Лекція

Захист населення

План

Принципи захисту населення при надзвичайних ситуаціях.

Засоби індивідуального захисту.

Колективні засоби захисту.

Правила поведінки населення та заходи безпеки під час окремих стихійних
лих.

1. принципи захисту населеннят при надзвичайних ситуаціях

Під час організації захисту населення в НС необхідно керуватися такими
принципами, як:

Завчасна підготовка та здійснення захисних заходів.

Цей принцип передбачає завчасне придбання, нагромадження та
підтримування в постійній готовності засобів захисту, підготовку
формувань та їх оснащення, навчання населення способів захисту та
самозахисту, дій у надзвичайних ситуаціях, надання само- та
взаємодопомоги.

Диференційний підхід до визначення характеру, обсягу та термінів
проведення захисних заходів.

Визначається залежно від конкретних умов (ймовірність землетрусів,
повеней, наявність хімічно-, пожежо- і вибухонебезпечних об’єктів тощо).

Комплексність проведення захисних заходів під час ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій. Перевага повинна надаватися розумному поєднанню
таких заходів захисту, які найповніше будуть відповідати обставинам, що
склалися.

Основними способами захисту населення є:

використання засобів індивідуального та медичного захисту;

укриття населення у захисних спорудах;

евакуація та тимчасове переселення населення під час природних
катастроф, аварій на АЕС, ХНО тощо.

2. засоби індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) поділяються на три основні групи:

засоби захисту органів дихання;

засоби захисту шкіри;

засоби медичного захисту.

Для захисту життя та здоров’я людини ЗІЗ мають винятково важливе
значення насамперед унаслідок можливості швидкого їх застосування у
випадку необхідності. Тому ЗІЗ повинні бути у постійній готовності
(особливо на ХНО), а в разі виникнення аварії – негайно застосовуватися.

2.1. Засоби захисту органів дихання

Протигази фільтрувальні (загальновійськові, цивільні)

Мають достатньо високі захисні якості й забезпечують захист органів
дихання та очей людини від впливу отруйних речовин (ОР), СДОР у вигляді
пари, туману, газу, диму, в крапельно-рідинному стані, радіоактивних
речовин (РР), що знаходяться у повітрі, а також від бактеріальних та
токсинних аерозолів.

Розрізняють протигази фільтрувальні та ізолюючі. Будова фільтрувальних
протигазів грунтується на принципі очищення зараженого повітря у
внутрішніх шарах фільтрувально-поглинальної коробки, де міститься
активоване вугілля, насичене каталізатором, та протиаерозольний
(протидимний) фільтр.

Фільтрувальний протигаз складається з фільтрувально-поглинальної коробки
та лицьової маски.

Для дорослого населення випускаються протигази типу ГП-5, ГП-5М та ГП-7,
для дітей – ДП-6М, ДП-6, ПДФ-7, ПДФ-Д та ПДФ-Ш. Крім того, для захисту
дітей віком до одного року випускається дитяча захисна камера КЗД-6.

Протигази ГП-6 та ГП-5М мають фільтрувально-поглинальну коробку малого
габариту, яка без сполучної трубки приєднується безпосередньо до
лицьової частини протигазу (шолом-маски). У шолом-маску протигазу ГП-5М
вмонтована мембранна коробка (переговорний пристрій).

Протигаз ГП-7 випускається у двох модифікаціях з різними лицьовими
частинами. ГП-7 комплектується лицьовою частиною з переговорним
пристроєм. ГП-7В – з переговорним пристроєм та пристосуванням до пиття
із штатної армійської фляги. Підбір лицьової частини протигазу ГП-7 та
ГП-7В проводиться шляхом вимірювання горизонтального та вертикального
обхвату голови. Горизонтальне вимірювання проводиться по замкнутій
лінії: надбрівна дуга, збоку на 2-3 см вище від краю вушної раковини та
ззаду через точку голови, що найбільш виступає. Вертикальний обхват
визначається шляхом виміру по замкнутій лінії маківка – щоки –
підборіддя.

