.

Безготівкові розрахунки в іноземній валюті за експортно-імпортними операціями, їх види та характеристика

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 8553
Скачать документ

53

Курсова робота

на тему: Безготівкові розрахунки в іноземній валюті за
експортно-імпортними операціями, їх види та характеристика

Зміст

Вступ

1. Методологічні засади використання безготівкових розрахунків при
розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

1.1 Використання різних форм міжнародних розрахунків при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності

1.2 Види акредитивів, які використовуються у міжнародній торгівлі

2. Аналіз використання безготівкових розрахунків за експортно-імпортними
операціями

2.1 Сучасний стан ринку безготівкових розрахунків в Україні у
зовнішньоекономічній діяльності

2.2 Практика роботи КБ “Експобанк” щодо організації експортно –
імпортних операцій

3. Проблеми та перспективи розвитку безготівкових форм розрахунків в
Україні

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Формування в Україні ринкової економіки створює сприятливі умови для
розширення зовнішньоекономічної діяльності та валютно-фінансової
самостійності українських суб’єктів господарювання. Тому фінансовому
менеджменту вітчизняних підприємств при плануванні та здійсненні
експортно-імпортних операцій необхідно правильно обирати та
використовувати найбільш ефективні форми міжнародних розрахунків, які б
не тільки захищали від ризиків, що супроводжують зовнішню торгівлю, а й
забезпечували надійність та належне виконання умов зовнішньоекономічних
контрактів, мінімізацію витрат, сприяли нормальному кругообігу коштів,
що є на сьогодні актуальним.

Як свідчить аналіз останніх наукових розробок та публікацій, присвячених
розрахункам у зовнішньоекономічній діяльності, питання вибору та
використання оптимальних форм міжнародних розрахунків в Україні
залишається недостатньо вивченим. Не розроблено комплексного підходу до
вирішення проблеми, немає єдиної думки стосовно оцінки окремих форм
міжнародних розрахунків та платіжних умов зовнішньоекономічних угод.
Досліджуючи різні аспекти міжнародних торгових розрахунків, автори не
дотримуються єдиної термінології та концепції організації міжнародних
розрахунків. Так, багато з них по-різному тлумачать форми розрахунків,
платіжні умови. Що деякі не бачать різниці між формами розрахунків,
платіжними умовами та засобами платежу (платіжними інструментами).

Українські науковці: Івасів Б.С., Наконечний М.О., Руденко Л.В. в своїх
працях розглядають міжнародні розрахунки переважно з
організаційно-технічної точки зору, надаючи практичні рекомендації щодо
використання окремих форм міжнародних розрахунків. Але ці дослідження не
містять комплексного бачення вибору оптимальних форм міжнародних
розрахунків з метою визначення та підвищення ефективності їхнього
застосування.

Більш широке та значне наукове висвітлення міжнародних розрахункових
операцій здійснюється російськими вченими, такими як Михайлов Д.М.,
Слєпцов В.А., Голубович А.Д., Єфремов А.І., в роботах яких розглядаються
як теоретичні, так і практичні аспекти використання різних форм
міжнародних розрахунків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Метою даної роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів
використання різноманітних форм безготівкових розрахунків в
зовнішньоекономічній діяльності банків, а також їх комплексне
висвітлення, визначення основних переваг та недоліків, умов найчастішого
використання окремих розрахункових форм та найбільш оптимальних форм
міжнародних розрахунків, а також надання рекомендацій українським
експортерам та імпортерам щодо здійснення ними розрахункових операцій у
зовнішньоекономічній діяльності.

Предметом дослідження виступає ринок міжнародних безготівкових
розрахунків, а також пов’язана з ним діяльність українських банків.

Об’єктом дослідження є діяльність КБ “Експобанк”, який є одним з
провідних банків України в галузі зовнішньоекономічних відносин.

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі окреслимо наступні
завдання:

визначити основні форми міжнародних розрахунків при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності;

дослідити різноманітні види акредитивів, що використовуються у
міжнародній торгівлі;

проаналізувати сучасний стан ринку безготівкових розрахунків в Україні у
зовнішньоекономічній діяльності;

дослідити роботу банку при організації експортно-імпортних операцій.

1. Методологічні засади використання безготівкових розрахунків при
розрахунках за зовнішньоекономічними операціями

1.1 Використання різних форм міжнародних розрахунків при здійсненні
зовнішньоекономічної діяльності

Форми розрахунків у системі міжнародних фінансових відносин
характеризують організаційний бік руху грошових потоків: порядок
проведення операцій, їх документальне оформлення, відповідальність
сторін і банків тощо.

Банки здійснюють міжнародні розрахунки за дорученням своїх клієнтів:
підприємств та організацій – учасників зовнішньоекономічної діяльності в
трьох загальноприйнятих формах: банківський переказ, інкасо, акредитив.
Форми, що застосовуються в міжнародних розрахунках, розрізняються за
ступенем участі банків в їх проведенні: мінімальна частка участі банків
при банківському переказі, більша – при інкасо і максимальна частка
участі банків при акредитиві. Відповідно зростає забезпечення платежу
для бенефіціара, мінімально – при банківському переказі за фактично
поставлений товар, максимально – при акредитиві, який по суті є грошовою
гарантією оплати відвантаженого товару банком, що відкрив акредитив.
[13; c.68]

Цивільно-правове регулювання міжнародних розрахунків ґрунтується на
правових нормах як національного законодавства, так і міжнародного,
якими є уніфіковані правила. До них належать видання Міжнародної
торгової палати, а саме: “Уніфіковані правила з інкасо” у редакції 1995
року, публікація №522 та “Уніфіковані правила та звичаї для
документарних акредитивів” у редакції 1993 року, публікація №500. Згідно
з Законом України “Про банки та банківську діяльність” від 7 грудня
2000р. №2121-III банки на території України повинні здійснювати
розрахунки у встановлених Національним банком України формах, які
відповідають міжнародній практиці. [2]

Цивільний кодекс України (в редакції від 16 січня 2003 року) не дає
визначення міжнародних розрахунків, не виділяє окремо міжнародні
розрахунки та розрахунки в національній валюті, поєднуючи їх у главі 74
“Розрахунки”, а також не дає чіткого визначення засобів платежу та форм
міжнародних розрахунків.

Так, стаття 1087 ЦК України відокремлює розрахунки у готівковій та
безготівковій формі. Стаття 1088 ЦК України “Види безготівкових
розрахунків” визначає, що при здійсненні безготівкових розрахунків
допускаються розрахунки із застосуванням платіжних доручень,
акредитивів, розрахункових чеків, розрахунки за інкасо, а також інші
розрахунки, передбачені законом, банківськими правилами та звичаями
ділового обороту. Стаття 1088 ЦК України виділяє платіжні доручення та
чеки як самостійні види розрахунків, у той час як світова практика
відносить їх до засобів платежу. Банківський переказ, як показує
практика, використовують як форму авансових розрахунків і розрахунків за
відкритим рахунком. [11]

Банківський переказ – просте доручення банку своєму банку-кореспонденту
виплатити певну суму грошей на прохання і за рахунок переказодавця
іноземному отримувачу (бенефіціару) з визначенням способу відшкодування
банку-платнику виплаченої ним суми. [19; c.571]

Банківські перекази здійснюються в безготівковій формі на підставі
платіжних доручень, що адресуються одним банком іншому.

Банк виконує тільки платіжні доручення іноземних банків чи оплачує
відповідно до умов кореспондентських угод виставлені на нього банківські
чеки з грошовими зобов’язаннями іноземних імпортерів, а також виставляє
платіжні доручення і банківські чеки на іноземні банки за грошовими
зобов’язаннями вітчизняних імпортерів. Використання переказу як форми
розрахунків за контрактом має бути обумовлене при укладанні
зовнішньоторговельної угоди, при цьому у розділі “Умови платежу” має
бути визначено:

детальний перелік документів, що спрямовується від експортера імпортеру;

банківські реквізити переказоотримувача;

строки, в які має бути здійснено платіж.

Схема розрахунків з використанням банківського переказу представлена на
рис.1.1 [19; c.575]

picscalex1120100090000031602000002009601000000009601000026060f002203574d
4643010000000000010018ea000000000100000000030000000000000003000001000000
6c0000000000000000000000080000001000000000000000000000000b37000054170000
20454d460000010000030000100000000200000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040016000000
0c000000180000000a00000010000000000000000000000009000000100000001a020000
e4000000520000007001000001000000f1ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000
a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100
20000000ffffffffcc32f700d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff
0000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000
430061006c00690062007200000000000000000000611100dee32e31e88d083260641100
6c6011009c3827310900000001000000a8601100a8601100e878253109000000d0601100
cc32f7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000120000000c00000001000000180000000c00000000000002
540000005400000000000000000000000800000010000000010000001886d1411886d141
000000000d000000010000004c0000000400000000000000000000001a020000e4000000
50000000200073740900000046000000280000001c0000004744494302000000ffffffff
ffffffff1a020000e5000000000000004600000014000000080000004744494303000000
250000000c0000000e000080250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000
10000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02e4001a02
040000002e0118001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c69
62726900000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010000
040000002d010000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d00
0000320a0d00000001000400000000001a02e400200009001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000000
0000000000000000040000002d010100040000002d01010003000000000053

Рис.1.1 Порядок розрахунків з використанням банківського переказу.

1 – укладання зовнішньоекономічного контракту;

2 – заповнення імпортером заяви на переказ та подання її в банк;

3 – проведення розрахунку банком імпортера на підставі платіжного
доручення;

4 – зарахування банком експортера коштів на рахунок експортера

Банк переказодавця керується конкретними вказівками, що містяться в
платіжному дорученні.

Банки беруть участь у цій формі розрахунків при отриманні в банку
експортера відповідного доручення на оплату контракту. Вони не несуть
ніякої відповідальності за платіж: поставка товару, передача документів,
а також сам платіж не входить у функції банку до моменту представлення
платіжного доручення.

Банки несуть мінімальну відповідальність при банківському переказі і
стягують при цих розрахунках мінімальну комісію.

Інкасо – доручення експортера своєму банку отримати від імпортера
безпосередньо або через інший банк визначену суму чи підтвердження того,
що ця суми буде виплачена у встановлені строки. [16; c.33]

Інкасова форма розрахунків ґрунтується на значно активнішій участі
банків у розрахункових операціях, ніж при банківських переказах,
оскільки документи передаються покупцю не безпосередньо, а через
взаємодіючі банки.

Інкасова форма розрахунків полягає в тому, що експортер після
відвантаження продукції, виконання робіт, послуг надає своєму банку
інкасове доручення, в якому викладено всі умови розрахунків: отримати
від імпортера або від банку, що його обслуговує, згоду на сплату коштів
– акцепт чи певну суму грошових коштів у зазначений в контракті термін в
обмін на товаророзпорядчі документи.

Інкасо є формою розрахунків, яка об’єктивно вигідніша насамперед покупцю
– імпортеру. Він реалізує платіж, акцептує тратту та майже одразу
отримує відвантажений товар у своє повне розпорядження. Таким чином,
йому не треба відволікати та заморожувати кошти з активного обороту
заздалегідь, як це виконується при переказі чи акредитивній формі
розрахунків. Залежно від видів документів, що підлягають інкасуванню,
виокремлюють:

1. Документарне інкасо – це інкасування через банк суми, що належить
отримати від покупця проти вручення пакета документів:

фінансових документів, що супроводжуються комерційними документами;

комерційних документів, що не супроводжуються фінансовими документами.
[17; c.69]

2. Чисте інкасо – це інкасування через банк суми, що належить отримати
від покупця проти вручення пакета фінансових документів, що не
супроводжуються комерційними документами. [17; c.69]

Загальна характеристика розрахунків за допомогою інкасо зображено в
таблиці 1.1 [23; c.9]

Таблиця 1.1

Загальна характеристика розрахунків за допомогою інкасо

ПеревагиНедолікиУмови найчастішого використання1231

Для експортера:

це досить нескладна та недорога форма розрахунків;

можливість організації зберігання, страхування та перепродажу товару
інкасуючим банком у випадку неплатежу тратти;

документи на товар не переходять у розпорядження до реалізації ним
акцепту тратти.

Для імпортера:

не потрібно заздалегідь відволікати кошти з активного обороту;

можливість відстрочки платежу при домовленості з продавцем;

імпортер має право відмовитись від акцепту тратти;

можливість інспектування товару. 2

Для експортера:

немає гарантії платежу тратти;

змішення витрат у

випадку неакцепту тратти;

значний розрив у часі між відвантаженням товару та отриманням платежу
тратти, що уповільнюють обіг овість коштів продавця.

Для імпортера:

неможливість отримати документи на товар у своє повне

розпорядження до акцепту тратти;

зіпсування репутації імпортера у випадку необґрунтованої відмови від
платежу тратти;

можливість відкриття кримінальної справи у випадку несплати акцептованої
тратти.

3

продавець та покупець достатньо довіряють один одному;

можливість та бажання

покупця виконати акцепт не викликають сумнівів;

товар, що постачається не виготовлено в єдиному екземплярі;

політичні, економічні і законодавчі умови в країні імпортера стійкі та
стабільні;

країна імпортера не накладає обмежень на

імпорт та відповідні їм валютні платежі.

Порівнюючи різні форми міжнародних розрахунків, слід зазначити, що
інкасо більш надійне, ніж авансовий платіж та відкритий рахунок, але
менш гарантоване, ніж акредитивна форма розрахунків. Тому воно
застосовується в міжнародних розрахунках, як правило, коли експортер не
бажає робити поставки через відкритий рахунок, але може відмовитися від
гарантій, які дає йому акредитивна форма розрахунків. В Україні, на
відміну від західної практики, інкасо мало використовується. Це
пов’язано з нестабільною економічною ситуацією, постійною зміною
валютного законодавства, недовірою до українських партнерів. Розрахунки
за допомогою інкасо на сьогодні здійснюють учасники міжнародних угод,
які давно працюють з використанням цієї форми розрахунків, а також ті,
які мають надійну репутацію та довіру своїх партнерів. [23; c.9]

Акредитив – це форма розрахунків, за якої банк-емітент за дорученням
свого клієнта (апліканта, заявника, наказодавця, емітента акредитива)
або від свого імені зобов’язаний: здійснити платіж бенефіціару за
поставлені товари, виконані роботи та надані послуги; надати
повноваження виконуючому банку здійснити цей платіж проти передбачених
документів при дотриманні строків та умом акредитива.

Використання акредитивної форми. розрахунків дає гарантії, з одного
боку, що товар чи послуги будуть повністю та своєчасно оплачені, а з
другого, – що списання коштів з рахунку відбудеться тільки після
виконання умов, визначених контрактом. Тому, незважаючи на її досить
високу вартість та труднощі при використанні, саме ця форма розрахунків
привертає увагу багатьох підприємців своєю надійністю та безпечністю в
умовах нестабільної економіки окремих країн та нинішньої потенційної
ненадійності закордонних партнерів. Оскільки акредитивна форма
розрахунків є найдорожчою серед інших форм міжнародних розрахунків,
покупець відкриває акредитив не за своїм бажанням, а. як правило,
вимушено погоджується з цією формою розрахунків на вимогу продавця.
Внаслідок цього частка акредитивів у міжнародній торгівлі значно менша,
ніж частка інкасо та переказів.

Техніку здійснення розрахунків акредитивами зображено на рис.1.2

picscalex1300100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d
464301000000000001005249000000000100000018030000000000001803000001000000
6c000000000000000000000008000000100000000000000000000000d73f0000771d0000
20454d460000010018030000120000000200000000000000000000000000000090060000
1a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b606003832040016000000
0c000000180000000a000000100000000000000000000000090000001000000070020000
20010000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c000000
01000000520000007001000001000000f1ffffff00000000000000000000000090010000
000000cc04400022430061006c0069006200720069000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000
a8611100246311002451603240631100386011002000000049642f313860110040631100
20000000ffffffffcc32f700d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff
0000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001
cc00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f00000000000000
430061006c00690062007200000000000000000000611100dee32e31e88d083260641100
6c6011009c3827310900000001000000a8601100a8601100e878253109000000d0601100
cc32f7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c00000001000000
250000000c00000001000000180000000c00000000000002540000005400000000000000
000000000800000010000000010000001886d1411886d141000000000d00000001000000
4c0000000400000000000000000000007002000020010000500000002000000009000000
46000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff7102000021010000
000000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e000080
250000000c0000000e0000800e0000001400000000000000100000001400000004000000
03010800050000000b0200000000050000000c0220017002040000002e0118001c000000
fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00000000000000000000
00000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d01000004000000
020101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c6962726900
000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01010004000000
2d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d00000001000400
000000007002200120000900040000002d010000040000002d01000003000000000053

Рис.1.2 Порядок здійснення розрахунків з використанням акредитива: 1 –
укладання угоди, якою передбачається акредитивна форми розрахунків; 2 –
подання аплікантом заяви на відкриття акредитива; 3 – банк-емітент
відкриває акредитив і просить банк в країні покупця авізувати акредитив
і в ряді випадків підтвердити його; 4 – пересилка акредитива
банком-емітентом банку-кореспонденту; 5 – авізуючий банк при отриманні
ним акредитива від банку емітента повідомляє бенефіціара про відкриття
акредитива на його користь; 6 – отримавши акредитив від авізуючого банку
і переконавшись в тому, що умови повністю відповідають контракту,
експортер відвантажує товар на адресу імпортера; 7 – бенефіціар передає
комплект документів, передбачених умовами акредитива. Авізуючий банк
стає виконуючим; 8 – виконуючий банк здійснює перевірку документів на
відповідність умовам договору та акредитиву; 9 – у разі відповідності
документів вимогам акредитива виконуючий банк здійснює платіж тратти; 10
– виконуючий банк відсилає документи і вимогу про відшкодування платежу
на адресу банку-емітента; 11 – банк – емітент здійснює перевірку
документів; 12 – в разі відповідності документів умовам акредитива сума
платежу відшкодовується банком-емітентом виконуючому банку; 13 –
передача документів апліканту акредитива; 14 – банк – емітент стягує з
апліканта суму платежу; 15 – аплікант акредитива за допомогою документів
отримує товар. [19; c.582]

1.2 Види акредитивів, які використовуються у міжнародній торгівлі

Для ефективного здійснення зовнішньоекономічної діяльності експортерами
та імпортерами України використовуються різні види акредитивів, які
використовуються у міжнародній торгівлі (таблиця 1.2).

Таблиця 1.2

Види акредитивів та їх класифікація

Види акредитивів та їх класифікація1231. За способом
використаннядокументарні;

грошові. 2. За формоюдокументарні акредитиви;

акредитивні листи. 3. За способом повідомлення експортера про відкриття
акредитива на його користьа) прямо авізовані акредитиви; акредитиви
авізовані через авізуючий банк;

б) попередньо авізовані акредитиви. 4. За наявністю ступенем
гарантованості оплати сум, які мають бути сплачені експортерувідкличні;

безвідкличні. 5. За наявністю або відсутністю підтвердження за
акредитивом з боку авізуючого або іншого банкупідтверджений;

непідтверджений. 6.

За валютою платежу

у національній валюті експортера;

у національній валюті імпортера;

у третій валюті. 7. Залежно від виду зовнішньоекономічної діяльності
суб’єктів господарюванняакредитиви на імпорт;

акредитиви на експорт8. За способом виконанняшляхом платежу за
пред’явленням;

шляхом акцепту;

шляхом платежу з відстрочкою. 9. Залежно від наявності депонованих
грошових коштів у підтверджуючому банкупокриті;

непокриті. 10. Залежно від наявності других бенефіціарівпереказні;

непереказні. 11. Спеціальні форми акредитивівкомпенсаційні;

зустрічні;

резервні;

револьверні;

з червоною смугоюВикористання акредитивів у зовнішньоекономічних
розрахунках, відповідно до Указу Президента України №566/94 від 04.10
94р. “Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що
укладають суб’єкти підприємницької діяльності України”, регламентується
“Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів”,
розробленими та затвердженими Міжнародною торговою палатою в редакції
віл І993 року, публікація МТП №500, та чинним законодавством країни, яке
регулює зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарської
діяльності. [26; c.43]

В “Уніфікованих правилах” визначено:

види акредитивів;

спосіб та порядок їх виконання і передачі;

зобов’язання та відповідальність банків;

умови, яким повинні відповідати надані за акредитивом документи.

Крім того, в цьому документі подаються тлумачення різних термінів,
вирішуються інші питання, які виникають у практиці акредитивних
розрахунків. “Уніфіковані правила” є складовою частиною кожного
докумєтарного акредитива, на шо вказує примітка, яка обов’язково повинна
міститися в акредитиві.

