.

Бенчмаркінг, як засіб покращення інноваційного процесу в організації

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
4 10510
Скачать документ

Бенчмаркінг, як засіб покращення інноваційного процесу в організації.

ПЛАН

Вступ 3

Розділ 1. Теоретичні основи бенчмаркінгу 5

1.1 Сутність поняття „бенчмаркінг” 5

1.2 Процес еволюції бенчмаркінга 12

1.3 Принципи бенчмаркінгу 15

Розділ 2. Особливості застосування бенчмаркінгу вітчизняними суб’єктами
господарювання 17

2.1 Проблемні питання впровадження бенчмаркінгу в Україні 17

2.2 Методологія бенчмаркінгу 19

Розділ 3. Аналіз ефективності бенчмаркінгового інноваційного проекту ДКО
„Київводоканал” 23

3.1. Ефективність впровадження інноваційного проекту 23

3.2 Проблеми впровадження інноваційних проектів підприємствами ЖКГ та
можливості щодо їх подолання 30

Висновок 33

Список використаної літератури 35

Вступ

Бенчмаркінг – це нове модне слово в управлінських колах. В Україні до
цього поняття відносяться поки ще насторожено, побоюючись, що поняттям
бенчмаркінга прикривається промислова розвідка. Однак, бенчмаркінг не
був винайдений вчора чи сьогодні.

Новизну в це поняття внесли дорогі бізнес-консультанти, наймані фірмами
усіх форм і розмірів для того, щоб вони пояснили, як зробити так, щоб
їхні доходи не відставали від доходів фірми-сусіда.

Бенчмаркінг у тім виді, яким він відомий нам сьогодні, був розроблений у
США в сімдесятих роках, але його основні концепції були відомі значно
раніш. Дослідження наукових методів організації праці проводив ще
Фредерік Тейлор наприкінці дев’ятнадцятого століття. Вони також можуть
вважатися основами концепції бенчмаркінга.

Існує величезна кількість трактувань поняття бенчмаркінга. Одні вважають
його продуктом еволюційного розвитку концепції конкурентноздатності,
інші – програмою по поліпшенню якості, інші ж зараховують його до
екзотичних продуктів японської бізнес-практики. Однак існує загальний
знаменник, до якого можна привести різні визначення бенчмаркінга.
Бенчмаркінг – це процес перебування і вивчення найкращих з відомих
методів ведення бізнесу.

Фактично бенчмаркінг – це альтернативний метод стратегічного планування,
у якому завдання визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу
показників конкурентів. Технологія бенчмаркінга стягає в єдину систему
розробку стратегії, галузевий аналіз і аналіз конкурентів. Виходячи з
цього, актуальність дослідження можливостей використання вітчизняними
економічними суб’єктами бенчмаркінгу на сьогодні важко перебільшити.

Основною метою курсової роботи є дослідження бенчмаркінгу як дієвого
засобу покращення інноваційного процесу в організації.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних
завдань:

· вивчити теоретичні основи бенчмаркінгу;

· дослідити особливості застосування бенчмаркінгу вітчизняними
суб’єктами господарювання;

· провести аналіз ефективності інвестиційного проекту, який було
впроваджено діючим суб’єктом господарювання на основі технології
бенчмаркінгу.

Предметом курсової роботи є економічні відносини які виникають в процесі
реалізації бенчмаркінгу суб’єктами господарювання.

В якості об’єкта курсової роботи виступає інноваційний проект,
впроваджений вітчизняним суб’єктом господарювання за технологією
бенчмаркінгу.

Практичне значення курсової роботи полягає у спробі розглянути
малодосліджену на сьогодні вітчизняними теоретиками та практиками
методології впровадження і використання бенчмаркінгу для вітчизняних
економічних суб’єктів. Автор намагався проілюструвати можливості
використання бенчмаркінгу вітчизняними підприємствами з різних галузей
та різного соціального значення (київське такси „Еліт” та ДКО
„Київводоканал”) та проаналізувати ефективність інноваційних проектів,
впроваджених за алгоритмом бенчмаркінгу.

Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У
вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, завдання,
предмет, об’єкт та практична значимість курсового дослідження. Основна
частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках
сформульовано основні результати курсового дослідження.

Розділ 1. Теоретичні основи бенчмаркінгу

1.1 Сутність поняття „бенчмаркінг”

Термін “бенчмаркінг” є англомовним і не має однозначного перекладу на
українську мову. Цей термін відбувся від слова “benchmark”, що означає
відмітку на фіксованому об’єкті, наприклад, відмітку на стовпі, яка
указує висоту над рівнем моря. У найбільш загальному змісті benchmark –
це щось, що володіє визначеною кількістю, якістю і здатністю бути
використаним як стандарт чи еталон при порівнянні з іншими предметами.
Бенчмаркінг являє собою систематичну діяльність, спрямовану на пошук,
оцінку і навчання на кращих прикладах, не залежно від їхнього розміру,
сфери бізнесу і географічного положення [7] .

Бенчмаркінг являє собою мистецтво виявлення того, що інші роблять краще
нас і вивчення, удосконалення і застосування їхніх методів роботи. На
перший погляд може показатися, що, мова йде про старий метод:
підприємства і, не тільки вони, завжди піддавалися шпигунству, їхня
діяльність аналізувалася і вивчалася, краще використовувалося. Однак на
рубежі 70-х рр. деякі підприємства почали розвивати теорію, в основу
якої покладене порівняння діяльності не тільки підприємств конкурентів,
але і передових фірм з інших галузей. Фірми стали учитися
квантифіцировати розходження в управлінні підприємствами. Концепція і
методи, що вони розробили дозволили скоротити витрати, підвищити
прибуток і оптимізувати динаміку структури і вибір стратегії діяльності
підприємства.

Уперше термін “бенчмаркінг” у буквальному значенні з’явився в 1972
році в Інституті стратегічного планування Кембриджу (США), відомий у
Європі як Pіms. Це – дослідницька і консалтингова організація показала,
що для того, щоб знайти ефективне рішення в області конкуренції,
необхідно вивчати, знати і використовувати досвід кращих підприємств, що
домагалися вже успіхів у різних видах діяльності.

У 1979 р. американська компанія Ксерокс приступила до проекту
“Бенчмаркінг конкурентноздатності” для аналізу витрат і якості власних
продуктів у порівнянні з японськими. Проект мав великий успіх.

Пізніше бенчмаркінг одержує широке поширення серед фахівців США, його
філософія використовується в багатьох фірмах – “НР”, “Dupont”,
“Motorola”. В даний час бенчмаркінг вважається найефективнішим
напрямком консалтингу.

Бурхливий розвиток бенчмаркінга відбувається, починаючи із середини 80-х
років. У цей період публікуються перші статті в “Харвард Бізнес Ревью”.
У 1989 р. Pіms проводить форум – Рада по бенчмаркінгу, на якому
колективно розробляється методологія бенчмаркінга й основи його
застосування на підприємствах; у цьому ж році з’являється перша книга,
написана одним з керівників Ксерокс. Фахівці починають писати про типи
бенчмаркінга, розробляються різні моделі [5].

У Центрі продуктивності і якості (Becтингхаус) бенчмаркінг розглядають
як процес постійного дослідження найкращих практик, що визначають
найбільш високу характеристику конкурентноздатності.

Ціль бенчмаркінга полягає в тому, щоб на основі дослідження надійно
установити імовірність успіху підприємництва.

Для більшості компаній бенчмаркінг не є новим, тому що він здійснювався
в рамках конкурентного аналізу, хоча бенчмаркінг є більш деталізованою,
формалізованою й упорядкованою функцією, чим метод чи підхід
конкурентного аналізу, це необхідна функція успіху будь-якої
організації.

Таким чином, бенчмаркінг розвиває аналіз конкурентноздатності, що
обмежується вивченням конкурентів – їхньої продукції, витрат і
технологій, характеристик, економічних і фінансових показників, відносин
із клієнтами і постачальниками. Усе це необхідно для пошуку найбільш
вигідної продукції для підприємства.

Аналіз конкурентноздатності дозволяє виявити розходження між
конкурентами, але це не пояснює, як ці розходження перебороти і
завоювати найкращі позиції в бізнесі. Цьому сприяє бенчмаркінг, що на
основі порівняння й аналізу процесу діяльності, спрямований на розуміння
причин розходжень для того, щоб ці відмінності перебороти.

Використання бенчмаркінга має багато спрямувань. Він знайшов широке
поширення в логістиці, маркетингу, управлінні персоналом, фінансовому
менеджменті, тобто стосовно до підприємства бенчмаркінг охоплює всі
сфери і напрямки його діяльності. Так, бенчмаркінг у логістиці дозволяє
швидко і з малими витратами виявити проблемні ситуації в логістичних
системах, у сферах, близьких до покупця, по виконанню замовлень і
транспортуванню (P.Bauer) [6].

Бенчмаркінг показує маркетинг-директору, де на його фірмі чи на ринку
виникли проблеми з витратами і якістю, чи не плететься вона в хвості в
конкурентів. Він розкриває проблеми в роботі, конкретизує їх, так
вважають G.Reves і E.Pfleger [13].

У корпорації “Ксерокс” переконані, що бенчмаркінг повинен бути постійним
процесом, націленим не тільки на відповідність конкуренції, але і на
перемогу над нею. У рамках бенчмаркінга підприємницькі функції
аналізуються як процеси, що створюють товар чи послугу і просувають їх
на ринок. Сфера застосування бенчмаркінгу включає розробку стратегії,
операції й управлінські функції, однак основним джерелом даних про ринок
і про конкурентів залишається покупець (Y.K.Shetty) [14].

