Реферат на тему:

Навіщо молоді ПЛАСТ?

Пластування вчить вмінню радіти, радіти дрібним і великим, гарним,
цікавим і веселим, — радіти життям.

Юрій Старосольський

У формі запитань та відповідей у книжці подано найактуальнішу інформацію
про Пласт — Національну Скаутську Організацію України, її структуру,
форми праці, життя пластунів в Україні та за її межами.

Хто такі пластуни?

Нещодавно я запропонувала відповісти на це питання учням однієї із шкіл
Івано-Франківська. На їхню думку, пластуни — це звичайні люди, які мають
«життєрадісні очі, червоні щічки та вуха як вуха», а їхньою найбільшою
мрією є «зійти на Еверест» та «щоб Україна була могутньою державою».

Перших троє пластунів побували на Евересті у 1999 році. Збу-дувати
могутню державу? Гадаю, що десять тисяч пластунів в усіх областях
України та Криму зроблять для цього чимало. І Ви можете їм у цьому
допомогти, адже могутність держави визнача-ється передовсім її молодим
поколінням, нашими дітьми.

Пластуни — це те, що були піонери?

Плаcт — Український Скаутінґ — заснований у 1911 році Іваном Чмолою
(студент Львівської Політехніки, пізніше — сотник УСС), Петром Франком
(син Івана Франка, вчений-хімік) та Олександром Тисовським (викладач
біології Академічної гімназії у Львові). Датою створення організації
вважається 12 квітня 1912 року — день складення першої Пластової
Присяги.

У той час в царській Росії існувала організація російських ска-утів. В
1922 році Надія Крупська, дружина вождя російських комуністів Леніна,
ініціювала створення за моделлю світового скаутінґу організації
«піонерів». Фактично, це була ідеологічна структура при ЦК ВКП(б),
завданням якої було виховання молодого покоління в дусі вірності партії,
ненависті до «класових ворогів». Після її утворення скаутську
організацію було ліквідовано, а тисячі скаутмайстрів знищено.

Це не єдиний такий приклад. Нацистський «гітлерюґенд» — ще одна із спроб
використання скаутської методи в інтересах політичної партії.

Пласт — неполітична та позаконфесійна організація. Основу пластової
ідеології, за зразком скаутської, складають вірність Бо-гові й Україні,
допомога іншим, життя в природі, самовиховання, дотримання Закону. Мета
Пласту — виховання доброго грома-дянина, провідника суспільства в усіх
сферах життя. Недарма тепер серед пластунів є Владика Любомир Гузар,
історик Орест Субтельний та інші.

Пласт — це військова організація?

У 20-их роках сокальські пластуни вибралися на прогулянку по Волині. В
одному із сіл їх зустріла дотепна жінка і запитала:

«А що то за військо в таких коротких штанах? То вас вже не вис-тачило на
довші?» Хлопці відповіли: «Ми — українське військо. Мандруємо світом,
переправляємося через ріки та моря, тому носимо короткі штани, — щоб не
замочити».

Слово «пластун» — це відповідник англійського «скаут» (в перекладі —
«розвідник»); вона походить від назви кубанських козаків-розвідників.

Пласт має дещо спільного з військом. Використання впоряду (спеціальних
команд) допомагає втримувати лад під час мандрівок, святкувань, таборів
та інших акцій. Однострій та відзнаки свід-чать про осяги пластуна,
відбуті ним табори, обов’язки в організації;

за одностроєм пластуни впізнають скаутів інших країн.

Пластуни — це те саме, що скаути?

Скаутінґ, створений на межі ХІХ-ХХ століть як унікальна виховна система,
має своїм завданням виховувати молодь на добрих громадян і щасливих
людей, навчити жити в демократично-му суспільстві, дотримуючись
загальнолюдських та християнських принципів вірності Богові і
Батьківщині, допомоги іншим то-що. Перш за все він сприяє формуванню
особистості, дає нагоду розвивати таланти, пізнавати себе.

Український Скаутінґ (Пласт) був створений як національний варіант
англійського скаутінгу, що на той час швидко поширювався у світі. При
цьому було використано досвід світового ска-утінгу та національні
традиції українського народу.

Чи ви якось спілкуєтесь із скаутами в інших країнах?

Скаутський рух нараховує понад 25 мільйонів скаутів у близь-ко 170
національних скаутських організаціях.

