.

Біржові торги. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 5847
Скачать документ

Кафедра міжнародної економіки

Контрольна робота

з дисципліни

«Біржі і біржова діяльність»

Зміст

1. Механізм підготовки і здійснення товарообмінної операції на товарній
біржі

2. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні

Список літератури

1. Механізм підготовки і здійснення товарообмінної операції на товарній
біржі

Механізм підготовки і здійснення товарообмінної операції на товарній
біржі, їх ефективність залежить від багатьох чинників – об’єкта
біржового торгу, спеціалізації біржі, механізму ведення торгів.

Під організацією біржової торгівлі розуміють сукупність взаємопов’язаних
операцій, які виконуються брокерами та уповноваженими працівниками біржі
в певній послідовності, зумовленій правилами біржової торгівлі та
регламентом торгів цієї біржі.

Біржові торги на сучасних товарних біржах проводять за такими формами:

– голосові торги (торги «з голосу»);

– електронні торги.

При цьому використовують певні методи ведення торгів:

– безперервного подвійного аукціону (за цією технологією укладають угоди
в біржовій електронній системі торгів);

– одностороннього аукціону з проведенням торгів за формою «з голосу»;

– фіксингу з проведенням торгів за формою «з голосу»;

– у режимі «обговорення умов» угоди (за цією технологією укладають угоди
в біржевій електронній системі торгів у разі проведення електронних
торгів);

– «за домовленістю» (за цією технологією укладають угоди в біржовій
електронній системі торгів під час проведення голосових торгів).

Успіх біржового торгу значною мірою залежить від підготовчої роботи, яку
проводять брокери за межами біржі. Вони вивчають ринок окремих товарів,
попит і пропозицію на ньому, здійснюють пошук продавців/покупців,
з’ясовують їхні потреби, узгоджують з ними умови продажу/купівлі,
укладають договори на брокерське обслуговування.

Учасники біржового ринку – продавці та покупці, беруть участь у біржових
торгах через уповноважених брокерів, які діють відповідно до
договорів-доручень на здійснення біржових угод. У них зазначено точні
дані щодо назви, умов поставки та кількості товару або контрактів на
термін поставки. Ціну визначає брокер під час біржових торгів.

Процес біржової торгівлі передбачає виконання таких послідовних етапів:

– підготовку біржових торгів;

– проведення біржових торгів (торгових сесій);

– реєстрацію та оформлення угод на біржі.

На першому етапі брокер, згідно з отриманим дорученням, подає до
інформаційно-довідкового відділу письмову заяву встановленої форми на
продаж чи купівлю товару. Термін подання та кількість товару в одній
заявці регламентується правилами біржової торгівлі.

На підставі поданих заявок на продаж товарів біржа формує біржовий
бюлетень про товари, що виставляються для реалізації на біржових торгах,
та оприлюднює його не пізніше визначеного у регламенті терміну до
початку торгів у засобах масової інформації. Бюлетень містить інформацію
про місце, дату і час проведення торгів, перелік товарів, що
виставляються на продаж, кількість і розміри лотів, початкову ціну за
одну одиницю товару, номер брокерської контори, яка подала заявку.

Учасник, який хоче взяти участь у торгах, подає на біржу заявку на
придбання товару згідно із бюлетенем. Зміст заявок на купівлю заносять
до інформаційних листків, які роздають брокерам, розміщують на стендах у
торговельній залі, а також розсилають біржовими інформаційними каналами
брокерським конторам, іншим зацікавленим підприємствам.

Брокери, допущені до торгів, повинні мати при собі реєстраційну картку
(ідентифікатор) відповідної форми та змісту, визначеними правилами
біржі.

Біржовий торг проводить ведучий маклер, який призначається біржею. Про
початок торгу повідомляють, як правило, потрійним звуковим сигналом,
третій сигнал означає початок біржового торгу. Маклер починає торги з
оголошення умов про ведення торгів, номера позиції біржового бюлетеня,
номера брокера продавця, кількості лотів, обсягу товарів, що містяться в
одному лоті, початкової ціни та кроку ціни. Якщо на позицію, яка
міститься в біржовому бюлетені, у встановленому порядку не було подано
жодної заяви на купівлю, така позиція до торгу не оголошується і торги
за нею не проводять.

У процесі торгу:

– ціна підвищується за пропозиціями покупців;

– зниження ціни нижче за початкову може відбутися лише за рішенням
продавця, яке оформляється за встановленим зразком і оголошується
ведучим маклером під час ведення торгів;

– зниження ціни не нижче за початкову (згідно з бюлетенем) покладається
на ведучого маклера.

Брокер-покупець повідомляє про готовність купити лот за оголошеною ціною
підняттям своєї реєстраційної картки.

У разі, коли після оголошення маклером запропонованої ціни кілька
брокерів-покупців одночасно підіймають свої реєстраційні картки, маклер
називає нову ціну, збільшену на крок.

Якщо за послідовного збільшення вартості лота кілька брокерів-покупців
залишають постійно піднятими свої реєстраційні картки, маклер може
запропонувати одному з них назвати свою ціну (кратну кроку ціни).

Ведучий маклер називає реєстраційний номер брокера-покупця, який
запропонував найвищу вартість лота, і оголошує його ціну.

Торги з продажу лота вважаються завершеними після триразового оголошення
ведучим останньої ціни та удару молотка. Переможцем вважається
брокер-покупець, реєстраційний номер якого ведучий назвав останнім.

Зафіксована біржовим маклером усна згода між брокером-продавцем і
брокером-покупцем оформляється й реєструється на біржі відповідно до
правил біржової торгівлі.

У разі, коли після триразового оголошення початкової ціни товару
присутні брокери-покупці не виявили бажання купити його, ведучий має
право зменшити її до мінімального рівня, який задовольняє
брокера-продавця. Якщо після такого зниження ціни немає охочих придбати
товар, торги за цим лотом припиняють.

Так здійснюється біржовий торг за методом одностороннього аукціону, коли
в торгах бере участь один учасник-продавець і кілька учасників-покупців.
Форма проведення – публічні, голосові торги.

Голосові торги можуть проводиться методом фіксингу, за якого в торгах
одночасно беруть участь кілька брокерів-продавців та покупців.

На підготовчому етапі всі учасники можуть подавати заявки і на продаж, і
на купівлю. Здійснюється накопичення заявок за відповідним товаром.

У заявці на продаж товару брокери-продавці обов’язково встановлюють
початкову (стартову) ціну, яка реєструється біржею та вказується в
біржовому бюлетені.

Безпосередньо перед початком біржових торгів брокери-покупці, які хочуть
придбати товари за стартовою ціною, подають біржовому реєстратору
попередні заявки на купівлю.

Біржовий маклер до початку торгів оголошує стартову ціну торгів,
сумарний обсяг поданих заявок на продаж, сумарний обсяг поданих заявок
на купівлю, різницю між обсягом пропозиції та попиту. Ця різниця між
пропозицією та попитом є відправною для відкриття торгів.

Після відкриття біржових торгів маклер збирає додаткові заявки за
стартовою ціною. Брокери мають право подавати в процесі торгів додаткові
заявки, збільшуючи або зменшуючи раніше заявлені ними обсяги
купівлі/продажу товару. Подані додаткові заявки обов’язково мають
зменшувати абсолютне значення різниці між пропозицією і попитом. Знак
різниці в процесі торгів змінюватися не може.

Якщо сукупний обсяг поданих заявок на продаж більший від сукупного
обсягу заявок на купівлю, тобто знак різниці між ними додатний (+),
маклер знижує ціну; якщо обсяг заявок на купівлю більший за обсяг
запропонований на продаж, різниця між ними від’ємна (–), маклер підвищує
ціну.

Після оголошення нової ціни маклер проводить чергове збирання додаткових
заявок та оголошує нове значення ціни. Процедура збирання додаткових
заявок і відповідно зміни ціни триває доти, доки сукупні обсяги поданих
заявок на продаж та купівлю не зрівняються (різниця між пропозицією та
попитом – 0).

Момент, коли сукупна вартість заявок на продаж дорівнює сукупній
вартості заявок на купівлю, називається фіксингом. Усі заявки на
продаж/купівлю задовольняються за єдиною ціною, яка сформувалася в
процесі публічних, голосових торгів на момент фіксингу. Маклер реєструє
досягнену згоду.

Брокери після досягнення згоди, упродовж 30 хвилин мають здати свої
картки із записами про угоди на контроль до розрахункової палати, яка
перевіряє їх на наявність помилок. Досягнена між брокерами-продавцями та
брокерами-покупцями усна згода є підставою для укладання угоди, яка
оформляється і реєструється відповідно до регламенту торгів.

Якщо в процесі біржового торгу усна згода брокерів досягнута і
зафіксована біржовим маклером, проте одна зі сторін чи обидві сторони
відмовляються оформити чи зареєструвати угоду, на них накладають штрафні
санкції за порушення правил торгівлі.

Санкції застосовують також до брокерів-продавців, яких не було біля
біржового кільця («ями») в момент оголошення їхньої пропозиції на торги
біржовим маклером. Запропонований ними товар знімають з торгів, що
проводяться в цей день, а брокерська контора відшкодовує витрати біржі,
пов’язані із підготовкою торгів за зазначеною пропозицію.

Брокери-покупці реального товару мають право переконатися в наявності та
якості запропонованого товару, а продавці – у платоспроможності покупця.
Для цього брокер-продавець надає довідку про наявність та обсяги
виставленого на продаж товару, а також сертифікат якості, а
брокер-покупець – довідку банківської установи про підтвердження
наявності на розрахунковому рахунку покупця необхідних коштів або
гарантію про оплату від банку.

Розрахунковий відділ (палата) біржі передає брокерам-сторонам угоди
платіжні документи на стягнення біржового збору за надану послугу після
укладання угоди (у відсотках від суми угоди з обох сторін), а також за
реєстрацію угоди. Типовими правилами біржової торгівлі
сільськогосподарською продукцією передбачено, що за реєстрацію укладеної
угоди товарна біржа встановлює реєстраційний збір, що не має
перевищувати 0,5% суми угоди з обох сторін із урахуванням податків,
виходячи з чинного законодавства України. Після оплати брокерам видають
оформлений біржовий контракт, який вони направляють своїм клієнтам для
виконання.

Клієнт зобов’язаний виконувати умови біржового контракту, укладеного
брокером за його дорученням. За відмову в реалізації затвердженої
брокерами і зареєстрованої на біржі угоди продавець чи покупець товару,
крім санкцій, передбачених у контракті, може бути позбавлений права
здійснювати операції на біржі. Про це прилюдно оголошується на біржі.
Якщо брокерська контора після цього надає послуги такому клієнтові, то
на неї накладають біржовий штраф.

Відмова клієнта брокера виконати угоду після її реєстрації не звільняє
його від сплати біржового збору і посередницької винагороди брокеру.

Розв’язання спорів, що виникають між брокерами, а також під час
виконання біржових контрактів чи в разі відмови від них, контроль за
проведенням біржових торгів покладено, згідно із правилами біржової
торгівлі, на біржовий арбітраж і виконавчу дирекцію.

2. Аналіз діяльності товарних бірж в Україні

На 10 січня поточного року в Україні зареєстровано 479 бірж. Практичну
діяльність здійснювали 308 бірж, що складає 64 відсотка від
зареєстрованих, з них:

універсальних, товарно-сировинних і товарних – 253 біржі;

нерухомості – 20 бірж;

агропромислових – 20 бірж;

фондових та їхніх філій – 12 бірж;

спеціалізованих – 2 біржі;

валютна – 1 біржа.

На біржах працює 1439 осіб, крім того 444 за сумісництвом. На кожній з
бірж у середньому діяло по 9 брокерських контор (фірм) і незалежних
брокерів.

Статутний капітал бірж становив 100,7 млн. гривень, з яких 97,7
відсотка, що складає 98,4 млн. гривень припадало на недержавні
підприємства.

У 2006 році на біржах України було проведено 45,8 тис. торгів. Для
продажу було запропоновано товарів та послуг на 32,3 млрд. гривень і
було укладено 138,4 тис. угод на суму 24,4 млрд. гривень. Середній обсяг
одного торгу на біржах України становив 532,9 тис. гривень проти 397,4
тис гривень у 2005 році. Результати діяльності найбільших бірж України
наведені у таблиці 1.

Найбільший обсяг угод було укладено на товарно-сировинних і товарних
біржах, що складає 43,8 відсотка від загального обсягу укладених угод,
агропромислових – 31,8 відсотка та фондових біржах – 16,9 відсотка.

Коефіцієнт ліквідності укладених угод у 2006 році на біржах України
становив 75,6 відсотка. Найбільш ліквідними були торги, проведені на
валютній та спеціалізованих біржах – 100 відсотків, універсальних біржах
– 91,7 відсотка та агропромислових біржах – 89 відсотка. Збільшився у
2006 році коефіцієнт ліквідності укладених угод на фондових біржах та
їхніх філіях і становив 47,7 відсотка проти 37,3 відсотка у 2005 році.

Таблиця 1. Результати діяльності найбільших бірж України

Обсяги укладених угодКількість укладених угодСередня вартість укладених
угод, тис. грн.млн. грн.у% до підсумкуВсього24406,0100,0138433176,3з
нихУкраїнська міжбанківська валютна

біржа4588,318,817262658,3Київагропромбіржа3851,615,89873902,3Українська
фондова біржа3480,014,34038635,2ТБ «Українська ф’ючерсна
біржа»2559,410,53327708,9Чорноморська товарна біржа

агропромислового комплексу1789,87,36182896,1Українська аграрна
біржа1608,06,65226307,7Українська універсальна біржа1406,15,86852052,6

Склалася тенденція в Україні до зменшення спотового ринку (укладання
угод на реальний товар з негайною поставкою) при зростанні форвардного
ринку (угоди на реальний товар з відстроченою поставкою).

На умові спотових угод було укладено 85,8 відсотка усіх біржових угод
(2005 рік – 89,8 відсотка, 2004 рік – 88,5 відсотка); на умовах
форвардних угод – 14,2 відсотка угод (2005 рік – 9,9 відсотка, 2004 рік
– 11,3 відсотка).

У структурі спотових угод переважну більшість становили угоди із
сільськогосподарської продукції – 43,4 відсотка, палива – 40,5 відсотка,
цінних паперів – 5,1 відсотка; форвардних угод – з сільськогосподарської
продукції – 81,4 відсотка, продуктів харчування -18 відсотка. Було
укладено 481 ф’ючерсні угоди на суму 63,1 млн. гривень, що у 4 рази
менше, ніж за 2005 рік. Структура укладених угод за товарними групами на
біржах України у 2006 році наведена у діаграмі 1.

picscalex76010009000003d11c00000a001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010007c30000000002000000002000004005000040250000010000006
c00000005000000050000005a02000051010000000000000000000095450000242700002
0454d460000010040250000c801000006000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000006002000056010000250000000c000000080000802700000018000000010000000
0000000ffffff0000000000250000000c00000001000000180000000c000000ffffff001
90000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b0000001800000005000000050000005b02000052010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000008000080190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e0000001800000000000000000000006002000056010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e0000001800000005000000050000005b0200005
1010000260000001c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000
c00000002000000270000001800000003000000000000009696960000000000250000000
c00000003000000280000000c00000001000000180000000c00000096969600190000000
c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002f0000002
8000000e100000051000000970100000701000023010000030100002c010000060100002
7000000180000000100000000000000ff80800000000000250000000c000000010000002
80000000c00000003000000180000000c000000ff8080002f00000028000000e10000005
100000097010000070100000401000064000000230100000301000027000000180000000
300000000000000ffff990000000000250000000c00000003000000280000000c0000000
1000000180000000c000000ffff99002f00000028000000e100000051000000970100000
701000078010000f10000000401000064000000270000001800000001000000000000004
242420000000000250000000c00000001000000280000000c00000003000000180000000
c000000424242002f00000028000000e100000051000000970100000701000068010000f
c00000078010000f100000027000000180000000300000000000000c0c0c000000000002
50000000c00000003000000280000000c00000001000000180000000c000000c0c0c0002
f00000028000000e1000000510000009701000007010000500100000501000068010000f
c000000270000001800000001000000000000008080800000000000250000000c0000000
1000000280000000c00000003000000180000000c000000808080002f00000028000000e
100000051000000970100000701000046010000070100005001000005010000270000001
80000000300000000000000e3e3e30000000000250000000c00000003000000280000000
c00000001000000180000000c000000e3e3e3002f00000028000000e1000000510000009
7010000070100002c010000060100004601000007010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000e3e3e3001e0000001800000000000000000000006002000056010000520000007
001000001000000f1ffffff000000000000000000000000bc020000000000cc000000204
1007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f000000
000000000000000000000003c00000068010000000000009700000002000000a8eb13008
c3fec02e894eb024492883028ec1300f1a50930203fec02200000007f000000802000000
1000000000000006ced130035c7ec02c6bf0af828ec130035c7ec02000000006ced13009
0eb130005a509300000000000000000a4b8eb0200000000c8000000000000002e0000000
c0000004d0000004a0000003c000000680100000000000097000000790000001e0000001
000000000000000350000000100000005000000680100000100000001000000000000000
000000058bfeb020000000045010000000000004b000000130000007d000000647600080
0000000250000000c00000001000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
1000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000
d000080250000000c00000001000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000003000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000e3e3e3001e00000018000000590000000
c000000080200003c000000180000000c00000000000000140000000c0000000d0000001
20000000c00000001000000540000009c0100005b0000001100000007020000220000000
10000000060ea410060ea415b00000011000000380000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffffbc00000021044204400443043a04420443044004300420004
3043a043b043004340435043d04380445042000430433043e04340420003704300420004
2043e043204300440043d0438043c04380420003304400443043f0430043c04380420003
d043004200031045604400436043004450420000b0000000600000009000000070000000
8000000060000000700000009000000080000000400000007000000080000000a0000000
80000000a000000090000000900000009000000080000000400000007000000060000000
90000000a000000040000000700000008000000040000000600000009000000090000000
80000000900000009000000090000000b000000090000000400000006000000090000000
700000009000000080000000b00000009000000040000000900000008000000040000000
900000004000000090000000a00000008000000080000000400000054000000c0000000e
b000000250000007501000036000000010000000060ea410060ea41ec000000250000001
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff7400000023043a044
004300457043d0438042000430420003200300030003600200040043e04460456040c000
900000008000000090000000800000004000000090000000900000004000000070000000
400000008000000080000000800000008000000040000000900000009000000090000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000001000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000001000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000006002000056010000260000001c000000040000000
0000000000000000000000000000000250000000c00000004000000280000000c0000000
20000001b00000010000000ec0000001e010000140000000c0000000d000000120000000
c000000010000003600000010000000f10000001e0100003600000010000000280100000
50100001b00000010000000b60000009c0000003600000010000000bb0000009c0000003
600000010000000e3000000bd0000001b00000010000000970100005f000000360000001
0000000920100005f000000360000001000000082010000720000001b000000100000009
b0100000b0100003600000010000000960100000b010000360000001000000070010000f
70000001b000000100000008f0100003201000036000000100000008a010000320100003
6000000100000005d010000010100001b000000100000005e01000024010000360000001
00000005e0100001f01000036000000100000004c010000060100001b000000100000002
c01000036010000360000001000000031010000360100003600000010000000390100000
7010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000010000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000000000000000000060020000560100005
20000007001000002000000f5ffffff00000000000000000000000090010000000000cc0
000002041007200690061006c00200043005900520000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0f000000000000000000000000000002e000000fc000000000000006f00000002000000a
8eb13000440ec02cc95eb024492883028ec1300f1a50930983fec02200000007f0000008
020000001000000000000006ced130036c7ec02c6bf0af828ec130036c7ec02000000006
ced130090eb130005a509300000000000000000a4b8eb0200000000c8000000000000002
e0000000c0000004d0000004a0000002e000000fc000000000000006f000000590000001
60000000f00000000000000350000000100000006000000fc00000001000000010000000
0000000000000005495eb0200000000e600000000000000350000000e0000005c0000006
476000800000000250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000008d0000008a000000b7000000a
e000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000700000008
f0000008d000000b40000009a000000010000000060ea410060ea418f0000008d0000000
60000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000001f0430043
b04380432043e04070000000600000006000000060000000700000006000000540000006
0000000970000009c000000ac000000a9000000010000000060ea410060ea41970000009
c000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
30035002500ffff06000000060000000a000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000600200005
6010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000970100004d000000f701000071000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000054000000b40000009901000050000000f40100005d0000000
10000000060ea410060ea419901000050000000110000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff70000000210456043b044c0433043e0441043f043f0440043
e04340443043a04460456044f04350907000000020000000600000006000000040000000
600000006000000060000000600000006000000060000000600000006000000050000000
600000002000000060000005400000060000000bc0100005f000000d10100006c0000000
10000000060ea410060ea41bc0100005f000000030000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff54000000340039002500350006000000060000000a0000002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000002000000250000000c00000003000000250000000
c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
800000000000000000000006002000056010000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000
c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000009b010000f90000000f0200001
d010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000c00000009
d010000fc0000000c02000009010000010000000060ea410060ea419d010000fc0000001
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff740000001f0440043
e04340443043a0442043804200045043004400447044304320430043d043d044f041b000
700000006000000060000000600000006000000050000000600000006000000030000000
600000006000000060000000600000006000000070000000600000006000000060000000
60000005400000058000000cd0100000b010000dc01000018010000010000000060ea410
060ea41cd0100000b010000020000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff5000000033002500060000000a000000250000000c0000000d000080250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000600200005
6010000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000008f01000020010000c101000044010000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000054000000840000009101000023010000be010000300100000
10000000060ea410060ea419101000023010000090000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff6000000006043d0448045604200032043804340438040c000
200000006000000080000000200000003000000070000000600000006000000060000005
400000058000000a001000032010000af0100003f010000010000000060ea410060ea41a
001000032010000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
000000034002500060000000a000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000000000000000000060020000560100005
20000007001000005000000f5ffffff00000000000000000000000090010000000000000
000002041007200690061006c00000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0f000000000000000000000000000001e000000b3000000000000004b00000002000000a
8eb13007c40ec02b096eb024492883028ec1300f1a509301040ec02200000007f0000008
020000001000000000000006ced130037c7ec02c6bf0af828ec130037c7ec02000000006
ced130090eb130005a509300000000000000000a4b8eb0200000000c8000000000000002
e0000000c0000004d0000004a0000001e000000b3000000000000004b0000003c0000000
f0000000800000000000000350000000100000007000000b300000001000000010000000
0000000000000003896eb0200000000a000000000000000250000000a0000003e0000006
476000800000000250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000
c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000
c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000
c00000005000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
5000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000003c01000024010000810100004
8010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000900000003
e010000270100007e01000034010000010000000060ea410060ea413e010000270100000
b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff640000001d0435044
004430445043e043c045604410442044c040c00070000000600000006000000060000000
600000006000000080000000200000006000000060000000600000054000000580000005
7010000360100006601000043010000010000000060ea410060ea4157010000360100000
20000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000320025000
60000000a000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c0000000
3000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000006002000056010000250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000eb000000240100002d01000048010000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000094000000ed000000270100002a010000340100000
10000000060ea410060ea41ed000000270100000c0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff64000000260456043d043d04560420003f0430043f0435044
004380407000000020000000600000006000000020000000300000006000000060000000
600000006000000060000000600000054000000580000000401000036010000130100004
3010000010000000060ea410060ea41b602000026060f006205574d46430100000000000
100000000000000020000004005000000000000402500000401000036010000020000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5000000035002500060000000
a000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000030000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000006002000056010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c000000020000002
50000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000850000000c010000e
d00000030010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000b
8000000870000000f010000ea0000001c010000010000000060ea410060ea41870000000
f010000120000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff700000002
204400430043d0441043f043e04400442043d04560420003704300441043e04310438040
600000006000000060000000600000006000000060000000600000006000000060000000
600000002000000030000000500000006000000060000000600000006000000060000005
400000058000000b10000001e010000c00000002b010000010000000060ea410060ea41b
10000001e010000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
000000032002500060000000a000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000000000000000000060020000560100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000
c00000003000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000006002000056010000250000000
c00000004000080280000000c00000003000000250000000c00000007000080280000000
c00000004000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff090000001
000000060020000560100002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000220000000c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002
100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000
c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000
000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c000000100000004
54d462b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000140000000
400000003010800050000000b0200000000050000000c025601600205000000090200000
000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001e0004000
0002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604560160020000000008000000fa020
50000000000ffffff00040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002
d010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00040000000
2010200070000001b0453015c020500050008000000fa020000000000000000000004000
0002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff0
30000001e00040000002d010100040000002d01000005000000010200000000050000000
902ffffff00040000002c0100000700000016045601600200000000040000002d0102000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010
00005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000700000016045
1015b020500050008000000fa0200000100000000000000040000002d01040007000000f
c020000969696000000040000002d01050004000000f0010100050000000902969696000
50000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000b0000001a0806012c010
3012301080198015100e10007000000fc020000ff8080000000040000002d01010004000
000f0010500050000000902ff8080000b0000001a080301230164000401080198015100e
10007000000fc020000ffff99000000040000002d01050004000000f0010100050000000
902ffff99000b0000001a0864000401f1007801080198015100e10007000000fc0200004
24242000000040000002d01010004000000f0010500050000000902424242000b0000001
a08f1007801fc006801080198015100e10007000000fc020000c0c0c0000000040000002
d01050004000000f0010100050000000902c0c0c0000b0000001a08fc006801050150010
80198015100e10007000000fc020000808080000000040000002d01010004000000f0010
500050000000902808080000b0000001a080501500107014601080198015100e10007000
000fc020000e3e3e3000000040000002d01050004000000f0010100050000000902e3e3e
3000b0000001a080701460106012c01080198015100e100040000002d010200040000002
d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01040005000
0000102ffffff00050000000902e3e3e300040000002c010000070000001604560160020
00000001c000000fb02f1ff000000000000bc02000000cc00000020417269616c2043797
20000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0101001c000000f
b021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d010600040000002d010100040000002
d010600040000002d010100040000002d010600040000002d010100040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
100040000002d010500040000002d010400050000000102ffffff00050000000902e3e3e
300040000002c0100000700000016043c0008020c0059000500000009020000000004000
00004010d0004000000020101005b000000320a11005b0038000000d1f2f0f3eaf2f3f0e
020f3eaebe0e4e5ede8f520f3e3eee420e7e020f2eee2e0f0ede8ece820e3f0f3efe0ece
820ede020e1b3f0e6e0f5200b00060009000700080006000700090008000400070008000
a0008000a00090009000900080004000700060009000a000400070008000400060009000
90008000900090009000b0009000400060009000700090008000b0009000400090008000
4000900040009000a0008000800040024000000320a2500ec0013000000d3eaf0e0bfede
820f3203230303620f0eef6b300090008000900080004000900090004000700040008000
8000800080004000900090009000400040000002d010600040000002d010100040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010100040000002d010500040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604560160020000000008000000fa0200000
000000000000000040000002d01070004000000f00104000500000014021e01ec0004000
00004010d0004000000020101000500000013021e01f1000500000013020501280105000
00014029c00b6000500000013029c00bb00050000001302bd00e3000500000014025f009
7010500000013025f009201050000001302720082010500000014020b019b01050000001
3020b019601050000001302f700700105000000140232018f0105000000130232018a010
5000000130201015d0105000000140224015e010500000013021f015e010500000013020
6014c0105000000140236012c01050000001302360131010500000013020701390104000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010100040000002d010500040000002d010700050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c01000007000000160456016002000000001c000000fb02f
5ff0000000000009001000000cc00000020417269616c204359520000000000000000000
000000000000000000000000000040000002d010400040000002d010600040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d01040004000
0002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002
d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604ae00b7008a008d000400000004010d00040000000201010010000000320a8d008f000
6000000cfe0ebe8e2ee0700060006000600070006000c000000320a9c009700030000003
3352500060006000a00040000002d010600040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010500040000002d010700050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016045601600200000000040000002d010600040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d01040004000
0002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002
d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6047100f7014d0097010400000004010d00040000000201010021000000320a500099011
1000000d1b3ebfce3eef1efeff0eee4f3eaf6b3fff607000200060006000400060006000
6000600060006000600060005000600020006000c000000320a5f00bc010300000034392
500060006000a00040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010500040000002d010700050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016045601600200000000040000002d010600040000002d0104000
40000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002
d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d010
700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041
d010f02f9009b010400000004010d00040000000201010024000000320afc009d0113000
000cff0eee4f3eaf2e820f5e0f0f7f3e2e0ededff0007000600060006000600050006000
600030006000600060006000600070006000600060006000a000000320a0b01cd0102000
000332506000a00040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010500040000002d010700050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016045601600200000000040000002d010600040000002d0104000
40000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002
d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d010
700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016044
401c10120018f010400000004010d00040000000201010015000000320a2301910109000
000b2edf8b320e2e8e4e8e50200060008000200030007000600060006000a000000320a3
201a00102000000342506000a00040000002d010600040000002d010400040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010500040000002d010700050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c01000007000000160456016002000000001c000000fb02f5ff00000
000000090010000000000000020417269616c00000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d010800040000002d010600040000002d01080004000
0002d010600040000002d010800040000002d010600040000002d010800040000002d010
600040000002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010500040000002d0107000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160448018
10124013c010400000004010d00040000000201010018000000320a27013e010b000000c
de5f0f3f5eeecb3f1f2fce8070006000600060006000600080002000600060006000a000
000320a3601570102000000322506000a00040000002d010600040000002d01080004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010800040000002d010500040000002d010700050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016045601600200000000040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d01040004000
0002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010500040000002d010700050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c01000007000000160448012d012401eb000400000004010d0004000
0000201010019000000320a2701ed000c000000d6b3ededb320efe0efe5f0e8070002000
6000600020003000600060006000600060006000a000000320a360104010200000035250
6000a00040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
500040000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
0000700000016045601600200000000040000002d010600040000002d010400040000002
d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d0106000
40000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d01070005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016043001ed000
c0185000400000004010d00040000000201010022000000320a0f01870012000000d2f0e
0edf1efeef0f2edb320e7e0f1eee1e806000600060006000600060006000600060006000
20003000500060006000600060006000a000000320a1e01b10002000000322506000a000
40000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01050004000
0002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016045601600200000000040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500040000002d010
700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016045
60160020000000007000000fc020000000000000000040000002d01090004000000f0010
500040000002d01020004000000f0010700040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001
e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000000000