Бенчмаркінг розглядається і як спосіб оцінки стратегій і цілей роботи в
порівнянні з першокласними підприємствами, щоб гарантувати довгострокове
положення на ринку (R.Venetuccі) [15].

W.Krokowskі вважає, що бенчмаркінг служить для забезпечення
конкурентноздатності і створення передумов перевірки продуктивності
фірми в умовах інтернаціоналізації процесу закупівлі сировини і
матеріалів. При цьому мова йде про порівняння результатів [10].

Є досвід використання бенчмаркінга для встановлення стратегії успіху
підприємства. При цьому в центрі уваги знаходяться такі питання, як:

· хто, яка фірма знаходиться на вершині конкуренції?

· чому власне підприємство не є кращим?

· що повинно бути змінене чи збережене на підприємстві, щоб стати
кращим?

· як упровадити відповідну стратегію, щоб стати кращим із кращих?

При здійсненні бенчмаркінга співробітники працюють у командах, що
складаються з представників різних підприємств. Найважливішими
складовими діяльності співробітників і організації є планування з
орієнтацією на створення цінності, а також компетентність в області
роботи з клієнтами, технології і культури підприємницької діяльності
(W.Bruckhardt) [8]. Як видно, W.Bruckhardt називає бенчмаркінг видом
діяльності, що пов’язана з клієнтами, технологією і культурою
підприємництва і здійснюється при плануванні, з орієнтацією на створення
цінності і компетентність. T.R.Furey відносить бенчмаркінг до сукупності
управлінських інструментів, таких як глобальне управління якістю, вимір
задоволеності покупців [9].

Однак велика частина фахівців дотримує думки, що бенчмаркінг означає
перейняття методів управління в інших, успішно працюючих, при їхній
допомозі, підприємств після того, як шляхом порівняння з іншими
областями підприємницької діяльності чи конкурентами були виявлені
слабкі сторони своєї фірми (C.Toldmann, D.Randsley, Y.Ohіnata і ін.).

Бенчмаркінг знаходить широке застосування при дослідженні окремих
управлінських процедур, наприклад, при прийнятті рішень. Так D.
Matheson, J. Matheson, M.Menke [11] провели дослідження і виявили сорок
п’ять методів на основі, яких кращі фірми приймають рішення в сфері
наукових досліджень.

У Японії, де бенчмаркінгом займаються вже тривалий час найбільш
розповсюдженою формою є товарний бенчмаркінг, що заснований на
психології “і я теж”, що є, на нашу думку, розвитком правила Сун Тзу.
Менш популярні бенчмаркінг функцій і процесів (Y.Ohіnata) [12].

На фірмі ІCІ fіbres (виробництво волокон) бенчмаркінг розглядають як
навчання на основі порівняння, що має два рівні – стратегічний і рівень
окремих процесів (T.Clauton, B.Lunch).

Одним із класичних є наступне визначення: “Бенчмаркінг – це процес
систематичного і безупинного виміру: оцінка процесів підприємства і їхнє
порівняння з процесами підприємств лідерів у світі з метою одержання
інформації, корисної для удосконалення власної характеристики” [16].

У таблиці 1.1 нами зроблено огляд літературних джерел, які були
використані при написанні даної курсової роботи.

Таблиця 1.1

Огляд літературних джерел які були використані при підготовці курсової
роботи

№ п/пДжерелоЗміст стосовно до досліджуваної проблеми1Аренков И.А.
Маркетинговые исследования: основы теории и методики. – СПб.: Изд-во
СПбУЭФ, 2004. Розкривається сутність поняття бенчмаркінгу та наводяться
практичні приклади застосування в Росії2Афанасьева Н.В., Багиев Г.Л.,
Лейдиг Г. Концепция и инструментарий эффективного предпринимательства:
Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2003. Дається визначення
бенчмаркінгу та наводяться його принципи3Багієв Г.Л., Мартиненко М.В.
Benchmarkіng у розробці стратегій маркетингу // Маркетинг у системі
управління підприємництвом., №7, 2003. Розглядається роль бенчмаркінгу
при розробці маркетингових стратегій. Даються практичні поради щодо
застосування банчмаркінгу в Україні4Багієв Г.Л., Соловйова Ю.Н.
Бенчмаркінг – як функція й інструмент підприємницької діяльності. У кн.:
Міжнародна наукова конференція “Маркетинг і культура підприємництва:
Тези доповідей. – Харків.: Вид-во „Гал”, 2002. – Ч.1.

Наводяться принципи та функціїбенчмаркінгу та розглянуто його роль у
підприємницькій діяльності. Проаналізовано проблемні питання
впровадження бенчмаркінгу в Україні.5Швальбе Х. Практика маркетингу для
малих і середніх підприємств: Пер. з нім. – К.: Либідь, 2000..Наводяться
приклади застосування бенчмаркінгу (у європейському контексті)6Bauer P.
Який сервіс має сенс? Бенчмаркінг у логістиці. // Зарубіжні маркетингові
дослідження, № 1, 2004. Розглянуто особливості застосування бенчмаркінгу
у логістиці. Наведено практичні приклади використання7Bresin S. Практика
бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2004.
Розглянута практична сторона застосування бенчмаркінгу для малих та
середніх підприємств8Bruckhardt W. Цикл ключових питань про
бенчмаркінгу: новаторське і компетентне створення цінності. // Зарубіжні
маркетингові дослідження, № 3, 2005. Зроблено аналіз можливостей
застосування бенчмаркінгу для європейських компаній середньої ланки
9Furey T.R. Бенчмаркінг ключ до створення конкурентної переваги на етапі
зрілості ринку. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2002.
Дається огляд теоретичних підходів до визначення сутності бенчмаркінгу
та розглядаються його можливості щодо створення конкурентних переваг
10Krokowski W. Порівняння з кращими у світі конкурентами. Бенчмаркінг в
управлінні постачанням. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 7,
2003. Розглянуто практичні аспекти бенчмаркінгу для великих
постачальницьких компаній11Matheson D., Matheson J., Menke M. Нові
підходи у маркетингу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 8, 2005.
Розкрито сутність бенчмаркінгу як нового інструменту маркетингу12Ohinata
Y. Бенчмаркінг: японський досвід. // Зарубіжні маркетингові дослідження,
№ 4, 2005. Автором розглянуто особливості становлення та функціонування
бенчмаркінгу в Японії13Reves G., Pfleger E. Світовий клас як стандарт –
як піднятися до вершин з допомогою бенчмаркінгу // Зарубіжні
маркетингові дослідження, № 7, 2004Проаналізовано можливості
бенчмаркінгу стосовно покращення конкурентного положення
підприємства14Shetty Y.K. Ставлячи високу мету: конкурентний бенчмаркінг
для найкращого функціонування. // Зарубіжні маркетингові дослідження, №
12, 2003. Досліджується роль бенчмаркінгу у покращенні функціонування
підприємств різних галузей15Venetucci R. Бенчмаркінг: перевірка
реальністю стратегії і цілей роботи. // Зарубіжні маркетингові
дослідження, № 9, 2003. Розглянуто етапи становлення бенчмаркінгу та
переваги використання для підприємств16Watson G.H. Практика бенчмаркінгу
в Італії // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 6, 2005. Автор
досліджує особливості використання бенчмаркінгу для малих та середніх
підприємств Італії Визначаючи ефект, що може забезпечити бенчмаркінг,
варто мати на увазі, що ніколи і ніким не піддавався сумніву факт
вигідності обміну досвідом і його вивчення.

Правда не слід забувати, що “перехресне запилення” плідно не для всякого
підприємства. Тому необхідність проведення бенчмаркінга повинна бути
доведена.

Таким чином, користь бенчмаркінга полягає в тому, що виробничі і
маркетингові функції стають найбільш керованими, коли досліджуються і
впроваджуються на своєму підприємстві кращі методи і технології інших,
не власних підприємств чи галузей. Це може приводити до прибуткового
підприємництва з високою економічністю, створенню корисної конкуренції і
задоволенню потреб покупців.

1.2 Процес еволюції бенчмаркінга

Бенчмаркінг стає мистецтвом виявлення того, що інші роблять краще нас і
вивчення, удосконалення і застосування їхніх методів роботи.

Процес еволюції бенчмаркінга аналогічний класичної моделі “переходу від
мистецтва до науки”.

Як показує рис.1.1 перше покоління бенчмаркінга інтерпретується як
реінжинірінг чи ретроспективний аналіз продукту.

Друге покоління, бенчмаркінг конкурентноздатності – розвивається як
наука в 1976-1986 р., завдяки діяльності фірми Ксерокс.

Третє покоління бенчмаркінга розвивається в період 1982-1986 р., коли
підприємства-лідери якості з’ясовують можливість повчитися більш просто
в підприємств поза їхнім сектором чи галуззю, чим досліджуючи
конкурентів.

Четверте покоління бенчмаркінга – це стратегічний бенчмаркінг, що
розглядається як систематичний процес, спрямований на оцінку
альтернатив, реалізацію стратегій і удосконалення характеристик
продуктивності на основі вивчення успішних стратегій зовнішніх
підприємств партнерів [1].

П’яте покоління – глобальний бенчмаркінг розглядається майбутнім
інструментом організації міжнародних обмінів з урахуванням культури і
національних процесів організації виробництва.

· Внутрішній бенчмаркінг – бенчмаркінг, здійснюваний усередині
організації, зіставляючи характеристики виробничих одиниць, схожих з
аналогічними процесами.

