.

Копєйчиков В.В., Лисенков Л.С. 2002 – Теорія держави і права (книга)

Язык: русский
Формат: книжка
Тип документа: Word Doc
38 66316
Скачать документ

ЗМІСТ

 • Передмова

Глава І. Предмет, методи і функції загальної теория держави і права

 • § 1. Предмет загальної теорії держави і права
 • § 2. Методи і методологія загальної теорії держави і права
 • § 3. Функції науки загальної теорії держави і права
 • § 4. Місце і роль загальної теорії держави і права у системі юридичних наук
 • § 5. Виникнення і розвиток загальнотеоретичної юридичної науки в Україні

Глава 2. Сутність, поняття і походження держави

 • § 1. Сутність, основні ознаки і поняття держави
 • § 2. Організація соціальної влади у первісному суспільстві
 • § 3. Виникнення держави
 • § 4. Історичні типи держави
 • § 5. Загальна характеристика й основні ознаки правової держави

Глава 3. Місце і роль державну політичній системі суспільства

 • § 1. Поняття політичної та державної влад. Їх співвідношення
 • § 2. Поняття та елементи політичної системи суспільства
 • § 3. Місце і роль держави у політичній системі суспільства

Глава 4. Народовладдя: поняття і форми прояву

 • § 1. Поняття народовладдя
 • § 2. Організація народовладдя та його основні інститути
 • § 3. Форми прояву народовладдя

Глава 5. Держава, право та громадянин

 • § 1. Співвідношення держави та особи
 • § 2. Співвідношення об’єктивного і суб’єктивного права

Глава 6. Функції держави

 • § 1. Поняття функцій держави, форми і методи їх здійснення
 • § 2. Види функцій держави

Глава 7. Форма держави

 • § 1. Поняття та елементи форми держави
 • § 2. Форма державного правління
 • § 3. Форма державного устрою
 • § 4. Державно-правовий режим

Глава 8. Механізм держави

 • § 1. Поняття та елементи механізму держави
 • § 2. Державний апарат як складова частина механізму держави
 • § 3. Органи держави

Глава 9. Основні сучасні концепції держави

 • § 1. Концепція правової держави
 • § 2. Концепція держави загального благоденства
 • § 3. Концепція елітарної держави
 • § 4. Фашистські ідеї державності
 • § 5. Концепції національної держави
 • § 6. Етатична концепція держави
 • § 7. Анархістська концепція держави

Глава 10. Поняття, сутність і находження ярма

 • § 1. Поняття і основні ознаки права
 • § 2. Сутність і зміст права
 • § 3. Походження права
 • § 4. Принципи права
 • § 5. Функції права
 • § 6. Право і суспільство
 • § 7. Право і матеріальні суспільні відносини
 • § 8. Право і демократія

Глава 11. Формування та розвиток державно-правової думки в Україні

 • § 1. Історія розвитку державно-правової думки в Україні

Глава 12. Правова свідомість і правова культура

 • § 1.Правова свідомість
 • § 2. Правова культура

Глава 13. Норми права та інші соціальні норми

 • § 1. Поняття, види та основні ознаки соціальних норм
 • § 2. Поняття, ознаки й види норм права
 • § 3. Структура норми права
 • § 4. Місце норм права в системі соціальних норм
 • § 5. Взаємодія норм права з іншими соціальними нормами

Глава 14. Правоутворення та форми (джерела) права

 • § 1. Поняття Правоутворення
 • § 2. Правотворчість
 • § 3. Форми (джерела) права та їх класифікація
 • § 4. Чинність нормативно-правових актів

Глава 15. Система права і система законодавства

 • § 1. Система права
 • § 2. Система законодавства
 • § 3. Систематизація законодавства

Глава 16. Реалізація норм права

 • § 1. Поняття реалізації норм права та її форми
 • § 2. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації
 • § 3. Основні стадії процесу застосування норм права
 • § 4. Прогалини в праві та засоби їх усунення і подолання

Глава 17. Правові відносини

 • § 1. Поняття і ознаки правових відносин
 • § 2. Види правовідносин
 • § 3. Склад правовідносин
 • § 4. Підстави виникнення, зміни та припинення право- відносин (юридичні факти)

Глава 18. Правова і правомірна поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність

 • § 1. Правова поведінка
 • § 2. Правомірна поведінка
 • § 3. Правопорушення (протиправна поведінка), його ознаки та види
 • § 4. Склад правопорушення
 • § 5. Юридична відповідальність