Діаграма 1.

Порівняно з 2005 роком на Україні обсяги укладених угод з палива
збільшились у 2,6 рази; з цінних паперів знизились у 2,5 рази,
сільськогосподарської продукції знизились на 7 відсотків.

Найбільш активною біржова торгівля була у другому півріччі 2006 року.
Обсяги укладених угод за цей період становили 63 відсотка усього річного
обсягу продажу на біржах України. Це зумовлено, в основному, зростанням
продажу сільськогосподарської продукції (обсяг укладених угод за
вказаний період становив 72,7 відсотка всього річного продажу) та
продуктів харчування 72,5 відсотка (діаграма 2).

У структурі укладених угод по сільськогосподарській продукції порівняно
з 2005 роком відбулися зміни. У 2006 році угоди з продажу пшениці
становили 16,2 відсотка угод по сільгосппродукції, тоді як у 2005 році –
4,7 відсотка, кукурудзи – 11,5 відсотка (у 2005 році – 16,8 відсотка),
насіння соняшнику – 3,2 відсотка (у 2005 році – 1,4 відсотків).
Найбільшу частку у 2006 році займали угоди з продажу ячменю фуражного –
32,8 відсотка.

picscalex90010009000003625e00000c001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100d11c0000000005000000002000000861000008810000010000006
c0000000500000005000000b6010000cc00000000000000000000003d320000eb1700002
0454d4600000100088100000505000008000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000b7010000d1000000250000000c000000080000802700000018000000010000000
0000000ffffff0000000000250000000c00000001000000180000000c000000ffffff001
90000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b000000180000000500000005000000b2010000cd000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000008000080190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e000000180000000000000000000000b7010000d1000000270000001
80000000200000000000000ffffc00000000000250000000c00000002000000280000000
c00000001000000180000000c000000ffffc000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000005600000030000000340000002a0000009d01000099000000050000003
4002a009d012a009d0199003400990034002a00260000001c00000001000000000000000
00000000000000000000000250000000c00000001000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000
c000000ffffc0001e00000018000000300000002a000000a1010000990000001d0000001
8000000050000009c000000c4010000cc0000001b00000010000000580000002a0000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000010000003
60000001000000058000000990000001b000000100000007c0000002a000000360000001
00000007c000000990000001b00000010000000a00000002a0000003600000010000000a
0000000990000001b00000010000000c40000002a0000003600000010000000c40000009
90000001b00000010000000e90000002a0000003600000010000000e9000000990000001
b000000100000000d0100002a00000036000000100000000d010000990000001b0000001
0000000310100002a000000360000001000000031010000990000001b000000100000005
50100002a000000360000001000000055010000990000001b00000010000000790100002
a000000360000001000000079010000990000001b000000100000009d0100002a0000003
6000000100000009d01000099000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffc0001
e000000180000000000000000000000b7010000d10000001d00000018000000050000009
c000000c4010000cc0000001b00000010000000340000002a000000140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000036000000100000009d0100002a000000360000001
00000009d010000990000003600000010000000340000009900000036000000100000003
40000002a000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffc0001e000000180000000
000000000000000b7010000d1000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffc0001
e000000180000000500000005000000b2010000cc000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000ffffc0001e00000018000000340000002a0000009e01000099000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000ffffc0001e0000001800000034000000280000009f0100009
9000000260000001c0000000300000000000000010000000000000000000000250000000
c00000003000000280000000c00000001000000190000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c00000002000000210000000800000046000000780000006
c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db010000000c000000ff8080fff
fffffff0a400000240000001800000000000000010000000000524200800543000040420
00040412100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000100000000000000240000003000000054000000200000000
000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff00ff80800055000000aa00000055000000aa00000055000000a
a00000055000000aa000000250000000c00000001000000250000000c000000080000805
600000030000000340000008500000064000000910000000500000040035008400310094
00610094006500840035008250000000c00000003000000250000000c000000020000002
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
500008056000000300000003400000085000000640000009100000005000000340085006
4008500640091003400910034008500250000000c0000000200000021000000080000004
6000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000000
c000000ff8080ffffffffff0a40000024000000180000000000000001000000000052420
000d3420000cc42000040412100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000010000000000000024000000300000005
400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00ff80800055000000aa00000055000000a
a00000055000000aa00000055000000aa000000250000000c00000001000000250000000
c00000008000080560000003000000034000000690000009a00000075000000050000004
003900640035007a0095007a009900640039006250000000c00000003000000250000000
c00000002000000240000002400000000008041000000000000000000008041000000000
000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2
50000000c00000005000080560000003000000034000000690000009a000000750000000
5000000340069009a0069009a0075003400750034006900250000000c000000020000002
10000000800000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000
000803f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000
210c0db010000000c000000ff8080ffffffffff0a4000002400000018000000000000000
10000000000524200009d420000a842000030412100000008000000620000000c0000000
10000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d000000000
00000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000001000000000000002
400000030000000540000002000000000000020280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00ff80800055000000a
a00000055000000aa00000055000000aa00000055000000aa000000250000000c0000000
1000000250000000c000000080000805600000030000000340000004e000000880000005
9000000050000004003e00440039005800890058008e0044003e004250000000c0000000
3000000250000000c0000000200000024000000240000000000804100000000000000000
0008041000000000000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000f
fffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000
c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000340000004e0000008
8000000590000000500000034004e0088004e00880059003400590034004e00250000000
c00000002000000210000000800000046000000780000006c000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000012
0000000140000000210c0db010000000c000000ff8080ffffffffff0a400000240000001
800000000000000010000000000524200004a42000090420000404121000000080000006
20000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000
000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000000
100000000000000240000003000000054000000200000000000002028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00f
f80800055000000aa00000055000000aa00000055000000aa00000055000000aa0000002
50000000c00000001000000250000000c000000080000805600000030000000340000003
20000007c0000003e00000005000000400320034003e003c007e003c0072003400320032
50000000c00000003000000250000000c000000020000002400000024000000000080410
00000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000010000002
20000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000003
4000000320000007c0000003e00000005000000340032007c0032007c003e0034003e003
4003200250000000c00000002000000210000000800000046000000780000006c0000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
00000800840000120000000140000000210c0db0100000023000000602080ffffffffff0
a400000240000001800000000000000010000000000c9420080054300008a42000040412
100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002
4000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005
e00000074000000010000000000000024000000300000005400000020000000000000202
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff00602080008d0000000c000000c0000000d80000001b000000030000003
0000000b1000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080560000003
00000006400000085000000a900000091000000050000004006500840061009900a10099
00a500840065008250000000c00000003000000250000000c00000002000000240000002
400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000
c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
44000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805
6000000300000006400000085000000a9000000910000000500000064008500a9008500a
90091006400910064008500250000000c000000020000002100000008000000460000007
80000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800
000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db01000000230000006
02080ffffffffff0a4000002400000018000000000000000100000000801a430000d3420
0004442000040412100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000
00000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000
0000000020000005e0000007400000001000000000000002400000030000000540000002
000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff00602080008d0000000c000000c0000000d80000001
b0000000300000030000000b1000000250000000c00000001000000250000000c0000000
800008056000000300000009a00000069000000cb0000007500000005000000a0099006a
0095007b00c5007b00c9006a0099006250000000c00000003000000250000000c0000000
200000024000000240000000000804100000000000000000000804100000000000000000
2000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000
c0000000500008056000000300000009a00000069000000cb00000075000000050000009
a006900cb006900cb0075009a0075009a006900250000000c00000002000000210000000
800000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0
100000023000000602080ffffffffff0a400000240000001800000000000000010000000
080084300009d420000e642000030412100000008000000620000000c000000010000004
b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000
000803d0000000000000000020000005e000000740000000100000000000000240000003
000000054000000200000000000002028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ffffff00602080008d0000000c000000c
0000000d80000001b0000000300000030000000b1000000250000000c000000010000002
50000000c000000080000805600000030000000880000004e000000fb000000590000000
50000008008e00480089005b00f9005b00fe0048008e004250000000c000000030000002
50000000c000000020000002400000024000000000080410000000000000000000080410
00000000000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff250000000c000000050000805600000030000000880000004e000000fb0000005
90000000500000088004e00fb004e00fb0059008800590088004e00250000000c0000000
2000000210000000800000046000000780000006c000000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400001200000001
40000000210c0db0100000023000000602080ffffffffff0a40000024000000180000000
0000000010000000000f94200004a4200004543000040412100000008000000620000000
c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d0
0000000000000000000803d0000000000000000020000005e00000074000000010000000
000000024000000300000005400000020000000000000202800000008000000080000000
1000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00602080008
d0000000c000000c0000000d80000001b0000000300000030000000b1000000250000000
c00000001000000250000000c0000000800008056000000300000007c000000320000004
10100003e00000005000000c0072003c007e0031014e00310142003c0072003250000000
c00000003000000250000000c00000002000000240000002400000000008041000000000
000000000008041000000000000000002000000280000000c00000001000000220000000
c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000007c0000003
2000000410100003e000000050000007c0032004101320041013e007c003e007c0032002
50000000c00000002000000210000000800000046000000780000006c000000454d462b2
a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000800
840000120000000140000000210c0db0100000021000000ffcc00ffccffccff0a4000002
400000018000000000000000100000000802943008005430000004000004041210000000
8000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000240000002
40000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007
400000001000000000000002400000030000000540000002000000000000020280000000
80000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000c
cffcc00ffcc0000080000000800000008000000080000008000000080000000800000008
0000000250000000c00000001000000250000000c000000080000805600000030000000a
900000085000000ab0000009100000005000000900a5008900a1009b00a1009b00a50089
00a5008250000000c00000003000000250000000c0000000200000024000000240000000
0008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000
1000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000
c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080560000003
0000000a900000085000000ab0000009100000005000000a9008500ab008500ab009100a
9009100a9008500250000000c00000002000000210000000800000046000000780000006
c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db0100000021000000ffcc00ffc
cffccff0a4000002400000018000000000000000100000000804b430000d342000070410
00040412100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000100000000000000240000003000000054000000200000000
000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ccffcc00ffcc000008000000080000000800000008000000800000008
00000008000000080000000250000000c00000001000000250000000c000000080000805
600000030000000cb00000069000000da0000007500000005000000b00c9006b00c5007a
00d5007a00d9006b00c9006250000000c00000003000000250000000c000000020000002
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
50000805600000030000000cb00000069000000da0000007500000005000000cb006900d
a006900da007500cb007500cb006900250000000c0000000200000021000000080000004
6000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000002
1000000ffcc00ffccffccff0a4000002400000018000000000000000100000000807b430
0009d420000e040000030412100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e0000001610000026060f002220574d46430100000000000
100000000000000050000000020000008410000088100007400000001000000000000002
400000030000000540000002000000000000020280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ccffcc00ffcc0000080000000
8000000080000000800000080000000800000008000000080000000250000000c0000000
1000000250000000c000000080000805600000030000000fb0000004e000000020100005
900000005000000b00fe004b00f9005201090052010e004b00fe004250000000c0000000
3000000250000000c0000000200000024000000240000000000804100000000000000000
0008041000000000000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000f
fffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000
c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000fb0000004e0000000
20100005900000005000000fb004e0002014e0002015900fb005900fb004e00250000000
c00000002000000210000000800000046000000780000006c000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000012
0000000140000000210c0db0100000021000000ffcc00ffccffccff0a400000240000001
8000000000000000100000000c0a04300004a42000070410000404121000000080000006
20000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000
000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000000
100000000000000240000003000000054000000200000000000002028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ccffcc00f
fcc000008000000080000000800000008000000800000008000000080000000800000002
50000000c00000001000000250000000c000000080000805600000030000000410100003
2000000500100003e00000005000000101420031014e0030015e00300152003101420032
50000000c00000003000000250000000c000000020000002400000024000000000080410
00000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000010000002
20000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000500008056000000300000004
101000032000000500100003e00000005000000410132005001320050013e0041013e004
1013200250000000c00000002000000210000000800000046000000780000006c0000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
00000800840000120000000140000000210c0db0100000027000000e0e0a0ffffffffff0
a4000002400000018000000000000000100000000802b430080054300000040000040412
100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002
4000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005
e00000074000000010000000000000024000000300000005400000020000000000000202
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff00e0e0a000080000000800000008000000ff00000080000000800000008
0000000ff000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080560000003
0000000ab00000085000000ad0000009100000005000000b00a5008b00a1009d00a1009d
00a5008b00a5008250000000c00000003000000250000000c00000002000000240000002
400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000
c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
44000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805
600000030000000ab00000085000000ad0000009100000005000000ab008500ad008500a
d009100ab009100ab008500250000000c000000020000002100000008000000460000007
80000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800
000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0100000027000000e
0e0a0ffffffffff0a4000002400000018000000000000000100000000805a430000d3420
0008040000040412100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000
00000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000
0000000020000005e0000007400000001000000000000002400000030000000540000002
000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff00e0e0a000080000000800000008000000ff0000008
00000008000000080000000ff000000250000000c00000001000000250000000c0000000
80000805600000030000000da00000069000000de0000007500000005000000a00d9006a
00d5007e00d5007e00d9006a00d9006250000000c00000003000000250000000c0000000
200000024000000240000000000804100000000000000000000804100000000000000000
2000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000
c000000050000805600000030000000da00000069000000de0000007500000005000000d
a006900de006900de007500da007500da006900250000000c00000002000000210000000
800000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0
100000027000000e0e0a0ffffffffff0a400000240000001800000000000000010000000
040814300009d420000e040000030412100000008000000620000000c000000010000004
b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000
000803d0000000000000000020000005e000000740000000100000000000000240000003
000000054000000200000000000002028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ffffff00e0e0a00008000000080000000
8000000ff000000800000008000000080000000ff000000250000000c000000010000002
50000000c000000080000805600000030000000020100004e00000009010000590000000
50000002010e00420109005901090059010e0042010e004250000000c000000030000002
50000000c000000020000002400000024000000000080410000000000000000000080410
00000000000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff250000000c000000050000805600000030000000020100004e000000090100005
90000000500000002014e0009014e00090159000201590002014e00250000000c0000000
2000000210000000800000046000000780000006c000000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400001200000001
40000000210c0db0100000027000000e0e0a0ffffffffff0a40000024000000180000000
0000000010000000040a84300004a4200008040000040412100000008000000620000000
c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d0
0000000000000000000803d0000000000000000020000005e00000074000000010000000
000000024000000300000005400000020000000000000202800000008000000080000000
1000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00e0e0a0000
80000000800000008000000ff000000800000008000000080000000ff000000250000000
c00000001000000250000000c00000008000080560000003000000050010000320000005
40100003e00000005000000001520030015e0034015e0034015200300152003250000000
c00000003000000250000000c00000002000000240000002400000000008041000000000
000000000008041000000000000000002000000280000000c00000001000000220000000
c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000500100003
2000000540100003e00000005000000500132005401320054013e0050013e00500132002
50000000c00000002000000210000000800000046000000780000006c000000454d462b2
a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f00000080000000800
840000120000000140000000210c0db010000001b000000800060ffffffffff0a4000002
400000018000000000000000100000000802d43008005430000404000004041210000000
8000000620000000c000000010000004b000000100000000000000005000000240000002
40000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e0000007
400000001000000000000002400000030000000540000002000000000000020280000000
80000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000f
fffff008000600000000000ff00000000000000ff00000000000000ff00000000000000f
f000000250000000c00000001000000250000000c000000080000805600000030000000a
d00000085000000b00000009100000005000000d00a5008d00a1009000b1009000b5008d
00a5008250000000c00000003000000250000000c0000000200000024000000240000000
0008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000
1000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000
c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080560000003
0000000ad00000085000000b00000009100000005000000ad008500b0008500b0009100a
d009100ad008500250000000c00000002000000210000000800000046000000780000006
c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001b000000800060fff
fffffff0a4000002400000018000000000000000100000000805e430000d342000000400
00040412100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000100000000000000240000003000000054000000200000000
000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff008000600000000000ff00000000000000ff00000000000000f
f00000000000000ff000000250000000c00000001000000250000000c000000080000805
600000030000000de00000069000000e00000007500000005000000e00d9006e00d50070
00e5007000e9006e00d9006250000000c00000003000000250000000c000000020000002
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
50000805600000030000000de00000069000000e00000007500000005000000de006900e
0006900e0007500de007500de006900250000000c0000000200000021000000080000004
6000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001
b000000800060ffffffffff0a4000002400000018000000000000000100000000c084430
0009d4200008040000030412100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000010000000000000024000000300000005
400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff008000600000000000ff00000000000000f
f00000000000000ff00000000000000ff000000250000000c00000001000000250000000
c000000080000805600000030000000090100004e0000000d01000059000000050000009
010e00490109005d0109005d010e0049010e004250000000c00000003000000250000000
c00000002000000240000002400000000008041000000000000000000008041000000000
000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2
50000000c000000050000805600000030000000090100004e0000000d010000590000000
500000009014e000d014e000d0159000901590009014e00250000000c000000020000002
10000000800000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000
000803f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000
210c0db010000001b000000800060ffffffffff0a4000002400000018000000000000000
10000000040aa4300004a4200008040000040412100000008000000620000000c0000000
10000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d000000000
00000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000001000000000000002
400000030000000540000002000000000000020280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ffffff008000600000000000f
f00000000000000ff00000000000000ff00000000000000ff000000250000000c0000000
1000000250000000c0000000800008056000000300000005401000032000000580100003
e00000005000000401520034015e0038015e0038015200340152003250000000c0000000
3000000250000000c0000000200000024000000240000000000804100000000000000000
0008041000000000000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000f
fffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000
c000000ffffffff250000000c00000005000080560000003000000054010000320000005
80100003e00000005000000540132005801320058013e0054013e0054013200250000000
c00000002000000210000000800000046000000780000006c000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080084000012
0000000140000000210c0db010000001a0000008080ffffffffffff0a400000240000001
800000000000000010000000080304300800543000040400000404121000000080000006
20000000c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000
000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005e000000740000000
100000000000000240000003000000054000000200000000000002028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff008
080ff0055000000550000005500000055000000550000005500000055000000550000002
50000000c00000001000000250000000c000000080000805600000030000000b00000008
5000000b30000009100000005000000000b5008000b1009300b1009300b5008000b50082
50000000c00000003000000250000000c000000020000002400000024000000000080410
00000000000000000008041000000000000000002000000280000000c000000010000002
20000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c0000000
0000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805600000030000000b
000000085000000b30000009100000005000000b0008500b3008500b3009100b0009100b
0008500250000000c00000002000000210000000800000046000000780000006c0000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
00000800840000120000000140000000210c0db010000001a0000008080ffffffffffff0
a40000024000000180000000000000001000000008060430000d3420000a040000040412
100000008000000620000000c000000010000004b0000001000000000000000050000002
4000000240000000000803d00000000000000000000803d0000000000000000020000005
e00000074000000010000000000000024000000300000005400000020000000000000202
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff008080ff005500000055000000550000005500000055000000550000005
500000055000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080560000003
0000000e000000069000000e50000007500000005000000000e9006000e5007500e50075
00e9006000e9006250000000c00000003000000250000000c00000002000000240000002
400000000008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000
c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b0
44000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c000000050000805
600000030000000e000000069000000e50000007500000005000000e0006900e5006900e
5007500e0007500e0006900250000000c000000020000002100000008000000460000007
80000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800
000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001a0000008
080ffffffffffff0a4000002400000018000000000000000100000000c0864300009d420
0008040000030412100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000
00000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000
0000000020000005e0000007400000001000000000000002400000030000000540000002
000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff008080ff00550000005500000055000000550000005
5000000550000005500000055000000250000000c00000001000000250000000c0000000
800008056000000300000000d0100004e000000110100005900000005000000d010e004d
0109005101190051011e004d010e004250000000c00000003000000250000000c0000000
200000024000000240000000000804100000000000000000000804100000000000000000
2000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000
c0000000500008056000000300000000d0100004e0000001101000059000000050000000
d014e0011014e00110159000d0159000d014e00250000000c00000002000000210000000
800000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f0
0000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0
10000001a0000008080ffffffffffff0a400000240000001800000000000000010000000
040ac4300004a4200008841000040412100000008000000620000000c000000010000004
b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000
000803d0000000000000000020000005e000000740000000100000000000000240000003
000000054000000200000000000002028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ffffff008080ff0055000000550000005
50000005500000055000000550000005500000055000000250000000c000000010000002
50000000c0000000800008056000000300000005801000032000000690100003e0000000
5000000801520038015e0039016e0039016200380152003250000000c000000030000002
50000000c000000020000002400000024000000000080410000000000000000000080410
00000000000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff250000000c0000000500008056000000300000005801000032000000690100003
e00000005000000580132006901320069013e0058013e0058013200250000000c0000000
2000000210000000800000046000000780000006c000000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f000000800000008008400001200000001
40000000210c0db0100000012000000c08000ffffffffff0a40000024000000180000000
000000001000000008033430080054300008041000040412100000008000000620000000
c000000010000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d0
0000000000000000000803d0000000000000000020000005e00000074000000010000000
0000000240000001610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000
500000000200000082100000881000030000000540000002000000000000020280000000
80000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000f
fffff00c0800000110000002200000044000000880000001100000022000000440000008
8000000250000000c00000001000000250000000c000000080000805600000030000000b
300000085000000c30000009100000005000000300b5008300b1009300c1009300c50083
00b5008250000000c00000003000000250000000c0000000200000024000000240000000
0008041000000000000000000008041000000000000000002000000280000000c0000000
1000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d462b044000000
c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c00000005000080560000003
0000000b300000085000000c30000009100000005000000b3008500c3008500c3009100b
3009100b3008500250000000c00000002000000210000000800000046000000780000006
c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db0100000012000000c08000fff
fffffff0a40000024000000180000000000000001000000008065430000d3420000803f0
00040412100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000100000000000000240000003000000054000000200000000
000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff00c080000011000000220000004400000088000000110000002
20000004400000088000000250000000c00000001000000250000000c000000080000805
600000030000000e500000069000000e60000007500000005000000500e9006500e50076
00e5007600e9006500e9006250000000c00000003000000250000000c000000020000002
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff250000000c0000000
50000805600000030000000e500000069000000e60000007500000005000000e5006900e
6006900e6007500e5007500e5006900250000000c0000000200000021000000080000004
6000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001
2000000c08000ffffffffff0a4000002400000018000000000000000100000000c088430
0009d420000c040000030412100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000010000000000000024000000300000005
400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00c08000001100000022000000440000008
800000011000000220000004400000088000000250000000c00000001000000250000000
c000000080000805600000030000000110100004e0000001701000059000000050000001
011e00410119005701190057011e0041011e004250000000c00000003000000250000000
c00000002000000240000002400000000008041000000000000000000008041000000000
000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000c000000ffffffff2
50000000c000000050000805600000030000000110100004e00000017010000590000000
500000011014e0017014e00170159001101590011014e00250000000c000000020000002
10000000800000046000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000
000803f00000080000000800000803f00000080000000800840000120000000140000000
210c0db0100000012000000c08000ffffffffff0a4000002400000018000000000000000
100000000c0b44300004a4200008041000040412100000008000000620000000c0000000
10000004b00000010000000000000000500000024000000240000000000803d000000000
00000000000803d0000000000000000020000005e0000007400000001000000000000002
400000030000000540000002000000000000020280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00c0800000110000002
2000000440000008800000011000000220000004400000088000000250000000c0000000
1000000250000000c0000000800008056000000300000006901000032000000790100003
e00000005000000901620039016e0039017e0039017200390162003250000000c0000000
3000000250000000c0000000200000024000000240000000000804100000000000000000
0008041000000000000000002000000280000000c00000001000000220000000c000000f
fffffff460000001c00000010000000454d462b044000000c00000000000000220000000
c000000ffffffff250000000c00000005000080560000003000000069010000320000007
90100003e00000005000000690132007901320079013e0069013e0069013200250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
3000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffc0001e000000180000003
40000002a0000009e01000099000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000020000002
50000000c00000003000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffc0001
e000000180000000000000000000000b7010000d1000000260000001c000000010000000
0000000000000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
30000001b000000100000003400000099000000190000000c000000ffffff00140000000
c0000000d000000120000000c0000000100000036000000100000009d010000990000005
20000007001000003000000f9ffffff00000000000000000000000090010000000000cc0
000000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013001
2000000c491eb0210e9130046b5003032eb130010e91300c691eb021f00000021008a010
600000021b5003032eb130010e91300c491eb0220000000acea130037fc003032eb13000
9000000c491eb02200000007af5003030eb1300c491eb022000000000000000e0ec13009
6f600300c0000000b0000005ce9130000000000741a1d0300010000030000006aea13004
e441d030a0000006aea1300bf01000042000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000eac201300000000000000000000000000
00000009d110a100000000021008a019d110a10c80f012fc491eb02000000000c0000006
476000800000000250000000c000000030000001b00000010000000340000009b0000003
60000001000000034000000990000001b00000010000000580000009b000000360000001
000000058000000990000001b000000100000007c0000009b00000036000000100000007
c000000990000001b00000010000000a00000009b0000003600000010000000a00000009
90000001b00000010000000c40000009b0000003600000010000000c4000000990000001
b00000010000000e90000009b0000003600000010000000e9000000990000001b0000001
00000000d0100009b00000036000000100000000d010000990000001b000000100000003
10100009b000000360000001000000031010000990000001b00000010000000550100009
b000000360000001000000055010000990000001b00000010000000790100009b0000003
60000001000000079010000990000001b000000100000009d0100009b000000360000001
00000009d010000990000001b00000010000000340000002a00000036000000100000003
400000099000000520000007001000004000000f9ffffff0000000000000000000000009
0010000000000000000002041007200690061006c0000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000013000a000000ac9aeb0210e9130046b5003032eb130010e91300ae9aeb021
f00000021008a010600000021b5003032eb130010e91300ac9aeb0220000000acea13003
7fc003032eb130005000000ac9aeb02200000007af5003030eb1300ac9aeb02200000000
0000000e0ec130096f600300c0000000b0000005ce9130000000000741a1d03000100000
30000006aea13004e441d030a0000006aea1300bf0100004200000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000100000000000000eac20130000000000
000000000000000000000009d110a110000000021008a019d110a11c80f012fac9aeb020
00000000c0000006476000800000000250000000c000000040000001b000000100000003
200000099000000360000001000000034000000990000001b00000010000000320000007
d0000003600000010000000340000007d0000001b0000001000000032000000610000003
60000001000000034000000610000001b000000100000003200000046000000360000001
000000034000000460000001b00000010000000320000002a00000036000000100000003
40000002a000000520000007001000005000000f5ffffff000000000000000000000000b
c020000000000cc0000002041007200690061006c0020004300590052000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000013001200000018b4eb0210e9130046b5003032eb130010e913001ab4eb021
f00000021008a010b00000021b5003032eb130010e9130018b4eb0220000000acea13003
7fc003032eb13000900000018b4eb02200000007af5003030eb130018b4eb02200000000
0000000e0ec130096f600300c0000000b0000005ce9130000000000741a1d03000100000
30000006aea13004e441d030a0000006aea1300bf0100004200000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000eac20130000000000
000000000000000000000002c0e0a470000000021008a012c0e0a47c80f012f18b4eb020
00000000c0000006476000800000000250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffc0001
e0000001800000031000000050000008201000029000000180000000c000000000000001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000098010000330000000
80000008101000015000000010000000060ea410060ea413300000008000000370000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffbc00000021044204400443043
a044204430440043004200043043a043b043004340435043d04380445042000430433043
e04340420003704300420003e043a04400435043c0438043c043804200042043e0432043
00440043d0438043c04380420003304400443043f0430043c04380420000000080000000
500000007000000060000000600000005000000060000000700000006000000030000000
600000006000000070000000600000007000000070000000700000007000000060000000
300000006000000050000000700000007000000030000000500000006000000030000000
700000006000000070000000700000008000000070000000800000007000000030000000
500000007000000070000000600000007000000070000000700000008000000070000000
300000005000000070000000600000007000000060000000800000007000000030000005
40000003c0100006b000000170000004701000024000000010000000060ea410060ea416
b00000017000000280000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff9
c0000003d0430042000310456044004360430044504200023043a044004300457043d043
8042000430420003200300030003600200040043e0446045604200028003c043b043d042
e00330440043d042e0029000700000006000000030000000700000003000000070000000
900000006000000060000000300000007000000060000000700000006000000030000000
700000007000000030000000600000003000000060000000600000006000000060000000
300000007000000070000000700000003000000030000000400000008000000070000000
7000000030000000500000007000000070000000300000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000b7010000d1000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000005000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000b
7010000d1000000250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000b7010000d1000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000540000005400000032000000a100000035000000a7000000010000000060ea410
060ea4132000000a1000000010000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff500000003000000004000000540000006400000050000000a10000005f000000a
7000000010000000060ea410060ea4150000000a1000000040000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff54000000310030003000300004000000040000000
400000004000000540000006400000074000000a100000083000000a7000000010000000
060ea410060ea4174000000a1000000040000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff540000003200300030003000040000000400000004000000040000005
40000006400000098000000a1000000a7000000a7000000010000000060ea410060ea419
8000000a1000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
40000003300300030003000040000000400000004000000040000005400000064000000b
c000000a1000000cb000000a7000000010000000060ea410060ea41bc000000a10000000
40000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000340030003
0003000040000000400000004000000040000005400000064000000e1000000a1000000f
0000000a7000000010000000060ea410060ea41e1000000a1000000040000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff540000003500300030003000040000000
40000000400000004000000540000006400000005010000a100000014010000a70000000
10000000060ea410060ea4105010000a1000000040000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5400000036003000300030000400000004000000040000000
4000000540000006400000029010000a100000038010000a7000000010000000060ea410
060ea4129010000a1000000040000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000370030003000300004000000040000000400000004000000540000006
40000004d010000a10000005c010000a7000000010000000060ea410060ea414d010000a
1000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
80030003000300004000000040000000400000004000000540000006400000071010000a
100000080010000a7000000010000000060ea410060ea4171010000a1000000040000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000039003000300030000
4000000040000000400000004000000540000006c00000093010000a1000000a6010000a
7000000010000000060ea410060ea4193010000a1000000050000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff58000000310030003000300030000000040000000
4000000040000000400000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000b7010000d1000000250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000b7010000d1000000140000000c0000000d000000120000000
c00000001000000540000008400000011000000880000002e0000008e000000010000000
060ea410060ea411100000088000000090000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff60000000060420003a04320430044004420430043b040000020000000
200000003000000040000000400000004000000030000000400000004000000540000008
80000000f0000006c0000002e00000072000000010000000060ea410060ea410f0000006
c0000000a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff600000000
604060420003a04320430044004420430043b04020000000200000002000000030000000
4000000040000000400000003000000040000000400000054000000900000000d0000005
10000002e00000057000000010000000060ea410060ea410d000000510000000b0000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6400000006040604060420003
a04320430044004420430043b04000002000000020000000200000002000000030000000
4000000040000000400000003000000040000000400000054000000880000000c0000003
50000002e0000003b000000010000000060ea410060ea410c000000350000000a0000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff600000004900560020003a043
20430044004420430043b040200000005000000020000000300000004000000040000000
4000000030000000400000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000b7010000d1000000520000007001000006000000f5ffffff00000000000000000
000000090010000000000000000002041007200690061006c00000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000013000a000000909beb0284c2130046b50030a6c4130084c213009
29beb021f00000090150a170b00000021b50030a6c4130084c21300909beb02200000002
0c4130037fc0030a6c4130005000000909beb02200000007af50030a4c41300909beb022
00000000000000044c7130096f60030060f0a1b000000000100000000000130060f0a1bf
3ffffff000000000000000000000000bc020000010000000000000041007200690061006
c00200043007900720000000000000000000000000000000100000000000000eac201300
0000000000000000000000000000000060f0a210000000090150a17060f0a21321601349
09beb0244c713008897eb026476000800000000250000000c00000006000000250000000
c00000008000080280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000f
fffff0000000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000
