000000902bfbf9900050000000102bfbf99000e00000024030500a701f100ab01ee00
9e01ee009901f100a701f10008000000fa0200000100000000000000040000002d010700
04000000f0010600040000002d01050004000000f001020007000000fc02000099bfbf00
0000040000002d01020005000000090299bfbf0005000000010299bfbf000e0000002403
0500b401fc00b901f900ab01f900a701fc00b401fc0008000000fa020000010000000000
0000040000002d01060004000000f0010700040000002d01050004000000f00102000700
0000fc0200004d004d000000040000002d0102000500000009024d004d00050000000102
4d004d000e00000024030500c101fc00c601f900b901f900b401fc00c101fc0008000000
fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f001060007000000fc020000
804040000000040000002d01060004000000f00102000500000009028040400005000000
0102804040000e00000024030500cf01fc00cf01fb00d301f800d301f900cf01fc000700
0000fc020000ff8080000000040000002d01020004000000f0010600050000000902ff80
8000050000000102ffffff000e00000024030500c101fc00c101fb00cf01fb00cf01fc00
c101fc00040000002d01050004000000f001020007000000fc020000bf60600000000400
00002d010200050000000902bf606000050000000102bf6060000e00000024030500cf01
fb00d301f800c601f800c101fb00cf01fb00040000002d01050004000000f00102000400
00002d01030004000000f001070008000000fa0200000000000000000000040000002d01
0200050000001402ff004300050000000102ffffff000400000002010100050000001302
1e004300050000001402ff004300050000001302ff004000050000001402e60043000500
00001302e6004000050000001402cd004300050000001302cd004000050000001402b400
4300050000001302b40040000500000014029b0043000500000013029b00400005000000
140282004300050000001302820040000500000014026900430005000000130269004000
050000001402500043000500000013025000400005000000140237004300050000001302
370040000500000014021e0043000500000013021e0040001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000000000001054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d0106000500000009020000000009000000320af6003600
01000000308708000a000000320add002e00020000003230080008000a000000320ac400
2e00020000003430080008000a000000320aab002e00020000003630080008000a000000
320a92002e00020000003830080008000c000000320a7900260003000000313030000800
080008000c000000320a6000260003000000313230000800080008000c000000320a4700
260003000000313430000800080008000c000000320a2e00260003000000313630000800
080008000c000000320a150026000300000031383000080008000800050000001402ff00
4300050000001302ff00d501050000001402ff0043000500000013020201430005000000
1402ff00a8000500000013020201a800050000001402ff000c0105000000130202010c01
050000001402ff00710105000000130202017101050000001402ff00d501050000001302
0201d50105000000140207015d001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040
001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000400
00002d010700040000002e01010012000000320a07015d00070000003220303035f02ee0
0800040008000800080008000400040000002e010000040000002d01060004000000f001
07000500000014020701c2001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc00400010
54696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000000000004000000
2d010700040000002e01010012000000320a0701c200070000003220303036f02ee00800
040008000800080008000400040000002e010000040000002d01060004000000f0010700
050000001402070127011c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc004000105469
6d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01
0700040000002e01010012000000320a07012701070000003220303037f02ee008000400
08000800080008000400040000002e010000040000002d01060004000000f00107000500
0000140207017f011c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d65
73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010700
040000002e01010018000000320a07017f010b000000b2eae22e2032303038f02e000500
0700080004000400080008000800080008000400040000002e010000040000002d010600
04000000f0010700040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc02000000cc
0102022253797374656d0000000000000100000070000000070000802038150000000000
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01
0200050000000102ffffff00050000000902000000000700000016046601050200000000
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010200050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604
660105020000000007000000fc020000ffffff000000040000002d010800050000000902
ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04
5e01cb012b013a00040000002d010300040000002d010400040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d0102000500
0000010200000000050000000902ffffff000700000016045c01ca012c013b0004000000
2d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010600040000002d010800040000002d0102000500000001020000000005000000
0902ffffff000700000016045c01ca012c013b0008000000fa0200000100000000000000
040000002d01090004000000f001020007000000fc0200009999ff000000040000002d01
020004000000f00108000500000009029999ff00050000000102ffffff00040000000401
0d000400000002010200070000001b043e014a0034014000050000000902000000000400
0000020101000500000014022f014e001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc
0040001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d010800040000002e01010015000000320a2f014e0009000000cfe0e2ebeee3
f0e0e4f00b0007000800080008000600080007000800040000002e010000040000002d01