Сума обох вимірів визначає зріст маски: 1-й зріст – 118,5-121 см, 2-й
зріст – 121,5-126 см, 3-й зріст – 126,5 см та більше.

Дитячі протигази мають деякі конструктивні особливості. Протигази ДП-6М
призначені для дітей молодшого віку (понад 1,5 року). Вони
комплектуються полегшеними фільтрувально-поглинальними коробками та
масками МД-1 чотирьох зростів.

Протигази ДП-6 призначені для дітей старшого віку. Маска МД-1 – 1-5
зростів.

Для захисту від окису вуглецю може використовуватися гопкалітовий патрон
(ДП-1), який на відміну від КДП може використовуватися тільки за умови
позитивних температур (від +5°С до +40°С), у разі негативних температур
патрон не функціонує.

Правила користування гопкалітовим патроном:

підготувати гопкалітовий патрон та вийняти з сумки протигазову коробку;

затримати дихання, відгвинтити з’єднувальну трубку від протигазової
коробки та нагвинтити накидну гайку трубки на горловину гопкалітового
патрона;

пригвинтити протигазову коробку до гопкалітового патрона і покласти
назад у сумку;

зробити сильний видих і відновити дихання.

Для захисту органів дихання тільки від окису вуглецю гопкалітовий патрон
можна приєднати безпосередньо до лицьової частини протигазу без
протигазової коробки.

Промислові фільтрувальні протигази

Є засобами індивідуального користування для захисту органів дихання,
очей та шкіри обличчя від впливу шкідливих речовин, що містяться в
повітрі у вигляді газів, пари та аерозолів, пилу, диму. Протигаз
складається з лицьової частини та протигазової коробки. Коробка
приєднується до лицьової частини за допомогою гофрованої трубки. Лицьова
частина захищає обличчя і очі від впливу шкідливих компонентів
повітряного середовища і забезпечує надходження очищеного повітря до
органів дихання. Вона являє собою шолом-маску, виготовлену з еластичної
гуми. У шолом-маску вмонтовані окуляри та клапанний прилад з клапанами
вдиху та видиху. Шолом-маска виготовляється п’яти розмірів (нульового,
1, 2, 3, 4-го). Розмір шолом-маски позначено цифрою на підборідній
частині. Фільтрувальна протигазова коробка призначена для очищення
повітря, що вдихається від отруйних речовин, які містяться у ньому.

Фільтрувальні коробки виготовляються двох типів:

для захисту від газів та пари без аерозольного фільтра;

для захисту від газів, пару, диму з аерозольним фільтром; така коробка,
крім кольору, має вертикальну білу смугу.

Коробка протигазу спеціалізована за своїм призначенням та повинна
застосовуватися тільки від вказаних отруйних речовин, яким відповідає
марка коробки та її розпізнавальне забарвлення.

Шлангові протигази

Шланговий самовсмоктувальний протигаз типу ПШ-1 — це апарат ізолюючого
типу, який використовують для захисту органів дихання людини в атмосфері
з нестачею кисню або за наявності високих концентрацій ОР. Принцип його
дії полягає у тому, що повітря для дихання всмоктується із незабрудненої
ОР зони на певній відстані від працюючого. Діє шляхом самовсмоктування
повітря.

Найраціональнішим є використання такого протигазу під час проведення
робіт з ремонту та очищення усередині різноманітних ємкостей (цистерн,
сховищ, баків тощо).

Під час роботи у шланговому протигазі дихання людини повинно бути
спокійним та глибоким.

У разі появи стороннього запаху під маскою необхідно негайно вийти із
загазованої ОР зони.