c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000001
610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000005000000002000000
8010000088100000c000000020000002b00000018000000050000009c000000c4010000c
d000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000060000002
50000000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e00000018000000050000009c000000b7010000cc0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000006000000250000000
c00000001000000250000000c00000008000080190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e00000018000000050000009c000000b7010000cc000000260000001
c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c000000020000004
6000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000000
c000000ff8080ffffffffff0a400000240000001800000000000000010000000000a4410
08021430000c0400000c0402100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000070000000000000024000000300000005
400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00ff80800055000000aa00000055000000a
a00000055000000aa00000055000000aa000000250000000c00000007000000250000000
c00000008000080560000003000000014000000a10000001a000000a7000000050000004
001100a4001700aa001700aa001100a4001100a250000000c00000002000000250000000
c00000001000000240000002400000000008041000000000000000000008041000000000
000000002000000280000000c00000007000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b044000000c00000000000000250000000c000000050000801
80000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b0000001800000014000000a10000001a000000a7000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00120000000c0000000100000054000000700000001e0000009
d00000043000000aa000000010000000060ea410060ea411e0000009d000000060000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff580000001f0430043b0438043
2043e04070000000600000006000000060000000700000006000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000006000000250000000c000000010000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000050000009c000000b7010000cc000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000050000009c000000b7010000cc000000260000001c00000007000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000007000000280000000c000000020000004
6000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000002
3000000602080ffffffffff0a40000024000000180000000000000001000000008029430
08021430000c0400000c0402100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000020000000000000024000000300000005
400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00602080008d0000000c000000c0000000d
80000001b0000000300000030000000b1000000250000000c00000002000000250000000
c000000080000805600000030000000a9000000a1000000af000000a7000000050000009
00a100a900a700af00a700af00a100a900a100a250000000c00000007000000250000000
c00000001000000240000002400000000008041000000000000000000008041000000000
000000002000000280000000c00000002000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b044000000c00000000000000250000000c000000050000801
90000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b00000018000000a9000000a1000000af000000a7000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00120000000c0000000100000054000000b4000000b30000009
d0000000e010000aa000000010000000060ea410060ea41b30000009d000000110000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff70000000210456043b044c043
3043e0441043f043f0440043e04340443043a04460456044f04000007000000020000000
600000006000000040000000600000006000000060000000600000006000000060000000
60000000600000005000000060000000200000006000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000
c00000007000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000050000009c000000b7010000cc000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000c0000000
7000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
50000009c000000b7010000cc000000260000001c0000000200000000000000010000000
000000000000000250000000c00000002000000280000000c00000007000000460000007
80000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800
000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0100000021000000f
fcc00ffccffccff0a4000002400000018000000000000000100000000409f43008021430
000c0400000c0402100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000
00000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000
0000000020000005e0000007400000007000000000000002400000030000000540000002
000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ccffcc00ffcc0000080000000800000008000000080000008
0000000800000008000000080000000250000000c00000007000000250000000c0000000
800008056000000300000003e010000a100000044010000a700000005000000e013100ae
013700a4014700a4014100ae013100a250000000c00000002000000250000000c0000000
100000024000000240000000000804100000000000000000000804100000000000000000
2000000280000000c00000007000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000
c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
80000003e010000a100000044010000a7000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00120000000c000000010000005400000094000000480100009d0000008
5010000aa000000010000000060ea410060ea41480100009d0000000c0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff64000000260456043d043d04560420003
f0430043f043504400438040700000002000000060000000600000002000000030000000
60000000600000006000000060000000600000006000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000050000009c000000b7010000cc000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
50000009c000000b7010000cc000000260000001c0000000700000000000000010000000
000000000000000250000000c00000007000000280000000c00000002000000460000007
80000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800
000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db0100000027000000e
0e0a0ffffffffff0a400000240000001800000000000000010000000000a441008031430
000c0400000c0402100000008000000620000000c000000010000004b000000100000000
00000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d000000000
0000000020000005e0000007400000002000000000000002400000030000000540000002
000000000000020280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff00e0e0a000080000000800000008000000ff0000008
00000008000000080000000ff000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080560000003000000014000000b10000001a000000b7000000050000004001100b4
001700ba001700ba001100b4001100b250000000c00000007000000250000000c0000000
100000024000000240000000000804100000000000000000000804100000000000000000
2000000280000000c00000002000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001
0000000454d462b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000
c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
800000014000000b10000001a000000b7000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00120000000c0000000100000054000000900000001e000000ad0000005
e000000ba000000010000000060ea410060ea411e000000ad0000000b0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff640000001d0435044004430445043e043
c045604410442044c0400000700000006000000060000000600000006000000060000000
800000002000000060000000600000006000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000c0000000
7000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
50000009c000000b7010000cc000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000c000000070000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000050000009
c000000b7010000cc000000260000001c000000020000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000002000000280000000c0000000700000046000000780000006
c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001b000000800060fff
fffffff0a4000002400000018000000000000000100000000802943008031430000c0400
000c0402100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000700000000000000240000003000000054000000200000000
000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff008000600000000000ff00000000000000ff00000000000000f
f00000000000000ff000000250000000c00000007000000250000000c000000080000805
600000030000000a9000000b1000000af000000b700000005000000900a100b900a700bf
00a700bf00a100b900a100b250000000c00000002000000250000000c000000010000002
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000007000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000a
9000000b1000000af000000b7000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00120000000c0000000100000054000000b8000000b3000000ad00000016010000b
a000000010000000060ea410060ea41b3000000ad000000120000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff700000002204400430043d0441043f043e0440044
2043d04560420003704300441043e0431043804060000000600000006000000060000000
600000006000000060000000600000006000000060000000200000003000000050000000
600000006000000060000000600000006000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
50000009c000000b7010000cc000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000050000009
c000000b7010000cc000000260000001c000000070000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000007000000280000000c0000000200000046000000780000006
c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
0000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001a0000008080fffff
fffffff0a4000002400000018000000000000000100000000409f43008031430000c0400
000c0402100000008000000620000000c000000010000004b00000010000000000000000
500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d00000000000000000
20000005e000000740000000200000000000000240000003000000054000000200000000
000002028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff008080ff0055000000550000005500000055000000550000005
50000005500000055000000250000000c00000002000000250000000c000000080000805
6000000300000003e010000b100000044010000b700000005000000e013100be013700b4
014700b4014100be013100b250000000c00000007000000250000000c000000010000002
400000024000000000080410000000000000000000080410000000000000000020000002
80000000c00000002000000220000000c000000ffffffff460000001c000000100000004
54d462b044000000c00000000000000250000000c00000005000080190000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000003
e010000b100000044010000b7000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00120000000c0000000100000054000000c000000048010000ad000000b6010000b
a000000010000000060ea410060ea4148010000ad000000130000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff740000001f0440043e04340443043a04420438042
00045043004400447044304320430043d043d044f0400000700000006000000060000000
600000006000000050000000600000006000000030000000600000006000000060000000
6000000060000000700000006000000060000000600000006000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000006000000250000000c000000010000002
50000000c00000007000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000050000009c000000b7010000cc000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000
c00000007000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000050000009c000000b7010000cc000000260000001c00000002000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000070000004
6000000780000006c000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f00000080000000800840000120000000140000000210c0db010000001
2000000c08000ffffffffff0a400000240000001800000000000000010000000000a4410
08041430000c0400000c0402100000008000000620000000c000000010000004b0000001
0000000000000000500000024000000240000000000803d00000000000000000000803d0
000000000000000020000005e00000074000000070000000000000024000000300000005
400000020000000000000202800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff00c08000001100000022000000440000008
800000011000000220000004400000088000000250000000c00000007000000250000000
c00000008000080560000003000000014000000c10000001a000000c7000000050000004
001100c4001700ca001700ca001100c4001100c250000000c00000002000000250000000
c00000001000000240000002400000000008041000000000000000000008041000000000
000000002000000280000000c00000007000000220000000c000000ffffffff460000001
c00000010000000454d462b044000000c00000000000000250000000c000000050000801
90000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b0000001800000014000000c10000001a000000c7000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00120000000c00000001000000540000006c0000001e000000b
d00000032000000ca000000010000000060ea410060ea411e000000bd000000050000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000006043d04480456042
00000000200000006000000080000000200000003000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000050000009c000000b7010000cc000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000b7010000d1000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000006000000250000000c00000001000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000b7010000d1000000250000000c00000004000080280000000c000000010000002
50000000c00000007000080280000000c00000002000000250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff0900000010000000b7010000d100000021000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0
a0000001000000000000000000000002100000008000000190000009a00000026060f002
a01574d46430100000000000100000000000000050000000801000000000000088100000
c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff460000003
400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800
000803f00000080000000802100000008000000620000000c000000010000004c0000006
4000000140000003200000078010000c6000000140000003200000065010000950000002
900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f00000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff4
60000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000
000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02d
100b10105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d00040000000
2010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001
e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff030000001e000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d100b
1010000000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01000007000000fc020
000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff00050000000102000000000
400000004010d000400000002010200070000001b04ce00ad010500050008000000fa020
0000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002
d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000005000
000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604d100b1010
000000007000000fc020000ffffc0000000040000002d01040004000000f001010005000
0000902ffffc0000400000004010d0004000000020102000e0000002403050033002a009
8012a00980199003300990033002a0008000000fa0200000000000000000000040000002
d010100040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d01010005000000010200000000050000000902ffffc00004000
0002c01000007000000160499009c012a002f00040000002c01000007000000160499009
c012a002f000500000014022a005700050000000102ffffff000400000004010d0004000
00002010100050000001302990057000500000014022a007a0005000000130299007a000
500000014022a009e0005000000130299009e000500000014022a00c1000500000013029
900c1000500000014022a00e6000500000013029900e6000500000014022a00090105000
0001302990009010500000014022a002d0105000000130299002d010500000014022a005
101050000001302990051010500000014022a00740105000000130299007401050000001
4022a00980105000000130299009801040000002d010200040000002d010300040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100050000000102ffffff000
50000000902ffffc000040000002c010000070000001604d100b10100000000040000002
c010000070000001604d100b10100000000070000001504cc00b1019c000500050000001
4022a0033000400000004010d0004000000020101000500000013022a009801050000001
30299009801050000001302990033000500000013022a003300040000002d01020004000
0002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0101000
50000000102ffffff00050000000902ffffc000040000002c010000070000001604d100b
10100000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffc0000
40000002c010000070000001604cc00ac0105000500040000002d010200040000002d010
300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100050000000
102ffffff00050000000902ffffc000040000002c010000070000001604990099012a003
300040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffc000040000002
c01000007000000160499009a012800330008000000fa020000010000000000000004000
0002d01050004000000f0010100050000000102000000000400000004010d00040000000
2010200030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000
000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000
000ffffff00ff80800055000000aa00000055000000aa00000055000000aa00000055000
000aa000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003300850033009
100630091006300850033008500040000002d010500040000002d01040004000000f0010
100040000002701ffff040000002701ffff07000000fc020100000000000000040000002
d0101000e000000240305003300850063008500630091003300910033008500040000002
d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000
000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000
000ffffff00ff80800055000000aa00000055000000aa00000055000000aa00000055000
000aa000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305003300690033007
500980075009800690033006900040000002d010500040000002d01040004000000f0010
600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e0000002403050033006
90098006900980075003300750033006900040000002d010400030000001e00030000001
e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00ff80800055000000a
a00000055000000aa00000055000000aa00000055000000aa000000040000002d0106000
40000002d0100000e0000002403050033004e00330059008600590086004e0033004e000
40000002d010500040000002d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002
701ffff040000002d0101000e0000002403050033004e0086004e0086005900330059003
3004e00040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004
201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000
0000000000000000000ffffff00ff80800055000000aa00000055000000aa00000055000
000aa00000055000000aa000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5003300320033003e007a003e007a00320033003200040000002d010500040000002d010
40004000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e000
00024030500330032007a0032007a003e0033003e0033003200040000002d01040003000
0001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff006
02080008d0000000c000000c0000000d80000001b0000000300000030000000b10000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305006300850063009100a7009100a
700850063008500040000002d010500040000002d01040004000000f0010600040000002
701ffff040000002701ffff040000002d0101000e0000002403050063008500a7008500a
70091006300910063008500040000002d010400030000001e00030000001e00040000002
c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000
00000000000000000000000000000000000ffffff00602080008d0000000c000000c0000
000d80000001b0000000300000030000000b1000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305009800690098007500c8007500c800690098006900040000002d010
500040000002d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff04000
0002d0101000e0000002403050098006900c8006900c8007500980075009800690004000
0002d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff00602080008d0000000c000000c0000000d80000001b000000030000003
0000000b1000000040000002d010600040000002d0100000e0000002403050086004e008
6005900f8005900f8004e0086004e00040000002d010500040000002d01040004000000f
0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e000000240305008
6004e00f8004e00f80059008600590086004e00040000002d010400030000001e0003000
0001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000
100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00602080008d000
0000c000000c0000000d80000001b0000000300000030000000b1000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305007a0032007a003e003d013e003d0132007a003
200040000002d010500040000002d01040004000000f0010600040000002701ffff04000
0002701ffff040000002d0101000e000000240305007a0032003d0132003d013e007a003
e007a003200040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d000
000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ccffcc00ffcc0000080000000800000008000000080000008
0000000800000008000000080000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
4030500a7008500a7009100a9009100a9008500a7008500040000002d010500040000002
d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000
e00000024030500a7008500a9008500a9009100a7009100a7008500040000002d0104000
30000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000
0000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ccffc
c00ffcc00000800000008000000080000000800000080000000800000008000000080000
000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500c8006900c8007500d7007
500d7006900c8006900040000002d010500040000002d01040004000000f001060004000
0002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e00000024030500c8006900d7006
900d7007500c8007500c8006900040000002d010400030000001e00030000001e0004000
0002c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ccffcc00ffcc000008000000080000000
80000000800000080000000800000008000000080000000040000002d010600040000002
d0100000e00000024030500f8004e00f8005900ff005900ff004e00f8004e00040000002
d010500040000002d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff0
40000002d0101000e00000024030500f8004e00ff004e00ff005900f8005900f8004e000
40000002d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000
000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000
00000000000ccffcc00ffcc0000080000000800000008000000080000008000000080000
0008000000080000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305003d013
2003d013e004c013e004c0132003d013200040000002d010500040000002d01040004000
000f0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e00000024030
5003d0132004c0132004c013e003d013e003d013200040000002d010400030000001e000
30000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000
1000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00e0e0a0000
80000000800000008000000ff000000800000008000000080000000ff000000040000002
d010600040000002d0100000e00000024030500a9008500a9009100ab009100ab008500a
9008500040000002d010500040000002d01040004000000f0010600040000002701ffff0
40000002701ffff040000002d0101000e00000024030500a9008500ab008500ab009100a
9009100a9008500040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002
d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000
000000000000000000000000000ffffff00e0e0a000080000000800000008000000ff000
000800000008000000080000000ff000000040000002d010600040000002d0100000e000
00024030500d7006900d7007500db007500db006900d7006900040000002d01050004000
0002d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d010
1000e00000024030500d7006900db006900db007500d7007500d7006900040000002d010
400030000001e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000
80000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000f
fffff00e0e0a000080000000800000008000000ff000000800000008000000080000000f
f000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500ff004e00ff0059000
601590006014e00ff004e00040000002d010500040000002d01040004000000f00106000
40000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e00000024030500ff004e000
6014e0006015900ff005900ff004e00040000002d010400030000001e00030000001e000
40000002c0100002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000
0002000000000000000000000000000000000000000ffffff00e0e0a0000800000008000
00008000000ff000000800000008000000080000000ff000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305004c0132004c013e0050013e00500132004c01320004000
0002d010500040000002d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002701f
fff040000002d0101000e000000240305004c0132005001320050013e004c013e004c013
200040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010
500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff008000600000000000ff00000000000000ff00000000000000f
f00000000000000ff000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500a
b008500ab009100ae009100ae008500ab008500040000002d010500040000002d0104000
4000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e0000002
4030500ab008500ae008500ae009100ab009100ab008500040000002d010400030000001
e00030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000
00001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0080006
00000000000ff00000000000000ff00000000000000ff00000000000000ff00000004000
0002d010600040000002d0100000e00000024030500db006900db007500dd007500dd006
900db006900040000002d010500040000002d01040004000000f0010600040000002701f
fff040000002701ffff040000002d0101000e00000024030500db006900dd006900dd007
500db007500db006900040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c010
0002d0000004201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000
0000000000000000000000000000000ffffff008000600000000000ff00000000000000f
f00000000000000ff00000000000000ff000000040000002d010600040000002d0100000
e0000002403050006014e00060159000901590009014e0006014e00040000002d0105000
40000002d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002
d0101000e0000002403050006014e0009014e00090159000601590006014e00040000002
d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000
000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000
000ffffff008000600000000000ff00000000000000ff00000000000000ff00000000000
000ff000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305005001320050013
e0053013e005301320050013200040000002d010500040000002d01040004000000f0010
600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e0000002403050050013
2005301320053013e0050013e0050013200040000002d010400030000001e00030000001
e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000
00000002000000000000000000000000000000000000000ffffff008080ff00550000005
5000000550000005500000055000000550000005500000055000000040000002d0106000
40000002d0100000e00000024030500ae008500ae009100b1009100b1008500ae0085000
40000002d010500040000002d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002
701ffff040000002d0101000e00000024030500ae008500b1008500b1009100ae009100a
e008500040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004
201050000002800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000
0000000000000000000ffffff008080ff005500000055000000550000005500000055000
000550000005500000055000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
500dd006900dd007500e2007500e2006900dd006900040000002d010500040000002d010
40004000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e000
00024030500dd006900e2006900e2007500dd007500dd006900040000002d01040003000
0001e00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff008
080ff0055000000550000005500000055000000550000005500000055000000550000000
40000002d010600040000002d0100000e0000002403050009014e00090159000d0159000
d014e0009014e00040000002d010500040000002d01040004000000f0010600040000002
701ffff040000002701ffff040000002d0101000e0000002403050009014e000d014e000
d0159000901590009014e00040000002d010400030000001e00030000001e00040000002
c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000
00000000000000000000000000000000000ffffff008080ff00550000005500000055000
0005500000055000000550000005500000055000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305005301320053013e0064013e006401320053013200040000002d010
500040000002d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff04000
0002d0101000e00000024030500530132006401320064013e0053013e005301320004000
0002d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002
800000008000000080000000100010000000000200000000000000000000000000000000
0000000ffffff00c08000001100000022000000440000008800000011000000220000004
400000088000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500b1008500b
1009100c0009100c0008500b1008500040000002d010500040000002d01040004000000f
0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e00000024030500b
1008500c0008500c0009100b1009100b1008500040000002d010400030000001e0003000
0001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000
100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00c080000011000
00022000000440000008800000011000000220000004400000088000000040000002d010
600040000002d0100000e00000024030500e2006900e2007500e3007500e3006900e2006
900040000002d010500040000002d01040004000000f0010600040000002701ffff04000
0002701ffff040000002d0101000e00000024030500e2006900e3006900e3007500e2007
500e2006900040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c0100002d000
000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000
00000000000000000000000ffffff00c0800000110000002200000044000000880000001
1000000220000004400000088000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305000d014e000d0159001301590013014e000d014e00040000002d010500040000002
d01040004000000f0010600040000002701ffff040000002701ffff040000002d0101000
e000000240305000d014e0013014e00130159000d0159000d014e00040000002d0104000
30000001e00030000001e00040000002c0100002d0000004201050000002800000008000
0000800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000fffff
f00c08000001100000022000000440000008800000011000000220000004400000088000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305006401320064013e0074013
e007401320064013200040000002d010500040000002d01040004000000f001060004000
0002701ffff040000002701ffff040000002d0101000e000000240305006401320074013
20074013e0064013e0064013200040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010500050000000
10200000000050000000902ffffc000040000002c010000070000001604990099012a003
300040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d01050005000000010200000000050000000902ffffc000040000002
c010000070000001604d100b1010000000008000000fa020000000000000000000004000
0002d01060004000000f001050005000000140299003300050000000102ffffff0004000
00004010d000400000002010100050000001302990098011c000000fb02f9ff000000000
0009001000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d0105000500000014029b003300050000001302990033000
500000014029b005700050000001302990057000500000014029b007a000500000013029
9007a000500000014029b009e0005000000130299009e000500000014029b00c10005000
00013029900c1000500000014029b00e6000500000013029900e6000500000014029b000
901050000001302990009010500000014029b002d0105000000130299002d01050000001
4029b005101050000001302990051010500000014029b007401050000001302990074010
500000014029b009801050000001302990098010500000014022a0033000500000013029
90033001c000000fb02f9ff00000000000090010000000000000020417269616c0000000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010700050000001
40299003100050000001302990033000500000014027d0031000500000013027d0033000
500000014026100310005000000130261003300050000001402460031000500000013024
60033000500000014022a0031000500000013022a0033001c000000fb02f5ff000000000
000bc02000000cc00000020417269616c204359520000000000000000000000000000000
000000000000000040000002d0108001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0
102022253797374656d00000000000000000000000000000000000000000000000000000
40000002d010900040000002d010800040000002d010900040000002d010800040000002
d010900040000002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d0109000
40000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010400040000002d010
600050000000102ffffff00050000000902ffffc000040000002c0100000700000016042
9007d0105003000050000000902000000000400000004010d0004000000020101005a000
000320a0800320037000000d1f2f0f3eaf2f3f0e020f3eaebe0e4e5ede8f520f3e3eee42
0e7e020eeeaf0e5ece8ece820f2eee2e0f0ede8ece820e3f0f3efe0ece82000080005000
700060006000500060007000600030005000600070006000700070007000700060003000
600050007000600030005000600030007000600070007000800070008000600030005000
700070006000700070007000800070003000400070006000700060008000700030043000
000320a17006a0028000000ede020e1b3f0e6e0f520d3eaf0e0bfede820f320323030362
0f0eef6b32028ecebed2ee3f0ed2e2907000500030007000300070009000600060003000
700060007000600020007000700030006000300060006000600060003000700070006000
30003000400080007000700030005000700070003000400040000002d010900040000002
d010800040000002d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff0
30000001e00040000002d010800040000002d010400040000002d010600050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d100b101000000000
40000002d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001
e00040000002d010800040000002d010400040000002d010600050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604d100b10100000000040000002
d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010600050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d100b101000000000
400000004010d00040000000201010009000000320aa100310001000000305404000d000
000320aa1004f00040000003130303004000400040004000d000000320aa100720004000
0003230303004000400040004000d000000320aa10096000400000033303030040004000
40004000d000000320aa100ba00040000003430303003000400040004000d000000320aa
100de00040000003530303004000400040004000d000000320aa10002010400000036303
03004000300040004000d000000320aa1002501040000003730303004000400040004000
d000000320aa1004901040000003830303004000400030004000d000000320aa1006c010
40000003930303004000400040004000f000000320aa1008e01050000003130303030ee0
4000400040003000400040000002d010200040000002d010300040000002d01090004000
0002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d0106000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604d100b
10100000000040000002d010700040000002d010200040000002d010300040000002d010
900040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010400040000002
d010600050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604d100b101000000000400000004010d00040000000201010015000000320a880011000
9000000b220eae2e0f0f2e0eb00020002000300040004000400020004000400160000003
20a6c000f000a000000b2b220eae2e0f0f2e0eb020002000200030004000400040002000
400040018000000320a51000d000b000000b2b2b220eae2e0f0f2e0eb000200020002000
200030004000400040002000400040016000000320a35000c000a000000495620eae2e0f
0f2e0eb0200050002000300040004000400020004000400040000002d010200040000002
d010300040000002d010900040000002701ffff030000001e00040000002d01070004000
0002d010400040000002d010600050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604d100b101000000001c000000fb02f5ff00000000000090010
000000000000020417269616c00000000000000000000000000000000000000000000000
0000000040000002d010a00040000002d01000004000000f001060007000000fc020000f
fffff000000040000002d01060004000000f0010400050000000902ffffff00050000000
102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04ce00bf019c0005000
40000002d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001
e00040000002d010a00040000002d010600040000002d010000050000000102000000000
50000000902ffffff00040000002c010000070000001604cc00b1019c000500040000002
d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001e0004000
0002d010a00040000002d010600040000002d01000005000000010200000000050000000
902ffffff00040000002c010000070000001604cc00b1019c00050008000000fa0200000
100000000000000040000002d010400030000001e00040000002c0100002d00000042010
500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000000000000000
000000000000000ffffff00ff80800055000000aa00000055000000aa00000055000000a
a00000055000000aa000000040000002d010b00040000002d0100000e000000240305001
400a1001400a7001a00a7001a00a1001400a100040000002d010400040000002d0106000
4000000f0010b00040000002701ffff040000002d0101000500000009020000000004000
00004010d000400000002010200070000001b04a8001b00a1001400040000002d0106000
50000000102ffffff00040000000201010010000000320a9d001e0006000000cfe0ebe8e
2ee070005000600060007000600040000002d010200040000002d010300040000002d010
900040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010600040000002
d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604cc00b1019c000500040000002d010200040000002d010300040000002d01090004000
0002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010600040000002d0104000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604cc00b
1019c00050008000000fa0200000100000000000000040000002d010b0004000000f0010
400030000001e00040000002c0100002d000000420105000000280000000800000008000
00001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff0060208
0008d0000000c000000c0000000d80000001b0000000300000030000000b100000004000
0002d010400040000002d0100000e00000024030500a700a100a700a700ad00a700ad00a
100a700a100040000002d010b00040000002d01060004000000f0010400040000002701f
fff040000002d010100050000000102000000000400000004010d0004000000020102000
70000001b04a800ae00a100a700040000002d010600050000000102ffffff00040000000
201010021000000320a9d00b10011000000d1b3ebfce3eef1efeff0eee4f3eaf6b3ffed0
700020005000600040006000600060006000600060006000600050006000200050004000
0002d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001e000
40000002d010a00040000002d010600040000002d010b00050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604cc00b1019c000500040000002d010
200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001e00040000002
d010a00040000002d010600040000002d010b00050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604cc00b1019c00050008000000fa02000001000
00000000000040000002d01040004000000f0010b00030000001e00040000002c0100002
d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002000000000000
000000000000000000000000000ccffcc00ffcc000008000000080000000800000008000
00080000000800000008000000080000000040000002d010b00040000002d0100000e000
000240305003a01a1003a01a7004001a7004001a1003a01a100040000002d01040004000
0002d01060004000000f0010b00040000002701ffff040000002d0101000500000001020
00000000400000004010d000400000002010200070000001b04a8004101a1003a0104000
0002d010600050000000102ffffff00040000000201010019000000320a9d0044010c000
000d6b3ededb320efe0efe5f0e8070002000500060002000300060006000600060006000
600040000002d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff03000
0001e00040000002d010a00040000002d010600040000002d010400050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604cc00b1019c00050004000
0002d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001e000
40000002d010a00040000002d010600040000002d010400050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604cc00b1019c00050008000000fa020
0000100000000000000040000002d010b0004000000f0010400030000001e00040000002
c0100002d000000420105000000280000000800000008000000010001000000000020000
00000000000000000000000000000000000ffffff00e0e0a000080000000800000008000
000ff000000800000008000000080000000ff000000040000002d010400040000002d010
0000e000000240305001400b1001400b7001a00b7001a00b1001400b100040000002d010
b00040000002d01060004000000f0010400040000002701ffff040000002d01010005000
0000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04b8001b00b1001
400040000002d010600050000000102ffffff00040000000201010018000000320aad001
e000b000000cde5f0f3f5eeecb3f1f2fce80700050006000600060006000800020006000
6000600040000002d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff0
30000001e00040000002d010a00040000002d010600040000002d010b00050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604cc00b1019c0005000
40000002d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001
e00040000002d010a00040000002d010600040000002d010b00050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604cc00b1019c00050008000000f
a0200000100000000000000040000002d01040004000000f0010b00030000001e0004000
0002c0100002d00000042010500000028000000080000000800000001000100000000002
000000000000000000000000000000000000000ffffff008000600000000000ff0000000
0000000ff00000000000000ff00000000000000ff000000040000002d010b00040000002
d0100000e00000024030500a700b100a700b700ad00b700ad00b100a700b100040000002
d010400040000002d01060004000000f0010b00040000002701ffff040000002d0101000
50000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04b800ae00b
100a700040000002d010600050000000102ffffff00040000000201010022000000320aa
d00b10012000000d2f0e0edf1efeef0f2edb320e7e0f1eee1e8060005000600060006000
600060006000600060002000300050006000600050006000600040000002d01020004000
0002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001e00040000002d010a000
40000002d010600040000002d010400050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c010000070000001604cc00b1019c000500040000002d010200040000002d010
300040000002d010900040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002
d010600040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604cc00b1019c00050008000000fa020000010000000000000004000
0002d010b0004000000f0010400030000001e00040000002c0100002d000000420105000
000280000000800000008000000010001000000000020000000000000000000000000000
00000000000ffffff008080ff00550000005500000055000000550000005500000055000
0005500000055000000040000002d010400040000002d0100000e000000240305003a01b
1003a01b7004001b7004001b1003a01b100040000002d010b00040000002d01060004000
000f0010400040000002701ffff040000002d01010005000000010200000000040000000
4010d000400000002010200070000001b04b8004101b1003a01040000002d01060005000
0000102ffffff00040000000201010024000000320aad00440113000000cff0eee4f3eaf
2e820f5e0f0f7f3e2e0ededff00070006000500060006000500060006000300060006000
6000600060007000500060006000600040000002d010200040000002d010300040000002
d010900040000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d01060004000
0002d010b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604cc00b1019c000500040000002d010200040000002d010300040000002d0109000
40000002701ffff030000001e00040000002d010a00040000002d010600040000002d010
b00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c
c00b1019c00050008000000fa0200000100000000000000040000002d01040004000000f
0010b00030000001e00040000002c0100002d00000042010500000028000000080000000
800000001000100000000002000000000000000000000000000000000000000ffffff00c
080000011000000220000004400000088000000110000002200000044000000880000000
40000002d010b00040000002d0100000e000000240305001400c1001400c7001a00c7001
a00c1001400c100040000002d010400040000002d01060004000000f0010b00040000002
701ffff040000002d010100050000000102000000000400000004010d000400000002010
200070000001b04c8001b00c1001400040000002d010600050000000102ffffff0004000
000020101000f000000320abd001e0005000000b2edf8b320ee020006000700020003000
40000002d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001
e00040000002d010a00040000002d010600040000002d010400050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604cc00b1019c000500040000002
d010200040000002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001e0004000
0002d010a00040000002d010600040000002d010400050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604d100b10100000000040000002d0102000
40000002d010300040000002d010900040000002701ffff030000001e00040000002d010
a00040000002d010600040000002d010400050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604d100b1010000000007000000fc020000000000000
000040000002d010b0004000000f0010600040000002d01020004000000f001040004000
0002d010900040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002701ffff030000001e000c00000040092900aa00000000000000950060013
2001400040000002701ffff030000000000