060004000000f0010800040000002d010300040000002d010400040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010200040000002d010900
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045c01ca012c013b000400
00002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010200040000002d010900050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016045c01ca012c013b0008000000fa020000010000000000
0000040000002d01080004000000f001090007000000fc02000099336600000004000000
2d01090004000000f0010200050000000902993366000400000004010d00040000000201
0200070000001b043e01cf003401c5000500000009020000000004000000020101000500
000014022f01d3001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040001054696d65
73204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010200
040000002e01010010000000320a2f01d30006000000cce5e6eee2e00e0007000b000800
08000700040000002e010000040000002d01060004000000f0010200040000002d010300
040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010900040000002d010800050000000102ffffff000500000009020000
00000700000016045c01ca012c013b00040000002d010300040000002d01040004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0109000400
00002d010800050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045c01ca01
2c013b0008000000fa0200000100000000000000040000002d01020004000000f0010800
07000000fc020000ffffcc000000040000002d01080004000000f0010900050000000902
ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b043e01540134014a010500
000009020000000004000000020101000500000014022f0158011c000000fb02f0ff0000
000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000
00000000000000000000040000002d010900040000002e01010013000000320a2f015801
08000000d2e5f0edb3e2eae009000700080009000300080007000700040000002e010000
040000002d01060004000000f0010900040000002d010300040000002d01040004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0108000400
00002d010200050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045c01ca01
2c013b00040000002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010200050000000102
ffffff00050000000902000000000700000016045c01ca012c013b0008000000fa020000
0100000000000000040000002d01090004000000f001020007000000fc020000ccffff00
0000040000002d01020004000000f0010800050000000902ccffff000400000004010d00
0400000002010200070000001b0456014a004c0140000500000009020000000004000000
0201010005000000140247014e001c000000fb02f0ff0000000000009001000000cc0040
001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000400
00002d010800040000002e0101001c000000320a47014e000e000000cfe5f0f8eef2f0e0
e2e5edf1fcea0b00070008000b0008000700080007000800070009000700070007000400
00002e010000040000002d01060004000000f0010800040000002d010300040000002d01
0400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010200040000002d010900050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16045c01ca012c013b00040000002d010300040000002d010400040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010200040000002d010900
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045c01ca012c013b000800
0000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001090007000000fc02
0000660066000000040000002d01090004000000f0010200050000000902660066000400
000004010d000400000002010200070000001b045601cf004c01c5000500000009020000
000004000000020101000500000014024701d3001c000000fb02f0ff0000000000009001
000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000
00000000040000002d010200040000002e0101001b000000320a4701d3000d000000cfe5
f2f0eeefe0e2ebb3e2eae0ea0b0007000700080008000900070008000800030008000700
0700040000002e010000040000002d01060004000000f0010200040000002d0103000400
00002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010900040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000
0700000016045c01ca012c013b00040000002d010300040000002d010400040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01090004000000
2d010800050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045c01ca012c01
3b0008000000fa0200000100000000000000040000002d01020004000000f00108000700
0000fc020000ff8080000000040000002d01080004000000f0010900050000000902ff80
80000400000004010d000400000002010200070000001b04560154014c014a0105000000
0902000000000400000002010100050000001402470158011c000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d010900040000002e01010012000000320a470158010700
0000def027bfe2eae0e01000080003000300080007000700040000002e01000004000000
2d01060004000000f0010900040000002d010300040000002d010400040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d01
0200050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045c01ca012c013b00
040000002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010800040000002d010200050000000102ffffff00
050000000902000000000700000016046601050200000000040000002d01030004000000
2d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010800040000002d010200050000000102ffffff00050000000902000000000700
000016046601050200000000040000002d01050004000000f0010800040000002d010300
04000000f0010200040000002d010700040000002701ffff030000001e00050000000102
ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffff
ff0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Рисунок 2.2. Динаміка кредитування Павлоградської філії ХК Банку згідно
програми “Авто в кредит” за 2005- І кв. 2008рр.