Акредитив, який використовується у розрахунках за зовнішньоторговельними
угодами, незалежно від того, який він – “документарний акредитив”,
“акредитивний лист” – це одностороннє умовне грошове зобов’язання банку
– емітента, видане ним за дорученням клієнта – наказодавця акредитива на
користь його контрагента за контрактом бенефіціара. За цим грошовим
зобов’язанням банк, який відкрив акредитив, повинен здійснити
бенефіціару платіж чи акцептувати тратти бенефіціара та сплатити їх в
строк. [26; c.43]

1. За способом використання акредитиви поділяються на:

а) документарні (товарні) – використовуються для розрахунків за товари
та послуги при наданні обумовлених в акредитиві документів;

б) грошові (циркулярні) – це такі акредитиви, виплата за якими не
обумовлена наданням документів. [14; c.55]

2. За формою акредитиви поділяються на документарні акредитиви та
акредитивні листи.

У більшості країн терміни “документарний акредитив” та “комерційний
акредитивний лист” – синоніми. Але, наприклад, у Сполучених Штатах
Америки, Великобританії та Китаї, а також у закордонних відділеннях
найбільших банків Англії та США технологічні процеси та можливості
акредитивних листів суттєво відрізняються від запропонованих
документарними акредитивами. Розрахунки у формі акредитивних комерційних
листів повинні бути погоджені сторонами у контракті купівлі-продажу.
Особливість акредитивних комерційних листів у тому, що вони
направляються не банку в країні продавця, а безпосередньо бенефіціару.
При цьому банк у країні продавця може використовуватися лише як проміжна
інстанція. Бенефіціар після відправлення товару та отримання усіх
необхідних, передбачених у акредитивному листі, документів може або
передати їх банку, вибраному на свій розсуд, або направити для сплати
безпосередньо банку, який виписав акредитивний лист. [26; c.43]

3. За способом повідомлення бенефіціара про відкриття акредитива на його
користь акредитиви поділяються на:

а) прямо авізовані та авізовані через авізуючий банк;

б) попередньо авізовані.

Прямо авізовані акредитиви банк-емітент направляє безпосередньо
бенефіціару без втручання іншого банку. Бенефіціар у свою чергу повинен
звертатися з вимогами до закордонного банку, що його обслуговує. Ця
форма авізування має ряд недоліків, характерних при розрахунках. Перш за
все бенефіціар не має необхідних умов для контролю справжності
акредитива, більше того, це ускладнює процес з’ясування
платоспроможності банку-емітента. Акредитиви, які направляються
безпосередньо бенефіціару, тобто без втручання іншого банку,
використовуються підробниками документації навіть щодо банків, які є
досить надійними та мають досконалу технічну базу. Експортер, котрий
бажає захистити себе від подібної практики, повинен вимагати авізований
акредитив або підтверджений банком у його власній країні

Авізований акредитив – це акредитив, за яким банк-емітент звертається з
дорученням до іншого банку, щоб сповістити бенефіціара про відкриття
акредитива без будь-якого зобов’язання з боку авізуючого банку.

Акредитив із попереднім авізо – це акредитив, за яким банк-емітент
звертається з дорученням до іншого банку, щоб попередньо сповістити
бенефіціара про відкриття акредитива без будь-якого зобов’язання як із
боку авізуючого банку, так і з боку банкуєм ітента.

4. За ступенем гарантованості оплати сум, які мають бути сплачені
експортеру, акредитиви поділяються на відкличні та безвідкличні.

Відкличний акредитив – це акредитив, який може бути в будь-який час
зміненим або відкликаним банком-емітентом за дорученням імпортера, що
доручив банку-емітенту відкрити цей акредитив, без обов’язкового
повідомлення бенефіціара. [15; c.89]

Юридичне зобов’язання банку-емітента, який відкрив безвідкличний
акредитив, не може переглядатися у межах встановленого терміну дії без
згоди всіх заінтересованих сторін – покупця, його банку та продавця.
Встановлюється юридичний зв’язок, з одного боку, між покупцем та банком,
а з іншого – між банком та експортером. Однак слід зазначити, що у цій
конструкції відсутній прямий зв’язок між покупцем та продавцем. Справді,
лише торговельний контракт пов’язує їх та накладає зобов’язання на
експортера за поставку товару, а на імпортера – за оплату цього товару.

5. За наявністю або відсутністю підтвердження за акредитивом з боку
авізуючого або іншого банку акредитиви поділяються на підтверджені та
непідтверджені.

picscalex900100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4
643010000000000010093510000000001000000180300000000000018030000010000006
c0000000000000000000000080000001000000000000000000000007f390000d91c00002
0454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000900600001
a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000320200001
a010000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c0000000
1000000520000007001000001000000f1ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000a
8611100246311002451603240631100386011002000000049642f3138601100406311002
0000000ffffffffcc32f700d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff0
000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f000000000000004
30061006c00690062007200000000000000000000611100dee32e31e88d0832606411006
c6011009c3827310900000001000000a8601100a8601100e878253109000000d0601100c
c32f7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000000
00000000800000010000000010000001886d1411886d141000000000d000000010000004
c000000040000000000000000000000320200001a0100005000000020000900090000004
6000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff320200001c0100000
00000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000802
50000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c021a013202040000002e0118001c000000f
b021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000
20101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c69627269000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002
d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d000000010004000
000000032021a0120000900040000002d010000040000002d01000003000000000053

Рис.1.3 Порядок здійснення розрахунків з використанням підтвердженого
акредитива: 1 – підписання зовнішньоекономічного контракту, що
передбачає використання акредитива; 2 – подання заяви на відкриття
акредитива; 3 – відкриття акредитива; 4 – перевірка дійсності отриманого
акредитива; 5 – підтвердження акредитива; 6 – авізування бенефіціара про
відкриття акредитива; 7 – перевірка відповідності умов акредитива
платіжним умовам договору; 8 – відвантаження товару перевізнику; 9 –
одержання від перевізника транспортних документів; 10 – подання у
виконуючий банк документів, зазначених у акредитиві; 11 – перевірка
відповідності умовам акредитива; 12 – переказ платежу за акредитивом на
рахунок бенефіціара; 13 – пересилання в банк – емітент документів
отриманих від бенефіціара; 14 – перевірка відповідності документів
умовам акредитива; 15 – переказ відшкодування за акредитивом; 16 –
передача документів заявнику акредитива; 17 – переказ банку – емітенту
суми платежу за акредитивом і комісії за його відкриття.

Безвідкличний акредитив може бути авізований бенефіціару через інший
банк без будь-якої відповідальності з боку авізуючого банку. Разом з тим
безвідкличний акредитив за дорученням банку-емітента може бути
підтверджений іншим банком. Банк, який підтвердив акредитив,
зобов’язаний перед бенефіціаром своєчасно здійснити обумовлені
акредитивом платежі.

Тому підтвердженим може бути тільки безвідкличний акредитив. Таким
чином, підтверджений безвідкличний акредитив – це акредитив, за яким
банк-емітент звертається з проханням до іншого банку взяти безпосередню
участь в операції шляхом надання свого власного зобов’язання до
безвідкличного зобов’язання банку-емітента. Загальна схема використання
підтвердженого акредитива зображена на рис.1.3 [25; c.22]Згідно з
практикою роботи ряду іноземних банків, зокрема швейцарських та
англійських, до надання їхнього підтвердження необхідно не тільки
депонувати кошти за акредитивом у підтверджуючому іноземному банку, але
й підписати заставну угоду. Ліберальнішим стосовно цього є валютне
законодавство Німеччини. При взаємодії з найнадійнішими українськими
банками такі авторитетні німецькі банки, як Дойчебанк, Комерцбанк у ряді
випадків надають своє підтвердження за відкритими українськими банками
акредитивами навіть без грошового покриття, що свідчить про досить тісне
співробітництво українських та німецьких банків у цьому напрямі.
Непідтверджений акредитив – це акредитив, який не містить зазначеного
вище зобов’язання. У цьому випадку авізуючий банк обмежується тільки
авізуванням експортера щодо відкриття акредитив та платить лише у тому
випадку, коли банк-емітент перерахує йому відповідну суму. [14; c.56]

6. За валютою платежу акредитиви поділяються на такі, що сплачуються:

а) у національній валюті бенефіціара;

б) у національній валюті імпортера;

в) у третій валюті.

Якщо за акредитивом платіж передбачено у іншій валюті, ніж валюта, в
якій відкрито акредитив, у його умовах повинен чітко зазначитися курс
перерахунку з валюти акредитива у валюту платежу, який необхідно
використовувати при здійсненні виплат з акредитива.

7. Залежно від виду зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів
господарської діяльності акредитиви поділяються на акредитиви на імпорт
та акредитиви на експорт:

а) акредитиви на імпорт – використовуються для розрахунків за
імпортовані іноземними фірмами товари та надані послуги і відкриваються
українськими банками за дорученням українських фірм-імпортерів.

б) акредитиви на експорт – використовуються для розрахунків за
експортовані інофірмами товари та надані послуги і відкриваються
іноземними банками за дорученням іноземних фірм-імпортерів.

У розрахунках за український експорт акредитиви відкриваються, як
правило, іноземними банками з авізуванням їх через українські банки.
Найвигіднішим у цьому випадку є призначення виконуючим банком
уповноваженого українського банку.

8. За способом виконання акредитиви поділяються на акредитиви, які
виконуються:

а) шляхом платежу за пред’явленням;

б) шляхом акцепту;

в) шляхом платежу з відстрочкою.

Платіж за пред’явленням здійснюється, як правило, авізуючим або
підтверджуючим банком у країні експортера при наданні відповідних
фінансових та комерційних документів. Такий спосіб виконання акредитива
дає змогу експортеру отримати платіж одразу після надання відповідних
документів до банку-платника. [12; c.111]

Акредитиви, які виконуються шляхом акцепту. При акцептуванні акредитива
надається також вексель. Незалежно від того, на кого виставлено вексель,
банк-емітент, а за необхідності – підтверджуючий банк зобов’язуються
акцептувати та здійснити платіж у зазначений строк.

Акредитиви, які виконуються шляхом платежу з відстрочкою. Вибір між
відстроченим платежем та акцептом обумовлюється головним чином звичаями
та законодавством країни-експортера. Наказодавець може уникнути оплати
мита та митних зборів на цінні папери ряду країн, якщо вибрав
відстрочений платіж замість акцепту. При цьому способі виконання платежу
банк-емітент та підтверджуючий банк, якщо акредитив підтверджений,
зобов’язуються здійснити платіж у визначений термін.

9. Залежно від наявності депонованих грошових коштів у підтверджуючому
банку акредитиви поділяються на покриті та непокриті.

Покритими вважаються такі акредитиви, при відкритті яких банк-емітент
попередньо надає у розпорядження виконуючого банку валютні кошти у сумі
акредитива на строк дії зобов’язань банку-емітента з умовою можливості
їх використання для виплат за акредитивом. [14; c.98]

Валютне покриття може надаватися шляхом:

кредитування на суму акредитива кореспондентського рахунка виконуючого
банку у банку-емітенті або іншому банку;

надання виконуючому банку права на списання всієї суми акредитива з
кореспондентського рахунка, відкритого у нього банком-емітентом у момент
отримання акредитива до виконання;

відкриття банком-емітентом у виконуючому банку депозитів покриття або
страхових депозитів.

Загальний порядок використання покритого акредитива зображена на рис.1.4

picscalex960100090000032a0200000200a20100000000a201000026060f003a03574d4
6430100000000000100dd4a0000000001000000180300000000000018030000010000006
c000000000000000000000008000000100000000000000000000000493d0000b21e00002
0454d4600000100180300001200000002000000000000000000000000000000900600001
a040000b801000013010000000000000000000000000000c0b6060038320400160000000
c000000180000000a0000001000000000000000000000000900000010000000570200002
c010000250000000c0000000e000080250000000c0000000e000080120000000c0000000
1000000520000007001000001000000f1ffffff000000000000000000000000900100000
00000cc04400022430061006c00690062007200690000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0001100dc5f11001000000040631100c060110052516032406311003860110010000000a
8611100246311002451603240631100386011002000000049642f3138601100406311002
0000000ffffffffcc32f700d0642f31ffffffffffff0180ffff0180efff0180ffffffff0
000000000080000000800004300000001000000000000006000000025000000372e9001c
c00020f0502020204030204ef0200a07b20004000000000000000009f000000000000004
30061006c00690062007200000000000000000000611100dee32e31e88d0832606411006
c6011009c3827310900000001000000a8601100a8601100e878253109000000d0601100c
c32f7006476000800000000250000000c00000001000000250000000c000000010000002
50000000c00000001000000180000000c000000000000025400000054000000000000000
00000000800000010000000010000001886d1411886d141000000000d000000010000004
c000000040000000000000000000000570200002c0100005000000020000900090000004
6000000280000001c0000004744494302000000ffffffffffffffff580200002d0100000
00000004600000014000000080000004744494303000000250000000c0000000e0000802
50000000c0000000e0000800e00000014000000000000001000000014000000040000000
3010800050000000b0200000000050000000c022c015702040000002e0118001c000000f
b021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d010000040000002d010000040000000
20101001c000000fb02f1ff0000000000009001000000cc0440002243616c69627269000
00000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010100040000002
d010100040000002d010100050000000902000000020d000000320a0d000000010004000
000000057022c0120000900040000002d010000040000002d01000003000000000053

Рис.1.4 Порядок здійснення розрахунків з використанням покритого
акредитива: 1 – підписання зовнішньоекономічного договору, що передбачає
використання акредитива; 2 – подання заявки на відкриття акредитива; 3 –
відкриття акредитива; 4 – переказ відкриття за акредитивом; 5 –
перевірка дійсності отриманого акредитива; 6 – авізування бенефіціара
про відкриття акредитива; 7 – перевірка відповідності умов акредитива
платіжним умовам договору; 8 – відвантаження товару перевізнику; 9 –
одержання від перевізника транспортних документів; 10 – подання у
виконуючий банк документів, зазначених в акредитиві; 11 – перевірка
відповідності документів умовам акредитива; 12 – переказ платежу за
акредитивом на рахунок бенефіціара; 13 – пересилання в банк – емітент
документів отриманих від бенефіціара; 14 – перевірка відповідності
документів умовам акредитива; 15 – передача документів заявнику
акредитива; 16 – переказ банку – емітенту суми платежу за акредитивом і
комісія за його відкриття. [25; c.22]

Непокритими вважаються такі акредитиви, при виставленні яких банк не
депонує кошти клієнта на окремому рахунку і відповідно не надає
попередньо у розпорядження виконуючого банку валютні кошти.

10. Залежно віл наявності других бенефіарів акредитиви поділяються на
переказні (трансферабельні) та непереказні.

У статті 48 “Уніфікованих правил” дається таке тлумачення переказного
акредитива – це акредитив, за яким бенефіціар має право уповноважити
банк, що здійснює платіж, платіж з відстрочкою платежу, або будь-який
банк, уповноважений негоціювати переказуючий банк, на те, щоб
акредитивом могли користуватися повністю або частково одна чи декілька
інших осіб. [27; c.77]

У свою чергу акредитив, який не може бути використаний другим (и)
бенефіціаром (бекефіціарами) є непереказним акредитивом.

11. Спеціальні форми акредитивів.

Компенсаційний акредитив має багато схожого з переказним, але існують
також і суттєві відмінності. При трансферабельному акредитиві
виставляється лише один акредитив, який потім переказується першим
бенефіціаром другому бенефіціару. При компенсаційному акредитиві
використовуються два акредитиви:

1) за дорученням іноземного покупця виставляється банком покупця, де
посередник виступає у ролі бенефщіара;

2) за дорученням посередника виставляється банком посередника, де
справжній постачальник товарів виступає у ролі бенефіціара. [12; c.110]

Зустрічні акредитиви схожі з компенсаційними за винятком того, що при
зустрічному акредитиві банк – емітент для другого акредитива не приймає
перший акредитив як “забезпечення”. Замість цього банк отримує
інструкції дебетувати рахунок експортера за всіма платежами, які
здійснюються за другим акредитивом. Перший акредитив використовується як
потенційне джерело надходження грошових коштів на рахунок експортера.

Резервні акредитиви, або акредитиви “стенд-бай” які інколи ще називають
чистими, є спеціальними видами акредитивів і за своєю суттю більше
тяжіють до банківської гарантії.

Револьверні акредитиви – це акредитиви, які автоматично поновлюються на
їх початкову суму або після закінчення визначеного заздалегідь періоду,
чи в міру використання у межах наперед визначених загальної суми та
терміну дії.

Акредитив із червоною смугою – згідно з ним авізуючий або підтверджуючий
банк здійснює авансування бенефіціара (експортера) до надання визначених
документів. Ця спеціальна умова зазначається в акредитиві за вимогою
заявника акредитива.

2. Аналіз використання безготівкових розрахунків за експортно-імпортними
операціями

2.1 Сучасний стан ринку безготівкових розрахунків в Україні у
зовнішньоекономічній діяльності

Із здобуттям Україною незалежності дедалі більше вітчизняних підприємств
виходить на зовнішній ринок. Знайти за кордоном партнера досить важко,
але, якщо певні контакти встановлено, постає проблема розрахунків.
Зазвичай іноземний партнер маловідомий, його фінансовий стан та
надійність важко оцінити; це справедливо як для нерезидентів, так і з
точки зору останніх – стосовно резидентів України. Тому бажано обрати
таку форму розрахунку, яка незалежно від економічної та політичної
стабільності країни-контрагента давала б змогу захистити інтереси як
експортера, так і імпортера. Між іншим, слід враховувати, що
використання деяких форм розрахунків значно збільшує строк надходження
коштів внаслідок тривалого документообігу, що в свою чергу, не
задовольняє експортера.

Особливість українського ринку безготівкових розрахунків за
експортно-імпортними операціями полягає у його вразливості до зовнішніх
і внутрішніх економічних чи політичних змін через невпевненість у
надійності вітчизняних банків. Одужання економіки, яке спостерігається в
останні роки, зумовило збільшення частки цих операцій.

На жаль, через брак практичного досвіду у цій галузі як перед банками,
так і їхніми клієнтами постає ряд серйозних проблем, що призводить до
різного роду помилок і затримок у розрахунках. Ситуація ускладнюється ще
й тим, що українські банки мають недостатню внутрішню інструктивно
методологічну базу.