Ізолюючі протигази та прилади

Використовуються у тих випадках, коли у повітрі є високі концентрації ОР
(СДОР), коли можливе просочення ОР або СДОР і фільтрувальний протигаз не
забезпечує захисту, у разі нестачі кисню в повітрі та за умови високих
концентрацій окису вуглецю, а також невідомих ОР (СДОР) у повітрі.

За принципом забезпечення кисню ізолюючі протигази та прилади
поділяються на дві групи. Протигази 1-ї групи (ІП-4, ІП-46, ІП-46М)
забезпечують дихання за рахунок кисню, який вивільняється з
регенеративного патрона.

Регенеративний патрон призначений для поглинання вуглекислого газу та
водяної пари з повітря, що видихається, та виділення кисню для дихання.
Патрон заповнений зернами перекису натрію з додаванням гідроокису
кальцію, які вступають у хімічну реакцію з вуглекислим газом у
присутності водяної пари з виділенням кисню.

У кисневих ізолювальних приладах (КІП-5, КІП-7, КІП-8) дихання
відбувається за рахунок кисню, який подається з балона.

Респіратори

Респіратори призначені для захисту органів дихання від аерозолів, пилу,
РР, бактеріальних засобів. Респіратор Р-2 для дорослих являє собою
фільтрувальну напівмаску. Забезпечує можливість перебування в ньому до
12 год. та багаторазового використання. Респіратор Р-2ДІ (для дітей)
забезпечує безупинне користування ним протягом 4 год.

Характеристика промислових респіраторів

Марка респіратора Маркування

фільтрувального патрона Перелік отруйних речовин, від яких захищає ця
марка респіратора Час захисної дії, хв.

респіратор протигазовий РПГ-67

А РПГ-67А Органічні пари (бензину, гасу, ацетону, бензолу та його
гомологів, спиртів, ефірів тощо, крім органічних речовин з низькою
температурою кипіння, тих, що погано сорбуються, – пари хлор- та
фосфорорганічних отрутохімікатів)

За бензолом не менше ніж 60

В РПГ-67В Кислі гази (сірчаний ангідрид, сірководень тощо); пари хлор-
та фосфорорганічних отрутохімікатів За сірчаним ангідридом не менше ніж
50

КД РПГ-67КД Аміак та сірковуглець За аміаком не менше ніж 30, за
сірковуглецем не менше ніж 50

Г РПГ-67Г Пари ртуті Не менше ніж 20

респіратор універсальний

РУ-60М (МУ)

А РУ-67МА

або

РУ-67МУА Те ж саме, що РПГ-67А За бензолом не менше ніж 30

В РУ-60МУ

або

РУ-50МУВ Те ж саме, що РПГ-67А За сірчаним ангідридом не менше ніж 30

КД РУ-60М-КД

або

РУ-60МУ-КД Те ж саме, що РПГ-67А За аміаком не менше ніж 30, за
сірковуглецем не менше ніж 20

Г РУ-60МГ

або

РУ-60МУГ Аерозолі, пари ртуті Не менше ніж 15

Нині випускаються пилозахисні промислові респіратори Ф-62Ш, РП-91Ш,
Рп-92СН, У-2К, “Уралец-П”, “Лепесток-200” та “Лепесток-200М”.

Найпростіші засоби захисту органів дихання

Використовуються як респіратори. Прості за конструкцією, вони можуть
бути виготовлені самим населенням.

Протипилова тканинна маска ПТМ-1 складається з корпусу і кріплення,
корпус робиться з 2-3 шарів тканини. У ньому вирізані оглядові отвори, в
які вставлені скельця або прозора плівка. Маска кріпиться до голови
смужкою тканини, пришитою до бокових країв корпусу. Щільне прилягання
маски до голови забезпечується за допомогою резинки у верхньому шві та
зав’язок у нижньому шві кріплення, а також поперечної резинки, пришитої
до верхніх кутів корпусу маски.