Це пов’язано з тим, що у 2007р. банки-конкуренти значно знизили свої
відсоткові ставки по авто в кредит. Так наприклад у 2007 році процентна
ставка по кредитуванню авто в банку “Аваль” становила 16 відсотків
річних, а у “Надра” банку 20 відсотків., тоді як процентна ставку в ХК
Банк становила 24%. Але ХК Банк завжди стрімко йде в перед. Лише у
першому кварталі 2008р. показники кредитування авто збільшилися на 29%.
ХК Банк знизив свою відсоткову ставку, запропонував вперше клієнту
кредитування б/у автомобілів, а також розпочав розпродаж авто марки ВАЗ
з майданів банку. І це ще не все, строки кредитування на купівлю авто
виробництва СНД та вітчизняного виросли до 6 років, кредитування ж
імпортних автомобілів тепер можливе до 7 років. Це викликало неабиякий
інтерес з боку “споживачів кредитних послуг”. ХК Банк постійно доводить
своїм клієнтам, що він є найкращим.

Приблизно така ж тенденція спостерігається і по кредитуванню житла. ХК
Банк к постійно удосконалює свої програми, зараз формуються так звані
іпотечні центри. Їх ціль та мета швидко та якісно задовольнити потреби
клієнта.

Щодо кредитування по програмі “товари у розстрочку”, то на сьогоднішній
день кількість кредитів оформлених згідно цієї технології, значно
перевищує всі інші разом узяті. Населення Павлоградського регіону має
середній заробіток, і тому не кожен може собі дозволити придбання авто
чи житла у кредит. Динаміка споживчих кредитів зображена на рисунку 2.3.

