.

В. Полтавець Соціальна робота в Україні – перші кроки 2000 (книга)

Язык: украинский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
2 63861
Скачать документ

ЗМІСТ

 • Передмова

Володимир Полтавець 

Шуламіт Рамон

 • Західна і Східна Європа: соціальна робота і соціальна політика

Джо Лукас, Ольга Васильченко

 • Етичні принципи та цінності соціальної роботи

Володимир Сидоров

 • Ролі та функції соціальних працівників

Олена Іванова

 • Передумови формування соціальної політики в Україні

Олена Іванова, Тетяна Семигіна

 • Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні

Раїса Кравченко, НадіяКабаченко, Ольга Васильченко

 • Розвиток недержавних організацій соціальної сфери

Ірена Грига, Оксана Брижовата, Лілія Дума, Ольга Лисенко

 • Досвід волонтерської роботи та напрями її вдосконалення

Тетяна Семигіна

 • Інформаційне забезпечення діяльності соціальних служб та організацій

Джейн Шіарз

 • Змінюючи концепції соціальної роботи в Києві: дослідження та оцінка
 • ПІДСУМКИ
 • Додаток 1
 • Додаток 2

ПЕРЕДМОВА

Порівняно зі своїми столітніми сестрами англійкою Social Work, німкенею Sozial Arbeit та француженкою Travaille Social, українська Соціальна Робота, що не налічує ще й десяти років, справді робить тільки перші кроки. На теренах, де багато десятиліть володарювали Соціальний Захист та Соціальне Забезпечення, вона намагається знайти своє місце. Але перші кроки зроблено, і книга, авторами якої стали британські та українські спеціалісти з соціальної роботи, відо­бражає деякі з них.

Першим і найзначнішим кроком української Соціальної Роботи стало те, що вона зацікавила своїм змістом, теоріями, методами як міністерських чиновників і викладачів вищих та середніх навчальних закладів, так і практичних працівників, які безпосередньо надають соціальні послуги клієнтам. Якщо у 1994 році майже не зустрічалося працівників соціальної сфери, які б не робили здивованого вигляду, дізнавшись про нову спеціальність, то у 1999 можна почути з вуст офіційних осіб думку про те, що наявність достатньої кількості доб­ре підготовлених соціальних працівників допоможе розв’язати біль­шість проблем українського суспільства.

Без застережень можна стверджувати, що в Україні відбувається своєрідний бум Соціальної Роботи. Створено десятки тисяч робочих місць, де мають працювати соціальні працівники різних рівнів підго­товки, відкрито понад два десятки кафедр, факультетів, відділень, які готують соціальних працівників. Щороку виникають все нові й мас-штабніші проекти як для впровадження нових підходів до розв’язан­ня соціальних проблем з використанням теорій і методів соціальної роботи, так і для підготовки та перепідготовки соціальних працівни­ків. Найбільшу активність виявляють у цьому процесі Міністерство праці та соціальної політики України, а також Державний комітет у справах сім’ї та молоді, значних зусиль по впровадженню нової спе­ціальності докладають Міністерство внутрішніх справ та Міністер­ство оборони України. На жаль, потенційно найбільший, як свідчить світовий досвід, замовник на працівників соціальної роботи — Міні­стерство охорони здоров’я — ще тільки починає придивлятись до нової спеціальності.

Другим важливим кроком можна вважати розпочатий, хоч і не­завершений, процес самоусвідомлення молодої української Соціаль­ної Роботи, що поширюється в двох напрямах. З одного боку, це ство­рення професійних об’єднань. До Української асоціації соціальних педагогів та соціальних працівників, яка працює вже майже десять років і є членом міжнародних організацій, додаються Ліга соціальних працівників та Асоціація шкіл соціальної роботи. Окремий соціаль­ний працівник чи установа тепер матимуть можливість вибору про­фесійної спілки, до якої вони хотіли б належати. Ще попереду диску­сії про те, чи варто мати декілька всеукраїнських організацій, чи кра­ще об’єднати зусилля, як це роблять відповідні європейські та всесвітні асоціації, але в будь-якому разі той факт, що професіонали об’єднуються і формалізують свої організації, свідчить про їхню зрі­лість і бажання існувати в Україні на рівні з іншими професійними спільнотами.

