19

Кафедра міжнародної економіки

Контрольна робота

з курсу:

«Міжнародні розрахунки і валютні операції»

Валютні операції типу «форвард». Порівняльна характеристика операцій
«спот» та «форвард». Позитивні та негативні сторони форвардних угод

Протягом останніх 10–15 років широкого розвитку набув терміновий сегмент
валютного fогех-ринку, представлений форвардними угодами, ф’ючерсами,
свопами, валютними опціонами та їх різновидами і комбінаціями.

Форвардними операціями називають угоди з обміну валют за раніше
узгодженим курсом, які укладаються сьогодні, проте дата валютування
(тобто виконання контракту) відкладена на визначений термін у
майбутньому.

Ринок форвардних валютних контрактів є невід’ємною складовою світового
валютного ринку від початку 80-х років. Уперше форвардні угоди почали
використовувати лондонські банки в міжбанківських операціях із
євровалютами. У серпні 1985 р. Асоціація британських банків (ВВА) вже
видала правила щодо, регулювання угод на міжбанківському валютному ринку
(FRАВВА terms), якими дотепер керуються банки при укладенні форвардних
контрактів.

Основою форвардної угоди є договір купівлі-продажу іноземної валюти
протягом певного періоду або на певну дату в майбутньому за обмінним
курсом, обумовленим на дату укладення угоди. Форвардні контракти є
терміновими контрактами міжбанківського валютного ринку. Терміни
форвардних угод стандартизовані та, як правило, не перевищують 12 міс.;
найбільш поширеними є угоди на 1, 2, 3, 6, 9 та 12 міс. На практиці ці
періоди позначаються 1М, 2М, 3М та ін.

Останнім часом форвардні операції широко використовуються для
неторговельних операцій, пов’язаних із рухом капіталів: кредитування
іноземних філій, вкладення інвестицій, придбання цінних паперів
іноземних емітентів, репатріації прибутків тощо.

Форвардні угоди є твердими, тобто обов’язковими для виконання, і
укладаються переважно з метою реальної купівлі або продажу валюти.
Найбільш поширеним є використання таких угод для страхування
незабезпечених відкритих валютних позицій, проте часто вони можуть бути
використані зі спекулятивною метою.

Умови форвардного контракту полягають у тому, що:

– валютний курс фіксується на момент укладення форвардної угоди;

– реальна передача валюти здійснюється через певний обумовлений
стандартний проміжок часу;

– під час підписання угоди ніякі попередні платежі не здійснюються;

– обсяги контрактів не стандартизовані.

Фінансовий зміст форвардної операції полягає в купівлі чи продажу однієї
валюти в обмін на іншу, виходячи з інтересів покупця (продавця), з метою
одержання прибутку чи запобігання збиткам.

Форвардні валютні курси на відміну від інших видів угод безпосередньо не
фіксуються, а розраховуються. Показники курсів «спот» і «форвард»
називають форвардною маржею (спред, пункти, піпи) і на практиці
здійснюються котирування не курсів, а відповідних різниць.

Форвардний валютний курс розраховується на момент укладення угоди і
складається з поточного курсу (спот-курсу) і форвардної маржі, яка може
виступати у вигляді премії або знижки (дисконту).

На практиці з метою розрізнення премії або знижки їх часто записують
відповідно із знаком «плюс» чи «мінус», однак дилер завжди безпомилково
визначить премію або знижку, якщо знак і не буде вказано. Це пояснюється
тим, що курс покупця завжди нижчий за курс продавця. Тому якщо показники
форвардної маржі (спред) наведеш в порядку збільшення, наприклад 150–200
або [(-100) – (-20)], то йдеться про форвардну премію. У разі, якщо
спред наведено в порядку зниження, наприклад 220–100 або (-50) –
(-180)], то дилер має враховувати цей спред як форвардну знижку
(дисконт).

Крім того, слід мати на увазі, що курси «форвард» відрізняються від
курсів «спот» значно більшим абсолютним значенням показника маржі –
різниці між курсом продажу та курсом купівлі. Це пояснюється специфікою
банківської операції «форвард», яка одночасно є також формою страхування
валютних ризиків. Чим триваліший форвардний період, тим вищим буде
рівень валютного ризику, а отже, більшим буде і розмір форвардної маржі.

Головним чинником, який формує динаміку та рівень форвардного курсу, є,
як було показано в наведеному вище прикладі, різниця відсоткових ставок
за міжбанківськими кредитами й депозитами у відповідних валютах.
Загальне правило динаміки форвардного валютного курсу: форвардний курс
перевищує спот-курс настільки, наскільки банківські депозитні ставки з
валюти, котирування якої здійснюється, нижчі, ніж із контрагентної
валюти.

Валюта з вищою відсотковою ставкою на форвардному ринку продаватиметься
з дисконтом відносно валюти з нижчою відсотковою ставкою, а з нижчою – з
премією відносно валюти з вищою відсотковою ставкою.

Отже, форвардний курс відрізняється від поточного на величину форвардної
маржі (премія чи дисконт). У професійній термінології для визначення
форвардного курсу використовують курс «аутрайт». Це означає, що покупець
хоче у майбутньому купити певну суму валюти (або продавець – продати)
без проведення додаткових операцій чи укладення додаткових угод. Цей
термін застосовують з метою уникнення плутанини в розумінні умов
форвардної операції, якщо йдеться про одну просту форвардну операцію на
відміну від складнішої комбінації, пов’язаної з одночасним здійсненням
строкової та поточної операцій (операції «своп»).

Показник розміру форвардної премії (П) чи дисконту (Д) можна подати у
вигляді формули. Для розрахунку премії чи дисконту за визначення курсу
«аутрайт» на купівлю валюти вона буде такою:

picscalex99010009000003f00f000000006609000000006609000026060f00c212574d4
643010000000000010094ab0000000001000000a012000000000000a0120000010000006
c0000000000000000000000e5000000290000000000000000000000ab1a0000cd0400002
0454d4600000100a01200000c00000001000000000000000000000000000000000500000
00400007c0100002c01000000000000000000000000000060cc0500e0930400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c04000050040000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005a80300009c0300000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000001680
0000042010000000052de719c0000000467414d410000b18e7cfb5193000000097048597
30000171a0000171501c48dc6f80000031f4944415448c7e5d6cf4e13411800f0a9258c8
786112e92801d3d79c44a626a425ca324be8606a2d7120ff6809d120e9584b0074f46125
e813760651bf6268fe06cb6819beca6976d3aec387ffa6f8159dac48bf13bcc74bbbf4e7
7e69bf95ac02709f07feb0bddd9d9da29c936b1c0f07e3b06c4a45fca966dea1b4c76516
8d4fe0fd9c671555dc515d9f8461d7c976d18c6ea2aea481d148cfa4029bfa3bf4976ecc
3a269962e566a4ced584ab9bdcfaaa9bec07f479fe0a176604f5b26ed4da41bf7b5d6b39
45d97ad18b59d573a88f47ab6c5da6f6668a85730d0d9f138a76c8518749247f64913442
1dc0a8509e11cf459059b356cae828821a519cee7297b3baa49a7cb7f91817fdc5adf11b
b643b544f0b975bd54b3ed40900ed10c0815ef2a9d644eb66958f680e72410cd606fa19f
57718e15f0fd5d8b9a7eb1b296d7b5e528d066f4dad97be70c2b7ef293d7be7e1a794464
257867aefd5c7ba1cf4503dc9c24c85a7346ed8ac128f2c8ccaf7f3de85c5af68db66d1a
8f664f33953cbef7520cf0cb982d846f14d3a11d9e9d795a1b610eaf8b14e4f0c6e0c6b4
463d409b2354ee928e83d095be2e448645a5e75356185bb6c38b63876a8edde32cb8381a
e6114b831cf8a04f775388fec7a2e3e9e0263ea463d17b6567319830fb44c1e8e22dadcc
918db1ad1018e02df57da4f902fe6421a72da494dde0fc15142467464455e6be39b7c596
7d0112797e442dc2fe314a0612ee5ca922e6f95e43ee5bbe5d7bb843bb527019665bca2f
4694acb385bdb925da1ec152c5143caae2d7f1564113a9ff7ae69bd4ff96ee9a268f178b
3ea3512a2cbb8371f5cd7e7aaddafa0223e15fa8dd0ba8cff5cbc41eba074ba881b7dad4
ed1ef07be493bd42d6298d28965d4f4dd715f53a83533ebfd4742db4a3b30b84d174a411
1733db6d89a728f3362d43342ab15746df1dcba7e9bf562d9dd13ba560e94166b4763b30
65558279c1673148bec847001f9a159d71992bb0ae7434b6886e6f294626376dadc6acbf
e54166d91c9fc72b3428c3a15b1acdf67847b636951c6e1f27b32f80794adc59111f59bf
44ee518ffc266a7afd4efecb02e27d009e613e854fcabfa0f0e8d2820d653fa390000000
049454e44ae4260820000000840010824000000180000000210c0db01000000030000000
000000000000000000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf0
00000bf0000b44300008442030000000000008000000080feff65430000008000000080f
fff27422100000008000000620000000c00000001000000150000000c000000040000001
50000000c0000000400000051000000e00c00000000000000000000e5000000290000000
000000000000000000000000000000068010000420000005000000030000000800000006
00c0000000000002000cc00e60000002a000000280000006801000042000000010001000
0000000000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffdfffffffffff
fffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff110670ffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7fff1102207fff1fffffffffffffff010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff0733667fff8ffffff
fffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffff0733e67fffc7ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
3ff3ff3ffffffffcffdfffffff9ffff0333c4707fe3ffffffffffffff010101fffffffff
fffffffffffffffffffffff80fc0fc0ffffe01f03f03ffe7ff1fc0f1203e0e01fe3fffff
fffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffff007807807fffe01e01e01ffe7
ff1f0071b0fe1f07fe1ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffff1
c38c38e3ffff87e38e38ffe7fe1e3e3ffffe0f87fe1ffffffffffffff010101fffffffff
fffffffffffffffffffffff0e31e31e3ffff87c78c38ffe7fe1e3f3fffff07c7fe1fffff
fffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffff0c31e31e1ffff87c784787e00
fe3c3fbfffffffc7fe1ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffff9
c21c21e1f8ff87c784787c007e3c3fffffffffc3fe1ffffffffffffff010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffe061c21e1f07f87c784787e007e1c3fffffffffc3fe1fffff
fffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc0e0c31e1f07f87c784787fe7
fe1c3fffffffffe3fe1ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe
0e0061e1f87f87c784787fe7fe1c3ffffffffee1de1ffffffffffffff010101fffffffff
fffffffffffe7ffffffffff9c700f1e1fcff87c784787fe7fe1e1f9ffffffce1ce3fffff
fffffffff010101ffffffffffffffffffffc7ffffffffff8c31ef1e3ffff87c78c787fe7
ff1e1f9ffffffc718e3ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffe66381ffffffff0
c38c70c3ffff07c38c38ffffff1f0f9ffffffe718c7ffffffffffffff010101fffffffff
ffb7ffbffe43180ffffffff8c38438c7fffc07e30e31ffffff8f870ffffffe000cffffff
fffffffff010101fffffffffff13ff1c7e47199ffffffff80fc07c0ffffe07f01f01ffff
ffc7c00ffffffe0000fffffffffffffff010101ffffffffffe31ff1e3e1e189ffffffffe
1fe0fe1fffffc7f87f87ffffffe7e00fffffff000bffe7fffffffffff010101fffffffff
fc71ff1f1e0c489fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
fffffffff010101fffff0180f878001f0e44401fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1fffffffffff010101fffff0180f8f8001f8c20400fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffff010101fffffc7e1
f0fe3c3f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ff
fffffffff010101fffffc3e1f0ff3c3f87fffffffc007fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff9fffffffffff010101fffffe3f1f0ff1e3f87fffffffc007fc2
fff7fbffdffff7ffffffffbfffffffffffffc0c08fc3fffffffffffff010101fffffe3f1
f0ff9e3f87ffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000001ffff
fffffffff010101fffffe3f0f0ff9e1f87ffffffffffff80000000000000000000000000
00000000000000000003fffffffffffff010101fffffe1f8f0ff8f1f87fffffffc007fff
ffffffffffffffffffffffefffffcffefffffffffffffffffffffffff010101ffffff1f8
f8ffcf1f87fffffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff010101ffffff1f8f8ffcf1f8ffffffffffffffffffffffc7ffffffff7dfffff
fffffffff3fffffffffffffffffffffff010101ffffff1f878ffc70f8fffffffffffffff
fffffffc3ffffffff39ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff010101ffffff0fc
7c7fe70f1ffffffffffffffffff8e427380ffffff01b07fffffffff1b0e70fffffffffff
fffffffff010101ffffff8fc7c7fe78f1ffffffffffffffffff04643188ff7fff83103ff
fffffff11022077ffffffffffffffffff010101ffffff0001e3f80063fffffffffffffff
ffe36e0e189fc7fff93b03fffffffff01326471ffffffffffffffffff010101fffffe000
0f3f00007fffffffffffffffffe2fe1e089f8ffff83f07fffffffff0733c478fffffffff
fffffffff010100ffffff7ff9fbffdf7ffffffffffffffffffe27e46489f8ffff83f03ff
fffffff0733e478fdffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffe0
30f07c44400f1fc0f81f07ffffffc1f0303e0fc601fffffffffffffff010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffe030f8fc6c400f1f00781f07ffffff0071207e1fc701ffffff
fffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffff8f07ffffffffe1e1e3fffffff
ffff1c7ffffe0fc3c7fffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffff8
f03ffffffffe1e3f1ffffffffffe3f3fffff07c3c3fffffffffffffff010101fffffffff
fffffffffffffffffffffff8717ffffffffe1c3f9ffffffffffc3f9fffffbfc3c3ffffff
fffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc71fffffffffe1c3ffffffffc
007c3fffffffffc3e3fffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc
61fffffffffe1c3ffffffffc007c3fffffffffc3e3fffffffffffffff010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffc03fffffffffe1c3ffffffffffffc3fffffffffc3e1ffffff
fffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffe1c3fffffffff
fffc3fffffffffc3e1fffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc
31fffffffffe1e1f9ffffffffffe1f9fffffffc671cffffffffffffff010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffe39ffffffffff1e1f9ffffffffffe1f9fffffffc671cfffff
fffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe39bfffffffff0f0f8fffffff
ffff1f9fffffff8e30c7fffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe
1c1fffffffff8f878fffffffffff870fffffff8e1007fffffffffffff010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffc040fffffffffc7c00fffffffffffc00fffffff1f0007ffff
fffffffff000001ffffffffffffffffffffffffffffffffc031fffffffffe3f00fffffff
fffff00fffffff3f8007fffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffefffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff010100fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101014c0000006
40000000000000000000000e5000000290000000000000000000000e60000002a0000002
900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000
000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c022
a00e600030000001e000400000007010400040000000701040055060000410b2000cc004
2006801000000002a00e6000000000028000000680100004200000001000100000000000
00000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffdfffffffffffffffffff
f010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
10670ffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7fff1102207fff1fffffffffffffff010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff0733667fff8ffffffffffffff
f010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff0
733e67fffc7ffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffff3ff3ff3f
fffffffcffdfffffff9ffff0333c4707fe3ffffffffffffff010101fffffffffffffffff
fffffffffffffff80fc0fc0ffffe01f03f03ffe7ff1fc0f1203e0e01fe3fffffffffffff
f010101ffffffffffffffffffffffffffffffff007807807fffe01e01e01ffe7ff1f0071
b0fe1f07fe1ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffff1c38c38e3
ffff87e38e38ffe7fe1e3e3ffffe0f87fe1ffffffffffffff010101fffffffffffffffff
fffffffffffffff0e31e31e3ffff87c78c38ffe7fe1e3f3fffff07c7fe1fffffffffffff
f010101ffffffffffffffffffffffffffffffff0c31e31e1ffff87c784787e00fe3c3fbf
ffffffc7fe1ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffff9c21c21e1
f8ff87c784787c007e3c3fffffffffc3fe1ffffffffffffff010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffe061c21e1f07f87c784787e007e1c3fffffffffc3fe1fffffffffffff
f010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc0e0c31e1f07f87c784787fe7fe1c3fff
ffffffe3fe1ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe0e0061e1
f87f87c784787fe7fe1c3ffffffffee1de1ffffffffffffff010101fffffffffffffffff
fffe7ffffffffff9c700f1e1fcff87c784787fe7fe1e1f9ffffffce1ce3fffffffffffff
f010101ffffffffffffffffffffc7ffffffffff8c31ef1e3ffff87c78c787fe7ff1e1f9f
fffffc718e3ffffffffffffff010101ffffffffffffffffffe66381ffffffff0c38c70c3
ffff07c38c38ffffff1f0f9ffffffe718c7ffffffffffffff010101fffffffffffb7ffbf
fe43180ffffffff8c38438c7fffc07e30e31ffffff8f870ffffffe000cffffffffffffff
f010101fffffffffff13ff1c7e47199ffffffff80fc07c0ffffe07f01f01ffffffc7c00f
fffffe0000fffffffffffffff010101ffffffffffe31ff1e3e1e189ffffffffe1fe0fe1f
ffffc7f87f87ffffffe7e00fffffff000bffe7fffffffffff010101ffffffffffc71ff1f
1e0c489fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff
f010101fffff0180f878001f0e44401fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff1fffffffffff010101fffff0180f8f8001f8c20400fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffff010101fffffc7e1f0fe3c3f
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffff
f010101fffffc3e1f0ff3c3f87fffffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff9fffffffffff010101fffffe3f1f0ff1e3f87fffffffc007fc2fff7fbff
dffff7ffffffffbfffffffffffffc0c08fc3fffffffffffff010101fffffe3f1f0ff9e3f
87ffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000001ffffffffffff
f010101fffffe3f0f0ff9e1f87ffffffffffff8000000000000000000000000000000000
000000000003fffffffffffff010101fffffe1f8f0ff8f1f87fffffffc007fffffffffff
ffffffffffffffefffffcffefffffffffffffffffffffffff010101ffffff1f8f8ffcf1f
87fffffffc007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f010101ffffff1f8f8ffcf1f8ffffffffffffffffffffffc7ffffffff7dfffffffffffff
f3fffffffffffffffffffffff010101ffffff1f878ffc70f8ffffffffffffffffffffffc
3ffffffff39ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffff010101ffffff0fc7c7fe70f
1ffffffffffffffffff8e427380ffffff01b07fffffffff1b0e70fffffffffffffffffff
f010101ffffff8fc7c7fe78f1ffffffffffffffffff04643188ff7fff83103fffffffff1
1022077ffffffffffffffffff010101ffffff0001e3f80063fffffffffffffffffe36e0e
189fc7fff93b03fffffffff01326471ffffffffffffffffff010101fffffe0000f3f0000
7fffffffffffffffffe2fe1e089f8ffff83f07fffffffff0733c478fffffffffffffffff
f010100ffffff7ff9fbffdf7ffffffffffffffffffe27e46489f8ffff83f03fffffffff0
733e478fdffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffe030f07c44
400f1fc0f81f07ffffffc1f0303e0fc601fffffffffffffff010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffe030f8fc6c400f1f00781f07ffffff0071207e1fc701ffffffffffffff
f010101ffffffffffffffffffffffffffffffff8f07ffffffffe1e1e3fffffffffff1c7f
fffe0fc3c7fffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffff8f03fffff
fffe1e3f1ffffffffffe3f3fffff07c3c3fffffffffffffff010101fffffffffffffffff
fffffffffffffff8717ffffffffe1c3f9ffffffffffc3f9fffffbfc3c3ffffffffffffff
f010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc71fffffffffe1c3ffffffffc007c3fff
ffffffc3e3fffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc61ffffff
fffe1c3ffffffffc007c3fffffffffc3e3fffffffffffffff010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffc03fffffffffe1c3ffffffffffffc3fffffffffc3e1ffffffffffffff
f010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc03fffffffffe1c3ffffffffffffc3fff
ffffffc3e1fffffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffc31ffffff
fffe1e1f9ffffffffffe1f9fffffffc671cffffffffffffff010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffe39ffffffffff1e1f9ffffffffffe1f9fffffffc671cfffffffffffff
f010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe39bfffffffff0f0f8fffffffffff1f9f
ffffff8e30c7fffffffffffff010101ffffffffffffffffffffffffffffffffe1c1fffff
ffff8f878fffffffffff870fffffff8e1007fffffffffffff010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffc040fffffffffc7c00fffffffffffc00fffffff1f0007ffffffffffff
f000001ffffffffffffffffffffffffffffffffc031fffffffffe3f00ffffffffffff00f
ffffff3f8007fffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffefffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff010100fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0101010c00000040092900a
a000000000000002a00e60000000000040000002701ffff030000000000

де П(Д) куп – премія (або дисконт) для форвардного курсу купівлі певної
валюти;

Кс.куп – спот-курс купівлі певної валюти;

С Д.в. – відсоткова ставка за міжбанківськими депозитами для валюти
котирування;

С кр. б. – відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами для базової
валюти (база котирування);

Т – термін у днях, на який розраховується форвардний курс.