Для детального дослідження сучасного стану ринку безготівкових
розрахунків, проаналізуємо динаміку їх розвитку за останні роки на
прикладі всіх банків і окремо взятого. [29]

Частка окремих форм міжнародних розрахунків у загальному обсязі
експортно-імпортних операцій в Україні за 2004 рік зображено у таблиці
2.1

Таблиця 2.1

Форми міжнародних розрахунків у загальному обсязі експортно-імпортних
операцій в Україні за 2004 рік

Форми розрахунківЗа кількістю здійснених операцій, у%У грошовому
вираженні, у%Акредитиви2,56Інкасо0,51Банківські перекази9793Разом 100100

Дані таблиці свідчать, що у 2004 році основну частку безготівкових
розрахунків займали банківські перекази: за кількістю здійснених
операцій – 97% і у грошовому вираженні – 93%; на другому місці
перебувають акредитиви: за кількістю здійснених операцій – 2,5% і у
грошовому вираженні – 6%, а інкасо – відповідно 0,5% і 1%. [29]

Частка міжнародних розрахунків у загальному обсязі експортно-імпортних
операцій в Україні за 2004 рік (за кількістю здійснених операцій)
зображено на рис.2.1

picscalex740100090000038725000009001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010070b7000000000200000000200000100f0000102f0000010000006
c0000000500000005000000b8010000ea0000000000000000000000fa3c0000ad2000002
0454d4600000100102f00005302000007000000000000000000000000000000200300005
802000018010000d2000000000000000000000000000000c045040050340300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000be010000ef000000520000007001000003000000f3ffffff000000000
000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000064760008000000000
0000000000000000000000000000000000000000d0000000000000068dd1300da9a00309
895a900ecdd130014000000289f0030ecdd13009895a900140000004edb0030ecdd13009
895a9000a000000dcde1300e4df13006adc00306cdf130001000000b18bd3770000d9770
f01000044dc130074b2d37750b2d377470000006cdf13000000000080000000010000000
000000014dc130068dc1300c4de13009404d6770000000000000000000000000b6300308
9a4013000000000000000004f0100000000000042050ae0000000000000000042050ae0f
f0601dc9895a900f3ffffff000000006476000800000000250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000005
20000007001000004000000f0ffffff00000000000000000000000090010000000000cc0
000000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000013001
fe10030ee3f000000002d018020000078000000dc2a2d014c2a2d01780000007af7ca302
1008a010f00000021008a01c8de1300da9a003088322d014cdf130014000000289f00304
cdf130088322d01140000004edb00304cdf130088322d010a0000008c382d01fce013006
adc0030e8070b01449ddc300000000000000b0104eb13000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000a8000000000000000000000000000080000089a401300000000000000000000000000
000000061080a3f0000000021008a0161080a3f5807010388322d0100000000000000006
476000800000000250000000c00000004000000520000007001000005000000f3ffffff0
0000000000000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c0020004
300790072000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000647600080
000000000000000000000000000000000000000000000000d0000000000000068dd1300d
a9a00309895a900ecdd130014000000289f0030ecdd13009895a900140000004edb0030e
cdd13009895a9000a000000dcde1300e4df13006adc00306cdf130001000000b18bd3770
000d9770f01000044dc130074b2d37750b2d377470000006cdf130000000000800000000
10000000000000014dc130068dc1300c4de13009404d6770000000000000000000000000
b63003089a4013000000000000000004f0100000000000042050ae000000000000000004
2050ae0ff0601dc9895a900f3ffffff000000006476000800000000250000000c0000000
5000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000050000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000be010000ef0000002
60000001c0000000600000000000000010000000000000000000000250000000c0000000
6000000280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000ffffff000
0000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000f
fffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b000000180000000500000005000000b8010000ea000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001
e000000180000000000000000000000be010000ef000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000250000000
c00000006000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e0000001
80000000500000005000000b9010000ea000000270000001800000002000000000000004
d4d800000000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000260000001
c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000010000002
80000000c00000006000000270000001800000006000000000000009999ff00000000002
50000000c00000006000000280000000c00000002000000180000000c0000009999ff001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
600000034000000a400000083000000ad0000009100000006000000a4008300a7008300a
a008300ad008300a4009100a4008300260000001c0000000200000000000000000000000
000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000010000001b0000001
0000000940000005d0000003600000010000000970000005d0000003600000010000000a
800000083000000270000001800000001000000000000004d1a330000000000250000000
c00000001000000280000000c00000006000000260000001c00000006000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000006000000280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000009933660000000000250000000c000000020000002
80000000c00000001000000180000000c000000993366005600000034000000a40000008
3000000ae0000009100000006000000ad008300ae008300ae008300ae008300a4009100a
d008300260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000
c00000001000000280000000c000000060000001b00000010000000eb0000005a0000003
600000010000000e80000005a0000003600000010000000ad00000083000000270000001
800000006000000000000008080660000000000250000000c00000006000000280000000
c00000002000000260000001c00000002000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000002000000280000000c00000001000000180000000c000000808066001
90000000c0000008080660056000000600100006f00000091000000da000000ad0000005
1000000da009100da009200d9009300d8009400d7009500d5009600d3009700d2009800c
f009900cc009a00c9009b00c6009c00c3009c00bf009d00bb009d00b7009e00b3009e00a
f009e00ab009f00a6009f00a2009f009e009f0099009e0096009e0091009e008e009d008
9009d0086009c0083009c007f009b007c009a007a0099007700980075009700730096007
1009500700094006f0093006f0092006f0091006f009f006f00a0006f00a1007000a2007
100a3007300a4007500a5007700a6007a00a7007c00a8007f00a9008300aa008600aa008
900ab008e00ab009100ac009600ac009900ac009e00ad00a200ad00a600ad00ab00ad00a
f00ac00b300ac00b700ac00bb00ab00bf00ab00c300aa00c600aa00c900a900cc00a800c
f00a700d200a600d300a500d500a400d700a300d800a200d900a100da00a000da009f00d
a00910027000000180000000100000000000000ffffcc0000000000250000000c0000000
1000000280000000c00000006000000180000000c000000ffffcc00190000000c000000f
fffff0056000000540100006f00000083000000da0000009f0000004e000000ae008300b
3008300b7008400bb008400bf008500c2008500c6008600c9008700cc008700cf008800d
2008900d3008a00d5008b00d7008c00d8008d00d9008f00da009000da009100da009200d
9009300d8009400d7009500d5009600d3009700d1009800cf009900cc009a00c9009b00c
6009c00c2009c00be009d00bb009d00b7009e00b2009e00ae009e00aa009f00a5009f00a
1009f009d009f0099009e0095009e0090009e008d009d0089009d0085009c0082009b007
e009b007b009a007900990076009800740097007300960071009500700094006f0093006
f0091006f0090006f008f0070008e0071008d0072008c0074008b0076008a00780089007
b0088007d0087008000860084008600870085008b0084008f00840093008400970083009
c008300a0008300a4008300a4009100ae008300260000001c00000006000000000000000
00000000000000000000000250000000c00000006000000280000000c000000020000001
b0000001000000062000000c9000000360000001000000065000000c9000000360000001
00000009f000000ad000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000005000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000ffffcc001e000000180000000000000000000000b
e010000ef000000250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000f
fffcc001e00000018000000350000000a0000008a01000043000000180000000c0000000
0000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600100003
90000000d000000890100001c0000000100000000000c4200000c42390000000d0000002
e0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffa8000000270430044
10442043a04300420003e043a04400435043c0438044504200044043e0440043c0420003
c04560436043d04300440043e0434043d0438044504200040043e0437044004300445044
3043d043a045604320420004304200009000000080000000700000006000000070000000
800000004000000080000000700000008000000080000000900000008000000080000000
40000000c0000000800000008000000090000000400000009000000040000000a0000000
800000008000000080000000800000008000000080000000800000008000000040000000
800000008000000070000000800000008000000080000000700000008000000070000000
4000000080000000400000007000000040000005400000074010000370000001e0000008
90100002d0000000100000000000c4200000c42370000001e000000310000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffffb000000037043004330430043b044c043
d043e043c04430420003e04310441044f0437045604200035043a0441043f043e0440044
2043d043e0420002d00200056043c043f043e04400442043d043804450420003e043f043
504400430044604560439042000000007000000080000000500000008000000080000000
800000008000000080000000900000007000000040000000800000008000000070000000
800000007000000040000000400000008000000070000000700000008000000080000000
800000006000000080000000800000004000000040000000400000004000000090000000
800000008000000080000000600000008000000080000000800000004000000080000000
800000008000000080000000800000008000000040000000800000004000000540000006
0010000470000002f000000770100003e0000000100000000000c4200000c42470000002
f0000002e0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffa80000003
7043004200032003000300033002000400456043a04200028003704300420003a0456043
b044c043a045604410442044e042000370434045604390441043d0435043d04380445042
0003e043f043504400430044604560439042900070000000800000004000000070000000
700000007000000070000000400000008000000040000000700000004000000040000000
700000008000000040000000700000004000000080000000800000007000000040000000
7000000060000000b0000000400000007000000080000000400000008000000070000000
800000008000000080000000800000008000000040000000800000008000000080000000
80000000800000008000000040000000800000004000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000b
e010000ef000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000be010000e
f000000250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000021000000ad00000063000000e6000000140000000c0000000d0000001
20000000c00000001000000540000009000000023000000b000000062000000bf0000000
100000000000c4200000c4223000000b00000000b0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff64000000110430043d043a045604320441044c043a0456042
000000009000000070000000700000006000000030000000700000007000000070000000
60000000300000004000000540000007c00000027000000c10000005c000000d00000000
100000000000c4200000c4227000000c1000000080000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5c0000003f043504400435043a04300437043804070000000
700000007000000070000000600000007000000060000000700000054000000600000003
9000000d20000004a000000e10000000100000000000c4200000c4239000000d20000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000200039003
7000000040000000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000050000002
50000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000be010000ef0000002
50000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c000000050000002
50000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000250000000
c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000eb00000046000000140100006e000000140000000c0000000d000000120000000
c000000010000005400000070000000ed000000490000001101000058000000010000000
0000c4200000c42ed00000049000000060000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff5800000006043d043a04300441043e040300000007000000060000000
700000007000000070000005400000064000000f50000005a0000000a010000690000000
100000000000c4200000c42f50000005a000000040000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff54000000200030002c0035000400000007000000040000000
7000000250000000c0000000d0000809e07000026060f00320f574d46430100000000000
10000000000000002000000100f000000000000102f0000250000000c000000050000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000
c00000001000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000be010000ef000000250000000
c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000
c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c0000000
1000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000004b000000490000009500000071000000140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000054000000900000004d0000004c000000940000005
b0000000100000000000c4200000c424d0000004c0000000b0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff6400000010043a044004350434043804420438043
204380420000000090000000600000007000000070000000800000007000000050000000
70000000700000007000000040000005400000060000000670000005d000000780000006
c0000000100000000000c4200000c42670000005d000000030000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff5400000032002c003500000007000000040000000
7000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000be010000ef000000250000000c000000040000002
60000001c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c0000000
2000000280000000c0000000600000027000000180000000600000000000000ffffff000
0000000250000000c00000006000000280000000c00000001000000180000000c000000f
fffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b000000180000002c01000077000000b7010000b6000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000060000002
50000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001
e000000180000002d01000078000000b7010000b5000000250000000c000000050000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000
c00000006000000250000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e000000180000002d01000078000000b7010000b5000000260000001
c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000010000002
80000000c00000002000000270000001800000002000000000000009999ff00000000002
50000000c00000002000000280000000c00000006000000180000000c0000009999ff001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b00000018000000310100007f0000003801000086000000180000000c000000000000001
20000000c0000000100000054000000880000003c0100007a00000081010000890000000
100000000000c4200000c423c0100007a0000000a0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff6000000010043a04400435043404380442043804320438040
900000006000000070000000700000008000000070000000500000007000000070000000
7000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000050000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000002d01000078000000b7010000b50000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000002d01000078000000b7010000b5000000260000001c00000006000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000006000000280000000c000000010000002
70000001800000001000000000000009933660000000000250000000c000000010000002
80000000c00000002000000180000000c00000099336600140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000003101000094000000380100009b0000001
80000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000700000003c0100008
f000000600100009e0000000100000000000c4200000c423c0100008f000000060000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000006043d043a0430044
1043e04030000000700000006000000070000000700000007000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000010000002
50000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000002d01000078000000b7010000b5000000250000000c000000040000002
50000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000005000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000002d01000078000000b
7010000b5000000260000001c00000002000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000002000000280000000c000000060000002700000018000000060000000
0000000ffffcc0000000000250000000c00000006000000280000000c000000010000001
80000000c000000ffffcc00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b0000001800000031010000a900000038010000b0000000180000000c000000000000001
20000000c0000000100000054000000c00000003c010000a4000000b3010000b30000000
100000000000c4200000c423c010000a4000000130000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff74000000110430043d043a045604320441044c043a0456042
0003f043504400435043a043004370438040000090000000700000007000000060000000
300000007000000070000000700000006000000030000000400000007000000070000000
70000000700000006000000070000000600000007000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000002d01000078000000b7010000b5000000250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
6000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000be010000ef000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000060000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000be010000ef000000260000001c000000010000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
2000000250000000c00000005000080280000000c00000006000000180000000c000000f
fffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b000000180000000500000005000000b8010000ea000000250000000c0000000
4000080250000000c00000007000080280000000c00000001000000250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000be010000ef0000002
20000000c000000ffffffff0900000010000000fa3c0000ad20000021000000080000001
90000000c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0
a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff00190000000c000000000000002
50000000c00000004000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff4
60000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000
c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000030108000
50000000b0200000000050000000c023f01540205000000090200000000050000000102f
fffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff03000
0001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000
0000400000004010d0008000000fa0200000100000000000000040000002d01000007000
000fc020000ffffff000000040000002d01010008000000fa02000000000000000000000
40000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701f
fff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001
e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002
d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016043f015402000000001c000000fb02efff000000000000bc0200000
0cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000
000040000002d0104001c000000fb021500090000000000bc02000000cc0102022253797
374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010
500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01050004000
0002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010
400040000002d010500040000002d0104001c000000fb02ebff000000000000900100000
0cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000
000040000002d0106001c000000fb02efff0000000000009001000000cc0000000041726
9616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010
700040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d01070004000
0002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d010
500040000002d010700040000002d010500040000002d010700040000002d01050004000
0002d010700040000002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d010
700040000002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d01070004000
0002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d010700040000002d010
500040000002d010700040000002d010500040000002d010700040000002d01050004000
0002d010700040000002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d010
700040000002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d01070004000
0002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d010700040000002d010
500040000002d010700040000002d010500040000002d010700040000002d01050004000
0002d010700040000002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d010
700040000002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d01070004000
0002d010500040000002d010700040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010100040000002
d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6043f0154020000000008000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000
000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f00101000
50000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d0004000000020102000
70000001b043a014d0207000700040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000040000002
d01080005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001
6043f01540200000000040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000040000002d0108000
5000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01000007000000160439014
d020700070007000000fc0200004d4d80000000040000002d01010004000000f00100000
8000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001080007000000f
c0200009999ff000000040000002d01080004000000f00101000500000009029999ff000
50000000102ffffff000400000004010d0004000000020102001000000024030600db00a
f00df00af00e300af00e700af00db00c200db00af0008000000fa0200000000000000000
000040000002d01010004000000f00100000500000014027c00c6000500000013027c00c
a00050000001302af00e10007000000fc0200004d1a33000000040000002d01000004000
000f001080008000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f0010
10007000000fc020000993366000000040000002d01010004000000f0010000050000000
902993366001000000024030600e700af00e900af00e900af00e900af00db00c200e700a
f0008000000fa0200000000000000000000040000002d01000004000000f001080005000
000140278003a0105000000130278003601050000001302af00e70007000000fc0200008
08066000000040000002d01080004000000f001010008000000fa0200000100000000000
000040000002d01010004000000f00100000500000009028080660005000000010280806
600a6000000240351002301c2002301c3002201c4002101c6001f01c7001d01c8001a01c
a001901cb001501cc001101ce000d01cf000901d0000501d000ff00d200fa00d200f500d
300ef00d300ea00d300e500d400de00d400d800d400d300d400cc00d300c800d300c200d
300be00d200b700d200b300d000af00d000aa00cf00a600ce00a300cc009f00cb009c00c
a009a00c8009700c7009600c6009400c4009400c3009400c2009400d4009400d6009400d
7009600d8009700da009a00db009c00dd009f00de00a300df00a600e100aa00e200af00e
300b300e300b700e500be00e500c200e600c800e600cc00e600d300e700d800e700de00e
700e500e700ea00e600ef00e600f500e600fa00e500ff00e5000501e3000901e3000d01e
2001101e1001501df001901de001a01dd001d01db001f01da002101d8002201d7002301d
6002301d4002301c20007000000fc020000ffffcc000000040000002d01000004000000f
0010800050000000902ffffcc00050000000102ffffff00a000000024034e00e900af00e
f00af00f500b000fa00b000ff00b2000301b2000901b3000d01b4001101b4001501b6001
901b7001a01b8001d01ba001f01bb002101bc002201bf002301c0002301c2002301c3002
201c4002101c6001f01c7001d01c8001a01ca001701cb001501cc001101ce000d01cf000
901d0000301d000fe00d200fa00d200f500d300ee00d300e900d300e300d400dd00d400d
700d400d200d400cc00d300c700d300c000d300bc00d200b700d200b200d000ae00cf00a
800cf00a400ce00a200cc009e00cb009b00ca009a00c8009700c7009600c6009400c4009
400c2009400c0009400bf009600be009700bc009800bb009b00ba009e00b800a000b700a
400b600a700b400ab00b300b000b300b400b200ba00b000bf00b000c400b000ca00af00d
000af00d600af00db00af00db00c200e900af0008000000fa02000000000000000000000
40000002d01080004000000f00101000500000014020d0183000500000013020d0187000
50000001302e700d400040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000040000002d0108000
50000000102ffffff00050000000902ffffcc00040000002c0100000700000016043f015
40200000000040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010
500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01050004000
0002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010000040000002d010800050000000102ffffff00050000000902ffffcc00040000002
c0100000700000016045a000f020d004700050000000902000000000400000004010d000
4000000020101004c000000320a11004c002e000000d7e0f1f2eae020eeeaf0e5ece8f52
0f4eef0ec20ecb3e6ede0f0eee4ede8f520f0eee7f0e0f5f3edeab3e220f3200c000b000
90008000a000a0006000a000a000a000b000c000b000a00060010000b000a000c0006000
c0005000d000b000b000a000b000b000b000a000b0005000b000b0009000b000a000b000
9000b00090006000a0006000900060051000000320a28004a0031000000e7e0e3e0ebfce
deeecf320eee1f1ffe7b320e5eaf1efeef0f2edee202d20b3ecefeef0f2ede8f520eeefe
5f0e0f6b3e9200109000b0006000b000b000a000b000b000c00090005000b000b0009000
b000900060005000b00090009000b000b000a0008000b000b0005000500060005000c000
b000b000a0008000b000b000a0006000a000b000b000a000b000b0005000b0005004c000
000320a3f005f002e000000e7e0203230303320f0b3ea2028e7e020eab3ebfceab3f1f2f
e20e7e4b3e9f1ede5ede8f520eeefe5f0e0f6b3e92909000b0005000a00090009000a000
5000b00050009000600050009000b000600090005000b000b00090005000a0008000e000
60009000b0005000b0009000b000b000a000b000b0005000b000a000b000b000a000b000
5000b000500040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010000040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016043f01540200000000040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0100000
40000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016043f01540200000000040000002d010700040000002d010500040000002d010
700040000002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d01070004000
0002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d010700040000002d010
200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002
d010700040000002d010000040000002d010800050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c01000007000000160433018400e7002c000400000004010d0004000
0000201010018000000320aeb002f000b000000c1e0edeab3e2f1fceab3209f0c0009000
a0008000400090009000a0008000400050013000000320a0201340008000000efe5f0e5e
ae0e7e809000a0009000a0008000900080009000c000000320a19014c000300000020393
700060009000900040000002d010500040000002d010700040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01070004000
0002d010000040000002d010800050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016043f01540200000000040000002d010500040000002d0107000
40000002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d010700040000002
d010500040000002d010700040000002d010200040000002d010300040000002d0105000
40000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000040000002d010
800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016049
30071015e003a010400000004010d00040000000201010010000000320a62003d0106000
000b2edeae0f1ee04000900080009000a0009000d000000320a780047010400000020302
c350600090005000a00040000002d010500040000002d010700040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0107000
40000002d010000040000002d010800050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016043f01540200000000040000002d010500040000002d010
700040000002d010500040000002d010700040000002d010500040000002d01070004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010700040000002d010000040000002d010800050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c0100000700000016049700c700620064000400000004010
d00040000000201010018000000320a660067000b000000c0eaf0e5e4e8f2e8e2e8209f0
c00080009000a000a000a0006000a000900090006000c000000320a7c008a00030000003
22c3500090005000a00040000002d010500040000002d010700040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0107000
40000002d010000040000002d010800050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016043f01540200000000040000002d01060008000000fa020
0000000000000000000040000002d01010004000000f001080007000000fc020000fffff
f000000040000002d01080004000000f0010000050000000902ffffff000500000001020
00000000400000004010d000400000002010200070000001b04f4004c029f00910104000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010600040000002d010800040000002d0101000500000001020000000005000
0000902ffffff00040000002c010000070000001604f2004b02a0009201040000002d010
700040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff03000
0001e00040000002d010700040000002d010800040000002d01010005000000010200000
000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604f2004b02a000920108000
000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001010007000000fc020
0009999ff000000040000002d01010004000000f00108000500000009029999ff0005000
0000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b04b400a201aa009
80105000000090200000000040000000201010016000000320aa300a6010a000000c0eaf
0e5e4e8f2e8e2e80c0008000a0009000b0009000700090009000a00040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
700040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604f2004b02a0009201040000002d010600040000002
d010700040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff0
30000001e00040000002d010700040000002d010100040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f2004b02a00092010
8000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f001000007000000f
c020000993366000000040000002d01000004000000f0010100050000000902993366000
400000004010d000400000002010200070000001b04d000a201c60098010500000009020
0000000040000000201010010000000320abf00a60106000000b2edeae0f1ee04000a000
800090009000a00040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002
701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010000040000002d01080005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f2004b02a
0009201040000002d010600040000002d010700040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010
000040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f2004b02a000920108000000fa0200000100000000000000040000002
d01010004000000f001080007000000fc020000ffffcc000000040000002d01080004000
000f0010000050000000902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001
b04ec00a201e200980105000000090200000000040000000201010024000000320adb00a
60113000000c1e0edeab3e2f1fceab320efe5f0e5eae0e7e8000c000a000900080004000
9000a0009000800040005000a0009000a0009000800090008000a00040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
700040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604f2004b02a0009201040000002d010600040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c0100000700000016043f01540200000000040000002d0102000
40000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010
600040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016043f0154020000000008000000fa020000010000000
0000000040000002d01000004000000f001010007000000fc02010000000000000004000
0002d01010004000000f0010800050000000902ffffff000500000001020000000004000
00004010d000400000002010200070000001b043a014d020700070007000000fc0200000
00000000000040000002d010800040000002d01020004000000f0010000040000002d010
500040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002c0100000700000016043f01540200000000040000002701ffff030000001e000
5000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000
000010200000000050000000902ffffff00050000000902ffffff0005000000010200000
000040000002d010800040000002d010500040000002701ffff030000000000

Рис.2.1 Частка міжнародних розрахунків у загальному обсязі експортно –
імпортних операцій в Україні за 2004 рік (за кількістю здійснених
операцій).