З часу відродження в Україні у 1989 році офіційна делегація Пласту двічі
брала участь у Всесвітньому Скаутському Джемборі — зустрічі скаутів
всього світу (1995 р. — Голландія, 1999 р. — Чилі). Наступна така
Зустріч відбудеться у 2003 році у Таїланді. Пластуни є постійними
учасниками Джемборі в Європі, з’їздів польських гарцерів. радіоджемборі,
інтернет-джемборі, маючи нагоду для спілкування із скаутами Голандії,
Італії, Англії, Македонії та безлічі інших країн. Тільки в 1995-97 рр.
члени Українського Пласту проходили стажування на таборах в Бельгії та
Канаді, бу-ли учасниками семінарів скаутів Канади, Франції, Білорусі,
Норвегії, Іспанії, Мароко.

Про Український Пласт писали у скаутських виданнях різних країн, в т.ч.
Південної Африки, вістях з Тихоокеанського скаутсь-кого регіону.
Можливість спілкуватись із скаутами в інших краї-нах дає Інтернет.

Що означає «СКОБ»?

Гаслом багатьох скаутських організацій світу є «Будь готовий» (Ве
ргерагеd), яке означає, що кожен скаут повинен підготувати себе до того,
щоб стати корисним громадянином своєї держави, завжди бути готовим
виконати свій обов’язок перед Богом, держа-вою, іншими. Це гасло
застосовуємо і ми: пластуни новаки і пластунки новачки вітаються
«Готуйсь».

Починаючи з юнацтва, пластуни вітаються між собою «СКОБ», пригадуючи
один одному, яким має бути пластун: Сильним, Красним, Обережним,
Бистрим. Водночас, слово «скоб» є назвою поро-ди орла «скоб
білохвостий», якого пластуни обрали своїм символом. Це птах величиною зі
скельного орла, який живе у лісах біля великих рік. Українці здавна
шанували орлів, вважаючи їх за сильних, відваж-них, мудрих, тому багато
різних назв у Пласті запозичено з орлиного світу. Від 6-річного віку
пластун «виростає» з «жовтодзюба» до «орляти», проходить проби
«скобиного крила», «скобиноголету» та «скобиного хвату», щоб стати
справжнім пластуном-скобом (все це назви пластових виховних програм та
ступенів).

Вітаючись, пластуни подають один одному ліву руку (ту, що ближ-че до
серця), як, зрештою, і всі скаути.

Де ще є Пласт?

Пласт поширений у всіх державах, де компактно живуть українці. Окрім
України найчисленіші організації є в Австралії, Великобританії,
Аргентині, Канаді, Німеччині, Польші, Словаччині, США. Є окремі пластові
групи та пластуни-самітники у Бразилії, Латвії, Франції, Казахстані.

Чи до Пласту може прийти кожна дитина?

Так, якщо виховна мета та ідейні засади Пласту відповідають засадам
виховання в сім’ї.

Як записати дитину до Пласту?

Спочатку Вам необхідно детальніше довідатися про виховну мету та ідейні
основи Пласту. Адже протягом року діти перебувають у пластовому оточенні
переважно 1,5 години на тиждень, тож без Вашої допомоги та розуміння
осягнути бажану мету буде неможливо.

Сконтактуйтеся з проводом місцевого пластового осередку та напишіть
заяву про вступ Вашої дитини до організації. Якщо в осередку формується
група віку Вашої дитини чи є можливість долучити її до вже існуючої, вам
дадуть координати виховника або познайомлять з ним особисто.

Якщо такої можливості нема, вам доведеться зачекати. Пере-важно так
трапляється через брак виховників, або ж Ви зголосилися посеред року.
Щоб цього уникнути і дати дитині нагоду пласту-вати на рівні з
однолітками, зголошуйтесь перед початком пласто-вого року, у
серпні-вересні.

Якщо ж у Вашому місті чи селі нема пластового осередка — створіть його
разом з Вашими знайомими для своїх дітей.

Коли можна дати до Пласту нашого меншого?

До Пласту можна належати від 6-річного віку до кінця життя. Якщо дитина
приходить у віці 6-7 років, це дає їй кращі можливості для особистого
росту в організації та змогу пройти всі ета-пи пластового життя.

За віком пластуни належать до таких груп, які ми назвали Уладами:

-> Улад Пластунів Новаків та Пластунок Новачок (УПН) — 6-11 років;

-> Улад Пластунів Юнаків та Пластунок Юначок (УПЮ) — 11-18 років;

-> Улад Старших Пластунів і Плас-гунок (УСП) — 18-30 років;

-> Улад Пластунів Сеньйорів (УПС) – понад 30 років.

І ми можемо бути пластунами?