Діаграма 2.

Впродовж 2006 року середні ціни на зернові продукти, які склалися
внаслідок проведених біржових торгів, по окремих видах значно
коливалися.

Так, середня ціна на пшеницю 3 класу зросла з 639 гривень за тону у
першому кварталі до 836 гривень у четвертому кварталі, на жито – з 461
гривень за тону у першому кварталі до 788 гривень у четвертому кварталі,
на гречку – з 1490 гривень за тону у першому кварталі до 2277 гривень у
четвертому кварталі (діаграма 3).

Значних змін зазнала структура укладених угод з палива. Зросла питома
вага продажу нафти сирої із 52,8 відсотка у 2005 році до 84,7 відсотка у
2006 році, знизилися частки продажу дизельного пального та бензину
моторного, які становили по 0,1 відсотка проти 16,2 відсотка та 15,7
відсотка, відповідно у 2005 році.

У структурі укладених угод з цінних паперів зросла питома вага продажу
акцій із 56,3 відсотка у 2005 році до 75,2 відсотка у 2006 році,
похідних цінних паперів знизилась порівняно з попереднім роком майже в
п’ять разів і становила 8,1 відсотка.

picscalex80010009000003823d00000b006000000000000400000003010800050000000
b0200000000050000000c0204015e0205000000090200000000050000000102ffffff000
400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e000
40000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
60403015d020000000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01000007000
000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff000500000001020
00000000400000004010d000400000002010200070000001b04000159020500050008000
000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff0000000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010
00005000000010200000000050000000902ffffff0007000000160403015d02000000000
7000000fc020000ffffc0000000040000002d01040004000000f0010100050000000902f
fffc0000400000004010d0004000000020102000e0000002403050027003a00df013a00d
f01e3002700e30027003a0008000000fa0200000000000000000000040000002d0101000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d01010005000000010200000000050000000902ffffc000070000001604e
700df0136002700070000001504e00058022300f101050000001402e3002700050000000
102ffffff000400000004010d000400000002010100050000001302e300df01050000001
402b9002700050000001302b900df010500000014028f0027000500000013028f00df010
50000001402640027000500000013026400df010500000014023a0027000500000013023
a00df01040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffc00007000
000160403015d0200000000070000001504e00058022300f1010500000014023a0027000
400000004010d0004000000020101000500000013023a00df01050000001302e300df010
50000001302e30027000500000013023a002700040000002d010200040000002d0103000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100050000000102f
fffff00050000000902ffffc00007000000160403015d0200000000040000002d0102000
40000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
100050000000102ffffff00050000000902ffffc000070000001604fe005802050005000
40000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffc000070000001604e
300e0013a002700040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffc
000070000001604e500e1013800270008000000fa0200000100000000000000040000002
d01050004000000f0010100050000000102000000000400000004010d000400000002010
200030000001e00030000001e00040000002c010000040000002d01000007000000fc020
000fbfbfb000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000b6003
000b7004200b7004200b6003000b600040000002d010000040000002d01040004000000f
001010007000000fc020000f3f3f3000000040000002d010100040000002d0100000e000
000240305003000b7003000b8004200b8004200b7003000b700040000002d01000004000
0002d01040004000000f001010007000000fc020000ebebeb000000040000002d0101000
40000002d0100000e000000240305003000b8003000b9004200b9004200b8003000b8000
40000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000e3e3e4000
000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000b9003000ba004200b
a004200b9003000b900040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000
000fc020000d9dadc000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003
000ba003000bb004200bb004200ba003000ba00040000002d010000040000002d0104000
4000000f001010007000000fc020000d0d1d5000000040000002d010100040000002d010
0000e000000240305003000bb003000bc004200bc004200bb003000bb00040000002d010
000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000c7c9ce000000040000002
d010100040000002d0100000e000000240305003000bc003000bd004200bd004200bc003
000bc00040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000b
ec0c7000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000bd003000b
e004200be004200bd003000bd00040000002d010000040000002d01040004000000f0010
10007000000fc020000b4b8c0000000040000002d010100040000002d0100000e0000002
40305003000be003000bf004200bf004200be003000be00040000002d010000040000002
d01040004000000f001010007000000fc020000abafb9000000040000002d01010004000
0002d0100000e000000240305003000bf003000c0004200c0004200bf003000bf0004000
0002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000a1a6b10000000
40000002d010100040000002d0100000e000000240305003000c0003000c1004200c1004
200c0003000c000040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000f
c020000989daa000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000c
1003000c2004200c2004200c1003000c100040000002d010000040000002d01040004000
000f001010007000000fc0200008f94a3000000040000002d010100040000002d0100000
e000000240305003000c2003000c3004200c3004200c2003000c200040000002d0100000
40000002d01040004000000f001010007000000fc020000858c9c000000040000002d010
100040000002d0100000e000000240305003000c3003000c5004200c5004200c3003000c
300040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc0200009298a
6000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000c5003000c6004
200c6004200c5003000c500040000002d010000040000002d01040004000000f00101000
7000000fc0200009ea3af000000040000002d010100040000002d0100000e00000024030
5003000c6003000c7004200c7004200c6003000c600040000002d010000040000002d010
40004000000f001010007000000fc020000adb1ba000000040000002d010100040000002
d0100000e000000240305003000c7003000c8004200c8004200c7003000c700040000002
d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000bcc0c700000004000
0002d010100040000002d0100000e000000240305003000c8003000c9004200c9004200c
8003000c800040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020
000ccced3000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000c9003
000ca004200ca004200c9003000c900040000002d010000040000002d01040004000000f
001010007000000fc020000d3d5d8000000040000002d010100040000002d0100000e000
000240305003000ca003000cb004200cb004200ca003000ca00040000002d01000004000
0002d01040004000000f001010007000000fc020000d9d9dc000000040000002d0101000
40000002d0100000e000000240305003000cb003000cc004200cc004200cb003000cb000
40000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000dedee0000
000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000cc003000cd004200c
d004200cc003000cc00040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000
000fc020000d8d8db000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003
000cd003000ce004200ce004200cd003000cd00040000002d010000040000002d0104000
4000000f001010007000000fc020000d1d3d7000000040000002d010100040000002d010
0000e000000240305003000ce003000cf004200cf004200ce003000ce00040000002d010
000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000cbcdd2000000040000002
d010100040000002d0100000e000000240305003000cf003000d0004200d0004200cf003
000cf00040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000c
5c7cd000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000d0003000d
1004200d1004200d0003000d000040000002d010000040000002d01040004000000f0010
10007000000fc020000bfc2c8000000040000002d010100040000002d0100000e0000002
40305003000d1003000d2004200d2004200d1003000d100040000002d010000040000002
d01040004000000f001010007000000fc020000b9bcc3000000040000002d01010004000
0002d0100000e000000240305003000d2003000d3004200d3004200d2003000d20004000
0002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000b3b6bf0000000
40000002d010100040000002d0100000e000000240305003000d3003000d4004200d4004
200d3003000d300040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000f
c020000adb1ba000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000d
4003000d5004200d5004200d4003000d400040000002d010000040000002d01040004000
000f001010007000000fc020000a7abb5000000040000002d010100040000002d0100000
e000000240305003000d5003000d6004200d6004200d5003000d500040000002d0100000
40000002d01040004000000f001010007000000fc020000a1a5b1000000040000002d010
100040000002d0100000e000000240305003000d6003000d7004200d7004200d6003000d
600040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc0200009b9fa
c000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000d7003000d8004
200d8004200d7003000d700040000002d010000040000002d01040004000000f00101000
7000000fc020000949aa8000000040000002d010100040000002d0100000e00000024030
5003000d8003000d9004200d9004200d8003000d800040000002d010000040000002d010
40004000000f001010007000000fc0200008e94a3000000040000002d010100040000002
d0100000e000000240305003000d9003000da004200da004200d9003000d900040000002
d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000878e9e00000004000
0002d010100040000002d0100000e000000240305003000da003000db004200db004200d
a003000da00040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020
0008990a0000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000db003
000dc004200dc004200db003000db00040000002d010000040000002d01040004000000f
001010007000000fc0200008c92a1000000040000002d010100040000002d0100000e000
000240305003000dc003000dd004200dd004200dc003000dc00040000002d01000004000
0002d01040004000000f001010007000000fc0200009096a4000000040000002d0101000
40000002d0100000e000000240305003000dd003000de004200de004200dd003000dd000
40000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000a0a4b1000
000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000de003000df004200d
f004200de003000de00040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000
000fc020000afb3bd000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003
000df003000e0004200e0004200df003000df00040000002d010000040000002d0104000
4000000f001010007000000fc020000bfc1c9000000040000002d010100040000002d010
0000e000000240305003000e0003000e1004200e1004200e0003000e000040000002d010
000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000ced0d4000000040000002
d010100040000002d0100000e000000240305003000e1003000e2004200e2004200e1003
000e100040000002d010000040000002d01040004000000f001010007000000fc020000d
edfe0000000040000002d010100040000002d0100000e000000240305003000e2003000e
3004200e3004200e2003000e200040000002d010000040000002d01040004000000f0010
100040000002d010500040000002701ffff040000002701ffff07000000fc02010000000
0000000040000002d0101000e000000240305003000b6004200b6004200e3003000e3003
000b600040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c010000040000002
d01000007000000fc020000fbfbfb000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305009e00b3009e00b400b000b400b000b3009e00b300040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000f4f4f4000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305009e00b4009e00b500b000b500b000b4009e00b4000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000ededed000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00b5009e00b600b000b
600b000b5009e00b500040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000e5e5e6000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009
e00b6009e00b700b000b700b000b6009e00b600040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000dcdddf000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305009e00b7009e00b800b000b800b000b7009e00b700040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000d3d4d8000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305009e00b8009e00b900b000b900b000b8009
e00b800040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c
bccd1000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00b9009e00b
a00b000ba00b000b9009e00b900040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000c2c4ca000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305009e00ba009e00bb00b000bb00b000ba009e00ba00040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000b9bcc3000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305009e00bb009e00bc00b000bc00b000bb009e00bb0004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000b1b4bd0000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00bc009e00bd00b000bd00b
000bc009e00bc00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000a8acb6000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00b
d009e00be00b000be00b000bd009e00bd00040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc0200009fa3af000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305009e00be009e00bf00b000bf00b000be009e00be00040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000969ba9000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305009e00bf009e00c000b000c000b000bf009e00b
f00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200008d93a
2000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00c0009e00c100b
000c100b000c0009e00c000040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc020000848b9b000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5009e00c1009e00c200b000c200b000c1009e00c100040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc020000868c9c000000040000002d010600040000002
d0100000e000000240305009e00c2009e00c300b000c300b000c2009e00c200040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200009197a500000004000
0002d010600040000002d0100000e000000240305009e00c3009e00c400b000c400b000c
3009e00c300040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
0009da2ae000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00c4009
e00c500b000c500b000c4009e00c400040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc020000aaafb9000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305009e00c5009e00c600b000c600b000c5009e00c500040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000b9bcc4000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305009e00c6009e00c700b000c700b000c6009e00c6000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c8cacf000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00c7009e00c800b000c
800b000c7009e00c700040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000d1d3d7000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009
e00c8009e00c900b000c900b000c8009e00c800040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000d6d7da000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305009e00c9009e00ca00b000ca00b000c9009e00c900040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000dbdcde000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305009e00ca009e00cb00b000cb00b000ca009
e00ca00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000d
bdbde000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00cb009e00c
c00b000cc00b000cb009e00cb00040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000d5d6da000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305009e00cc009e00cd00b000cd00b000cc009e00cc00040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000cfd1d5000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305009e00cd009e00ce00b000ce00b000cd009e00cd0004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c9cbd10000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00ce009e00cf00b000cf00b
000ce009e00ce00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000c4c6cc000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00c
f009e00d000b000d000b000cf009e00cf00040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc020000bec1c7000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305009e00d0009e00d100b000d100b000d0009e00d000040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000b8bbc3000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305009e00d1009e00d200b000d200b000d1009e00d
100040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000b3b6b
f000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00d2009e00d300b
000d300b000d2009e00d200040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc020000adb1ba000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5009e00d3009e00d400b000d400b000d3009e00d300040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc020000a7abb6000000040000002d010600040000002
d0100000e000000240305009e00d4009e00d500b000d500b000d4009e00d400040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000a2a6b200000004000
0002d010600040000002d0100000e000000240305009e00d5009e00d600b000d600b000d
5009e00d500040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
0009ca1ad000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00d6009
e00d700b000d700b000d6009e00d600040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc020000969ba9000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305009e00d7009e00d800b000d800b000d7009e00d700040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc0200009096a5000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305009e00d8009e00d900b000d900b000d8009e00d8000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200008a91a0000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00d9009e00da00b000d
a00b000d9009e00d900040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000888f9f000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009
e00da009e00db00b000db00b000da009e00da00040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc0200008a91a0000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305009e00db009e00dc00b000dc00b000db009e00db00040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200008d93a2000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305009e00dc009e00dd00b000dd00b000dc009
e00dc00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200009
59ba9000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00dd009e00d
e00b000de00b000dd009e00dd00040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000a4a8b4000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305009e00de009e00df00b000df00b000de009e00de00040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000b3b6bf000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305009e00df009e00e000b000e000b000df009e00df0004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c1c4ca0000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00e0009e00e100b000e100b
000e0009e00e000040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000d0d1d5000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009e00e
1009e00e200b000e200b000e1009e00e100040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc020000dfdfe0000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305009e00e2009e00e300b000e300b000e2009e00e200040000002d0100000
40000002d01040004000000f0010600040000002d010500040000002701ffff040000002
701ffff040000002d0101000e000000240305009e00b300b000b300b000e3009e00e3009
e00b300040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c010000040000002
d01000007000000fc020000fbfbfb000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305000c01b3000c01b4001e01b4001e01b3000c01b300040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000f4f4f4000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305000c01b4000c01b5001e01b5001e01b4000c01b4000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000ededed000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01b5000c01b6001e01b
6001e01b5000c01b500040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000e5e5e6000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000
c01b6000c01b7001e01b7001e01b6000c01b600040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000dcdddf000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305000c01b7000c01b8001e01b8001e01b7000c01b700040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000d3d4d8000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305000c01b8000c01b9001e01b9001e01b8000
c01b800040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c
bccd1000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01b9000c01b
a001e01ba001e01b9000c01b900040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000c2c4ca000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305000c01ba000c01bb001e01bb001e01ba000c01ba00040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000b9bcc3000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305000c01bb000c01bc001e01bc001e01bb000c01bb0004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000b1b4bd0000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01bc000c01bd001e01bd001
e01bc000c01bc00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000a8acb6000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01b
d000c01be001e01be001e01bd000c01bd00040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc0200009fa3af000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305000c01be000c01bf001e01bf001e01be000c01be00040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000969ba9000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305000c01bf000c01c0001e01c0001e01bf000c01b
f00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200008d93a
2000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01c0000c01c1001
e01c1001e01c0000c01c000040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc020000848b9b000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5000c01c1000c01c2001e01c2001e01c1000c01c100040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc020000868c9c000000040000002d010600040000002
d0100000e000000240305000c01c2000c01c3001e01c3001e01c2000c01c200040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200009197a500000004000
0002d010600040000002d0100000e000000240305000c01c3000c01c4001e01c4001e01c
3000c01c300040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
0009da2ae000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01c4000
c01c5001e01c5001e01c4000c01c400040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc020000aaafb9000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305000c01c5000c01c6001e01c6001e01c5000c01c500040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000b9bcc4000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305000c01c6000c01c7001e01c7001e01c6000c01c6000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c8cacf000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01c7000c01c8001e01c
8001e01c7000c01c700040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000d1d3d7000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000
c01c8000c01c9001e01c9001e01c8000c01c800040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000d6d7da000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305000c01c9000c01ca001e01ca001e01c9000c01c900040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000dbdcde000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305000c01ca000c01cb001e01cb001e01ca000
c01ca00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000d
bdbde000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01cb000c01c
c001e01cc001e01cb000c01cb00040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000d5d6da000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305000c01cc000c01cd001e01cd001e01cc000c01cc00040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000cfd1d5000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305000c01cd000c01ce001e01ce001e01cd000c01cd0004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c9cbd10000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01ce000c01cf001e01cf001
e01ce000c01ce00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000c4c6cc000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01c
f000c01d0001e01d0001e01cf000c01cf00040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc020000bec1c7000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305000c01d0000c01d1001e01d1001e01d0000c01d000040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000b8bbc3000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305000c01d1000c01d2001e01d2001e01d1000c01d
100040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000b3b6b
f000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01d2000c01d3001
e01d3001e01d2000c01d200040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc020000adb1ba000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5000c01d3000c01d4001e01d4001e01d3000c01d300040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc020000a7abb6000000040000002d010600040000002
d0100000e000000240305000c01d4000c01d5001e01d5001e01d4000c01d400040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000a2a6b200000004000
0002d010600040000002d0100000e000000240305000c01d5000c01d6001e01d6001e01d
5000c01d500040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
0009ca1ad000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01d6000
c01d7001e01d7001e01d6000c01d600040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc020000969ba9000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305000c01d7000c01d8001e01d8001e01d7000c01d700040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc0200009096a5000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305000c01d8000c01d9001e01d9001e01d8000c01d8000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200008a91a0000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01d9000c01da001e01d
a001e01d9000c01d900040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000888f9f000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000
c01da000c01db001e01db001e01da000c01da00040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc0200008a91a0000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305000c01db000c01dc001e01dc001e01db000c01db00040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200008d93a2000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305000c01dc000c01dd001e01dd001e01dc000
c01dc00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200009
59ba9000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01dd000c01d
e001e01de001e01dd000c01dd00040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000a4a8b4000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305000c01de000c01df001e01df001e01de000c01de00040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000b3b6bf000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305000c01df000c01e0001e01e0001e01df000c01df0004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c1c4ca0000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01e0000c01e1001e01e1001
e01e0000c01e000040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000d0d1d5000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305000c01e
1000c01e2001e01e2001e01e1000c01e100040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc020000dfdfe0000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305000c01e2000c01e3001e01e3001e01e2000c01e200040000002d0100000
40000002d01040004000000f0010600040000002d010500040000002701ffff040000002
701ffff040000002d0101000e000000240305000c01b3001e01b3001e01e3000c01e3000
c01b300040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c010000040000002
d01000007000000fc020000fcfcfc000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305007a01a8007a01a9008c01a9008c01a8007a01a800040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000f6f6f6000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305007a01a9007a01aa008c01aa008c01a9007a01a9000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000f0f0f0000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01aa007a01ab008c01a
b008c01aa007a01aa00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000eaeaea000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007
a01ab007a01ac008c01ac008c01ab007a01ab00040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000e3e4e4000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305007a01ac007a01ad008c01ad008c01ac007a01ac00040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000dcdddf000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305007a01ad007a01ae008c01ae008c01ad007
a01ad00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000d
5d6d9000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01ae007a01a
f008c01af008c01ae007a01ae00040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000cecfd3000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305007a01af007a01b0008c01b0008c01af007a01af00040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000c7c9ce000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305007a01b0007a01b1008c01b1008c01b0007a01b00004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c0c2c90000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01b1007a01b2008c01b2008
c01b1007a01b100040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000b9bcc3000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01b
2007a01b3008c01b3008c01b2007a01b200040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc020000b2b5be000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305007a01b3007a01b4008c01b4008c01b3007a01b300040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000abaeb8000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305007a01b4007a01b5008c01b5008c01b4007a01b
400040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000a3a7b
3000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01b5007a01b6008
c01b6008c01b5007a01b500040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc0200009ca1ad000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5007a01b6007a01b7008c01b7008c01b6007a01b600040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc020000959aa8000000040000002d010600040000002
d0100000e000000240305007a01b7007a01b8008c01b8008c01b7007a01b700040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200008e94a300000004000
0002d010600040000002d0100000e000000240305007a01b8007a01b9008c01b9008c01b
8007a01b800040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
000878d9d000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01b9007
a01ba008c01ba008c01b9007a01b900040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc020000818898000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305007a01ba007a01bb008c01bb008c01ba007a01ba00040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc0200008a90a0000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305007a01bb007a01bc008c01bc008c01bb007a01bb000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200009499a7000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01bc007a01bd008c01b
d008c01bc007a01bc00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc0200009da2ae000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007
a01bd007a01be008c01be008c01bd007a01bd00040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000a7acb6000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305007a01be007a01bf008c01bf008c01be007a01be00040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000b3b7c0000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305007a01bf007a01c0008c01c0008c01bf007
a01bf00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000b
fc2c9000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01c0007a01c
1008c01c1008c01c0007a01c000040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000cbcdd2000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305007a01c1007a01c2008c01c2008c01c1007a01c100040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000d2d3d7000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305007a01c2007a01c3008c01c3008c01c2007a01c20004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000d6d7da0000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01c3007a01c4008c01c4008
c01c3007a01c300040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000dadadd000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01c
4007a01c5008c01c5008c01c4007a01c400040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc020000dedee0000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305007a01c5007a01c6008c01c6008c01c5007a01c500040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000d9dadc000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305007a01c6007a01c7008c01c7008c01c6007a01c