Частка окремих форм міжнародних розрахунків за експортно – імпортними
операціями в Україні за 2004 рік (у грошовому вираженні) зображена на
рис.2.2

picscalex760100090000034223000008001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100e2b6000000000200000000200000d40b0000d42b0000010000006
c0000000500000005000000a8010000fe0000000000000000000000ca3a0000692300002
0454d4600000100d42b00003a02000006000000000000000000000000000000200300005
802000018010000d2000000000000000000000000000000c045040050340300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000ae01000003010000520000007001000003000000f3ffffff000000000
000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000064760008000000000
0000000000000000000000000000000000000000d0000000000000068dd1300da9a00309
895a900ecdd130014000000289f0030ecdd13009895a900140000004edb0030ecdd13009
895a9000a000000dcde1300e4df13006adc00306cdf130001000000b18bd3770000d9770
f01000044dc130074b2d37750b2d377470000006cdf13000000000080000000010000000
000000014dc130068dc1300c4de13009404d6770000000000000000000000000b6300308
9a4013000000000000000004f0100000000000042050ae0000000000000000042050ae0f
f0601dc9895a900f3ffffff000000006476000800000000250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000520000007001000004000000f3ffffff00000000000000000
000000090010000000000cc0000000041007200690061006c00200043007900720000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000006476000800000000000000000
00000000000000000000000000000000d0000000000000068dd1300da9a00309895a900e
cdd130014000000289f0030ecdd13009895a900140000004edb0030ecdd13009895a9000
a000000dcde1300e4df13006adc00306cdf130001000000b18bd3770000d9770f0100004
4dc130074b2d37750b2d377470000006cdf1300000000008000000001000000000000001
4dc130068dc1300c4de13009404d6770000000000000000000000000b63003089a401300
0000000000000004f0100000000000042050ae0000000000000000042050ae0ff0601dc9
895a900f3ffffff000000006476000800000000250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000ae01000003010000260000001c0000000
500000000000000010000000000000000000000250000000c00000005000000280000000
c0000000100000027000000180000000100000000000000ffffff0000000000250000000
c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000
c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001
80000000500000005000000a8010000fe000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000
5000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000000
000000000000000ae01000003010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000050000001
90000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e00000018000000050000000
5000000a9010000fe000000270000001800000002000000000000004d4d8000000000002
50000000c00000002000000280000000c00000001000000260000001c000000010000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
5000000270000001800000005000000000000009999ff0000000000250000000c0000000
5000000280000000c00000002000000180000000c0000009999ff00190000000c000000f
fffff00140000000c0000000d000000120000000c0000000200000056000000400000008
d0000008e000000a10000009b000000090000008d008e0091008e0094008e0097008e009
b008e009d008e00a1008f008d009b008d008e00260000001c00000002000000000000000
00000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000010000001
b00000010000000650000006600000036000000100000006800000066000000360000001
0000000970000008e000000270000001800000001000000000000004d1a3300000000002
50000000c00000001000000280000000c00000005000000260000001c000000050000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000009933660000000000250000000c0000000
2000000280000000c00000001000000180000000c0000009933660056000000340000008
d0000008f000000a30000009b00000006000000a1008f00a1008f00a2008f00a3008f008
d009b00a1008f00260000001c00000001000000000000000000000000000000000000002
50000000c00000001000000280000000c000000050000001b00000010000000d40000006
d0000003600000010000000d10000006d0000003600000010000000a10000008f0000002
70000001800000005000000000000008080660000000000250000000c000000050000002
80000000c00000002000000260000001c000000020000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000180000000c0000008
0806600190000000c0000008080660056000000600100005a0000009b000000c1000000b
700000051000000c1009b00c1009c00c0009d00bf009f00be009f00bd00a100bb00a200b
900a200b600a300b400a400b100a500ae00a600ab00a600a700a700a300a700a000a8009
b00a8009800a8009400a9008f00a9008b00a9008700a9008300a8007f00a8007b00a8007
700a7007300a7007000a6006d00a6006900a5006700a4006400a3006200a2006000a2005
e00a1005c009f005b009f005a009d005a009c005a009b005a00a9005a00aa005a00ab005
b00ad005c00ad005e00af006000b0006200b0006400b1006700b2006900b3006d00b4007
000b4007300b5007700b5007b00b6007f00b6008300b6008700b7008b00b7008f00b7009
400b7009800b6009b00b600a000b600a300b500a700b500ab00b400ae00b400b100b300b
400b200b600b100b900b000bb00b000bd00af00be00ad00bf00ad00c000ab00c100aa00c
100a900c1009b0027000000180000000100000000000000ffffcc0000000000250000000
c00000001000000280000000c00000005000000180000000c000000ffffcc00190000000
c000000ffffff0056000000480100005a0000008e000000c1000000a90000004b000000a
3008f00a7009000aa009000ae009100b1009200b4009200b6009300b9009400bb009500b
d009600be009700bf009800c0009900c1009a00c1009b00c1009c00c0009d00bf009f00b
e00a000bd00a100bb00a200b800a300b600a300b400a400b000a500ae00a600aa00a600a
600a700a300a7009f00a8009b00a8009700a9009300a9008e00a9008b00a9008600a9008
200a8007e00a8007a00a8007700a7007300a7006f00a6006c00a6006900a5006600a4006
400a3006100a2005f00a1005e00a0005c009f005b009e005a009d005a009c005a009b005
a009a005b0099005c0098005d0097005f009600610094006300940065009300680092006
b0091006e0090007100900075008f0079008f007c008e0081008e0085008e0089008e008
d008e008d009b00a3008f00260000001c000000050000000000000000000000000000000
0000000250000000c00000005000000280000000c000000020000001b000000100000004
d000000da000000360000001000000050000000da000000360000001000000082000000b
6000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000001000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000ffffcc001e000000180000000000000000000000ae010000030100002
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000
c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffcc001e0000001
8000000300000000a0000007f01000043000000180000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c000000010000005400000054010000370000000d0000007
c0100001c0000000100000000000c4200000c42370000000d0000002c0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffffa400000027043004410442043a0430042
0003e043a04400435043c0438044504200044043e0440043c0420003c04560436043d043
00440043e0434043d0438044504200040043e04370440043004450443043d043a0456043
204200009000000080000000700000006000000070000000800000004000000080000000
70000000800000008000000090000000800000008000000040000000c000000080000000
8000000090000000400000009000000040000000a0000000800000008000000080000000
800000008000000080000000800000008000000040000000800000008000000070000000
800000008000000080000000700000008000000070000000400000008000000040000005
400000074010000320000001e0000007e0100002d0000000100000000000c4200000c423
20000001e000000310000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffffb
000000037043004200035043a0441043f043e04400442043d043e0420002d00200056043
c043f043e04400442043d0438043c04380420003e0435043f0440043004460456044f043
c0438042000430420003200300030003300200040043e044604560420000000070000000
800000004000000080000000700000007000000080000000800000008000000060000000
800000008000000040000000400000004000000040000000900000008000000080000000
800000006000000080000000800000009000000080000000400000008000000080000000
800000008000000080000000800000004000000080000000900000008000000040000000
700000004000000070000000700000007000000070000000400000008000000080000000
8000000040000000400000054000000d8000000860000002f000000290100003e0000000
100000000000c4200000c42860000002f000000170000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff7c000000280043042000330440043e0448043e0432043e043
c04430420003204380440043004360435043d043d0456042900000004000000070000000
40000000500000008000000080000000a000000080000000800000008000000090000000
700000004000000080000000800000008000000080000000a00000008000000080000000
80000000400000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000ae01000003010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
1000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000ae01000003010000250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000010000002
50000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000c000000be0000004e000000f7000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000054000000900000000e000000c10000004d000000d00000000
100000000000c4200000c420e000000c10000000b0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff64000000110430043d043a045604320441044c043a0456042
000000009000000070000000700000006000000030000000700000007000000070000000
60000000300000004000000540000008400000012000000d20000004b000000e10000000
100000000000c4200000c4212000000d2000000090000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff600000003f043504400435043a04300437043804200000000
700000007000000070000000700000006000000070000000600000007000000040000005
40000005800000026000000e300000033000000f20000000100000000000c4200000c422
6000000e3000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
0000000390033000700000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000001000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000ae010000030100002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000
c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000d400000059000000fd00000081000000140000000c0000000d000000120000000
c000000010000005400000070000000d60000005c000000fa0000006b000000010000000
0000c4200000c42d60000005c000000060000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff5800000006043d043a04300441043e040300000007000000060000000
700000007000000070000005400000058000000e30000006d000000ed0000007c0000000
100000000000c4200000c42e30000006d000000020000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff50000000200031000400000007000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000c000000050000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000ae01000003010000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001c000000520000006
60000007a000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000009
00000001e0000005500000065000000640000000100000000000c4200000c421e0000005
50000000b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff640000001
0043a0440043504340438044204380432043804200000000900000006000000070000000
700000008000000070000000500000007000000070000000700000004000000540000005
40000003e0000006600000044000000750000000100000000000c4200000c423e0000006
6000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
600000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
1000000250000000c000000050000000006000026060f00f60b574d46430100000000000
10000000000000002000000d40b000000000000d42b0000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000ae010000030100002
60000001c0000000200000000000000000000000000000000000000250000000c0000000
2000000280000000c0000000500000027000000180000000500000000000000ffffff000
0000000250000000c00000005000000280000000c00000001000000180000000c000000f
fffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b000000180000001901000083000000a4010000c2000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000050000002
50000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001
e000000180000001a01000084000000a4010000c1000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000
c00000002000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e0000001
80000001a01000084000000a4010000c1000000260000001c00000001000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c000000020000002
70000001800000002000000000000009999ff0000000000250000000c000000020000002
80000000c00000005000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000001e0100008
b0000002501000092000000180000000c00000000000000120000000c000000010000005
40000008800000029010000860000006e010000950000000100000000000c4200000c422
9010000860000000a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6
000000010043a04400435043404380442043804320438040900000006000000070000000
7000000080000000700000005000000070000000700000007000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000001a01000084000000a4010000c1000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000001a01000084000000a4010000c1000000260000001c00000005000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c000000010000002
70000001800000001000000000000009933660000000000250000000c000000010000002
80000000c00000002000000180000000c00000099336600140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000001e010000a000000025010000a70000001
80000000c00000000000000120000000c000000010000005400000070000000290100009
b0000004d010000aa0000000100000000000c4200000c42290100009b000000060000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5800000006043d043a0430044
1043e04030000000700000006000000070000000700000007000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000010000002
50000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000001a01000084000000a4010000c1000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000
c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000001a01000084000000a4010000c1000000260000001c00000002000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c000000050000002
7000000180000000500000000000000ffffcc0000000000250000000c000000050000002
80000000c00000001000000180000000c000000ffffcc00140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b000000180000001e010000b500000025010000bc0000001
80000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000c000000029010000b
0000000a0010000bf0000000100000000000c4200000c4229010000b0000000130000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff74000000110430043d043a045
604320441044c043a04560420003f043504400435043a043004370438040000090000000
700000007000000060000000300000007000000070000000700000006000000030000000
400000007000000070000000700000007000000060000000700000006000000070000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000001a01000084000000a4010000c1000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000ae01000003010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000050000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000ae01000003010000260000001c000000010000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
2000000250000000c00000005000080280000000c00000005000000180000000c000000f
fffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b000000180000000500000005000000a8010000fe000000250000000c0000000
4000080250000000c00000007000080280000000c00000001000000250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000ae010000030100002
20000000c000000ffffffff0900000010000000ca3a00006923000021000000080000001
90000000c00000000000000180000000c000000ffffff00220000000c000000ffffffff0
a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff00190000000c000000000000002
50000000c00000004000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff4
60000003400000028000000454d462b2a40000024000000180000000000803f000000800
00000800000803f0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000
c000000000000000e0000001400000000000000100000001400000004000000030108000
50000000b0200000000050000000c025a013f0205000000090200000000050000000102f
fffff000400000004010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff03000
0001e00040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000
0000400000004010d0008000000fa0200000100000000000000040000002d01000007000
000fc020000ffffff000000040000002d01010008000000fa02000000000000000000000
40000002d01020007000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701f
fff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001
e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002
d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016045a013f02000000001c000000fb02efff000000000000bc0200000
0cc00000000417269616c204379720000000000000000000000000000000000000000000
000040000002d0104001c000000fb021500090000000000bc02000000cc0102022253797
374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d010
500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01050004000
0002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010
4001c000000fb02efff0000000000009001000000cc00000000417269616c20437972000
0000000000000000000000000000000000000000000040000002d010600040000002d010
500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01050004000
0002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010
600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010
500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01050004000
0002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010
600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010
500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01050004000
0002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010
600040000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101000
40000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016045a013f020000000008000000fa0200000100000000000000040000002d010
70004000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f
0010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00040000000
2010200070000001b045401380207000700040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0100000
40000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c0100000
700000016045a013f0200000000040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002
d01070005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001
604530138020700070007000000fc0200004d4d80000000040000002d01010004000000f
001000008000000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f00107000
7000000fc0200009999ff000000040000002d01070004000000f00101000500000009029
999ff00050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102001600000024030
900bc00be00c200be00c600be00ca00be00cf00be00d200be00d700bf00bc00cf00bc00b
e0008000000fa0200000000000000000000040000002d01010004000000f001000005000
00014028800870005000000130288008b00050000001302be00ca0007000000fc0200004
d1a33000000040000002d01000004000000f001070008000000fa0200000100000000000
000040000002d01070004000000f001010007000000fc020000993366000000040000002
d01010004000000f0010000050000000902993366001000000024030600d700bf00d700b
f00d800bf00da00bf00bc00cf00d700bf0008000000fa020000000000000000000004000
0002d01000004000000f001070005000000140292001b010500000013029200170105000
0001302bf00d70007000000fc020000808066000000040000002d01070004000000f0010
10008000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f001000005000
00009028080660005000000010280806600a6000000240351000201cf000201d0000101d
200ff00d400fe00d400fd00d700fa00d800f700d800f300da00f100db00ed00dd00e900d
e00e500de00df00df00da00df00d600e100cf00e100cb00e100c600e200bf00e200ba00e
200b400e200af00e100aa00e100a400e1009f00df009a00df009600de009200de008c00d
d008a00db008600da008300d8008000d8007e00d7007b00d4007a00d4007800d2007800d
0007800cf007800e2007800e3007800e5007a00e7007b00e7007e00ea008000eb008300e
b008600ed008a00ee008c00ef009200f1009600f1009a00f2009f00f200a400f300aa00f
300af00f300b400f500ba00f500bf00f500c600f500cb00f300cf00f300d600f300da00f
200df00f200e500f100e900f100ed00ef00f100ee00f300ed00f700eb00fa00eb00fd00e
a00fe00e700ff00e7000101e5000201e3000201e2000201cf0007000000fc020000ffffc
c000000040000002d01000004000000f0010700050000000902ffffcc00050000000102f
fffff009a00000024034b00da00bf00df00c000e300c000e900c200ed00c300f100c300f
300c400f700c600fa00c700fd00c800fe00ca00ff00cb000101cc000201ce000201cf000
201d0000101d200ff00d400fe00d600fd00d700fa00d800f600da00f300da00f100db00e
b00dd00e900de00e300de00de00df00da00df00d400e100cf00e100ca00e200c400e200b
e00e200ba00e200b300e200ae00e100a800e100a300e1009f00df009a00df009400de009
000de008c00dd008800db008600da008200d8007f00d7007e00d6007b00d4007a00d3007
800d2007800d0007800cf007800ce007a00cc007b00cb007c00ca007f00c8008200c6008
400c6008700c4008b00c3008f00c2009300c0009700c0009c00bf00a200bf00a600be00a
c00be00b200be00b700be00bc00be00bc00cf00da00bf0008000000fa020000000000000
0000000040000002d01070004000000f0010100050000001402230167000500000013022
3016b00050000001302f300ae00040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002
d010700050000000102ffffff00050000000902ffffcc00040000002c010000070000001
6045a013f0200000000040000002d010400040000002d010500040000002d01040004000
0002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d010
500040000002d010400040000002d010500040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010000040000002d010700050000000102ffffff00050000000902ffffcc000
40000002c0100000700000016045a0000020d00400005000000090200000000040000000
4010d00040000000201010049000000320a11004a002c000000d7e0f1f2eae020eeeaf0e
5ece8f520f4eef0ec20ecb3e6ede0f0eee4ede8f520f0eee7f0e0f5f3edeab3e2200c000
a000a00080009000b0005000b0009000b000a000c000b000b00050010000b000b000c000
5000c0005000e000a000b000b000a000b000b000b000a0006000a000b0009000b000b000
a000a000a000a0005000b00050051000000320a2800430031000000e7e020e5eaf1efeef
0f2edee202d20b3ecefeef0f2ede8ece820eee5eff0e0f6b3ffece820f3203230303320f
0eef6b3200109000b0005000b0009000a000a000b000b0008000a000b000500060005000
5000c000b000b000b0008000a000b000c000b0005000b000a000b000b000a000b0006000
a000c000b0005000a00050009000a000900090006000a000b000b00050006002a0000003
20a3f00b3001700000028f320e3f0eef8eee2eeecf320e2e8f0e0e6e5ededb3290005000
a00050007000a000b000e000a000b000b000c00090005000b000b000a000b000d000b000
b000b0005000500040000002d010500040000002d010400040000002d010200040000002
d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010000040000002d010700050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016045a013f0200000000040000002d010200040000002d0103000
40000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
000040000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
0000700000016045a013f0200000000040000002d010600040000002d010500040000002
d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d0106000
40000002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002
d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d01000004000
0002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
00016044a016800fe0010000400000004010d00040000000201010018000000320a02011
3000b000000c1e0edeab3e2f1fceab320000c0009000900080004000a0009000a0008000
400050015000000320a1901180009000000efe5f0e5eae0e7e820b309000a00090009000
8000a000800090006000a000000320a2f01330002000000393309000900040000002d010
500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01050004000
0002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d0107000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016045a013
f0200000000040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010
600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e000
40000002d010600040000002d010000040000002d010700050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604ac00520177001b010400000004010
d00040000000201010010000000320a7b001e0106000000b2edeae0f1ee0400090008000
a00090009000a000000320a92002f0102000000203106000900040000002d01050004000
0002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701f
fff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002d010700050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016045a013f0200000
000040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d010
500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000040000002
d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604a30088006e0025000400000004010d00040000000201010018000000320a720028000
b000000c0eaf0e5e4e8f2e8e2e820000c00080009000a000b0009000700090009000a000
50009000000320a8800530001000000361b0900040000002d010500040000002d0106000
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010000040000002d010700050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016045a013f020000000008000000f
a0200000000000000000000040000002d01010004000000f001070007000000fc020000f
fffff000000040000002d01070004000000f0010000050000000902ffffff00050000000
102000000000400000004010d000400000002010200070000001b0404013202af0078010
40000002d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001
e00040000002d010600040000002d010700040000002d010100050000000102000000000
50000000902ffffff00040000002c01000007000000160402013102b0007901040000002
d010200040000002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e0004000
0002d010600040000002d010700040000002d01010005000000010200000000050000000
902ffffff00040000002c01000007000000160402013102b000790108000000fa0200000
100000000000000040000002d01000004000000f001010007000000fc0200009999ff000
000040000002d01010004000000f00107000500000009029999ff00050000000102fffff
f000400000004010d000400000002010200070000001b04c4008901ba007e01050000000
90200000000040000000201010016000000320ab3008d010a000000c0eaf0e5e4e8f2e8e
2e80c00080009000a000a000a0006000a0009000900040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002
d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c01000007000000160402013102b0007901040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0101000
40000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
7000000160402013102b000790108000000fa0200000100000000000000040000002d010
70004000000f001000007000000fc020000993366000000040000002d01000004000000f
0010100050000000902993366000400000004010d000400000002010200070000001b04e
0008901d6007e0105000000090200000000040000000201010010000000320acf008d010
6000000b2edeae0f1ee0400090008000a0009000900040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002
d010000040000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c01000007000000160402013102b0007901040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0100000
40000002d010700050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
7000000160402013102b000790108000000fa0200000100000000000000040000002d010
10004000000f001070007000000fc020000ffffcc000000040000002d01070004000000f
0010000050000000902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b04f
c008901f2007e0105000000090200000000040000000201010024000000320aeb008d011
3000000c1e0edeab3e2f1fceab320efe5f0e5eae0e7e8000c0009000a000800040009000
9000a0008000400050009000a0009000a000800090008000900040000002d01020004000
0002d010300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d0106000
40000002d010700040000002d010100050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c01000007000000160402013102b0007901040000002d010200040000002d010
300040000002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002
d010700040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c0100000700000016045a013f0200000000040000002d010200040000002d01030004000
0002d010500040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0107000
40000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016045a013f020000000008000000fa0200000100000000000000040000002d010
00004000000f001010007000000fc020100000000000000040000002d01010004000000f
0010700050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00040000000
2010200070000001b04540138020700070007000000fc020000000000000000040000002
d010700040000002d01020004000000f0010000040000002d010500040000002701ffff0
30000001e0005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01000007000
00016045a013f0200000000040000002701ffff030000001e00050000000102000000000
50000000902ffffff00040000002701ffff030000001e000500000001020000000005000
0000902ffffff00050000000902ffffff0005000000010200000000040000002d0107000
40000002d010500040000002701ffff030000000000

Рис.2.2 Частка окремих форм міжнародних розрахунків за
експортно-імпортними операціями в Україні за 2004 рік (у грошовому
вираженні).