· Бенчмаркінг конкурентноздатності – вимір характеристики підприємства і
її зіставлення з характеристикою конкурентів; дослідження специфічних
продуктів, можливостей процесу чи адміністративних методів
підприємств-конкурентів.

picscalex1320100090000037400000002001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02b1017d02040000002e0118001c000000fb02f0ff00000000
00009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e000000000000000000
0000000000000000040000002d0100000400000002010100050000000902000000020d00
0000320a0e00000001000400000000007c02b00120de07001c000000fb02100007000000
0000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000180000002cc8110001000000
e304000000000000040000002d010100030000000000

Рис. 1.1 Розвиток бенчмаркінгу

Існує багато видів бенчмаркінга:

· Функціональний бенчмаркінг – бенчмаркінг, що порівнює визначену
функцію двох чи більш організацій у тім же секторі.

· Бенчмаркінг процесу – діяльність по зміні визначених показників і
функціональності для їхнього зіставлення з підприємствами,
характеристика яких є досконалою в аналогічних процесах.

Розвиток бенчмаркінга тісно пов’язаний з тим, як підприємства розуміють
якість. Можна виділити кілька етапів у зміні розуміння і відношення
підприємств до якості [5].

Перший етап можна назвати – інспекція. Він характеризується перевіркою
якості готової продукції. Для забезпечення контролю якості фірма вкладає
кошти в удосконалення систем якості, а не бенчмаркінг. Подібне було в
колишньому СРСР, коли комплексні системи управління якістю одержали
широке поширення. Однак саме розуміння якості в основному носило
технократичний підхід, при цьому упор робився на якості продукції.

На цьому етапі можливо часткове застосування продуктового бенчмаркінга,
основною метою якого буде порівняння власної продукції з товарами
конкурентів. Однак недолік інформації не дозволяє повною мірою
використовувати досвід і знання конкурентів.

Другий етап пов’язаний з посиленням контролю. На фірмах упроваджується
стандарт якості ІSO 9000. Бенчмаркінг застосовується по всіх ключових
питаннях бізнесу. Широко залучаються консультанти до розробки і
впровадження процедур бенчмаркінга.

Різко міняється відношення до якості. Найважливішим стає якість процесу,
у якому якість продукції є лише одним з елементів чи складової
загальної якості. Фірми починають усвідомлювати, що задоволення
споживача є запорукою їхніх успіхів у бізнесі. Поступово міняється їхнє
відношення до того, що таке задоволення споживача і як можна і необхідно
вирішувати його проблеми [3].

Відмінною рисою наступного етапу можна вважати виникнення між фірмами й
усередині них партнерських відносин і кооперації. Це пов’язано зі зміною
розуміння конкуренції не тільки між фірмами, але й усередині
організації. Як відомо, між різними підрозділами фірми встановлюються
конкурентні відносини. У кожного підрозділу своє цілі, задачі, функції,
проблеми. Дуже часто виникають протиріччя і складності у
взаємовідносинах. Усе це приводить до зниження керованості і тим самим
впливає на загальну ефективність. Кооперація і партнерство усередині
фірми приводить до більш ефективного інформаційного обміну між
підрозділами.

Аналогічне відбувається і на міжфірмовому рівні. При цьому, у понятті
“конкуренції” з’являється нова складова – взаємодія. Саме взаємодія і
суперництво фірм у сучасному бізнесі є основою для задоволення потреб
споживачів і завоювання конкурентних переваг.

На цьому етапі застосовується бенчмаркінг конкурентноздатності і
стратегічний бенчмаркінг.

Четвертий етап пов’язаний з тим, що усі організації представляє із себе
єдине ціле чи єдиний механізм. Процес прийняття рішень відбувається
тільки на основі вичерпної і точної інформації за умови забезпечення
загальної ефективності діяльності фірми. Усередині організації виникає
синергетичний ефект. На цьому етапі стратегічний бенчмаркінг переходить
у глобальний.

1.3 Принципи бенчмаркінгу

Визначивши основний зміст бенчмаркінга, розглянемо більш докладно його
основні принципи. Так, Watson G.H. [16] виділяє наступні основні
принципи бенчмаркінга.

1. Взаємність. Бенчмаркінг є діяльністю, заснованої на взаємному
відношенні, згоді й обміні даними, що забезпечують “виграшну” ситуацію
для обох сторін. Але взаємність не буває наосліп. Спочатку необхідно
погодити межі діапазону інформації, порядок обміну даними, логіку
проведення дослідження. У бенчмаркінговому альянсі будь-який партнер
повинний мати гарантії по поводженню інших і тільки повага правил гри
всіма учасниками гарантує усім гарний результат.

Усе повинно бути заздалегідь встановлене і погоджено.

2. Аналогія. Оперативні процеси партнерів повинні бути схожими. Може
бути оцінений будь-який процес, тільки б група дослідження могла
перевести його в культурний, структурний і підприємницький контекст
свого підприємства. Аналогія процесів і встановлення критеріїв добору
партнерів по бенчмаркінгу є тим, від чого залежить успіх діяльності.

3. Вимір. Бенчмаркінг – це порівняння характеристик, обмірюваних на
декількох підприємствах; метою є встановлення того, чому існують
розходження в характеристиках і як досягти їхнього найкращого значення.
Найважливішим вважається визначення ключових характеристик процесу, що
дозволяє поліпшити характеристики на основі вивчення процесу.

4. Вірогідність. Бенчмаркінг повинний проводитися на основі фактичних
даних, точного аналізу і вивчення процесу, а не тільки на базі інтуїції.

При проведенні бенчмаркінга можна виділити кілька етапів.

1. Визначення об’єкта бенчмаркінга. На цьому етапі встановлюються
потреби підприємства в змінах, поліпшенні; проводиться оцінка
ефективності діяльності підприємства; виділяються вивчаються основні
операції, що впливають на результат діяльності підприємства, а також
спосіб кількісного виміру характеристик; установлюється на скільки
глибоким повинний бути бенчмаркінг.

2.Вибір партнера по бенчмаркінгу. Необхідно установити, яким буде
бенчмаркінг зовнішнім чи внутрішнім; проводиться пошук підприємств, що є
еталонними; установлюються контакти з цими підприємствами; формулюються
критерії по яким буде вироблятися оцінка й аналіз.

3. Пошук інформації. Необхідно зібрати інформацію про своє підприємство
і партнерів по бенчмаркінгу. Для цього використовуються як первинні так
і вторинні дані. Отримана інформація, повинна бути всебічно перевірена.

4. Аналіз. Отримана інформація класифікується, систематизується,
вибирається метод аналізу, оцінюється ступінь досягнення мети і фактори,
що визначають результат.

5. Упровадження. Розробити план упровадження, процедури контролю,
оцінювати й аналізувати процес упровадження. Домогтися, щоб змінювані
процеси досягли найвищої ефективності.

У такий спосіб бенчмаркінг можна розглядати як один з найважливіших
напрямків стратегічно орієнтованих маркетингових досліджень.

Розділ 2. Особливості застосування бенчмаркінгу вітчизняними суб’єктами
господарювання

2.1 Проблемні питання впровадження бенчмаркінгу в Україні

У малому бізнесі бенчмаркінг має свої особливості, як і будь-який інший
інструмент управління, що прийшов з великого бізнесу. При тому
бенчмаркінг із визначеними застереженнями можна розглядати і як продукт
малих компаній, що виник з необхідності навчатися у великих фірм і
зведений у ранг методу управління. Наприклад, традиція транспонувати
досвід великих компаній на власні системи управління замічена в малих
організацій Японії ще задовго до визнання бенчмаркінга як офіційного
інструменту управління.

Успіх проекту бенчмаркінга у великому ступені залежить від визначення
того, що буде піддано порівнянню. Проблем у малих підприємств завжди
багато, і в керівників виникає бажання поліпшити усе відразу, а вибір
показників для порівняння переважно охоплює проблеми, що лежать „на
поверхні” і вже мають сформовані підходи до виміру, такі як фінансові
результати діяльності, характеристики товару, ціна. Більш гнучкі і менш
відчутні показники, такі як командний дух чи задоволеність працівників
організації своєю діяльністю, використовуються рідше: важко визначити
кінцевий об’єкт зіставлення і зробити нормалізацію інформації. Факт
використання малими компаніями при бенчмаркінгу легко вимірюваних
показників продиктований динамічним конкурентним середовищем у малому
бізнесі. Тому об’єктом для зіставлення частіше стають показники,
пов’язані з ключовими факторами успіху в конкурентній боротьбі, а
бенчмаркінг приймає форму конкурентного аналізу. Недостатня увага до
менш відчутних показників – справа часу і розвитку культури
удосконалювання [3].

Серед керівників малих компаній, хоча б поверхово знайомих з
бенчмаркінгом, існує думка, що бенчмаркінг придумано консультантами для
консультантів, що це даремна витрата часу і ресурсів. Однак, як це не
парадоксально, малі компанії мають набагато більший потенціал для
еталонного зіставлення, чим прийнято думати. Теоретично їхні керівники
завжди мають перед очима масу прикладів (орієнтирів, бенчмарків), до
яких варто прагнути. Практично ж методи, що використовують провідні
компанії, або недоступні, або невідомі. Крім цього, застосуванню
бенчмаркінга в малих компаніях перешкоджає ще цілий ряд факторів. Крім
стандартних причин відмовлення від еталонного зіставлення, таких як
„недостача часу і засобів”, деякі перешкоди для малого бізнесу
виглядають істотними, особливо на тлі великих компаній. Нижче
перераховані ці основні бар’єри [4]:

1. Обмеженість ресурсів і, як наслідок, відсутність можливості залучити
фахівців з бенчмаркінгу. У кращому випадку консультантів заміняють
статті, книги, Інтернет-публікації.

