.

Структура, основні поняття і закони екології

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 862
Скачать документ

Контрольна робота №1

Варіант № 10

Структура, основні поняття і закони екології.

Планета Земля – унікальне утворення у всесвіті.

Будова оболонок Землі – літосфери, атмосфери, гідросфери.

Сучасні уявлення про біосферу та її межі.

Планета Земля – унікальне утворення у всесвіті

Космонавт Юрій Гагарін, що першим із людей побачив рідну планету з
висоти космічної орбіти, не міг стримати свого захвату, вигукнувши: «Яка
прекрасна наша Земля!» Окутана тонким блакитним серпанком атмосфери, як
коштовний діамант, сяє вона на фоні чорного вакууму Космосу. Ось там,
біля полюсу, видно білі крижані поля, ось за ілюмінатором космічного
корабля пропливають вершини Гімалаїв, потім потяглись нескінченні
океанічні простори, вкриті білими спіралями циклонів. Ось корабель
перетнув межу дня і ночі — термінатор — і все вкрила оксамитова чорнота.
Та за хвилину очі пілота призвичаїлись до темряви, і він бачить далеко
внизу палахкотіння тропічної грози, а потім, як жар перегорілого
багаття, скупчення вогнів великого міста. І знову корабель наближається
до термінатора, спалахує райдужна смуга атмосфери, з-за Землі виринає
кошлате сліпуче Сонце…

Перші люди, що побували в Космосі, розповідають про те особливе, ні з
чим незрівнянне почуття, що виникає при спостереженні нашої Землі здаля.
Ось що каже американський астронавт Джім Ірвінг, що побував на Місяці:
«Глянувши вниз, я побачив свої сліди на місячному пилу, а ось коли задер
голову вгору, то побачив Землю. Вона виявилась зовсім маленькою.

Коли відлітали від Землі, вона ставала все меншою: величиною з
баскетбольний м’яч, потім — з бейсбольний, потім — як м’яч для гри в
гольф… Вигляд рідної планети вразив нас. Вона була схожа на різдвяну
іграшку, підвішену в Космосі. Така незахищена — здавалось, досить лише
доторкнутись — і вона розсиплеться».

Земля -— унікальна планета Сонячної системи, й унікальність її полягає
перш за все в тому, що на ній існує життя. Поки що ні на знімках інших
планет, що передали наші космічні станції, ні в пробах місячного чи
марсіанського грунту жодних ознак органічного життя не виявлено. Дуже
вірогідно, що його там нема. На самій же Землі життя існує завдяки
поєднанню кількох сприятливих астрономічних факторів. Серед них — це
велика маса Землі (6-1021 т), достатня для утримання навколо себе
захисного шару атмосфери, досить сильного магнітного поля, що захищає
земних жителів від згубної дії космічної радіації, наявність великої
кількості води, життєво необхідної для життя тощо. Чи не найбільш дивує
й орбіта Землі. Американський вчений М. Харт підрахував, що якби
відстань між Землею й Сонцем була лише на 5 % меншою, або на 1 %
більшою, життя на ній було б неможливим — у першому разі на планеті було
б надто жарко (як на Венері), в другому — надто холодно, й Земля
постійно перебувала в умовах глобального льодовикового періоду (як
Марс).

Наша Земля — дуже активна планета. Змінюються, хоч і повільно, обриси її
материків і океанів, руйнуються, розсипаючись на порох, цілі гірські
хребти, й натомість здіймаються нові, вивергаються вулкани, землетруси
прокочуються через великі райони, міняється клімат. Безперервно
змінюються важливі параметри навколишнього середовища — температура
повітря й води, їхній хімічний склад, вологість грунтів і вміст у них
життєво необхідних компонентів тощо. Безперервно оновлюється жива
природа — тварини, рослини, мікроорганізми. Утворення живої речовини та
її розклад — це дві сторони єдиного процесу, що має назву — біологічного
кругообігу хімічних елементів. Розрізняють великий (біосферний)
кругообіг і малі кругообіги різних рівнів (наприклад, кругообіг речовин
в океані, озері чи лісі). Кругообіг хімічних елементів на Землі
відбувається переважно за безпосередньої участі живих організмів. Вперше
це було доведено В.І. Вернадським у вигляді закону міграції хімічних
елементів: «Міграція хімічних елементів на земній поверхні та в біосфері
в цілому здійснюється або за безпосередньої участі живої речовини
(біогенна міграція), або в середовищі, геохімічні властивості якого (О2,
СО2, Н2О і т. д.) зумовлені живою речовиною — як тією, що в наш час
складає біосферу, так і тією, що діяла на Землі протягом всієї
геологічної історії».