600040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000d4d5d
9000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01c7007a01c8008
c01c8008c01c7007a01c700040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc020000cfd1d5000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5007a01c8007a01c9008c01c9008c01c8007a01c800040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc020000cbcdd2000000040000002d010600040000002
d0100000e000000240305007a01c9007a01ca008c01ca008c01c9007a01c900040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c6c8ce00000004000
0002d010600040000002d0100000e000000240305007a01ca007a01cb008c01cb008c01c
a007a01ca00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
000c1c4ca000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01cb007
a01cc008c01cc008c01cb007a01cb00040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc020000bdc0c6000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305007a01cc007a01cd008c01cd008c01cc007a01cc00040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000b8bbc3000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305007a01cd007a01ce008c01ce008c01cd007a01cd000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000b4b7bf000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01ce007a01cf008c01c
f008c01ce007a01ce00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000afb3bc000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007
a01cf007a01d0008c01d0008c01cf007a01cf00040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000aaaeb8000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305007a01d0007a01d1008c01d1008c01d0007a01d000040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000a6aab5000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305007a01d1007a01d2008c01d2008c01d1007
a01d100040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000a
1a6b1000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01d2007a01d
3008c01d3008c01d2007a01d200040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc0200009da1ae000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305007a01d3007a01d4008c01d4008c01d3007a01d300040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000989daa000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305007a01d4007a01d5008c01d5008c01d4007a01d40004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200009399a70000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01d5007a01d6008c01d6008
c01d5007a01d500040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c0200008e94a3000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01d
6007a01d7008c01d7008c01d6007a01d600040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc0200008990a0000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305007a01d7007a01d8008c01d8008c01d7007a01d700040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000888f9f000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305007a01d8007a01d9008c01d9008c01d8007a01d
800040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200008a91a
0000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01d9007a01da008
c01da008c01d9007a01d900040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc0200008c92a1000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5007a01da007a01db008c01db008c01da007a01da00040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc0200008e94a3000000040000002d010600040000002
d0100000e000000240305007a01db007a01dc008c01dc008c01db007a01db00040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000989eab00000004000
0002d010600040000002d0100000e000000240305007a01dc007a01dd008c01dd008c01d
c007a01dc00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
000a4a9b4000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01dd007
a01de008c01de008c01dd007a01dd00040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc020000b0b4bd000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305007a01de007a01df008c01df008c01de007a01de00040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000bcbfc7000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305007a01df007a01e0008c01e0008c01df007a01df000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c8cad0000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007a01e0007a01e1008c01e
1008c01e0007a01e000040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000d4d5d8000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305007
a01e1007a01e2008c01e2008c01e1007a01e100040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000e0e0e1000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305007a01e2007a01e3008c01e3008c01e2007a01e200040000002d010
000040000002d01040004000000f0010600040000002d010500040000002701ffff04000
0002701ffff040000002d0101000e000000240305007a01a8008c01a8008c01e3007a01e
3007a01a800040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c01000004000
0002d01000007000000fc0200000f0f0f000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305004200c1004200e3004300e3004300c1004200c100040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000292929000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305004300c1004300e3004400e3004400c1004300c
100040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200003a3a3
a000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305004400c1004400e3004
500e3004500c1004400c100040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc0200004a4a4a000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5004500c1004500e3004600e3004600c1004500c100040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc0200005a5a5a000000040000002d010600040000002
d0100000e000000240305004600c1004600e3004700e3004700c1004600c100040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc02000069696900000004000
0002d010600040000002d0100000e000000240305004700c1004700e3004800e3004800c
1004700c100040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
000797979000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305004800c1004
800e3004900e3004900c1004800c100040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc020000898989000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305004900c1004900e3004a00e3004a00c1004900c100040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000989898000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305004a00c1004a00e3004b00e3004b00c1004a00c1000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000a6a6a6000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305004b00c1004b00e3004c00e
3004c00c1004b00c100040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000b2b2b2000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305004
c00c1004c00e3004d00e3004d00c1004c00c100040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000bdbdbd000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305004d00c1004d00e3004e00e3004e00c1004d00c100040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c7c7c7000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305004e00c1004e00e3004f00e3004f00c1004
e00c100040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000c
fcfcf000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305004f00c1004f00e
3005000e3005000c1004f00c100040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000d5d5d5000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305005000c1005000e3005100e3005100c1005000c100040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000dadada000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305005100c1005100e3005200e3005200c1005100c10004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000dedede0000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305005200c1005200e3005300e3005
300c1005200c100040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000e0e0e0000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305005300c
1005300e3005400e3005400c1005300c100040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc020000e2e2e2000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305005400c1005400e3005500e3005500c1005400c100040000002d0100000
40000002d01040004000000f0010600040000002d010500040000002701ffff040000002
701ffff040000002d0101000e000000240305004200c1005500c1005500e3004200e3004
200c100040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c010000040000002
d01000007000000fc0200000f0f0f000000040000002d010600040000002d0100000e000
00024030500b000b800b000e300b100e300b100b800b000b800040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000292929000000040000002d0106000
40000002d0100000e00000024030500b100b800b100e300b200e300b200b800b100b8000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200003a3a3a000
000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500b200b800b200e300b300e
300b300b800b200b800040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc0200004a4a4a000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500b
300b800b300e300b400e300b400b800b300b800040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc0200005a5a5a000000040000002d010600040000002d010
0000e00000024030500b400b800b400e300b500e300b500b800b400b800040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000696969000000040000002
d010600040000002d0100000e00000024030500b500b800b500e300b600e300b600b800b
500b800040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200007
97979000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500b600b800b600e
300b700e300b700b800b600b800040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000898989000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
4030500b700b800b700e300b800e300b800b800b700b800040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000989898000000040000002d01060004000
0002d0100000e00000024030500b800b800b800e300b900e300b900b800b800b80004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000a6a6a60000000
40000002d010600040000002d0100000e00000024030500b900b800b900e300ba00e300b
a00b800b900b800040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000b2b2b2000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500ba00b
800ba00e300bb00e300bb00b800ba00b800040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc020000bdbdbd000000040000002d010600040000002d0100000
e00000024030500bb00b800bb00e300bc00e300bc00b800bb00b800040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000c7c7c7000000040000002d010
600040000002d0100000e00000024030500bc00b800bc00e300bd00e300bd00b800bc00b
800040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000cfcfc
f000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500bd00b800bd00e300b
e00e300be00b800bd00b800040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc020000d5d5d5000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
500be00b800be00e300bf00e300bf00b800be00b800040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc020000dadada000000040000002d010600040000002
d0100000e00000024030500bf00b800bf00e300c000e300c000b800bf00b800040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000dedede00000004000
0002d010600040000002d0100000e00000024030500c000b800c000e300c100e300c100b
800c000b800040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
000e0e0e0000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500c100b800c
100e300c200e300c200b800c100b800040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc020000e2e2e2000000040000002d010600040000002d0100000e000
00024030500c200b800c200e300c300e300c300b800c200b800040000002d01000004000
0002d01040004000000f0010600040000002d010500040000002701ffff040000002701f
fff040000002d0101000e00000024030500b000b800c300b800c300e300b000e300b000b
800040000002d010400030000001e00030000001e00040000002c010000040000002d010
00007000000fc0200000f0f0f000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305001e01b4001e01e3001f01e3001f01b4001e01b400040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000292929000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305001f01b4001f01e3002001e3002001b4001f01b40004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200003a3a3a0000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305002001b4002001e3002101e3002
101b4002001b400040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c0200004a4a4a000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305002101b
4002101e3002201e3002201b4002101b400040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc0200005a5a5a000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305002201b4002201e3002301e3002301b4002201b400040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000696969000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305002301b4002301e3002401e3002401b4002301b
400040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc02000079797
9000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305002401b4002401e3002
501e3002501b4002401b400040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc020000898989000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5002501b4002501e3002601e3002601b4002501b400040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc020000989898000000040000002d010600040000002
d0100000e000000240305002601b4002601e3002701e3002701b4002601b400040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000a6a6a600000004000
0002d010600040000002d0100000e000000240305002701b4002701e3002801e3002801b
4002701b400040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
000b2b2b2000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305002801b4002
801e3002901e3002901b4002801b400040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc020000bdbdbd000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305002901b4002901e3002a01e3002a01b4002901b400040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000c7c7c7000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305002a01b4002a01e3002b01e3002b01b4002a01b4000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000cfcfcf000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305002b01b4002b01e3002c01e
3002c01b4002b01b400040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000d5d5d5000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305002
c01b4002c01e3002d01e3002d01b4002c01b400040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000dadada000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305002d01b4002d01e3002e01e3002e01b4002d01b400040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000dedede000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305002e01b4002e01e3002f01e3002f01b4002
e01b400040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000e
0e0e0000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305002f01b4002f01e
3003001e3003001b4002f01b400040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000e2e2e2000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305003001b4003001e3003101e3003101b4003001b400040000002d010000040000002
d01040004000000f0010600040000002d010500040000002701ffff040000002701ffff0
40000002d0101000e000000240305001e01b4003101b4003101e3001e01e3001e01b4000
40000002d010400030000001e00030000001e00040000002c010000040000002d0100000
7000000fc0200000f0f0f000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5008c01aa008c01e3008d01e3008d01aa008c01aa00040000002d010000040000002d010
40004000000f001060007000000fc020000292929000000040000002d010600040000002
d0100000e000000240305008d01aa008d01e3008e01e3008e01aa008d01aa00040000002
d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc0200003a3a3a00000004000
0002d010600040000002d0100000e000000240305008e01aa008e01e3008f01e3008f01a
a008e01aa00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020
0004a4a4a000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305008f01aa008
f01e3009001e3009001aa008f01aa00040000002d010000040000002d01040004000000f
001060007000000fc0200005a5a5a000000040000002d010600040000002d0100000e000
000240305009001aa009001e3009101e3009101aa009001aa00040000002d01000004000
0002d01040004000000f001060007000000fc020000696969000000040000002d0106000
40000002d0100000e000000240305009101aa009101e3009201e3009201aa009101aa000
40000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000797979000
000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009201aa009201e3009301e
3009301aa009201aa00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000
000fc020000898989000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009
301aa009301e3009401e3009401aa009301aa00040000002d010000040000002d0104000
4000000f001060007000000fc020000989898000000040000002d010600040000002d010
0000e000000240305009401aa009401e3009501e3009501aa009401aa00040000002d010
000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000a6a6a6000000040000002
d010600040000002d0100000e000000240305009501aa009501e3009601e3009601aa009
501aa00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000b
2b2b2000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009601aa009601e
3009701e3009701aa009601aa00040000002d010000040000002d01040004000000f0010
60007000000fc020000bdbdbd000000040000002d010600040000002d0100000e0000002
40305009701aa009701e3009801e3009801aa009701aa00040000002d010000040000002
d01040004000000f001060007000000fc020000c7c7c7000000040000002d01060004000
0002d0100000e000000240305009801aa009801e3009901e3009901aa009801aa0004000
0002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000cfcfcf0000000
40000002d010600040000002d0100000e000000240305009901aa009901e3009a01e3009
a01aa009901aa00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000f
c020000d5d5d5000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009a01a
a009a01e3009b01e3009b01aa009a01aa00040000002d010000040000002d01040004000
000f001060007000000fc020000dadada000000040000002d010600040000002d0100000
e000000240305009b01aa009b01e3009c01e3009c01aa009b01aa00040000002d0100000
40000002d01040004000000f001060007000000fc020000dedede000000040000002d010
600040000002d0100000e000000240305009c01aa009c01e3009d01e3009d01aa009c01a
a00040000002d010000040000002d01040004000000f001060007000000fc020000e0e0e
0000000040000002d010600040000002d0100000e000000240305009d01aa009d01e3009
e01e3009e01aa009d01aa00040000002d010000040000002d01040004000000f00106000
7000000fc020000e2e2e2000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030
5009e01aa009e01e3009f01e3009f01aa009e01aa00040000002d010000040000002d010
40004000000f0010600040000002d010500040000002701ffff040000002701ffff04000
0002d0101000e000000240305008c01aa009f01aa009f01e3008c01e3008c01aa0004000
0002d01040007000000fc020000969696000000040000002d01060004000000f00104000
5000000090296969600050000000102ffffff000e000000240305005500b3006700b3006
700e3005500e3005500b3000e00000024030500c300b500d500b500d500e300c300e300c
300b5000e000000240305003101ba004301ba004301e3003101e3003101ba000e0000002
40305009f01a900b101a900b101e3009f01e3009f01a90007000000fc020000424242000
000040000002d01040004000000f0010600050000000902424242000e000000240305006
700c3007a00c3007a00e3006700e3006700c3000e00000024030500d500be00e800be00e
800e300d500e300d500be000e000000240305004301b6005601b6005601e3004301e3004
301b6000e00000024030500b101ab00c401ab00c401e300b101e300b101ab0007000000f
c020000e3e3e3000000040000002d01060004000000f0010400050000000902e3e3e3000
e000000240305007a007a008c007a008c00e3007a00e3007a007a000e00000024030500e
8009900fa009900fa00e300e800e300e80099000e0000002403050056015400680154006
801e3005601e300560154000e00000024030500c4014300d6014300d601e300c401e300c
4014300040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010500050000000102ffffff00050000000902e3e3e30007000
0001604e300e0013a002700040000002d010200040000002d010300040000002701ffff0
30000001e00040000002d010600040000002d010500050000000102ffffff00050000000
902e3e3e30007000000160403015d020000000008000000fa02000000000000000000000
40000002d01040004000000f00105000500000014023a0027000400000004010d0004000
00002010100050000001302e30027001c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc0
0000020417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
40000002d010500050000001402e3002400050000001302e3002700050000001402b9002
400050000001302b90027000500000014028f0024000500000013028f002700050000001
40264002400050000001302640027000500000014023a0024000500000013023a0027000
40000002d01000004000000f0010400050000001402e3002700050000001402e300df011
c000000fb02f3ff000000000000bc020000000000000020417269616c000000000000000
000000000000000000000000000000000000000040000002d0104001c000000fb0210000
70000000000bc02000000cc0102022253797374656d0000000000009f07000020ed13000
20000004837150000000000040000002d010700040000002d010400040000002d0107000
40000002d010400040000002d010700040000002d010400040000002d010200040000002
d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010600040000002d010000050000000102ffffff00050000000902e3e3e30007000
00016043200fa010a006200050000000902000000000400000004010d000400000002010
1000500000014020d0064001c000000fb02f3ff000000000000bc02000000cc004000204
17269616c000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002
d010800040000002e01010060000000320a0d0064003b000000d1e5f0e5e4edb320f6b3e
de820ede020eef1edeee2edb320e7e5f0edeee2b320eff0eee4f3eaf2e820ede020e1b3f
0e6e0f520d3eaf0e0bfede820de090008000800080008000800040004000800040008000
800040008000800040008000700080008000800080004000400070008000800080008000
800040004000800080008000800070007000600080004000800080004000800040008000
a0008000800040008000700080008000400080008000400040000002e010000040000002
d01040004000000f00108000500000014021e000b011c000000fb02f3ff000000000000b
c02000000cc00400020417269616c0000000000000000000000000000000000000000000
00000000000040000002d010800040000002e01010018000000320a1e000b010b000000f
3203230303620f0eef6b3e60700040007000700070007000400080008000800040004000
0002e010000040000002d01040004000000f0010800040000002d010700040000002d010
400040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010600040000002d010000050000000102fffff
f000500000009020000000007000000160403015d0200000000040000002d01020004000
0002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010600040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
7000000160403015d0200000000040000002d010500040000002d010200040000002d010
300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002
d010600040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
60403015d02000000000400000004010d00040000000201010009000000320adc0019000
1000000306f06000c000000320ab2000d0003000000363030000600060006000d0000003
20a88000700040000003132303006000600060006000d000000320a5d000700040000003
138303006000600060006000d000000320a3300070004000000323430300600060006000
600040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000
0001e00040000002d010500040000002d010600040000002d010000050000000102fffff
f000500000009020000000007000000160403015d0200000000040000002d01020004000
0002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0105000
40000002d010600040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
7000000160403015d02000000000400000004010d00040000000201010015000000320ae
c00470009000000b220eae2e0f0f2e0eb000200030005000700060006000600060006001
6000000320aec00b4000a000000b2b220eae2e0f0f2e0eb0200020003000500070006000
60006000600060018000000320aec0021010b000000b2b2b220eae2e0f0f2e0eb0002000
20002000300050007000600060006000600060016000000320aec008d010a00000049562
0eae2e0f0f2e0eb0200080003000500070006000600060006000600040000002d0102000
40000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010600040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000
00007000000160403015d02000000001c000000fb02f5ff0000000000009001000000000
0000020417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
40000002d010800040000002d010700040000002d010800040000002d010700040000002
d010800040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0
30000001e00040000002d010800040000002d010600040000002d010000050000000102f
fffff000500000009020000000007000000160426005400110005000400000004010d000
400000002010100050000001402140007001c000000fb02f5ff000000000000900100000
0cc00400020417269616c000000000000000000000000000000000000000000000000000
000040000002d010900040000002e0101001e000000320a140007000f000000e3f0ed2e2
0e7e0203120f2eeededf3000400060006000300030005000600030006000300060006000
60006000600040000002e010000040000002d01080004000000f0010900040000002d010
700040000002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000
0002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010600040000002d0100000
50000000102ffffff000500000009020000000007000000160403015d020000000007000
000fc020000ffffff000000040000002d01090004000000f0010600050000000902fffff
f00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04e2005
9022300f101040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701f
fff030000001e00040000002d010800040000002d010900040000002d010000050000000
10200000000050000000902ffffff00070000001604e00058022300f101040000002d010
200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002
d010800040000002d010900040000002d01000005000000010200000000050000000902f
fffff00070000001604e00058022300f10108000000fa020000010000000000000004000
0002d010600030000001e00040000002c010000040000002d01000007000000fc020000e
0e1e2000000040000002d010a00040000002d0100000e00000024030500f3013300f3013
400f9013400f9013300f3013300040000002d010000040000002d01090004000000f0010
a0007000000fc0200009a9fac000000040000002d010a00040000002d0100000e0000002
4030500f3013400f3013500f9013500f9013400f3013400040000002d010000040000002
d01090004000000f0010a0007000000fc020000c0c3ca000000040000002d010a0004000
0002d0100000e00000024030500f3013500f3013600f9013600f9013500f301350004000
0002d010000040000002d01090004000000f0010a0007000000fc020000c6c9ce0000000
40000002d010a00040000002d0100000e00000024030500f3013600f3013700f9013700f
9013600f3013600040000002d010000040000002d01090004000000f0010a0007000000f
c020000999eab000000040000002d010a00040000002d0100000e00000024030500f3013
700f3013800f9013800f9013700f3013700040000002d010000040000002d01090004000
000f0010a0007000000fc020000abafba000000040000002d010a00040000002d0100000
e00000024030500f3013800f3013900f9013900f9013800f3013800040000002d0100000
40000002d01090004000000f0010a00040000002d010600040000002701ffff040000002
d010100050000000902000000000400000004010d000400000002010200070000001b043
a00fa013300f301040000002d010900050000000102ffffff00040000000201010005000
00014022f00fd011c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc00400020417269616
c000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010a000
40000002e0101001e000000320a2f00fd010f000000cff8e5ede8f6ff203320eaebe0f1f
300070008000600060006000600060003000600030005000600060006000600040000002
e010000040000002d01080004000000f0010a00040000002d010200040000002d0103000
40000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010
900040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604e
00058022300f101040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002
701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010900040000002d01060005000
0000102ffffff0005000000090200000000070000001604e00058022300f10108000000f
a0200000100000000000000040000002d010a0004000000f0010600030000001e0004000
0002c010000040000002d01000007000000fc0200002b2b2b000000040000002d0106000
40000002d0100000e00000024030500f3015900f3015f00f4015f00f4015900f30159000
40000002d010000040000002d01090004000000f001060007000000fc0200005e5e5e000
000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500f4015900f4015f00f5015
f00f5015900f4015900040000002d010000040000002d01090004000000f001060007000
000fc0200008f8f8f000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500f
5015900f5015f00f6015f00f6015900f5015900040000002d010000040000002d0109000
4000000f001060007000000fc020000b8b8b8000000040000002d010600040000002d010
0000e00000024030500f6015900f6015f00f7015f00f7015900f6015900040000002d010
000040000002d01090004000000f001060007000000fc020000d4d4d4000000040000002
d010600040000002d0100000e00000024030500f7015900f7015f00f8015f00f8015900f
7015900040000002d010000040000002d01090004000000f001060007000000fc020000e
0e0e0000000040000002d010600040000002d0100000e00000024030500f8015900f8015
f00f9015f00f9015900f8015900040000002d010000040000002d01090004000000f0010
600040000002d010a00040000002701ffff040000002d010100050000000102000000000
400000004010d000400000002010200070000001b046000fa015900f301040000002d010
900050000000102ffffff0004000000020101000500000014025500fd011c000000fb02f
5ff0000000000009001000000cc00400020417269616c000000000000000000000000000
000000000000000000000000000040000002d010600040000002e01010015000000320a5
500fd0109000000caf3eaf3f0f3e4e7e0200700060005000600060006000600050006000
40000002e010000040000002d01080004000000f0010600040000002d010200040000002
d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01080004000
0002d010900040000002d010a00050000000102ffffff000500000009020000000007000
0001604e00058022300f101040000002d010200040000002d010300040000002d0107000
40000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010900040000002d010
a00050000000102ffffff0005000000090200000000070000001604e00058022300f1010
8000000fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f0010a0007000000f
c020000969696000000040000002d010a0004000000f0010900050000000902969696000
400000004010d000400000002010200070000001b048600fa017f00f3010500000009020
000000004000000020101000500000014027b00fd011c000000fb02f5ff0000000000009
001000000cc00400020417269616c0000000000000000000000000000000000000000000
00000000000040000002d010900040000002e0101001e000000320a7b00fd010f000000d
ff7ecb3edfc20f4f3f0e0e6ede8e90008000600080002000600060003000800060006000
6000800060006000600040000002e010000040000002d01080004000000f001090004000
0002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000
40000002d010800040000002d010a00040000002d010600050000000102ffffff0005000
000090200000000070000001604e00058022300f101040000002d010200040000002d010
300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002
d010a00040000002d010600050000000102ffffff0005000000090200000000070000001
604e00058022300f10108000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000
000f001060007000000fc020000424242000000040000002d01060004000000f0010a000
50000000902424242000400000004010d000400000002010200070000001b04ab00fa01a
400f301050000000902000000000400000002010100050000001402a000fd011c000000f
b02f5ff0000000000009001000000cc00400020417269616c00000000000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d010a00040000002e0101000d0000003
20aa000fd0104000000c6e8f2ee0c00060006000600040000002e010000040000002d010
80004000000f0010a00040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000
0002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d010600040000002d0109000
50000000102ffffff0005000000090200000000070000001604e00058022300f10104000
0002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000
40000002d010800040000002d010600040000002d010900050000000102ffffff0005000
000090200000000070000001604e00058022300f10108000000fa0200000100000000000
000040000002d010a0004000000f001090007000000fc020000e3e3e3000000040000002
d01090004000000f0010600050000000902e3e3e3000400000004010d000400000002010
200070000001b04d100fa01ca00f30105000000090200000000040000000201010005000
0001402c600fd011c000000fb02f5ff0000000000009001000000cc00400020417269616
c000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0106000
40000002e01010010000000320ac600fd0106000000c3f0e5f7eae006000600060006000
5000600040000002e010000040000002d01080004000000f0010600040000002d0102000
40000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010
800040000002d010900040000002d010a00050000000102ffffff0005000000090200000
000070000001604e00058022300f101040000002d010200040000002d010300040000002
d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010800040000002d01090004000
0002d010a00050000000102ffffff000500000009020000000007000000160403015d020
0000000040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff0
30000001e00040000002d010800040000002d010900040000002d010a00050000000102f
fffff000500000009020000000007000000160403015d020000000007000000fc0200000
00000000000040000002d01060004000000f0010900040000002d01020004000000f0010
a00040000002d010700040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000000000