2. Працівники великих компаній зі знанням і досвідом застосування
сучасних методів управління, у тому числі бенчмаркінга, усе рідше
переходять на роботу в малі фірми.

3. Членство в кожнім з бенчмаркінгових „клубів” досить дорого для малих
компаній. Так, членство в Європейському фонді управління якістю (EFQM –
www.efqm.org) для невеликої компанії складе 1350 євро в рік. Крім того,
практично всі наявні ресурси й інформація англомовні, а потенційні
партнери по бенчмаркінгу в рамках цих клубів – закордонні компанії.

4. Менеджери малих підприємств набагато ближче до своїх споживачів,
працівників і конкурентів, чим їхні колеги з корпорацій. Найчастіше їхня
увага розсіюється між стратегічною й оперативною інформацією. Як
перевагу тут можна відзначити можливість постійно „тримати руку на
пульсі” у відношенні показників щоденної діяльності, від яких менеджери
у великих компаніях відносно вилучені. Разом з тим подібне положення не
завжди дозволяє керівникам мати об’єктивне представлення про діяльність
організації в стратегічному плані.

5. Для досягнення бажаного ефекту від бенчмаркінга вимірювані показники
повинні бути досить гнучкими, що відбивають різноманітної особливості
малого бізнесу.

Ще одна важкоздолана сьогодні в Україні перешкода для проведення
еталонного зіставлення і пошуку партнерів для бенчмаркінга –
„закритість” бізнесу, особливо малого і середнього. Дійсно, у нас
далеко не кожен готовий розкрити інформацію про своє підприємство.

Важлива і, може бути, на даний момент основна причина невикористання
потенціалу бенчмаркінга як ефективного інструменту управління на малих
підприємствах – це слабке представлення про нього чи повне незнання його
методів.

2.2 Методологія бенчмаркінгу

Відразу варто зробити застереження, що сьогодення бенчмаркінгове
дослідження звичайно займає біля шести місяців. Керівники, що ініціюють
бенчмаркінг, повинні усвідомлювати, що більш короткого шляху немає. Якщо
потрібні швидкі зміни, краще вибрати інший спосіб. Успіх проекту
бенчмаркінга полягає в строгому дотриманні послідовності процесу
еталонного зіставлення. Аналізований нами в даному параграфі алгоритм
бенчмаркінга, розроблений і адаптований для малого і середнього бізнесу
фахівцями компанії „Верба Консалтинг Груп” і включає сім основних етапів
[4]:

1. Оцінка організації і визначення областей для поліпшень.

2. Визначення предмета еталонного зіставлення.

3. Пошук еталонної компанії.

4. Збір інформації.

5. Аналіз інформації, визначення обмежень по реалізації проекту.

6. Впровадження отриманого досвіду в діяльність організації.

7. Повторна самооцінка й аналіз поліпшень.

Як приклад бенчмаркінга приведемо окремі епізоди реалізації стратегії
розвитку одного з підприємств „Київсервіса” – київського таксі „Еліт”.
Розробка проекту бенчмаркінга ропочалася на практичних заняттях під час
стажування керівництва підприємства по Президентській програмі
„Українська ініціатива” в Німецькому центрі продуктивності для
соціально-економічного розвитку.

Етап 1. Оцінка організації і визначення областей для поліпшень.
Ефективним підходом до визначення слабких сторін організації й областей
першочергових поліпшень, що мають сформовану методологічну базу, є
SWOT-аналіз моделі організаційної самооцінки.

Менеджмент компанії зупинив свій вибір на самооцінці системи управління
таксі за критеріями Німецької премії якості. Самооцінка показала
необхідність першочергових поліпшень в області організації основного
процесу.

Етап 2. Визначення предмета еталонного зіставлення. Для підприємства, що
вирішило переймати досвід інших, необхідною умовою є чітке розуміння
своєї діяльності, свого бізнес-процесу. Проблема полягає в тому, щоб
„порівнювати яблука з яблуками”. Існують різні підходи до опису
бізнес-процесу. Ми виділимо дві основних, на наш погляд, методики.
Деталізація „зверху вниз” – схема класифікації процесів, розроблена
Іnternatіonal Benchmarkіng Clearіng House разом з компанією Arthur
Andersen (докладніше про це написано на сайті www.apqc.org). Деталізація
„знизу нагору” – методологія функціонального моделювання ІDEF/0.

Аналіз і деталізація власного бізнес-процесу дозволили визначити предмет
для еталонного зіставлення – це процес „реагування на запити клієнтів”.

Етап 3. Пошук еталонної компанії. Невеликі компанії знаходять
контрагента для бенчмаркінга переважно через споживачів, з газетних і
журнальних статей, на конференціях і комерційних виставках. Вибір
еталонної компанії в нашому прикладі відбувався в рамках відвідування
провідних підприємств Німеччини в області якості, а також лауреатів
Німецької премії якості. Візити по програмі стажування в компанії різних
сфер бізнесу і різних розмірів, серед яких були пивоварна компанія,
авіакомпанія, дилерська мережа автосалонів, дозволили зробити вибір
контрагента для бенчмаркінга. Їм стала компанія DWT – лауреат Німецької
премії якості 2003 р. Профільний бізнес підприємства – надання послуг по
збиранню житлових і офісних приміщень.

Етап 4. Збір інформації. Для збору інформації про систему управління
підприємством використовувався „контрольний список”, де дані процесів
еталонної компанії систематизувалися по восьми критеріях Німецької
премії якості.

Основною задачею на даному етапі ставилося одержання відповіді на
питання, як діяти для досягнення бажаного результату.

Етап 5. Аналіз інформації, визначення обмежень по реалізації проекту.
При аналізі отриманих даних було враховано, що оперативність і якість –
ключові фактори для бізнесу таксі, тому процес обробки замовлень на
основі інформаційних технологій у компанії DWT, що носить назву
„стратегія швидкості”, обраний як об’єкт еталонного зіставлення.

Аналізуючи показники німецького партнера, було зрозуміло, що ця
інформація дуже специфічна. „Розриви” у бізнес-практиці аналізованого й
еталонного підприємства можуть бути занадто великі, і тоді бар’єри по
реалізації проекту поліпшень виявляться нездоланними. Кожне
підприємство, що проводить бенчмаркінг, повинне розуміти, що зібрана
інформація може підтвердити безглуздість здійснення раніше планованого
проекту в силу виявлених обмежень.

Було визначено основні бар’єри по практичній реалізації еталонного
зіставлення:

· дороге устаткування для інформаційно-технічного оснащення
диспетчерської;

· перешкоди в радіоефірі, низькоякісний зв’язок між диспетчером і
водіями.

Незважаючи на досить великі фінансові витрати, пов’язані з устаткуванням
диспетчерської, подальші економічні розрахунки підтвердили можливість
подолання цих бар’єрів, з огляду на високу ефективність проекту.

Етап 6. Впровадження отриманого досвіду в діяльність організації.
Здійснення змін на підставі результатів бенчмаркінга варто робити,
керуючись принципом, проголошеним ще Едвардом Демінгом: „Застосовуй, але
не приймай”. Просте присвоєння викликає проблеми, якщо ділова практика
однієї компанії не „переведена” на мову іншої. А якщо бажані результати
свідомо не будуть досягнуті, то й інтерес до подальших еталонних
досліджень у керівників буде загублений надовго. Усі ці висновки цілком
і цілком відносяться до малих і середніх компаній.

Розуміючи, що сліпе копіювання неприйнятне, в таксі „Еліт” було
впроваджено інформаційну систему прийому й обробки викликів клієнтів, що
дозволило перевести роботу диспетчерської на якісно новий рівень,
підвищити оперативність виконання замовлень і додати в бізнес-процес ще
один важливий етап – формування бази даних клієнтів.

Етап 7. Повторна самооцінка й аналіз поліпшень. Моніторинг ходу
виконання робіт і оцінка кінцевих результатів формують пакет інформації
для повторної самооцінки й аналізу поліпшень. Повторна самооцінка за
критеріями Німецької премії якості підтвердила ефективність
реалізованого проекту і виявила нові орієнтири для поліпшення:
підвищення корпоративної культури організації і ступені задоволеності
працівників.

Нова модель бізнесу, що прийшла в компанії разом з бенчмаркінгом, сприяє
формуванню системного мислення, чого найчастіше так не вистачає малим
фірмам. Еталонний аналіз сприяє розумінню і внутрішній системі, навколо
якої побудована компанія, і зовнішньої системи, що впливає на неї.
Вважаючи могутнім інструментом удосконалювання, бенчмаркінг є ефективним
способом для вивчення і себе, і конкурентів.

Розділ 3. Аналіз ефективності бенчмаркінгового інноваційного проекту ДКО
„Київводоканал”

3.1. Ефективність впровадження інноваційного проекту

У 2004 р. керівництво державного комунального об’єднання
„Київводоканал” прийняло участь у стажуванні в Німеччині по
Президентській програмі „Українська ініціатива”. Основна мета стажування
була направлена на оволодіння передовим досвідом німецьких підприємств у
аналогічній галузі. Стажування проводилось за дотриманням процедури
бенчмаркінгу, яка була описана нами у попередньому розділі.

„Київводоканал” є основною організацією, що забезпечує водопостачання і
водовідведення в Києві. Київміськдержадміністрація уповноважила ДКО
„Київводоканал” на здійснення управління, регулювання та контролю
підключення юридичних і фізичних осіб до міської системи водопостачання
і каналізації, а також на ведення розрахункової діяльності на основі
затверджених тарифів.