picscalex100010009000003971100000a001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c025201f50205000000090200000000050000000102ffffff00
0400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16045101f40200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500
00000902000000000700000016045101f40200000000040000002701ffff030000001e00
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016044c01ef02050005000700
0000fc020100000000000000040000002d01000008000000fa02050000000000ffffff00
040000002d010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00
04000000020102000e000000240305006a00f2007d00e3005e02e3004b02f2006a00f200
0e000000240305006a00f2006a0023007d0014007d00e3006a00f2000e00000024030500
7d00e3007d0014005e0214005e02e3007d00e30007000000150448014e022701a6000800
0000fa0200000000000000000000040000002d010200050000001402f2006a0005000000
0102ffffff000400000002010100050000001302e3007d00050000001302e3005e020500
00001402cf006a00050000001302c1007d00050000001302c1005e02050000001402ad00
6a000500000013029e007d000500000013029e005e020500000014028a006a0005000000
13027c007d000500000013027c005e0205000000140268006a0005000000130259007d00
05000000130259005e0205000000140245006a0005000000130237007d00050000001302
37005e0205000000140223006a0005000000130214007d0005000000130214005e020800
0000fa0200000000000000000000040000002d01030007000000fc020000ffffff000000
040000002d010400040000002701ffff030000001e00040000002d010000040000002d01
0200050000000102ffffff00050000000902ffffff000700000016044c01ef0205000500
040000002d010000040000002d01010004000000f0010200050000000902000000000500
00000102000000000400000004010d0004000000020102000e000000240305005e02e300
4b02f2006a00f2007d00e3005e02e30007000000150448014e022701a6000e0000002403
05006a00f2006a0023007d0014007d00e3006a00f2000e000000240305007d00e3007d00
14005e0214005e02e3007d00e300040000002d010300040000002d010400040000002701
ffff030000001e00040000002d010000040000002d010100050000000102000000000500
00000902000000000700000016044c01ef020500050008000000fa020000010000000000
0000040000002d01020007000000fc0200004d4d80000000040000002d01050005000000
09024d4d80000500000001024d4d80000400000004010d0004000000020102000e000000
240305009600ed009600ec009d00e6009d00e8009600ed0007000000fc0200009999ff00
0000040000002d01060004000000f00105000500000009029999ff00050000000102ffff
ff000e000000240305008000ed008000ec009600ec009600ed008000ed0007000000fc02
0000000000000000040000002d01050004000000f001060007000000fc0200007373bf00
0000040000002d0106000500000009027373bf000500000001027373bf000e0000002403
05009600ec009d00e6008800e6008000ec009600ec0008000000fa020000010000000000
0000040000002d01070004000000f001020007000000fc0200004d1a3300000004000000
2d01020004000000f00106000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e000000
24030500ac00ed00ac00e900b300e300b300e800ac00ed0007000000fc02000099336600
0000040000002d01060004000000f001020005000000090299336600050000000102ffff
ff000e000000240305009600ed009600e900ac00e900ac00ed009600ed00040000002d01
050004000000f001060007000000fc02000073264d000000040000002d01020005000000
090273264d0005000000010273264d000e00000024030500ac00e900b300e3009d00e300
9600e900ac00e90008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000
f001070007000000fc020000808066000000040000002d01070004000000f00102000500
0000090280806600050000000102808066000e00000024030500c200ed00c200e800c900
e200c900e800c200ed0007000000fc020000ffffcc000000040000002d01020004000000
f0010700050000000902ffffcc00050000000102ffffff000e00000024030500ac00ed00
ac00e800c200e800c200ed00ac00ed00040000002d01050004000000f001020007000000
fc020000bfbf99000000040000002d010200050000000902bfbf9900050000000102bfbf
99000e00000024030500c200e800c900e200b300e200ac00e800c200e80008000000fa02
00000100000000000000040000002d01070004000000f001060007000000fc0200006680
80000000040000002d01060004000000f001020005000000090266808000050000000102
668080000e00000024030500d800ed00d8006300df005e00df00e800d800ed0007000000
fc020000ccffff000000040000002d01020004000000f0010600050000000902ccffff00
050000000102ffffff000e00000024030500c200ed00c2006300d8006300d800ed00c200
ed00040000002d01050004000000f001020007000000fc02000099bfbf00000004000000
2d01020005000000090299bfbf0005000000010299bfbf000e00000024030500d8006300
df005e00c9005e00c2006300d800630008000000fa020000010000000000000004000000
2d01060004000000f001070007000000fc0200004d4d80000000040000002d0107000400
0000f00102000500000009024d4d80000500000001024d4d80000e000000240305000e01