З екологічної точки зору найважливішими є кругообіги таких речовин, як
кисень, вуглекислий газ, вода, азот, сірка, фосфор, які є основними
компонентами живої речовини. Жива речовина значно прискорила й змінила
кругообіги в біосфері цих речовин.

Основним рушієм кругообігу речовин у біосфері є енергія Сонця, деяку
(незначну) роль відіграє також внутрішня енергія Землі. В процесі
кругообігу жива речовина поглинає енергію, в процесі ж її розпаду ця
енергія повертається в навколишнє середовище. Живий організм є відкритою
системою, його не можна відокремити від навколишнього середовища. Щоб
зберегтися й розвиватися, організм повинен мати вищий рівень
організації, ніж навколишнє середовище. Це досягається зниженням рівня
його ентропії. В екології ентропією системи називають кількість в
системі зв’язаної енергії, яка не може бути використана для будь-якої
роботи. Набуваючи вищого рівня організації у порівнянні з навколишнім
середовищем, організм знижує рівень своєї ентропії за рахунок підвищення
рівня ентропії середовища.

Крім кругообігу хімічних елементів, у природі спостерігається й
кругообіг енергії. Енергія Сонця, що засвоюється зеленими рослинами,
частково консервується у вугіллі, торфі, нафті, а також витрачається на
вивітрювання глибинних гірських порід, таких, як базальти, граніти тощо.
В утворених внаслідок вивітрювання глинах запасається сонячна енергія,
й, отже, знижується рівень ентропії. У подальшому за рахунок тектонічних
опускань земної кори глини та інші пухкі осадкові породи потрапляють у
глибокі зони Землі, де внаслідок високих тисків і температур із них
вивільнюється запасена сонячна енергія, відбуваються процеси їх
переплавлення й перетворення у вивержені породи, наприклад граніти, і
цикл кругообігу енергії завершується.

Зелені рослини засвоюють від 0,1 до 1 % сонячної енергії, що доходить до
них. Рослиноїдні тварини споживають лише 10 % акумульованої рослинами
енергії, решта її розсіюється у вигляді тепла. В свою чергу хижаки
засвоюють теж лише 10 % енергії, накопиченої травоїдними тваринами,
тобто всього близько 0,001 % сонячної енергії, що падає на Землю.
Схематично це явище можна зобразити у вигляді так званої піраміди
енергії.

Крім кругообігу речовини та енергії, величезну роль в біосфері мають
інформаційні зв’язки. Інформативні сигнали енергетичне дуже слабкі й
самі не можуть викликати якоїсь відчутної реакції, але вони містять
важливі відомості в закодованій формі. Ці сигнали сприймаються,
розшифровуються (здебільшого автоматично) та враховуються живими
організмами. Здатність сприймати, зберігати та передавати інформацію є і
в неживих об’єктів, де ці процеси здійснюються шляхом загального
енергоінформаційного обміну. Обробляти, накопичувати й використовувати
інформацію окремо від енергії можуть лише живі організми.

Ефективність інформаційних зв’язків у біосфері вражає. Наприклад, самець
метелика шовкопряда відчуває самку не відстані 2 км. Досліди й
розрахунки показали, що така надзвичайно висока чутливість не може
базуватися на хімічних сигналах, скажімо, на дії якихось пахучих
речовин, що їх виділяє самка. Тут має місце передача електромагнітних
сигналів, причому за типом, який «батько кібернетики» Н. Вінер назвав
«тим, кого це стосується».

Загалом навколишнє середовище, в якому живе людина, складається з
неживої і живої компоненти. До першої входять атмосфера, гідросфера й
літосфера Землі, до другої — всі її живі мешканці (рослини, тварини й
мікроорганізми).