Діаграма 3.

Загальний обсяг угод з нерухомості за 2006 рік збільшився порівняно з
обсягом попереднього року на 45,7 відсотка.

picscalex90010009000003d52202000a001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010058d40000000012000000002000009415020094350200010000006
c000000050000000500000026020000250100000000000000000000a13f00001a2200002
0454d4600000100943502009605000006000000000000000000000000000000000400000
00300002c010000e1000000000000000000000000000000e0930400e86e0300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000002c0200002a010000250000000c000000080000802700000018000000010000000
0000000ffffff0000000000250000000c00000001000000180000000c000000ffffff001
90000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b0000001800000005000000050000002702000026010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000001000000250000000c00000008000080190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e0000001800000000000000000000002c0200002a010000140000000
c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000004800000046000000e
6010000ec0000000500000048004600e6014600e601ec004800ec00480046001d0000001
80000005d00000047000000f20000006d0000001b0000001000000048000000460000001
b00000010000000e6010000460000001b00000010000000e6010000ec0000001b0000001
000000048000000ec0000001b000000100000004800000046000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e0000001800000000000000000000002c0200002a0100002
60000001c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c0000000
20000001b000000100000004800000046000000190000000c000000ffffff00140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000360000001000000048000000ec0000005
20000007001000003000000f5ffffff00000000000000000000000090010000000000000
000002041007200690061006c00000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0f000000000000000000000000000002c000000f2000000000000006b00000002000000a
8eb130088c11102f4f4eb024492883028ec1300f1a509301cc11102200000007f0000008
020000001000000000000006ced1300000000003682130328ec130000000000000000006
ced130090eb130005a50930000000000000000050e1eb0200000000c8000000000000002
e0000000c0000004d0000004a0000002c000000f2000000000000006b000000560000001
50000000f00000000000000350000000100000013000000f200000001000000010000000
0000000000000007cf4eb0200000000dc00000000000000330000000d000000590000006
476000800000000250000000c000000030000001b0000001000000045000000ec0000003
6000000100000004b000000ec0000001b0000001000000045000000c3000000360000001
00000004b000000c30000001b00000010000000450000009900000036000000100000004
b000000990000001b00000010000000450000007000000036000000100000004b0000007
00000001b00000010000000450000004600000036000000100000004b000000460000001
b0000001000000048000000ec0000003600000010000000e6010000ec0000001b0000001
000000048000000ef000000360000001000000048000000e90000001b000000100000006
b000000ef00000036000000100000006b000000e90000001b000000100000008d000000e
f00000036000000100000008d000000e90000001b00000010000000b0000000ef0000003
600000010000000b0000000e90000001b00000010000000d2000000ef000000360000001
0000000d2000000e90000001b00000010000000f5000000ef0000003600000010000000f
5000000e90000001b0000001000000017010000ef000000360000001000000017010000e
90000001b000000100000003a010000ef00000036000000100000003a010000e90000001
b000000100000005c010000ef00000036000000100000005c010000e90000001b0000001
00000007f010000ef00000036000000100000007f010000e90000001b00000010000000a
1010000ef0000003600000010000000a1010000e90000001b00000010000000c4010000e
f0000003600000010000000c4010000e90000001b00000010000000e6010000ef0000003
600000010000000e6010000e9000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e00000018000000050000000
50000002702000025010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e000000180000004400000042000000e
b010000f3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000ffffff001e000000180000004400000042000000eb010000f
0000000250000000c00000005000080280000000c00000001000000260000001c0000000
1000000000000000300000000000000ffff0000250000000c00000001000000280000000
c000000020000001b0000001000000059000000c2000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000036000000100000007c000000bb00000036000000100000009
e0000008f0000003600000010000000c1000000b50000003600000010000000e3000000a
500000036000000100000000601000090000000360000001000000028010000a30000003
6000000100000004b010000a600000036000000100000006d01000090000000360000001
000000090010000900000003600000010000000b20100008b0000003600000010000000d
5010000660000001b0000001000000059000000c20000002700000018000000020000000
00000003366ff0000000000250000000c00000002000000260000001c000000040000000
000000001000000000000003333cc00250000000c00000004000000280000000c0000000
1000000180000000c0000003366ff00190000000c00000000000000120000000c0000000
20000002a0000001800000055000000be0000005c000000c5000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c0000003366ff001
e000000180000004400000042000000eb010000f00000001b000000100000007c000000b
b000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002a000000180000007
8000000b70000007f000000be000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000040000001
90000000c00000000000000180000000c0000003366ff001e00000018000000440000004
2000000eb010000f00000001b000000100000009e0000008f000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002a000000180000009a0000008b000000a10000009
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000c000000000000001
80000000c0000003366ff001e000000180000004400000042000000eb010000f00000001
b00000010000000c1000000b5000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002a00000018000000bd000000b1000000c4000000b8000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c0000003366ff001
e000000180000004400000042000000eb010000f00000001b00000010000000e3000000a
5000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002a00000018000000d
f000000a1000000e6000000a8000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000040000001
90000000c00000000000000180000000c0000003366ff001e00000018000000440000004
2000000eb010000f00000001b000000100000000601000090000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002a00000018000000020100008c000000090100009
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000c000000000000001
80000000c0000003366ff001e000000180000004400000042000000eb010000f00000001
b0000001000000028010000a3000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002a00000018000000240100009f0000002b010000a6000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c0000003366ff001
e000000180000004400000042000000eb010000f00000001b000000100000004b010000a
6000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002a000000180000004
7010000a20000004e010000a9000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000040000001
90000000c00000000000000180000000c0000003366ff001e00000018000000440000004
2000000eb010000f00000001b000000100000006d01000090000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002a00000018000000690100008c000000700100009
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000c000000000000001
80000000c0000003366ff001e000000180000004400000042000000eb010000f00000001
b000000100000009001000090000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002a000000180000008c0100008c0000009301000093000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c0000003366ff001
e000000180000004400000042000000eb010000f00000001b00000010000000b20100008
b000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002a00000018000000a
e01000087000000b50100008e000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000040000001
90000000c00000000000000180000000c0000003366ff001e00000018000000440000004
2000000eb010000f00000001b00000010000000d501000066000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002a00000018000000d101000062000000d80100006
9000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000004000000190000000c000000000000001
80000000c0000003366ff001e000000180000004400000042000000eb010000f00000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000
c0000003366ff001e000000180000004400000042000000eb010000f3000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c0000003
366ff001e0000001800000000000000000000002c0200002a010000260000001c0000000
100000000000000000000000000000000000000250000000c00000001000000280000000
c000000040000001b00000010000000e601000046000000190000000c000000ffffff001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000003600000010000000e6010000e
c0000001b00000010000000e3010000ec0000003600000010000000e9010000ec0000001
b00000010000000e3010000d00000003600000010000000e9010000d00000001b0000001
0000000e3010000b50000003600000010000000e9010000b50000001b00000010000000e
3010000990000003600000010000000e9010000990000001b00000010000000e30100007
d0000003600000010000000e90100007d0000001b00000010000000e3010000620000003
600000010000000e9010000620000001b00000010000000e301000046000000360000001
0000000e901000046000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c0000003366ff001e0000001800000005000000050000002
702000025010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c0000003366ff001e000000180000004500000043000000ea010000f
2000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c0000003366ff001e000000180000004500000043000000ea010000ef0000002
50000000c00000005000080280000000c00000002000000260000001c000000020000000
0000000030000000000000099336600250000000c00000002000000280000000c0000000
10000001b0000001000000059000000e0000000140000000c0000000d000000120000000
c0000000100000036000000100000007c000000d200000036000000100000009e000000c
80000003600000010000000c1000000dc0000003600000010000000e3000000cd0000003
60000001000000006010000b10000003600000010000000280100005d000000360000001
00000004b010000c400000036000000100000006d010000a400000036000000100000009
0010000d00000003600000010000000b2010000d40000003600000010000000d5010000a
b0000001b0000001000000059000000e0000000270000001800000001000000000000009
933660000000000250000000c00000001000000260000001c00000004000000000000000
10000000000000080008000250000000c00000004000000280000000c000000020000001
80000000c00000099336600190000000c00000000000000120000000c000000020000002
b0000001800000056000000dd0000005b000000e2000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000
c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000993366001e0000001
80000004500000043000000ea010000ef0000001b000000100000007c000000d20000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000079000000c
f0000007e000000d4000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000
c00000000000000180000000c000000993366001e000000180000004500000043000000e
a010000ef0000001b000000100000009e000000c8000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000009b000000c5000000a0000000ca0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000
c000000993366001e000000180000004500000043000000ea010000ef0000001b0000001
0000000c1000000dc000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b00000018000000be000000d9000000c3000000de000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000
c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000993366001e0000001
80000004500000043000000ea010000ef0000001b00000010000000e3000000cd0000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000e0000000c
a000000e5000000cf000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000
c00000000000000180000000c000000993366001e000000180000004500000043000000e
a010000ef0000001b0000001000000006010000b1000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b0000001800000003010000ae00000008010000b30000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000
c000000993366001e000000180000004500000043000000ea010000ef0000001b0000001
0000000280100005d000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b00000018000000250100005a0000002a0100005f000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000
c00000004000000190000000c00000000000000180000000c000000993366001e0000001
80000004500000043000000ea0100001610000026060f002220574d46430100000000000
100000000000000120000000020000094f5010094350200ef0000001b000000100000004
b010000c4000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
800000048010000c10000004d010000c6000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000190000000c00000000000000180000000c000000993366001e000000180000004
500000043000000ea010000ef0000001b000000100000006d010000a4000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000006a010000a10000006
f010000a6000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c0000000
0000000180000000c000000993366001e000000180000004500000043000000ea010000e
f0000001b0000001000000090010000d0000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b000000180000008d010000cd00000092010000d2000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000c0000009
93366001e000000180000004500000043000000ea010000ef0000001b00000010000000b
2010000d4000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
8000000af010000d1000000b4010000d6000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000190000000c00000000000000180000000c000000993366001e000000180000004
500000043000000ea010000ef0000001b00000010000000d5010000ab000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000d2010000a8000000d
7010000ad000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c0000000
0000000180000000c000000993366001e000000180000004500000043000000ea010000e
f000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000000000001
80000000c000000993366001e000000180000004500000043000000ea010000f20000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000190000000c00000000000000180000000
c000000993366001e0000001800000000000000000000002c0200002a010000520000007
001000002000000f1ffffff000000000000000000000000bc02000000000000000000204
1007200690061006c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000f000000
000000000000000000000002c0000000a010000000000007000000002000000a8eb13001
0c1110210f4eb024492883028ec1300f1a50930a4c01102200000007f000000802000000
1000000000000006ced1300000000003682130328ec130000000000000000006ced13009
0eb130005a50930000000000000000050e1eb0200000000c8000000000000002e0000000
c0000004d0000004a0000002c0000000a01000000000000700000005a000000160000000
c000000000000003500000001000000120000000a0100000100000001000000000000000
000000098f3eb0200000000f000000000000000380000000e0000005d000000647600080
0000000250000000c00000002000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
2000000250000000c0000000d000080250000000c00000002000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000250000000c000000040000001
90000000c00000000000000180000000c000000993366001e00000018000000400000000
b000000ec0100003b000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff001
40000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000a8010000420000001
0000000eb01000021000000010000000060ea410060ea4142000000100000003a0000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffc00000001a0456043b044c043
a045604410442044c042000560420003e04310441044f0433043804200043043a043b043
004340435043d04380445042000430433043e0434042000370420003d043504400443044
5043e043c043e0441044204560420003d043004200031045604400436043004450420000
9000000040000000a0000000900000008000000040000000800000006000000090000000
400000004000000040000000900000009000000080000000900000006000000090000000
400000007000000080000000a000000080000000a0000000900000009000000090000000
8000000040000000700000006000000090000000a0000000400000007000000040000000
900000009000000090000000700000008000000090000000b00000009000000080000000
600000004000000040000000900000008000000040000000900000004000000090000000
a00000008000000080000000400000054000000c0000000d0000000240000005a0100003
5000000010000000060ea410060ea41d100000024000000130000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff7400000023043a044004300457043d04380420004
30420003200300030003600200040043e044604560400000900000008000000090000000
800000004000000090000000900000004000000070000000400000008000000080000000
8000000080000000400000009000000090000000900000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000002c0200002a010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002
c0200002a010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200002
a010000250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000002c0200002a010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
4000000540000003a000000e50000003f000000f2000000010000000060ea410060ea413
a000000e5000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
0000000300000000600000054000000600000002e000000bc0000003f000000c90000000
10000000060ea410060ea412e000000bc000000030000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5400000031003000300000000600000006000000060000005
4000000600000002e000000920000003f0000009f000000010000000060ea410060ea412
e00000092000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
4000000320030003000000006000000060000000600000054000000600000002e0000006
90000003f00000076000000010000000060ea410060ea412e00000069000000030000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000330030003000ffff0
6000000060000000600000054000000600000002e0000003f0000003f0000004c0000000
10000000060ea410060ea412e0000003f000000030000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5400000034003000300000000600000006000000060000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200002a010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000002c0200002a010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000034000000f200000059000000190100001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000002700000018000000050000000
00000000000000000000000250000000c000000050000004d000000640e000036000000f
5000000560000001501000036000000f50000002100000021000000c6008800000000000
00000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006
c0000002800000094000000d00d000021000000210000002800000022000000220000000
100180000000000d00d000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00004
d000000640e000036000000f5000000560000001501000036000000f5000000210000002
1000000090bba0000000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000
0000000ffffff00000000006c0000002800000094000000d00d000021000000210000002
800000022000000220000000100180000000000d00d00000000000000000000000000000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
20000000020000094d5010094350200fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
f000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffff
fffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0
00000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000
000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000f
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffff
fffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff0
00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000002c0200002a010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000057000000f20000007c000000190100001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000002700000018000000050000000
00000000000000000000000250000000c000000050000004d000000640e000059000000f
5000000790000001501000059000000f50000002100000021000000c6008800000000000
00000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006
c0000002800000094000000d00d000021000000210000002800000022000000220000000
100180000000000d00d000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000
0000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00004
d000000640e000059000000f5000000790000001501000059000000f5000000210000002
1000000090bba0000000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000
0000000ffffff00000000006c0000002800000094000000d00d000021000000210000002
800000022000000220000000100180000000000d00d00000000000000000000000000000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000012000000002000009
4b5010094350200fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
f000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffff
fffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff00000
0ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff0
00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
fff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000000000
0000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000002c0200002a010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000006e000000f20000009e000000240100001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000002700000018000000050000000
00000000000000000000000250000000c000000050000004d0000004417000070000000f
60000009a0000002001000070000000f60000002b0000002b000000c6008800000000000
00000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006
c0000002800000094000000b01600002b0000002b000000280000002c0000002c0000000
100180000000000b016000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffff
fffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffff
f000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
f000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
fffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffff
f000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002
220574d4643010000000000010000000000000012000000002000009495010094350200f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff4d0000004417000070000000f60000009a000000200100007
0000000f60000002b0000002b000000090bba0000000000000000000000803f000000000
00000000000803f0000000000000000ffffff00000000006c0000002800000094000000b
01600002b0000002b000000280000002c0000002c0000000100180000000000b01600000
0000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000ffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
fffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffff
f000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff00000
0ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffff000000000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000000000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000
0000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff250000000c0000000
1000000280000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200002a0100002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000098000000f2000000c
10000001d010000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000270000001
800000005000000000000000000000000000000250000000c000000050000004d000000c
c1100009a000000f5000000be000000190100009a000000f50000002500000025000000c
600880000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000f
fffff00000000006c0000002800000094000000381100002500000025000000280000002
60000002600000001001800000000003811000000000000000000000000000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000000000001610000026060f002220574d464301000
0000000010000000000000012000000002000009475010094350200fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff0
00000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffff000000000
000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000
000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
f000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffff
fffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00004d000000cc1100009a000000f
5000000be000000190100009a000000f50000002500000025000000090bba00000000000
00000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006
c00000028000000940000003811000025000000250000002800000026000000260000000
1001800000000003811000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000ffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000f
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
fff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000010000000
000000012000000002000009455010094350200fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000250000000c00000001000000280000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000010000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000002c0200002a010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000b6000000f2000000e300000021010000140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000270000001800000005000000000000000
000000000000000250000000c000000050000004d00000070140000b8000000f6000000d
f0000001d010000b8000000f60000002800000028000000c600880000000000000000000
000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006c0000002
800000094000000dc1300002800000028000000280000002900000029000000010018000
0000000dc13000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000000
00000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
fffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff0
00000000000ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000000000ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff0
00000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff000000f
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
f000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004d0000007
0140000b8000000f6000000df0000001d010000b8000000f600000028000000280000000
90bba0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000f
fffff00000000006c0000002800000094000000dc1300002800000028000000280000002
9000000290000000100180000000000dc13000000000000000000000000000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff0
00000ffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff0
00000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000000000ffffff000000000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000120000000
02000009435010094350200ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff00000000000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffff000000000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff0
00000ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00250000000c00000001000000280000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000010000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000002c0200002a010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000d9000000f20000000601000021010000140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000270000001800000005000000000000000
000000000000000250000000c000000050000004d00000070140000db000000f60000000
20100001d010000db000000f60000002800000028000000c600880000000000000000000
000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006c0000002
800000094000000dc1300002800000028000000280000002900000029000000010018000
0000000dc13000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff0
00000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
f000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff0
00000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff0
00000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff000000f
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
f000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff161000002
6060f002220574d464301000000000001000000000000001200000000200000941501009
4350200fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff004d00000070140000db000000f6000000020100001d010000db000000f60000002
800000028000000090bba0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0
000000000000000ffffff00000000006c0000002800000094000000dc130000280000002
80000002800000029000000290000000100180000000000dc13000000000000000000000
000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffff
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff00000000000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffff000000000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff0
00000ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00250000000c00000001000000280000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000010000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000002c0200002a010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000010000f2000000280100001c010000140000000
c0000000d000000120000000c00000001000000270000001800000005000000000000000
000000000000000250000000c000000050000004d000000c40f000002010000f60000002
40100001801000002010000f60000002300000023000000c600880000000000000000000
000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006c0000002
800000094000000300f00002300000023000000280000002400000024000000010018000
0000000300f000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffff0000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff1610000026060f002220574d4
6430100000000000100000000000000120000000020000094f5000094350200fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fff
fff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff4d000000c
40f000002010000f6000000240100001801000002010000f600000023000000230000000
90bba0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000f
fffff00000000006c0000002800000094000000300f00002300000023000000280000002
4000000240000000100180000000000300f000000000000000000000000000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff0000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0
00000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0
00000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff2
50000000c00000001000000280000000c00000005000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002
c0200002a010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001
f010000f20000004b01000020010000140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000270000001800000005000000000000000000000000000000250000000c0000000
50000004d0000007014000021010000f5000000480100001c01000021010000f50000002
800000028000000c600880000000000000000000000803f00000000000000000000803f0
000000000000000ffffff00000000006c0000002800000094000000dc130000280000002
80000002800000029000000290000000100180000000000dc13000000000000000000000
000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d46430100000000000
100000000000000120000000020000094d5000094350200fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffffffffff000000000000000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffff
fffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fff
fffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff004d0000007014000021010000f
5000000480100001c01000021010000f50000002800000028000000090bba00000000000
00000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006
c0000002800000094000000dc13000028000000280000002800000029000000290000000
100180000000000dc13000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff0
00000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000000000000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffff0000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffff
fffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff0
00000ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000000000001000000000000001
20000000020000094b5000094350200fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00250000000c00000001000000280000000c00000005000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000002c0200002a010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000010000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000003c010000f20000006d01000025010000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000002700000018000000050000000000000000000000000000002
50000000c000000050000004d000000bc1900003e010000f50000006a010000210100003
e010000f50000002d0000002d000000c600880000000000000000000000803f000000000
00000000000803f0000000000000000ffffff00000000006c00000028000000940000002
81900002d0000002d000000280000002e0000002e0000000100180000000000281900000
0000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffff000000000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffff0
00000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000
000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff00000000000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff00004d000000bc1900003e010000f50000006a010000210100003
e010000f50000002d0000002d000000090bba0000000000000000000000803f000000000
00000000000803f0000000000000000ffffff00000000006c00000028000000940000002
81900002d0000002d000000280000002e0000002e0000000100180000000000281900000
0000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1
610000026060f002220574d4643010000000000010000000000000012000000002000009
495000094350200fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffff000000000000000000ffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000
0ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000f
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffff
fffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff0
00000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
fff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffff
fffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000002c0200002a010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000062010000f200000090010000220100001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000002700000018000000050000000
00000000000000000000000250000000c000000050000004d000000c016000064010000f
50000008d0100001e01000064010000f50000002a0000002a000000c6008800000000000
00000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006
c00000028000000940000002c1600002a0000002a000000280000002b0000002b0000000
1001800000000002c16000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffff000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002
220574d4643010000000000010000000000000012000000002000009475000094350200f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000000000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000004d000000c016000064010000f
50000008d0100001e01000064010000f50000002a0000002a000000090bba00000000000
00000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006
c00000028000000940000002c1600002a0000002a000000280000002b0000002b0000000
1001800000000002c16000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffff000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
fffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff00000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d464301000
0000000010000000000000012000000002000009455000094350200fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000250000000c000000010000002
80000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200002a010000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000081010000f2000000b20100002
5010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000027000000180000000
5000000000000000000000000000000250000000c000000050000004d0000007c1800008
3010000f6000000ae0100002101000083010000f60000002c0000002c000000c60088000
0000000000000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff000
00000006c0000002800000094000000e81700002c0000002c000000280000002d0000002
d0000000100180000000000e817000000000000000000000000000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffff
f000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000000000ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000f
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fff
fffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff0000000
00000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff00000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000ffffff000000000000000000ffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
fff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff1610000026060f002220574d4643010000000000010000000
000000012000000002000009435000094350200fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff004d0000007c18000083010000f6000000ae0100002101000083010000f60000002
c0000002c000000090bba0000000000000000000000803f00000000000000000000803f0
000000000000000ffffff00000000006c0000002800000094000000e81700002c0000002
c000000280000002d0000002d0000000100180000000000e817000000000000000000000
000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
fff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0
00000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffff000000000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffff
fffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
fff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
f000000000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000ffffff000
000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000ffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000000000fffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00250000000c00000001000000280000000c00000005000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
4000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000002c0200002a010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000010000002
50000000c00000004000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000aa010000f2000000d50100001f010000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000002700000018000000050000000000000000000000000000002
50000000c000000050000004d000000dc120000ac010000f6000000d10100001b010000a
c010000f60000002600000026000000c600880000000000000000000000803f000000000
00000000000803f0000000000000000ffffff00000000006c00000028000000940000004
812000026000000260000002800000027000000270000000100180000000000481200000
0000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
f000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000000000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffff
fffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff1610000026060f002220574d46430100000000000100000000000000120000000
02000009415000094350200ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff0
00000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff0000000000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000004d000000dc120000ac010000f
6000000d10100001b010000ac010000f60000002600000026000000090bba00000000000
00000000000803f00000000000000000000803f0000000000000000ffffff00000000006
c00000028000000940000004812000026000000260000002800000027000000270000000
1001800000000004812000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000000000
0000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000fffff
fffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff00000
0000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff00000000000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff000000fffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000000000
0ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffe00a00002
6060f00b615574d464301000000000001000000000000001200000094150000000000009
4350200ffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000002
50000000c00000001000000280000000c00000005000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002
c0200002a010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200002
a010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000170000007
50000002c000000be000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
20000007001000005000000f5ffffff00000000840300008403000090010000000000000
010002041007200690061006c00000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e
4da1300200f01302f10216d0d11000018dd130018000000909beb0236821303911f0130e
e14018ecaf113000e000000fcda1300e4f1130050e2eb020a6cf17724db130031e100306
0dd883090442000e6f113002f10216d21008a018c5f8d0250db13004a62013050e2eb021
8dd13000000000000000000449288300000130050e2eb0200000000450000008cdb13001
cce0b304500000008000000caf11300e6f1130080db1300e6f11300caf1130088dd13000
00000000000000000000000010000000000000048dc130088dd1300f8f02200005a00002
030f57788dd130008f0130048dc130044d60b3075d70b30000000000c000000070000006
476000800000000250000000c0000000500000054000000a00000001a000000780000002
7000000bc000000010000000060ea410060ea411a000000bc0000000e0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff680000003a0456043b044c043a0456044
10442044c042000430433043e04340405000000020000000600000006000000050000000
200000006000000050000000600000003000000060000000400000006000000060000002
50000000c00000003000000280000000c00000005000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002
c0200002a010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200002
a010000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000054000000e