Так. Якщо Ви не були в новацтві та юнацтві, для вступу в Пласт Вам
потрібно:

— зголоситися до місцевого пластового осередка або уповноваженого в
регіоні;

— написати заяву встановленого зразка;

— обрати для себе ділянку праці в Пласті.

А що ми там будемо робити?

Залежно від Вашого бажання та можливостей: працювати з дітьми,
допомагати іншим у такій праці, разом з іншими організовувати суспільні
та внутрішньопластові заходи, табори, вчити-ся на вишколах, знаходити
нових друзів у різних куточках України і не тільки, подорожувати, писати
статті до місцевих та пласто-вих видань тощо. І Ваша дитина обов’язково
підтримає Вас, ад-же мати батьків пластунів — це так чудово!

Нещодавно до однієї із станиць зголосилися батьки, дитина яких вже
деякий час була в Пласті. Батько розповідав пізніше, як дочка (8 років)
їх підбадьорювала: «Не журіться, що у вас так ма-ло відзначок; в мене
колись їх взагалі не було!»

То існують цілі пластові родини?

Пластові родини з часом творять основу пластових частин та осе-редків. А
їхнім дітям можна тільки по-доброму позаздрити! Трохи статистики: в
Харкові є одна пластова сім’я, в Стрию — дві, в Івано-Франківську —
чотири, у Львові — близько двадцяти… Як тут не згадати пластовий жарт:
«Пласт — це організація батьків для дітей».

А якщо ми передумаємо?

Залишити Пласт можна коли завгодно. Для цього достатньо написати заяву
відповідного змісту на ім’я проводу пластової станиці, до якої Ви
належите. Крім того, потрібно ліквідувати всі заборгованості перед
організацією (внески, майно тощо). Але пам’ятайте: повернутися до Пласту
можна лише один раз, і тільки за згодою місцевого пластового осередка.

Що таке «станиця»?

Таку назву має місцевий пластовий осередок (наприклад: ста-ниця Київ). У
Пласті Ви зустрінете ще деякі терміни:

— рій або гурток — група однолітків від 6 до 10 осіб в новацтві або
юнацтві;

— гніздо або курінь — об’єднання 2-4 роїв або гуртків;

— братчик/сестричка — виховник в новацтві;

— друг/подруга — виховник в юнацтві;

— сходини — заняття рою або гуртка.

З часом Ви довідаєтеся інші слова, терміни та їхнє значення.

Чому ваші хустки різних кольорів?

В новацтві діти носять хустки жовтого кольору, (після проходження
першого етапу програми пластування в УПН дитина стає «жовтодзюбом» —
орлям, яке щойно народилося), в юнацтві — малинового (за кольором
козацького стягу). В старшопластунстві та сеньйораті хустки відповідно
зеленого та коричневого ко-льорів. Окрім того, курені мають право за
погодженням з пластовим проводом обирати собі інші кольори хусток.

Хустка є частиною однострою — одягу пластунів, куди входять ще сорочка,
шорти або спідниця, підколінки, беретка, шнурок із свистком, відзнаки.

Що діти роблять на сходинах?

Граються, співають, майструють, слухають, дискутують, ма-люють,
сміються, вчаться в’язати вузли і знаходити шлях за зна-ками
мандрівника… НЕ: дивляться телевізор, грають в комп’ю-терні ігри,
байдикують.

Чому мій син каже, що він «їжак»?

Очевидно, тому, що його рій або гурток вибрав собі назву «їжаки». Вони
могли назватися також, скажімо, «Яструбами», «Тиграми» або
«Блискавицями». Остання назва більше властива дівочим роям чи гурткам,
так само як «Ромашки», «Білочки» або «Ластівки».

Назва рою в новацтві пов’язана з назвою гнізда. Для прикла-ду: рої гнізд
«Лісові Друзі», «Чарівний Ліс», «Лісова Пісня» матимуть виключно
«лісові» назви. В юнацтві такої залежності не існує. Юнацький курінь
обирає собі опікуна (патрона) з числа видатних українських діячів, тож
матиме назву, для прикладу, «Курінь УПЮ-ок ім. Марійки Підгірянки».

Гнізда та курені мають також числа в реєстрі пластових частин України
(пр.: гніздо ч.З «Лісові Бешкетники», курінь ч. 59 ім. С. Ленкавського).

Скільки все це коштує?

Після складення Заяви Вступу в новацтві (через 6-9 занять) Ваша дитина
починає сплачувати членські внески. Про розмір щомісячних членських
внесків Вам скажуть при написанні заяви. Внес-ки можуть сплачуватись
щомісячно або щоквартально (відповідно до рішення проводу місцевого
пластового осередка).