Будова оболонок Землі – літосфери, атмосфери, гідросфери.

Літосфера — це зовнішня тверда оболонка Землі, що включає всю земну кору
й частину верхньої мантії Землі й складається з осадкових, вивержених і
метаморфічних порід. Екологічне значення літосфери величезне. По-перше,
на її поверхні живе більшість рослинних і тваринних організмів, у тому
числі й людина. По-друге, верхня тонка оболонка літосфери на материках —
це грунти, що забезпечують умови життя для рослин і є основною умовою
для отримання продуктів харчування людей. По-третє, літосфера є джерелом
отримання корисних копалин — енергетичної сировини, руд металів,
мінеральних добрив, будівельних матеріалів тощо. У межах літосфери
періодично відбувались і відбуваються грізні екологічні процеси
(виверження вулканів, землетруси, зсуви, селі, обвали, ерозія земної
поверхні), які мають величезне значення для формування екологічних
ситуацій в певних ділянках планети, а іноді призводять до глобальних
екологічних катастроф.

Нижня межа літосфери нечітка й визначається за різким зменшенням
в’язкості порід, збільшенням їхньої щільності й іншими геофізичними
характеристиками. Товщина літосфери на континентах і під океанами
різниться й становить відповідно 25—200 і 5—100 км. Найглибші шахти,
пройдені людьми, сягають глибин 3—4 км, найглибша в світі свердловина
(пройдена на Кольському півострові) досягла глибини 12 км. Про стан і
будову більш глибоких зон літосфери нам відомо лише на основі побіжних
методів, таких як сейсмо- та електророзвідка, гравіметрія тощо.

Повітряна оболонка Землі, її атмосфера є однією з найголовніших умов
життя. Без їжі людина може прожити місяць, без води — тиждень, а без
повітря не може прожити й двох хвилин. Атмосфера має величезне
екологічне значення. Вона захищає живі організми від згубного впливу
космічних випромінювань та ударів метеоритів, регулює сезонні й добові
коливання температури, є носієм тепла й вологи. Якби на Землі не
існувало атмосфери, то добові коливання температури на ній досягли б
±200 °С. Через атмосферу відбуваються фотосинтез та обмін енергії й
інформації — основні процеси біосфери. Атмосфера спричиняє ряд складних
екзогенних процесів (вивітрювання гірських порід, діяльність природних
вод, мерзлоти, льодовиків тощо). Для деяких організмів (бактерії,
літаючі комахи, птахи та ін.) атмосфера є основним середовищем життя.

Основними компонентами атмосфери є азот (78,084 %), кисень (20,946 %) і
аргон (0,934 %), велике значення мають також малі домішки таких газів,
як CO2, метан тощо. Крім того, атмосфера містить пари води, вміст яких
коливається від 0,2 % в приполярних районах до 3% поблизу екватора.
Такий хімічний склад атмосфера мала не завжди. Первісна атмосфера Землі
була схожа з атмосферами деяких інших планет Сонячної системи, наприклад
Венери, й складалася майже повністю з вуглекислого газу з домішками
метану, аміаку тощо. Нинішній киснево-азотний склад атмосфери є
результатом життєдіяльності живих організмів. Життя, що існує на Землі,
за мільярди років кардинально змінило склад її атмосфери.

Маса атмосфери колосальна — 5,15-1015 т (це приблизно одна мільйонна
маси Землі). Проте атмосферне повітря можна вважати лише умовно
невичерпним природним ресурсом. Справа в тому, що людині необхідне
повітря певної якості, а під впливом її діяльності хімічний склад й
фізичні властивості повітря дедалі погіршуються. На Землі вже практично
не залишилося таких ділянок, де повітря зберігає свою первісну чистоту
та якість, а в деяких промислових центрах стан атмосфери став уже просто
загрозливим для здоров’я.

Принаймні в, 60 містах США багато десятків мільйонів людей дихають
повітрям, яке не відповідає сучасним нормам і є шкідливим для .здоров’я.
На кожного жителя (чоловіка, жінку, дитину) щорічно випадає близько
тонни небезпечних для здоров’я речовин.