e010000e5000000f3010000f2000000010000000060ea410060ea41ee010000e50000000
10000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000300000000
60000005400000058000000ee010000c9000000f9010000d6000000010000000060ea410
060ea41ee010000c9000000020000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff500000003200300006000000060000005400000058000000ee010000ae000000f
9010000bb000000010000000060ea410060ea41ee010000ae000000020000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff500000003400300006000000060000005
400000058000000ee01000092000000f90100009f000000010000000060ea410060ea41e
e01000092000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
00000003600300006000000060000005400000058000000ee01000076000000f90100008
3000000010000000060ea410060ea41ee01000076000000020000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff50000000380030000600000006000000540000006
0000000ee0100005b000000ff01000068000000010000000060ea410060ea41ee0100005
b000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
1003000300000000600000006000000060000005400000060000000ee0100003f000000f
f0100004c000000010000000060ea410060ea41ee0100003f000000030000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff540000003100320030000000060000000
600000006000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200002
a010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000040000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000020200008
200000017020000b0000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
20000007001000005000000f5ffffff00000000840300008403000090010000000000000
010002041007200690061006c00000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000e
4da1300200f01302f10216d0d11000018dd130018000000909beb0236821303911f0130e
e14018ecaf1130008000000fcda1300d8f1130050e2eb020a6cf17724db130031e100306
0dd883090442000daf113002f10216d21008a018c5f8d0250db13004a62013050e2eb021
8dd13000000000000000000449288300000130050e2eb02000000002a0000008cdb13001
cce0b302a00000008000000caf11300daf1130080db1300daf11300caf1130088dd13000
00000000000000000000000010000000000000048dc130088dd1300f8f02200005a00002
030f57788dd130008f0130048dc130044d60b3075d70b300000000006000000070000006
476000800000000250000000c00000005000000540000007c00000005020000840000001
2020000ae000000010000000060ea410060ea4105020000ae000000080000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5c0000003c043b043d042e00330440043
d042e0008000000060000000600000003000000040000000600000006000000030000002
50000000c00000003000000280000000c00000005000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000004000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002
c0200002a010000250000000c00000008000080280000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000250000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000005d00000047000000f20000006d000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000010000002
50000000c00000008000080190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000005d00000047000000f20000006d000000260000001c000000040000000
00000000300000000000000ffff0000250000000c000000040000001b000000100000006
100000050000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000360000001
00000007c000000500000001b000000100000006e0000005000000027000000180000000
5000000000000003366ff0000000000250000000c00000005000000280000000c0000000
1000000260000001c000000010000000000000001000000000000003333cc00250000000
c00000001000000280000000c00000004000000180000000c0000003366ff00190000000
c00000000000000120000000c000000020000002a000000180000006b0000004d0000007
000000052000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000
c0000000100000054000000a00000007f0000004a000000c500000057000000010000000
060ea410060ea417f0000004a0000000e0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff680000001a0456043b044c043a045604410442044c042000430433043
e04340407000000020000000600000006000000050000000200000006000000060000000
60000000300000006000000040000000600000006000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000005d00000047000000f20000006d000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000005
d00000047000000f20000006d000000260000001c0000000400000000000000030000000
000000099336600250000000c00000004000000280000000c000000010000001b0000001
00000006100000063000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000003
6000000100000007c000000630000001b000000100000006e00000063000000270000001
800000001000000000000009933660000000000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000260000001c00000005000000000000000100000000000000800080002
50000000c00000005000000280000000c00000004000000180000000c000000993366001
90000000c00000000000000120000000c000000020000002b000000180000006b0000006
00000007000000065000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff001
20000000c0000000100000054000000c40000007f0000005d000000ed0000006a0000000
10000000060ea410060ea417f0000005d000000140000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff740000001e04310441044f043304200043043a043b0430043
40435043d04380445042000430433043e043404080000000600000006000000060000000
400000003000000060000000500000006000000060000000600000006000000060000000
6000000060000000300000006000000040000000600000006000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000010000002
50000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000005d00000047000000f20000006d000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000
c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
800000000000000000000002c0200002a010000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
5000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000002c0200002a010000250000000c00000004000080280000000c0000000
1000000250000000c00000007000080280000000c00000005000000250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff09000000100000002c0200002a010000210000000
8000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff46000000340000002
8000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f0
000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000
e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b0200000
000050000000c022a01250205000000090200000000050000000102ffffff00040000000
4010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002
701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701f
fff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016042a0125020000000008000000fa02050000000000ffffff00040000002d010
00007000000fc020000ffffff000000040000002d010100050000000902ffffff0005000
0000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b042701210205000
50008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000fffff
f000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000
0002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01000007000
00016042a012502000000000400000004010d0004000000020102000e000000240305004
7004600e0014600e001ec004700ec0047004600040000002c0100000700000016042a012
502000000000700000015046d00ef0047005c00050000001402460047000500000014024
600e001050000001402ec00e001050000001402ec0047000500000014024600470004000
0002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d0101000
40000002d01000005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000
700000016042a0125020000000008000000fa0200000000000000000000040000002d010
40005000000140246004700050000000102ffffff000400000004010d000400000002010
100050000001302ec0047001c000000fb02f5ff000000000000900100000000000000204
17269616c000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002
d010500050000001402ec004400050000001302ec004a00050000001402c300440005000
0001302c3004a000500000014029900440005000000130299004a0005000000140270004
40005000000130270004a000500000014024600440005000000130246004a00050000001
402ec004700050000001302ec00e001050000001402ef004700050000001302e90047000
50000001402ef006a00050000001302e9006a00050000001402ef008b00050000001302e
9008b00050000001402ef00ae00050000001302e900ae00050000001402ef00cf0005000
0001302e900cf00050000001402ef00f200050000001302e900f200050000001402ef001
301050000001302e9001301050000001402ef003601050000001302e9003601050000001
402ef005701050000001302e9005701050000001402ef007a01050000001302e9007a010
50000001402ef009c01050000001302e9009c01050000001402ef00be01050000001302e
900be01050000001402ef00e001050000001302e900e001040000002d010200040000002
d0103001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d01040005000
0000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604250120020
5000500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010400050000000102f
fffff00050000000902ffffff00040000002c010000070000001604f300e501420043000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010500040000002d010100040000002d010400050000000102ffffff000
50000000902ffffff00040000002c010000070000001604f000e5014200430007000000f
c020100000000000000040000002d01070004000000f001010008000000fa02000003000
000ffff0000040000002d01010004000000f0010400050000001402c2005800040000000
4010d000400000002010100050000001302bb007a000500000013028f009c00050000001
302b500be00050000001302a500e00005000000130290000301050000001302a30024010
50000001302a60047010500000013029000680105000000130290008b010500000013028
b00ac010500000013026600cf01050000001402c200580007000000fc0200003366ff000
000040000002d01040008000000fa020000010000003333cc00040000002d01080004000
000f00101000500000009023366ff0005000000010200000000040000000201020007000
0001804c6005c00be005400040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e50142004300050000001402bb007a000400000004010d00040000000201020007000
0001804bf007e00b7007600040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e501420043000500000014028f009c000400000004010d00040000000201020007000
00018049300a0008b009800040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e50142004300050000001402b500be000400000004010d00040000000201020007000
0001804b900c200b100bb00040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e50142004300050000001402a500e0000400000004010d00040000000201020007000
0001804a900e400a100dc00040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e50142004300050000001402900003010400000004010d00040000000201020007000
0001804940007018c00ff00040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e50142004300050000001402a30024010400000004010d00040000000201020007000
0001804a70028019f002001040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e50142004300050000001402a60047010400000004010d00040000000201020007000
0001804aa004b01a2004301040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e50142004300050000001402900068010400000004010d00040000000201020007000
000180494006c018c006401040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e5014200430005000000140290008b010400000004010d00040000000201020007000
000180494008f018c008701040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e501420043000500000014028b00ac010400000004010d00040000000201020007000
00018048f00b0018700a801040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e501420043000500000014026600cf010400000004010d00040000000201020007000
00018046a00d3016200cb01040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010
800050000000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f
000e50142004300040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d01080005000
0000102000000000500000009023366ff00040000002c010000070000001604f300e5014
2004300040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010400040000002d0108000500000001020
00000000500000009023366ff00040000002c0100000700000016042a012502000000000
8000000fa0200000000000000000000040000002d01010004000000f0010800050000001
4024600e001050000000102ffffff000400000004010d000400000002010100050000001
302ec00e001050000001402ec00dd01050000001302ec00e301050000001402d000dd010
50000001302d000e301050000001402b500dd01050000001302b500e3010500000014029
900dd010500000013029900e3010500000014027d00dd010500000013027d00e30105000
00014026200dd010500000013026200e3010500000014024600dd010500000013024600e
301040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010500040000002d010400040000002d010100050000000102fffff
f000500000009023366ff00040000002c010000070000001604250120020500050004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010500040000002d010400040000002d010100050000000102ffffff0005000
00009023366ff00040000002c010000070000001604f200e40143004400040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010500040000002d010400040000002d010100050000000102ffffff000500000009023
366ff00040000002c010000070000001604ef00e40143004400040000002d01070004000
000f001040008000000fa0200000300000099336600040000002d01040004000000f0010
100050000001402e00058000400000004010d000400000002010100050000001302d2007
a00050000001302c8009c00050000001302dc00be00050000001302cd00e000050000001
302b10003010500000013025d002401050000001302c4004701050000001302a40068010
50000001302d0008b01050000001302d400ac01050000001302ab00cf01050000001402e
000580007000000fc020000993366000000040000002d01010008000000fa02000001000
00080008000040000002d01080004000000f001040005000000090299336600050000000
102000000000400000002010200070000001b04e3005b00dd005500040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400050000001402d2007a0004000
00004010d000400000002010200070000001b04d5007d00cf007700040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400050000001402c8009c0004000
00004010d000400000002010200070000001b04cb009f00c5009900040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400050000001402dc00be0004000
00004010d000400000002010200070000001b04df00c100d900bc00040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400050000001402cd00e00004000
00004010d000400000002010200070000001b04d000e300ca00dd00040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400050000001402b100030104000
00004010d000400000002010200070000001b04b4000601ae000001040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e401430044000500000014025d00240104000
00004010d000400000002010200070000001b04600027015a002101040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400050000001402c400470104000
00004010d000400000002010200070000001b04c7004a01c1004401040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400050000001402a400680104000
00004010d000400000002010200070000001b04a7006b01a1006501040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400050000001402d0008b0104000
00004010d000400000002010200070000001b04d3008e01cd008801040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400050000001402d400ac0104000
00004010d000400000002010200070000001b04d700af01d100a901040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400050000001402ab00cf0104000
00004010d000400000002010200070000001b04ae00d201a800cc01040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336
600040000002c010000070000001604ef00e40143004400040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000
0002d010100040000002d010800050000000102000000000500000009029933660004000
0002c010000070000001604f200e40143004400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010
100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336600040000002c010
0000700000016042a012502000000001c000000fb02f1ff000000000000bc02000000000
0000020417269616c0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
40000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002
d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
100040000002d0108000500000001020000000005000000090299336600040000002c010
0000700000016043b00e6010b003f0005000000090200000000050000000102ffffff000
400000004010d0004000000020101005e000000320a100041003a000000cab3ebfceab3f
1f2fc20b320eee1f1ffe3e820f3eaebe0e4e5ede8f520f3e3eee420e720ede5f0f3f5eee
ceef1f2b320ede020e1b3f0e6e0f520090004000a0009000800040007000600090004000
40004000900090008000900060008000400070008000a0008000a0009000900080008000
4000700060009000a000400070004000900080009000700080009000b000900080006000
40003000900080004000900040009000a0008000800040024000000320a2400ce0013000
000d3eaf0e0bfede820f3203230303620f0eef6b3e409000800090008000400090009000
30007000400080008000800080004000900090008000400040000002d010600040000002
d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010800050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042a012502000000000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016042a01250200000000040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016042a01250200000000040000002d0105000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010500040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016042a01250200000000040000000
4010d00040000000201010009000000320ae500390001000000301906000c000000320ab
c002d0003000000313030060600060006000c000000320a92002d0003000000323030060
600060006000c000000320a69002d0003000000333030060600060006000c000000320a3
f002d000300000034303006060006000600040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0101000
40000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016042a01250200000000040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002
d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6042a01250200000000040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010800050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160419015800f2003
3000400000004010d00040000000201010007000000fc020000000000000000040000002
d01090009070000410bc6008800210021000000000021002100f50035002800000022000
000220000000100180000000000d00d000000000000000000000000000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000009070000410b090bba00210021000000000021002100f5003500280000002
2000000220000000100180000000000d00d000000000000000000000000000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffff
f000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff00000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000040000002d01010004000000f0010900040000002d010600040000002
d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010800050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042a012502000000000
40000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010500040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c01000007000000160419017a00f20056000400000004010d000
40000000201010007000000fc020000000000000000040000002d01090009070000410bc
6008800210021000000000021002000f5005800280000002200000022000000010018000
0000000d00d000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000090700004
10b090bba00210021000000000021002000f500580028000000220000002200000001001
80000000000d00d000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000000000000000ffffffffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff000000fffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000004000
0002d01010004000000f0010900040000002d010600040000002d010500040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010500040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c0100000700000016042a01250200000000040000002d01060004000
0002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002
d010100040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c01000007000000160424019c00f2006d000400000004010d00040000000201010007000
000fc020000000000000000040000002d010900790b0000410bc60088002b002b0000000
0002b002a00f6006f00280000002c0000002c0000000100180000000000b016000000000
000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000ffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
fff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000
000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fff
fff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffff000000000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000
000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff790b0000410b090bba002
b002b00000000002b002a00f6006f00280000002c0000002c0000000100180000000000b
016000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000ffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000
000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fff
fff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffff000000000000000000ffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fff
fff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff040000002
d01010004000000f0010900040000002d010600040000002d010500040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016042a01250200000000040000002d010600040000002
d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010
100040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
0000700000016041d01be00f20096000400000004010d00040000000201010007000000f
c020000000000000000040000002d010900bd080000410bc600880025002500000000002
5002400f5009800280000002600000026000000010018000000000038110000000000000
00000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000
00000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
fffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff0
00000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff0
00000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000
000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000bd080000410b090bb
a00250025000000000025002400f50098002800000026000000260000000100180000000
0003811000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff0000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
f000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000040000002d01010004000000f0010900040000002d010600040000002d01050004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010500040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016042a01250200000000040000002d010
600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000
40000002d010100040000002d010800050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016042101e000f200b4000400000004010d000400000002010
10007000000fc020000000000000000040000002d0109000f0a0000410bc600880028002
8000000000028002700f600b6002800000029000000290000000100180000000000dc130
00000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000f
fffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000
000ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
f000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff0000000000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000000000
0ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000f0a0000410b090bba002
80028000000000028002700f600b6002800000029000000290000000100180000000000d
c13000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
f000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000
000ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0000000ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff000000000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
fffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff0000000
00000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00040000002d0101000
4000000f0010900040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000
0002d010100040000002d010800050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016042a01250200000000040000002d010600040000002d0105000
40000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01010004000
0002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
000160421010301f200d6000400000004010d00040000000201010007000000fc0200000
00000000000040000002d0109000f0a0000410bc6008800280028000000000028002800f
600d8002800000029000000290000000100180000000000dc13000000000000000000000
000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffff
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff00000000000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffff000000000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff0
00000ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000f0a0000410b090bba00280028000000000028002
800f600d8002800000029000000290000000100180000000000dc1300000000000000000
0000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000fff
fffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffff000000000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff00000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff0000000
00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00040000002d01010004000000f001090004000
0002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002
d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6042a01250200000000040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010800050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041c012401f200f
d000400000004010d00040000000201010007000000fc020000000000000000040000002
d010900b9070000410bc6008800230023000000000023002200f600ff002800000024000
000240000000100180000000000300f000000000000000000000000000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff00000000000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffb9070
000410b090bba00230023000000000023002200f600ff002800000024000000240000000
100180000000000300f000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffff
f000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffff
f000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
f000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000
0000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff040000002d0101000
4000000f0010900040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000
0002d010100040000002d010800050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016042a01250200000000040000002d010600040000002d0105000
40000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01010004000
0002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
000160420014701f2001b010400000004010d00040000000201010007000000fc0200000
00000000000040000002d0109000f0a0000410bc6008800280028000000000028002800f
5001d012800000029000000290000000100180000000000dc13000000000000000000000
000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffffffffff000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff0
00000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000f
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000
000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
f000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff00000000000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff0
00000ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000f0a0000410b090bba00280028000000000028002
800f5001d012800000029000000290000000100180000000000dc1300000000000000000
0000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffffffffff000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
fff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000
000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
f000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff00000
0ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff0000000
00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00040000002d01010004000000f001090004000
0002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002
d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6042a01250200000000040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010800050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160425016801f2003
8010400000004010d00040000000201010007000000fc020000000000000000040000002
d010900b50c0000410bc60088002d002d00000000002d002c00f5003a01280000002e000
0002e00000001001800000000002819000000000000000000000000000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000000000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000
0ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000
000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffff
f000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000000000ffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000
0000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0
00000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000b50c0000410b0
90bba002d002d00000000002d002c00f5003a01280000002e0000002e000000010018000
00000002819000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffff000000000000000000ffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff00000
0ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000f
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffff
fffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff0
00000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
fff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffff
fffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffff
fffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff0000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff0000040000002d01010004000000f00109000
40000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01010004000
0002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016042a01250200000000040000002d010600040000002d010500040000002d0106000
40000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d01080005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160422018b01f
2005d010400000004010d00040000000201010007000000fc02000000000000000004000
0002d010900370b0000410bc60088002a002a00000000002a002a00f5005f01280000002
b0000002b00000001001800000000002c16000000000000000000000000000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffff000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff0000000000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000ffffff000000f
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000370b0000410b090bba002a002
a00000000002a002a00f5005f01280000002b0000002b00000001001800000000002c160
00000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000ffffff0
00000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff0
00000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff0
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000000000
00000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff0
00000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff0
00000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000f
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffff
fffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000040000002d01010004000000f0010900040000002d010600040000002d010
500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010800050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c0100000700000016042a0125020000000004000
0002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010500040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c0100000700000016042501ac01f2007c010400000004010d0004000
0000201010007000000fc020000000000000000040000002d010900150c0000410bc6008
8002c002c00000000002c002b00f6007e01280000002d0000002d0000000100180000000
000e817000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
fffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000fff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000000000
0000000ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000
000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000000000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000000000
0ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
fffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffff
fffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff0000000
00000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000000000ffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffff
fffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000f
fffff000000000000000000ffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffff
fffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00150c0000410b090bba002c002c000
00000002c002b00f6007e01280000002d0000002d0000000100180000000000e81700000
0000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff00000
0000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
f000000000000ffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffff
f000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fffffffff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0000000
00000000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000ffffff00000
0fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00000
0ffffffffffffffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000
000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffff
fffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000000000fffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff00000
0000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff0000000
00000000000ffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffff
fffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff00f
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff0
00000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffff00fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff00fffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffff00040000002d01010004000000f0010900040000002
d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010
800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042
a01250200000000040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002
d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010800050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016041f01cf01f200a4010
400000004010d00040000000201010007000000fc020000000000000000040000002d010
90045090000410bc6008800260026000000000026002600f600a60128000000270000002
700000001001800000000004812000000000000000000000000000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000
000000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000
000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000
000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000000000ffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffff
fff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000
000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff000
000ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000
000000000ffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000ffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000450900004
10b090bba00260026000000000026002600f600a60128000000270000002700000001001
800000000004812000000000000000000000000000000000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
fff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000000000000000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffff
fffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffffffffff000000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fff
fff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffff000000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000000000ffffffffffff000000000
000000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fff
fffffffff000000000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000000000000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000ffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000ffffffffffff000000fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff000000000000ffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffff000000ffffffffffff000000ffffff000000000000fff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffff000000000000ffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000000000ffffff000000000000ffffff000000fffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000ffffff000000000000fff
fffffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fff000000000000ffffff000000ffffffffffff000000ffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000000000fffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000
000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffff000000fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff000000040000002d01010004000
000f0010900040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002
d010100040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016042a01250200000000040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0101000
40000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016042a01250200000000040000002d010600040000002d010500040000002d010
600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d0108000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604be002
b00750017000400000004010d0004000000020101001c000000fb02f5ff0000840384039
0010000000000100020417269616c0000000000000000000000000000000000000000000
00000000000040000002d0109001c000000320abc001a000e000000eab3ebfceab3f1f2f
c20f3e3eee40500020005000600050002000600050006000300060004000600060004000
0002d01050004000000f0010900040000002d010600040000002d010500040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010500040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c0100000700000016042a01250200000000040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000
40000002d010100040000002d010800050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016042a012502000000000400000004010d000400000002010
10009000000320ae500e80101000000301905000a000000320ac900e8010200000032300
50006000a000000320aae00e801020000003430050006000a000000320a9200e80102000
0003630050006000a000000320a7600e801020000003830050006000c000000320a5b00e
80103000000313030060500060006000c000000320a3f00e801030000003132300605000
6000600040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010800050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016042a012502000000000
40000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010500040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604b00010028200fb010400000004010d000
4000000020101001c000000fb02f5ff00008403840390010000000000100020417269616
c000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0109001
3000000320aae00fe0108000000ecebed2ee3f0ed2e08000600060003000400060006000
300040000002d01050004000000f0010900040000002d010600040000002d01050004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010500040000002d010100040000002d010800050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016042a01250200000000040000002d010
00004000000f0010800040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d0100000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046d00e
f0047005c00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010000050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046d00ef0047005
c0008000000fa02000003000000ffff0000040000002d010800050000001402500060000
400000004010d00040000000201010005000000130250007a0005000000140250006d000
7000000fc0200003366ff000000040000002d01090004000000f001010008000000fa020
000010000003333cc00040000002d01010004000000f00108000500000009023366ff000
50000000102000000000400000002010200070000001804530070004d006a00050000000
90200000000050000000102ffffff0004000000020101001c000000320a4a007d000e000
000cab3ebfceab3f1f2fc20f3e3eee407000200060006000500020006000600060003000
600040005000600040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010900040000002d01010005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046d00ef004
7005c00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010900040000002d010100050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046d00ef0047005c000
8000000fa0200000300000099336600040000002d01080004000000f0010100050000001
402630060000400000004010d00040000000201010005000000130263007a00050000001
40263006d0007000000fc020000993366000000040000002d01010004000000f00109000
8000000fa0200000100000080008000040000002d01090004000000f0010800050000000
90299336600050000000102000000000400000002010200070000001b046600700060006
a0005000000090200000000050000000102ffffff00040000000201010025000000320a5
d007d0014000000cee1f1ffe320f3eaebe0e4e5ede8f520f3e3eee408000600060006000
400030006000500060006000600050006000600060003000600040006000600040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010500040000002d010100040000002d010900050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016046d00ef0047005c00040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010100040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016042a01250200000000040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000
0002d010100040000002d010900050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016042a0125020000000007000000fc02000000000000000004000
0002d01080004000000f0010100040000002d01020004000000f0010900040000002d010
600040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002701ffff030000000000

