.

Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2640
Скачать документ

Реферат на тему:

Аналіз використання міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів банку

У сучасних умовах економічного розвитку країни, коли залучення
строкових депозитів ускладнюється внаслідок дефіциту власних оборотних
коштів підприємств та високих темпів інфляції, зростає значення
міжбанківських кредитів під час формування ресурсної бази банків.
Основною перевагою цього виду ресурсів є висока мобільність цих коштів,
головним недоліком – їх відносно висока вартість. Все це обумовлює
необхідність розроблення методики аналізу цих операцій, яка дала б змогу
ефективніше управляти пасивними та активними операціями з
міжбанківського кредитування.

Розрізняють міжбанківські активні та пасивні кредитні операції: ринок
міжбанківських депозитів та ринок міжбанківських кредитів.

Міжбанківський кредит (МБК) – це оперативне за способом залучення
коштів, але дороге джерело ресурсів банку, яке використовується для
оперативного регулювання ліквідності балансу банку та для надання
кредитів вигідним позичальникам.

Аналізуючи ступінь залежності комерційного банку від МБК, треба
розрахувати відносні показники – коефіцієнти рефінансування. Необхідно
мати на увазі, що відносно високий ступінь залежності комерційних банків
від позик, отриманих у інших банків, знижує їх прибутковість, оскільки
депозити клієнтів дешевші банківських кредитів.

Характеристика використання МБК починається з аналізу зміни питомої ваги
МБК у загальних зобов’язаннях банку за певний період та в загальному
обсязі балансу. Для цього використовуються такі коефіцієнти:

1. Частка МБК від загального обсягу зобов’язань банку:

Оптимальне значення цього коефіцієнта має бути 0,25-0,40.

Цей коефіцієнт характеризує ступінь мінімізації ризику стійкості
ресурсної бази або її витратності. Значення коефіцієнта 0,25 забезпечує
мінімізацію витрат, значення коефіцієнта 0,40 – мінімізацію ризику
стійкості.

2. Частка МБК, отриманих у валюті балансу, тобто в усіх джерелах:

Оптимальне значення даного коефіцієнта має бути 0,2-0,35.

Додатково може розраховуватись коефіцієнт відношення МБК до статутного
фонду:

Значення цього коефіцієнта не повинно бути вище 6 разів, або 600 %.

Висока питома вага МБК, отриманих у банківських ресурсах, свідчить про
те, що в банку існують великі резерви підвищення рівня дохідності
банківських операцій. Крім того, зростаюча залежність від великих
міжбанківських кредитів не може бути охарактеризована позитивно,
оскільки диверсифікація ресурсів, що залучаються, зміцнює ліквідність
банку, а міжбанківський кредит не сприяє диверсифікації. Рекомендований
рівень частки МБК у ресурсній базі банку – 20-25 %. Аналіз показників
залежності діяльності банку від міжбанківських позик здійснюється у
динаміці. За їх допомогою можливо визначити резерви підвищення
дохідності комерційного банку.

Чим вищі вказані показники, тим більша залежність діяльності банків від
міжбанківських позик. Якщо в структурі зобов’язань банку на частину
міжбанківського кредиту припадає 50 % і більше, то їх структура
вважається ризикованою.

Проте в сучасних умовах, коли залучення строкових депозитів підприємств
ускладнено внаслідок високих темпів зростання інфляції, багато банків
вимушені збільшувати частку цього виду ресурсів до 50 % і більше.

&

??

?????????-?помогою показника, що характеризує частку прострочених
міжбанківських кредитів у загальній їх сумі (Чпростр.МБК). В окремих
випадках цей коефіцієнт повинен включати також і пролонговані МБК.
Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:

Ефективність використання міжбанківських кредитів можна оцінити за
коефіцієнтом дохідності наданих кредитів (ДМБК) за певний період часу, і
розраховується за формулою:

Значення цього показника необхідно зіставити із загальною дохідністю
активних операцій:

Таке зіставлення буде коректним, якщо сума наданих міжбанківських
кредитів буде меншою за суму залучених міжбанківських кредитів. Якщо
дохідність міжбанківських кредитів перевищує загальну дохідність
активних операцій банку, це вважається позитивним явищем.

Найважливішою проблемою зниження кредитного ризику на міжбанківському
ринку є проблема вибору надійного банку-партнера. Сьогодні банки доволі
неоднозначно підходять до оцінки кредитного ризику на міжбанківському
ринку.

Лімітом кредитування називається загальна сума коштів, яку банк може
надати своєму банку-партнеру у вигляді кредиту без забезпечення.

Ефективність лімітування міжбанківського кредиту насамперед залежить від
обраної методики аналізу фінансового стану банку-позичальника. Проблема
дистанційного фінансового аналізу банків полягає в обмеженості
фінансової інформації, яка обумовлена комерційною таємницею, та у
відсутності єдиних підходів до методики проведення такого аналізу.

Розрахунок ліміту кредитування здійснюється на базі узагальненої оцінки
окремих показників стабільно працюючих іноземних банків, які також
використовують у своєму співробітництві з банками лімітну політику. За
основу розрахунку беруть величину, яка дорівнює 10 % від власного
капіталу банку. Багато українських банків також застосовують такий
підхід до розрахунку обмежень стосовно банку-партнера. Але  основною
проблемою є визначення реальної величини капіталу банку, так званої
«точки відліку». На наш погляд, правильним є коригування суми працюючого
капіталу на коефіцієнт надійності банку, який враховує комплексну оцінку
відповідних коефіцієнтів. Заслуговує уваги методика оцінки надійності
банку, розроблена групою експертів під керівництвом В. Кромонова.

Застосування запропонованої методики аналізу дасть змогу контролювати й
оцінювати доцільність та ефективність формування ресурсної бази банку,
визначати ступінь його залежності від міжбанківських кредитів, зменшити
ризик цих операцій та підвищити ефективність роботи банку.

Для оцінки доцільності залучення міжбанківських кредитів насамперед
необхідно зіставити вартість залучених міжбанківських ресурсів і
вартість коштів на поточних та інших рахунках, депозитних вкладах,
коштів у розрахунках, вартість операцій з цінними паперами.

Література:

Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних
банків. Затверджена постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. №
368.

Панова С. «Аналіз фінансового стану комерційного банку», Київ, 2000.

3.Черкасов Е. «Финансовый анализ в коммерческом банке», Москва, 2001.

Роуз П.С. «Банківський менеджмент», 2003.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019