Премію (дисконт) валютного курсу «аутрайт» на продаж валюти можна
розрахувати за формулою

picscalex99010009000003b40e00000000ce0800000000ce08000026060f009211574d4
643010000000000010055cd0000000001000000701100000000000070110000010000006
c0000000000000000000000bb0000002c0000000000000000000000cc150000250500002
0454d4600000100701100000c00000001000000000000000000000000000000000500000
00400007c0100002c01000000000000000000000000000060cc0500e0930400460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000007404000068040000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c0000000000000008400005c0030000b40300000210c0db01000000000000000
000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000001260
000004701000000008260d73c0000000467414d410000b18e7cfb5193000000097048597
3000017120000173f0147b588bd000003374944415448c7edd53f6fd3401400f04b83940
ca537d2c1ca9522c14ad5a548966f00a90c48fd0885766025ead2c1ea05092519502c760
45f04a9114631035236c4d61823ba914b3bd4525d1fefdd394d1b276d06ba7183958b7ff
7eedd9fbc10354b23b3a0f41faad966bc3995500ecf43294cb7b7a95241d8b88a6fe1574
18f9a6e9ba9d4213417ab8cca6b648a42af9257e91acef8917aa6c740b5aadef87e252bf
864ece348bd7de1e5665cc597954c251cd49b28af1ea3b2f850ed2bd5890e72aa6454b66
2dc9020caef5771a46262949f53f1362afba2f2512597557421562116905710e463fd348
a99f905577482923d813bc14dfa8923521634a6285686e726eeb8747950cae5d57e2ee33
263b570690f4faf205d5a2fe662fdd9e9b94dcaa2a36507439c4877a355d2aa4718af158
6ee57d2f43c25b71c7d2da4bb6e1602aac2c979c4435001aa92519d4cc91fb6f0e745a67
e3f6b7a87ea686e791d7bbd270b66b96410c72aa8f0e12a6b788343b2a5676cdf37a18ce
ab2aca706df1661c0e992d2c33ac3c16420e50505fb8f8fc87cee0f132121a8168309ceb
ee4d47923d140aa0f9ce225106a5a1ba944ab83be133e2484cc11d3366a2f87aac2a9193
2a9c1119d113f1c283b8b551b7b4fbeab1ac1fd254128952d745e7c725227a82299bae23
caf090d164c8aaf25acceba3d251034b8f9a4406249b845d85485b1c43b508efd945ea92
0a11de5d85f3dfc429c2a48ae1f2becf525dc6ac8bdab55baaa6c57ab98b61398d993029
7df85fa95e076997bff403d4af48cb254dba550117b0ebef3eaa8f43536b754c43afb415
0ae06a002abaab04281da2e8f944af5cf3d0cac107ea55e507ea5faa9832a7a2f46ca5c9
841e74ee863c9041540bdc8a9443f5b24f26354bb5aedabb3e81357e39569816cfb52e85
8ddc4c6287ecaf14e5c5696514d8895aca10ad25c2c55b7eef952cf1813779a3aae5b77b
3ec13323556f8d91e2a9d17d4afc6246555f57ec1ae82da83fae5e555d458acc2d9d28eb
5a2baa9b308e590263925692d86732ce03976530ef56bbe98887115731f86a64558269c1
0f7a17e35f2ea726358bfcca15ca13cade4350aaa9d4bd5f1350aead71e331fae56f8af7
6ad1ad52f354bfbaf6e42fd058483b0fa39773dde0000000049454e44ae4260820000000
840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001
b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf0000934300008e420
30000000000008000000080ffff3b430000008000000080ffff334221000000080000006
20000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000040000005
1000000980b00000000000000000000bb0000002c0000000000000000000000000000000
00000002601000047000000500000003000000080000000180b0000000000002000cc00b
c0000002d000000280000002601000047000000010001000000000000000000000000000
0000000020000000000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffef7ffffffffffffffc010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc03fbffffffffffffc010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07e1ffffffffffffc010101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff07c0ffff3fffffff
c010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff07c47fff
0fffffffc010101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff
07c47fffcfffffffc010101fffffffffffffffffffffffff83fc3fc3ffffe03f0ff8fffe
ffe3fc3f07c4f87fc7ffffffc010101fffffffffffffffffffffffff00f80f80ffffc01e
03e03ffcffe3f01f07c0c03fc7ffffffc010101ffffffffffffffffffffffffe3871871c
fffff0fc61c31ffcffe3e18fffc7f0ffc3ffffffc010101ffffffffffffffffffffffffe
1c21c71c7ffff8fc71c71ffcffc3c7e7ffe1f8ffe3ffffffc010101fffffffffffffffff
fffffffe1c23c21c3ffff8f870870ffcffc3c7f3fff0f87fe3ffffffc010101fffffffff
ffffffffffffffff3861c21c3ffff8f870870fc00fc387fffffffc7fe3ffffffc010101f
fffffffffffffffffffffffff861c23c3f0ff8f870878f8007c387fffffffc7fe3ffffff
c010101fffffffffffffffffffffffffc0e1c63c3f07f8f878878ffc7fc387fffffffc7f
e3ffffffc010101fffffffffffffffffffffffffc0e0063c3f07f8f870870ffcffc3c7ff
fffffc3fe3ffffffc010101fffffffffffffffcffffffffff8e00e3c3f8ff8f870878ffc
7fe3c3fbffffde3bc3ffffffc010101fffffffffffffff8fffffffff1c617e1c3ffff8f8
70870ffc7fe3c3f1ffffce39c7ffffffc010101fffffffffffffef87fffffffe1c71ce1c
7ffff8fc70870ffeffe3e1f1ffffce39c7ffffffc010101ffffffffff7ff8001ffffffff
1c70871c7fffc0fc71c71ffffff1f1f1ffffc6308fffffffc010101ffffff27ff39fc480
ffffffff00780780ffffc0fe03e03ffffff8f861ffffc0001fffffffc010101fffffe33f
f3c7cc88ffffffff80fc0fc1fffff8ff07f07ffffffcfc01ffffc0003fffffffc010101f
ffffc73ff3e3cc88fffffffff7ffbff7fffffeff8ff8fffffffeff0fffffefff7ffcffff
c0101017f91f8f0003e3c480ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffc0101010100f8f0003f1c001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffc0101010381f0f8007f1c0d3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffc3fffc010101c7e3f0fe7c7f0ffffffc007ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffc010101c7e1f0ff3c7f0ffffff8003ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffc010000c3e1f1ff3c3f0ffffffc007f8
000000000000000000000000000000300d6ff800007fffffc010101e3f1f0ff1e3f0ffff
fffffff00000000000000000000000000000000000000000003fffffc010101e3f1f0ff9
e3f0ffffffc007fffffffdfef3ee13000000002000000000000004f8067fffffc010101e
3f1f0ff9e3f0ffffff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c010101e1f0f0ff8e1f0ffffffdc4fffffffffff8ffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffffc010101f1f0f0ffcf1f1ffffffffffffffffffff8ffffffffe3ffffffffffffe
f7ffffffffffffffc010101f1f8f8ffcf1f1ffffffffffffffff1cc183ffffffb20ff3ff
fffffffc63ffffffffffffffc010101f1f8f8ffc71e3ffffffffffffffff080001fffffe
100620fffffffffc0261ffffffffffffc010101f0d83c7fc30c7fffffffffffffffe64c8
88fe7fff2022247ffffffffe0440e3ffffffffffc010101e0001e3f0000fffffffffffff
fffe7fc888fc7fff0623e07fffffffff07cc61ffffffffffc010101e0001f3f8001fffff
fffffffffffe4fc888f8ffff0623e0ffffffffff07c471ffffffffffc010101fffffffff
fffffffffffffffee73e07c880f1fe3f2223e07fffffff7f07c4f8e07fffffffc010101f
fffffffffffffffffffffffc060f0f8081f1f80e1207e0fffffff01f07c0f8603fffffff
c010101fffffffffffffffffffffffff0e07ffffffe1f087fffff5ffffffe00f07c3fc70
7fffffffc010101fffffffffffffffffffffffff0e07ffffffe1e3f3ffffffffffffc3e7
ffe1fc787fffffffc010101fffffffffffffffffffffffff8e2fffffffe1c3f1ffffffff
ffffc7f3fff0fc7c7fffffffc010101fffffffffffffffffffffffff8e3fffffffe1c3ff
ffffffff801f87fbfffffc7c7fffffffc010101fffffffffffffffffffffffff863fffff
ffe3c3ffffffffff800f87fffffffc3c3fffffffc010101fffffffffffffffffffffffff
c03fffffffe1c3ffffffffff800f87fffffffc7c3fffffffc010101fffffffffffffffff
ffffffffc07fffffffe1c3ffffffffffffff87fffffffc7e3fffffffc010101fffffffff
ffffffffffffffffc43fffffffe1c3f9ffffffffffffc3fbfffffc6e3dffffffc010101f
ffffffffffffffffffffffffc33fffffffe1e1f9ffffffffffffc3f1fffff84e38ffffff
c010101fffffffffffffffffffffffffc31ffffffff1f1f9ffffffffffffe1f1fffff8c6
18ffffffc010101fffffffffffffffffffffffffe383fffffff9f0f8ffffffffffffe1f1
fffff8e718ffffffc010101fffffffffffffffffffffffffc081fffffff8f870ffffffff
fffff0f1fffff1e000ffffffc010101fffffffffffffffffffffffff8041fffffffc7e00
fffffffffffffc01ffffe3e000ffffffc010101fffffffffffffffffffffffffc0f3ffff
fffe7f07fffffffffffffe05ffffe7f001ffffffc010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc0101014c000000640000000000000000000000bb0000002
c0000000000000000000000bc0000002d0000002900aa0000000000000000000000803f0
0000000000000000000803f0000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
24000000c000000000000000e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c022d00bc00030000001e000400000007010
4000400000007010400b1050000410b2000cc0047002601000000002d00bc00000000002
800000026010000470000000100010000000000000000000000000000000000020000000
000000000000000ffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffef7ffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffc03fbffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc07e1ffffffffffffc010101fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff07c0ffff3fffffffc010101fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff07c47fff0fffffffc010101f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff07c47fffcfffffff
c010101fffffffffffffffffffffffff83fc3fc3ffffe03f0ff8fffeffe3fc3f07c4f87f
c7ffffffc010101fffffffffffffffffffffffff00f80f80ffffc01e03e03ffcffe3f01f
07c0c03fc7ffffffc010101ffffffffffffffffffffffffe3871871cfffff0fc61c31ffc
ffe3e18fffc7f0ffc3ffffffc010101ffffffffffffffffffffffffe1c21c71c7ffff8fc
71c71ffcffc3c7e7ffe1f8ffe3ffffffc010101ffffffffffffffffffffffffe1c23c21c
3ffff8f870870ffcffc3c7f3fff0f87fe3ffffffc010101fffffffffffffffffffffffff
3861c21c3ffff8f870870fc00fc387fffffffc7fe3ffffffc010101fffffffffffffffff
fffffffff861c23c3f0ff8f870878f8007c387fffffffc7fe3ffffffc010101fffffffff
ffffffffffffffffc0e1c63c3f07f8f878878ffc7fc387fffffffc7fe3ffffffc010101f
ffffffffffffffffffffffffc0e0063c3f07f8f870870ffcffc3c7fffffffc3fe3ffffff
c010101fffffffffffffffcffffffffff8e00e3c3f8ff8f870878ffc7fe3c3fbffffde3b
c3ffffffc010101fffffffffffffff8fffffffff1c617e1c3ffff8f870870ffc7fe3c3f1
ffffce39c7ffffffc010101fffffffffffffef87fffffffe1c71ce1c7ffff8fc70870ffe
ffe3e1f1ffffce39c7ffffffc010101ffffffffff7ff8001ffffffff1c70871c7fffc0fc
71c71ffffff1f1f1ffffc6308fffffffc010101ffffff27ff39fc480ffffffff00780780
ffffc0fe03e03ffffff8f861ffffc0001fffffffc010101fffffe33ff3c7cc88ffffffff
80fc0fc1fffff8ff07f07ffffffcfc01ffffc0003fffffffc010101fffffc73ff3e3cc88
fffffffff7ffbff7fffffeff8ff8fffffffeff0fffffefff7ffcffffc0101017f91f8f00
03e3c480fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffc0101010
100f8f0003f1c001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
c0101010381f0f8007f1c0d3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffc3fffc010101c7e3f0fe7c7f0ffffffc007ffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffc010101c7e1f0ff3c7f0ffffff8003ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff7fffc010000c3e1f1ff3c3f0ffffffc007f80000000000000000
00000000000000300d6ff800007fffffc010101e3f1f0ff1e3f0fffffffffff000000000
00000000000000000000000000000000003fffffc010101e3f1f0ff9e3f0ffffffc007ff
fffffdfef3ee13000000002000000000000004f8067fffffc010101e3f1f0ff9e3f0ffff
ff8007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101e1f0f0ff8
e1f0ffffffdc4fffffffffff8ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffc010101f
1f0f0ffcf1f1ffffffffffffffffffff8ffffffffe3ffffffffffffef7ffffffffffffff
c010101f1f8f8ffcf1f1ffffffffffffffff1cc183ffffffb20ff3fffffffffc63ffffff
ffffffffc010101f1f8f8ffc71e3ffffffffffffffff080001fffffe100620fffffffffc
0261ffffffffffffc010101f0d83c7fc30c7fffffffffffffffe64c888fe7fff2022247f
fffffffe0440e3ffffffffffc010101e0001e3f0000ffffffffffffffffe7fc888fc7fff
0623e07fffffffff07cc61ffffffffffc010101e0001f3f8001ffffffffffffffffe4fc8
88f8ffff0623e0ffffffffff07c471ffffffffffc010101ffffffffffffffffffffffffe
e73e07c880f1fe3f2223e07fffffff7f07c4f8e07fffffffc010101fffffffffffffffff
fffffffc060f0f8081f1f80e1207e0fffffff01f07c0f8603fffffffc010101fffffffff
ffffffffffffffff0e07ffffffe1f087fffff5ffffffe00f07c3fc707fffffffc010101f
ffffffffffffffffffffffff0e07ffffffe1e3f3ffffffffffffc3e7ffe1fc787fffffff
c010101fffffffffffffffffffffffff8e2fffffffe1c3f1ffffffffffffc7f3fff0fc7c
7fffffffc010101fffffffffffffffffffffffff8e3fffffffe1c3ffffffffff801f87fb
fffffc7c7fffffffc010101fffffffffffffffffffffffff863fffffffe3c3ffffffffff
800f87fffffffc3c3fffffffc010101fffffffffffffffffffffffffc03fffffffe1c3ff
ffffffff800f87fffffffc7c3fffffffc010101fffffffffffffffffffffffffc07fffff
ffe1c3ffffffffffffff87fffffffc7e3fffffffc010101fffffffffffffffffffffffff
c43fffffffe1c3f9ffffffffffffc3fbfffffc6e3dffffffc010101fffffffffffffffff
ffffffffc33fffffffe1e1f9ffffffffffffc3f1fffff84e38ffffffc010101fffffffff
ffffffffffffffffc31ffffffff1f1f9ffffffffffffe1f1fffff8c618ffffffc010101f
ffffffffffffffffffffffffe383fffffff9f0f8ffffffffffffe1f1fffff8e718ffffff
c010101fffffffffffffffffffffffffc081fffffff8f870fffffffffffff0f1fffff1e0
00ffffffc010101fffffffffffffffffffffffff8041fffffffc7e00fffffffffffffc01
ffffe3e000ffffffc010101fffffffffffffffffffffffffc0f3fffffffe7f07ffffffff
fffffe05ffffe7f001ffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc010101f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
c010101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc0101010c00000040092900aa000000000000002d00bc0000000000040000002
701ffff030000000000

де П(Д) пр. – премія (дисконт) для форвардного курсу на продаж певної
валюти;

Кс.пр. – спот-курс продажу валюти;

С кр. в. – відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами для певної
валюти;

СД.б. – відсоткова ставка за міжбанківськими депозитами для базової
валюти.

Тоді курс «аутрайт» на купівлю чи продаж валюти можна визначити так:

Кф.куп. = Кс.куп + П(-Д),

Кс.куп – спот-курс на купівлю валюти;

П – премія;

Д – дисконт;

Кф.прод. = Кс.прод. + П(-Д),

Кс.прод. – спот-курс на продаж валюти.

Інформація про форвардні курси регулярно публікується у фінансових
виданнях.

Останнім часом з’явилися нові форми та модифікації форвардних угод,
зокрема:

– продовження терміну форвардної угоди;

– використання форвардних опціонів із відкритим терміном виконання;

– використання форвардних опціонів із перехресними датами;

– використання валютних контокорентів;

– укладення непрямих форвардних угод;

– забезпечення валютного покриття;

– самостійне створення «форварду»;

– використання форвардних контрактів із опціоном анулювання (FОХ);

– використання угод про форвардну відсоткову ставку та ін.

Специфікою форвардних операцій є те, що форвардні валютні курси на
відміну від інших видів угод безпосередньо не фіксуються, а
розраховуються. Маркет-мейкери та професійні дилери оперують
показниками, вираженими у вигляді десятитисячної частини валютного
курсу, що відображають різницю; між курсом «спот» і курсом «форвард». Ці
показники називають форвардною маржею (спред, пункти, піпи) і на
практиці здійснюються котирування не курсів, а відповідних різниць.

Форвардний валютний курс розраховується на момент укладення угоди і
складається з поточного курсу (спот-курсу) і форвардної маржі, яка може
виступати у вигляді премії або знижки (дисконту). Якщо форвардний курс
валюти вищий від поточного, для його визначення до спот-курсу додається
форвардна премія. Якщо форвардний курс нижчий від поточного, він
визначається відніманням від значення спот-курсу форвардної знижки
(дисконту).

Головні причини котирування премій та знижок, а не форвардних курсів, є
такими:

1) форвардні спреди можуть тривалий час залишатися незмінними, тоді як
курси «спот» постійно змінюються, а тому в розрахунки форвардних курсів
треба вносити значно більше змін;

2) форвардні угоди укладаються на різні терміни, а тому значно простіше
користуватися спредами, ніж постійно визначати форвардні курси;

3) нетто-позиції банку щодо строкових валютних операцій ведуться різними
торговцями, на відміну від нетто-позиції банку за умовами «спот»;

4) форвардні пункти є наслідком різниці у відсоткових ставках, але
оскільки відсоткові ставки визначаються не так швидко, як спот-курси,
доцільніше проводити котирування саме форвардних пунктів.

У світовій практиці для визначення показників форвардної маржі
найчастіше використовують ставки ЛІБОР і ЛІБІД для відповідних валют або
відсоткові ставки за євровалютами.

Використовуючи відсоткові ставки внутрішнього ринку, слід мати на увазі,
що вони можуть суттєво відрізнитися од відповідних ставок євроринку.
Внутрішні ставки залежать від багатьох чинників, серед яких слід назвати
й систему валютного регулювання. В умовах значного притоку іноземних
капіталів відсоткові ставки на національних грошово-кредитних ринках
можуть штучно занижуватися, а в умовах відтоку капіталів, окрім уведення
обмежень на вивіз капіталу, відсоткові ставки можуть бути значно
завищені.

Слід також зазначити, що різниця у відсоткових ставках, використовувана
для розрахунків форвардного курсу, є хоч і найголовнішим чинником
курсоутворення, та все ж не єдиним. За наших умов, особливо на
розрахунки курсу «аутрайт» на період 6–12 місяців, можуть суттєво
впливати й інші чинники, зокрема ті, що формують рівень і динаміку
спот-курсу.

У світовій практиці форвардні курси періодично публікуються у фінансових
виданнях, зокрема у «Financial Times» та на сторінках агентства REUTERS.
Ці дані використовуються валютними дилерами для котирування відповідних
валютних курсів.

Важливе значення для укладення і здійснення форвардних угод має чітке
визначення тривалості угод у робочих днях. Якщо вважати датою укладення
угоди 5 квітня, то датою розрахунків для о двомісячної угоди буде:
06.04. + 30 днів + 2 робочі дні (тобто 30 днів + термін виконання угоди
«спот»).

Використання форвардних угод на українському ринку

Використання форвардних угод у чистому вигляді на українському валютному
ринку поки що поширення не набуло, але фахівцями Національного банку
України вже напрацьовано пакет нормативних та інструктивних матеріалів
для впровадження термінових валютних операцій в практику. Зокрема,
постановою Правління Національного банку України №216 від 07.07.1997 р.
затверджено «Правила випуску та обігу валютних деривативів», які
регулюють механізм випуску та обігу форвардних валютних контрактів в
Україні.

Згідно з цими Правилами форвардний валютний контракт визначається як
угода між двома банками, яка має на меті запобігання ризикам щодо змін у
майбутньому курсів валют і відсоткових ставок за депозитами в іноземній
валюті. Дві сторони угоди зобов’язані визначити певну відсоткову ставку
та курс на певний період часу для узгодженої суми валюти, починаючи з
визначеної контрактом майбутньої дати розрахунків (щонайменше один
місяць од дати укладення угоди).

Метою укладення та здійснення форвардних контрактів є хеджування зміни
депозитних ставок (без необхідності здійснення загальновживаного
депозиту форвард-форвард) або мінімізація ризиків за змінами курсів
валют, визначуваних як різниця або між узгодженою сторонами відсотковою
ставкою за форвардним валютним контрактом та ставкою залучення кредитів
першокласними лондонськими банками (ІLIBOR) чи її аналогом на дату
розрахунків за цим контрактом, або між курсом валюти за форвардним
валютним контрактом та ринковим спот-курсом валюти на дату розрахунків
за цим контрактом. Покупцями й продавцями форвардних валютних контрактів
можуть бути банки-резиденти та банки-нерезиденти України, що
визначаються чинним законодавством України.

Форвардні валютні контракти укладаються на первинному ринку за
стандартною формою, що відповідає чинному законодавству України.

Первинним продажем форвардного валютного контракту вважається така угода
купівлі-продажу контракту, якій не передує інший форвардний контракт,
однією із сторін якого виступав покупець (продавець) цього контракту, і
його предмет: сума іноземної валюти, дати поставки та здійснення
платежу, що збігаються з цим форвардним контрактом.

За умови первинного продажу форвардного валютного контракту підлягають
заповненню такі реквізити:

– номер контракту;

– місце й дата укладення;

– офіційні назви та реквізити сторін;

– вид і сума валюти, що є предметом укладення контракту;

– відсоткові ставки та курс валюти контракту;

– дати платежу й поставки валюти;

– інші реквізити, що визначають права та відповідальність сторін.

Зміни й доповнення до форвардного валютного контракту оформлюються у
письмовій формі та від моменту підписання е невід’ємною частиною цього
форвардного контракту.