ed000e01ec001601e6001601e8000e01ed0007000000fc0200009999ff00000004000000
2d01020004000000f00107000500000009029999ff00050000000102ffffff000e000000
24030500f800ed00f800ec000e01ec000e01ed00f800ed00040000002d01050004000000
f001020007000000fc0200007373bf000000040000002d0102000500000009027373bf00
0500000001027373bf000e000000240305000e01ec001601e6000001e600f800ec000e01
ec0008000000fa0200000100000000000000040000002d01070004000000f00106000700
0000fc0200004d1a33000000040000002d01060004000000f00102000500000009024d1a
33000500000001024d1a33000e000000240305002401ed002401e7002c01e1002c01e800
2401ed0007000000fc020000993366000000040000002d01020004000000f00106000500
0000090299336600050000000102ffffff000e000000240305000e01ed000e01e7002401
e7002401ed000e01ed00040000002d01050004000000f001020007000000fc0200007326
4d000000040000002d01020005000000090273264d0005000000010273264d000e000000
240305002401e7002c01e1001601e1000e01e7002401e70008000000fa02000001000000
00000000040000002d01060004000000f001070007000000fc0200008080660000000400
00002d01070004000000f001020005000000090280806600050000000102808066000e00
0000240305003a01ed003a01e5004101e0004101e8003a01ed0007000000fc020000ffff
cc000000040000002d01020004000000f0010700050000000902ffffcc00050000000102
ffffff000e000000240305002401ed002401e5003a01e5003a01ed002401ed0004000000
2d01050004000000f001020007000000fc020000bfbf99000000040000002d0102000500
00000902bfbf9900050000000102bfbf99000e000000240305003a01e5004101e0002c01
e0002401e5003a01e50008000000fa0200000100000000000000040000002d0107000400
0000f001060007000000fc020000668080000000040000002d01060004000000f0010200
05000000090266808000050000000102668080000e000000240305005001ed0050014c00
570147005701e8005001ed0007000000fc020000ccffff000000040000002d0102000400
0000f0010600050000000902ccffff00050000000102ffffff000e000000240305003a01
ed003a014c0050014c005001ed003a01ed00040000002d01050004000000f00102000700
0000fc02000099bfbf000000040000002d01020005000000090299bfbf00050000000102
99bfbf000e0000002403050050014c0057014700410147003a014c0050014c0008000000
fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001070007000000fc020000
4d4d80000000040000002d01070004000000f00102000500000009024d4d800005000000
01024d4d80000e000000240305008701ed008701eb008e01e6008e01e8008701ed000700
0000fc0200009999ff000000040000002d01020004000000f00107000500000009029999
ff00050000000102ffffff000e000000240305007101ed007101eb008701eb008701ed00
7101ed00040000002d01050004000000f001020007000000fc0200007373bf0000000400
00002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e000000240305008701
eb008e01e6007801e6007101eb008701eb0008000000fa02000001000000000000000400
00002d01070004000000f001060007000000fc0200004d1a33000000040000002d010600
04000000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e00000024030500
9c01ed009c01e900a401e300a401e8009c01ed0007000000fc0200009933660000000400
00002d01020004000000f001060005000000090299336600050000000102ffffff000e00
0000240305008701ed008701e9009c01e9009c01ed008701ed00040000002d0105000400
0000f001020007000000fc02000073264d000000040000002d0102000500000009027326
4d0005000000010273264d000e000000240305009c01e900a401e3008e01e3008701e900
9c01e90008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f0010700
07000000fc020000808066000000040000002d01070004000000f0010200050000000902
80806600050000000102808066000e00000024030500b201ed00b201e300ba01dd00ba01
e800b201ed0007000000fc020000ffffcc000000040000002d01020004000000f0010700
050000000902ffffcc00050000000102ffffff000e000000240305009c01ed009c01e300
b201e300b201ed009c01ed00040000002d01050004000000f001020007000000fc020000
bfbf99000000040000002d010200050000000902bfbf9900050000000102bfbf99000e00
000024030500b201e300ba01dd00a401dd009c01e300b201e30008000000fa0200000100
000000000000040000002d01070004000000f001060007000000fc020000668080000000
040000002d01060004000000f00102000500000009026680800005000000010266808000
0e00000024030500c801ed00c8013000d0012a00d001e800c801ed0007000000fc020000
ccffff000000040000002d01020004000000f0010600050000000902ccffff0005000000
0102ffffff000e00000024030500b201ed00b2013000c8013000c801ed00b201ed000400
00002d01050004000000f001020007000000fc02000099bfbf000000040000002d010200
05000000090299bfbf0005000000010299bfbf000e00000024030500c8013000d0012a00
ba012a00b2013000c801300008000000fa0200000100000000000000040000002d010600
04000000f0010700040000002d01050004000000f001020007000000fc0200007373bf00
0000040000002d0102000500000009027373bf000500000001027373bf000e0000002403