З розвитком економіки України почала зростати кількість банків, яка
займається міжнародними розрахунками; частка експортно-імпортних
операцій збільшилась, змінився їх структурний склад.

В одному з провідних банків України – КБ “Експобанк”, структура
зовнішньоекономічних розрахунків його клієнтів зображена у таблиці 2.2
[28]

Таблиця 2.2

Структура зовнішньоекономічних розрахунків КБ “Експобанк” за 2001-2004
р.

Форми розрахунківРоки2001200220032004Частка банківських
переказів,%9190,59089Частка інкасо,%110,80,7Частка документарного
акредитива,%88,59,210,3Разом100100100100З таблиці 2.2 видно, що
структура безготівкових міжнародних розрахунків КБ “Експобанк”
змінюється так: частка банківських переказів протягом останніх чотирьох
років знизилась з 91% у 2001р. до 89% у 2004р.; використання інкасо
знизилось з 1% у 2001р. до 0,7% у 2004р., а частка документарних
акредитивів навпаки має тенденцію до зростання, що пояснюється вищим
ступенем захисту інтересів клієнта, відповідно – 8% у 2001р. і 10,3% –
2004 рік. [30]

picscalex89010009000003714100000b001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100661a0000000003000000002000008c3100008c510000010000006
c0000000500000005000000260200004c0100000000000000000000373e0000912400002
0454d46000001008c510000bf04000007000000000000000000000000000000800400006
00300004a010000f00000000000000000000000000000001009050080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000002c02000051010000520000007001000003000000f3ffffff000000000
00000000000000090010000000000000000000041007200690061006c000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000030a4851300a4821300100000000d000000030000000
30000000000000006000000a9070a4c0d000000a9070a4c7c841300da9a0030982c50030
08513000c000000289f003000851300982c50030c0000004edb003000851300982c50030
600000058775003f88713006adc0030f0ffffff2484130085f90030cdabbadc000000006
c83130085f900308c831300373bd37700e0fd7f8c831300673bd377588313004b3bd3770
000000078033300f0ffffff0d45d3770000000000000000000000000100000089a401300
000000000000000000000000000000047080a7500000000a9070a4c47080a755a0801b39
82c50034b3bd3770d45d377000000006476000800000000250000000c000000030000005
20000007001000004000000f1ffffff000000000000000000000000bc020000000000000
000000041007200690061006c00000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000305
0d2130050cf1300120000000e00000004000000030000000000a7107af7ca3021008a010
e00000021008a0128d11300da9a0030b00da710acd113000c000000289f0030acd11300b
00da7100c0000004edb0030acd11300b00da71006000000d00ba71080d313006adc00300
000000000000000000000000000000000000000000000000000000041007200690061006
c000000000000000000000000000000000000000000000000000000686e1c0014d013000
000000000000000000000000000150089a401300000000000000000c91df577000000007
e070ad10000000021008a017e070ad1eb0701a1b00da7100000000000000000000000006
476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000003000000520000007001000005000000f3ffffff000000000000000000000000b
c020000000000000000000041007200690061006c0000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000030eb3f000000005003802000008020000044d6500364b25003780000001
3a1cb30d1060a320d000000d1060a3228d11300da9a003058ec5003acd113000c0000002
89f0030acd1130058ec50030c0000004edb0030acd1130058ec500306000000480ca7108
0d313006adc0030a2d0130023560230a492fe029eb808300000fe02b7cc1430c4cc14303
059a507bc55a507d074a5076353cfc85cd0130000000000b075a50700000000c4cf13006
bca1430000000000000000000000000000000000000000089a4013000000000000000000
00000000000000016040ad100000000d1060a3216040ad1690a01db58ec5003b075a5070
0000000040000006476000800000000250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000
d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000002c02000051010000260000001c000000060000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000006000000280000000c0000000100000027000000180000000
100000000000000ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
2000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b000000180000000500000005000000260200004
c010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000050000002
50000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e0000001800000000000000000000002c020000510100002
50000000c00000005000080280000000c00000001000000250000000c000000080000802
80000000c00000006000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
6000000300000004800000043000000640100001f0100000500000048004300640143006
4011f0148001f0148004300260000001c000000060000000000000000000000000000000
0000000250000000c00000006000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000005000000250000000c00000005000080250000000c000000060000001
90000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e00000018000000480000003
f00000064010000230100001d000000180000006f0100007900000023020000e80000001
b00000010000000480000001f010000190000000c000000ffffff00140000000c0000000
d000000120000000c000000020000003600000010000000640100001f0100001b0000001
0000000480000008c0000003600000010000000640100008c0000001b000000100000004
80000004300000036000000100000006401000043000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000005000080250000000
c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e0000001
800000000000000000000002c020000510100001d000000180000006f010000790000002
3020000e8000000260000001c00000001000000000000000100000000000000808080002
50000000c00000001000000280000000c000000060000001b00000010000000480000004
3000000140000000c0000000d000000120000000c0000000200000036000000100000006
4010000430000003600000010000000640100001f0100003600000010000000480000001
f01000036000000100000004800000043000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000005000000250000000c00000005000080250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e000000180000000
0000000000000002c02000051010000260000001c0000000600000000000000000000000
000000000000000250000000c00000006000000280000000c000000010000001b0000001
00000004800000043000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000003
600000010000000480000001f010000250000000c000000030000001b000000100000004
40000001f0100003600000010000000480000001f0100001b0000001000000044000000d
6000000360000001000000048000000d60000001b00000010000000440000008c0000003
600000010000000480000008c0000001b000000100000004400000043000000360000001
000000048000000430000001b0000001000000048000000d600000036000000100000006
4010000d60000001b0000001000000048000000da000000360000001000000048000000d
60000001b000000100000008f000000da00000036000000100000008f000000d60000001
b00000010000000d6000000da0000003600000010000000d6000000d60000001b0000001
00000001d010000da00000036000000100000001d010000d60000001b000000100000006
4010000da000000360000001000000064010000d6000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000
c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e0000001
80000000500000005000000270200004c010000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c0000000
6000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e000000180000004
5000000400000006801000025010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000005000080250000000c000000060000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000ffffff001e00000018000000450000004
00000006801000022010000250000000c00000005000080260000001c000000010000000
0000000010000000000000000008000250000000c00000001000000280000000c0000000
60000001b000000100000006c00000046000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000003600000010000000b3000000460000003600000010000000fa0000004
600000036000000100000004101000047000000260000001c00000006000000000000000
100000000000000ff00ff00250000000c00000006000000280000000c000000010000001
b000000100000006c000000d60000003600000010000000b3000000d6000000360000001
0000000fa000000dd000000360000001000000041010000e1000000260000001c0000000
1000000000000000100000000000000ffff0000250000000c00000001000000280000000
c000000060000001b000000100000006c000000930000003600000010000000b30000009
20000003600000010000000fa0000008f0000003600000010000000410100008b0000001
b000000100000006c0000004600000027000000180000000600000000000000000080000
0000000250000000c00000006000000260000001c0000000200000000000000010000000
000000000008000250000000c00000002000000280000000c00000001000000180000000
c00000000008000190000000c00000000000000560000003000000069000000430000006
f00000049000000050000006c0043006f0046006c004900690046006c004300250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
6000000250000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000c0000000
00080001e00000018000000450000004000000068010000220100001b00000010000000b
300000046000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000003
0000000b000000043000000b60000004900000005000000b3004300b6004600b3004900b
0004600b3004300250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000006000000250000000c00000002000000190000000c0000000
0000000180000000c000000000080001e000000180000004500000040000000680100002
20100001b00000010000000fa00000046000000140000000c0000000d000000120000000
c000000020000005600000030000000f700000043000000fd0000004900000005000000f
a004300fd004600fa004900f7004600fa004300250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000006000000250000000c0000000
2000000190000000c00000000000000180000000c000000000080001e000000180000004
50000004000000068010000220100001b000000100000004101000047000000140000000
c0000000d000000120000000c0000000200000056000000300000003e010000440000004
40100004a00000005000000410144004401470041014a003e01470041014400250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
6000000250000000c00000002000000190000000c00000000000000180000000c0000000
00080001e00000018000000450000004000000068010000220100001b000000100000006
c000000d600000027000000180000000100000000000000ff00ff0000000000250000000
c00000001000000280000000c00000006000000260000001c00000006000000000000000
100000000000000ff00ff00250000000c00000006000000280000000c000000020000001
80000000c000000ff00ff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b0000001800000069000000d30000006e000000d8000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000
c00000006000000190000000c00000000000000180000000c000000ff00ff001e0000001
8000000450000004000000068010000220100001b00000010000000b3000000d60000001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000b0000000d
3000000b5000000d8000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000
c00000000000000180000000c000000ff00ff001e0000001800000045000000400000006
8010000220100001b00000010000000fa000000dd000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b00000018000000f7000000da000000fc000000df0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000006000000190000000c00000000000000180000000
c000000ff00ff001e00000018000000450000004000000068010000220100001b0000001
000000041010000e1000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b000000180000003e010000de00000043010000e3000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000
c00000006000000190000000c00000000000000180000000c000000ff00ff001e0000001
8000000450000004000000068010000220100001b000000100000006c000000930000002
7000000180000000200000000000000ffff000000000000250000000c000000020000002
80000000c00000001000000260000001c00000001000000000000000100000000000000f
fff0000250000000c00000001000000280000000c00000006000000180000000c000000f
fff0000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000560000002c0000006
9000000900000006f00000096000000040000006c0090006f009600690096006c0090002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000
c000000ffff00001e00000018000000450000004000000068010000220100001b0000001
0000000b300000092000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000005
60000002c000000b00000008f000000b60000009500000004000000b3008f00b6009500b
0009500b3008f00250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffff00001e000000180000004500000040000000680100002
20100001b00000010000000fa0000008f000000140000000c0000000d000000120000000
c00000002000000560000002c000000f70000008c000000fd0000009200000004000000f
a008c00fd009200f7009200fa008c00250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c00000000000000180000000c000000ffff00001e00000018000000450000004
000000068010000220100001b00000010000000410100008b000000140000000c0000000
d000000120000000c00000002000000560000002c0000003e01000088000000440100008
e000000040000004101880044018e003e018e0041018800250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c00000000000000180000000c000000ffff00001e0000001
800000045000000400000006801000022010000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c00000000000000180000000c000000ffff00001e000000180000004
5000000400000006801000025010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c00000000000000180000000c000000ffff00001e00000018000000000000000
00000002c02000051010000250000000c00000004000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c00000000000000180000000
c000000ffff00001e00000018000000550000000c000000d701000028000000180000000
c00000000000000190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000
c00000001000000540000006c0100001610000026060f002220574d46430100000000000
10000000000000003000000002000008c1100008c5100005700000011000000d40100002
200000001000000ab2ae541e438de415700000011000000300000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffffac00000021044204400443043a044204430440043
00420003c04560436043d04300440043e0434043d0438044504200040043e04370440043
004450443043d043a045604320420001a0411042000220015043a0441043f043e0431043
0043d043a0422000b0000000600000009000000070000000800000006000000070000000
900000008000000040000000b000000040000000a0000000900000008000000090000000
90000000a000000090000000900000008000000040000000900000009000000070000000
900000008000000080000000700000009000000080000000400000009000000040000000
90000000b00000004000000070000000a000000080000000800000009000000090000000
900000008000000090000000800000007000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200005
1010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c020000510100002
50000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000730000003b0000008500000052000000140000000c0000000d000000120000000
c000000010000005400000058000000750000003e000000820000004d00000001000000a
b2ae541e438de41750000003e000000020000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff50000000390031000700000007000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002
c02000051010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000b
a0000003b000000d700000052000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
10000005400000064000000bc0000003e000000d40000004d00000001000000ab2ae541e
438de41bc0000003e000000040000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000390030002c00350007000000070000000400000007000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
0000000000000002c02000051010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000010100003b0000001301000052000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000058000000030100003e000000100100004d0000000
1000000ab2ae541e438de41030100003e000000020000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff50000000390030000700000007000000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000002c02000051010000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000480100003c0000005a01000053000000140000000c0000000d000000120000000
c0000000100000054000000580000004a0100003f000000570100004e00000001000000a
b2ae541e438de414a0100003f000000020000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff50000000380039000700000007000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002
c02000051010000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000007
3000000cb0000007e000000e2000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000540000005400000075000000ce0000007b000000dd00000001000000ab2ae541e
438de4175000000ce000000010000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff500000003100000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c020000510100002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000ba000000cb000000c
5000000e2000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005
4000000bc000000ce000000c2000000dd00000001000000ab2ae541e438de41bc000000c
e000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
100000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000002c02000051010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000001010000d200000017010000e90000001
40000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006000000003010000d
500000014010000e400000001000000ab2ae541e438de4103010000d5000000030000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000030002c00380000000
70000000400000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000002c02000051010000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000048010000d60000005e010000e
d000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000004
a010000d90000005b010000e800000001000000ab2ae541e438de414a010000d90000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000030002c003
7000000070000000400000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c020000510100002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000073000000880000007
e0000009f000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005
4000000750000008b0000007b0000009a00000001000000ab2ae541e438de41750000008
b000000010000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
800000007000000250000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000002c02000051010000250000000c0000000
d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000ba00000087000000d00000009e0000001
40000000c0000000d000000120000000c000000010000005400000060000000bc0000008
a000000cd0000009900000001000000ab2ae541e438de41bc0000008a000000030000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000038002c00350000000
70000000400000007000000250000000c0000000d000080250000000c000000030000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000002c02000051010000250000000
c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d000080250000000
c00000003000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000101000084000000170100009
b000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000000
301000087000000140100009600000001000000ab2ae541e438de4103010000870000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000039002c003
2000000070000000400000007000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
3000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c020000510100002
50000000c0000000d000080250000000c00000003000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000048010000800000006
501000097000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006
40000004a01000083000000620100009200000001000000ab2ae541e438de414a0100008
3000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
10030002c00330007000000070000000400000007000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002
c02000051010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200005
1010000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000002
c000000170100003d0000002601000001000000ab2ae541e438de412c000000170100000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000030002c003
1000000070000000400000007000000540000005400000037000000ce0000003d000000d
d00000001000000ab2ae541e438de4137000000ce000000010000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff50000000310000000700000054000000580000003
0000000840000003d0000009300000001000000ab2ae541e438de4130000000840000000
20000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff50000000310030000
7000000070000005400000060000000290000003b0000003d0000004a00000001000000a
b2ae541e438de41290000003b000000030000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff540000003100300030000000070000000700000007000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e0000001800000000000000000000002c02000051010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000000000000000000002c02000051010000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000100000054000000640000005e000000e100000079000000f00000000
1000000ab2ae541e438de415e000000e1000000040000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5400000032003000300031000700000007000000070000000
70000005400000064000000a5000000e1000000c0000000f000000001000000ab2ae541e
438de41a5000000e1000000040000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000320030003000320007000000070000000700000007000000540000006
4000000ec000000e100000007010000f000000001000000ab2ae541e438de41ec000000e
1000000040000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
20030003000330007000000070000000700000007000000540000006400000033010000e
10000004e010000f000000001000000ab2ae541e438de4133010000e1000000040000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003000300034000
7000000070000000700000007000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
00000002c02000051010000250000000c00000005000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c000000050000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000c50000002a010000e800000041010000140000000
c0000000d000000120000000c000000010000005400000064000000c70000002d010000e
50000003c01000001000000ab2ae541e438de41c70000002d010000040000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff5400000040043e043a043804080000000
80000000700000008000000250000000c0000000d000080250000000c000000050000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e0000001800000000000000000000002c02000051010000250000000
c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000
c00000005000000dc08000026060f00ae11574d464301000000000001000000000000000
30000008c110000000000008c510000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000005000000250000000c00000002000000250000000c000000010000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000010000000a
a00000027000000b8000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
20000007001000006000000f3ffffff000000008403000084030000bc020000000000000
010000041007200690061006c00000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000a685
8ec50030000000060c513007cf400308a0e21e30809000094c713002d00000058ec50036
353cfc8c6040130690a01db32dc13000100000078c5130032dc13000a0000005f3ac677a
0c51300e9c60030e0c28530acf6af0034dc13000000000036dc1300acf6af00ccc513003
f460130ac11a71094c7130000000000000000003092853094c71300ac11a710000000000
a00000008c61300e07114300a0000000800000032dc130034dc1300fcc5130034dc13003
2dc130004c8130000000000000000000a00000018451f0020c0c977690a01db04c81300f
a5b08302d0000000a00000004c8130022d5233000340000e676143017781430000000006
476000800000000250000000c00000006000000540000005400000013000000aa0000002
1000000b600000001000000ab2ae541e438de4113000000b6000000010000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff50000000250000000c000000250000000
c00000005000000280000000c00000006000000250000000c0000000d000080250000000
c00000005000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
5000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200005
1010000250000000c00000003000000260000001c0000000600000000000000000000000
000000000000000250000000c00000006000000280000000c00000001000000270000001
80000000100000000000000ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000
c00000002000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000006f010000790000002
2020000e8000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e00000018000000700100007a00000022020000e
7000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e00000018000000700100007a00000022020000e70000002
60000001c0000000200000000000000010000000000000000008000250000000c0000000
2000000280000000c000000060000001b000000100000007401000085000000190000000
c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000360000001
00000008f010000850000001b00000010000000810100008500000027000000180000000
6000000000000000000800000000000250000000c00000006000000280000000c0000000
1000000180000000c00000000008000190000000c0000000000000056000000300000007
e010000820000008401000088000000050000008101820084018500810188007e0185008
1018200180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000c0000000
100000054000000b8000000920100007c000000050200008b00000001000000ab2ae541e
438de41920100007c000000120000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff7000000027043004410442043a0430042000310430043d043a045604320441044
c043a0438044504090000000700000007000000050000000600000007000000040000000
700000007000000070000000600000003000000070000000700000007000000060000000
7000000070000005400000094000000920100008c000000de0100009b00000001000000a
b2ae541e438de41920100008c0000000c0000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff640000003f043504400435043a0430043704560432042c00200025000
700000007000000070000000700000006000000070000000600000003000000070000000
4000000040000000c000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000006000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000700100007a0000002
2020000e7000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000006000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e00000018000000700100007a00000022020000e
7000000260000001c00000001000000000000000100000000000000ff00ff00250000000
c00000001000000280000000c000000020000001b0000001000000074010000aa0000001
40000000c0000000d000000120000000c0000000200000036000000100000008f010000a
a0000001b0000001000000081010000aa00000027000000180000000200000000000000f
f00ff0000000000250000000c00000002000000280000000c00000006000000180000000
c000000ff00ff00190000000c000000000000002b000000180000007e010000a70000008
3010000ac000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00120000000
c0000000100000054000000ac00000092010000a1000000f7010000b000000001000000a
b2ae541e438de4192010000a1000000100000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff6c00000027043004410442043a043004200056043d043a04300441043
e042c0020002500090000000700000007000000050000000600000007000000040000000
3000000070000000600000007000000070000000700000004000000040000000c0000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000700100007a00000022020000e7000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000700100007a00000022020000e7000000260000001c0000000
6000000000000000100000000000000ffff0000250000000c00000006000000280000000
c000000010000001b0000001000000074010000cf000000140000000c0000000d0000001
20000000c0000000200000036000000100000008f010000cf0000001b000000100000008
1010000cf00000027000000180000000100000000000000ffff000000000000250000000
c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000ffff0000190000000
c00000000000000560000002c0000007e010000cc00000084010000d2000000040000008
101cc008401d2007e01d2008101cc00180000000c00000000000000190000000c000000f
fffff00120000000c0000000100000054000000cc00000092010000c60000001e020000d
500000001000000ab2ae541e438de4192010000c6000000150000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff7800000027043004410442043a043004200034043
e043a0443043c0435043d044204300440043d043e0433043e04000009000000070000000
700000005000000060000000700000004000000080000000700000006000000070000000
900000007000000070000000500000007000000070000000700000007000000050000000
7000000540000009c00000092010000d6000000e9010000e500000001000000ab2ae541e
438de4192010000d60000000d0000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff6800000030043a04400435043404380442043804320430042c002000250000000
700000006000000070000000700000008000000070000000500000007000000070000000
700000004000000040000000c000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000060000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000700100007
a00000022020000e7000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002
c02000051010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000006000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000000000002c0200005
1010000260000001c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000
c00000002000000280000000c00000006000000250000000c00000005000080280000000
c00000001000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b0000001800000005000000050000002
60200004c010000250000000c00000004000080250000000c00000007000080280000000
c00000002000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000000
0000000000000002c02000051010000220000000c000000ffffffff09000000100000003
73e0000912400002100000008000000190000000c00000000000000180000000c000000f
fffff00220000000c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000
8000000190000000c00000000000000180000000c000000ffffff00180000000c000000f
fffff00190000000c00000000000000250000000c00000004000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a4000002
4000000180000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001
c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e00000014000000000000001
0000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02650160020
5000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000
30000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e0005000
0000102ffffff00050000000902000000000400000004010d0008000000fa02000001000
00000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d0101000
8000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff000
000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002
d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d010200040000002
d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d01000005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002d010200040000002d01030004000
0002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c01000007000000160465016002000000001c000
000fb02f2ff00000000000090010000000000000000417269616c0000000000000000000
00000000000000000000000000000000000040000002d0104001c000000fb02f0ff00000
0000000bc020000000000000000417269616c00000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d0105001c000000fb021100080000000000bc0200000
0cc0102022253797374656d0000000000000000000000000000000000000000000000000
000040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01050004000
0002d0104001c000000fb02f2ff000000000000bc020000000000000000417269616c000
000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01070004000
0002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d010
600040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0107000
40000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c010000070000001604650160020000000008000000fa0200000100000000000
000040000002d01080004000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002
d01000004000000f0010100050000000902ffffff0005000000010200000000040000000
4010d000400000002010200070000001b0461015b0205000500040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0107000
40000002d010000040000002d01080005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002c010000070000001604650160020000000007000000fc0201000000000000000
40000002d01010004000000f001000008000000fa02050000000000ffffff00040000002
d01000004000000f00108000400000004010d0004000000020102000e000000240305004
f00470085014700850130014f0030014f00470008000000fa02000000000000000000000
40000002d010800040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010100040000002d01080005000
000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604350185014
3004f00040000002c0100000700000016043501850143004f0005000000140230014f000
50000000102ffffff000400000004010d000400000002010200050000001302300185010
5000000140294004f000500000013029400850105000000140247004f000500000013024
7008501040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010700040000002d010100040000002d010800050000000102f
fffff00050000000902ffffff00040000002c01000007000000160465016002000000000
40000002c0100000700000016046501600200000000070000001504f6005602800091010
8000000fa0200000100000080808000040000002d01090004000000f0010800050000001
40247004f000400000004010d00040000000201020005000000130247008501050000001
3023001850105000000130230014f0005000000130247004f00040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0107000
40000002d010100040000002d010900050000000102ffffff00050000000902ffffff000
40000002c010000070000001604650160020000000008000000fa0200000000000000000
000040000002d01080004000000f001090005000000140247004f000400000004010d000
40000000201020005000000130230014f00040000002d01040005000000140230014a000
5000000130230014f00050000001402e3004a00050000001302e3004f000500000014029
4004a0005000000130294004f0005000000140247004a0005000000130247004f0005000
0001402e3004f00050000001302e3008501050000001402e7004f00050000001302e3004
f00050000001402e7009c00050000001302e3009c00050000001402e700ea00050000001
302e300ea00050000001402e7003801050000001302e3003801050000001402e70085010
50000001302e3008501040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d0108000
50000000102ffffff00050000000902ffffff00040000002c01000007000000160460015
b0205000600040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010800050000000
102ffffff00050000000902ffffff00040000002c01000007000000160437018a0144004
c00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010800050000000102fffff
f00050000000902ffffff00040000002c01000007000000160434018a0144004c0004000
0002d01010008000000fa0200000100000000008000040000002d01090004000000f0010
8000500000014024a0076000400000004010d0004000000020102000500000013024a00c
4000500000013024a0011010500000013024b005f0108000000fa02000001000000ff00f
f00040000002d01080004000000f0010900050000001402e3007600050000001302e300c
400050000001302ea001101050000001302ef005f0108000000fa02000001000000ffff0
000040000002d01090004000000f00108000500000014029c0076000500000013029b00c
4000500000013029800110105000000130293005f010500000014024a00760007000000f
c020000000080000000040000002d01080008000000fa020000010000000000800004000
0002d010a0004000000f001090005000000090200008000050000000102000000000e000
000240305007600470079004a0076004d0073004a0076004700040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010800040000002d010a0005000000010200000000050000000902000080000
40000002c01000007000000160434018a0144004c000500000014024a00c400040000000
4010d0004000000020102000e00000024030500c4004700c7004a00c4004d00c1004a00c
4004700040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010800040000002d010a000500000001020
000000005000000090200008000040000002c01000007000000160434018a0144004c000
500000014024a0011010400000004010d0004000000020102000e0000002403050011014
70015014a0011014d000e014a0011014700040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d0108000
40000002d010a000500000001020000000005000000090200008000040000002c0100000
7000000160434018a0144004c000500000014024b005f010400000004010d00040000000
20102000e000000240305005f01480062014b005f014e005c014b005f014800040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010800040000002d010a0005000000010200000000050000000
90200008000040000002c01000007000000160434018a0144004c00050000001402e3007
60007000000fc020000ff00ff000000040000002d01090004000000f001080008000000f
a02000001000000ff00ff00040000002d01080004000000f0010a00050000000902ff00f
f000400000004010d000400000002010200070000001b04e6007900e0007300040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010900040000002d01080005000000010200000000050000000
902ff00ff00040000002c01000007000000160434018a0144004c00050000001402e300c
4000400000004010d000400000002010200070000001b04e600c700e000c100040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010900040000002d01080005000000010200000000050000000
902ff00ff00040000002c01000007000000160434018a0144004c00050000001402ea001
1010400000004010d000400000002010200070000001b04ee001501e7000e01040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010900040000002d01080005000000010200000000050000000
902ff00ff00040000002c01000007000000160434018a0144004c00050000001402ef005
f010400000004010d000400000002010200070000001b04f2006201eb005c01040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010900040000002d01080005000000010200000000050000000
902ff00ff00040000002c01000007000000160434018a0144004c000500000014029c007
60007000000fc020000ffff00000000040000002d010a0004000000f001090008000000f
a02000001000000ffff0000040000002d01090004000000f0010800050000000902ffff0
0000400000004010d0004000000020102000c000000240304007600990079009f0073009
f0076009900040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000
10200000000050000000902ffff0000040000002c01000007000000160434018a0144004
c000500000014029b00c4000400000004010d0004000000020102000c00000024030400c
4009800c7009e00c1009e00c4009800040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a0004000
0002d01090005000000010200000000050000000902ffff0000040000002c01000007000
000160434018a0144004c00050000001402980011010400000004010d000400000002010
2000c000000240304001101940015019b000e019b0011019400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010a00040000002d01090005000000010200000000050000000902ffff00000
40000002c01000007000000160434018a0144004c0005000000140293005f01040000000
4010d0004000000020102000c000000240304005f019000620197005c0197005f0190000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102000000000
50000000902ffff0000040000002c01000007000000160434018a0144004c00040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010a00040000002d01090005000000010200000000050000000
902ffff0000040000002c01000007000000160437018a0144004c00040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010a00040000002d01090005000000010200000000050000000902ffff0
000040000002c0100000700000016046501600200000000040000002d010500040000002
d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
500040000002d010a00040000002d01090005000000010200000000050000000902ffff0
000040000002c0100000700000016042a0003020d005d000500000009020000000005000
0000102ffffff000400000004010d0004000000020101004f000000320a12005f0030000
000d1f2f0f3eaf2f3f0e020ecb3e6ede0f0eee4ede8f520f0eee7f0e0f5f3edeab3e220c
ac12022c5eaf1efeee1e0edea220c0007000a0007000900070007000a00090004000c000
5000b00090009000a000a000b000a0009000900050009000a0008000a000900080008000
a00090004000a0004000a000c00040008000b00090008000a000a000a0009000a0008000
800040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010a000
40000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016046501600200000000040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010a00040000002
d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
6046501600200000000040000002d010400040000002d010600040000002d01040004000
0002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002
d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604570092003f007e000400000004010d0004000000020101000a000000320a420080000
2000000393108000700040000002d010600040000002d010400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c0100000700000016046501600200000000040000002d010600040000002d010
400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a000
40000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000
700000016045700eb003f00cb000400000004010d0004000000020101000d000000320a4
200ce000400000039302c350700080004000800040000002d010600040000002d0104000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c0100000700000016046501600200000000040000002
d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c01000007000000160457002d013f0019010400000004010d00040000000
20101000a000000320a42001b0102000000393008000800040000002d010600040000002
d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160465016002000000000
40000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c01000007000000160458007a01400067010400000004010d000
4000000020101000a000000320a4300690102000000383908000700040000002d0106000
40000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d01090005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604650160020
0000000040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d0104000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604f0008a00d7007e00040000000
4010d00040000000201010009000000320ada00800001000000311b0800040000002d010
600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d0109000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160465016
00200000000040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010
400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604f000d800d700cb0004000
00004010d00040000000201010009000000320ada00ce0001000000311b0700040000002
d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010
900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046
501600200000000040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002
d010400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f7003101df0019010
400000004010d0004000000020101000c000000320ae2001b0103000000302c380008000
4000800040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
0000700000016046501600200000000040000002d010600040000002d010400040000002
d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010
900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f
b007f01e30067010400000004010d0004000000020101000c000000320ae600690103000
000302c3700080004000800040000002d010600040000002d010400040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016046501600200000000040000002d010600040000002
d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604a9008a0090007e000400000004010d000400000002010100090000003
20a9300800001000000381b0800040000002d010600040000002d010400040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c0100000700000016046501600200000000040000002d01060004000
0002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604a800e4008f00cb000400000004010d0004000000020101000c000
000320a9200ce0003000000382c3500070005000700040000002d010600040000002d010
400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604650160020000000004000
0002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010400040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604a40031018c0019010400000004010d0004000
000020101000c000000320a8f001b0103000000392c3200080004000800040000002d010
600040000002d010400040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d0109000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160465016
00200000000040000002d010600040000002d010400040000002d010600040000002d010
400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604a00087018800670104000
00004010d0004000000020101000d000000320a8b0069010400000031302c33080007000
5000700040000002d010600040000002d010400040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010
a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
0000700000016046501600200000000040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a0004000
0002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
000160465016002000000000400000004010d0004000000020101000c000000320a28013
00003000000302c310008000400080009000000320ada003c0001000000311b08000a000
000320a8c003500020000003130070008000c000000320a3f002d0003000000313030000
80007000800040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046501600200000
000040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604650160020000000004000
00004010d0004000000020101000d000000320aef0067000400000032303031070008000
80007000d000000320aef00b400040000003230303208000800070008000d000000320ae
f000201040000003230303308000700080008000d000000320aef0050010400000032303
0340700080008000700040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010a00040000002d0109000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160465016
00200000000040000002d010700040000002d010600040000002d010700040000002d010
600040000002d010700040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010a00040000002d0109000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016045401f
e003c01d8000400000004010d0004000000020101000d000000320a3f01da0004000000f
0eeeae80800090008000900040000002d010600040000002d010700040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
700040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c0100000700000016046501600200000000040000002d010600040000002
d010700040000002d010600040000002d010700040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010700040000002d010
a00040000002d010900050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604c3002b00b40012000400000004010d0004000000020101001c000000f
b02f2ff000084038403bc020000000000100000417269616c00000000000000000000000
0000000000000000000000000000000040000002d01080009000000320ac100150001000
000251b0d00040000002d01070004000000f0010800040000002d010600040000002d010
700040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010700040000002d010a00040000002d010900050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604650160020000000004000
0002d01040008000000fa0200000000000000000000040000002d01080004000000f0010
90007000000fc020000ffffff000000040000002d01090004000000f0010a00050000000
902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001
b04f700560280009101040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010900040000002d0108000
5000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604f5005
50281009301040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010900040000002d010800050000000
10200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604f500550281009
30108000000fa0200000100000000008000040000002d010a0004000000f001080005000
00014028d009701050000000102ffffff000400000004010d00040000000201020005000
00013028d00b4010500000014028d00a50107000000fc020000000080000000040000002
d01080004000000f001090005000000090200008000050000000102000000000e0000002
4030500a5018a00a8018d00a5019000a2018d00a5018a000500000009020000000005000
0000102ffffff00040000000201010022000000320a8400b80112000000d7e0f1f2eae02
0e1e0edeab3e2f1fceae8f50a00070008000500070008000400080007000800060004000
7000800080006000800080019000000320a9400b8010c000000efe5f0e5eae0e7b3e22c2
025070008000800070007000800060003000800040005000d00040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010800040000002d010a00050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c010000070000001604f500550281009301040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010800040000002d010a00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604f50055028100930108000000fa02000001000000ff00ff0004000
0002d01090004000000f0010a00050000001402b40097010400000004010d00040000000
2010200050000001302b400b401050000001402b400a50107000000fc020000ff00ff000
000040000002d010a0004000000f0010800050000000902ff00ff0005000000010200000
000070000001b04b700a801b100a20105000000090200000000050000000102ffffff000
4000000020101001f000000320aab00b80110000000d7e0f1f2eae020b3edeae0f1ee2c2
0250a00070008000500070008000400030008000600080008000700050004000d0004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604f500550281009301040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010a00040000002d010900050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604f50055028100930108000000fa02000001000
000ffff0000040000002d01080004000000f0010900050000001402dc009701040000000
4010d000400000002010200050000001302dc00b401050000001402dc00a50107000000f
c020000ffff00000000040000002d01090004000000f0010a00050000000902ffff00000
50000000102000000000c00000024030400a501d800a801df00a201df00a501d80005000
000090200000000050000000102ffffff00040000000201010027000000320ad200b8011
5000000d7e0f1f2eae020e4eeeaf3ece5edf2e0f0edeee3ee000a0007000800050007000
8000400090007000700080009000800080005000800070008000800050008001b0000003
20ae300b8010d000000e0eaf0e5e4e8f2e8e2e02c20252c0700070008000700090008000
500080007000800040005000d00040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010900040000002
d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604f500550281009301040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010900040000002d0108000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000160465016
00200000000040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010900040000002d010800050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016046501600200000
00008000000fa0200000100000000000000040000002d010a0004000000f001080004000
0002d01010004000000f0010900050000000902ffffff000500000001020000000004000
00004010d000400000002010200070000001b0461015b020500050007000000fc0200000
00000000000040000002d010800040000002d01020004000000f0010a00040000002d010
600040000002701ffff030000001e0005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002c0100000700000016046501600200000000040000002701ffff030000001e000
5000000010200000000050000000902ffffff00040000002701ffff030000001e0005000
000010200000000050000000902ffffff00050000000902ffffff0005000000010200000
000040000002d010800040000002d010600040000002701ffff030000000000