Атмосфера складається з таких шарів (знизу вгору): тропосфера (до висоти
18 км), стратосфера (до 50), мезосфера (до 80), термосфера (1000),
екзосфера (1900), геокорона (умовно до 20000 км); далі атмосфера
поступово переходить у міжпланетний космічний вакуум. Основна маса
повітря (90 %) зосереджена в нижньому шарі — тропосфері. Тут же
відбуваються найінтенсивніші теплові процеси, причому атмосфера
нагрівається знизу, від поверхні океану та суші. Надзвичайно важливе
екологічне значення для біосфери має ще озоносфера — шар стратосфери,
збагачений триатомним киснем — озоном (О3). Цей шар міститься на висотах
20—50 км і захищає все живе на Землі від згубної дії жорстокого
ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Крім газів, у складі атмосфери ще є домішки так званого аерозолю, тобто
дуже дрібних краплинок рідин і твердих частинок як природного, так і
штучного походження. Серед них є сірчані (краплинки Н2S04), мінеральні
(пил земної поверхні), вуглеводневі (сажа), морські (частинки морських
солей) та ін.

За даними ЮНЕСКО, на Землі сьогодні промисловістю, енергетикою,
транспортом поглинається стільки кисню, скільки вистачило б для життя
більше 45 млрд людей.

Гідросфера, або водяна оболонка Землі,— це її моря й океани, крижані
шапки приполярних районів, ріки, озера й підземні води. Запаси води на
Землі величезні—1,46-109 км3, тобто 0,025% усієї маси Землі. Проте
абсолютна більшість цієї колосальної маси — це гірко-солона морська
вода, непридатна для пиття та технологічного використання. Прісна вода
на планеті становить лише 2 % від її загальної кількості, причому 85 %
її зосереджено в льодовикових щитах Гренландії й Антарктиди, айсбергах і
гірських льодовиках. Лише близько 1 % прісної води — це річки,
прісноводні озера й деяка частина підземних вод; саме ці джерела й
використовуються людством для своїх потреб.

Як свідчать космонавти, при погляді на Землю з висоти космічної орбіти
око бачить в основному два кольори: білий колір хмар і льодових полярних
шапок і блакитний колір Світового океану, що вкриває 71 % поверхні нашої
планети; морська вода — найпоширеніша на Землі речовина.

Вода виконує дуже важливі екологічні функції:

1) це головна складова частина всіх живих організмів (тіло людини,
наприклад, на 70 % складається з води, а деякі організми, такі, як
медуза чи огірок, містять у собі від 98 до 99 % води);

2) основний механізм здійснення взаємозв’язків усіх процесів у
екосистемах (обмін речовин, тепла, ріст біомаси);

3) головний агент-переносник глобальних біоенергетичних екологічних
циклів;

4) води Світового океану є основним кліматоутворюючим фактором, основним
акумулятором сонячної енергії і «кухнею» погоди для всієї планети;

5) один із найважливіших видів мінеральної сировини, головний природний
ресурс споживання людства (людство використовує її в тисячу разів
більше, ніж нафти чи вугілля).

Величезну роль відіграє гідросфера в формуванні поверхні Землі, її
ландшафтів, у розвитку екзогенних процесів (вивітрювання гірських порід,
ерозії, карсту тощо), в переносі хімічних речовин, забруднювачів
довкілля.

Для багатьох організмів вода є середовищем їхнього життя. Хімічний склад
морської води дуже схожий на склад людської крові — містить ті ж хімічні
елементи й приблизно в тих же пропорціях. Це — один з доказів того, що
предки людей, як і інших ссавців, колись жили в морі.

Солоність океанічних вод становить 35 0/00 (тобто в 1 л океанічної води
міститься 35 г солей). Найсолоніша вода в Мертвому морі — 2600/00
(людина вільно лежить на поверхні цієї води, не занурюючись в неї), у
Чорному морі — 18 0/00, Азовському — 12 0/00.

Хімічний склад підземних вод дуже різноманітний. За мінералізацією вони
змінюються від прісних, що використовуються для пиття й водопостачання,
до мінералізованих і навіть до ропи з солоністю 6000/00 ; деякі
мінералізовані підземні води мають лікувальні властивості.

