Реферат на тему:

Укриття найпростішого типу, протирадіаційні укриття, сховища ЦО, правила
перебування у захисних спорудах.

План

Укриття найпростішого типу

Протирадіаційні укриття

Сховища ЦО

Правила перебування у захисних спорудах.

1. Захисні споруди призначені для захисту людей від наслідків аварій
(катастроф) і стихійних лих, а також від уражальної дії зброї масового
зниження.

Захисні споруди розрізняють:

за призначенням – для захисту населення. Розміщення органів управління,
вузла зв’язку) і медичних закладів;

за місцем знаходження – вбудовані, відокремлені, метрополітен, у
гірських виробках;

за терміном будівництва – зведені завчасно, швидко зведені;

за захисними властивостями – найпростіше укриття (щілини відкриті і
перекриті), протирадіаційні укриття (ПРУ) сховища.

У системі захисту населення особливе значення мають найпростіші укриття
типу щілин.

Це найбільш масові захисні споруди що можуть бути збудовані у
найкоротший термін (вони захищають людей від світлового випромінювання і
уламків зруйнованих будинків, а також понижують дію проникаючої
радіації, ударної хвилі, вибуху і радіоактивних випромінювань ні
зараженій місцевості).

Щілини будують відкритими і перекритими.

Відкрита щілина зменшує ймовірність ураження ударною хвилею (в 1,5-3
рази), світловим випромінюванням і проникаючого радіацією.

Перекрита щілина захищає: від світлового випромінювання – повністю, від
ударної хвилі у 1,5 рази, від проникаючої радіації у 200-300 разів, а
також надійно захищає від осколкових і кулькових бомб, від
запалювальних засобів.

Щілини виконують в ґрунті у вигляді вузьких ровів зі зломами у плані під
кутом 90-120о. Довжина прямого відрізка повинна бути не більше 15 м.
Глибина 1,8-2,0 м. Ширина зверху 1,1-1,3 м на дні 0,8 м. Стінки щілини
укріплюють дошками, жердинами, очеретом, іншими наявними матеріалами.

Щілини перекривають колодами, шкалами або малогабаритними
залізобетонними плитами. Зверху покриття влаштовують шар гідроізоляцій з
толю, руберойду, хлорвінілової плівки або утрамбовують шар глини і
насипають шар ґрунту товщиною 50-60 см.

У перекритті щілини роблять вхід з однієї або двох сторін з дверима і
тамбуром для вентиляції встановлюють витяжну коробку.

Нормальна місткість щілини від 10-50 чол., до 25 чол. Робиться один
вхід, а при більшій місткості – два входи.

2. Протирадіаційні укриття (ПРУ) – це споруди які забезпечують захист
людей від дій іонізуючих випромінювань при радіоактивному зараженні
місцевості за неперервного прибування в них протягом 1-2 діб.

До ПРУ відносяться не тільки спеціально побудовані споруди, а й будівлі
господарського призначення (погреби, підпілля, овочесховища),
пристосовані під укриття і звичайні житлові будівлі.

ПРУ повинні мати приміщення для:

розміщення людей

санітарного вузла

вентиляційної камери

зберігання брудного верхнього одягу.

(У ПРУ місткістю до 50 чоловік допускається)

У ПРУ улаштовується не менше двох входів якщо вони розраховані на 50 і
більше чоловік ширина входу 1м – 1,80. Входи розташовуються в
протилежних кутах укриття.

Для підсилення захисних властивостей у приміщенні забивають вікна, зайві
двері, насипають шар гнуту на перекриття і роблять, якщо треба, ґрунтову
підсипку ззовні біля стін, що виступають вище поверхні землі.

Для герметизації приміщень замуровують тріщини, щілини, отвори у стінах
і стелях.

Приміщення, які пристосовуються під ПРУ, повинні бути забезпечені
вентиляцією, опаленням, каналізацією і освітленням згідно з вимогами їх
експлуатації в мирний час і в НС.

У ПРУ будь-якої місткості на цокольних і перших поверхах будинках, а
також в укриттях до 50 чоловік, що розміщуються в підвальних поверхах
будинків, використовується не примусова вентиляція. В інших випадках
використовується примусова вентиляція.

Система опалення ПРУ є спільною з опалювальною мережею і повинна мати
пристрої відключення.

Норма води на 1 людину – 25 л на добу. При відсутності водопроводу в
укриттях передбачено місце з боками питної води з урахуванням 3 л води
на добу на 1 людину.

Електрозабезпечення ПРУ від загальної мережі або переносними
електричними ліхтарями.

Крім того в укритті встановлюють пари (лавки) для відпочинку, стелажі
для продуктів харчування.

3. Сховища ЦО – це споруди. Які забезпечують комплексний захист людей
від дій уражаючих факторів ядерного вибуху, отруйних та сильнодіючих
отруйних речовин, бактеріальних засобів, а також високих температур і
обвалів будівель.

Воно обладнане комплексом інженерних споруд, що забезпечують необхідні
умови життєдіяльності протягом певного часу.

Захисні герметичні двері;

Шлюзові камери (тамбури)

Санітарно побутові відсіки

Основне приміщення для людей

Аварійний вихід

Фільтровентиляційна камера

Комора для продуктів харчування

Медична кімната

За місцем знаходження сховища бувають вбудованими (у підвалах будинків)
і відокремленими.

Їх споруджують заздалегідь, у мирний час, але можуть будувати і в період
загрози нараду, або під час воєнних дій.

Сховища бувають:

Малі – 150-300 чол.

Середні – 300-600 чол.

Великі – понад 600 чол.

Сховища мають фільтровентиляційні установки (ФВУ)

Вони очищують зовнішнє повітря, розподіляє його по відсіках і створює у
захисному приміщенні надлишковий тиск, що перешкоджає проникненню
зараженого повітря.

Передбачається два режими вентиляції.

І режим – чиста коли зовнішнє повітря очищається від пилу.

2 режим – фільтровентиляція, коли повітря проходить крізь поглинальні
фільтри, де очищується від реактивного пилу, отруйних речовин, СДОР і
бактеріологічних засобів.

Система водопостачання від зовнішньої водопровідної мережі.

Передбачено аварійний запас води або її джерело.

Є система каналізації.

Санвузол влаштовується окремо ізольований від секцій сховища з витяжкою.

Система опалювання сховища працює від опалювальної мережі будинку під
яким воно знаходиться.

Освітлюється від міської електромережі в аварійних випадках від
автономної електростанції, або від акумуляторів або ліхтарями.

Запас продуктів не менше ніж на 2 доби.

Медичне обслуговування здійснюють санітарні пости і медпункти.

4. ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ У ЗАХИСНІЙ СПОРУДІ

Населення укривається у захисних спорудах за сигналами ЦО. Заходити до
них потрібно організовано, швидко і без паніки. У сховищі зручніше
розміщуватися групами — з тих, хто разом працює або мешкає в одному
будинку. В кожній групі призначають старшого. Тих, хто з дітьми,
розміщують в окремих відсіках або у спеціально відведених місцях. Літніх
і хворих намагаються влаштувати ближче до вентиляційних труб.

У сховище (укриття) потрібно приходити зі своїми засобами
індивідуального захисту органів дихання, продуктами харчування і
документами. Не дозволяється приносити з собою речі громіздкі, з сильним
запахом, легкозаймисті, приводити тварин. У сховищі забороняється ходити
без потреби, шуміти, курити, виходити назовні без дозволу коменданта.
Всі у сховищі зобов’язані виконувати розпорядження чергового по сховищу,
надавати посильну допомогу хворим, інвалідам.

Похожие записи