Продаж або передача зобов’язань за форвардним валютним контрактом іншим
особам здійснюється продавцем лише за згоди покупця форвардного
валютного контракту будь-коли до закінчення строку дії (ліквідації)
форвардного контракту.

Зміни до форвардного валютного контракту вносяться покупцем чи продавцем
контракту в разі погодження обох сторін контракту. У змінах до
форвардного валютного контракту вказуються:

– номер і дата укладення контракту, до якого вносяться зміни;

– порядковий номер і дата внесення змін до контракту;

– реквізити і назва попереднього покупця (продавця) форвардного
валютного контракту та особи, якій переходять його повноваження;

– ціна продажу форвардного валютного контракту;

– умови реалізації форвардного валютного контракту;

– дата поставки, строк здійснення платежу.

Згідно з Правилами розірвання угоди за форвардним валютним контрактом
може бути здійснене в разі відмови від означеної угоди однієї зі сторін
і згоди іншої сторони або в разі, передбаченому чинним законодавством
України. Претензії щодо виконання форвардного валютного контракту можуть
бути пред’явлені лише емітентові цього форвардного валютного контракту.

Особливістю обліку форвардних валютних контрактів є врахування трьох
типів бухгалтерських подій:

– бухгалтерський облік на дату, обумовлену контрактом (день угоди);

– бухгалтерський облік на дату оцінки вартості (кінець періоду оцінки,
як що кошти за операцією не сплачені);

– бухгалтерський облік на дату розрахунків.

Номінальна вартість контракту обліковується за позабалансовими
рахунками, а переоцінка форвардного валютного контракту здійснюється на
кожну звітну дату з використанням форвардного курсу на період до дати
виконання контракту. Результат переоцінки форвардного валютного
контракту, придбаного з метою хеджування, визначається симетрично з
результатом переоцінки фінансового інструменту, котрий хеджується.

Порядок здійснення банком факторингових операцій. Основні сторони, що
приймають участь в угоді. Основи визначення вартості факторингу

Однією з найпоширеніших міжнародних посередницьких послуг комерційних
банків у даний час є факторинг – викуп платіжних вимог у постачальника
товарів (послуг). Мета факторингу – усунення ризику, що є невід’ємною
частиною будь-якої кредитної операції. У країнах із розвиненою ринковою
економікою серйозна увага приділяється дотриманню термінів платежів.
Дальність факторингових компаній і факторингових відділів банків саме і
покликана вирішувати проблеми ризиків і термінів платежів у відносинах
між постачальниками і покупцями та надавати цим відносинам більшої
стійкості.

Слово «factor» у перекладі з англійського означає агент, посередник. З
економічної точки зору – це посередницька операція. Факторинг – це
комісійно-посередницька діяльність, пов’язана з поступкою банкові
клієнтом-постачальником неоплачених платежів-вимог (рахунків-фактур) за
поставлені товари, виконані роботи, послуги і, відповідно, права
одержання платежу по них, тобто з інкасуванням дебіторської
заборгованості клієнта одержанням коштів по платіжних документах). Банк
стає власником неоплачених платіжних вимог і бере на себе ризик їхньої
несплати, хоча кредитоспроможність боржників попередньо перевіряється.
Відповідно до договору банк зобов’язується оплатити суму переданих йому
платіжних вимог незалежно від того, чи сплатили свої борги
контрагенти-постачальники. У цьому полягає відмінність між факторингом і
банківською гарантією. При банківському гарантуванні банк зобов’язується
у випадку несплати клієнтом у термін належних сум здійснити платіж за
свій рахунок. Метою ж факторингового обслуговування є негайне
інкасування; коштів (або одержання їх на визначену у факторинговому
договорі дату) незалежно від платоспроможності платника. У нашій країні
негайно або через 2–3 дні постачальник одержує від факторингового
відділу банку визначений відсоток від суми вимог.

Джерелами формування коштів для факторингу є власні кошти банку
(прибуток, фонди), залучені і позикові кошти. Співвідношення між
власними і невласними коштами встановлюється правлінням банку. Крім
того, якщо у факторингового відділу виникає потреба у залученні
надпланових кредитів для виконання своїх зобов’язань, то банк може
надати йому короткостроковий кредит. Господарські органи також можуть
виділити факторинговому відділу тимчасово вільні кошти на певний строк
за плату, що визначається в договорах за згодою сторін. Існують також і
інші засоби залучення коштів для діяльності факторингового відділу,
наприклад, притягнення термінових депозитів або випуск і продаж
облігацій із фіксованим річним прибутком.

Основою факторингових операцій є договір факторингу.

У договорі оговорюються умови здійснення факторингових операцій, у тому
числі реквізити платіжних вимог, частка сум платежу від суми по
операціях факторингу, розмір компенсаційної винагороди, умови розірвання
факторингового договору й інші умови за домовленістю сторін. Також у
ньому оговорюється відповідальність кожної із сторін у випадку
невиконання або неналежного виконання узятих на себе зобов’язань. При
цьому вони відповідають один перед одним. Якщо факторинговий відділ не
може виконати прийняті зобов’язання, то майнову відповідальність несе
банк, при якому він створений. Але сам відділ не несе відповідальності
за невиконання договірних зобов’язань по поставках.

Види факторингу

Договором факторингу визначається вид факторингу (рис. 1).