0500ff01ed000602e700f001e700e901ed00ff01ed0008000000fa020000010000000000
0000040000002d01070004000000f001060007000000fc0200004d1a3300000004000000
2d01060004000000f00102000500000009024d1a33000500000001024d1a33000e000000
240305001502ed001502ec001c02e6001c02e8001502ed0007000000fc02000099336600
0000040000002d01020004000000f001060005000000090299336600050000000102ffff
ff000e00000024030500ff01ed00ff01ec001502ec001502ed00ff01ed00040000002d01
050004000000f001020007000000fc02000073264d000000040000002d01020005000000
090273264d0005000000010273264d000e000000240305001502ec001c02e6000602e600
ff01ec001502ec0008000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000
f001070007000000fc020000808066000000040000002d01070004000000f00102000500
0000090280806600050000000102808066000e000000240305002b02ed002b02ea003202
e5003202e8002b02ed0007000000fc020000ffffcc000000040000002d01020004000000
f0010700050000000902ffffcc00050000000102ffffff000e000000240305001502ed00
1502ea002b02ea002b02ed001502ed00040000002d01050004000000f001020007000000
fc020000bfbf99000000040000002d010200050000000902bfbf9900050000000102bfbf
99000e000000240305002b02ea003202e5001c02e5001502ea002b02ea0008000000fa02
00000100000000000000040000002d01070004000000f001060007000000fc0200006680
80000000040000002d01060004000000f001020005000000090266808000050000000102
668080000e000000240305004002ed004002b3004802ad004802e8004002ed0007000000
fc020000ccffff000000040000002d01020004000000f0010600050000000902ccffff00
050000000102ffffff000e000000240305002b02ed002b02b3004002b3004002ed002b02
ed00040000002d01050004000000f001020007000000fc02000099bfbf00000004000000
2d01020005000000090299bfbf0005000000010299bfbf000e000000240305004002b300
4802ad003202ad002b02b3004002b300040000002d01050004000000f001020004000000
2d01030004000000f001070008000000fa0200000000000000000000040000002d010200
050000001402f2006a00050000000102ffffff0004000000020101000500000013022300
6a00050000001402f2006a00050000001302f2006700050000001402cf006a0005000000
1302cf006700050000001402ad006a00050000001302ad0067000500000014028a006a00
0500000013028a00670005000000140268006a0005000000130268006700050000001402
45006a000500000013024500670005000000140223006a00050000001302230067001c00
0000fb02eaff0000000000009001000000000000001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000000000000000000000000000000000040000002d01060005000000090200000000
09000000320ae60059000100000030000b000d000000320ac30038000400000031303030
0b000b000b000b000d000000320aa100380004000000323030300b000b000b000b000d00
0000320a7e00380004000000333030300b000b000b000b000d000000320a5c0038000400
0000343030300b000b000b000b000d000000320a3900380004000000353030300b000b00
0b000b000d000000320a1700380004000000363030300b000b000b000b00050000001402
f2006a00050000001302f2004b02050000001402f2006a00050000001302f5006a000500
00001402f200e200050000001302f500e200050000001402f2005b01050000001302f500
5b01050000001402f200d301050000001302f500d301050000001402f2004b0205000000
1302f5004b02050000001402fc0085001c000000fb02eaff0000000000009001000000cc
0040001054696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000
040000002d010700040000002e01010012000000320afc008500070000003220303035f0
2e000b0006000b000b000b000b000600040000002e010000040000002d01060004000000
f0010700050000001402fc00fe001c000000fb02eaff0000000000009001000000cc0040
001054696d6573204e657720526f6d616e00000000000000000000000000000000000400
00002d010700040000002e01010012000000320afc00fe00070000003220303036f02e00
0b0006000b000b000b000b000600040000002e010000040000002d01060004000000f001
0700050000001402fc0076011c000000fb02eaff0000000000009001000000cc00400010
54696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000000000004000000
2d010700040000002e01010012000000320afc007601070000003220303037f02e000b00
06000b000b000b000b000600040000002e010000040000002d01060004000000f0010700
050000001402fc00dd011c000000fb02eaff0000000000009001000000cc004000105469
6d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01
0700040000002e01010018000000320afc00dd010b000000b2eae22e2032303038f02e00
06000b000a00060006000b000b000b000b000b000600040000002e010000040000002d01
060004000000f0010700040000002d0103001c000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d000000000000010000007000000007000080203815000000
0000040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010200050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045101f4020000
0000040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e0004000000