Рис.2.3 Структура міжнародних розрахунків КБ “Експобанк” за 2001 –
2004р.

У загальному обсязі міжнародних розрахунків, частка акредитивної форми
розрахунків із року в рік збільшується. В останні роки спостерігається
тенденція до значного збільшення експортних акредитивів як у
кількісному, так і в сумарному вираженні. Серед українських виробників
акредитивній формі розрахунків надають перевагу підприємства
машинобудування, авіапромисловості, радіоелектроніки, сільського
господарства, хімічної промисловості тощо. Географія здійснення банком
експортно-імпортних акредитивів досить широка та охоплює близько 100
країн світу. Значною є частка експортної продукції, що постачається в
Іран, Китай, Індію. Єгипет, Шрі-Ланку, В’єтнам, країни СНД, особливо
Росію та Туркменістан, а також Японію, Францію. Імпортуються товари
переважно з країн Західної Європи – Німеччини, Швейцарії, Італії,
Франції, Великобританії, а також Росії. У зовнішньоекономічних зв’язках
України інкасова форма розрахунків в останні роки стала застосовуватися
значно менше, ніж акредитивна, що пояснюється збільшенням числа
несвоєчасних платежів у практиці українських організацій.

2.2 Практика роботи КБ “Експобанк” щодо організації експортно –
імпортних операцій

В Україні здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями
регулюється Інструкцією про порядок здійснення, контролю і отримання
ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від 24
березня 1999 року N 136 із змінами і доповненнями, внесеними постановами
Правління Національного банку України від 10 червня 1999 року N 281, від
13 грудня 1999 року N 585, від 20 липня 2000 року N 295, від 5 жовтня
2000 року N 384, від 15 лютого 2002 року N 63, від 12 лютого 2003 року N
56, від 17 червня 2004 року N 281. Згідно з чинним законодавством усі
міжнародні розрахунки, пов’язані з експортом та імпортом товарів,
наданням послуг та іншими комерційними угодами, здійснюються резидентами
України (юридичними та фізичними особами, зареєстрованими як підприємці)
лише через уповноважені банки, що мають ліцензію Національного банку
України на здійснення валютних операцій. [3]

КБ “Експобанк” – є одним з провідних банків України, має ліцензію НБУ на
здійснення валютних операцій і проводить всі міжнародні розрахунки
відповідно до даної інструкції.

Найбільшу частку зовнішньоекономічних розрахунків даного банку складають
банківські перекази – 89% у 2004р., однак схема розрахунків з їх
допомогою є найпростішою:

1 – укладання зовнішньоекономічного контракту;

2 – заповнення імпортером заяви на переказ та подання її в банк;

3 – проведення розрахунку банком імпортера на підставі платіжного
доручення;

4 – зарахування банком експортера коштів на рахунок експортера.

Хоча частка інкасо – 0,75%, а документарного акредитива – 10,3%
становила у 2004р., проте схема розрахунків складна.

Організація експортно-імпортних операцій в КБ “Експобанк” за допомогою
інкасо.

В інкасовій операції банк виконує функції агента з грошових розрахунків
між експортером та імпортером. Він надає імпортеру, за вказівкою
експортера чи його банку, документи про відвантаження товару чи надання
послуг та інкасує проти цих документів належну суму чи отримує
акцептований вексель. Фази документарного інкасо:

Фаза 1 – узгодження умов інкасо.

В пропозиції продавця та у договорі про купівлю-продаж установлюють
умови платежу, наприклад “Документи напроти платежу готівкою (протягом
60 днів після пред’явлення) ”. [3] Спосіб виконання платежу в договорі
про купівлю-продаж і в пропозиції відноситься до однієї із таких умов
інкасо: Д/П аба Д/А.

Вручення документів проти платежу, Д/П

Інкасуючий банк може вручати платнику документи тільки проти негайної
оплати. “Негайно” згідно з міжнародним звичаєм означає “найпізніше – при
надходженні товару”. Якщо продавець не хоче довго чекати грошей, він в
інкасовому дорученні повинен вимагати “платежу після першого
представлення документів”. В цьому випадку договір про купівлю-продаж і
рахунок повинні містити положення, згідно з яким документи потрібно
пред’являти платнику негайно після їх надходження в інкасуючий банк.
[21; c.163]

Вручення документів проти акцепту, Д/А.