picscalex10001000900000336b700000000db55000000001610000026060f002220574d
464301000000000001003a7c00000000070000000020000018a1000018c1000001000000
6c0000000000000000000000c90100003001000000000000000000001c350000e7220000
20454d460000010018c100000c0000000100000000000000000000000000000000050000
000400007c0100002c01000000000000000000000000000060cc0500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000c8130000bc130000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c000000000000000840000514130000081300000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002cb
000001dd0100000000c314096d0000000970485973000017120000171201679fd2520000
129d49444154789cedddcd8fe3d66100700a32ac0d3a196e13a499c2f470031f7a290a0d
60a4da443b5cd7497c2bda43d11e725863823aa740c21ab0163b3bd456a8b9406d11bde5
904628fc07a4408162d11691a6ac8739145673b2813416b9042c27283cd42af1702a8aaf
8f1445be473e5222f9849db5e7018b951ec99f9ede371f3914033616984bfa92bea4a9d0
0e53285452688bb07ff90d700ff44574b7368c7e86616e32951bce2f9c305e4ea1a799be
7c2ca4a55a2d24dbafa5d07221da1a27d38e5088365268ab900cd4147a528ce653e87121
d91152e862a56883149a2f444f52685b2c448f53e88215444ea18d62349f42176ce6620a
cd17a22d904c176de62974d1669e42176ce6bd14ba580571b333912ed8ccc5149a2f44bb
d99944db4221da48a10b3773004e13e8c2cd3c39d5859b7932cd17a2bdec4ca08b37f344
ba78334fa48b37f3445a29242fb233812e3a9aa7d042217a9242171ccd8d14fa3cf5c8a3
55f430854e6fe6757105cda7d0e9cd7cd579959f9d649a4f3d7455cdf4db1b914e6ee6fe
ecd584f939b7e05e0ef887416c272385f63fd629c10219b0ed418b11fb9ad829b59d92cd
dc6cecb083679e2d973476c0dae0fe60708ba9616919a6d07e3377aae2106815ddb45f02
bc295624c5311dddb40e05f63d96955455976c5181118d43ec703e85f64bd1698932d0e1
b1b60e6921a4f7f98f785692145db13cba750f3d7a999d44da6fe68e254a40d775e839bc
b90f69601e2de85348cbba4f9b87d7b1ec1493e9a0142db10274c3d06c8f96a40ef052dd
aa0b809725d6a505973efa32213b896363d0cc2db1ecd2035bb7d9c79c1ca30dd574e98f
8f2ae8e1e3f0ff181d74d6a6f332d055fdbf6d7d2e3f7e5e92e03b1bd2afbb342bb19ac6
7eca0f4ae6cf4496909d443a68e61dc7001a6bfc93ad9f4b8fbf28bfa9808e4b7f0fd20c
db76e98f5cfa0311eb83f9940c099af9c0d161aa8de65c9fa9d32f489086a99e583ff052
fd26cc6be9948519f24358da84ec24a57af9b1c03a2cc1caf708d25679da91fe16d69039
4cf577fd0cd10d65e0d20fc50e72b4b97c41a0c3666e1d32b0f269ae579ec20aa200eb1e
a4b9a018959fb9744b7c89949d043a1ccdadeba657afcff533c3a7ef40babebba00d4319
496e9339d249d949c8eb7034b7be6979f44c1feb5315363f60dd5d3419374364c5507a1e
7d682287f752521d76d6d65d4bd415c39ceaa7fa74e8d2f053dc3e841fc154bb7d48bfe3
d2774c91909d84540735c969dcb644ad62985a69a8b9f4b1d3d44a9a5517fe6677bbd2d1
61cfc7df2f0d4cb389d06176c6538dccac9981c90ff8817693a90c5e75cae5fba03cf03a
55edf04f05de1206a0377bfe3dad714d0b8f09b3339e6ac2902bdbc84b31be1d0d6176c6
69c290db7390972be85ef06a18a309436edf415ea6d3c8d817a7f9547a5508b32e4e179c
592353dc186d83420129a9189d3e270bc28f13e28729f49aa75e9c488ee7c397b126b3e6
ccba4d8e464b2a56af79b056382347a32515a593abadb3fc50f1fda37acd267f3bf41c28
4a279f7a59158db9ca34ca4018dcaad63996b813baa219a59397c3276e775a6fbdea0870
5c71bb6c5240bf4bb4189367d6c604d247ad864b5b49b49092ea5e22ad983ecd27d358b7
18a1539ab947dfb61ab647d78934d6de22744a3357ac86479fb3c934d6de2274ca09b4e4
d22f5bafce3cfa1b441a2ba9089db21ceed165abbca0bf4ea4b1c8089dd2cc3dfac012ce
a4441a6f6f115a48a63b8bbc16cd8a4b6f9368bcbde174da98ead71051f3e85d128d9714
4ea7adb078b458134f95441a6f6f389dd6597bad516c89c3e3c4268397144ea79d404f0c
af358a433d898eb4379ceea5d096aab56a4c43900603a651db22f47c9192c2e8d4d1dc66
b5c6de834f05e9d7c3d61f13f7880cab18bdf63a1939099192c2e8b5d7c9fac4d8484961
f4da57bdc8349f42175b278b0eab181df9d88c215a52285d709d2c5a52284d632135812e
b81c1e2d29942eb61c1eabec28dd2b24c74a0aa10b4eda63b36784a637698fd10597c387
d10884a670bd24892ed8cc85143af6b19942bca4427ad569ec8a102fa9902ed8cce31d72
48536ee6284db999a374af904ce890033a5f330f40c2497240e76ae661ad22945440176c
e684920ae862f7b090da5b40d36ee6084dd89621904a6a49536fe6214d793477c372a9a5
e0ad6aa4925aa6ba60051152e85e219938ef5ad2ccd52b5f716ff8838174ac03a643477f
74e50bd52fdd8cde3d083723cbb531bae0bd8c8c904247e21621364827c6af4ba7104f33
1dafc5d4e84ca9260f0449f46873742f1623928f7e22f46873f445cf906c956f83743c7e
83b4408b1e6d8e7ee23ddf45cbeba7931e6d8e7e3a53bdded878d1e8dee783e6491b7feb
bd58cc0283cf1f65a3addd60b13b389d1a02c6f4de2f4e3883f39d8cb45d0fe91b6e2a67
23b85119a0f4753787a6bdac4dc6be115429a7e69ef54c6497fec07dcf2f4e479c961fdf
cb463b37c248cbfd0226efd2bf04c8a557db7d61f145e845668b2edd03207e2a9ba9c9d8
3023012b752b564b43372a7df3f0378fffe0fd87d66343deba6574afb48c4ee6547fd339
50bba5696dd2e95e834c0d122eadd51a5a59611e377475ab69c85ccb5033d365fbb6daad
8d77266a77cf27866020a8b5e6477bc6c371550fe333d2f6d72c885e573d5a7109c9a579
956b9e5c371eaa5727ea8f9a30be01e3b3a6ba6a3707dba5c14e6941373c5ae165ee774f
6ac6c3c1d51720dd6973df372a999b4cd59e405ab55cfa1d9778c5a559892ba99056cd12
a45f68737ff5e895ac9daa533b6cc2bc56dd6cd93b9021a17ab4bcd38474cb8d7fab09e3
77605e67a5eb8710adbdecd255585c35dda3a521b7a02730af1b7e7c2f2b5d776bc8c107
38dd51ebcdffd87bd4527e3e557773563e9bdb7d4ddd2e69b5a682543e4539a935b52f6b
8c569db477ddf84656da0616cfb3d2d62b56a3397886397e966bbca4b89daa66361a6679
c0980dadbdf535657ba7719cb1f261271c6364a31b1c61ee75d5417c261a1bc09677ac88
013df3a6fdc19d2cf96974a347f391f84c74ea1958313a35d5f6e6e858f81cd0454fa42f
201d5b20cc4e9f22f14e400b6010469f1eae4fa3a7a4c8f73778d18f80bdc7fd30fe643f
1f8d1c61f0824fdbd8b57eed48c84adb11da14789fb6b0158973908fe6c11bf0606791c8
5e408b909e43d33b5ce473d1fb5c4351199bdfad36d58aecd3e7f66e49b71a8d93fd6dae
a14b7c2edad9ad370d75ab357c7e4757e5803e7f6f4733c7d5ef70efc1cd724e7a1f1e2b
edeea9183d999cd43553e5bffdf0a4de30ba05e80aa49f7ba8ab2c42738d8f077cc97c16
6e2e42bf02e9b2f5f31394aebffefdc13ea499e63b6fe7a71fa9bb7be392f5f72758867c
afa6dadf329d7af3e0eff217a30e69e3aab5f72e4eefa8f6775a0eccebbc35c4cd107517
ce835b70b61bd490895affa8a65827b50234d8adffb9a1727754ae35412bdf70675c537e
7852fbeb7a2b3fcd304a87b1bb5c4d5364dea72d8bbd3f6e997b1d6e9bbba6bfc90a59e9
39581ef1fb6077fbe1c71d7649db8ea02caebef10112a3c575e860ceb124228344b48b5c
da2be811427b93bc1e880dc8e1d7c33e90440f11fa14a1c35e163f6a968f76a78bb6bf08
704e24fc909d5e4d5c30bae0158eec74b129cee9257d495fd29f29ba4fa22ffb90f8d117
3fd5a7d1387a746cf12f951ead4b7bb327210b1d5f854ca09fdaca1717a855be796ce7a7
a15ec7ff52ee49ade28cb2d0fdcdd1b1f0341423f1e8cf1a3da2428b3e76869e7a90e8d1
1c8c64b0f7d5bfe8fc997bd362f50ab38adec05d8801eddd377915fefb16f9e0127393b9
f97b4ce92fbf7defde57de479b757b054dd8941c7ab1984bfab341c72638d46891b017ad
54cfcf626301453a1a2e7e318ad8bbb3cdd180262d8cfc5b6bbcf009551abb5b7e449316
b177546981b02eb691cae76c8e063469f192be083479b9f609d0fd680471b976f4f9a185
cf3e9dad5ef757d3bd9c742f1af14984fec9a447b7c9cc82b7ffecbe4ca1131e7d934c87
c19ecf68f52191bcb6cfc18c56867c8ad3f3f939353a9221737b455e67a0a3950fa5e9e6
3598df019b4af56cb2311a6c90d637478322347e440a9db58658e573348266aa6d26fc73
daf92955daa9df09de596a8e0bb0697488592cdd0c4168f7598174e939688df7ebd5ed3a
a05c8cb589c9356eed72d79ead5fd3e916636972c6bd7ed0e5fee8ebf53d836eaaab90fe
8121d78ef66b4dca74bd79c6b186e4d10a657acfa54f5e3cda7fb1f90e6d7accbd6274b7
8ef6b79a0794e9ea2977e0d15c8336dd3ce59a46977369cac578d5fc4f687a34e51a6296
cdf6959ab6cfd539ae4ab7c9c0d01ffa4f9bf8ed9c360d4ec30759c469617374bfe0b09b
42838274f0f8eee84cb5381d84cdd1e487ac5ec429ce257d493f11baff54d2bdb5e8d146
e8f1e6682f3c7519b269faa23599f5e8d15399ea8bd6d0d7a3471b2fc673c2a6e4d0df1c
2dc468d25ebd445a63b51adb2eb76ff1d46953350ff941e598f004aac2b461dac29055cc
f8a6c2b40ee951719a50f9261ecdab7a7c1305da82b4a2c537f5d7a247c9b43131850f79
f5781d5acc44ebeae47fc51ff3d23fd2a73556ff2ff1a782f42a7dda90f587907e93f094
c3a2b4a21a2d70287c91f02b498569e59105e9dfd900ad2ac7a6638b950dd092a240fa88
25fd7846717a32b78e5829bea930ad4afacc3ae23740cb32a461bf5a896f2a483bcc6eb9
ad31b5ed3275da0b0af979a5719ab4573a3d24de424125d5bd34fa5fbff1d34f4effed57
89742f95ee13d7bcbdfb0ef140da8d5f31c521d2bdd8071176738b69431333f726d20dd1
eed5950dd1c6e668797334bf31da6bc79ba1bdc7ca26d0fdc85367456cd34a7a42a44d16
4caded6d869d0a6d9e1954b72b4cb9844e58d7a10d226d0b60eaec6e31ecb0a74b0a9cf9
b18aa2a013ce756899486b2c30ecfa963eec0d7575419f2933648735e8c55fd2c6e80707
40b16ffc5201826a28eac41678e94c411fc9bb06bdb8573c46d76e838e751df21eaddbee
f8a8a0f75dac412f6a4094b66b4d50b6eeba341cd5a5636fe835d03b73d7a07532dd309d
97addb40b1444991e4fb9096819e915689b4d5306dc57a0d489056e5ee817524b0401f65
a3e5045a9b2b160b245394eef3db8ac9b8742f13ed0fd7715a9f2d68c0b6e14cd5ad7dc0
443961250d2bc8704aa027fa54312520435a06cf29135be4818972ab53ed9fb6c569c52c
9b2a604dc0b3ce57a5092c47fcc927ab53ed3673f1344eebcaa3f24481b4036956d25d1a
eba956d3ee445124a45a97468aeed102eff090868582d1fd9534bb4840ac5e1fb03d4537
1cde8299ec08b261d982733d13ed551042aa1d06088aa2bbb4c3bb7d939999767b10372a
d687747cda3eb7797bbfd2d10e05e7b94cb4370e88e3385db205a6649a15bb6c564caedc
1e547980cdb257d2de38f07f696363d25ff908ab68d93f7c03b70af2feff34e8c8dbe50e
f4e9a01164a7f9182d626f83fb74e84f7182b358fac518fc0d2afd54f3f969219d0e1f7b
4fbd8684bd2493895d830ed77d5c7a06b284188ddf9115f60fd4697e633452a6b469e40d
6d1af9758bcc3461ca8bbe4116ab72d1f8c22246f7962f46f968bc3160a3b6b07c35cc47
57c5e0ddddc85c23d892936e85f41e9e216129e6a585e06d094f355a0ad92b1fa4ad9096
701a9d06e4aad7708ac9eea852f7bed4057886f40ad3b6bc7da5acbec548db35ec0fff97
15649e9b3e3e57df7ed054dfeeaadb3511a5830a328383512edab4d4b7ffa7a9b27294c6
aef0e4a2ed3bea7dbb71c2ca27db558cc69a693e5aa8b4212dcbef765fc4686c9e98abf2
d975f581dd7857968fbb7f88d17c71fabafae0f08e2acb4a9743697c7d375f86eca96fd5
5d5aedd6511affb9a15c74ad51eed66fc769fc578e726548db52d8ad8ac44ad21656f9f0
7e3c57aac7b3a075cc511a7fe448ae54bbc112971121cdd3a1c34e3fa0d10af2095d3af2
7b54343324f2335834e721e805b33e5d1aad2074e9e0c181ee63383ea44adb02be57ee62
8cd3d155138a347639dfa19a21d1cb9e146916db4ba448e3e3c0114d1aff9d345ea048e3
cd9ccf330f111368ecbab8c3e49ce21069fc0a33473343f8683c35da8ec553a3e3bf4b48
ad18e377ed50a3e3773750cb10361a4d8d0ec701ea34e1e71069e535e1b62e5a74b4824c
e8d1d11b4928d2d10a7246ad18e3cd9c1abd9ca605d49c5a862cc781e014ecdfa90d05cb
f301c1ffdf817d2c05fa3720ac204b1a9ce7582022a79a5fbc746ad4e96505710efd3847
a445fbe3c00c7c771969d0aa217e333f03357f6dc1798316bd9c28382dff2f7a9d035af4
f27ca0df7abc78f1e10b94ea75300e9cdff12f8b9f96f3ccf90874b082360b364e296588
19df488b26dc174a8b26dc06498bee2d5ea07736e87468d27d7f940630e2ef262fe84c3f
231d5fd09f27fc4e39856b05f3845f9ba791ea8447d122f47a8977eefecbce95f00e4480
ad66c768b3e0131c63df23a4ad36f346f03e12ae327f72ed563ff94bfcea34f177cab35f
145c3bd0a5fbe06c5162c31f51a667fd995f17c6bd3e5d7a0c6653d17b35ed514ef55930
8d9a8d7a746903cc0e7cfa2700fc3f60b5c5a8b18a7f1b0000000049454e44ae42608200
0840010824000000180000000210c0db0100000003000000000000000000000000000000
1b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c032440080ee43
030000000000008000000080ffffe4430000008000000080ff7f98432100000008000000
620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c00000004000000
51000000ecab00000000000000000000c901000030010000000000000000000000000000
00000000cb020000dd0100005000000030000000800000006cab0000000000002000cc00
ca0100003101000028000000cb020000dd01000001000100000000000000000000000000
00000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffb63fffffffffffffbaf
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff7ffffe3fffffffffffffbdf9fe00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffbf37fffffff
fffff39fffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffbbffbfbffffffffffffe79fbfe00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffff7
fbffffffffffcf9cffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff8
800077ffffffffffffffff000000000000000000000000000000001000422060bfffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe9effff8ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101
fffffff3fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7bb6180800000000000000000000fffffff83fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff3ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffd8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffdc7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffdf1ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe3fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcff9fffffffffffffefffffffffffffffffffffffe1ffe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffc7ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe00101
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff0ffffff
ffffffffffff7ffffffffffffffffff3ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfff83ffffffffffffffffb7ffffffffffffffffff3
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe1ffffffffffffffff979efffffffffffffef037fe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff8fffffffffffffffbf78f2ffffffff
ffffde23bfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffc3fffffffffffffffe7879fffffffffffffe63ffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffe1fffffffffffff7ff38f9
fffffffffffffe77ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffff8fffffffffffffbff5cffffffffffffffffe3ffe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffc3fffffffffff
fffe7cfffffffffffffffe7fdfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffff1ffffffffffffffe38fffffffffffffffff9dfe00101
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffff4ffffff87ff
ffffffffffff3ffffffffffffffffff9dfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffe3ffffffffffffff3ffffffffffffffffeff
1fe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fffff1ffffffffffffffcfffffffffffffffffbcbfe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff87ffffffffffffffbffffffffff
fffffffdffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000
010000000000000007000000002000001881000018c10000ffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff0f
fffffffffffffffffffffffffffffff7ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff1
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff1ffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff0ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffe1fffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffe00101
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffff
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffff87ffffffffffffffffffff
ffffff1c3fe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffe00bfe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff1ffffffffffff
ffffffffffffff1fbfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff1f3fe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffff7e7fe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffff3f7fe00000
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffe
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffbfffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffc3fffffffffffffffff
ffffff3fffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffffffffffffffe1fffffffffffffffffefffffdeffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffbfffe00000fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffbfffe00000fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffffffffff87ffffffffffffffffffcfffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffffffffe00000fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fc7ffffffffffffffffffcfffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffe00000
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffc7ffffffffffffffffffcffffffffff
fffffffe3fffffffffffffffffffffeeffe00000fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffff87ffffffffffffffffffcffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
ffe00000fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe7fbfffffc7ffffffffffffd7ffffcff
ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffff80f8c30f0c07870f87870c387ffffcffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
ffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff3870038e3c73c78f8fc78e3c
7ffffcfffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffc31c78c3c79c78f8fc78e3c7ffffcfffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffc39c7887c79c78f
8fc38e1c7ffffcfffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffc3cc788fc70c58f8fc18e2c7ffffcffffffffffffffffff
ff1fffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffc3f0780
fc70c68f8fc58e347ffffcffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffe00000
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffc79c781fc70c60f8fc60e307ffffcffffffffff
ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
f0f8c78ddc71c70f8fc70e387ffffcfffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffc1f9c78d8871c78d8ec70e387ffffcff
fffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffbffbfe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffff8fc8f0e0803c78c00870e383ffffcfffffffffffffffffffffe3fffffffffff
fffdffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff87e1f0f18c7878e81878eff
fffffcffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffff83fffffffffffffffffff87fffffdffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff783fffffffffffff
ffffff01fffffdffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffff787ffffffffffffffffffe31fffffcffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffcfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff307fffff
fffffffffffffe7bfffffdfffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffcfe00101
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffff00fffffffffffffffffffffffffffdffffffffff
fffffffffffffe3fffffffffffffffffcfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
e3fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
dfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff1ffffffff
ffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffe
7fffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fff1ffffffffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffcfe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
01fc3f0001f0f007fc03f007f01c0380c0301fff07ffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffa
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff83ff3fc3c3e1fe1ffcf9fc1ffc3e0783
e07c3ffe1bffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff7fe7e00101fffffffdffffffffffffffff
fffffffe00ff3fc3c3e1fe1ff8fcfe1ffc3f0fc3f0fc3ffe39ffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffff7fffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffc630f9fc3e1e3fe1ff8fc7f1f
fe3f8fe3f8fc3ffe39ffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff7fffe00101fffffffdffffffff
fffffffffffffff8e187dfc3e1c3ff0ff0fe3f1ffe1f87e1f8fe3ffff8ffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffff0fffffff3fffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff8e1c3e203f1c3ff0f
f0fe1f0ffe0f87e1f87e1ffff8ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff87ffffff7fffe00101fffffffd
fffffffffffffffffffffff8f1c3f003f0c7ff0ff0ff1f0ffe1787f1f87e1ffff07fffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffe3ffffff7fefe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff8f1e1f3c3
f087ff8ff0ff0f8fff1bc3f1fc7f1ffff03fffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffe00101
fffffffdfffffffffffffffffffffff870e1fbc3f80fff87f0ff0f803f0dc3f0fc3f0fff
f0bfffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffcff3ffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff8
70e0fdc3f80fff87f07f87811f0ec3f0003f0fffe19fffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff
ffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff870f0fcc3f867ff87f87f87c78f8e63f8
7e3f0fffe1dfffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe00101fffffffdffffffffffffffff
fffffffc70f0fe43f873ffc3f87f87c3878f81f87e1f8fffe1efffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffe00000fffffffdfffffffffffffffffffffffc3871ff03f87bffc3fc3f87c3
c387c1f87e1f87ffe3efffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffff3873ff83f839ffc3fc3fc7e3c3c7e1fc7e1f87ffc3f7ffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff8863ffc3fc3dddc3
ff3fc7e3c3c7f1fc3f1f87f7c3f3ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffe00fffe3fc3c0ce1cf9fcfe1c7c3f0fc3f0fc3f7c3fbffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffe1fffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffc3ffff3
fe1e0c000fcf9fe187c3f0fc3f0fc3c3c3f9ffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffe00101
fffffffdfffffffffffffffffffffffff00ffff3f80e0e000ff33f801f00c0300e070003
01f07fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffff8ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
07000000002000001861000018c10000ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff80
0000007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff1fffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9fff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffba3abeeeef
bbe9fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff3fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc3fe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101
fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffe001e0380e000380e03ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8f8f87e1fbf07c1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff87c787e1fbf87e1f87ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff87c3c3f1fdf87e0f87ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff87c3c3f0fefc
7e0fc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7c3c1f0fefc7f07c3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3c3
e2f8ff7c3f0bc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3c7e378ff7c3f0dc3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe38fe1b87fbe3f86e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fe1cc7fbe3f8761ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe1c7f1ec7f9e1f87a1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f1f03fde1fc7c1ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1e1f0f83fdf1fc3e0ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e1f0fc3fdf
1fc7e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff0e1f0fc3fdf0fc3f0ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffe00101fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e3
f0fc3fcf0fc3f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0c7f07c1fc007c1f07fffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe00fe0380f800380601fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101
fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffdfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffbffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffcfffe00100
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffc3fffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffcffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffe3fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffefffe3fffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffefffe3fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
3fffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffbfcfffe3fffffffffff5
fdfffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffff003f0800838e03e1c3c1c1c30e1fffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc10f0c41c70e38e1c
7e3e1c71e3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffc3c71ef1c71e38e1c7e3e1c70e3fffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00100fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c30ef1c
63e38e0c7e3e1c7063fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c31e71c47e38e0c7e3e0c7163fffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc
3c31f71c0fe3c6347e3e3471a3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c71f71c0fe387387e3e3871c3fffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffc30f1f71c6ee38f387e3e3871e3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe01f1f71c74638e1c2e363c31
e3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffc38f1f01c70601e1c20063c20e1fffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c7ffdff78e73e3c
300e3cfffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffc3c7ffffffffffffffffffffc3fffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe3c7fffff
fffffffffffffff80ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffe3c79fffffffffffffffffff8c7fffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc
00f1fffffffffffffffffffdeffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff803f9fffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffffffdffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffe1ffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffbf1ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffd79ffffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffcfbffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffdfcfbffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff67f
fffffffffffffffffffffffffffdfdf9fbffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffcf9ff
fbffffcfffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffcfdfbffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffbffffffffffffff
ffffb3fbffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffee7fffffffffffffffffffffffffffffaff19fffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffff9fffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000700000000200000
1841000018c10000fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00001fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
fffffffffffeffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3ffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffdfffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe7ffffffffffffffffffffdfffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
dffff5ffffffffffffffffffffeeffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7ffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffcfffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3ffdf7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffdf7ffbfffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffc0004000000001000000044000000000000000000
00000000000000000000000000010040004016000157457d7d15d7f7ffffffffffffffff
ffffff800000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc7fffffffffffffdff7fdffffffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdffdffdf8fff3117558350
04000000300800ffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3ffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3ffffdcfffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffcffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff7f3fffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffefffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffbf3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffdfffffffff7fffffffc0ffffffffffffff9ffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffeffffffffe1fffff
fffffffffcffffffff9fffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffbffffffff9fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffdffffffffe1ffffffffffffffe7fffffff9ffffffffeffff
fffffffffffffffffffffffffdffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff9fffffff
fe1fffffffffffffff3fffffff9ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffeffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffdffffffff9fffffffff19ff1e0eb8e8830f1fffffffcfffff
fffcfe3fc3fffff8ffffff1fffffffffff3fffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffff7f3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff
1e0000c38300fc8e1c38e0c38f1fffffffcffffffff8f80f81e778f031831c0e1c20e186
0f3fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff1e3c51e3c71c79c71c78f1c78f8fffff
ffcffffffff9f9cf18e738c398c638663c78e3871f1fffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffc
fffffffe3e3c71e3c71e39c7187871c38f8fffffffcffffffff9f1c73ce638c3f8c638fe
3c70e3871f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe1e3c71e1c71e31e310f831c5
8f8fffffffcffffffff1f1c63c6418c7fc4678fe3c70e3871f1fffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffcfffffffe3e3c71e2c71e31e701f891c68f8fffffffcffffffff1f1c63c6438c7
fc44f0fe3c71638b1f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e3471e31c7
03f8d1c60f8fffffffcffffffff1f1c63c7468c03e01f0060071a38d1f1fffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00000fffffffcfffffffe3e3c71e3071e31c71bb8e1c70f8fffffffcffffffff1f1c6
1c70e8c01f01f0063c71e38e1f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e3
871e31c71d18e1c78f8fffffffcffffffff1f1c63ce0f0c71f45b8c63c70e38e1f1fffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffcfffffffe1e3c71e3c70c78cf1d18e1c78f8fffffffcfffff
fff9f9ce18e0f0e730461cce3c71e38f1f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff
3e1c70c3c700fc1f1e3071c7078fffffffcffffffff9fc1e01e1f87070c63e0e1c70e187
1f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff1fff77fffff9febfffffffffff9fffff
ffcffffffff8ff7f7ffffffdf9ff3f3fffffffff7f1fffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffc
ffffffff9ffffffffffffffffffffff03f1fffffffcffffffff8ffff7fffffffffffffff
fffffff9ff3fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffeffffffff9fffffffffffffffffffffe3
1f3fffffffcffffffffcffffbfffffffffffffffffffffe07e3fffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffeffffffffcfffffffffffffffffffffe31f7fffffffcffffffffe7fff81ffffff
ffffffffffffffc63effffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffefffffffffffffff
fffffffffeffffffffcfffffffff3fffc0ffffffffffffffffffffef7cffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
f07fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff1610000026060f00
2220574d4643010000000000010000000000000007000000002000001821000018c10000
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffc1fffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
fffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffe1fffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffefffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff
7fcffffffffffffffe3ffbff7ffffffff7ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffcffffffffffffffe3ffdfe7fffffff
e7ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfff81f1f0f870c47f87071c00400c106
1c7041c3ffcfff00e0f07070f003c000f070e0800c21c30e1870c187ff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffefffc1c1e67c70e01e03871c38e31e38f1c78e3c7ffcfffc3c3c63871e013e000
e030f1801e31e38f1c70e3c7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3c3c73c78e3863d8f1c7
8e30e38f1c38e1c7ffcfffc383c73c71c231e278c3d1f3c71e71e38f1c78e3c7ff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffefffe3c7cf1c78e3843f8f1c78e30e38f1c38e1c7ffcfffc387cf1c71
c738e378c7f1f1c79c70e38f1c38e1c7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe387c71c78e38
c7f8f1c78e31638f1c58e2c7ffcfffc30f8f1871c738e378c7f8f1c78c71638f1c18e3c7
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffefffc30fcf1c00e01c7f801c78e31a3801c68e347ffcfffc3
0f871c01c738e3b8c7f001c79c7123801c58e247ff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe30fc
71c00e01c01801c78e31c38f1c70e387ffcfffc31f8f1c11c638e3b8c01023c79c718380
1c68e307ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffefffc21f8f1c78e39c718f1c78e31c38f1c78e387
ffcfffc01fc71c71c639e3b8c710f1c79c71c38f1c70e387ff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffe
fffe03fc73c78e38e718f1c78e31e38f1c78e3c7ffcfffc03fc73871e631e3b8e730e1c7
8e31e38f1c78e3c7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3bfe63c78e01f338f1838e20e38f
0c38e383ffcfffc3bfe03870e003c300f270e1c70c71e38f1c78e3c7ff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffcfffe39ff0f878e07f878e0ffffffffffffffffffffcfffc3bff07cf4f227d7b8
f8f2e38f0c60e38e0878e383ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3dffffffffffffffffff
fffe3fffffffff7fffcfffc39ffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffefffe3dfffffffffffffffffffff80ffffffff01fffcfffc3ddffffff
fe1ffffffffffffffffc1ffffffff81fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffc3d8fffffffff
fffffffffe38c7fffffff18fffcfffc3d8fffffffe1fe7fffffffffffe78c7fffffff18f
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffefffc3c0ffffffffffffffffffe3deffffffffbdfffcfffc3
c0fffffffe3fe3fffffffffffe39cffffffff39fffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefff81e0f
fffffffffffffffffe3fffffffffffffffcfff00f0fffffffe3fe3fffffffffffe7fffff
ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcffffff5ffffffffffeffffffffffffeffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffe
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffe
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00100fffffffe
ffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffe00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
ffffffff0010081500040000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe
fff3cffee1e2080930124000000000000000000000000000000000fffffff07fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00100ffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffcffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffff9fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffe3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffe3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
ffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffff1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc0fe0703188f63f87eacf7837ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8c7
e0783800703f87c0c00070380c0fffffffffffff1610000026060f002220574d46430100
00000000010000000000000007000000002000001801000018c10000ffffffffffffffff
fffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffc7ff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f0f87c7e787fcfe1
e1f0f87c3e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101ffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe3f1f0f87c7f787fcfc1e1f0f87c3e1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffff
fffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c7f
387fefc3e1f0f87c1e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c73f87fe007e1f0f87c1e1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff83f8
70f87c73f87ff007e1f0f87c0e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f870f87c63f83ff787e1f0f87c361fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffefffe00101
ffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff87f870f87c03f803fb0fe1f0f87c361fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffff1ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f870f87c43f861fb0fe1f0f87c
3a1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc3f870f87c73f870f90fe1f0f87c3c1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffe
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c73f870fc1f
e1f0f87c3c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff
ffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc3f0f0f87c7e7870fe1fe1f0f87c3e1fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffff
ffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f1f0f87c7e
7870fe3fe1f0f87c3e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff1e1f0f87c3c7861fe3fe1f0787c3e1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffe7ffe00101ffffffff
fffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff807
e00010007003ff3fc060303c1c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffff7fd77e3c38fc8fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffefffe00101
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffcffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffef
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1c7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffff
fff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff9effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffcfffe00101ffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffffffcfffe00101ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffcfffe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffeffffffffff
ffffffffbffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fe3fffffffffffffffffffcfffe00101ffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffeffffffffffffffffff9ffe7fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffcff
ffffffffffffffff8ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffc7ffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffc3f
ffffffffffffffffff00c0f01fc01fc0e0400007c061fe030381ff03c0004070180fe07c
4e3f1ff83fc0ff9ffb1dcee07020e03ffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffef
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7073f87fe007e3
f0e001cfe0f3cf8787c1fe71e001e0f83c3f821e0e0783e10fc00f1f8101c0f0f071f07f
fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffc7fffffffffffffffffff87bf87fe1c3e3f0f3e1efe1f3cf8787c3fff0fbe1f0f8
7c3f1fdf1f8f87c7c7e187bf83c3e1f0f879f07ffffffffffffffffffffe3fffffffffff
ffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffff83bf8
ffe1e1e1f0fbe1e7e1f3c78787c3fff87be1f0f87c3e1fff1f0f878fc3e3c39f87c3e1f0
f87cf0ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffff
fffffffffffffff8fffffffffffffffffff839f0ffe1e1e1f0f9e1f7e3f3878783c3fff8
79e1f0f83c1e3fff1f8f870fe3e3c3df87c3e1f0f87ee1ffffffffffffffffffffffc7ff
ffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
fff87c00ffe1e1e0f0fde1f003f3878783c3fff87de1f0f81c3c3fff1f8f870fe1e3c3c8
0fc3e1f0787f41ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffe7ffe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff87c01ffe1c3e271fde1f803f38387
85c3fff0fde1f0f85c3c3fff1f0f870fe1e3c3c00fc3e1f0b87f83ffffffffffffffffff
fffff0ffffffffffffffffe7ffe00100ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffff
ffffffffffc0fee1ffe1c7e371fde1fbc7f3098786c3ffe1fce1f1f86e3c3fff1f0f860f
e1e187ef0fc3e1f0987f87fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe7ffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff83fee3ffe00fe3b0fce1f9
87f20d8f86c3ff83fce1f0f8643c3fff000f800fe0e00fe61fc001f0d87f8fffffffffff
ffffffffffffff1fffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
f1fffffffffffffffff0fe43ffe1c7e1d0fce1fd8ff21d878743ffe1fce1f0f8743c3fff
1f0f870fe0e00ff61fc001f0c87f0fffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffe7
ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffff87f03ffe1e3e3
c0fce1fc0ff21c8f8783fff0fee1f0f8783c3fff1f8f870fe1e3c7f03fc3e1f0e87e07ff
ffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3ffffffffffffffff87f07ffe1e3e3e0fce1fe1ff03e878783fff0fee1f0f8
783c3fff1f8f870fe1e1c3f83fc3e1f0f07e13fffffffffffffffffffffffff1ffffffff
ffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffef87f87
ffe1e1e1f0fee1fe1ff03e0787c3fff07ee1f0f87c3e1fef1f0f878fe1e1c3f87fc3e1f0
f07c39fffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7fffffffffffffe787f8fffe1c3e1f0fce1ff1ff03f0787c3fef0
fee1f0f87c3e1fe61f0f8787c3e1c3f87fc3e1f0f8787dfffffffffffffffffffffffffe
3fffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffff
fe307fcfffe007e1f0fc41ff1ff07f0787c3fef0fee1f0f87c3f0fce0f0f87c7c7e187fc
7fc3e1f0f8707cffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffe7ffe00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffe01ffcfffc00f80c078007fbfe07f83
0180fe01fc004070180fc004060301e00fc00ffcff81c0c06000383fffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff0ffffcffdf8
3ffffffeff9dc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffe7ffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffe7
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff3c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff1ffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffe7ffe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe7ffe00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc7ffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffe7
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffe7ffe00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffe7ffe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1ffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffe7ffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffe3fffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffe7
ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e3ffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe7ffe00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffc7fffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffe7ffe00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffe7ffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff1ffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffe7
ffe00100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe7ffe00100ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff1fe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e7ffe00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe3e7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e7ffe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffc67ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07ffe00000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000000
00000000000000000377ff7dffbf7fffffffffffffffffffffffff800000000400004000
073dfedbfeffffffffffffffffffff8fffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffa200000026060f003a01574d464301000000000001000000
0000000007000000180100000000000018c10000ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001014c000000
640000000000000000000000c9010000300100000000000000000000ca01000031010000
2900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff
460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
3101ca01030000001e0004000000070104000400000007010400db550000410b2000cc00
dd01cb02000000003101ca010000000028000000cb020000dd0100000100010000000000
000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffb63
fffffffffffffbafffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffe3fffffffffffffbdf9fe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7fffbf37ffffffffffff39fffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbbffbfbffffffffffffe79fbfe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffff7fbffffffffffcf9cffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00101fffffff8800077ffffffffffffffff0000000000000000000000000000000010
00422060bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe9effff8ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff00000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00101fffffff3fffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7bb6180800000000000000000000ff
fffff83fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffd8fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffdc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffdf1ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfe3fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcff9fffffffffffffefffffffffffffffffffffffe1
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
c7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffe3ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfff0ffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff3ffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff83ffffffffffffffffb7fff
fffffffffffffff3ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffe1ffffffffffffffff979efffffffffffffef037fe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff8fffffffffffff
ffbf78f2ffffffffffffde23bfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffc3fffffffffffffffe7879fffffffffffffe63ffe00101
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffe1ffff
fffffffff7ff38f9fffffffffffffe77ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffff8fffffffffffffbff5cffffffffffffffffe3
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fffc3ffffffffffffffe7cfffffffffffffffe7fdfe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffff1ffffffffffffffe38ffffffffff
fffffff9dfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
fffff4ffffff87ffffffffffffff3ffffffffffffffffff9dfe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffe3ffffffffffffff3fff
fffffffffffffeff1fe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffffff1ffffffffffffffcfffffffffffffffffbcbfe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff87fffffffff
fffffbfffffffffffffffffdffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffffffc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffff0f
fffffffffffffffffffffffffffffff7ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffff87fffffffffffffffffffffffffffffff1
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff1ffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffff0ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffe1fffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffe1ffffffffffffffffffffffffffffffffe00101
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffffff
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffff87ffffffffffffffffffff
ffffff1c3fe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffffffffffffc3fffffffffffffffffffffffffe00bfe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff1ffffffffffff
ffffffffffffff1fbfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffff1f3fe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffe3fff
ffffffffffffffffffffff7e7fe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffff3f7fe00000
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffc7ffffffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffe
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffbfffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffc3fffffffffffffffff
ffffff3fffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffffffffffffffe1fffffffffffffffffefffffdeffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffbfffe00000fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffbfffe00000fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffffffffff87ffffffffffffffffffcfffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffffffffe00000fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffff
fc7ffffffffffffffffffcfffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffe00000
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffc7ffffffffffffffffffcffffffffff
fffffffe3fffffffffffffffffffffeeffe00000fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffff87ffffffffffffffffffcffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
ffe00000fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffe7fbfffffc7ffffffffffffd7ffffcff
ffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffff80f8c30f0c07870f87870c387ffffcffffffffffffffffffe3ffffffffffffff
ffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff3870038e3c73c78f8fc78e3c
7ffffcfffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffc31c78c3c79c78f8fc78e3c7ffffcfffffffffffffffffff8ffffff
ffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffc39c7887c79c78f
8fc38e1c7ffffcfffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffc3cc788fc70c58f8fc18e2c7ffffcffffffffffffffffff
ff1fffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffc3f0780
fc70c68f8fc58e347ffffcffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffe00000
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffc79c781fc70c60f8fc60e307ffffcffffffffff
ffffffffffe3ffffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
f0f8c78ddc71c70f8fc70e387ffffcfffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff
ffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffc1f9c78d8871c78d8ec70e387ffffcff
fffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffbffbfe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffff8fc8f0e0803c78c00870e383ffffcfffffffffffffffffffffe3fffffffffff
fffdffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff87e1f0f18c7878e81878eff
fffffcffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7ffffff83fffffffffffffffffff87fffffdffffffffffffffffffffffcfff
ffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff783fffffffffffff
ffffff01fffffdffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffff787ffffffffffffffffffe31fffffcffffffffffffffffff
fffff1ffffffffffffffffffcfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff307fffff
fffffffffffffe7bfffffdfffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffcfe00101
fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffff00fffffffffffffffffffffffffffdffffffffff
fffffffffffffe3fffffffffffffffffcfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
e3fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff
dfe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffff1ffffffff
ffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffe00101fffffffbffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffe
7fffffffffffffffffe00101fffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffe00101fffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffff
fffffffffffffffff8ffffffffffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffff
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fff1ffffffffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffff
fffffffffffe3fffffffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffff8fffffffffffcfe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
01fc3f0001f0f007fc03f007f01c0380c0301fff07ffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffa
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff83ff3fc3c3e1fe1ffcf9fc1ffc3e0783
e07c3ffe1bffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffff1ffffffff7fe7e00101fffffffdffffffffffffffff
fffffffe00ff3fc3c3e1fe1ff8fcfe1ffc3f0fc3f0fc3ffe39ffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffc7f
ffff7fffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffc630f9fc3e1e3fe1ff8fc7f1f
fe3f8fe3f8fc3ffe39ffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff7fffe00101fffffffdffffffff
fffffffffffffff8e187dfc3e1c3ff0ff0fe3f1ffe1f87e1f8fe3ffff8ffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffff0fffffff3fffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff8e1c3e203f1c3ff0f
f0fe1f0ffe0f87e1f87e1ffff8ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff87ffffff7fffe00101fffffffd
fffffffffffffffffffffff8f1c3f003f0c7ff0ff0ff1f0ffe1787f1f87e1ffff07fffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffe3ffffff7fefe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff8f1e1f3c3
f087ff8ff0ff0f8fff1bc3f1fc7f1ffff03fffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffff0ffffffffffe00101
fffffffdfffffffffffffffffffffff870e1fbc3f80fff87f0ff0f803f0dc3f0fc3f0fff
f0bfffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
fffffffffffffffffffffffc7fffcff3ffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff8
70e0fdc3f80fff87f07f87811f0ec3f0003f0fffe19fffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff
ffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffff870f0fcc3f867ff87f87f87c78f8e63f8
7e3f0fffe1dfffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffe00101fffffffdffffffffffffffff
fffffffc70f0fe43f873ffc3f87f87c3878f81f87e1f8fffe1efffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffe00000fffffffdfffffffffffffffffffffffc3871ff03f87bffc3fc3f87c3
c387c1f87e1f87ffe3efffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffff3873ff83f839ffc3fc3fc7e3c3c7e1fc7e1f87ffc3f7ffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffffff8ffffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff8863ffc3fc3dddc3
ff3fc7e3c3c7f1fc3f1f87f7c3f3ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffe00fffe3fc3c0ce1cf9fcfe1c7c3f0fc3f0fc3f7c3fbffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffe1fffffffe00101fffffffdfffffffffffffffffffffffffc3ffff3
fe1e0c000fcf9fe187c3f0fc3f0fc3c3c3f9ffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffe00101
fffffffdfffffffffffffffffffffffff00ffff3f80e0e000ff33f801f00c0300e070003
01f07fffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffff8ffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff8fffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff1ffffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff800000007fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe3fffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffbfff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000
0000000000000000000000000000007fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1f
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffba3abeeeefbbe9fffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3fe
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe001e0380e000380e03ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f8f
87e1fbf07c1f07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff87c787e1fbf87e1f87ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff87c3c3f1fdf87e0f87ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffff87c3c3f0fefc7e0fc7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc7c3c1f0fefc7f07c3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3c3e2f8ff7c3f0bc3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc3c7e378ff7c3f0dc3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffe38fe1b87fbe
3f86e3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe00fe1cc7fbe3f8761ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1c7
f1ec7f9e1f87a1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffd
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f1f03fde1fc7c1ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff1e1f0f83fdf1fc3e0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101
fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e1f0fc3fdf1fc7e1ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff0e1f0fc3fdf0fc3f0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
fffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
ffe00101fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffff0e3f0fc3fcf0fc3f0ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff0c7f07c1fc007c1f07fffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff9fffe00101fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00fe0380f80
0380601fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffe00101fffffff9ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff9fffe00101fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffbffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffcfffe00100fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffc3fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffcffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffe3ffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffefffe3fffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffbfffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffef
ffe3fffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffbfcfffe3fffffffffff5fdfffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffff0
03f0800838e03e1c3c1c1c30e1fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc10f0c41c70e38e1c7e3e1c71e3fffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffc3c71ef1c71e38e1c7e3e1c70e3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00100fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c30ef1c63e38e0c7e3e1c70
63fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffc3c31e71c47e38e0c7e3e0c7163fffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c31f71c0fe3c634
7e3e3471a3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffc3c71f71c0fe387387e3e3871c3fffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc30f1f71c
6ee38f387e3e3871e3fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffe01f1f71c74638e1c2e363c31e3fffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc
38f1f01c70601e1c20063c20e1fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc3c7ffdff78e73e3c300e3cfffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffc3c7ffffffffffffffffffffc3fffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe3c7ffffffffffffffffffff8
0ffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffe3c79fffffffffffffffffff8c7fffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffc00f1ffffffffffff
fffffffdeffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffff803f9fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffdffff
ffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffe1ffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffbf1
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffd79ffffffcfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
fffffcfbffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffdfcfbffffffcfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff67fffffffffffffffff
fffffffffffdfdf9fbffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffcf9fffbffffcfffe00101
fffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
fffffffffffffffffffffcfdfbffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffbffffffffffffffffffb3fbffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffee7f
ffffffffffffffffffffffffffffaff19fffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffd
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdfffe00001fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffdfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffeffffffffffcfffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffdffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffe7ffffffffffffffffffffdfffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fdffff5ffffffffffffffffffffeeffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
fff7ffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffdf7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3ffdf7ffbfffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fefffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
000400000000100000004400000000000000000000000000000000000000000000010040
004016000157457d7d15d7f7ffffffffffffffffffffff800000003fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc00000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffc7fffffffffffffdff7fdffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdffdffdf8fff311755835004000000300800ffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffbfffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffff7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
fffdcfffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffcffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffff7f3fffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff8fffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffefffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffbf3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdfffffffff7fffffffc0fffff
fffffffff9ffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffdffffffffeffffffffe1ffffffffffffffcffffffff9fffffffff7fff
fffffffffffffffffffffffffbffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffdffffffffdfffffff
fe1ffffffffffffffe7fffffff9ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffdffffff
ff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffdffffffff9ffffffffe1fffffffffffffff3fffffff9fffff
fffcfffffffffffffffffffffffffffffeffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffdffffffff
9fffffffff19ff1e0eb8e8830f1fffffffcffffffffcfe3fc3fffff8ffffff1fffffffff
ff3fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff7f3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff1e0000c38300fc8e1c38e0c38f1fffff
ffcffffffff8f80f81e778f031831c0e1c20e1860f3fffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffc
ffffffff1e3c51e3c71c79c71c78f1c78f8fffffffcffffffff9f9cf18e738c398c63866
3c78e3871f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e3c71e39c7187871c3
8f8fffffffcffffffff9f1c73ce638c3f8c638fe3c70e3871f1fffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffcfffffffe1e3c71e1c71e31e310f831c58f8fffffffcffffffff1f1c63c6418c7
fc4678fe3c70e3871f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e2c71e31e7
01f891c68f8fffffffcffffffff1f1c63c6438c7fc44f0fe3c71638b1f1fffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e3471e31c703f8d1c60f8fffffffcffffffff1f1c6
3c7468c03e01f0060071a38d1f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00000fffffffcfffffffe3e3c71e3
071e31c71bb8e1c70f8fffffffcffffffff1f1c61c70e8c01f01f0063c71e38e1f1fffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffcfffffffe3e3c71e3871e31c71d18e1c78f8fffffffcfffff
fff1f1c63ce0f0c71f45b8c63c70e38e1f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcfffffffe
1e3c71e3c70c78cf1d18e1c78f8fffffffcffffffff9f9ce18e0f0e730461cce3c71e38f
1f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff3e1c70c3c700fc1f1e3071c7078fffff
ffcffffffff9fc1e01e1f87070c63e0e1c70e1871f1fffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffc
ffffffff1fff77fffff9febfffffffffff9fffffffcffffffff8ff7f7ffffffdf9ff3f3f
ffffffff7f1fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffff9ffffffffffffffffffffff0
3f1fffffffcffffffff8ffff7ffffffffffffffffffffff9ff3fffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffeffffffff9fffffffffffffffffffffe31f3fffffffcffffffffcffffbfffffff
ffffffffffffffe07e3fffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffeffffffffcfffffffffffffff
ffffffe31f7fffffffcffffffffe7fff81ffffffffffffffffffffc63effffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffcffffffffeffffffffffffffffffffffffeffffffffcfffffffff3fff
c0ffffffffffffffffffffef7cffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffe
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffc1fffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
fe1fffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffff
fffffffff7ffffffffffffff7fcffffffffffffffe3ffbff7ffffffff7ffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffcfffff
fffffffffe3ffdfe7fffffffe7ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcfff81f1f
0f870c47f87071c00400c1061c7041c3ffcfff00e0f07070f003c000f070e0800c21c30e
1870c187ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffefffc1c1e67c70e01e03871c38e31e38f1c78e3c7
ffcfffc3c3c63871e013e000e030f1801e31e38f1c70e3c7ff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffe
fffe3c3c73c78e3863d8f1c78e30e38f1c38e1c7ffcfffc383c73c71c231e278c3d1f3c7
1e71e38f1c78e3c7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3c7cf1c78e3843f8f1c78e30e38f
1c38e1c7ffcfffc387cf1c71c738e378c7f1f1c79c70e38f1c38e1c7ff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffefffe387c71c78e38c7f8f1c78e31638f1c58e2c7ffcfffc30f8f1871c738e378
c7f8f1c78c71638f1c18e3c7ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffc30fcf1c00e01c7f801c7
8e31a3801c68e347ffcfffc30f871c01c738e3b8c7f001c79c7123801c58e247ff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffefffe30fc71c00e01c01801c78e31c38f1c70e387ffcfffc31f8f1c11
c638e3b8c01023c79c7183801c68e307ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffc21f8f1c78e39
c718f1c78e31c38f1c78e387ffcfffc01fc71c71c639e3b8c710f1c79c71c38f1c70e387
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffefffe03fc73c78e38e718f1c78e31e38f1c78e3c7ffcfffc0
3fc73871e631e3b8e730e1c78e31e38f1c78e3c7ff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3bfe
63c78e01f338f1838e20e38f0c38e383ffcfffc3bfe03870e003c300f270e1c70c71e38f
1c78e3c7ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffcfffe39ff0f878e07f878e0ffffffffffffffffff
ffcfffc3bff07cf4f227d7b8f8f2e38f0c60e38e0878e383ff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffe
fffe3dfffffffffffffffffffffe3fffffffff7fffcfffc39ffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffe3dfffffffffffffffffffff80fff
fffff01fffcfffc3ddfffffffe1ffffffffffffffffc1ffffffff81fff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffefffc3d8ffffffffffffffffffe38c7fffffff18fffcfffc3d8fffffffe1fe7ff
fffffffffe78c7fffffff18fff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffefffc3c0fffffffffffffffff
fe3deffffffffbdfffcfffc3c0fffffffe3fe3fffffffffffe39cffffffff39fffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffefff81e0ffffffffffffffffffe3fffffffffffffffcfff00f0ffffff
fe3fe3fffffffffffe7fffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffff1fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcffffff5ffffffffffeffffffffffffeffffffffffffff
ffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffe
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffe
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffcfffe00101fffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffeffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00100fffffffeffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffe00000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000003fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101ffffffff0010081500040000000000ffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffefff3cffee1e2080930124000000000000000000000000000
000000fffffff07fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffff8ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00100ffffffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
fffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffe3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff7ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffc7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101ffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffff8ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffff1f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
ffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffe3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffc7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101ffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffff
f8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
ffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1fffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffff1ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffef
ffe00101fffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffe3fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc0fe0703188f63f87ea
cf7837fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffefffe00101ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff8c7e0783800703f87c0c00070380c0fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffff
ffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e3f0f87c7e
787fcfe1e1f0f87c3e1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffff
ffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe3f1f0f87c7f787fcfc1e1f0f87c3e1fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
fffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0
f0f87c7f387fefc3e1f0f87c1e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffff
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c73f87fe007e1f0f87c1e1fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffefffe00101
ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff83f870f87c73f87ff007e1f0f87c0e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff8ffffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f870f87c63f83ff787e1f0f87c
361ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffef
ffe00101ffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff87f870f87c03f803fb0fe1f0f87c361fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87f870f87c43f861fb0f
e1f0f87c3a1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffff
ffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffc3f870f87c73f870f90fe1f0f87c3c1fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffff
fffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c73
f870fc1fe1f0f87c3c1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffff
ffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc3f0f0f87c7e7870fe1fe1f0f87c3e1fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffff
ffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3f1
f0f87c7e7870fe3fe1f0f87c3e1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff1e1f0f87c3c7861fe3fe1f0787c3e1fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffe7ffe00101
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff807e00010007003ff3fc060303c1c0fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe7ffffffffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffe7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe1fffffffffffffff7fd77e3c38
fc8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffef
ffe00101ffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffff
ff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff80fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffff
ffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1c7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffff
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff9effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffffffcfffe00101fffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffffcfffe00101ffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffcfffe00101ffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffbffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffcfffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffeff
ffffffffffffffffbffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffe3fffffffffffffffffffcfffe00101ffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffeffffffffffffffffff9ffe7fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffcf
ffe00101fffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff8ffcffffffffffffffffff8ffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffff
fffffc3fffffffffffffffffff00c0f01fc01fc0e0400007c061fe030381ff03c0004070
180fe07c4e3f1ff83fc0ff9ffb1dcee07020e03ffffffffffffffffffff1ffffffffffff
ffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7073f8
7fe007e3f0e001cfe0f3cf8787c1fe71e001e0f83c3f821e0e0783e10fc00f1f8101c0f0
f071f07ffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffc7fffffffffffffffffff87bf87fe1c3e3f0f3e1efe1f3cf8787c3fff0
fbe1f0f87c3f1fdf1f8f87c7c7e187bf83c3e1f0f879f07ffffffffffffffffffffe3fff
ffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffff
fff83bf8ffe1e1e1f0fbe1e7e1f3c78787c3fff87be1f0f87c3e1fff1f0f878fc3e3c39f
87c3e1f0f87cf0ffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffe7ffe00101ffffffff
fffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffff839f0ffe1e1e1f0f9e1f7e3f38787
83c3fff879e1f0f83c1e3fff1f8f870fe3e3c3df87c3e1f0f87ee1ffffffffffffffffff
ffffc7ffffffffffffffffefffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffff
fffffffffff87c00ffe1e1e0f0fde1f003f3878783c3fff87de1f0f81c3c3fff1f8f870f
e1e3c3c80fc3e1f0787f41ffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffe7ffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffff87c01ffe1c3e271fde1f8
03f3838785c3fff0fde1f0f85c3c3fff1f0f870fe1e3c3c00fc3e1f0b87f83ffffffffff
fffffffffffff0ffffffffffffffffe7ffe00100ffffffffffffffffffffffffffffffff
c7ffffffffffffffffc0fee1ffe1c7e371fde1fbc7f3098786c3ffe1fce1f1f86e3c3fff
1f0f860fe1e187ef0fc3e1f0987f87fffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffffe7
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffff83fee3ffe00fe3
b0fce1f987f20d8f86c3ff83fce1f0f8643c3fff000f800fe0e00fe61fc001f0d87f8fff
ffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffff1fffffffffffffffff0fe43ffe1c7e1d0fce1fd8ff21d878743ffe1fce1f0f8
743c3fff1f0f870fe0e00ff61fc001f0c87f0fffffffffffffffffffffffff8fffffffff
ffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffff87f03
ffe1e3e3c0fce1fc0ff21c8f8783fff0fee1f0f8783c3fff1f8f870fe1e3c7f03fc3e1f0
e87e07ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffe3ffffffffffffffff87f07ffe1e3e3e0fce1fe1ff03e878783fff0
fee1f0f8783c3fff1f8f870fe1e1c3f83fc3e1f0f07e13fffffffffffffffffffffffff1
ffffffffffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffff
fef87f87ffe1e1e1f0fee1fe1ff03e0787c3fff07ee1f0f87c3e1fef1f0f878fe1e1c3f8
7fc3e1f0f07c39fffffffffffffffffffffffff87fffffffffffffe7ffe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffc7fffffffffffffe787f8fffe1c3e1f0fce1ff1ff03f07
87c3fef0fee1f0f87c3e1fe61f0f8787c3e1c3f87fc3e1f0f8787dffffffffffffffffff
fffffffe3fffffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffff
fffffffffe307fcfffe007e1f0fc41ff1ff07f0787c3fef0fee1f0f87c3f0fce0f0f87c7
c7e187fc7fc3e1f0f8707cffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffe7ffe00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffe01ffcfffc00f80c078007f
bfe07f830180fe01fc004070180fc004060301e00fc00ffcff81c0c06000383fffffffff
ffffffffffffffffcfffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff0ff
ffcffdf83ffffffeff9dc0ffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffe7
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffff
ffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3c7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff7effffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffcfffffffffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffe7ffe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff1ffffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffe7ffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc3ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffe3fffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe7
ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ff
ffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffe7ffe00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffc7fffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffe7ffe00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff8fffffffefffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fc3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffe7ffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1ffffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fffffe7
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
9fffffe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffe7ffe00101ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe3ffffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe7ffe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffc7fffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffe7ffe00101
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff8fffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffe7
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffe7ffe00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffcffe7ffe00100ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fe7ffe00100ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff1fe7ffe00101fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7e7ffe00101ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe3e7ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8e7ffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffc67ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff07
ffe00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000
0000000000000000000000000377ff7dffbf7fffffffffffffffffffffffff8000000004
00004000073dfedbfeffffffffffffffffffff8fffe00101ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe0000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000007ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe00101ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001010c00000040092900
aa000000000000003101ca0100000000040000002701ffff030000000000