Одночасно Вас чекатимуть витрати на однострій та відзнаки (це можна
придбати у пластовій крамничці), на дорогу до домівки (місця проведення
занять), ручку, записник, виряддля малювання чи майстрування.

Влітку силами виховників осередка або округи проводиться двотижневий
виховний табір. Його повна вартість для однієї дитини відповідає
вартості 4-6-денного перебування в традиційному оздоровчому таборі.
Переважно організатори табору полагоджують також справи доїзду до і з
табору. Сприяють здешевленню табору благодійні спонсорські внески, про
які дбають організатори і бать-ки учасників. Ваша підтримка в цій справі
буде дуже доречною. Такі внески можуть допомогти відбути табір дитині,
батьки якої не в змозі покрити повністю вартість її перебування в
таборі.

Табори для юнацтва, як правило, дешевші, бо не потребують передовсім
стаціонарних спальних приміщень. Проте, в такому разі Вам знадобляться
намет, спимішок тощо.

Ваша особиста участь у таборі в якості інструктора або кухаря можлива і
не потребує додаткових фінансових витрат.

Чи мій малий поїде на табір?

Так, якщо протягом року брав участь у всіх приписаних плас-тових
заняттях (сходинах, прогулянках, мандрівках, змагах то-що). Табори є
обов’язковою вимогою для переходу пластових виховних програм та здобуття
пластових ступенів.

Де буде табір?

Місця проведення пластових таборів не завжди є сталими. Виняток
становлять вишкільні табори, які організуються для спеціалізаційного
навчання, табори із всеукраїнським статусом і та-бори осередків, що
мають власні таборові оселі чи землі.

Якщо табір організовують спільно декілька осередків, мож-ливо, Ваша
дитина помандрує до сусіднього району чи області. Це вплине хіба що на
можливість відвідин табору. Табори для новацтва проводяться в
стаціонарних приміщеннях, для юнацтва — в шатрах.

Всеукраїнські та спеціалізовані табори дають можливість для
індивідуальних зголошень. До них належать такі, як «Золота Булава»,
летунський, морський, мистецький та інші. Звичайно, це стосується вже
старшого юнацтва.

Може трапитися нагода поїхати на пластовий табір до іншої країни. Це
можливо, якщо Ви покриєте витрати на доїзд. Інколи ці витрати беруть на
себе пластуни країни, де проходитиме табір. Пам’ятайте, що пластова
постава Вашої дитини (поведінка, особисті осяги тощо) матиме при цьому
велике значення.

Що діти робитимуть в таборі?

Програми таборів опрацьовуються відповідно до загальної ідеї табору. Для
прикладу: новацтво у таборі «Країна сонячних зайчиків» допомагатиме
казковим героям поборювати сили тем-ряви, а «захисники рідного вогнища»
«помандрують» у минуле України; провідники юнацького табору «Легіон»
використовують у програмі традиції Українського Січового Стрілецтва…

Таких прикладів можна наводити багато, адже кожен табір має щось своє,
відмінне від інших, з притаманним тільки йому «чаром пластування». Все
це таборовики переживають, здобуваючи знання та вміння через
різноманітні мистецькі, спортивні, природничі, історичні вмілості.

Учасники табору перебувають під постійною медичною опікою;

це поряд з тим, що на один рій або гурток є 1 -2 постійних виховники.

Одночасно, табір вчить самообслуговуванню, зарадності, витривалості.
Прогулянки та мандрівки допомагають виробляти впевненість у своїх силах.
Вогники та ватри дають новацтву нагоду зустрітися з казкою, а в юнацтва
плекають відчуття романтики.

І це — далеко не все. Сподіваюсь, Ви знайдете можливість і час побувати
на пластовому таборі (тільки заздалегідь поцікавтесь про «батьківський
день», щоб не перешкоджати заняттям). Тоді Ви самі дізнаєтесь і
відчуєте, що таке пластовий табір.

Звідки ви це все вмієте?

Вчимося на вишколах, семінарах, тренінгах. Читаємо. Перекла-даємо з
інших мов методичні посібники. Навчаємося через справу: проводимо
виховні заняття; організовуємо табори, вишколи, конференції;
опрацьовуємо відповідно до потреб часу та віку виховні прог-рами,
методичні матеріали, періодичні видання, програми навчаль-них курсів
(вишколів) для виховників, адміністраторів тощо.

Розпитуємо, ділимося досвідом, аналізуємо, фантазуємо, дис-кутуємо…

Хто вас фінансує?