2d010600040000002d010200050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16045101f4020000000007000000fc020000ffffff000000040000002d01080005000000
0902ffffff00050000000102000000000400000004010d00040000000201020007000000
1b0449014e022701a600040000002d010300040000002d010400040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010200
05000000010200000000050000000902ffffff0007000000160447014d022801a7000400
00002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010800040000002d010200050000000102000000000500
00000902ffffff0007000000160447014d022801a70008000000fa020000010000000000
0000040000002d01090004000000f001020007000000fc0200009999ff00000004000000
2d01020004000000f00108000500000009029999ff00050000000102ffffff0004000000
04010d000400000002010200070000001b044001bb003201ad0005000000090200000000
04000000020101000500000014022c01c1001c000000fb02eaff00000000000090010000
00cc0040001054696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000000000000000
0000040000002d010800040000002e0101000f000000320a2c01c10005000000e6e8f2eb
eef00f000c000a000b000b00040000002e010000040000002d01060004000000f0010800
040000002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010200040000002d010900050000000102ffffff00
0500000009020000000007000000160447014d022801a700040000002d01030004000000
2d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010200040000002d010900050000000102ffffff00050000000902000000000700
0000160447014d022801a70008000000fa0200000100000000000000040000002d010800
04000000f001090007000000fc020000993366000000040000002d01090004000000f001
0200050000000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b044001
1401320106010500000009020000000004000000020101000500000014022c011a011c00
0000fb02eaff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720526f6d61
6e0000000000000000000000000000000000040000002d010200040000002e0101000d00
0000320a2c011a0104000000e0e2f2ee0a000a000a000b00040000002e01000004000000
2d01060004000000f0010200040000002d010300040000002d010400040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d01
0800050000000102ffffff000500000009020000000007000000160447014d022801a700
040000002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010600040000002d010900040000002d010800050000000102ffffff00
0500000009020000000007000000160447014d022801a70008000000fa02000001000000
00000000040000002d01020004000000f001080007000000fc020000ffffcc0000000400
00002d01080004000000f0010900050000000902ffffcc000400000004010d0004000000
02010200070000001b0440015b0132014d01050000000902000000000400000002010100
0500000014022c0161011c000000fb02eaff0000000000009001000000cc004000105469
6d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d01
0900040000002e01010015000000320a2c01610109000000f1eee1e8f2b3e9ede5f00a00
0b000b000c000a0006000c000c000a00040000002e010000040000002d01060004000000
f0010900040000002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff
030000001e00040000002d010600040000002d010800040000002d010200050000000102
ffffff000500000009020000000007000000160447014d022801a700040000002d010300
040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010800040000002d010200050000000102ffffff000500000009020000
000007000000160447014d022801a70008000000fa020000010000000000000004000000
2d01090004000000f001020007000000fc020000ccffff000000040000002d0102000400
0000f0010800050000000902ccffff000400000004010d00040000000201020007000000
1b044001d7013201c9010500000009020000000004000000020101000500000014022c01
dd011c000000fb02eaff0000000000009001000000cc0040001054696d6573204e657720
526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010800040000002e01
010016000000320a2c01dd010a000000f0eee7f1f2f0eef7eae00b000b0009000a000a00
0b000b000b000b000a00040000002e010000040000002d01060004000000f00108000400
00002d010300040000002d010400040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010200040000002d010900050000000102ffffff000500
000009020000000007000000160447014d022801a700040000002d010300040000002d01
0400040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010200040000002d010900050000000102ffffff000500000009020000000007000000
16045101f40200000000040000002d010300040000002d010400040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010200040000002d010900
050000000102ffffff00050000000902000000000700000016045101f402000000000400
00002d01050004000000f0010200040000002d01030004000000f0010900040000002d01
0700040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400
00002701ffff030000000000