Рис. 1. Види факторингу

За видами здійснюваних операцій розрізняють два види факторингу –
конвенційний широкий) і конфіденційний (обмежений). Історично першим;
виник конвенційний факторинг. У сучасних умовах це – універсальна
система фінансового обслуговування клієнтів, що включає бухгалтерський
облік, розрахунки з постачальниками і покупцями, страхове кредитування,
представництво і т.д. За клієнтом зберігається тільки виробнича функція.
Така система дозволяє підприємству-клієнту скорочувати витрати
виробництва і реалізації продукції.

Таке факторне обслуговування звичайно створюється з «дисконтуванням
фактур». Це означає, що банк купує у свого клієнта право на одержання
грошей від покупців, при цьому відразу ж зараховує на його рахунок біля
80% вартості вивантаження, а іншу суму – в обумовлений термін незалежно
від надходження грошей від дебітора. По суті це кредит під товари
відвантажені, за які клієнт сплачує оговорений відсоток.

У останні роки широке поширення одержав конфіденційний факторинг, що
обмежується виконанням тільки деяких операцій: поступка права на
одержання грошей, сплата боргів і т.п. Він є формою надання
постачальникові – клієнту факторингу – кредиту під товари відвантажені,
а покупцеві – клієнту факторингу – платіжного кредиту. За проведення
факторингових операцій клієнти вносять передбачену з договорі на
обслуговування плату, що за своїм економічним змістом є відсотком за
кредит.