В своєму прагненні підвищити рівень послуг, які надає об’єднання
споживачам, керівництво підприємства здійснює і маємо намір продовжувати
в майбутньому здійснювати інноваційні та інші проекти за різними
напрямками на поетапній основі.

· Поточні проекти – це проекти, що реалізуються сьогодні і спрямовані на
проведення технічної реконструкції, інституціонального розвитку і т.п.;

· Заплановані проекти технічної допомоги – в залежності від наявності
необхідного фінансування, об’єднання має намір реалізувати протягом
деяких років значну кількість проектів технічної допомоги;

· Заплановані закупки обладнання – залежно від наявності необхідних
фінансових коштів, об’єднання має намір реалізувати протягом деяких
років значну кількість проектів з закупівлі обладнання та матеріалів.

Деякі з вищевказаних проектів будуть реалізовані за рахунок власних сил,
з залученням персоналу об’єднання, а деякі будуть вимагати залучення до
участі зовнішніх партнерів.

Сьогодні рівень споживання води населенням Києва є дуже високим. В
середньому жителі Києва споживають 347 л/добу на душу населення
(включаючи недооблік та втрати води), що втричі перевищує показник
водоспоживання в інших країнах Європи та в 1,7 раза середній рівень
водоспоживання в Україні.

Для об’єднання дуже важливо, щоб такий високий рівень споживання води
населенням знизився, тоді з’явиться можливість зменшити витрати на
експлуатацію систем водоспоживання та водовідведення, що в свою чергу
дозволить:

· Виділити більше коштів на технічне обслуговування, модернізацію та
відновлення виробничих фондів;

· Звести до мінімуму необхідність збільшення потужностей мереж, систем
та споруд, що існують.

Досвід інших країн також свідчить, що зменшення тиску часто є найбільш
ефективним мало витратним засобом зниження рівня втрат від витоків в
мережі. Сьогодні вода подається під загальним тиском у всій
водопровідній мережі міста, незважаючи на значні відмінності
ландшафтного рельєфу районів міста. Розмежування мережі на ділянки за
тиском шляхом встановлення засувок для регулювання тиску та проведення
інших заходів є для об’єднання однією з пріоритетних задач на найближче
майбутнє.

Об’єднання плануємо реалізувати комплексну інноваційну програму
виявлення витоків, яка передбачає посекційне розмежування існуючої
мережі водопостачання на ряд чітко визначених зон та поетапний перехід
від “політики пасивного контролю витоків” до нової “політики активного
контролю витоків”. Дана технологія була запозичена згідно з процедурою
бенчмаркінгу у німецьких підприємств, які займаються водопостачанням та
водовідведенням.

Об’єднанням вже реалізовано декілька інноваційних програм. Серед них
наступні:

· Демонстраційний проект реконструкції каналізаційного колектора по пр.
40-річчя Жовтня.

Колектор по пр. 40-річчя Жовтня, довжиною 5.33 км і діаметром 1500
мм, був виведений з експлуатації кілька років тому через значний знос
труб, які стали непридатними в результаті сірчанокислої корозії.
Паралельно цьому колектору (але на поверхні землі) був прокладений
тимчасовий напірний колектор для транспортування стоків з насосної
станції Борщагівка 2. Стічні води з прилеглих територій перекачуються в
напірний колектор за допомогою 13 тимчасових насосних станцій,
споруджених вздовж колектора. Ця тимчасова система була для об’єднання
важким фінансовим тягарем через високе енергоспоживання та необхідність
проводити технічне обслуговування і часті ремонти.

Інноваційний метод без траншейних (“No-Dig”) технологій реконструкції
трубопроводів, який обрали для проведення реконструкції цього колектора,
був вперше застосований на Україні в такому масштабі. Персонал
об’єднання пройшов курс навчання по використанню відповідного
обладнання.

Вартість проекту складає 72 млн. датських крон, з яких з міського та
державного бюджету профінансовано 56 млн. датських крон, а 16 млн.
датських крон були надані як грантове фінансування урядами Данії і
Фінляндії.

· Демонстраційний проект проведення реконструкції з використанням
поліетиленових труб

Проект, спрямований на впровадження в Україні нових, ефективних з
погляду затрат інноваційних методів без траншейних (“No-Dig”) технологій
реконструкції трубопроводів. Об’єднанню було передано необхідне
обладнання і персонал пройшов повний курс навчання з планування
реабілітаційних робіт з реконструкції мережі, ідентифікації можливих
варіантів, вибору оптимального технічного рішення і його реалізації.

Таким чином, проект сприяє підвищенню професійних навичок персоналу в
питаннях планування та виконання реабілітаційних проектів з
реконструкції мереж з використанням ефективних з погляду затрат методів
“No-Dig “.

Роботи виконувалися німецьким підрядником компанією Per Aarsleff.

Кошторис проекту складає близько 90 025 євро; фінансування здійснювалося
за рахунок гранту від Німецького уряду.

В портфелі об’єднання є ще цілий ряд інноваційних та інших проектів які
планується реалізувати в найближчий термін.

Для того, щоб проілюструвати як відбувається на практиці оцінка
ефективності інноваційного проекту проведемо, на прикладі реального
інноваційно-інвестиційного проекту, розрахунки щодо його ефективності та
доцільності.

ДКО „Київводоканал” проводить проект з використанням інноваційних
технологій за схемою бенчмаркінгу по підвищенню ефективності роботи
споруд на Бортницькій станції аерації.

Проект охоплював такі аспекти:

· Розробку проектно-кошторисної документації реконструкції будівель,
споруд і одного блоку БСА, а також проектно-кошторисної документації
системи дезодорації і викидів у повітря;

· Проведення реконструкції систем аерації в аеротенках;

· Впровадження ефективної інноваційної технології обробки надлишкової
мулової води в аеробних стабілізаторах;

· Впровадження інноваційної технології доочистки стічних вод і обробки
осаду з використанням вітчизняного флокулянта;

Реалізація проекту потребує 200 тис. грн.. капіталовкладень.

Освоєння інвестицій відбувається на протязі 3 років. У перший рік
освоюється 25% інвестицій, у другий 30% інвестицій, у третій 45%
інвестицій.

Частка кредиту в інвестиціях складає 30%.

Термін функціонування проекту складає 5 років, а термін служби створених
потужностей – 8 років.

Амортизація нараховується за лінійною схемою.

Ліквідаційна вартість устаткування складає 10% від первісної.

Плата за наданий кредит складає 15% річних.

Кредит надається на 3,5 роки.

Темп інфляції складає 6%.

Оцінимо ефективність даного проекту.

Прийнятність проекту за критерієм NPV. NPV, чи чиста приведена вартість
проекту є найважливішим критерієм, по якому судять про ефективність
інвестування. Для визначення NPV необхідно спрогнозувати величину
фінансових потоків у кожний рік проекту, а потім привести їх до
загального знаменника для можливості порівняння в часі. Чиста приведена
вартість визначається по формулі:

picscalex100010009000003070200000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a00500131200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffb6ffffffc0120000560500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700110000000fb0284fd130100000000bc02000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320ac904e00d01000000280010000000fb0284fd13010000
0000bc02000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320ac9047c1101000000290009000000fa020000100000000000000022000400
00002d0100000500000014025402d70d0500000013025402a71217000000fb0240fe0000
00000000bc02010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd
040000002d01020004000000f00101000c000000320a03034000030000004e5056004201
1101230109000000320a0303dd070100000043002b0109000000320aeb01500f01000000
43002b0109000000320a9b04be10010000007200ae0017000000fb02c0fe000000000000
bc02010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd04000000
2d01010004000000f001020009000000320a24032809010000004f00e60009000000320a
0c02af10010000007400590009000000320a97032312010000007400590009000000320a
5404f20b010000007400590009000000320a4401900c010000006e00b30010000000fb02
40fe000000000000bc02000000020002001053796d626f6c0002040000002d0102000400
0000f001010009000000320ac0021805010000003d00fa0009000000320ac002a4060100
00002d00fa0009000000320ac0027e0a010000002b00fa0009000000320a9b04840f0100
00002b00fa0009000000320ae4023a0c01000000e500420110000000fb02c0fe00000000
0000bc02000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010200
09000000320a5404700c010000003d00b30017000000fb0240fe000000000000bc020100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d010200
04000000f001010009000000320a9b048a0e010000003100e00017000000fb02c0fe0000
00000000bc02010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd
040000002d01010004000000f001020009000000320a54042f0d010000003000a0000a00
000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc020000
00cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f0010100030000000000

де r- ставка дисконтування.