Діаграма 4.

Таким чином, у 2006 році на біржах збільшились обсяги укладених угод за
рахунок збільшення обсягів продажу сільськогосподарської продукції,
палива, продуктів харчування. На фондовому ринку України спостерігалось
зменшення продажу акцій та похідних цінних паперів.

Біржова діяльність поширена на всі регіони України. За 2006 рік на
біржах, що діють у 5 регіонах України, було укладено більше 90 відсотків
усіх біржових угод.

?aa?iieIeoiia aaaa o caaaeueiiio ianyc? a??aeiaiai iai?ioo,
%2005 ?.2006 ?.i. Ee?a31,754,6Ee?anueea iaeanoue25,115,8Iieoaanueea
iaeanoue12,88,0Aei?i?iiao?ianueea iaeanoue9,77,5Ieeiea?anueea
iaeanoue5,45,9

I?ioyaii 2006 ?ieo a??aeaie i?noa Ee?aa i?iaaaeaii 4299 oi?a?a, ui ia
549 oi?a?a a?eueoa i?ae o ieioeiio ?ioe?. Ia a??aeiaeo oi?aao aeey
i?iaeaaeo aoei cai?iiiiiaaii oiaa??a oa iineoa ia noio 19356,5 iei.
a?eaaiue oa oeeaaeaii 15270 oaiae ia noio 13319,4 iei. a?eaaiue, ui ia
7310,6 iei. a?eaaiue a?eueoa, i?ae o 2005 ?ioe?, aiane?aeie /iai aei
athaeaeaoo a?ae?aoiaaii 4355,3 oen. a?eaaiue.

A??aeiaa oi?a?aey a i?no? Ee?a? i?aaenoaaeaia niioiaei ?eieii – 97,5
a?aenioea a?ae caaaeueii? e?eueeino? oeeaaeaieo oaiae ? oi?aa?aeiei –
2,5 a?aenioea a?ae caaaeueii? e?eueeino? oeeaaeaieo oaiae. Ca niioiaeie
eiio?aeoaie oeeaaeaii 14894 oaiaee ia noio 11681,4 iei. a?eaaiue, ui
noaiiaeoue 87,7 a?aenioea a?ae caaaeueii? aa?oino? oeeaaeaieo oaiae. O
no?oeoo?? aa?oino? oeeaaeaieo niioiaeo oaiae ca 2006 ??e iaea?eueoa
ieoiia aaaa o caaaeueiiio ianyc? i?eiaaea? ia iaooo ne?o 61,5 a?aenioea
a?ae caaaeueii? aa?oino? oeeaaeaieo oaiae, n?eueainii?iaeoeoe?th – 9,5
a?aenioea, oe?ii? iaia?e – 8 a?aenioea, c i?iaeaaeo ?ioeo aeae?a oiaa??a
– 7,3 a?aenioea, i?iiai oa aooai ne?aieaiee – 6,9 a?aenioea, aaciaee
eiiaeainao – 3,4 a?aenioea, ia?ooii?noue – 1,8 a?aenioea oa i?iaeoeoe
oa?/oaaiiy – 0,6 a?aenioea.

Ca oi?aa?aeieie eiio?aeoaie oeeaaeaii 376 oaiae, aa?o?noue yeeo neeaea
1638 iei. a?eaaiue, ui noaiiaeoue 12,3 a?aenioea a?ae caaaeueii?
aa?oino? oeeaaeaieo oaiae. O no?oeoo?? aa?oino? oeeaaeaieo oi?aa?aeieo
eiio?aeo?a ca 2006 ??e iaea?eueoa ieoiia aaaa o caaaeueiiio ianyc?
i?eiaaea? ia n?eueainii?iaeoeoe?th 76,7 a?aenioea a?ae caaaeueii?
aa?oino? oeeaaeaieo oaiae oa i?iaeoeoe oa?/oaaiiy – 23,3 a?aenioea.

Ia a??aeao Ee?anueei? iaeano? o 2006 ?ioe? aoei i?iaaaeaii 227 oi?a?a, a
?acoeueoao? yeeo oeeaaeaii 987 oaiae ia caaaeueio noio 3851,5 iei.
a?eaaiue oa a?ae?aoiaaii aei athaeaeaoo 230,5 iei. a?eaaiue.

A??aeiaa oi?a?aey Ee?anueei? iaeano? i?aaenoaaeaia a iniiaiiio niioiaei
?eieii. O no?oeoo?? aa?oino? oeeaaeaieo niioiaeo oaiae ca 2006 ??e
iaea?eueoa ieoiia aaaa o caaaeueiiio ianyc? i?eiaaea? ia
n?eueainii?iaeoeoe?th 99,97 a?aenioea a?ae caaaeueii? aa?oino?
oeeaaeaieo oaiae ia caaaeueio noio 2850,4 oen. a?eaaiue oa i?iaeoeoe
oa?/oaaiiy – 0,03 a?aenioea.

Ia a??aeiaeo oi?aao Iieoaanueei? iaeano? o 2006 ?ioe? i?iaaaeaii 5361
oi?a?a. Aeey i?iaeaaeo aoei cai?iiiiiaaii oiaa??a ia noio 1428,6 iei.
a?eaaiue ? iaeaea ia oaeo ae noio oeeaaeaii 5937 oaiae, a ?acoeueoao?
/iai aei athaeaeaoo a?ae?aoiaaii 70,1 oen. a?eaaiue.

A??aeiaa oi?a?aey a Iieoaanuee?e iaeano? i?aaenoaaeaia niioiaei ?eieii –
oeeaaeaii 5641 oaiaee ia caaaeueio noio 357,3 iei. a?eaaiue, ui neeaaea?
25 a?aenioe?a a?ae caaaeueii? aa?oino? oeeaaeaieo oaiae ? oi?aa?aeiei
?eieii – oeeaaeaii 296 oaiae ia caaaeueio noio 1071,3 iei. a?eaaiue, ui
neeaaea? 75 a?aenioe?a a?ae caaaeueii? aa?oino? oeeaaeaieo oaiae.

O no?oeoo?? aa?oino? oeeaaeaieo niioiaeo oaiae Iieoaanueei? iaeano? ca
2006 ??e iaea?eueoa ieoiia aaaa o caaaeuei?e aa?oino? oeeaaeaieo oaiae
i?eiaaea? ia n?eueainii?iaeoeoe?th – 92,1 a?aenioea a?ae caaaeueii?
aa?oino? oeeaaeaieo oaiae, ia?ooii?noue – 1,5 a?aenioea, o?ainii?oi?
caniae – 4,2 a?aenioea, c i?iaeaaeo oe?iieo iaia??a – 0,3 a?aenioea. O
no?oeoo?? aa?oino? oeeaaeaieo oi?aa?aeieo eiio?aeo?a ca 2006 ??e
iaea?eueoa ieoiia aaaa o caaaeueiiio ianyc? i?eiaaea? ia
n?eueainii?iaeoeoe?th 77,4 a?aenioea a?ae caaaeueii? aa?oino? oeeaaeaieo
oaiae oa i?iaeoeoe oa?/oaaiiy – 22,6 a?aenioea.

Ca 2006 ??e ia a??aeao Aei?i?iiao?ianueei? iaeano? a?aeaoeiny 2506
oi?a?a, a ?acoeueoao? /iai aoei oeeaaeaii 4685 a??aeiaeo oaiae ia
caaaeueio noio 1950,1 iei. a?eaaiue, ca ?acoeueoaoaie ??/ii?
ae?yeueiino? aei athaeaeaoo a?ae?aoiaaii 503,9 oen. a?eaaiue.

A??aeiaa oi?a?aey oiaa?aie ai?iaeiaae 2006 ?ieo i?aaenoaaeaia niioiaei
?eieii – oeeaaeaii 3625 oaiae ia caaaeueio noio 1304,1 iei. a?eaaiue oa
oi?aa?aeiei ?eieii – 69 oaiae ia 644,6 iei. a?eaaiue.

O oiaa?i?e no?oeoo?? ianya?a aa?oino? oeeaaeaieo niioiaeo oaiae
ia?aaaaeaea /anoea n?euenueeiainiiaea?nueei? i?iaeoeoe?? 86,2 a?aenioea
a?ae caaaeueiiai ianyao aa?oino? oeeaaeaieo oaiae, c i?iaeaaeo
ia?ooiiino? – 5,4 a?aenioea, c i?iaeaaeo ?ioeo aeae?a oiaa??a – 4
a?aenioea, c iia?aoe?e ii oe?iieo iaia?ao – 1,3 a?aenioea, c i?iaeaaeo
aoa?eey eai’yiiai – 1,6 a?aenioea, c i?iaeaaeo o?ainii?oieo cania?a –
1,1 a?aenioea. O no?oeoo?? aa?oino? oeeaaeaieo oi?aa?aeieo eiio?aeo?a ca
2006 ??e iaea?eueoa ieoiia aaaa o caaaeueiiio ianyc? i?eiaaea? ia
n?eueainii?iaeoeoe?th 97,2 a?aenioea a?ae caaaeueii? aa?oino? oeeaaeaieo
oaiae oa c i?iaeaaeo oe?iieo iaia??a – 2,8 a?aenioea.

Ca 2006 ??e ia a??aeao Ieeiea?anueei? iaeano? i?iaaaeaii 3181 oi?a?a,
oeeaaeaii 4865 oaiae ii ?aae?caoe?? oiaa??a ia noio 1818,9 iei. a?eaaiue
oa ca ?acoeueoaoaie ??/ii? ae?yeueiino? a?ae?aoiaaii aei athaeaeaoo 70,7
oen. a?eaaiue.

A??aeiaa oi?a?aey o Ieeiea?anuee?e iaeano? i?aaenoaaeaia a iniiaiiio
niioiaei ?eieii 99,94 a?aenioea a?ae caaaeueii? e?eueeino? oeeaaeaieo
oaiae oa aoee oeeaaeai? 3 o’th/a?ni? oaiaee c i?iaeaaeo o?ainii?oieo
cania?a.

O oiaa?i?e no?oeoo?? ianya?a aa?oino? oeeaaeaieo niioiaeo oaiae
ia?aaaaeaea /anoea n?euenueeiainiiaea?nueei? i?iaeoeoe?? 94,97 a?aenioea
a?ae caaaeueiiai ianyao aa?oino? oeeaaeaieo oaiae, c i?iaeaaeo
ia?ooiiino? – 3,3 a?aenioea, c i?iaeaaeo ?ioeo aeae?a oiaa??a – 0,8
a?aenioea, c i?iaeaaeo o?ainii?oieo cania?a – 0,7 a?aenioea.

I?iaaaeaiee aiae?c uiaei ae?yeueiino? a??aeiaiai oiaa?iiai ?eieo ia
Oe?a?i? na?ae/eoue i?i ?nioaaiiy ?yaeo i?iaeai uiaei ae?yeueiino?
oiaa?ieo a??ae, a naia:

a?aenooi?noue aacia?a?aiiai, iino?eii ae?th/iai iaoai?cio aeyaeaiiy oe?i
ia aioo??oiueiio a??aeiaiio aa?a?iiio ?eieo. I?e/eia – iaaaaeaiiy
oiaa?iae?iaiee?a (?aoi?iiaaieo ainiiaea?noa oa oa?ia??a) aeaeea?oaaoe
oeyoii ?aae?caoe?? ia i?ici?iio ?eieo ianyae oa oe?ie ?aae?caoe??
ae?iaeaii? ieie i?iaeoeoe??;

a?aenooi?noue i?ici?eo i?aaee eiai ?iaioe oa neii?aeeiiaaieo ae?e a??ae,
io?oe?eii? ?ioi?iaoe?? i?i ?o ae?yeuei?noue oa oi?ioaaiiy aenii?oieo
ia?o?e ia iicaa??aeiaiio ?eieo, ui ia aeicaiey? noi?ioaaoe ?aaeueio
oe?io ia n?euenueeiainiiaea?nueeo i?iaeoeoe?th;

caeo/aiiy aei a?aee?eoeo ioae?/ieo oi?a?a oe?ieiai eiea
n?eueoicoiaa?iae?iaiee?a, eiia?oe?eieo no?oeoo?, iina?aaeieoeueeeo o??i,
ye? i?aoeththoue ca i?yieie aeiaiai?aie ? ca oe?iaie, ye?
«a?ae??ciythoueny» a?ae ?eieiaeo;

a??ae? a iaeanoyo ua ia iathoue nooo?aiai aieeao ia oi?ioaaiiy oiaa?ieo
?eie?a;

a?aenooi?noue ?aaeueii? ?io?ano?oeoo?e aa?a?iiai ?eieo, a?aenooi?noue
aai a??ooaeuei?noue oeaio?aeueiiai noa?aeiy no?oeoo?e – ?aeiiiiai
oi?a?aaeueiiai aeiio c ooieoe?yie a?iea?nueei? eiioi?e ?aa?iiaeueii?
a??ae?, a ca’yceo c /ei iaaeinoaoiy eiioeaio?aoe?y ia’?i?a i?iaeoeoe??
aeey caeo/aiiy ia a??aeo o?aeaea??a ? i?aai?caoe?e ?aaeueieo oi?a?a;

iecueeee a?aenioie oeeaaeaiiy oi?aa?aeieo eiio?aeo?a, ui aieeaa? ia
??cea eieeaaiiy oe?i ia n?euenueeiainiiaea?nueeo i?iaeoeoe?th;

iaaei?aaaeaii aaeeea e?euee?noue oiaa?ieo a??ae a Oe?a?i? (ia?aaaaeia
a?eueo?noue c yeeo ia a?aeiia?aea? nai?io noaoono oa i?ecia/aiith) oa
iaaeineiiae?noue caeiiiaeaanoaa, ui ?aaoeth? ii?yaeie ?o ooai?aiiy oa
ae?yeueiino?.

A?aaoethaaiiy i?iaeai ia i?aai?ciaaiiio aa?a?iiio ?eieo iio?aao?
?ic?iaeaiiy aeiiii?/ieo aaaeae?a aeey caioi/aiiy eiioeaio?aoe??
iia?aoe?e eoi?ae?-i?iaeaaeo, ui noai?eoue iiaeeea?noue aieeao aea?aeaae
ia oe?iiao neooaoe?th aeey caeaaeaeaiiy naciiieo oa iaaei?aaaeaieo
oe?iiaeo eieeaaiue /a?ac ?ioa?aaioe?ei? iia?aoe?e, ui a naith /a?ao
aeicaieeoue caiia?aoe ao?aoai ye aeioiae?a ae?iaiee?a, oae ?
aeiaeaoeiaeo athaeaeaoieo eioo?a. Aeei?enoaiiy eaaaeueieo eaiae?a
?aae?caoe?? ae?iaeaii? i?iaeoeoe?? i?aeaeueoue i?eaaaeea?noue
aa?iae?iaieoeoaa aeey ?iaanooaaiiy.

Ia aeeiiaiiy i. 1.2.12 iinoaiiae Eaa?iaoo I?i?no??a Oe?a?ie a?ae
20.01.2006 ?42 uiaei oi?ioaaiiy i?aai?ciaaieo oiaa?ii-ne?iaeiieo ?eie?a
oa ioieoo 90 iinoaiiae Aa?oiaii? ?aaee Oe?a?ie a?ae 30.11.2006 ?397 «I?i
Ia?niaeoeaiee ieai caeiiiaeaa/eo ?ia?o Aa?oiaii? ?aaee Oe?a?ie i’yoiai
neeeeaiiy» noiniaii ?ic?iaeaiiy i?iaeoo Caeiio Oe?a?ie «I?i oiaa?io
a??aeo» a iia?e ?aaeaeoe??, I?iaeiiii?ee ?acii ?c I?i’thnoii, I?io?iii,
Aea?aeaaiith iiaeaoeiaith aaei?i?no?aoe??th, I?ii?iiiie?oeee,
I?iaa?iiie?oeee, Aea?aeieoneoaeaith, Aea?aei?aei?e?iieoeoaii,
Aea?aeo?iiineoa ?ic?iaeaiee i?iaeo Caeiio Oe?a?ie «I?i oiaa?io a??aeo» a
iia?e ?aaeaeoe??, yeee aoa noaaeaiee Eaa?iaoii I?i?no??a Oe?a?ie oa
iiaeaiee Aa?oiai?e ?aae? Oe?a?ie (?a?no?aoe?eiee ?3256 a?ae 02.03.2007).

I?iaeo Caeiio aeaoae?co? iaoai?ci cae?eniaiiy aea?aeaaiiai iaaeyaeo ?
?aaoethaaiiy a??aeiaiai oiaa?iiai ?eieo, a naia:

?ic?iaeaiiy ii?iaoeaii-i?aaiaeo aeo?a uiaei ooieoe?iioaaiiy a??aeiaiai
oiaa?iiai ?eieo oa ?o caoaa?aeaeaiiy o aeiaaeeao, ia?aaeaa/aieo
caeiiiaeaanoaii;

aecia/aiiy eaae?o?eaoe?eieo aeiia aei ae?yeueiino? oiaa?ieo a??ae;

ae?aaeeoaoe?y oiaa?ieo a??ae ca?aeii c onoaiiaeaiei Eaa?iaoii I?i?no??a
Oe?a?ie ii?yaeeii oa eiio?ieue ca aeiaea?aeaiiyi oiia ae?aaeeoaoe??;

eiio?ieue ca ae?yeuei?noth oiaa?ieo a??ae.

Nienie e?oa?aoo?e

1. Aaeuo A.N., Aeie/aiei N.E. Ae?aeaaia i?aai: E?aoeee o/aaiue eo?n. –
I.: II?IA; Eio?a-I, 2001. – 192 c.

2. Aeaaoy?aaa I.E., Eaiaeeineay I.E. Ae?aeaaia aeaei: O/aaiee: – I.:
Aaiee e ae?aee; THIEOE, 1997. – 503 c.

3. AEoeia A.O. Oeaiiua aoiaae e oiiaeiaua ?uiee: O/aaiia iiniaea. – I.:
Aaiee e ae?aee; THIEOE, 1995. – 224 n.

4. C?i/aiei O.A. Nenoaia ?a?iiaenueeeo oiiaeiaeo a??ae: ia?niaeoeae
eiinie?aeaoe?? oa oi?aa?nae?caoe?? // Oi?ioaaiiy ?eieiaeo a?aeiinei a
Oe?a?i? (oe?.). – 2006. – ?11. – C.49–53

5. E?aa/aiei N.A. Ninoiyiea ooieoeeiie?iaaiey oiaa?iuo ae?ae //
Aeiiii?ea AIE (oe?.). – 2006. – ?9. – C.98–105

6. Eyeei A.A., Ai?iaueaa I.A. Oeaiiua aoiaae e oiiaeiaay ae?aea. – I.:
Oeeeiu, 1998. – 232 c.

7. Iaca?/oe I., Eo?aaoeueeee A. Oiiaeia? a??ae? oa iicaa??aeia? O?N:
noiae?noue ? a?aei?iiino? i?ae ieie // Aeiiii?ea Oe?a?ie (oe?.). –
2005. – ?11. – C.21–30

8. O?iainia? iineoae Oe?a?ie: A 6 o. O. 3: Aioeeeeiiaaee/iee aeia?aeiee:
Iaoeiaa aeaeaiiy. – E.: Oe?aeaieiaeaeaa, 2001. – 658 c.

9. O?iainia? iineoae Oe?a?ie: A 6 o. O. 4: Aioeeeeiiaaee/iee aeia?aeiee:
Iaoeiaa aeaeaiiy. – E.: Oe?aeaieiaeaeaa, 2001. – 754 c.

10. Oeeaaieiaa O.I., Iao?aoei E.I., Eaeue/aiei O.A. I?aeia?iaeia
oi?a?aey: Iaa/aeueiee iin?aiee: Iaa/aeueia aeaeaiiy. – E.: EIAO, 2001. –
488 c.

11. *aeaeaaaa E.A. E aii?ino ia ii?aaeaeaiee iiiyoey «oiiaeiaay
ae?aea» // Oeiainiaue aecian (?on.). – 2002. – ?1. – C.16–20

12. Oaeoaeueei A.I. O?iainiaee ?eiie: Iaa/aeueiee iin?aiee. – E.:
Ciaiiy-I?an, 2002. – 536 c. – ISBN 966–7767–29–9

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020