.

Управління фінансами України

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 253
Скачать документ

Вступ

Управління як діяльність існувало протягом усієї нашої історії. Можна
сказати, що управління існувало певною мірою відтоді, як у людей виникла
потреба у спільній праці. Коли треба було збирати податки, створювати
армію, годувати людей, які самі не виробляли харчів, тоді постала певна
форма управлінської діяльності.

Управління в економіці – це свідоме спрямування економічних і соціальних
процессів для досягнення збалансованості, пропорційності й
оптимальності. При цьому визначальними є фактори: дія об’єктивних
економічних законів, вплив приватних, колективних і державних інтересів,
потреби суспільства.

Світовий досвід переконує, що в основі успіхів прогресу завжди лежать
безпосередні економічні інтереси людини, дисципліна і порядок, чітка
система організації та управління процесами капіталотворення, формування
фондів негромадження і споживання.

Сучасний бізнес – це високоорганізована й ефективно функціонуюча система
дій підприємців незалежно від форм власності й господарювання в ринковій
економіці демократичного суспільства. Ця система нічого спільного не має
з хаотичною базарною економікою, що переважає нині в пострадянських
країнах.

У високорозвинутих країнах регулюючий механізм об’єднує як ринкову
кон’юнктуру, так і регулюючі функції держави через банківсько-фінансову,
монетарну, кредитну, бюджетну, страхову, митну, антимонопольну,
податкову політику.

До розуміння потреби у державному регулюванні економічних перетворень
прийшли в останні роки керівники і нашої держави. Проте цього не скажеш
про значну частину підприємців, які ратують за повне усунення держави
від регулювання ринкових відносин і за ліквідацію інституцій державного
контролю.

Отже, необхідно визначитися, яке державне управління потрібне економіці
України та яке місце в цьому процесі повинен займати державний
фінансовий контроль.

1 Загальне поняття про управління фінансами

Управління – це сукупність прийомів та методів цільоспрямованої дії на
об’єкт для досягнення певного результату.

Важливою галуззю управлінської діяльності є управління фінансами. Його
виконує спеціальний аппарат за допомогою особливих прийомів та методів,
в тому числі різноманітних стимулів та санкцій.

В управлінні фінансами розрізняють об’єкти та суб’єкти управління.
Об’єктами є різноманітні види фінансових відносин; суб’єктами виступають
ті організаційні структури, які здійснюють управління.

Існує три групи об’єктів:

– фінансових підприємств ( організацій, закладів );

– страхові відносини;

– державні фінанси;

Їм відповідають такі суб’єкти управління:

фінансові служби ( відділи ) підприємств;

страхові органи;

фінансові органи та налогові інспекції;

Сукупність всіх організаційних структур, які здійснюють управління
фінансами, називається фінансовим апаратом.

В управлінні фінансами виділяють декілька функціональних елементів:
планування, оперативне планування, контроль.

Планування займає важливе місце в системі управління фінансами. Саме під
час планування будь-який суб’єкт господарювання різнобічно оцінює стан
своїх фінансів, виявляє можливості збільшення фінансових ресурсів,
напрямки їх найбільш ефективного використання. Управлінські рішення
приймаються на основі аналізу фінансової інформації, яка повинна бути
достатньо повною та достовірною. Вона базується на бухгалтерській,
статистичній та оперативній звітності.

Оперативне планування – це комплекс дій, які розробляються на основі
аналізу фінансової ситуації, що склалася, та переслідуючих ціль
отримання максимального ефекту при мінімальних витратах за допомогою
перерозподілення фінансових ресурсів. Основний зміст оперативного
управління зводиться до маневрування фінансовими ресурсами з ціллю
ліквідації “вузьких місць”, вирішення знову виникаючих задач.

Контроль здійснюється й в процесі планування, й на стадії оперативного
управління. Він дозволяє порівняти фактичні результати від використання
фінансових ресурсів із плановими, виявити резерви росту фінансових
ресурсів, намітити шляхи найбільш ефективного господарювання.