Рисунок 2.3.- Динаміка споживчих кредитів за 2005- І кв.2008 років.

Павлоградська філія ХК Банк співпрацює з такими великими торгівельними
комплексами та магазинами як “Олімпія”, “Пінфок”, “Мобільний світ”. У ХК
Банк найнижчі відсоткові ставки, розвинута єквайрінгова мережа. Є такий
унікальний продукт, як кредитні картки на купівлю товару у розстрочку.
Кількість випущених кредитних карток у 2004 році становила 50 000
карток.

Висновок

Філія “ХК Банк в м. Павлоград Дніпропетровської області ”є відокремленим
структурним підрозділом ЗАТ «ХК Банк» (далі-Банк),створеним відповідно
до спільного рішення Спостережної Ради та Правління ХК Банку (закрите
акціонерне товариство) від 23 травня 2002 року. Філія не є юридичною
особою і здійснює свою діяльність від імені Банку та в межах
повноважень, наданих їй Банком, підпорядковується Правлінню та Голові
Правління Банку. Філія діє на підставі Положення про філію та письмового
Дозволу на виконання банківських та інших операцій, наданих Банком. У
своїй діяльності керується Законом України «Про банки і банківську
діяльність», іншими законами України, Постановами Верховної Ради та
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національного
банку України, Статутом та іншими нормативними документами Банку.

Основними завданнями Філії є: здійснення на договірних засадах
обслуговування юридичних та фізичних осіб; забезпечення мобілізації і
раціонального розміщення фінансових ресурсів у регіоні для задоволення
потреб Клієнтів та досягнення позитивних результатів комерційної
діяльності Банку і Філії; сприяння розвитку та зміцненню
матеріально-технічної бази Філії та її підвідомчих структур, вирішення
питань соціально-побутового забезпечення працюючого персоналу.

Філія здійснює такі банківські та інші операції: приймання вкладів
(депозитів) від юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних
рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових
коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування
коштів на них; розміщення залучених коштів від свого імені, на власних
умовах та на власний ризик, в частині розміщення залучених коштів в
національній валюті (надання кредитів) на умовах, визначених Банком;
лізинг; випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та
інших оборотних платіжних інструментів, в частині купівлі, продажу
обслуговування чеків, обслуговування векселів та інших оборотних
платіжних інструментів; випуск банківських платіжних карток і здійснення
операцій з використанням цих карток; надання консультаційних та
інформаційних послуг щодо банківських операцій; операції з валютними
цінностями:

а)неторговельні операції з валютними цінностями,

б)ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній
валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України,

в)залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України, в
частині залучення депозитів та надання кредитів в іноземній валюті на
валютному ринку України на умовах, визначених Банком,

г)операції з банківськими металами на валютному ринку України, в частині
купівлі та продажу банківських металів юридичними та фізичними особами;
організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;
перевезення валютних цінностей та інкасація коштів, в частині
перевезення валютних цінностей; довірче управління коштами та цінними
паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

Письмовий дозвіл на здійснення операцій Філією виписується на підставі
рішення Спостережної Ради та Правління Банку на бланку Банку,
підписується Головою Правління або його заступником і засвідчується
відбитком печатки Банку.

Таким чином, після проходження практики я оволодів первинними навичками
оцінної діяльності; навчився самостійно виконувати елементи оцінної
роботи; здобув навички практичної діяльності.

Список джерел

1. Правовстановлюючі документи філії “ХК Банк”.

2. Мороз А.Н. “Основы банковского дела”. Киев 1994г.

3. Банковское дело: Учебник Под ред. проф. Колесникова В. И., проф.
Кроливецкой Л. П. М.: Финансы и статистика, 1995. – 480с.

4. ” Банковское дело” Бабичевская Ю.А., Москва – 1994г.

5. Система в Украине в 1996г. “Бизнес” 1994г. 04.03.

6. Кризові явища в банківської системи України 1996г. №9 стр.

7. “Банки Украины”: ” “Экономика и политика”, “Банковское дело” – 1996г.
№4

8. “Кодекс банковской этики” – статья “Киевские ведомости” 1996г.

9. Нуреев Р. М. Деньги, банки денежно-кредитная система: Учебное
пособие. М.: 1995г.

10. “Дж. Доллан “Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика”.
М. 1994 г.

11. Основні тези Комплексної програми розвитку банківської системи
України на 2003 – 2005 роки

12. Банківська справа. Навчальний посібник.// За ред. проф. Р.І.Тиркала.
– Тернопіль: Карт-бланш, 2001 р.

13. Боровская М.А. Банковские услуги предприятиям: Учебное пособие.
Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999. 169с.

14. Ющенко В. “Банковская система Украины в рыночной экономике”
//”Экономика Украины” № 3 1994 г.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020