У нашому випадку номінальна ставка дисконтування дорівнює 10%, тоді, з
огляду на темп інфляції 6% у рік, реальна ставка дисконтування складає:
3,77%.

picscalex100010009000003500200000300170000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c026006601e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff201e00001c0600000b00000026060f000c004d61746854797065
0000b00110000000fb02eefce00000000000bc02000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320a6e05d90301000000280010000000fb02eefce0000000
0000bc02000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320a6e05ec0801000000290009000000fa020000100000000000000022000400
00002d0100000500000014029402d0030500000013029402100a05000000140294026c0f
0500000013029402301517000000fb02c0fe000000000000bc02010000cc000200105469
6d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01020004000000f0010100
09000000320a64032801010000007000a00009000000320a0602a808010000006e00b300
09000000320ad7039309010000007400590017000000fb0240fe000000000000bc020100
00cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d010100
04000000f001020009000000320a43034000010000007200ae0009000000320ae501e307
010000007200ae0009000000320a5f0594070100000069007d0010000000fb0240fe0000
00000000bc02000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000000f001
010009000000320a00034002010000003d00fa0009000000320aa2016f06010000002b00
fa0009000000320a1c055a06010000002b00fa0009000000320a0003800a010000002d00
fa0009000000320a0003dc0d010000003d00fa0009000000320aea012f11010000002b00
fa0009000000320a6304bf10010000002b00fa0009000000320a0003a015010000002d00
fa0009000000320a00036218010000003d00fa0017000000fb0240fe000000000000bc02
010000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002d01
010004000000f001020009000000320ae501a204010000003100e00009000000320a5f05
9104010000003100e00009000000320a4303f20b010000003100e00009000000320aea01
fc0f010000003100e00009000000320aea019312010000003000e00009000000320aea01
dd13010000003100e00009000000320a63048c0f010000003100e00009000000320a6304
2312010000003000e0000a000000320a63045d13020000003036e000e00009000000320a
00031217010000003100e00009000000320a0003f219010000003300e0000c000000320a
0003fb1a0300000037372500e000e0006e0109000000320aea018913010000002e007000
09000000320a63041913010000002e00700009000000320a0003d81a010000002e007000
0a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000bc02
000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01020004000000f001010003000000
0000

У першій таблиці показаний початковий варіант розрахунку, де за планом
кредит повинний бути повернутий у термін (3,5 роки) з погашенням
основного капіталу рівними частинами. NPV такого проекту дорівнює 153944
грн., що означає його наступність за даним критерієм. NPV>0, а це
значить, що при даній ставці дисконтування проект є вигідним для
підприємства, оскільки генеруємий їм cash-flow перевищує норму
прибутковості в даний момент часу.

picscalex100010009000003a00100000200150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c028002e02e1200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffaeffffffa02e00002e0200000b00000026060f000c004d61746854797065
0000700010000000fb02c0fd0000000000009001000000020002001053796d626f6c0002
040000002d01000008000000320af901370d01000000e50010000000fb0280fe00000000
00009001000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f0010000
08000000320aa0011929010000003d0008000000320aa001d123010000002d0008000000
320aa001c91d010000003d0008000000320aa001af14010000002d0008000000320aa001
fa0b010000003d0015000000fb0280fe0000000000009001000000000402001054696d65
73204e657720526f6d616e00008a040000002d01000004000000f00101000a000000320a
a0012f2a060000003137373530300a000000320aa001f124050000003232353030000a00
0000320aa001091f0600000032303030303008000000320aa001131d010000002e000800
0000320aa001ab1b010000002e0008000000320aa001551a010000002e0008000000320a
a0011914010000002e0008000000320aa0017f11010000002e0008000000320aa001c406
010000002e0008000000320aa001f202010000002e0015000000fb0280fe000000000000
9001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8a040000002d010100
04000000f001000008000000320aa001e71b01000000d40008000000320aa0019d1a0100
0000ce000a000000320aa001ed1505000000c0eceef0f20009000000320aa001df110300
0000c2eaeb0009000000320aa001090f03000000cae0ef000a000000320aa00100070600
0000d4eeede4b3e209000000320aa001520304000000c2e0f0f209000000320aa0012e00
03000000cef1f2000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000
070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01000004000000
f0010100030000000000

Об’єм Реалізації = Об’єм очистки * Ціна очистки = 2000 * 120 = 240000

Затрати перем. = Об’єм Виробництва * Затрати на одиницю продукції = 2000
* 50 = 10000

Таблиця 3.1

Оцінка ефективності інноваційного інвестування

Період

Показники

0

1

2

3

4

5

6

7

8Капіталовкладення500006000090000200000В т.ч. за рахунок
кредиту1500045000Амортизація2250022500225002250022500Залишкова вартість
ОФ177500155001325001100008750087500Продажна вартість ОФ96250Об’єм
очистки та доочистки стічних вод, млн.л20003000400050004000Ціна очистки
1000 м3, грн..120120120120120Валовий
результат240000360000480000600000480000Постійні
витрати5000050000500005000050000Змінні
витрати70000100000120000135000142000Витрати
виробництва142500172500192500207500214500Процент за
кредит900067506750Повернення кредиту150001500030000Чистий
прибуток682501312502012502747501858505687,5Операційний
CF90750153750223750297250208350Загальний
CF-50000-60000-9000066750141750211750285250220350141187Дисконтний
множник10,9430,8900,8400,7920,7470,7050,6650,627Дисконтуючий
фактор-50000-56603-800995604511227915823220109014654588583NPV
проекту576070,44 > 0

Визначення рентабельності інвестицій.

picscalex1000100090000038f0100000400150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02c00540151200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffbcffffff001500007c0500000b00000026060f000c004d61746854797065
0000b00109000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
ec030a03050000001302ec03f20309000000fa0200001000000000000000220004000000
2d0101000500000014020002ea020500000013020002e41415000000fb0280fe00000000
00009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00008a040000002d01
020008000000320a4c04521401000000290008000000320a4c046e10010000002e000800
0000320a4c043207010000002e0008000000320a4c04260401000000280008000000320a
7c05240301000000320008000000320a56031e0301000000310015000000fb0280fe0000
000000009001010000cc0402001054696d6573204e657720526f6d616e00cc8a04000000
2d01030004000000f001020009000000320a4c04ce1004000000c2e0f0f20a000000320a
4c04840c06000000cbb3eae2b3e40a000000320a4c04800705000000e2eaebe0e4000900
0000320a4c04bc0403000000cae0ef0008000000320a6a01241001000000e9000c000000
320a6a0110090a000000eeefe5f0e0f6b3e9ede815000000fb0280fe0000000000009001
010000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00008a040000002d0102000400
0000f001030008000000320a6a01d80602000000434608000000320a6002460001000000
520010000000fb0280fe0000000000009001000000020002001053796d626f6c00020400
00002d01030004000000f001020008000000320a4c04520b010000002d0008000000320a
6002a401010000003d000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb02
1000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d0102000400
0000f0010300030000000000

По формулі визначаємо, що в даного проекту рентабельність інвестицій
дорівнює 167%.

picscalex100010009000003d30100000400150000000000050000000902000000000400
000002010100050000000102ffffff00040000002e011800050000003102010000000500
00000b0200000000050000000c02a00760221200000026060f001a00ffffffff00001000
0000c0ffffffa2ffffff20220000420700000b00000026060f000c004d61746854797065
0000b00109000000fa02000008000000000000002200040000002d010000050000001402
1a020a030500000013021a025e0d050000001402cc05e804050000001302cc05d0050900
0000fa02000010000000000000002200040000002d010100050000001402e003ea020500
00001302e0039412050000001402e0035414050000001302e003301815000000fb0280fe
0000000000009001000000000402001054696d6573204e657720526f6d616e00008a0400
00002d01020008000000320a4004de2001000000250009000000320a40049e1e03000000
3136370009000000320a4004da1a030000003136370008000000320a40049e1a01000000
2c0008000000320a4004e4190100000030000a000000320a700562140500000035363235
300009000000320a4a03c514040000003934323508000000320a2c062410010000002900
0a000000320a2c06640c050000003837353030000a000000320a2c068e06060000003230
3030303008000000320a2c06040601000000280008000000320a5c070205010000003200
08000000320a3605fc040100000031000a000000320a7a02c60e05000000383437353000
08000000320aaa03d7070100000035000a000000320a8401d00806000000313132353030
0a000000320a840118030600000035383333373510000000fb0280fe0000000000009001
000000020002001053796d626f6c0002040000002d01030004000000f001020008000000
320a4004881d010000003d0008000000320a4004aa18010000003d0008000000320a4004
0e13010000003d0008000000320a2c06560b010000002d0008000000320a7a02b80d0100
00002d0008000000320a8401da07010000002d0008000000320a4004a401010000003d00
15000000fb0280fe0000000000009001010000000402001054696d6573204e657720526f
6d616e00008a040000002d01020004000000f001030008000000320a4004460001000000
52000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021000070000000000
bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01030004000000f00102000300
00000000

Визначення внутрішньої норми прибутку.

Для визначення внутрішньої норми прибутку проекту потрібно прирівняти
NPV до нуля.

picscalex930100090000031f02000003001700000000000500000009020000000004000
00002010100050000000102ffffff00040000002e0118000500000031020100000005000
0000b0200000000050000000c02c006c0161200000026060f001a00ffffffff000010000
000c0ffffffa7ffffff80160000670600000b00000026060f000c004d617468547970650
000b00110000000fb02f1fc1f0100000000bc02000000020002001053796d626f6c00020
40000002d01000008000000320adf05731001000000280010000000fb02f3fc1f0100000
000bc02000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00100000
8000000320adf05fd1401000000290009000000fa0200001000000000000000220004000
0002d010000050000001402dc027110050000001302dc026d1617000000fb02c0fd00000
0000000bc02000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd0
40000002d01020004000000f00101000c000000320abd032e00030000004e5056009e016
8019e0109000000320abd0359090100000043009e0109000000320a4d025a12010000004
3009e0109000000320ab605ea13010000007200fc0017000000fb0280fe000000000000b
c02000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797200ccdd040000002
d01010004000000f001020009000000320aed03ed0a010000004f002c0109000000320a7
d02fa13010000007400840009000000320a6704d515010000007400840009000000320a5
405100e010000007400840009000000320a8501c50e010000006e00d80010000000fb020
0fe000000000000bc02000000020002001053796d626f6c0002040000002d01020004000
000f001010009000000320a60032106010000003d00300109000000320a6003d70701000
0002d00300109000000320a60037a0c010000002b00300110000000fb02c0fd000000000
000bc02000000020002001053796d626f6c0002040000002d01010004000000f00102000
9000000320ab6056712010000002b00560109000000320a96035c0e01000000e5009e011
0000000fb0280fe000000000000bc02000000020002001053796d626f6c0002040000002
d01020004000000f001010009000000320a5405aa0e010000003d00e40017000000fb02c
0fd000000000000bc02000000cc0002001054696d6573204e657720526f6d616e2043797
200ccdd040000002d01010004000000f001020009000000320ab60536110100000031002
00117000000fb0280fe000000000000bc02000000cc0002001054696d6573204e6577205
26f6d616e2043797200ccdd040000002d01020004000000f001010009000000320a54059
e0f010000003000c0000a00000026060f000a00ffffffff01000000000010000000fb021
000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00cc040000002d01010004000
000f0010200030000000000