Основним джерелом водопостачання для людства є річковий стік. Перше
місце за цим показником посідає Бразилія з її гігантською повноводою
річкою Амазонкою. Річковий стік України складає в середньому 83,5 млрд
м3, а в посушливі роки змен- шується до 48,8 млрд м3. Він розподіляється
по території нашої держави нерівномірно: 70 % стоку припадає на
Південно-Західний економічний район, де мешкає лише 40 % населення. А на
Донецько-Придніпровський і Південний економічні райони, де живе 60 %
населення й зосереджені найбільш водоємні галузі народного господарства,
припадає лише ЗО % стоку. В зв’язку з цим у багатьох районах півдня
України відчувається гострий дефіцит води, для ліквідації якого
доводиться перекидати воду каналами, будувати водосховища тощо.

Головним постачальником води для України є Дніпро. Іншими річками, що
забезпечують потреби у воді, є Дунай, Дністер, Південний Буг, Тиса, Прут
та ін. Стан води й повноводдя цих водних артерій залежать головним чином
від стану їх приток — малих річок, яких в Україні налічується близько 63
тис. Вони мають величезне значення — досить згадати, що 90 % населених
пунктів республіки розташовані саме в долинах малих річок і користуються
їхньою водою. А проте стан малих річок України викликає сьогодні велику
тривогу. Понад 20 тис. їх вже зникло, пересохло. Це невідворотно веде до
деградації великих річок, тому проблема їх збереження й оздоровлення —
одна з найгостріших для нашої молодої держави.

Підземні води України мають не менше значення для забезпечення водою
населення. Досить зазначити, що близько 70 % населення сіл і селищ
міського типу задовольняє свої потреби в питній воді за рахунок
ґрунтових вод (колодязі) чи глибших водоносних горизонтів (свердловини).
Стан підземних вод України в цілому кращий, ніж поверхневого стоку, хоча
місцями спостерігається забруднення їх стоками промислових підприємств,
тваринницьких комплексів тощо. В деяких промислових районах (Донбас,
Кривбас) розвиток шахт і кар’єрів негативно впливає на якість і запаси
підземних вод. За рахунок багаторічної відкачки води з цих об’єктів
їхній рівень дуже знизився, а з деяких водоносних горизонтів вода зникла
зовсім.

Сучасні уявлення про біосферу та її межі.

Живі істоти (рослини, тварини, мікроорганізми) живуть на поверхні Землі,
в її атмосфері, гідросфері, верхніх шарах літосфери, утворюючи оболонку
або сферу життя — біосферу. Вперше цей термін вжив австрійський вчений
Е. Зюсс у 1875р., але поширився він після праць нашого видатного
вченого, засновника та першого президента Академії наук України, В. І.
Вернадського. Він довів, що живі організми відіграють дуже важливу роль
у процесах, котрі відбуваються у всіх сферах Землі. «Якби на Землі було
відсутнє життя,— писав учений,— обличчя її було б таким же незмінним і
хімічно інертним, як нерухоме обличчя Місяця, як інертні уламки небесних
світил». За мільярди років існування Землі живі істоти рішуче змінили
склад її атмосфери, гідросфери й літосфери, створивши, по суті, зовсім
нове середовище життя.

Людина, як біологічна істота, також є складовою частиною біосфери. Вона
не може існувати в іншому середовищі, ніж те, що склалось на планеті за
її довгу історію — не може дихати повітрям іншого складу, не може пити
води, забрудненої шкідливими домішками, не може жити при іншому, ніж
сьогоднішнє, напруженні планетного магнітного поля і т. д. Негативно діє
на здоров’я й психіку людини зміна звичайних умов її існування, заміна
природних ландшафтів “кам’яними джунглями” міст — перенаселених,
перенасичених хімічним смогом, електромагнітними полями, шумом,
насильством.

Пристосовуваність живих організмів вражає. Живі бактерії виявлено в
гарячих гейзерних джерелах з температурою води 980С, а також в тріщинах
антарктичних льодовиків, де температура рідко коли піднімається вище 0°.
Бактерії живуть у глибинних водах Чорного моря, насичених сірководнем,
деякі бактерії виявлено навіть в атомних реакторах. Живу спору бактерії
було виявлено в одній із трубок американської космічної станції, яка три
роки перебувала на поверхні Місяця — вона потрапила туди з Землі й
зберегла життєздатність, незважаючи на перебування в умовах космічного
вакууму, різких коливань температури й високого рівня радіації.