За ступенем інформованості дебітора відрізняють відкритий і закритий
факторинги. При відкритому факторингові дебітор сповіщений про те, що в
угоді бере участь факторинговий відділ. У випадку ж закритого факторингу
дебіторові не повідомляють про наявність факторингового договору (але в
даний момент можливість його використання в Україні чинним
законодавством не передбачена).

Механізм факторингової операції та її учасники

Як правило у факторингових операціях беруть участь три сторони (рис. 2):

— факторингова компанія (або факторинговий відділ банку), тобто
спеціалізована установа, що купує рахунки-фактури у своїх клієнтів;

— клієнт (постачальник товару, кредитор) – промислова або тортова фірма,
що уклала угоду з факторинговою компанією;

— підприємство (позичальник) – фірма-покупець товару.

Здійсненню факторингової угоди передує серйозна аналітична робота.
Отримавши заявку від підприємства, факторингова компанія вивчає протягом
1–2 тижнів економічний і фінансовий стан потенційного клієнта, характер
його ділових зв’язків. Для цього необхідно одержати таку інформацію: чи
виробляє фірма продукцію, що користується попитом, або чи надає вона
послуги високої якості, чи виконує роботу на високому рівні; які темпи
зростання виробництва і чи стійкі їх перспективи; наскільки
кваліфікований управлінський персонал фірми; чи налагоджений внутрішній
контроль; наскільки твердо визначені умови торгівлі з контрагентами.