У результаті обчислень і виходячи з побудованого графіка ВНП даного
проекту дорівнює 14%. Це вище норми дисконтування, що означає
прийнятність даного проекту за цим критерієм (рис. 3.1).

picscalex100010009000003d607000007001c0000000000040000000301080005000000
0b0200000000050000000c02be014002030000001e00040000002701ffff030000001e00
040000002701ffff030000001e001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102
022253797374656d008001000000684200009f036701bf00000000603a87388700000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604bd013f02000000000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604bd013f02000000000800
0000fa0200000000000000000000040000002d010100040000002d010000040000002701
ffff030000001e00070000001604a901e40114004000070000001504e6003502d300f901
0400000002010100050000001402a401410008000000fa02000001000000000000000400
00002d010200050000001302a401e301050000001402730141000500000013027301e301
050000001402410141000500000013024101e301050000001402df004100050000001302
df00e301050000001402ad004100050000001302ad00e3010500000014027c0041000500
000013027c00e3010500000014024a0041000500000013024a00e3010500000014021900
41000500000013021900e301040000002d010100040000002d010000040000002701ffff
030000001e00070000001604bd013f0200000000070000001504e6003502d300f9010400
00002d010100040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604bd01
3f0200000000040000000201010005000000140219004100040000002d01020005000000
1302a4014100050000001402a4013e00050000001302a401410005000000140273013e00
0500000013027301410005000000140241013e0005000000130241014100050000001402
10013e0005000000130210014100050000001402df003e00050000001302df0041000500
00001402ad003e00050000001302ad0041000500000014027c003e000500000013027c00
41000500000014024a003e000500000013024a00410005000000140219003e0005000000
130219004100050000001402100141000500000013021001e30105000000140213014100
0500000013021001410005000000140213016f0005000000130210016f00050000001402
13019e0005000000130210019e000500000014021301cc000500000013021001cc000500
000014021301fb000500000013021001fb00050000001402130129010500000013021001
290105000000140213015801050000001302100158010500000014021301860105000000
1302100186010500000014021301b5010500000013021001b5010500000014021301e301
0500000013021001e301040000002d010100040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604b9013b0204000400040000002d010100040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604ac01e80115003d00040000002d0101000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604a901e80115003d000800
0000fa0200000300000000000000040000002d01030004000000f0010200040000000201
010005000000140250004100040000002d01030007000000fc02010000000000dcf70400
00002d010200050000001302ac006f00050000001302ec009e000500000013021a01cc00
0500000013023b01fb000500000013025301290105000000130265015801050000001302
720186010500000013027c01b50107000000fc020000ff00ff000000040000002d010400
04000000f001020008000000fa02000001000000ff00ff00040000002d01020004000000
f0010300050000000102ff00ff000400000002010200040000002d010200040000002d01
0400070000001b04510045004f003e0005000000140250004100040000002d0101000700
0000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002d010000040000002701ffff
030000001e00050000000102ff00ff00070000001604a901e80115003d00040000002d01
0200040000002d010400070000001b04ad007300ab006c00050000001402ac006f000400
00002d010100040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00
050000000102ff00ff00070000001604a901e80115003d00040000002d01020004000000
2d010400070000001b04ed00a200eb009b00050000001402ec009e00040000002d010100
040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000102
ff00ff00070000001604a901e80115003d00040000002d010200040000002d0104000700
00001b041b01d0001901c9000500000014021a01cc00040000002d010100040000002d01
0300040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000102ff00ff000700
00001604a901e80115003d00040000002d010200040000002d010400070000001b043c01
ff003a01f8000500000014023b01fb00040000002d010100040000002d01030004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00050000000102ff00ff00070000001604a901
e80115003d00040000002d010200040000002d010400070000001b0454012d0152012601
05000000140253012901040000002d010100040000002d010300040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00050000000102ff00ff00070000001604a901e80115003d00
040000002d010200040000002d010400070000001b0466015c0164015501050000001402
65015801040000002d010100040000002d010300040000002d010000040000002701ffff
030000001e00050000000102ff00ff00070000001604a901e80115003d00040000002d01
0200040000002d010400070000001b0473018a0171018301050000001402720186010400
00002d010100040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00
050000000102ff00ff00070000001604a901e80115003d00040000002d01020004000000
2d010400070000001b047d01b9017b01b2010500000014027c01b501040000002d010100
040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000102
ff00ff00070000001604a901e80115003d00040000002d010100040000002d0103000400
00002d010000040000002701ffff030000001e00050000000102ff00ff00070000001604
ac01e80115003d00040000002d010100040000002d010300040000002d01000004000000
2701ffff030000001e00050000000102ff00ff00070000001604bd013f02000000000400
00002d010100040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00
050000000102ff00ff00070000001604bd013f0200000000040000002d01010004000000
2d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e00050000000102ff00ff00
070000001604be014002ffffffff050000000102ffffff00040000000201010004000000
2d0104001c000000fb02f5ff000000000000bc02000000cc00000022417269616c000000
000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01050012000000
320a9d011100070000002d33303030303000040006000600060006000600060012000000
320a6c011100070000002d32303030303000040006000600060006000600060012000000
320a3a011100070000002d31303030303000040006000600060006000600060009000000
320a09013300010000003000060010000000320ad8001500060000003130303030300600
0600060006000600060010000000320aa600150006000000323030303030060006000600
06000600060010000000320a750015000600000033303030303006000600060006000600
060010000000320a43001500060000003430303030300600060006000600060006001000
0000320a1200150006000000353030303030060006000600060006000600040000002d01
0100040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e0007000000
1604bd013f0200000000040000002d010100040000002d010300040000002d0100000400
00002701ffff030000001e00070000001604be014002ffffffff04000000020101000400
00002d010400040000002d01050009000000320a19013e0001000000300006000d000000
320a1901650004000000302c303506000300060006000c000000320a1901970003000000
302c31000600030006000d000000320a1901c20004000000302c31350600030006000600
0c000000320a1901f40003000000302c32000600030006000d000000320a19011f010400
0000302c323506000300060006000c000000320a1901510103000000302c330006000300
06000d000000320a19017c0104000000302c333506000300060006000c000000320a1901
ae0103000000302c3400060003000600040000002d010100040000002d01030004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00070000001604bd013f020000000008000000
fa0200000100000000000000040000002d01060004000000f001020007000000fc020100
000000008cf5040000002d01020004000000f0010400040000002d010600040000002d01
0200070000001b04e7003502d300f901040000002d010100040000002d01030004000000
2d010000040000002701ffff030000001e00070000001604e6003502d300f90104000000
2d010100040000002d010300040000002d010000040000002701ffff030000001e000700
00001604e6003502d300f90108000000fa0200000300000000000000040000002d010400
04000000f00106000400000002010100050000001402dc00fd01040000002d0104000400
00002d010200050000001302dc00180207000000fc020000ff00ff000000040000002d01
060004000000f001020008000000fa02000001000000ff00ff00040000002d0102000400
0000f0010400050000000102ff00ff000400000002010200040000002d01020004000000
2d010600070000001b04dd000e02db000702050000000102ffffff000400000002010100
040000002e011800050000001402dc000a02040000002d0105000c000000320ae1001b02
030000004e505600070007000800040000002e010000040000002d010100040000002d01
0300040000002d010000040000002701ffff030000001e00070000001604e6003502d300
f901040000002d010100040000002d010300040000002d010000040000002701ffff0300
00001e00070000001604bd013f020000000007000000fc02000000000000000004000000
2d01040004000000f0010600040000002d01010004000000f0010200040000002d010100
040000002d010400040000002d010000040000002701ffff030000001e00040000002701
ffff030000001e00040000002701ffff030000000000

Рис. 3.1. Визначення внутрішньої норми прибутку

У ході оцінки ефективності даного інвестиційного проекту було перевірено
його відповідність різним критеріям прийнятності, а також проведено
аналіз його основних параметрів і варіантів. У результаті можна зробити
наступні висновки:

1. Проект є прийнятним за критерієм NPV і за критерієм внутрішньої норми
прибутку і рентабельності.

2. План повернення кредиту може бути виконаний через3,5роки.

3.2 Проблеми впровадження інноваційних проектів підприємствами ЖКГ та
можливості щодо їх подолання

Впровадження інновацій у господарське життя організації природно вимагає
вкладення фінансових засобів у їхню розробку й освоєння. При цьому
встановлена емпірична залежність – чим більший прибуток від нововведення
розраховує одержати в майбутньому організація, тим до більших витрат
вона повинна бути готова в сьогоденні.

Проте, для організації проблема вибору об’єкта фінансових вкладень не
вичерпується граничною сумою інвестицій. Дослідження показали, що
найбільшою ефективністю мають вкладення в інновації, де організація має
можливість одержувати монопольний надприбуток. Іншими словами, найбільш
вигідні інвестиції в інновації, що розвивають відмітні здібності
організації.