Одним з проявів біологічної активності організмів є швидкість їх
розмноження. За ідеальних умов (теоретично) вона може досягти швидкості
звуку. Французький вчений К. Лінней якось підрахував, що три мухи можуть
з’їсти тушу антилопи з такою ж швидкістю, як це робить лев (враховуючи
швидкість розмноження мух). Одноклітинна водорость діатомея теоретично
здатна за вісім днів створити масу живої матерії, що дорівнює земній, а
протягом наступного дня подвоїти її.

Суха маса живої речовини на Землі оцінюється у 2—3 трлн т. Це порівняно
з основними сферами планети дуже мала величина: вона в 1000 разів менша
за масу тропосфери, в 10 млн разів — земної кори і в мільярд — за масу
Землі. Проте жива речовина відрізняється від неживої надзвичайно високою
активністю, зокрема дуже швидким круговоротом речовин. Уся жива маса
біосфери оновлюється за 33 доби, а фітомаса (тобто маса рослин) — щодня.
Життєдіяльність тварин, рослин і мікроорганізмів супроводжується
безперервним обміном речовин між організмами та середовищем їхнього
життя, внаслідок чого всі атоми земної кори, атмосфери й гідросфери за
історію Землі багаторазово входили до складу живих організмів. Образно
кажучи, ми п’ємо воду, що колись входила до складу тканин юрських
папоротей і кембрійських трилобітів, і дихаємо повітрям, яким дихали не
лише наші далекі предки, а й, скажімо, динозаври.

Жива та нежива речовина на Землі становлять гармонійне ціле, що, власне,
й називається біосферою. Згідно з образним виразом російського вченого
М. Вассоєвича, «біосфера — це й мешканці, й дім, і ми в нім». Крім тих
живих істот, що живуть сьогодні на Землі, В. І. Вернадський включав у
біосферу істоти минулих епох, від яких до нашого часу дійшли товщі
гірських порід органічного походження (такі, як вапняки чи вугілля); їх
вчений називав “палеобіосферами”.

Живі істоти Землі складають три типи організмів:

1. Продуценти, або автотрофи,— організми, що створюють (продукують)
органічну речовину з води, вуглекислого газу й мінеральних солей,
використовуючи для цього сонячну енергію. У цю групу входять також
зелені рослини, їх на Землі налічується близько 350 тис. видів.

2. Консументи, або гетеротрофи,— організми, що отримують життєву
енергію, харчуючись рослинами чи іншими тваринами. Це травоїдні тварини,
хижаки, паразити, хижі рослини (такі, як росянка) та гриби. Таких
організмів на Землі найбільше — близько 1,5 млн видів.

3. Редуценти — організми, що розкладають органічну речовину продуцентів
і консументів до простих сполук — води, вуглекислого газу й мінеральних
солей, замикаючи таким чином кругообіг речовин у біосфері, їх на Землі
близько 75 тис. видів; це — мікроорганізми.

Вчені оцінили також кількість усіх живих особин, що населяють Землю,—
1027 (одиниця з 27 нулями після неї). Вся ця величезна маса живих істот
перебуває в надзвичайно складних взаємовідносинах між собою і з неживою
речовиною біосфери. Кількість можливих зв’язків між членами якої-небудь
екологічної системи визначається за формулою:

A=N(N – 1) / 2

де А — число зв’язків, N — число видів в екосистемі. Якщо, наприклад, у
якійсь екосистемі знаходиться 1 тис видів, то число зв’язків і
взаємозалежностей між ними буде обчислюватися як, 1000 x 999 / 2 тобто
становитиме приблизно 500 тис. Серед цих численних зв’язків є
малосуттєві, а є надзвичайно важливі, незамінні. Втручання людини в
біосферні взаємозв’язки, про значення яких вона здебільшого не має
правильного уявлення, часто приводить до негативних наслідків.
Наприклад, у 30-ті роки в Норвегії було вирішено відстріляти хижих
птахів (полярних сов та яструбів), які, як вважалося, винищували багато
цінних промислових птахів — полярних куріпок. Оголошені пільги та премії
сприяли повсюдному відстрілу мисливцями хижих птахів. Одразу ж після
цієї акції серед куріпок спалахнула епідемія, що майже повністю знищила
їх популяцію. Як з’ясувалося, сови та яструби в природі виконували роль
санітарів, що поїдали в першу чергу хворих, ослаблених куріпок (їх легше
ловити) і таким чином запобігали поширенню епідемії.