picscalex100010009000003f86e000000000533000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100a9f0000000000400000000200000cc560000cc76000001000000
6c0000000000000000000000b9010000bc000000000000000000000041330000a0150000
20454d4600000100cc7600000c0000000100000000000000000000000000000000050000
000400007c0100002c01000000000000000000000000000060cc0500e093040046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
6000000046000000280f00001c0f0000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c0000000000000008400005740e0000680e00000210c0db0100000000000000
0000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484452000002b3
00000128010000000063d544ab0000000970485973000017120000171201679fd2520000
0dfc49444154789ceddccf6f23571d00f0491dad03b5325940c2c0106fb5828a0b725824
665bd7d3b2871c00951b3d36ca21078a3651844821cd78d92ae921b25b71d94ae98e1048
fc011cba87c238f5360312c4453d50a122db9d76a787d2d81db4b69bc93cded833f3defc
b4dff318b6a54fda64e299f9f8ebf7de7cdf9b1f5e064ca7309fba9f18b7c7044b7ab8ea
916dedbbb34d8699fdca935ff87afbb79d9f49ff9ccc8d2da9f1dcd390d78cfaef7f24c9
220062177ff9e4e4e4bdc79e9ca177634b673c572775437618e9ca63b8211f309178fb53
7283f5db98927b6fd7c3c7bfdd3e51ae918e947ad68f434ad764a35d11fe70d318617e68
87e455c7b5ded65d4de85643f2aa5dcee03f4370fe22ecbfbb59a3f84af39bec8d8f4eff
08401d801c0083ac5eb17e98db1595d6dde00a4c668d59afed6653d74b46baa91e1eb64a
f3cafe429bfde8ab0ffe89ce2d731b996f3ff1d4eafeba5ace6e2e1d6d2bedc36cabb5c7
ad96b3ab6c676e735ff4ee306ebcd0157a5b6a390fdd1dfe885feee8dccad055d9566683
1328dd9f5b6e6b3eff9b32b7cd1f156a1d995b3fdce354cbd5e768dda3ec76260d5d186f
09ba5531d52e725bbfde13d4e7a00ba8dd57b3fd4c6ae0ae5af1568bcbedc55cafb55784
f5d066fbd46e7346cd3c308cb7025d85533a8bdcd68a55bf7c9bedc0fa15871b46f60773
306d9965cecd969efadbcb357b9d911eb8eafcb0dd946cad53e69e5ad9cbc2783bac8adc
c8788dd06991996bcee6b7b6d732563fdbb97c94bdded9e3de1fba2dd81f5647f63323b4
1e7ae96689dfda4933cdc37359f1f3257ea65dbb71dcdae51e98cd5e619bbbe943df0e63
bab0e21af087f099c1167b6f187ae7b476029737656babba7b1c13bbc3129d2ea7ee8ad3
7151ca24712b23dd26953bb2e8d5e9b81f323945fe5ef26e1b3faa8424dde2313367bbb9
e45cbd24a03fa4916e2fccb0064ec137d5f3f407dc3d0b77459f696e00008f5d132ad73c
3bf4268b17733d5316dd248b37e0a6862b0560a6bd3b88246e53d0e06ca4636f6995bab3
30fc80a26f8780eb8dccd9acc45ebbfe2cd36c95330b2ba5adad5cb9f0a4f91dbdca9f2b
a6ced2af375f9dcfd746b8e1f13ec7e66bafed1eaf2b195eddbf5848ef66d7cd25f5f6c3
bb45d558dddfa86516342a377bb4a05cdd2be76b1c1c38d5835538af322fab86582eaabd
4de8b2d9b511aef7c4c37595bc02a0ab7e996f556afb70545b81ee5b6259507b1bfb1bca
fdbdab94eeeb55db4d4177b90ce35d528d87076e7bfd4ada1029dde7abe25e79419dcdaf
ee29fbe972f687e68c13efedf5d48cc152ba0bb7850a8c7796572bcafeea75d86ebcfad6
2fec7aa831466e841bd56ef9a35ca5bc54cbc0fa55f657acfec0af0e5cc372e77646b9e1
f1cec1aec0568e3714cbd50ee084c48a17f68787556393dba871a240e43a57704af30b57
d8f4edf57a267f9856ad59efba99576f7dad7c41352fcec28f2190b9ee794bee4bf09ca2
d5967ef287d6dfdb3c3b9fdd305235388f3b5f03e9fd15659ed2b58feeb667a52956d015
293139176069c83ecfbc4be7869ca5dae5ede1af534277dcd227ec0f63978f997b36a6eb
99bee0d769e5060027e0ec14fc34ffd8f9d7984743afa792b9e35fa7c55def38ef7d4118
fe7a39a6223c85d01dbb8ce99a62922eaa7093901dd70dac9ac8453d32e41ae13de8a243
8e78921deb6a21ef90acabf9578d2a729c7be22ed5fdab461521cead872c51b881469742
96927585445dd95d12137505678138edc4b7dbb45c57234e3b1ef7ccb70e453999ebdf1b
b9c469c7e3facf2cd1fb4ccb254e67b1fd0cd537713a8b6d37f43ec4e92cd645175e89d3
4eac8b6a755aae94a88b6a7532d7df1f34df56b4ae3f5e340c8989ba6e6b91a7b3315d62
36b67e1bce02793a8b8d577216c8d3ce7fc56d8b61eb004d3af3b88cefceabfb3693b986
50f3ac42bd8b3c9de16ec797d8937235805f10c57b2d793ac3dde1ad565450af95267225
df3d8aa45cc1f781fbbe8de85cc96a264f032157a477cd9cf5b13d1dd51dde28d21972d7
acf0f00396d9745d72d67eb801ba5dcbc43244cfbeb501a8d259d53e8261159c7a051528
ce2245da6187f7cc2c5787dd09732be8ca16b90b5ba482dcbaf78283fb0779dae9d95dcb
72bbd0452d0f97dc3fc85dddde09ba6ad74a10ae6b00743890a71dcdae3ce8b63458a1de
99b4642f9f04771c51ea761780ee3b1a6863ae0ed0514d9ece1af6c1045d43833122b78b
c52911bbd61eb60bbcae0650bd92bb02189e5442775103ef61ae156b17db8ad635a0dbc3
5cab4e756c2bb26231d2d035bae075d1ebda098d3c9d0df6680cdd7e17944494b91a13b9
8e00dd8b3aa88adea1c7ce0be4e96ce0d607ae99d6a113eafaa757a38b61b5c9d005f229
386b20428209c976c9d39901871fc705def102b933e469c7b09ef2725c18eb092264f8fa
c0c5c60d1217b82e5cece26756b6db1afd404588db43f17ac779d7ad00357ce77817d5af
775ee2ba0255bb0df647f328097395c171013f8573ff72fc627adc3a3e9f6cc03fed119a
ea386ed8c71bb05a083bb2ea305eab15ad4a1042761de1f69cbc03ac0712b0f97a1dec0d
f2a4654ba42e1061ddc98e6b32588fb2f2afd53bba80661c1201402ec09f93d16cdbf947
562c53705dbc4339e3661dd08cf3121a3781f781b7d3e1da41ab925f35c2c6799febf403
cb264f3cd8bc0478ebc19947d1b9d83c0af81efcb3e77db2fff5b14a1fcdfbfcfb4bc379
aa0c17c85d03cd53fdae0a0f8c81cb52b820374c09216e6f7894c86099c645e7017eb731
7c4db6f31a61e939e72d01571afe12ecbc465a8411ae9cb42b3bbf1ac9ba82e3ca34974b
a25d71f84b02692a578e709dc1c772c9f34e74bcceccb261b2349761225d67a8a3cbbfd1
f5e0b82780eaf24e64bc4eced41270f176775cbaf138da7596a9e60f20ba1edc6f75d05d
8689749d3e6bcdcf28d8c87ad0d006d14fee4ce256d0f598245cb76f359dc7d61276df64
c4495dbcdd1ace8244a346bb2e274feee2f31dd9bb4162ae105848d6a53ad8a25d979b9a
4bc746b94660e1de76fb8185095cecb848d40d8b97660e15e3ea8185845d9ab94e8cab05
16ee6dd74debe4e7c641176bfb7a606102176b7b29b04056ecfc12708569bb02a02a1e17
abdf445dac3f4cea46f433344a8880ae88f12eed3014d17fdd6c4e3b0c8d7269878b08d7
bd6e4ded8aa1ae5bd3e4d7d6c7736987a188fee01e79d4ae80b928de8987a1887a70b379
22aefd253b90c070e17573ceab6e364fc445dfb79b78181ae5d20e431eb72a3aaf4ad376
1b49b84dd715026f3091ebbe9aaceb7ee5066573015016dc754fdc1376dd2463fa564fe8
baf9010d4313bba5e8ef97c4dfd7ab46ef98862e73bff603abb736de6d7e8b992935ef63
e0cf0b0ffd257561fbc1583726a03de80ad17bc6e71e297a55774aae1eefc6e7b44fdd49
ddf87693ef39f79eabdf11c745bc2b53bb931f6fa6ff09d541192fdef69ce05f85e20dcd
8963ba6816e614cd75a5b0ff3c62bc76eb05a7f67abc3b5eff0d71bbb81bbc40e28fd7f3
9f128ceb5e6f56f9bc7ad8cceef0579ebb1416afe17d9005b946e1118e6139ee8ab30aab
87f252b57a3eabbe68b9cac1c530d7f7200b72db5c9e63e633c8c5daede6d6cd37df3850
2f777993d70e7e3c78d1570f8af74116c975f5e3a59bda4b770ad8a4dc75f77b520f70ea
2d60b9dce361f1e6bc2733285eede8ea8176235d70df16abdffd6da96770ea21e08bcc1d
2e17122ffe00a4d75d3b62ff6ab92d3c5e11b9fd83d40dc0cf33ef1eb021aed5ece1ae76
c42ada8ba0e04e4bbdf16ee992ca03fe98570f1e0f71fd37a27077b9065dfe8eb31aabdf
f233e52d55d2a07bb4a51dac85b8ce031741573d5e55b51bdd8216e65eaef6d49cbaf045
fe18baab21aeff4116e4eac79baa76700ec5ebd683712e9d6ab5d7d91a339be5f2b5b907
425ccdf78ae3b6d7792edfadcd6718f7064dd76d37002a2ae84be0a53a36bbf4bace0338
7ef7dfdbdbcf08a026e6be7f097d34266ea2eb75ebc07b9155c6570ede50447f118c170d
e03d6bf6b857495c6fbc5eb7e771cd9c2f20025702f8897f4fc05d9fa24ee0e63caeb768
24ed26c1564389a797a6779bf857d94569f040aff104f3b9cce57f307926c61dd1cf9a9e
93861c74f1ff0255a076fdf5a0e1f510e746d4831ce1fe0e775332bed27b1725c2b522a9
87c68bf507d675ad93d49414e6fa6c1904b38ce5a6c2fbaf75277fe0ba9fc676c34e5af5
80db806ee8f106b9e1ffe8e25e7bb4ddb06b9ca721ae169e1f742752d7b1ddb37f997515
0b4286c7523fe0d6e1e6a1f94c05e6d339f8aeefbb9fdb767bed6a1a4e745699f605161c
66ef5b9ce54b7cc08dcabf40abf20fa5b9d461b5e873fb9d67d55bddc287ab6bf93da02d
2a85bbfcad5b01376abc005afbd2f35a76265b5d147c6eff159de91654edf1f31ab803b4
ecdda7fb46c08d1adf80625ebaa64b5241c905dc4287e97235b5f28206de81ae79b91374
a3c663a0dccd9fef48378bcb92df6d173a4297fb95567951034d53cb166742dca8f90350
3e78b013ee7606eea636887747e3cdad10d7ff20cb382ea7174141d7ea30de3b96fb7488
eb7f9005732ff661fd16976ffadc5e675fcf9c405779017652412b84ba51f349a07db0f4
67e82e2e177daed1bc9dbe56cdaab5667e5e5467142ec37782c7857ffeeb2056ffe53449
ca1eb9ae9d7f8db79b6cabc4a8b5f6faa250bbf6cbc54cb619e2b6f9d0f93ad018aec8ce
b387d51dd11baf69559c6cf54df4c44e303fc0f30b01ffd37575411a6444c5bdaae7e633
cb3d19b8ce5be25f73092fee9be86263f05bf1e71d20f46caee3f6a4d18f2bbbae931e15
7ffe0572dbde08d543637cd7f9f87b6e16259a3ff88b1cbdf944ae10bd2ad97813728529
b9f2ffc48dbb30fdff540ff79e2b7cb2dce8bb0523ee5f7ca3c07c36eefe052c8fde17ba
3a17ebc6dcbf60edfb38c9974fdde9baff0172a0226ca166003f0000000049454e44ae42
608200000840010824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000
000000001b40000040000000340000000100000002000000000000bf000000bf00c02c44
00009443030000000000008000000080ffffdc430000008000000080ffff3c4321000000
08000000620000000c00000001000000150000000c00000004000000150000000c000000
0400000051000000406600000000000000000000b9010000bc0000000000000000000000
0000000000000000b302000028010000500000003000000080000000c065000000000000
2000cc00ba010000bd00000028000000b302000028010000010001000000000000000000
0000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ff000000
0040020000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000000000000000000000000000000
0000000000000000000fe001ff0000000000000000000000000000000000000000000000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff293c
000a000000000000000000000000000000000000000000000007e001ff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7e001fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffefffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffbff03ffffffffffffff1ff
ffffffffffffffffdfffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffeffffffffffffff87f3ffffffffffffffffe7e001
ff7fffffff3ff87ffffffffffffff1fe7fffffffffffffffefffffffefffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffdffffffff
ffffffc7f9ffffffffffffffffe7e001ff7ffffffe7ffcffffbfeffffffff1ff7fffffff
fffffffff7ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff3ffffffffffffffffff37fdfffffffffffc7fcffffffffffffffffe7e001ff7fffff
fefffcffffbfcffffffff1fffffffffffffffffffbffffffefffffffffffffffffffffff
fffffffc003fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff33f9fff7fffffffc7
feffffffffffffffffe7e001ff7ffffffce2e00fe18000e3c3f0701e3fc381821e0c18e0
f9ffffffeffffffffffffffffffffffffffffff0380fffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffe7001c3e0f0e0fc1c07e7fffffffffffffffe7e001ff7ffffffce0c407
81c018e3c3e0300e7fe301c71c0c38f1f9ffffffefffffffffffffffffffffffffffffc7
ffe3ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffe7c0381ce79f9f18c63e3fffff
fffffffffff7e001ff7ffffff8f18cf30cef3cf3e7c791cfffe73fe73cfe79f1fcffffff
efffffffffffffffffffffffffffff1ffff9ffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffe7ee31c9f39f9f1e473e3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f11cf33eff3cf3
e7cf99e7ffe67ee738fe79f1fcffffffeffffffffffffffffffffffffffffe7ffffcffff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7ee23f9f39f9f3e479e3fffffffffffff
ffe7e001ff7ffffff9f13cf13ff71c73e78f91e7ffe47ee738fe78f1fcffffffefffffff
fffffffffffffffffffffcfffffe7fffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7
ee27f1f19f9e3e479f3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f03cf13ff71c93e78f99e7
ffe0fee7183e01f1fcffffffeffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3fffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffffc7ee27f1f19f9e3e479f3fffffffffffffffe7e001
ff7ffffff9f93cf100f71cc3e38f91e7ffe4ffe718fe39f1fcffffffefffffffffffffff
fffffffffffffbffffff9fffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7f63011f1
9f9e3e479f3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f9bcf300f73ce3e74f11e7ffe6ffe7
18f679f9fcffffffeffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcfffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffc7fe3381f39f9f3cc71f3fffffffffffffffe7e001ff7fffff
f9f184e3b8f73cf263673087ffe71ec73cf638b8b8ffffffefffffffffffffffffffffff
ffffe7ffffffefffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe7f03390e7180118c0
1e3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff8f0c007c1e0186300f0200fffc118021e043880
38ffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffe7ffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffe7c0383a071c03c1c03e7fffffffffffffffe7e001ff7ffffffdedfecf
e3fffffffff8ffbfffffffffbf1fbffff9ffffffefffffffffffffffffffffffffffcfff
e7fff7ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe3fffe791fdfffe7ecfe7fffff
ffffffffffe7e001ff7ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff
efffffffffffffffffffffffffffdfffe7fff3ffffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffff3fffff9fffffffffffcffffffffffffffffe7e001ff7ffffffe7fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffefffffffffffffffffffffffffffdfff03fff3ff
fffffffffffffffff8ffbffffffffffffffffff9fffffc0ffffffffffdffffffffffffff
ffe7e001ff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffe7ffffffefffffff
ffffffffffffffffffff9fff03fffbfffffffffffffffffff83fbffffffffffffffffffc
fffffe039ffffffff9ffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffff3fffffffcfffffffefffffffffffffffffffffffffff9fffe7fffbffffffffff
fffffffff80fbffffffffffffffffffeffffff039fffffffffffffffffffffffffe7e001
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffefffffffffffffff
ffffffffffff9fffa7fff9fffffffffffffffffff803bffffffffffffffffffffffffffb
ffffffffffffffffffffffffffe7e000ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff9fffe7fff9ffffffffffffffffff
f8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e000ff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00000000000000000000000
00001fffe7fff800000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe00000000000000000000003ff7f9fffe7fff9fffc5800120c39da003000bfff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff9fff
f7fff9fffffffffffffffffff807bfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffff9ffffffffbfffffffffffffffffff81fbfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e000ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000
01000000000000000400000000200000cc360000cc760000efffffffffffffffffffffff
ffff9ffffffffbfffffffffffffffffff83fbfffffffffffffffffffffffff3fffffffff
ffffffffffffffffffe3e000ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefffffffffffffffffffffffffffdffffffff3fffffffffffffffffff8ffbfff
fffffffffffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffe7e000ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffdfff
fffff3ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff6fffffffff7fffffff
ffffffffffe7e000ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffcffffffff7ffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffe7ffffffff7fffffffffffffffffe7e000ff7fffffffffffffff8fe3ff
f99fff9dcffffffbffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffe7ff
ffffffffffffffffffffbffffffffffffffff47c7c7d3fffc37f1f4c33ffffffffffffff
fff7e001ff3ffffffffffc060703e1f0700fc30004181c30c30821ffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffefffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff070
381c30f7c30e0c00007ffffffffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8e39c0f8e31fe310
1738ce78e79c63ffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcfffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffff8fcf3ce73e3e79c0638e63ffffffffffffffff7e001
ff3fffffffffff9f8e7d8e78e39fe738ff38c678e79c67ffffffffffefffffffffffffff
fffffffffffffbffffff9fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce3ce63e3
e798f73ce73fffffffffffffffe7e000ff3fffffffffff9f8c7c9f78f39fe338ff38ce38
e39c4fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3fffffffffffffffffff
ffffbffffffffffffffff8fce7c647c3e799ff38e63fffffffffffffffe7e000ff7fffff
ffffff9f8c7c9ff8f99c0398ff380e00e59c0fffffffffffefffffffffffffffffffffff
fffffcffffff7fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce7c60fc7e799ff3c
e07ffffffffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8c7c9ff8fc1ce3c1ff383e00e61c1fff
ffffffffeffffffffffffffffffffffffffffe7ffffe7fffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffff8fc67c60fcde798073ce1ffffffffffffffffe7e001ff3fffffffffff9f
8cf89ff8ff1ce3b8ff38fe38e71c4fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff1f
fff9ffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce7c66f9ce798073ce3ffffff
fffffffffff7e001ff3fffffffffff9f9e789ed8d39ce339f738fe38e79c6bffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffffc7ffe3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffff8fcf3ce319ee79de63ce7ffffffffffffffffe7e001ff3fffffffffff9f8e31c0c0
1118e399e0187e38c79c23ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffe1ff0fffff
ffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fcf01c301c000e0c1c43ffffffffffffff
ffe7e001ff3fffffffffff9f8f83e0c03830e3c1e0187e38438833ffffffffffe7ffffff
fffffffffffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fc
fc3c3d1c000f1c1c43fffffffffffffffff3e001ff3fffffffffff9f8ffff7ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffff8fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001
ff3fffffffffff9f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fcffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffffffffffffffff8fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffff
ffffff000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff0003fffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7e001ff3ffffffffffe0007ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffff0083ffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff7e001ff000be74dffdfffffdfe5e032000180e00200000180203acc03207c27ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000000
000000000000000000000000000000000087e001ff800000000000000000000000000000
0000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000007e001
fffffffffffbfffffffffffffffffcfffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffeffffffffff
ffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffff
fff1fffffffffffffffffe7fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffe001fffffffffff0fffffffffffffffffe7fffffffffffffffff
3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffffe0ffff
ffffffffffffff3fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffffffffe001ffffffffffe07fffffffffffffffff3fffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffffc07fffffffffff
ffffff9fffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
ffffe001ffffffffffc07fffffffffffffffff9fffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffff803fffffffffffffffffcf
ffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001
ffffffffff803fffffffffffffffffcfffffffffffffffffefffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffff001fffffffffffffffffcfffffffff
ffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffff
ff003fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffffbffff
fffffffffffffff3fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffff3fffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffff
fffffff9fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
ffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffff9fffffffffffffffffdffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffd
fffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001
fffffffffffbfffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffcffffffff
fffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fff9fffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffe7fffffffffffffff
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffff9ffff
ffffffffffffffff3fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffff
ffffffff3fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff
ffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffff
9fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001
fffffffffffbffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffcfffffff
ffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fff9ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffff
ffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffff9ffff
fffffffffffffffff3fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffff
fffffffff9fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffff9fffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffcffffff
fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fff9fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
fffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffff
ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffbfffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffff
ffdfffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffff3ffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffd8007fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffffffcfffff
ffffffffffffe0fc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff8fffc7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffff3ffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffff
fffffffffffffffffff7fffffffffffffffe7ffffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffcffff
fe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffff
fffffffffff3fffffffffffffff9ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffff3fffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff3ffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffff
fff9ffffffffffffffe7ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffffbfffffffffffffffffffffffcffffffffffffffefffffffcfffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffcffff
ffffffffffcfffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffe001ffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffeffffffffffffffdffe0fffe7ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
ff9fff07fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffff
ffffffffffffffffffff7fffffffffffff9fff07fff3ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffbfffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffbfffbf
fff3ffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000
0400000000200000cc160000cc760000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fffbffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffbfffdffffbffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
ffbfffcffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffff3fffcffffbffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffffdf00ffffffffffbfffc7
fffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff807ffffffffe001fffffffffffbffffffffffff
fffffffffffff8000fffffffffbfff47fffbffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffff
ffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffffe3ff87ffffffffbfff0ffffbffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffff1ffe3fffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffff
ffff9ffff1ffffffffbfff9ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc7fff8fffffffe001
fffffffffffbffffffffffffffffffffffff3ffffcffffffffbffffffffbffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9ffffe7ffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffe7fff
fe7fffffff9ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff3ffffffe001ffffffff
fffbfffffffffffffffffffffff9ffffff3fffffff9ffffffff3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffe7fffff9ffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffbffffff9fffff
ffdffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffcffffffe001fffffffffff9ffff
fffffffffffffffffff3ffffffcfffffffcfffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f
fffffe7fffffe001ffffffffffc03fffffffffffffffffffffe7ffffffefffffffefffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffbfffffff3fffffe000fffffffffe000fffffffffff
ffffffffffefffffffe7fffffff7ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffbf
ffffe001fffffffff87fc3ffffffffffffffffffffcfff87fff7fffffff3ffffff9fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffff7ffc7fffbfffffe001ffffffffe1fffcffffffffffffffffff
ffcfffc7fff3fffffff9ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff8ffff9fffffe001
ffffffffcffffe3fffffffffffffffffffdfffcffffbfffffffcfffffe7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffe7fffdfffdfffffe001ffffffff9fffff9fffffffffffffffffff9fffc7
fffbfffffffe7ffffc7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffff9fffcfffffe001ffffffff
3fffffcfffffffffffffffffff9fffcffff9ffffffff3ffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcffff9fffcfffffe001fffffffe7fffffe7ffffffffffffffffff9fffcffff9ffff
ffff8fffe3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff81fffcfffffe001fffffffcfffff7f3
ffffffffffffffffff9fffcffff9ffffffffe1ff0fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
f83fffcfffffe001fffffffdffffeff3ffffffffffffffffffbfffcffff9fffffffff800
1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffcffffcfffffe001fffffff9fffffff9ffffffff
ffffffffff9fff8ffff9ffffffffff01f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3fffcf
ffffe001ffffbffbfffddffdffffffffffffffffff9fff8ffff9fffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffcfffe1fffcfffffe001fffe07f3fff9fffcffffffffffffffff
ff9ffffffff9fffffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff3fffcfffffe001
fffc23f3ffc07ffcffffffffffffffffff9ffffffff9fffffffffffffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffeffffffffcfffffe001fffcf9f7ff807ffeffffffffffffffffffdfffff
fffbfffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffdfffffe001fffcfcf7
ffd07ffe7fffffffffffffffffcffffffffbfffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffe7fffffffdfffffe001fffc1ee7fff8fffe7fffffffffffffffffcffffffff3ffff
ffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffff9fffffe001ffff1ee7ffe8fffe
7fffffffffffffffffeffffffff7ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3f
ffffffbfffffe001ffffffe7fff9fffe7fffffffffffffffffe7ffffffe7ffffffffffff
ff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffbfffffe001fffffce7fff9fffe7fffffff
fffffffffff7ffffffefffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff7f
ffffe001ffffe4e7fff0fffe7ffffffffffffffffff3ffffffcfffffffffffffffcfffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffdffffffe7fffffe000ffffe1e7fff1fffe7fffffffffffffff
fff9ffffff9fffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffcffffffe000
ffffe3f7ffe7fffe7ffffffffffffffffffcffffff3fffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffe7fffff9ffffffe001fffff3f7ffcffffe7ffffffffffffffffffe7fff
fe7ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff3ffffffe001fffff3f3
ffcffffcffffffffffffffffffff3ffffcfffffffffffffffff3ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff8ffffe7ffffffe001fffff3f3ff9ffffcffffffffffffffffffff8ffff1ffffff
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fff8fffffffe001fffff3fbfffffffc
ffffffffffffffffffffe3ffc7fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
0ffc3fffffffe001fffef7f9fffffffdfffffffffffffffffffff8001fffffffffffffff
fffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffffffe001fffe67f9fffffff9ffffffff
ffffffffffffff0073fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffff
ffffe000fffe1ffcfffffff3fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffff9ffe7fffffe7ffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
ffffffff3fffffcffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff9fffff8fffffffffffffffffffffffff
fcffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
cfffff1ffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001ffffffffe7fffe3ffffffffffffffffffffffffffeffffff
ffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff1fff8ff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffc3fc3fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff
ffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffffff0007ffffffffff
ffffffffffffffffff7ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffff07fffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff3ff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffffdffffffffffffffffffff
ffffffffff9ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff9ffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffdffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fffdffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffeffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffcfffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffffdffff
ffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe000fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff9f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffffffffffff
fffffffffff3ffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffcfffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
fff9ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffffffffffffff7ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffcffff
fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff8ffff
fffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffff
fffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffff
fffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffc
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffe7fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fff9ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff3fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcffff
ffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcffffffffffff
ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
f7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffffffffff7fffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001
fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff9ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
fffff3fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001ffffffff
fffcfffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffcffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff9ff
fffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcffff
fffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffff
ffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcffffffffffff
fffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff3fffffffffffffb7ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
03ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffff00000000000000000000000000000000000000007ffffffffbfdfffffeffffdfb
ff75304111c50040000000000000000003ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe000
fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf3ffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001ffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff9f3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffffffff1ffffffffffffffffff
7c0b000026060f00ee16574d4643010000000000010000000000000004000000cc160000
00000000cc760000ffffffffffffffffffffffffffffffffe2fffffffffffffbf3ffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3
fffffffffffffff8fffffffffffff0ffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffff1fffffffffffff6f3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001ffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffffffff0ffffffffff
fffffffffffffffffe7f8ff7ffffffffffffffffff7ffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffffc01f19ffff1fe1f09f6dbde1d7f0380f0e1871fc03c300000411c3ff078c61c70e
3f3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff800e10430f07c470cf0c30c107e31c638e
1870fe30e3b8258e20e3fe230431c30c3f3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff08
8e30c30f8fce71c70c38e18fe79c61871870fe38e3fc7f8e3be3fc731c71c31c7f3fffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffdffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffff18c630c61f8f8e31c30c38e18fc78c61861870fe38
63dc7b8e3fe3fc718c71c3087e1ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c710c43f
8f8e30e30438e38fc78c63831870fe38e3dc7b8e3fe3f8718c71c300fc1fffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffff18c790c07f878e10e304306387c78c078e1850fe01e3dc7f8e
3fe3f871c4700301fc0ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001
fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c7d0c0ff878e30e3
1a38038fc38c478e1871fe31e3fc3b8e3fe3f871f0704307fc7ffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3
ffffffffffffff18c730c7ff878e30e31a38e18fc38c638e1861fe39e3dc7f8e3fe3f871
8c71c70bf86ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001ffffffff
fffdfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c610c76f878e30c31c30e38f
e39c63861871fe39e3fc7f8e3ee3f8738c71c30f1867fffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffff880f30c3c586ce70c70c38e38c233c07861870fe31e3c43b863ee3fc638c71c30c
10e7fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff8ffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff800f81838400e0e18e0c10618078781f8e
3c60fe37f3c038063e03fd07d0e0c20e30c3fffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffe000fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffe0
3fe7ffcffff1ff9fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffcffffffffff7fffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffdffffffffffff
fffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffe03ffff
f3ffffff3ffffe07fffffffffffffffffffffffff3ff7fffffffffffffffffffff9fffff
ffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8ffffffff
fffffffffffffffffffffffffe71ffffe3fffffe3fffff03ffffffffffffffffffffffff
f3fe3fffffffffffffffffffff9fffffffffe000fffffffffffdffffffffffffffffffff
fffffff3fffffffffffffff87ffffffffffffffffffffffffffffffffe71ffffe3fffffe
3fffff81fffffffffffffffffffffffff3f83fffffffffffffffffffff9fffffffffe001
fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff7ffffff3ffffff9fffffffffffffffffffffffff3e03fff
ffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3803fffffffffffffffffffff9fffffffffe001ffffffff
fffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0003ece00080000
00000000001fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00000000000000000000000003fffffffffe000fffffffffffcffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff2001fc7bf4bffffffffffff
ffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff3c03fffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e03fffffffffffffffffffffffffff
ffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3fc3fffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3ff7fffffffffffffffffffffffffffffffe001
fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3
fffffffffffffffffffbdfffffff3f09fffffffcff87d3fcf3f1fbc3effffffc73bfffff
fff3cf8fe3fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffff
fffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff807e08038787e0700e0c10618
7f13803801f0c398cee1861c210418430fe08607c1fffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe001fffffffffffc0000000000000000000000000003ffffffff
fffffffe1fe00430787c670c70e38e187e39c61883f1871cec618718638e18e10fe10c63
8c7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffe0000
00000004000604806cd1b7c3fffffffffffffffc07e30c21f878e30e30e38e187e38c718
c3f18e1c6c618718638e18f10fe30c711c7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffe0
01e30c21f878e18e30e38f1c7c38c71cc7f11e1c7861871c638e38f00ff10c711c7fffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffffc218f90c03f878e18e30638e1c7c38c03e47f01e1f
f8e1873e638e18f00ff908711c3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc6187c0c07
f878e18e30e3801c7c38c07f03f03e1c78a1873fe38818e30fff08711c3fffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffff861c7a0c3ff878e10e30a38e1c7c38c63cc3f1bf1c70c1871c
e38e18e30ff308711c3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff861c710c3ff878e38e
30e38e187e38c63847f1f31c61e1871c638e18e30fe10c711c3ffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ffffffffffffff8e1c710c34586c638c70e38e187331c67cc7f0c118e1e1871c638e1863
0ff108738c7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff8618711c3c000c670070c38618
038380fc07e0e3c1c1e1800ec78c10f00ffa1d27c8fffffffffffffffbffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffff8618fc3ebce02e0f98fafbbeffffcfffff1ffffff7ffffffff8ffffffffffe7c8f
e3fffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc001ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffdfffffffc3ffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff0
03fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8fffffffe03ffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3fffffffffffffffe0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff87fffffff01fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffc07ffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffffffc1ffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc
cfb3579fbf7fffff7ff7ffffffffffffffffffffffffefefefe8416001ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff800000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000003ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff80000000000000000000000000000000000000007ffffffff
ffff3d7ce74204e00000041b601426f0a4f1779fddffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe0014c000000
640000000000000000000000b9010000bc0000000000000000000000ba010000bd000000
2900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff
460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000
0000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02
bd00ba01030000001e000400000007010400040000000701040005330000410b2000cc00
2801b30200000000bd00ba010000000028000000b3020000280100000100010000000000
000000000000000000000000020000000000000000000000ffffff00ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
ff0000000040020000000000000000000000000000000000000000001fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000
000000000000000000000000000fe001ff00000000000000000000000000000000000000
00000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffff293c000a000000000000000000000000000000000000000000000007e001ff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001fe7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffe7e001ff7fffffffbff03fffffffff
fffff1ffffffffffffffffffdfffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffeffffffffffffff87f3ffffffffffffff
ffe7e001ff7fffffff3ff87ffffffffffffff1fe7fffffffffffffffefffffffefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffd
ffffffffffffffc7f9ffffffffffffffffe7e001ff7ffffffe7ffcffffbfeffffffff1ff
7ffffffffffffffff7ffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff3ffffffffffffffffff37fdfffffffffffc7fcffffffffffffffffe7e001
ff7ffffffefffcffffbfcffffffff1fffffffffffffffffffbffffffefffffffffffffff
fffffffffffffffc003fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffff33f9fff7f
ffffffc7feffffffffffffffffe7e001ff7ffffffce2e00fe18000e3c3f0701e3fc38182
1e0c18e0f9ffffffeffffffffffffffffffffffffffffff0380fffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffe7001c3e0f0e0fc1c07e7fffffffffffffffe7e001ff7fffff
fce0c40781c018e3c3e0300e7fe301c71c0c38f1f9ffffffefffffffffffffffffffffff
ffffffc7ffe3ffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffe7c0381ce79f9f18c6
3e3ffffffffffffffff7e001ff7ffffff8f18cf30cef3cf3e7c791cfffe73fe73cfe79f1
fcffffffefffffffffffffffffffffffffffff1ffff9ffffffffffffffffffffffffbfff
ffffffffffffffe7ee31c9f39f9f1e473e3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f11cf3
3eff3cf3e7cf99e7ffe67ee738fe79f1fcffffffeffffffffffffffffffffffffffffe7f
fffcffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7ee23f9f39f9f3e479e3fffff
ffffffffffe7e001ff7ffffff9f13cf13ff71c73e78f91e7ffe47ee738fe78f1fcffffff
effffffffffffffffffffffffffffcfffffe7fffffffffffffffffffffffbfffffffffff
ffffffc7ee27f1f19f9e3e479f3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f03cf13ff71c93
e78f99e7ffe0fee7183e01f1fcffffffeffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3fff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7ee27f1f19f9e3e479f3fffffffffffff
ffe7e001ff7ffffff9f93cf100f71cc3e38f91e7ffe4ffe718fe39f1fcffffffefffffff
fffffffffffffffffffffbffffff9fffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffc7
f63011f19f9e3e479f3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff9f9bcf300f73ce3e74f11e7
ffe6ffe718f679f9fcffffffeffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcfffffffffff
ffffffffffffbfffffffffffffffffc7fe3381f39f9f3cc71f3fffffffffffffffe7e001
ff7ffffff9f184e3b8f73cf263673087ffe71ec73cf638b8b8ffffffefffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffefffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe7f03390e7
180118c01e3fffffffffffffffe7e001ff7ffffff8f0c007c1e0186300f0200fffc11802
1e04388038ffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffe7ffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffffffe7c0383a071c03c1c03e7fffffffffffffffe7e001ff7fffff
fdedfecfe3fffffffff8ffbfffffffffbf1fbffff9ffffffefffffffffffffffffffffff
ffffcfffe7fff7ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe3fffe791fdfffe7ec
fe7fffffffffffffffe7e001ff7ffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fbffffffefffffffffffffffffffffffffffdfffe7fff3ffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffffff3fffff9fffffffffffcffffffffffffffffe7e001ff7ffffffe7fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffefffffffffffffffffffffffffffdfff
03fff3fffffffffffffffffff8ffbffffffffffffffffff9fffffc0ffffffffffdffffff
ffffffffffe7e001ff7fffffff7fffffffffffffffffffffffffffffbfffffffe7ffffff
efffffffffffffffffffffffffff9fff03fffbfffffffffffffffffff83fbfffffffffff
fffffffcfffffe039ffffffff9ffffffffffffffffe7e001ff7fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffff3fffffffcfffffffefffffffffffffffffffffffffff9fffe7fffbff
fffffffffffffffff80fbffffffffffffffffffeffffff039fffffffffffffffffffffff
ffe7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffff9fffa7fff9fffffffffffffffffff803bfffffffffffffffffff
fffffffbffffffffffffffffffffffffffe7e000ff7fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff9fffe7fff9ffffffffff
fffffffff8003fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e000
ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000000000000000
0000000000001fffe7fff800000000000000000000003fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff7e001ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe00000000000000000000003ff7f9fffe7fff9fffc5800120c39da00
3000bffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffff
ffff9ffff7fff9fffffffffffffffffff807bfffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffe7e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefffffffffffffffffffffffffff9ffffffffbfffffffffffffffffff81fbfff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7e000ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffbfffffffffffffffffff83fbfffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffe3e000ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffdffffffff3fffffffffffffffffff8ffbfffffffffff
fffffffffffffe1fffffffffffffffffffffffffffe7e000ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffdffffffff3ff
ffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffff6fffffffff7fffffffffffffff
ffe7e000ff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffcffffffff7ffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffe7ffffffff7fffffffffffffffffe7e000ff7fffffffffffffff8fe3fff99fff9d
cffffffbffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffefffffffe7ffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffff47c7c7d3fffc37f1f4c33fffffffffffffffff7e001
ff3ffffffffffc060703e1f0700fc30004181c30c30821ffffffffffefffffffffffffff
ffffffffffffe7ffffffefffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff070381c30f7
c30e0c00007ffffffffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8e39c0f8e31fe3101738ce78
e79c63ffffffffffeffffffffffffffffffffffffffff7ffffffcfffffffffffffffffff
ffffbffffffffffffffff8fcf3ce73e3e79c0638e63ffffffffffffffff7e001ff3fffff
ffffff9f8e7d8e78e39fe738ff38c678e79c67ffffffffffefffffffffffffffffffffff
fffffbffffff9fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce3ce63e3e798f73c
e73fffffffffffffffe7e000ff3fffffffffff9f8c7c9f78f39fe338ff38ce38e39c4fff
ffffffffeffffffffffffffffffffffffffff9ffffff3fffffffffffffffffffffffbfff
fffffffffffff8fce7c647c3e799ff38e63fffffffffffffffe7e000ff7fffffffffff9f
8c7c9ff8f99c0398ff380e00e59c0fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffcff
ffff7fffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce7c60fc7e799ff3ce07fffff
fffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8c7c9ff8fc1ce3c1ff383e00e61c1fffffffffff
effffffffffffffffffffffffffffe7ffffe7fffffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffff8fc67c60fcde798073ce1ffffffffffffffffe7e001ff3fffffffffff9f8cf89ff8
ff1ce3b8ff38fe38e71c4fffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffff1ffff9ffff
ffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fce7c66f9ce798073ce3ffffffffffffff
fff7e001ff3fffffffffff9f9e789ed8d39ce339f738fe38e79c6bffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffffc7ffe3ffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffff8fc
f3ce319ee79de63ce7ffffffffffffffffe7e001ff3fffffffffff9f8e31c0c01118e399
e0187e38c79c23ffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffe1ff0fffffffffffff
ffffffffffffbffffffffffffffff8fcf01c301c000e0c1c43ffffffffffffffffe7e001
ff3fffffffffff9f8f83e0c03830e3c1e0187e38438833ffffffffffe7ffffffffffffff
fffffffffffffffc001fffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fcfc3c3d1c
000f1c1c43fffffffffffffffff3e001ff3fffffffffff9f8ffff7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff81ffffffffffffffffffffff
ffffbffffffffffffffff8fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff3fffff
ffffff9f8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff8fcffffffffffffffff
fffffffffffffffffff7e001ff3fffffffffff9f8fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffff8fcfffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffff00
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffff0003fffffffffffffffffffffff
ffffffffffe7e001ff3ffffffffffe0007ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffff
fffff0083ffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
efffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff3e001ff3fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7e001
ff000be74dffdfffffdfe5e032000180e00200000180203acc03207c27ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000
0000000000000000000000000087e001ff80000000000000000000000000000000000000
00000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffc0000000000000000000000000000000000000000000000000000007e001ffffffff
fffbfffffffffffffffffcfffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffeffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffff1ffff
fffffffffffffe7fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffffffffe001fffffffffff0fffffffffffffffffe7fffffffffffffffff3fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffffe0ffffffffffff
ffffff3fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
ffffe001ffffffffffe07fffffffffffffffff3fffffffffffffffff9fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffffc07fffffffffffffffff9f
ffffffffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001
ffffffffffc07fffffffffffffffff9fffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffff803fffffffffffffffffcfffffffff
ffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffff
ff803fffffffffffffffffcfffffffffffffffffefffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff7fffffffffe001ffffffffff001fffffffffffffffffcfffffffffffffffff
e7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffffff003fff
ffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff7fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffffbffffffffffff
fffffff3fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffff
ffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffff3fffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffff9
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001
fffffffffffbfffffffffffffffffff9fffffffffffffffffdffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffdffffffff
fffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001ffffffff
fffbfffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffcffffffffffffffff
feffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffff
fffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffe7fffffffffffffffff7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffff
ffffffff3fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffff
3fffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001
fffffffffff3ffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffe7fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffe001ffffffff
fffbffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffff9ffffffffffff
fffffffff3fffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffff
f9fffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffffbfffffffffffffffffffff9fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffff9ffffff
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fff9fffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffcffffffffffffff
fffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffff
fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffe7fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffff
ffffffffff3ffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffff3fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffff
ffbfffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffffbffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffdfffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fff3ffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffd8007fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffffffcfffffffffffff
ffffe0fc1fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff8fffc7ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffff3fff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffff
fffffffffff7fffffffffffffffe7ffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffcfffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff3ffffffffffffffffffff
fff3fffffffffffffff9ffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffff3fffffffffffffffffffffff9fffffffffffffff3ffffff9fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffff9ffff
ffffffffffe7ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fffbfffffffffffffffffffffffcffffffffffffffefffffffcfffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffcffffffffffff
ffcfffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffe001fffffffffffbffff
fffffffffffffffffffeffffffffffffffdffe0fffe7ffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffe7fffffffffffff9fff07
fff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffff
ffffffffffff7fffffffffffff9fff07fff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffff
ffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffbfffbffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffff
ffffbfffffffffffffbfffdffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffffbffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffbfffcffffbffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffff9fff
ffffffffff3fffcffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fffbffffffffffffffffffffffffdf00ffffffffffbfffc7fffbffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff807ffffffffe001fffffffffffbfffffffffffffffffffffffff8000fffffff
ffbfff47fffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffffffe001fffffffffffbffff
ffffffffffffffffffffe3ff87ffffffffbfff0ffffbffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
1ffe3fffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffffffff9ffff1ffffffffbfff9f
fffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffc7fff8fffffffe001fffffffffffbffffffffffff
ffffffffffff3ffffcffffffffbffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffe7ff
ffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffe7ffffe7fffffff9ffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3fffff3ffffffe001fffffffffffbffffffffffffffffffff
fff9ffffff3fffffff9ffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff9ffffffe001
fffffffffffbfffffffffffffffffffffffbffffff9fffffffdffffffff7ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffcffffffcffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffff3ffff
ffcfffffffcfffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffe7fffffe001ffffffff
ffc03fffffffffffffffffffffe7ffffffefffffffefffffffefffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffbfffffff3fffffe000fffffffffe000fffffffffffffffffffffefffffffe7ffff
fff7ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7fffffffbfffffe001fffffffff87fc3ff
ffffffffffffffffffcfff87fff7fffffff3ffffff9fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7f
fc7fffbfffffe001ffffffffe1fffcffffffffffffffffffffcfffc7fff3fffffff9ffff
ff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffe7ff8ffff9fffffe001ffffffffcffffe3fffffffff
ffffffffffdfffcffffbfffffffcfffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffdfffdf
ffffe001ffffffff9fffff9fffffffffffffffffff9fffc7fffbfffffffe7ffffc7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffff9fffcfffffe001ffffffff3fffffcfffffffffffffffff
ff9fffcffff9ffffffff3ffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcffff9fffcfffffe001
fffffffe7fffffe7ffffffffffffffffff9fffcffff9ffffffff8fffe3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffcfff81fffcfffffe001fffffffcfffff7f3ffffffffffffffffff9fffcf
fff9ffffffffe1ff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfff83fffcfffffe001fffffffd
ffffeff3ffffffffffffffffffbfffcffff9fffffffff8001fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffcffffcfffffe001fffffff9fffffff9ffffffffffffffffff9fff8ffff9ffff
ffffff01f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffcfffc3fffcfffffe001ffffbffbfffddffd
ffffffffffffffffff9fff8ffff9fffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffcff
fe1fffcfffffe001fffe07f3fff9fffcffffffffffffffffff9ffffffff9ffffffffffff
fdffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffcffff3fffcfffffe001fffc23f3ffc07ffcffffffff
ffffffffff9ffffffff9fffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeffffffffcf
ffffe001fffcf9f7ff807ffeffffffffffffffffffdffffffffbfffffffffffffe7fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffeffffffffdfffffe001fffcfcf7ffd07ffe7fffffffffffffff
ffcffffffffbfffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffdfffffe001
fffc1ee7fff8fffe7fffffffffffffffffcffffffff3ffffffffffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffff7fffffff9fffffe001ffff1ee7ffe8fffe7fffffffffffffffffefffff
fff7ffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffbfffffe001ffffffe7
fff9fffe7fffffffffffffffffe7ffffffe7ffffffffffffff9fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffff3fffffffbfffffe001fffffce7fff9fffe7ffffffffffffffffff7ffffffefffff
ffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffff7fffffe001ffffe4e7fff0fffe
7ffffffffffffffffff3ffffffcfffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf
fffffe7fffffe000ffffe1e7fff1fffe7ffffffffffffffffff9ffffff9fffffffffffff
ffefffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffcffffffcffffffe000ffffe3f7ffe7fffe7fffffff
fffffffffffcffffff3fffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe7fffff9ff
ffffe001fffff3f7ffcffffe7ffffffffffffffffffe7ffffe7ffffffffffffffff3ffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3fffff3ffffffe001fffff3f3ffcffffcffffffffffffffff
ffff3ffffcfffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff8ffffe7ffffffe001
fffff3f3ff9ffffcffffffffffffffffffff8ffff1fffffffffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffe7fff8fffffffe001fffff3fbfffffffcffffffffffffffffffffe3ff
c7fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0ffc3fffffffe001fffef7f9
fffffffdfffffffffffffffffffff8001ffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffc000ffffffffe001fffe67f9fffffff9ffffffffffffffffffffff0073ffffff
fffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffc07ffffffffe000fffe1ffcfffffff3
fffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001ffff9ffe7fffffe7fffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffff
ffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff3fffffcfffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001ffffffff9fffff8ffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffff9fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffffcfffff1fffffffffffffffff
fffffffffcffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
ffffffffe7fffe3ffffffffffffffffffffffffffeffffffffffffffffffcfffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffff1fff8ffffffffffffffffffffffffff
fe7fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fc3fc3fffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001ffffffffff0007ffffffffffffffffffffffffffff7fffff
fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff07fff
ffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe000fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffff
fffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffff
ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffdffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffffffffffff
ffffffffffcffffffffffffffffffeffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffe7fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffff
ffefffffffffffffffffff7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fff9ffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff3fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffffffffffffffffffffffe7ffff
ffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe000fffffffffffdffff
fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffff
ffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdffffffffffff
fffffffffffffffffffbffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffe7
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffffffffdfffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffcfffffffffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff8ffffffffffffffffffffffffffff
fffcfffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fffcfffffffffffffffffffffffffffffffe7ffffffffffffffffff9ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffffffffe7fff
fffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcffff
ffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff3fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffff
fffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffff
ffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffff
ffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffffffffffff
7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffff
ffffffffffff9fffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001
fffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffff9fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
ffffcfffffffffffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffe001ffffffff
fffcffffffffffffffffffffffffffffffffefffffffffffffffffffcfffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff3fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffe7ff
ffffffffffffffffe7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbfffffffffe001fffffffffffcffff
ffffffffffffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffffffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcffffffffffff
fffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffff
f9ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffffffffff9fffffffffffffffffffcffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001
fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffffffffffffeffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffffffffffff
fffffcfffffffffffffffffffe7fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001ffffffff
fffcfffffffffffffffffffffffffffffffffcffffffffffffffffffff3fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffffffffffcff
ffffffffffffffffff3fffffffffffffb7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffff0000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff00000000000000000
000000000000000000000007ffffffffbfdfffffeffffdfbff75304111c5004000000000
0000000003ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe000fffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdf3ffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffff7ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001
fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff9f3ffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3
fffffffffffffff8fffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffe2fffffffffffffbf3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001ffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8fffffffffffff0ffffffffff
ffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffff1fffffffffffff6f3ffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
fffffff8fffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffe7f8ff7ffffffffffffffff
ff7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9ffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc01f19ffff1fe1f09f6dbde1d7f0380f0e
1871fc03c300000411c3ff078c61c70e3f3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff7ffffffffffffff80
0e10430f07c470cf0c30c107e31c638e1870fe30e3b8258e20e3fe230431c30c3f3fffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffff088e30c30f8fce71c70c38e18fe79c61871870fe38
e3fc7f8e3be3fc731c71c31c7f3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c630c61f
8f8e31c30c38e18fc78c61861870fe3863dc7b8e3fe3fc718c71c3087e1fffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9ffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffff18c710c43f8f8e30e30438e38fc78c63831870fe38e3dc7b8e
3fe3f8718c71c300fc1ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001
fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c790c07f878e10e3
04306387c78c078e1850fe01e3dc7f8e3fe3f871c4700301fc0ffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffff9fffffffffffffffffffffffffff3
ffffffffffffff18c7d0c0ff878e30e31a38038fc38c478e1871fe31e3fc3b8e3fe3f871
f0704307fc7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001ffffffff
fff9fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff18c730c7ff878e30e31a38e18f
c38c638e1861fe39e3dc7f8e3fe3f8718c71c70bf86ffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffff9fffffffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffff18c610c76f878e30c31c30e38fe39c63861871fe39e3fc7f8e3ee3f8738c71c30f
1867fffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffdffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff880f30c3c586ce70c70c38e38c233c0786
1870fe31e3c43b863ee3fc638c71c30c10e7fffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ff9fffffffffe001fffffffffff8fffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff80
0f81838400e0e18e0c10618078781f8e3c60fe37f3c038063e03fd07d0e0c20e30c3ffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffffffffe000fffffffffffdffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffffe03fe7ffcffff1ff9fffffffffffffffffffcfffff
fffffffffffffcffffffffff7ffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff9fffff
ffffe001fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff8ffffffff
fffffffffffffffffffffffffe03fffff3ffffff3ffffe07ffffffffffffffffffffffff
f3ff7fffffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffff3fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffe71ffffe3fffffe
3fffff03fffffffffffffffffffffffff3fe3fffffffffffffffffffff9fffffffffe000
fffffffffffdfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffff87fffffffffffffff
fffffffffffffffffe71ffffe3fffffe3fffff81fffffffffffffffffffffffff3f83fff
ffffffffffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3
fffffffffffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff7ffffff3ffffff9
fffffffffffffffffffffffff3e03fffffffffffffffffffff9fffffffffe001ffffffff
fffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3803fffffffffff
ffffffffff9fffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff0003ece0008000000000000001fffffffffe001fffffffffffcffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000000000000000
003fffffffffe000fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff2001fc7bf4bffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3c03fffffffffffffffffffffffffff
ffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffff8fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f3e03fffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff3fc3fffffffffffffffffffffffffffffffe001
fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff0f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ff7fff
ffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffff0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffff
fffcfffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffffffbdfffffff3f09fffffffc
ff87d3fcf3f1fbc3effffffc73bffffffff3cf8fe3fffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe001fffffffffffcfffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
fffffff807e08038787e0700e0c106187f13803801f0c398cee1861c210418430fe08607
c1fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffc0000
000000000000000000000003fffffffffffffffe1fe00430787c670c70e38e187e39c618
83f1871cec618718638e18e10fe10c638c7ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001fffffffffffe000000000004000604806cd1b7c3fffffffffffffffc
07e30c21f878e30e30e38e187e38c718c3f18e1c6c618718638e18f10fe30c711c7fffff
fffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffffe001e30c21f878e18e30e38f1c7c38c71cc7f11e1c
7861871c638e38f00ff10c711c7ffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc218f90c03
f878e18e30638e1c7c38c03e47f01e1ff8e1873e638e18f00ff908711c3fffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffffc6187c0c07f878e18e30e3801c7c38c07f03f03e1c78a1873f
e38818e30fff08711c3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff861c7a0c3ff878e10e
30a38e1c7c38c63cc3f1bf1c70c1871ce38e18e30ff308711c3ffffffffffffff3ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ffffffffffffff861c710c3ff878e38e30e38e187e38c63847f1f31c61e1871c638e18e3
0fe10c711c3ffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe000ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff8e1c710c34586c638c70e38e18
7331c67cc7f0c118e1e1871c638e18630ff108738c7ffffffffffffff3ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffff8618711c3c000c670070c38618038380fc07e0e3c1c1e1800ec78c10f00ffa1d27
c8fffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffff8618fc3ebce02e0f98fafbbeffffcfffff
1ffffff7ffffffff8ffffffffffe7c8fe3fffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffc0
01fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffdfffffffc3fffffffff
fffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3fffffffffffffff003ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff8fffffffe03fffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3fffffffffffffffe0fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff87fffffff01ffffffffffffffff
f3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3fffffffffffffffc07ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff8ffffffffc1fffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f1ffffffffffffffffffffffffffffffffffc000ffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff9ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffbfffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff3
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff3ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffbffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1ffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffbffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffccfb3579fbf7fffff7ff7ffffffffffffffffffff
ffffefefefe8416001ffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff8000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000003ffffffffffffffffffffff
ffffffffffffe001fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff80000000000000000
000000000000000000000007ffffffffffff3d7ce74204e00000041b601426f0a4f1779f
ddffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe001
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffe001ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe000ffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffe0010c00000040092900aa00000000000000bd00ba0100000000
040000002701ffff030000000000