З другого боку, соціальні працівники почали поступово виокре­млюватися із загальної маси фахівців соціальної сфери, усвідомлюю­чи самі і пояснюючи іншим, що соціальна робота як наукова дисцип­ліна і практична діяльність має свою специфіку і не схожа на інші професії, хоч і перетинається з багатьма з них.

Спеціалісти, що займаються соціальним захистом, соціальною допомогою, соціальною політикою, соціологією, прикладною психо­логією, лікарі і медичні сестри, вчителі і працівники пенітенціарних закладів з повним правом говорять про те, що саме вони займаються соціальною роботою як одним з аспектів своєї діяльності. І проти цього важко заперечувати. Але Соціальна Робота саме й покликана знайти те спільне, що роблять представники перелічених досить да­леких одна від одної професій, осмислити цю діяльність, створити загальні, універсальні концепції цієї діяльності і зробити її ефектив­нішою.

Якщо визначити, що соціальна робота – це система теоретичних знань і заснована на них практика, яка має на меті забезпечення со­ціальної справедливості шляхом наснаження і підтримки найменш за­хищених верств суспільства та протидії факторам соціального виклю­чення, більшість представників суміжних дисциплін погодяться, по-перше, що жодна з них не ставить перед собою таких завдань і, по-друге, що дисципліна, яка ставить перед собою такі завдання, вкрай необхідна в українському сьогоденні.

Складнішими є стосунки Соціальної Роботи з Соціальною Педа­гогікою, яка першою з’явилась на теренах української соціальної сфе­ри, набула певного статусу і значної підтримки серед університет­ських кафедр педагогіки і педагогів-практиків. Запозичивши загаль­ний зміст і назви в Західній Європі, соціальна робота і соціальна педагогіка в Україні все більше набувають місцевої специфіки і спільних рис. Складається враження, що між ними може відбутися поступове об’єднання, як це сталося в Німеччині, де готують фахівця з соціальної роботи та соціальної педагогіки. На сьогодні в нашій країні ці дві дуже близькі за напрямом діяльності професії намагаю­ться знайти свої ніші. Соціальні педагоги здебільшого працюють з ді­тьми та молоддю, а соціальні працівники — з іншими групами, які потребують соціальної підтримки. Такий розподіл дає можливість уникнути в Україні безкінечних і майже безплідних дискусій про прі­оритетність і важливість, що їх ведуть соціальні працівники і соціаль­ні педагоги деяких країн, збираючись на міжнародні і національні конференції.

Нарешті, третім важливим кроком нашої Соціальної Роботи мо­жна вважати встановлені нею контакти з соціальними працівниками інших країн, здобуття міжнародного визнання факту її народження. З кожним роком зростає кількість спільних проектів за участю відо­мих фахівців з інших країн, соціальні працівники України як з держа­вних, так і з недержавних установ та організацій мають дедалі біль­ше можливостей ознайомитись з практикою соціальної роботи за кордоном. Цей процес для української Соціальної Роботи має особ­ливе значення тому, що дозволяє не повторювати більшість помилок, які робилися іншими, і користатися великим досвідом, набутим Со­ціальними Роботами інших країн. Варто тільки дивуватися тому, як багато фахівців Соціальної Роботи з різних країн взяли і беруть участь у формуванні нашої Соціальної Роботи. Наше завдання поля­гає в тому, щоб знаходити у їхніх численних порадах і пропозиціях саме ті, які можуть бути практично використані на наших теренах. I в цьому процесі недоречним буває як сліпе копіювання, так і зверх­нє відкидання міжнародного досвіду. На жаль, теоретично це зрозу­міти набагато простіше, ніж зробити практично.

Книга про перші кроки Соціальної Роботи в Україні, що написа­на британськими та українськими колегами, звичайно, не відображає всієї складності процесу становлення нової спеціальності. Статті, вмі­щені в цьому збірнику, віддзеркалюють той досвід, який набули пра­цівники Школи соціальної роботи НаУКМА та наші закордонні ко­леги за чотири роки викладання і практичної діяльності. Можна спо­діватися, що вміщені тут матеріали виявляться корисними як для практичних працівників, так і при викладанні курсу “Вступ до соці­альної роботи” та деяких інших, більш спеціалізованих курсів підго­товки спеціалістів із соціальної роботи різних рівнів.

Автори будуть вдячні всім, хто зацікавиться змістом цієї книги і буде готовий до критичних зауважень та будь-якої іншої співпраці в межах запропонованої тематики.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020