Інкасуючий банк може вручати платнику документи проти акцепту тратти,
яка підлягає оплаті, як правило, протягом 30-180 днів після пред’явлення
або тратти, яка піддягає оплаті у визначений термін. Акцептування
векселя на пред’явника можна порівняти з оплатою готівкою проти
квитанції. Так, трасат до здійснення платежу вже вступає у право
володіння товаром; він може продати його терміново, здобувши таким чином
необхідні кошти для оплати векселя. Отже, акцепт визначає для нього
термін платежу і дає змогу уникнути короткотермінового фінансування
складських запасів. [21; c.163]

Фаза 2 – видача інкасового доручення та надання документів.

Після отримання замовлення на поставку або після укладення угода про
купівлю-продаж продавець відвантажує товар, виставляючи рахунок-фактуру,
вантажні, страхові та інші документи. Вони є підставою для видачі
продавцем інкасового доручення банку, формулюванням вказівки, оскільки,
як банк-ремітент, так і інкасуючий банк при здійсненні операції
дотримуються тільки інкасового доручення. У разі виникнення труднощів,
банкові потрібні будуть додаткові вказівки. При складанні інкасового
доручення необхідно враховувати такі аспекти: адреса платника; спосіб
вручення документів; документи; адреса банку; вексель; стягнення
комісійних; зазначення адреси третьої особи; особливі зауваження;
кредитний рахунок; підпис.

Перед тим як подати своєму банку інкасове доручення, довіритель повинен
перевірити повноту та вірність заповнення документів. Банк не повинен
робити цього, його завдання полягає лише в передачі документів, а також
у кваліфікованому та вірному виконанні інкасового доручення. Однак банк
перевіряє наявність усіх приведених у дорученні документів

Фаза 3 -представлення документів платнику та платіж.

Представляючий банк інформує платника про надходження до нього
документів. В повідомленні представляючого банка або в авізо платник
знаходить необхідні дані про відвантажений йому товар. Авізо, дає змогу
йому зробити висновок про можливість на основі документів, які має банк,
отримати товар та сплатити мито. При бажанні платник може перевірити
документи в представляючому банку. Але банк без спеціального дозволу
довірителя не може дозволити огляд товару, який прибув за місцем
призначення. Для того, щоб він міг негайно розпоряджатися товаром,
можливо документи вручити проти депонування суми у вітчизняній валюті, а
також проти виставлення покупцям гарантії валютного ризику.
Представляючий банк переводить виручку банку-ремітенту, як тільки в його
розпорядження надходить необхідна сума валюти. Можливу курсову різницю
повинен відшкодувати платник. [6]

При інкасо “документи проти акцепту” акцептований вексель після
отримання документів трассатом залишається в інкасуючому банку або
повертається банку-ремітенту. Останній передає вексель своєму
довірителю, який дисконтує його або може отримати належну суму при
настанні строку платежу. При середньому терміні дії векселя за певних
обставин можливі форфетування, або перефінансування.

Будь-яке повідомлення інкасуючого банку щодо виконання інструкцій
інкасового доручення повинно без затримки передаватися експортеру.
Інкасове доручення знімається з обліку тільки при одержанні платежу,
передбачених умовами інкасо, або при поверненні документів інкасуючим
банком, із вказівкою причини, або при одержанні відповідних інструкцій
від експортера (при сповіщенні банка-імпортера). При одержанні
платіжного доручення або кредитового авізо в оплату інкасо
відповідальний виконавець звіряє всі реквізити і суму, валюту платежу,
засіб авізування кредитового авізо із сумою й іншими відповідними даними
ордера. Робиться бухгалтерський запис по балансу: дебетується рахунок
інобанка “ностро” і кредитується рахунок експортера “Транзитний валютний
рахунок клієнта”. Сума оплачених документів по проведеній інкасовій
операції списується по витратах позабалансового рахунку 9936. В якості
видаткового ордеру використовується позабалансовий ордер, витягнутий із
картотеки, з поміткою дати оплати. Далі йде звичайна процедура звіряння
даних ордера з даними бухгалтерського журналу. Видатковий ордер
поміщається в архів (у випадку повної оплати), а в журналі реєстрації
робляться відповідні відмітки про дату оплати. Якщо інобанк припустив
порушення проти умов, зазначених в інкасо (наприклад, платіж зроблений
не по системі SWIFT, а іншим шляхом), відповідальний виконавець може
відрекламувати банку-кореспонденту на неналежне виконання інструкцій
інкасо. [20; c.110]

Організація експортно-імпортних операцій в КБ “Експобанк” за допомогою
документарного акредитива.

Процедуру здійснення акредитивної операції умовно можна поділити на 3
фази (таблиця 2.3).

Таблиця 2.3

Фази документарного акредитиву

ФазиКомерційний аспект угоди Розрахунковий аспект угодиФаза 1Подання
пропозиції

Експортер подає потенційному покупцю свою пропозиціюУгода про акредитив

Експортер в процесі переговорів з покупцем по контракту обговорює умови
акредитиваФаза 2Видача замовлення

Імпортер дає експортеру замовлення на поставку товару, відповідно
підписує договір купівлі-продажу Відкриття акредитива

Імпортер дає своєму банку доручення на відкриття акредитиваФаза
3Поставка

Експортер поставляє замовлений товарВиконання акредитива

Експортер представляє банку документи на оплату

Фаза 1 – угода про відкриття акредитива.

Імпортер, прийнявши пропозицію експортера, уклавши з ним договір
купівлі-продажу, має подбати про відкриття акредитива на користь
продавця.

Дорученням на відкриття акредитиву імпортер вимагає від банку взяти
перед постачальником зобов’язання щодо здійснення платежу. Банк виконує
цю вимогу, як правило, лише у разі наявності змоги переадресувати його
на акредитиводавця, оскільки не може розглядати товар як єдину гарантію,
особливо якщо для нього не існує функціонуючого ринку. Тому
акредитиводавець повинен розпоряджатися активами або відповідним
кредитом у банку, який відкриває акредитив. Імпортер зацікавлений у
детальному формулюванні умов акредитива. За відсутності досвіду у
складанні акредитивних доручень або за наявності специфічних умов
відкриття акредитива раціонально буде проконсультуватися з банківським
спеціалістом. Йдеться не тільки про те, щоб умови платежу були чітко
відображені у формі і виді акредитива, а й максимально враховані
інтереси сторін. Вичерпні умови акредитива максимально гарантують
своєчасність відвантаження замовленого товару належної якості за
оптимальною ціною чи надання послуг згідно з домовленістю. Якщо банк
відкрив акредитив, то єдиною умовою для початку виконання його
платіжного зобов’язання є подання у строк відповідних умовам акредитива
документів. Акредитиводавець не може завадити оплаті документів на
підставі того, що постачання товару або інші дії бенефіціара щодо
виконання контракту були здійсненні з порушенням умов договору. [3]

Фаза 2 – заява на відкриття акредитива.

1) При складанні акредитивного доручення (Додаток А) важливо ретельно
відпрацювати такі його аспекти: форма акредитива, спосіб передачі
повідомлення про акредитив, банк кореспондент бенефіціара, бенефіціар,
валюта і сума, термін дії акредитива, страхова вартість,
товаросупроводжувальні документи, адреса перевізника, дата відправки,
термін відвантаження, умови поставок, найменування товару, часткові
поставки, подальші інструкції по дебетуванню рахунку, підпис, який
узаконює видане доручення на відкриття акредитива.

2) Повідомлення про відкриття акредитива: акредитиви відкриваються на
підставі наявності необхідного покриття або лімітів кредитування і якщо
доручення на відкриття не містить непорозумінь. Покупець отримує
повідомлення про виконання підтвердженням про виконання акредитива.

3) Авізо або підтвердження бенефіціарові. Якщо банкові-кореспонденту в
країні бенефіціара доручено лише авізування акредитива, то він
переправляє зобов’язуючий текст без будь-яких зобов’язань для себе
бенефіціару. При цьому перевіряють за зовнішніми ознаками справжність
акредитива, який має бути авізованим.

Банк-кореспондент не зобов’язаний підтверджувати акредитив. Якщо він
відхиляє підтвердження, йому слід негайно проінформувати про це
банк-емітент й авізувати бенефіціарові акредитив без підтвердження.
Після отримання акредитивного авізо експортер перевіряє співпадання умов
акредитива з угодою і можливість здійснення всіх умов. У разі
негативного висновку, він повинен негайно вимагати від контрагента
внести необхідні зміни.

Бенефіціар не повинен безапеляційно приймати акредитив. Акредитив
вважають акцептованим, якщо він подасть потрібні документи щодо
відкриття акредитиву в строк у банк-кореспондент або інший банк, який
відкриватиме акредитив. Встановивши в акредитиві невідповідності,
бенефіціар повинен негайно пред’явити претензії безпосередньо покупцеві
і вимагати від нього внести відповідні виправлення через банк-ремітент.
При згоді покупця і банку зі змінами в акредитиві, вони набувають
юридичної сили. Включення в акредитив лише дійсно необхідних даних
дозволить уникнути багатьох непорозумінь махінацій і затримок. Експортер
(бенефіціар) завжди має можливість відмовитись від використання
акредитиву і пропустити строк його використання. Йому навіть не потрібно
інформувати про це імпортера чи відповідні банки. Акредитив втрачає
силу, якщо бенефіціар не подав ніяких документів до закінчення строку
акредитива.

4) Повідомлення авізуючому банку про відкриття акредитиву. Акредитив
вважається відкритим після того, як зроблений бухгалтерський запис по
рахунках і відіслане повідомлення (поштове, телексом або системі SWIFT)
на адресу іноземного банку, причому дати цих двох документів повинні
збігатися. Банк-емітент повинний направити робочий акредитивний документ
авізуючому банку без затримок. (Додаток Б)

5) Ведення акредитивного досьє в банку. Оригінал заяви на відкриття
акредитива направляється на збереження до документів дня, копія
залишається в досьє акредитива, друга копія повертається наказодавцю
акредитива разом із випискою по особовому рахунку в якості підтвердження
відкриття акредитива. У акредитивному досьє є всі графи, необхідні для
чіткого і правильного ведення акредитива: номер акредитива; вид
акредитива; термін його дії; місце витікання; оцінка про пролонгацію;
номер акредитивного балансового рахунку; код інвалюти; сума відкриття
акредитива; найменування авізуючого, виконуючого банків; найменування
наказодавця акредитива, номер його поточного валютного рахунку, із якого
відкритий акредитив; оцінки про дату відкриття акредитива, про всі
внесені у його умови зміни, про все листування, що ведеться по
акредитиву; порядок оплати витрат по акредитиву; оцінка про відсоток
покриття акредитива і сумі початкового платежу – у повній сумі або з
остаточним розрахунком.

Фаза 3 – виконання акредитива.

Перед тим як експортер подасть документи в банк, він повинен обов’язково
переконатися, що вони за всіма пунктами відповідають акредитиву:

1) принцип суворої відповідності документів – він гласить, що банк
повинен ретельно перевіряти відповідність тексту подання документів
текстові умов акредитива і може здійснювати оплату лише за відповідності
документів умовам акредитива, про що складається відповідний лист.

2) принцип суворого дотримання строків – вимагає, щоб вказана в
акредитиві дата закінчення строку для представлення документів і крайній
строк відвантаження були суворо дотримані. За документами, пред’явленими
пізніше, банк має право не здійснювати платежі.

Якщо в акредитиві не вказано кінцеву дату для представлення документів,
то вона настає одночасно з датою закінчення строку акредитива.
Максимальний строк між датою видачі відвантажувальних документів (дата
відправки товару) і їх представленням в банк 21 день, якщо положення в
акредитиві не передбачають більш тривалий проміжок часу. Якщо закінчення
строку акредитиву припадає на неділю або святкові дні, то строк
представлення документів продовжується до наступного робочого дня.
Однак, банк відхиляє транспортні документи, у яких вказано пізнішу дату
їх видачі, ніж дата строку закінчення акредитива. Граничної дати
відвантаження, зафіксованої в акредитиві, таке продовження не
торкається, і строк в 21 день по акредитивах, що не мають у собі
граничну дату відвантаження, не продовжується.

У тих випадках, коли виконуючим банком є банк-емітент (український),
термін дії акредитива минає, приміром, у Києві, акредитив оплачується
відповідно тільки після одержання і перевірки документів співробітником
відділу імпортних акредитивів банку. Виконуючий банк (банк-емітент)
повинний мати розумний термін, але не більш 7 банківських днів із дня
одержання документів, для їхньої перевірки і рішення, прийняти або
відмовитися від них і інформувати відповідно сторону, від якої вони
отримані, про своє рішення. У даному випадку, отримавши від іноземного
банку документи і переконавшись у їхній повній відповідності умовам
акредитива, співробітник відділу імпортних акредитивів робить їхню
оплату з акредитива. [3]

При перевірці поданих до оплати документів співробітник банку звертає
особливу увагу на їхню комплектність і відповідність за зовнішніми
ознаками умовам акредитива, тобто на те, щоб зазначені в документах
реквізити збігалися з відповідними умовами, зазначеними в акредитиві.

При виконанні платежів з акредитива співробітник відділу імпортних
акредитивів по дебетовій стороні акредитивного досьє записує суму
платежу в іноземній валюті. У графі “Залишок” виводить суму залишку
засобів на акредитиві з урахуванням поточного платежу, у графі “Комісія
і витрати” указує суму витрат, яку варто відшкодувати іноземному банку
за здійснення даної операції з документами. При цьому співробітник
відділу імпортних акредитивів банка-емітента повинний особливо старанно
перевіряти слушність нарахованих іноземним банком сум комісії і витрат
відповідно до тарифу комісійної винагороди банку.

При оплаті документів співробітник відділу імпортних акредитивів
нараховує комісію із суми платежу відповідно до тарифу комісійної
винагороди банку, списує суму цієї комісії з валютного рахунку
наказодавця акредитива і зараховує на рахунок прибутків банку так само,
як комісію за відкриття акредитива. При цьому особливу увагу варто
звернути на обмовку наказодавця акредитива, зроблену при його відкритті
щодо порядку оплати комісії і витрат, а також за рахунок якої сторони
вони оплачуються. На адресу іноземного банка направляється
телекомунікаційне платіжне доручення на оплату даної суми з акредитива
на користь бенефіціара відповідно до інструкцій, які містяться в
супровідному авізо, при якому іноземний банк вислав документи на адресу
банка-емітента, із вказівкою рамбурсуючого банку через який варто
здійснити платіж. [7]

Банк-емітент переказує засоби, інструктуючи рамбурсуючий банк оплатити
належну суму по призначенню на користь авізуючого банку, вказуючи термін
валютування, тобто дату, на яку рамбурсуючий банк може списувати суму
платежу з кореспондентського рахунку банка-емітента в себе. Банк-емітент
сповіщає про платіж авізуючий банк або інструктує рамбурсуючий банк
зробити це самостійно. Якщо банк-емітент має кореспондентський рахунок у
авізуючому банку, він на підставі інструкції авізуючого банку може
уповноважити останній дебетувати свій рахунок у нього для платежу на
користь бенефіціара. У випадку, коли авізуючий банк і банк-емітент
входять у систему SWIFТ, телекомунікаційне повідомлення направляється за
допомогою цієї системи, що значно прискорює процес одержання платежу.
[7]

Повідомлення по системі SWIFТ направляються по спеціально встановлених
формах у залежності від типу повідомлення. Якщо банк-емітент має
кореспондентський рахунок у авізуючому банку при здійсненні платежу він
спрямовує на адресу авізуючого банку повідомлення по системі SWIFТ №756
“Сповіщення про відшкодування або оплату”. Дане повідомлення
використовується для сповіщення одержувача про відшкодування або оплату
в його користь необхідної за акредитивом суми. У спеціальних полях
указуються всі необхідні реквізити, причому якщо номер поля підкреслений
рискою, заповнення даного поля обов’язкове.

У випадку коли платіж проводиться не напряму, тобто якщо банк-емітент не
має кореспондентського рахунку в банку, від якого отримані документи,
або якщо авізуючий банк просить переказати кошти на його рахунок у
третьому банку, банк-емітент виконує платіж по системі SWIFТ,
використовуючи повідомлення типу №202 “Переказ на користь третього
банку”. У даній формі необхідними для заповнення полями крім номера
акредитива, референса банка-отримувача, суми платежу у валюті, терміна
валютування, є поле з вказівкою найменування банку бенефіціара, тобто
банку, що вислав документи на адресу банка-емітента.

Якщо співробітник банка-емітента при перевірці отриманих від іноземного
банку документів виявив у них розбіжності, він сповіщає про це телексом
або по системі SWIFТ іноземний банк і відразу запитує наказодавця
акредитива щодо їхньої оплати. Документи направляються наказодавцю при
спеціальному супровідному листі, у якому по графах зазначені виявлені
розбіжності, із проханням старанно перевірити документи і протягом
встановленого розумного терміна дати відповідь щодо їхньої оплати. У
випадку неотримання відповіді від наказодавця у встановлений термін йому
робиться повторний запит щодо оплати документів.

Якщо платіж за акредитивом передбачений у валюті, іншій, ніж валюта, у
якій відкритий акредитив, в його умовах повинен бути чітко обговорений
курс перерахунку з валюти акредитива у валюту платежу, який варто
застосовувати при здійсненні виплат з акредитива.

Коли виконуючим банком є іноземний банк, він у своїх рамбурсних вимогах
в обов’язковому порядку вказує курс перерахунку. А співробітник відділу
імпортних акредитивів банка-емітента перевіряє слушність застосування
зазначеного іноземним банком курсу перерахунку відповідно до умов
акредитива. Якщо ж виконуючим банком є банк-емітент, співробітник
відділу імпортних акредитивів сам розраховує суму, що підлягає оплаті,
по передбаченому умовами акредитива курсу перерахунку. Всі виникаючі
курсові різниці відносяться за рахунок організації – наказодавця
акредитива. Валюти можуть конвертуватися за допомогою рахунку
“Розрахунки по інших іноземних операціях”, де по дебету проводиться сума
іноземної валюти, що підлягає оплаті по кореспондентському рахунку, і
сума позитивної курсової різниці в гривнях, а по кредиту – сума
документів у тій валюті, у якій відкритий акредитив і на який подані
документи до оплати, а також сума негативної курсової різниці.

3. Проблеми та перспективи розвитку безготівкових форм розрахунків в
Україні

Аналізуючи сучасний стан ринку безготівкових розрахунків за
експортно-імпортними операціями зберігається тенденція найбільшого
використання банківських переказів – 97% і лише 2,5% – акредитиви, а
0,5% – інкасо.

Використання банківських переказів не відповідає на сьогоднішній день
темпам розвитку міжнародної торгівлі, сфері надання послуг при укладанні
контрактів з іноземними партнерами. Останнім часом викликала інтерес
підприємців така форма розрахунків, як акредитив, що надійніше та
безпечніше як для імпортерів, так і для експортерів. Її використання дає
гарантії, що, з одного боку, товар чи послуги будуть повністю та
своєчасно оплачені, а з другого – що списання коштів із рахунка
відбудеться тільки після виконання умов, визначених контрактом.

Той факт, що по КБ “Експобанк” частка акредитивів щодо зовнішніх
розрахунків підвищується, підтверджує бажання підприємців захиститися за
допомогою цієї форми розрахунків від ризиків потенційної ненадійності
закордонного партнера та від економічної чи політичної нестабільності в
його країні. Водночас дії вітчизняного партнера легше проконтролювати і
в разі необхідності застосувати до нього відповідні санкції.

Постає питання про те, чому розрахунки за допомогою акредитиву при
експортно-імпортних операціях становлять 2,5%. Тут можна виділити
декілька аспектів.

По-перше, при використанні акредитива виникає ряд труднощів
організаційного плану. Передусім вітчизняні банки мають невеликі розміри
(загально відомо, що сумарний статутний фонд українських комерційних
банків не перевищує статутного фонду одного з великих польських банків),
вони мало відомі на світовому ринку. Тому, коли банком-емітентом
виступає український банк, іноземні можуть відмовлятися від
підтвердження акредитива. Якщо навіть договором між експортером та
імпортером не передбачено підтвердження банком країни-експортера,
західні банки, приймаючи акредитив, або вимагають покриття, що
відволікає з обігу кошти та збільшує витрати заявника акредитива, або ж
здійснюють платіж тільки після отримання коштів від банку-емітента, що
позбавляє акредитив швидкості отримання коштів бенефіціаром. З іншою
боку, українські банки теж не завжди погоджуються підтвердити акредитив,
емітований іноземним банком.