Рис. 2. Організація факторингової операції та її учасники

– аналіз (аудит) платоспроможності (кредитоспроможності);

– купівля платіжних вимог;

– оплата продукції;

– поставка товару (послуг);

– оплата вимог.

Проте, слід враховувати, що факторингові операції не проводяться:

— по боргових зобов’язаннях приватних осіб;

— по вимогах, запропонованих бюджетним організаціям;

— по зобов’язаннях госпорганів, знятих банком із кредитування або
оголошених неплатоспроможними;

— по зобов’язаннях філій або відділень госпорганів;

— якщо оплата роботи проводиться поетапно або авансом у випадку
компенсаційних або бартерних угод по договорах про продаж, відповідно до
яких покупець має право повернути товар протягом визначеного часу, а
також за умови післяпродажного обслуговування.

Якщо підприємство стало клієнтом: факторингової компанії, то клієнт
спрямовує факторинговій компанії всі рахунки-фактури, виставлені на
покупців. По кожному документу клієнт повинен дістати згоду на оплату
(за аналогією з акцептом платіжних вимог). Факторингова компанія вивчає
всі рахунки-фактури, визначаючи при цьому платоспроможність покупців. Це
продовжується від 24 часів до 2–3 днів. Факторингова компанія може
оплатити рахунок у момент настання терміна платежу або достроково. У
останньому випадку вона виконує функції банку, тому що дострокове
надання коштів клієнтові рівноцінне видачі йому кредиту. Найважливішою
послугою тут є гарантія платежу клієнтові. Ця гарантія охоплює повний
обсяг внутрішніх і міжнародних операцій: факторингова компанія
зобов’язана оплатити клієнтові всі акцептовані рахунки-фактури навіть у
випадку неплатоспроможності боржників.

Крім того, банк зазначає максимальну суму по операціях факторингу, у
межах якої постачання товару або надання послуг може проводитися без
ризику неотримання платежу. У договорі на здійснення факторингових
операцій повинен бути обговорений засіб розрахунку обмежуючої суми й
окреслені обставини, за яких факторинговий відділ зобов’язаний
здійснювати платіж на користь постачальника.

У світовій практиці зазвичай використовуються три методи встановлення
обмежуючих сум:

Визначення загального ліміту. Кожному платнику встановлюється періодично
поновлюваний ліміт, у межах якого факторинговий відділ автоматично
оплачує платіжні вимоги, що йому передаються.

Визначення щомісячних, лімітів відвантажень. У даному випадку
встановлюється сума, на яку протягом місяця може бути відвантажено
товарів одному платнику.

Страхування по окремих угодах. Цей метод використовується, коли
специфіка діяльності продавця припускає не серію регулярних постачань
товарів тим самим покупцям, а ряд одноразових угод на великі суми з
постачанням на визначену дату.

Факторинг припускає постійні відносини між банком і постачальником,
оскільки вимагає спостереження і контролю за фінансовим станом
постачальника, а також платоспроможністю покупців.

Визначення вартості факторингової послуги

У світовій практиці вартість факторингових послуг складається з двох
елементів: комісії і відсотків, стягнутих при достроковій оплаті поданих
документів.

Комісія встановлюється у відсотках від суми рахунку-фактури (звичайно на
рівні 1,5–2,5%). Збільшенню обсягу угоди відповідають розрахунок і сума
комісії. Процентна ставка за кредит, як правило, на 1–2% вище ставок
грошового ринку (ринку короткострокових кредитів). Зазвичай банк оплачує
одноразово 80–90% вартості рахунку-фактури; 10–20% – це резерв, що буде
повернутий після погашених дебітором усієї суми боргу. Наприкінці
кожного місяця банк підраховує належні йому комісійні відсотки, а також
виявляє залишок неінкасованих фактур, на який виписується рахунок і
передається клієнтові.

Існує ряд причин, за яких факторинговому відділу невигідно попередньо
оплачувати повну вартість боргових зобов’язань. Насамперед, можливо
виникнення спірних моментів і помилок у рахунках. Якщо постачальник
припиняє свою діяльність, або з будь-яких причин порушує умови
факторингового договору, то факторинговий відділ не має іншого
страхового покриття попередньо оплачених сум, окрім самих платіжних
вимог. Таким чином, різниця в 10–20% вартості рахунків-фактур необхідна
для того, щоб при необхідності можна було компенсувати попередньо
оплачені суми. Це цілком відповідає і факторинговій практиці країн із
ринковою економікою.

У вартість факторингових послуг включається плата за обслуговування
(комісія) і плата за надані р кредит кошти.

Плата за обслуговування стягується за звільнення від необхідності вести
облік, за страхування від появи сумнівних боргів і розраховується як
певний відсоток від суми рахунків-фактур. Розмір цієї плати може
варіюватися в залежності від масштабів виробничої діяльності
постачальника і надійності його контрактів, а також від експертної
оцінки факторинговим відділом ступеня ризику неплатежу і складності
стягнення коштів із покупців; у середньому на вітчизняному ринку комісія
встановилася на рівні 0,5–3% від вартості рахунків-фактур. Проте
комерційні банки визначають розмір плати за домовленістю з конкретним
клієнтом по кожному договору, тому ставка плати за обслуговування може
виявитися і вищою (5% і більше). Розмір плати за обслуговування може,
визначатися не тільки у відсотках від суми платіжних вимог, але і шляхом
встановлення фіксованої суми.

Плата за надані в кредит кошти. Якщо проводиться попередня оплата, то
розмір плати розраховується за період між викупом платіжної вимоги і
датою інкасування. Плата за кредит у більшості країн, зазвичай на
декілька процентних пунктів перевищує ставки, застосовувані банками при
короткостроковому кредитуванні підприємств. Це пов’язано з необхідністю
компенсації додаткових витрат і ризику факторингового відділу банку.
Американські банки, що купують право на стягнення боргу, одержують
винагороду у вигляді комісійних за послуги плюс позичковий відсоток із
щоденного залишку виплаченого клієнтові авансу проти неінкасованих
рахунків. Відсоток стягується із дня видачі авансу до дня погашення
заборгованості. Комісійні залежать від торгового обороту клієнта,
ступеня ризику й обсягу необхідної конторської роботи. На ступінь
ризику, прийнятого на себе банками, впливає платоспроможність боржників
клієнта, тоді як обсяг конторської роботи, пов’язаний в основному із
середнім розміром фактурних сум. І, якщо, наприклад, ставка комісійної
винагороди складає 1,5%, а період оборотності дебіторських рахунків 30
діб, то комісійні досягають 15% річних від розміру заборгованості (1,5%
х 12 міс = 8%).

Список літератури

1. Арчакова О. Деякі особливості національного регулювання валютного
ризику [Текст] / О. Арчакова // Финансовые риски. – 2007. – №2. –
C.67–73

2. Банковское дело [Текст]: учебник / Финансовая академия при
правительстве РФ; ред. О.И. Лаврушин. – Изд. 4-е, стер. – М.: КНОРУС,
2006. – 768 с.

3. Бездітко Ю.М. Валютне регулювання [Текст]: навчальний посібник / Ю.М.
Бездітко, О.О. Мануйленко, Г.А. Стасюк. – Херсон: Олді-плюс, 2004. –
272 с.

4. Валютне регулювання [Текст]: навчальний посібник / Ю.М. Бездітко,
О.О. Мануйленко, Г.А. Стасюк. – Херсон: Олді-плюс, 2004. – 272 с.

5. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції
[Текст]: навчальний посібник / Л.А. Віднійчук-Вірван. – Львів: Магнолія
2006, 2007. – 214 с.

6. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків [Текст]: навчальний
посібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. – Суми: ВТД
«Університетська книга», 2007. – 523 с.

7. Михайлів З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні
операції [Текст]: навчальний посібник / З.В. Михайлів, З.П. Гаталяк,
Н.І. Горбаль; Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська
політехніка». – Львів: Львівська політехніка, 2004. – 244 с.

8. Про систему валютного регулювання і валютного контролю [Текст]:
декрет / Україна. Кабінет Міністрів. – [Б. м.: б. и.], 1993. – Б. ц.

9. Резнікова О.О. Удосконалення чинної системи валютного регулювання
[Текст] / О.О. Резнікова // Фінанси України. – 2001. – №7. – C.16–22

10. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
[Текст]: підручник / Л.В. Руденко. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.:
ЦУЛ, 2007. – 632 с.

Похожие записи