Деякі підприємства ЖКХ (ДКО „Київводоканал” зокрема) природно є
монополістами в своїй сфері діяльності, а отже зацікавленість в
інноваційних інвестиціях таких підприємств має, по суті, бути
максимальною.

Теоретично як джерело інвестицій можуть виступати асигнування бюджетів
усіх рівнів, іноземні інвестиції, власні засоби організацій, а також
акумульовані у формі фінансового капіталу тимчасово вільні засоби
підприємств і заощадження населення.

Практично ж бюджетні асигнування на розробку і реалізацію інновацій
обмежені доходами бюджетної системи. При цьому в залежності від
політико-економічних умов напрямки, форми і розміри бюджетних інвестицій
в інновації мають істотні розходження. Одним з основних зовнішніх джерел
одержання інвестиційного капіталу в грошовій формі є середньо- і
довгострокові кредити банків. Банківський інвестиційний кредит звичайно
надається організаціям на фіксований термін, під визначений відсоток і
під визначене забезпечення, гарантії повернення. Однак в умовах
нестабільної економіки комерційні банки і фінансові компанії неохоче
йдуть на надання довгострокових кредитів, побоюючись їхнього
неповернення. Крім того, банківські кредити видаються під досить високий
відсоток, у зв’язку з чим позичальники несуть значні втрати, обумовлені
тривалістю періоду інвестування.

Інвестиційні кредити, надані організаціям з боку фінансово-кредитних
організацій, представляють у світовій практиці одне з основних джерел
залучення капіталу. Це джерело особливо зручне, якщо банк-інвестор надає
організації-позичальнику поновлюваний кредит у виді так називаної
“кредитної лінії”.

Умовно фактори інвестиційної привабливості інноваційних проектів можна
поділити на дві групи: економічні і неекономічні. У більшості випадків
інвестора залучають високі фінансові показники, однак існують ситуації в
яких інноватор змушений реалізовувати нововведення, незважаючи на його
пряму економічну непривабливість. Наприклад, якщо мова йде про
екологічні заходи, що практично завжди мають негативні фінансові
результати. Проте підприємства ЖКГ ведуть активну діяльність у цій
області, так для прикладу можна взяти діяльність все того ж ДКО
„Київводоканал”, де впроваджено декілька інноваційних проектів які
спрямовані, в першу чергу, на екологічні цілі.

З економічної точки зору інвестиційна привабливість визначається як
внутрішніми характеристиками інновацій (прибутковість інвестицій, термін
реалізації проекту і т.д.), так і умовами залучення фінансових ресурсів.

Безумовно, мотиви що рухають інноваційну діяльності істотно залежать від
того чи реалізується інновація на свої чи запозичені кошти. Так обстоять
справи в теорії. Однак, розглядаючи українську практику, необхідно
відзначити, що через не хватку “довгих” грошей на фінансовому ринку
країни і неприступності банківських кредитів через їхню високу ціну
власні засоби організацій (у першу чергу прибуток і амортизаційні фонди)
стали, власне кажучи, єдиним джерелом фінансування інвестиційних
проектів, у тому числі носящих інноваційний характер. Тому в українській
практиці особливу важливість здобуває проблема раціонального
використання наявних на підприємствах грошових фондів.

Для підприємств ЖКГ, в силу специфіки їхньої роботи, нагальною є
проблема впровадження інноваційно-інвестиційних проектів екологічної
спрямованості. Проте через те що багато з таких проектів є
неприбутковими, то постає проблема з фінансуванням цих проектів. Важливу
роль у вирішенні цього питання відіграють європейські гранти, що
надаються таким підприємствам, але в основному це підприємства м. Києва,
а у підприємств ЖКГ „глибинки”, нажаль, такої можливості практично не
існує.

Таким чином можна зробити висновок, що інноваційні проекти в Україні на
сьогодення мають можливість впроваджувати тільки підприємства
житлово-комунальної сфери таких великих міст як Київ, Харків,
Дніпропетровськ, Львів. Та й то в основному це такі „гіганти” як той
самий ДКО „Київводоканал”.

Шляхи вирішення цієї проблеми є, але вони в даний час практично
неможливі щодо здійснення – це фінансування за рахунок місцевого та
державного бюджетів інноваційних програм екологічного спрямування.

Ми маємо надію, що в подальшому це становище зміниться на краще.

Висновок

Провівши дослідження ролі бенчмаркінгу у впровадженні інноваційних
технологій на підприємстві ми можемо зробити висновків та узагальнень.
Так, ми прийшли до висновку, що бенчмаркінг не може бути одноразовим
аналізом. Для одержання належної ефективності від застосування цього
процесу необхідно зробити його інтегральною частиною процесу інновацій і
удосконалень у бізнесі.

У Європі застосування і популярність бенчмаркінга по колишньому дуже
помірна. Значні розходження в розумінні бізнес-процесів у різних країнах
значно сповільнюють його впровадження в бізнес-процеси різних секторів
економіки.

Бенчмаркінг являє собою мистецтво виявляти те, що інші фірми роблять
краще, а також вивчення їхніх методів роботи. Може показатися, що мова
йде про банальне шпигунство, однак усе відповідає етиці ведення бізнесу.
В основу бенчмаркінга покладена ідея порівняння діяльності не тільки
підприємств-конкурентів, але і передових фірм інших галузей. Практика
показує, що грамотне використання досвіду конкурентів і успішних
компаній дозволяє скоротити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати
вибір стратегії діяльності організації.

Фактично бенчмаркінг – це альтернативний метод стратегічного планування,
у якому завдання визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу
показників конкурентів. Технологія бенчмаркінга стягає в єдину систему
розробку стратегії, галузевий аналіз і аналіз конкурентів.

Бенчмаркінг це метод вивчення чужого досвіду, що не є таємницею.
Родоначальниками бенчмаркінга вважають японців, які навчилися ідеально
копіювати чужі досягнення. Вони ретельно досліджували європейські й
американські товари і послуги, щоб виявити їх сильні і слабкі сторони, а
потім випускали щось подібне по більш низькій ціні. При цьому японці
успішно переносили технології і ноу-хау з однієї сфери бізнесу в іншу.

В Україні з’являються фірми, які використовують бенчмаркінг, але поки їх
можна перерахувати по пальцях. Зате всі добре знають, що менеджери
середньої і вищої ланки вступаючи в неформальні відносини з партнерами
чи конкурентами часто використовують кращі досягнення один одного в себе
в компанії. Як показує досвід, безпосереднє спілкування з колегами дає
найбільш цінні для бізнесу ідеї і знання, що, як правило, приводить до
впровадження нових форм управління, програмних продуктів, використанню
нових технологій у виробництві. Найчастіше ця категорія людей “пробиває”
і впроваджує необхідні перетворення, якщо керівництво готове до цього.
Зацікавлені менеджери – це гарний потенціал для розвитку фірми.

Список використаної літератури

1. Аренков И.А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики. –
СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2004. – 356с.

2. Афанасьева Н.В., Багиев Г.Л., Лейдиг Г. Концепция и инструментарий
эффективного предпринимательства: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во
СПбУЭФ, 2003. – 217с

3. Багієв Г.Л., Мартиненко М.В. Benchmarkіng у розробці стратегій
маркетингу // Маркетинг у системі управління підприємництвом., №7, 2003.
– с.17-19

4. Багієв Г.Л., Соловйова Ю.Н. Бенчмаркінг – як функція й інструмент
підприємницької діяльності. У кн.: Міжнародна наукова конференція
“Маркетинг і культура підприємництва: Тези доповідей. – Харків.: Вид-во
„Гал”, 2002. – Ч.1.

5. Швальбе Х. Практика маркетингу для малих і середніх підприємств: Пер.
з нім. – К.: Либідь, 2000. – 345с.

6. Bauer P. Який сервіс має сенс? Бенчмаркінг у логістиці. // Зарубіжні
маркетингові дослідження, № 1, 2004. – с. 12-14

7. Bresin S. Практика бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові
дослідження, № 1, 2004. – с. 7-9

8. Bruckhardt W. Цикл ключових питань про бенчмаркінгу: новаторське і
компетентне створення цінності. // Зарубіжні маркетингові дослідження, №
3, 2005. – с. 9-11

9. Furey T.R. Бенчмаркінг ключ до створення конкурентної переваги на
етапі зрілості ринку. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2002.
– с. 7-10

10. Krokowski W. Порівняння з кращими у світі конкурентами. Бенчмаркінг
в управлінні постачанням. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 7,
2003. – с. 14-16

11. Matheson D., Matheson J., Menke M. Нові підходи у маркетингу //
Зарубіжні маркетингові дослідження, № 8, 2005. – с. 12-14.

12. Ohinata Y. Бенчмаркінг: японський досвід. // Зарубіжні маркетингові
дослідження, № 4, 2005. – с. 22-25

13. Reves G., Pfleger E. Світовий клас як стандарт – як піднятися до
вершин з допомогою бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові дослідження, №
7, 2004. – с. 27-30

14. Shetty Y.K. Ставлячи високу мету: конкурентний бенчмаркінг для
найкращого функціонування. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 12,
2003. – с. 21-24

15. Venetucci R. Бенчмаркінг: перевірка реальністю стратегії і цілей
роботи. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 9, 2003. – с. 11-14

16. Watson G.H. Практика бенчмаркінгу в Італії // Зарубіжні маркетингові
дослідження, № 6, 2005. – с. 19-22

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020