Глава 19. Законність, правопорядок і державна дисципліна

 • § 1. Поняття, сутність і принципи законності
 • § 2. Поняття і ознаки правопорядку
 • § 3. Поняття і види дисципліни

Глава 20. Правове регулювання та його механізм

 • § 1. Поняття, предмет, способи і типи правового регулювання
 • § 2. Механізм, основні елементи та стадії правового регулювання
 • § 3. Місце і роль держави у функціонуванні механізму правового регулювання суспільних відносин
 • § 4. Ефективність правового регулювання суспільних відносин

Глава 21. Процесуальне право та його характеристика

 • § 1. Юридичний процес як елемент процесуально-правового механізму
 • § 2. Система процесуального права і процесуального законодавства
 • § 3. Особливості норми процесуального права

Глава 22. Основні концепції права

 • § 1. Передумови різноманіття підходів до праворозуміння і його значення
 • § 2. Основний зміст сучасних концепцій права

Глава 23. Порівняльне правознавство

 • § 1. Виникнення та основні школи порівняльного правознавства
 • § 2. Порівняльне правознавство як напрям сучасної юридичної думки
 • § 3. Значення порівняльного правознавства для вітчизняної юридичної теорії і практики

Глава 24. Романс-німецька правова сім ‘я

 • § 1. Структура права у країнах романо-німецької правової сім’ї
 • § 2. Форми (джерела) права у країнах романо-німецької правової сім’ї
 • § 3. Загальна характеристика систем права окремих країн, що належать до романо-німецької правової сім’ї

Глава 25. Англійська правова сім ‘я

 • § 1. Структура і джерела англійського права
 • § 2. Розвиток і функціонування права США
 • § 3. Право інших країн англосаксонської правової сім’ї

Глава 26. Мусульманське право

 • § 1. Особливості виникнення та загальна характеристика мусульманського права
 • § 2. Джерела мусульманського права
 • § 3. Основні особливості структури мусульманського права
 • § 4. Судове право
 • § 5. Міжнародне право
 • § 6. Мусульманське право в сучасному світі

Глава 27. Сім’я традиційного права

 • § 1. Загальна характеристика сім’ї традиційного права
 • § 2. Звичаєве право Африки
 • § 3. Далекосхідне право
 • Замість післямови
 • Рекомендована література

ПЕРЕДМОВА

Україна, обравши для себе шлях розвитку та становлення дійсно суверенної.! незалежної держави, неухильно орієнтуючись на визнані світовою спільнотою демократичні та гуманістичні за своїм змістом і спрямованістю міжнародні стандарти, продовжує формувати державні інституції, місцеве самоврядування, систему національного права. Кон-ституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, визначає Україну як суверенну й незалежну, демократичну соціальну, правову державу. Основоположними принципами такої держави об’єктивно виступають верховенство Права, першочергова соціальна цінність прав і свобод людини і громадянина. Саме тому стаття 3 Конституції України підкреслює, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави». Частина ж перша статті 8 Основного Закону нашої держави проголошує: «В Україні визнається і діє принцип верховенства права».

Конституційне закріплення такого підходу до людини і громадянина та права вимагає організації і здійснення діяльності держави, її органів і посадових осіб у повній відповідності з правовими настановами. Ці ж вимоги мають бути орієнтирами і у повсякденному житті кожного громадянина. Усе зазначене, а також активні процеси розбудови суверенної Української держави, діяльність, спрямована на створення національної системи права, вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, а й основних принципів, ідей, закономірностей і напрямів розвитку основоположних державно-правових явищ.

Особливо це стосується тих, хто навчається у вищих навчальних закладах, прагне стати юристом-правознавцем вищої кваліфікації. Для них глибоке знання чинного права, теоретичних основ формування, функціонування та розвиттеоретичних основ формування, функціонування та розвитку держави і права є не тільки необхідною передумовою правильного розуміння та засвоєння галузевих і прикладних юридичних дисциплін, але й стає професійним обов’язком.

Наука загальної теорії держави і права як провідна галузь юриспруденції, навчальний курс з цього предмета є основою підготовки юристів. Навчальний посібник з теорії держави і права, який Ви тримаєте в руках, має на меті допомогти набути основ фундаментальних знань, що стануть підґрунтям як у вивченні галузевих і прикладних навчальних юридичних дисциплін, так і у правильному розумінні приписів чинного законодавства та державно-правової практики.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020