По-друге, під час використання цієї форми розрахунків суб’єкти
підприємницької діяльності повинні враховувати декілька нюансів
законодавчого характеру. Використання акредитивів у зовнішньоекономічних
розрахунках, відповідно до Указу Президента України № 566/94 від 04.10
94р. “Про заходи щодо впорядкування розрахунків за договорами, що
укладають суб’єкти підприємницької діяльності України”, регламентується
“Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів”
(UCP) у їх останній редакції (з 05.11.94 р. правила в редакції 1993
року, публікація Міжнародної торговельної палати (МТП) № 500), тому
посилання на них має бути в усіх договорах, що передбачають використання
акредитива, а також у тексті самого акредитива. Але деякі країни (серед
них Китай) не визнали UCP та деякі інші публікації МТП, внаслідок чого
банки цих держав не приймають посилання на UCP. Виходом із цієї ситуації
може бути включення тексту з UСР в акредитив. При використанні
акредитива також потрібно звертати увагу на відмінності міжнародного та
національного українського законодавства.

“Уніфікованими правилами” передбачено можливість використання
трансферабельного (переказного) акредитива, що вигідно для експортера,
якщо він не є власником товару, а виступає як посередник. У цьому
випадку він може здійснити операцію, не маючи достатньо коштів для
закупівлі товару. Уніфіковані правила містять застереження, які
передбачають можливість збереження експортером комерційної таємниці:
перший бенефіціар має право замінити своїми комерційними рахунками
рахунки і тратти другого бенефіціара на суми, що не перевищують
обумовлену в оригіналі акредитива, і за первісними цінами за одиницю
товару, передбаченими акредитивом, і після такої заміни рахунків перший
бенефіціар може одержати різницю по акредитиву між його рахунками і
рахунками іншого бенефіціара.

Тому розрахунки з використанням трансферабельного акредитива досить,
привабливі для підприємців, але в українському законодавстві існує
цікава колізія: згідно з Інструкцією №22 про безготівкові розрахунки в
Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління
Національного банку України від 21 січня 2004 р., кожний акредитив
призначається для розрахунків тільки з одним бенефіціаром і не може бути
переадресований, тобто використання трансферабельного акредитива
фактично заборонене. Слід зазначити, що ця норма стосується тільки
розрахунків у народному господарстві, розрахунки ж за
зовнішньоекономічними операціями регламентуються уніфікованими
правилами. До речі, саме заборона використання трансферабельного
акредитив в господарському обороті України є одним із чинників, що
зменшують інтерес до цієї форми розрахунків з боку вітчизняних
підприємців. Його використання повністю заборонено у розрахунках між
резидентами України. Якщо резидент відкриває трансферабельний акредитив
на користь, нерезидента, останній може його використовувати без жодних
обмежень з боку українського законодавства, навіть якщо іншим
бенефіціаром виступатиме резидент України. [4]

Якщо ж на користь українського експортера відкрито трансферабельний
акредитив, він може бути переказаний нерезиденту; але якщо іншим
бенефіціаром виступатиме резидент – власник товару, а така ситуація має
місце найчастіше, в експортера виникнуть труднощі з боку іншого
законодавчого акта – а саме Декрету Кабінету Міністрів України “Про
систему валютного регулювання та валютного контролю” під 19 лютого
1993року №15 – 93, відповідно до пункту 1 статті 3 валюта України є
єдиним законним засобом платежу на території України. В той же час
згідно з UCP валюта акредитива при переказі не може бути змінена.
Внаслідок цього переказ акредитива, відкритого в будь-якій іноземній
валюті експортером на користь іншого резидента України, порушує
вищевказаний декрет і фактично неможливий. Інша річ, коли валютою
платежу по зовнішньоекономічному контракту є гривня. В цьому випадку
експортер може переказати акредитив на користь власника товару –
резидента. Але при цьому слід мати на увазі, що розрахунки у гривнях
можуть здійснюватися тільки з контрагентами – резидентами країн
колишнього СРСР, крім Естонії.

У практичній діяльності існуюча колізія може бути вирішена таким чином:

1. Експортер може укласти з власником товару договір переуступки
виручки. Так, згідно з UСР той факт, що акредитив не обумовлює
можливості переведення, не повинен утискати права бенефіціара на
переуступку виручки, на яку він має або може мати право.

2. Експортер може відкрити зустрічний акредитив у гривнях на користь
виробника на умовах, найбільш наближених до умов первісного акредитива.

3. Отримання кредиту в банку теж є одним із шляхів, але без використання
додаткових ліквідних активів як застави він неможливий, тому що сам
акредитив не може бути предметом застави.

4. Можливий випадок, коли імпортер укладає з банком експортера
договір-доручення, згідно з яким кошти імпортера в сумі контракту
переказуються на рахунок у цьому банку на обумовлений термін та з
відомим рівнем доходу. При цьому імпортер доручає банку видати гарантію
експортеру для проведення конкретної операції; забезпеченням гарантії
мають бути кошти імпортера на цьому рахунку. І вже експортер, маючи
банківську гарантію, може укладати угоду з постачальником необхідних
імпортерові товарів.

Усі наведені схеми мають свої як переваги, так і недоліки. Використання
якоїсь із них можливе лише з урахуванням відносин та ступеня довіри між
конкретними імпортером і експортером, а також між експортером та його
банком.

По-третє, слід зазначити, що використання акредитива – чи то простого,
чи то трансферабельного – досить багато коштує порівняно з іншими
формами розрахунків. Підприємці повинні відшкодувати банкам
поштово-телеграфні витрати, оплату послуг системи СВІФТ, а крім того –
сплатити комісійні, середні тарифи яких по банках України наведено в
таблиці 3.1 (Додаток В).

В той же час перекази за межі України за дорученням клієнта
коштуватимуть 0,15-0,2% (але не менш ніж 20 доларів США), а при
використанні інкасо клієнт сплачує комісійні:

прийняття документів на інкасо – 0,1%, але не менше 54 гри.;

видача документів проти платежу чи акцепту – 0,1%, але не менше 36 грн.;

авізування документів по інкасо – 0,1%;

зміна інструкцій по інкасо – не менше 54 грн. [24; c.114]

Витрати по цих формах розрахунків значно нижчі від аналогічних витрат за
умови використання акредитива. (Додаток Г)

Усе це не дає змоги ширше використовувати акредитивну форму розрахунків,
незважаючи на всю її безпечність та надійність. Однак, з нашої точки
зору, серед можливих заходів, які б сприяли захистові вітчизняних
підприємців та стимуляції розрахунків з використанням акредитива, було б
доцільним:

Дозволити переказ експортних акредитивів, відкритих на користь
резидентів в іноземній валюті, іншим бенефіціарам, які також виступають
резидентами України, для чого внести відповідні зміни до валютного
законодавства України.

Доцільною була б своєрідна спеціалізація одного з великих українських
банків на проведенні міжнародних розрахунків із застосуванням саме
акредитива. Для цього він повинен регулярно проходити міжнародну
аудиторську перевірку, отримуючи певний рейтинг, мати розгалужену
систему кореспондентських відносин з провідними банками різних країн
світу та за рахунок залишків на власних НОСТРО-рахунках гарантувати
виконання акредитивів, емітованих чи то підтверджених ним. З одного
боку, така спеціалізація потребує дуже багато зусиль та попередніх
витрат, але слід зважати на те, що авізування акредитиву приносить біля
0,1%, а відкриття чи підтвердження: 0,2-0,3% комісійних від його суми.
Хоча такий процент і здається зависоким для підприємця, про що вже
йшлося, але ж це плата за надійність та безпечність.

Суб’єктам господарської діяльності України можна порекомендувати
погоджуватися на розрахунки за акредитивними листами лише за умови, якщо
акредитивні листи виписуватимуться банками-кореспондентами Національного
банку України та іншими відомими іноземними банками, платоспроможність
яких не викликає сумніву, а також з урахуванням того, що така форма
розрахунків здійснюватиметься обома сторонами на принципах взаємності. В
іншому акредитивні листи відповідають документарним акредитивам.

Також із метою більш кваліфікованого управління фінансовими ресурсами
вітчизняним підприємствам необхідно сміливіше використовувати схеми
торгового фінансування, які пропонуються українськими банками:

фінансування імпортних контрактів (українському підприємству-імпортеру
надається можливість здійснити оплату отриманого товару вже після його
реалізації на внутрішньому ринку – в цьому випадку банк відкриває
акредитив певному підприємству або надає гарантію з відстрочкою платежу
з підтвердженням акредитива зарубіжними банками в рамках кредитних
ліній, що відкриті українському банку);

фінансування експортних контрактів (підприємства-експортери можуть
фінансуватися на етапі виробництва експортної продукції, що дозволяє
виробити необхідну продукцію без відволікання власних коштів. У цьому
випадку банк надає фінансування у формі кредиту за умови, що формою
розрахунків за контрактом є акредитив відомого іноземного банку, який
відкрито на користь українського експортера (перед експортне пряме
фінансування). Якщо кредит іноземного банку надається для фінансування
експорту українського виробника, то за наявності акредитива вітчизняний
банк надає гарантію повернення кредиту іноземному банку (передекспортне
фінансування за рахунок коштів іноземного партнера або банку). За умови,
що в експортному контракті передбачена оплата відвантаженого товару
акредитивом, який відкрито іноземним банком на користь
підприємства-експортера з відстрочкою платежу, український банк видає
цьому підприємству кредит після надання ним пакета відвантажувальних
документів (постекспортне фінансування).

Використання цих продуктів та послуг при імпортних операціях забезпечить
підприємствам ряд переваг: зниження кредитних ризиків за рахунок відмови
від авансових платежів, зниження ризику країни та юридичних ризиків у
зовнішньоторгових контрактах, забезпечення гарантії оплати постачальнику
тільки за умови постачання товару у чіткій відповідності з
номенклатурою, якістю та строком відвантаження. Істотно знижується
вартість фінансування порівняно з простим кредитуванням, з’являється
можливість отримати відстрочку оплати за поставлений товар,
продемонструвати партнерам свою обізнаність в галузі організації
розрахунків за торговими угодами, а також підтвердити свою
платоспроможність.

Переваги від використання інструментів торгового фінансування отримують
і українські експортери. Їм гарантується отримання оплати від банку за
поставлений товар при виконанні умов контракту з відвантаження товару,
швидка процедура отримання оплати за поставлений товар після
відвантаження. Підвищується конкурентоспроможність товару за рахунок
пропозиції різних форм оплати за товар без підвищення ризику несплати,
з’являється можливість отримання фінансування для купівлі товару за
рахунок трансферабельних або компенсаційних акредитивів.

Таким чином, використання запропонованих форм міжнародних розрахунків
дозволить більш кваліфіковано та ефективно управляти грошовими ресурсами
українських підприємств при здійсненні ними зовнішньоекономічної
діяльності, а також підвищити ефективність бізнесу шляхом застосування
нових інструментів торгового фінансування.

Висновок

За результатами дослідження проведеного в даній курсовій роботі можна
зробити висновки, що методологічні засади використання безготівкових
форм розрахунків при експортно-імпортних операціях в Україні залишаються
недостатньо вивченими, існує розбіжність у думках авторів щодо вибору
оптимальних форм цих розрахунків і дотримання єдиної термінології та
концепції їх організації.

Необхідність міжнародних розрахунків випливає з самої сутності існування
людства, а також розуміння соціального розподілу праці. Ні для кого не
таємниця, що самотня країна нормально функціонувати не може. Це
пов’язано з тим, що в одній країні не можна налагодити виробництво всіх
без винятку товарів народного споживання і виробничої спрямованості, щоб
задовольнити всі потреби суспільства. Звідси випливає необхідність
налагодження міжнародних зв’язків і міжнародного розподілу праці, і як
наслідок – торгівлі. А торгівля, безперечно не може існувати без
розвинутої системи розрахунків між підприємствами, громадянами і урядами
різних держав світу. Тобто необхідність міжнародних розрахунків випливає
з сутності людського буття.

Природа міжнародних розрахунків та їх організація пов’язані із розвитком
і інтернаціоналізацією товарного виробництва і обертання. В них
відображається певна форма руху вартості в міжнародному обороті через
неспівпадіння часу виробництва, реалізації та оплати товарів, а також
територіальної відокремленості ринків збуту.

Міжнародні розрахунки охоплюють перш за все торгівлю товарами і
послугами, а також некомерційні операції, кредити і рух капіталів поміж
країнами. Переважна частина всіх міжнародних розрахунків здійснюється в
процесі міжнародних торгових відносин.

На стан міжнародних розрахунків комплексно впливають чисельні фактори:
економічні і політичні відносини між країнами; стан країни на товарних
та грошових ринках; ступінь використання та ефективність державних
заходів щодо зовнішньоекономічного регулювання; валютне законодавство;
міжнародні торгові правила та звичаї; регулювання міждержавних товарних
потоків, послуг і капіталів; відмінності в темпах інфляції в окремих
країнах; стан платіжних балансів; банківська практика; умови
зовнішньоторгових контрактів та кредитних угод; конвертованість валют
тощо.

Міжнародні розрахунки виступають об’єктом уніфікації, що зумовлено
інтернаціоналізацією господарських зв’язків, універсалізацією
банківських операцій.

Зовнішньоекономічні розрахунки включають, з одного боку, умови та
порядок здійснення платежів, вироблені практикою і закріплені
міжнародними документами та звичаями, з іншого – щоденну практичну
діяльність банків щодо їх проведення. Більшість розрахунків проводиться
безготівковим способом через записи на банківські рахунки.

Вони регламентуються Уніфікованими правилами по акредитивах і інкасо.
Міжнародна торговельна палата розробила правила по контрактних
гарантіях, веде роботу по підготовці правил по платіжним гарантіям.

Найважливіша мета експортера зберегти товаророзпорядчі документи до того
часу, доки імпортер не заплатить за товар, або не надасть певні гарантії
оплати в майбутньому, тому найнадійнішими формами розрахунків є
документарний акредитив і інкасо, а найшвидшим банківський переказ.

Акредитив на сьогодні є, чи не найуніверсальнішим і дієвим інструментом
забезпечення платежів. У ділових зв’язках із державами, що контролюють
зовнішню торгівлю, застосування акредитива багато в чому є попередньою
умовою для здійснення експортних і імпортних операцій. В сучасних умовах
існують різноманітні види акредитивів, що задовольняють вимоги
найвибагливіших клієнтів банків і позитивно впливають на повноту, якість
і швидкість розрахунків.

Аналізуючи сучасний стан ринку безготівкових розрахунків можна зробити
висновок, що:

особливість українського ринку міжнародних розрахунків полягає у його
вразливості до зовнішніх і внутрішніх економічних чи політичних змін
через невпевненість у надійності вітчизняних банків;

через брак практичного досвіду у цій галузі як перед банками, так і
їхніми клієнтами постає ряд серйозних проблем, що призводить до різного
роду помилок і затримок у розрахунках, а також ускладнюється ще й тим,
що українські банки мають недостатню внутрішню інструктивно
методологічну базу;

у 2004 році основну частку безготівкових розрахунків займали банківські
перекази: за кількістю здійснених операцій – 97% і у грошовому вираженні
– 93%; на другому місці перебувають акредитиви: за кількістю здійснених
операцій – 2,5% і у грошовому вираженні – 6%, а інкасо – відповідно 0,5%
і 1%, що свідчить про деяку недовіру таким формам розрахунку, як
акредитив і інкасо;

проте на прикладі окремо взятого банку видно, що структура безготівкових
міжнародних розрахунків КБ “Експобанк” змінюється так: частка
банківських переказів протягом останніх чотирьох років знизилась з 91% у
2001р. до 89% у 2004р.; використання інкасо знизилось з 1% у 2001р. до
0,7% у 2004р., а частка документарних акредитивів навпаки має тенденцію
до зростання, що пояснюється вищим ступенем захисту інтересів клієнта,
відповідно – 8% у 2001р. і 10,3% – 2004 рік, тобто клієнти банку
переконуються у надійності і безпечності використання акредитиву.

У загальному обсязі міжнародних розрахунків, частка акредитивної форми
розрахунків із року в рік збільшується. В останні роки спостерігається
тенденція до значного збільшення експортних акредитивів як у
кількісному, так і в сумарному вираженні.

Проте на сьогодні існує ряд проблем, що пов’язані з розвитком
акредитивної форми розрахунків за експортно-імпортними операціями в
Україні і які потребують негайного вирішення:

при використанні акредитива виникає ряд труднощів організаційного плану
вітчизняні банки мають невеликі розміри, вони мало відомі на світовому
ринку;

використання акредитива на сьогодні залишається дорогим задоволенням при
міжнародних розрахунках;

заборона використання при безготівкових розрахунках трансферабельного
акредитива, що полегшує умови оплати.

Для вирішення цих проблем серед можливих заходів, які б сприяли
захистові вітчизняних підприємців та стимуляції розрахунків з
використанням акредитива, було б доцільним: використовувати схеми
торгового фінансування, які пропонуються українськими банками; дозволити
переказ експортних акредитивів, відкритих на користь резидентів в
іноземній валюті, іншим бенефіціарам, які також виступають резидентами
України; своєрідна спеціалізація одного з великих українських банків на
проведенні міжнародних розрахунків із застосуванням саме акредитива.

Список використаної літератури

1. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання
та валютного контролю” під 19 лютого 1993року №15 – 93, відповідно до
пункту 1 ст.3;

2. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000р.
№2121-III // Нормативні і законодавчі акти з банківської діяльності –
2004. – №3;

3. Інструкція “Про порядок здійснення, контролю і отримання ліцензій за
експортними, імпортними та лізинговими операціями”, затверджена
постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999
року N 136;

4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті, затверджена постановою Правління Національного банку України від
21 січня 2004 р. №22;

5. Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 21.06.1995 р. №444
“Про типові умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типових
формах захисних попереджень до зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), що передбачають розрахунки в іноземній валюті”;

6. Международные правила расчетов. Сборник нормативных актов. – К.,
1993;

7. Уніфіковані правила для міжбанківських рамбурсів за акредитивами та
їх застосування у практиці акредитивних розрахунків // Банківська справа
– №4, 1999;

8. “Уніфіковані правила з інкасо” у редакції 1995 року, публікація №522;

9. “Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів” у
редакції 1993 року, публікація МТП №500;

10. Указ Президента України №566/94 від 04.10 94р. “Про заходи щодо
впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб’єкти
підприємницької діяльності України”;

11. Цивільний кодекс України, глава 74 “Розрахунки”, ст.1087, 1088 у
редакції від 16 січня 2003 року;

12. Бровков С.М., Руденко Л.В. Валютно-фінансові механізми в
міжнародному бізнесі: світовий досвід і українська практика. – К.:
Агентство “Україна”, 2001. – 380 с.;

13. Бровкова Е.Г., Прудиус И.П. Внешнезкономическая деятельность. – К.:
Сирин, 2000. – 196 с.;

14. Васенко В.К. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної
діяльності. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 216с.;

15. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. – К.: Т-во
„Знання”, КОО, – 2000р. – 243с.;

16. Загородній А.Г., Вознюк Г.М. Фінансовий словник. – 3-тє вид., вип.
та допов. – К.: Т-во „Знання” КОО. – 2000р. – 588с.

17. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 223с.;

18. Коцовська Р., Ричаківська В., Грудзевич Г., Вознюк М. Операції
комерційних банків. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 516 с.

19. Міщенко В.І., Слав’янська Н.Г. Банківські операції. – К.: Знання. –
2005р. – 727с.;

20. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій
в банках: Навч. посібник. – Полтава: РВИ ПКІ, 1999. – 235с.;

21. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові валютні операції. – К:
ЦУЛ, 2003. – 616 с.;

22. Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції. – К.: КНЕУ,
2002. – 392 с.;

23. Антонова О. Використання різних форм міжнародних розрахунків при
здійсненні експортно-імпортних операцій // Економіст. – 2005р. – №7. –
с.82-85;

24. Бондаренко С.І. Використання акредитива за зовнішньоекономічними
операціями // Банківська справа. – 2004р. – № 3. – с.114-118;

25. Лисенко Ю. Акредитиви: практика застосування у зовнішньоекономічних
операціях // Вісник НБУ. – 2003р. – №1. – с.18-23;

26. Лисюк С. Акредитивна форма розрахунків за експортно-імпортними
операціями та перспективи її розвитку в Україні // Вісник НБУ. – 2003р.
– №5. – с.42 – 47;

27. Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання // Банківська
справа. – 2005р. – №3. – с.76 – 80;

28. Річна звітність КБ “Eкспобанк”;

29. http://www.bank.gov.ua;

30. http://www.expobank.ua.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020