Пласт як організація на місцевому, обласному та всеукраїнсь-кому рівнях
для успішного ведення праці залучає кошти, отримані від членських
внесків, добродійних пожертв, грантів різних фон-дів, цільових бюджетних
надходжень.

Навіщо Пласт вам?

Для нас — це можливість навчатися, мати друзів в Україні і світі, бути
корисними, повсякчас бачити результати своєї праці.

Маємо нагоду для професійного зросту, фізичного гарту. Наприклад,
успішне проходження вишколу провідників морського пластування передбачає
отримання сертифікату державного зразка, мандрівного табору —
туристської категорії.

У Пласті ми маємо цікаве і добре товариство. Пласт — світ, в якому
живуть наші родини, який захищає нас від негативних впливів сучасного
суспільства; світ, в якому «ми дихаємо повітрям височини і теплом
далекого сонця».

Де можна прочитати про Пласт?

В цій книжці.

В журналах «Юнацтво», «Пластовий Шлях», «В дорогу», «Пташеня», «ПІК» (№3
за 2000 рік), обласних, районних, місцевих часописах. В
Історично-пластовому календарі (1997).

В посібниках «Орієнтовний зміст виховання в національній школі» (1996),
«Українська система виховання: проблеми, перспективи» (1999).

У книгах Т. Самотулки «Історія України в іграх. Захисники рід-ного
вогнища» (1995) та «Історія України в іграх. Отрок» (1998), Я. Луцького
«З історії туристично-краєзнавчої роботи в Пласті» (1998), О. Сича
«Пласт: нарис витоків історії сьогодення» (1999), Лорда Бейден-Пауела оф
Ґівела «Пластування для хлопців» (1999), Б. Савчука «Український Пласт
1911-1939» (1996), Ю. Старосольського «Велика гра» (1995), «Пластовому
довіднику» (1999).

Що це — Пласт?

Спробуйте відповісти на це питання разом з Вашою дитиною.

Додатки

Зі Статуту:

1.1. Молодіжна організація «Пласт — Національна Скаутська Організація
України» (надалі — Пласт) — добровільна, неполітична, позаконфесійна,
неприбуткова й незалежна всеукраїнська мо-лодіжна громадська
організація, яка поширює свою діяльність на територію всієї України.

1.3. Пласт продовжує традиції Українського Пласту, засновано-го
Олександром Тисовським, Іваном Чмолою та Петром Франком.

2.1. Мета Пласту — сприяти всебічному, патріотичному вихо-ванню та
самовихованню української молоді на засадах християнської моралі;
виховувати молодь на свідомих, відповідаль-них і повновартісних громадян
місцевої, національної та світо-вої спільноти, провідників суспільства
на ідейних засадах Плас-ту. Щоб осягнути цю мету, Пласт розвиває
інтелектуальні, ро-зумові, соціальні і фізичні прикмети своїх членів;
плекає серед молоді традиції її предків, передає знання і розуміння
історії, культури та національних традицій.

2.2. Ідейні засади Пласту з’ясовані у Трьох Головних Обо-в’язках,
Пластовій Присязі та Пластовому Законі.

а) Три Головні Обов’язки пластуна:

— бути вірним Богові й Україні;

— помагати іншим;

— жити за Пластовим Законом і слухатись пластового про-воду;

б) Пластова Присяга: «Присягаюсь своєю честю, що роби-тиму все, що в
моїй силі, щоб бути вірним Богові й Україні, помагати іншим, жити за
Пластовим Законом і слухатись плас-тового проводу»;

в) Пластовий Закон:

1. Пластун словний.

2. Пластун сумлінний.

3. Пластун точний.

4. Пластун ощадний.

5. Пластун справедливий.

6. Пластун увічливий.

7. Пластун братерський і доброзичливий.

8. Пластун зрівноважений.

9. Пластун корисний.

10. Пластун слухняний пластовій старшині.

11. Пластун пильний.

12. Пластун дбає про своє здоров’я.

13. Пластун любить красу і дбає про неї.

14. Пластун завжди доброї гадки.

Основи виховання в УПН (із Правильника УПН) Новацька Обіцянка:

«Обіцяю: любити Бога й Україну, помагати іншим, дотримуватись Новацького
Закону».

Новацький Закон:

1. Новак любить Бога й Україну.

2. Новак слухається батьків і виховників.

3. Новак робить добрі вчинки.

4. Новак дотримується правил у грі.

5. Новак старається бути щораз ліпшим.

Похожие записи