Розрізняють стратегічне ( загальне ) управління фінансами та оперативне.

Стратегічне управління виражається у визначенні фінансових ресурсів
через прогнозування на перспективу, встановленні об’єму фінансових
ресурсів на реалізацію цільових програм і т. д. Воно здійснюється
Міністерством економіки, Міністерством фінансів, державним
казначейством.

Оперативне управління – головна функція апарату фінансової системи:
фінансових управлінь місцевих Рад, дирекцій позабюджетних фондів,
страхових організацій, фінансових служб підприємств та організацій.

При розробці управлінських рішень фінансового характеру, які
оформлюються в юридичних законах, фінансових прогнозах та планах,
постановленнях і т. д., враховуються: вимоги економічних та юридичних
законів; результати економічного аналізу не лише підсумків попереднього
господарчого періоду, але й перспективи; економічно-математичні методи
та автоматизовані системи управління фінансами; раціональне поєднання
економічних та адміністративних методів управління.

2 Органи управління фінансами та їх функції

Загальне управління фінансами України здійснюють Міністерство
економіки, Міністерство фінансів, державне казначейство. Оперативне
управління здійснює аппарат. За його допомогою держава керує фінансовою
діяльністю в усіх структурах підрозділів народного господарства.

Управління фінансами на підприємствах та в галузях народного
господарства здійснюють фінансові відділки та служби підприємств;
фінансові відділки та управління міністерств та відомств, які ще
залишились. Всю роботу по управлінню державними фінансами здійснює
Міністерство фінансів та його фінансові органи, Державна податкова
служба.

Правильна організація управління фінансами має першочергове значення для
їх використання. В значній мірі ефект оперативного управління фінансами
залежить від того, як організована робота суб’єктів управління –
фінансових органів, податкових інспекцій, страхових структур та
багаточисленного апарату фінансових підрозділів в галузях народного
господарства.

Міністерство фінансів включає в себе Бюджетне управління та Управління
виконання бюджету (казначейство). В Міністерстві існують структурні
підрозділи, які притаманні ринковій економіці: Управління податкових
реформ, Управління державних цінних паперів та фінансового ринку,
Управління фінансування програм розвитку сільського господарства,
Управління фінансових програм розвитку виробничої інфраструктури та
споживчого ринку, Управління фінансування прграм розвитку сфери
матеріального виробництва та конверсії.

Важливе місце в структурі апарату Міністерства займають: Управління
фінансування оборони, проавопорядку та безпеки; Управління фінансування
соціальної сфери та науки; Контрольно-ревізійне управління; Управління
валютно-фінансового регулювання; Управління методології бухгалтерського
обліку та звітності. В Україні створена та функціонує державна податкова
служба. Її функціями є: контроль за дотриманням податкового
законодавства; контроль за правильністю обчислювання, полнотою та
своєчасністю внесків у бюджет всіх державних податків та інших платежів;
підготовка пропозицій по вдосконаленню податкового законодавства.
Державна податкова служба має вертикальну структуру: їй підлягають
податкові інспекції в районах, а їм – податкові інспекції виконкомів
Ради народних депутатів, які функціонують окремо, тому що не входять у
склад місцевих фінансових органів, а підлягають вищим ланкам системи.

Робітники фінансових органів в умовах ринкової економіки повинні
виступати не в традиційному вигляді контролера-ревізора, а у вигляді
партнера робітників фінансових служб галузей народного господарства.
Виключною є дріб’язкова фінансова регламентація, надлишня опіка
підприємства.

3 Управління місцевими фінансами

В фінансовій системі нашої країни отримують подальший розвиток місцеві
фінанси у вигляді її перспективної самостійної ланки. Перехід на принцип
автономного функціонування бюджетів, розвиток місцевих фінансів,
становлення фінансового ринку – все це збільшує значущість роботи
місцевих органів влади та їх фінансових відділків.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020