У цілому біосфера дуже схожа на єдиний гігантський суперорганізм, у
якому автоматично підтримується гомеостаз — динамічна сталість
фізико-хімічних та біологічних властивостей середовища та стійкість його
основних функцій. З точки зору кібернетики (теорії керування), в кожному
біоценозі, тобто сукупності організмів, що населяють певну ділянку суші
чи водойми, є керуюча й керована підсистеми. Роль керуючої підсистеми
виконують консументи. Вони не дають рослинам занадто розростатися,
поїдаючи «зайву» біомасу. За травоїдними пильно «стежать» хижаки,
запобігаючи їх надмірному розмноженню й знищенню рослинності. Керуючою
підсистемою для хижаків є інші хижаки та паразити, якими в свою чергу
«керують» надпаразити (хвороботворні мікроорганізми), і т. д. Тому на
Землі так багато видів живих організмів. Серед них нема «зайвих» чи
«шкідливих», такі епітети їм дає людина. Особливістю зв’язків у біосфері
є й те, що керуюча й керована підсистеми в ній часто міняються місцями.
Так, зменшення кількості рослинного корму спричинює зниження чисельності
хижаків і паразитів через механізм зворотного зв’язку.

Біосферні зв’язки складалися протягом дуже тривалого часу. В екосистемах
немає нічого зайвого, непотрібного. Тому нічого, крім обурення, не
навіює картина приміського осіннього лісу, після того, як там пройшли
грибники. Збираючи «корисні» гриби — маслюки, лисички, опеньки та ін.,
грибники пошкоджують «шкідливі» гриби — мухомори, поганки, їм невтямки,
що мухомори й поганки є необхідною ланкою в екосистемі лісу, оскільки їх
міцелій розкладає ті органічні рештки, якими не харчуються інші гриби,
отже, вони підтримують рівновагу екосистеми лісу.

Узагальнюючи результати досліджень у галузі геології, палеонтології,
біології та інших природничих наук, В. І. Вернадський дійшов висновку,
що біосфера — це «стійка динамічна система, рівновага в якій
встановилася в основних своїх рисах… з археозою й незмінно діє
протягом 1,5—2 мільярдів років». Стійкість біосфери, за Вернадським,
виявляється в сталості її загальної маси (1019 т), маси живої речовини
(1015 т), енергії, зв’язаної з живою речовиною (1018 ккал), і переднього
хімічного складу всього живого. Оскільки всі функції живих організмів у
біосфері не можуть виконуватись організмами якогось одного виду, а лише
їх комплексом (подібно до того, як якась клітина в організмі не може
діяти сама по собі, а лише в складі всього організму), то звідси
випливає важливе положення, розроблене Вернадським: біосфера Землі з
самого почату сформувалася як складна система з великою кількістю видів
організмів, кожен з яких виконував свою роль у загальній системі. Без
цього біосфера взагалі не могла б існувати, тобто стійкість біосфери
була з самого початку обумовлена її складністю.

Вернадському належить відкриття й такого основного закону біосфери:
«Кількість живої речовини є планетною константою з часів архейської ери,
тобто за весь геологічний час». За цей час живий світ Землі морфологічно
змінився невпізнанне, але ці зміни не вплинули ні на загальну кількість
живої речовини, ні на її валовий склад.

Використана література.

Білявський Г. О., Фурдуй Р. С., / Основи екологічних знань: Підручник. –
К.: Либідь, 1997. – 288 с.

Петров К.М. Общая экология: Взаимодействие общества и природы: Учебное
пособие для вузов. – 2-е изд., стер. – СПб: Химия, 1998. – 352 с., ил.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020