Ватно-марлева пов’язка виготовляється із клаптя марлі розміром
100 х 50 см. У середину марлі кладуть шар вати розміром 30 х 20 см та
завтовшки 2 см. Вільні краї марлі загинають на вату, а кінці розрізають
посередині для зав’язки. Пов’язка придатна для разового використання.

За відсутності пов’язки можуть використовуватися рушники, шарфи, хустки
тощо, для захисту очей від РР (СДОР) – протипилові окуляри.

2.2. Засоби захисту шкіри

Призначені для захисту відкритих ділянок шкіри, одягу, взуття та
спорядження від попадання на них крапельно-рідинних ОР (СДОР), РР,
збудників інфекційних захворювань. Вони поділяються на табельні та
підручні. Табельні засоби захисту шкіри можуть бути фільтрувальними
(повітропроникні) та ізолюючими (повітронепроникні).

Захисний одяг з фільтрувальних матеріалів призначений для постійного та
періодичного носіння. Його основу складає бавовняне обмундирування,
оброблене спеціальною хімічною речовиною.

Комплект фільтрувального одягу ЗФО-58 складається з бавовняного
комбінезону, обробленого розчином спеціальної пасти, що затримує пари
СДОР (адсорбційного типу) або нейтралізує їх (хемосорбційного типу).

Комплект ЗЗК складається з плаща, захисних панчіх та рукавичок. Як
правило, він використовується з імпрегнованим одягом (обмундируванням)
та білизною.

Легкий захисний костюм Л-1 виготовляється з прогумованої тканини та
складається із сорочки з капюшоном, штанів, які зшиті разом з панчохами,
двопалих рукавичок та підшоломника.

Ізолюючі засоби захисту призначаються для роботи в зонах з високою
концентрацією ОР (СДОР), а також використовуються під час виконання
дегазаційних, дезактиваційних та дезінфекційних робіт.

Для захисту від ОР (СДОР) можна використовувати підручні засоби захисту
шкіри (предмети особистого, побутового, спортивного, виробничого та
іншого одягу і взуття з додатковими засобами герметизації). Треба мати
на увазі, що перебування в ізолюючому захисному одязі через порушення
теплообміну обмежене в часі, особливо у спекотну пору року.

2.3. Засоби індивідуального медичного захисту

Призначені для профілактики уражень та надання медичної допомоги
населенню, яке зазнало впливу радіаційних, хімічних, бактеріологічних
чинників техногенних та природних катастроф.

До засобів медичного захисту віднесені радіозахисні засоби, антидоти
(протиотрута), протибактеріальні препарати та засоби часткової
санітарної обробки.

Радіозахисні засоби (радіопротектори) – це фармакологічні препарати, що
застосовуються з метою ослаблення реакції організму на зовнішнє
радіаційне опромінення. За терміном радіозахисного ефекту
радіопротектори можуть бути короткочасної та тривалої дії.

До препаратів короткочасної дії належать найбільш поширені нині
цистамін, індралін, препарат Б-190 тощо.

Цистамін вживають по одній таблетці за 30-40 хв до опромінення.

Препарат Б-190 випускається у таблетках по 0,15. Разова доза – 0,45.
Таблетки потрібно розжувати та запити водою. Вживають за 15-20 хв до
опромінення. Тривалість дії – 1 год., після чого можна вживати повторно.

До препаратів тривалої дії належить РДД-77. Випускається у таблетках по
0, 025. Вживають за 1-2 доби до передбачуваного опромінення.
Радіозахисна дія настає через 1 добу після вживання і триває 8-10 діб.

До найефективніших радіопротекторів належать препарати, що містять сірку
(цистамін, меркаптоетиламін, глютатіон, тіосечовина). Останнім часом як
радіопротектори використовуються адаптогени (препарати женьшеню,
китайського лимонника, елеутерокока). Радіозахисний ефект мають вітаміни
С, А, В, Р.

th

0

2

?

A

???????

?‚

?

???????

?x?x?????

??

?x?

Похожие записи