.

Електротехнічна служба управління інженерного озброєння ЗС України (перелік службових обов’язків)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2480
Скачать документ

Електротехнічна служба управління інженерного озброєння управління
начальника інженерних військ ЗС України

Електротехнічна служба (далі Служба) призначена для спрямування і
координації діяльності всіх посадових осіб ЗС України з питань
електроенергетичного забезпечення військ (сил) та управління військовою
енергетикою (електропостачанням) військ.

Складовою частиною Служби є інспекція з енергетичного нагляду за
військовими електроустановками, яка забезпечує організацію експлуатації
та нагляд за військовими електроустановками.

Підставою для функціонування Служби є Положення про електротехнічне
забезпечення у ЗС України, що введене в дію наказом МО України від
5.01.93 р. № 2 та постанова КМ України від 10.02.2000 року № 266.

завдання , які покладені на службу:

організація оперативного управління військовими електроустановками та
постачанням військових споживачів електричною енергією;

забезпечення ЗС України електротехнічними засобами загальновійськового
призначення (ЕТЗ ЗВП);

організація обліку ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів
озброєння та військової техніки

організація застосування електризованих загороджень;

організація експлуатації ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного
електропостачання;

організація енергетичного нагляду за військовими електроустановками;

організація поточного (військового), капітального (регламентованого)
ремонту ЕТЗ та контроль за їх виконанням;

керівництво операційно-виробничою діяльністю інженерних баз
(арсеналу), складів і ремонтних підприємств з питань забезпечення військ
ЕТЗ;

проведення заходів щодо розвитку, уніфікації і стандартизації ЕТЗ,
створенню нових і модернізації існуючих зразків;

участь у реалізації засобів інженерного озброєння, які обліковуються за
службою;

розробка керівних документів Служби;

керівництво роботою підрозділів Служби, управлінь інженерних військ
оперативних командувань, інженерної служби командувань видів Збройних
Сил України;

організація підготовки інженерно-технічного скдаду Служби та молодших
електроспеціалістів;

підготовка і атестування за спеціальністю посадових осіб органів
управління Служби на навчально-методичних зборах;

взаємодія з управліннями МО та іншими Міністерствами (відомствами)
України:

а).комітетом НДДКР штабу озброєння по розробках, випробовуванню і
прийняттю на озброєння нових зразків ЕТЗ;

б).Озброєнням – МО України по організації замовлення ЕТЗ та ЗІП в
промисловості, комплексного ремонту ЕТЗ , забезпеченню запасними
частинами, вузлами і агрегатами;

в).Тилом МО України – по транспортуванню ЕТЗ;

г) з управлінням військової освіти МО України – по організації
підготовки інженерно-технічних кадрів з електротехнічних спеціальностей;

д).з органами Державного нагляду в електроенергетиці – по дотримуванню
єдиних вимог Закону України “Про електроенергетику” та державних
стандартів і норм в народногосподарській і військовій енергетиці.

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ через Службу

о р г а н і з о в у є :

замовлення ЕТЗ у промисловості;

облік ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів озброєння та
військової техніки

забезпечення ЗС України ЕТЗ, запасними частинами до них і ЗІП;

забезпечення проведення капітального (регламентованого) та поточного
(військового) ремонту ЕТЗ;

діяльність військової інспекції енергонагляду.

к е р у є та к о н т р о л ю є :

операційну діяльність інженерних баз (арсеналу) з питань Служби;

виробничу діяльність підприємств по ремонту ЕТЗ;

роботу підрозділів Служби, управлінь інженерних військ оперативних
командувань, інженерних служб видів ЗС;

облік і розборку списаних ЕТЗ;

в з а є м о д і є :

з Озброєнням і Тилом МО України по замовленню ЕТЗ і ЗІП в
промисловості, організації комплексного ремонту, забезпечення запасними
частинами і транспортуванню ЕТЗ;

з відділами управління інженерного озброєння УНІВ по
інженерно-технічному забезпеченню військ;

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ через ВІЙСЬКОВУ ІНСПЕКЦІЮ ЕНЕРГОНАГЛЯДУ

(Військенергонагляд)

о р г а н і з о в у є :

експлуатацію ЕТЗ ЗВП і систем внутрішнього та автономного
електропостачання комплексів озброєння, військової техніки та
об’єктів військового призначення;

оперативне управління військовими електроустановками та постачання
військових споживачів електричною енергією;

енергетичний нагляд з експлуатації та дотримання режимів
електроспоживання військових електроустановок;

поточний (військовий) та капітальний (регламентований) ремонт ЕТЗ;

підготовку по спеціальності посадових осіб органів управління Служби на
учбово-методичних зборах;

заходи щодо розвитку, уніфікації і стандартизації, створення нових і
модернізації існуючих зразків ЕТЗ.

к е р у є : роботою інспекторів енергонагляду у ЗС України;

к о н т р о л ю є :

якість проведення капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ ремонтними
органами ЗС України;

підготовку електроспеціалістів;

раціональне використання і економну витрату електроенергії та
моторесурсів ЕТЗ у складі військових електроустановок;

дотримання вимог електробезпеки, розслідування випадків
електротравматизму в військах та їх облік.

в з а є м о д і є :

з комітетом НДДКР Міністерства оборони у вирішенні науково-технічних
проблем військової енергетики;

з Держенергонаглядом Міненерго України по дотриманню державних
стандартів у військовій енергетиці.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ СЛУЖБИ

Начальник Служби – головний енергетик

Підпорядковується:

начальнику управління інженерного озброєння управління інженерних
військ ГШ ЗС України і є прямим начальником усього особового складу
служби.

Відповідає

за повне і якісне виконання завдань покладених на Службу.

Він зобов’язаний:

Готувати пропозиції начальнику інженерних військ ЗС України (начальнику
управління інженерного озброєння УНІВ) щодо управління
електропостачанням військ ЗС України.

Організувати облік ЕТЗ ЗВП та тих, що входять до складу комплексів
озброєння та військової техніки

Керувати розробкою Плану забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП.

Керувати розробкою Плану капітального (регаментованого) ремонту ЕТЗ у
ЗС України і контролювати його виконання.

Організовувати експлуатацію і нагляд за військовими електроустановками.

Здійснювати контроль за своєчасним і якісним оформленням заявок,
донесень та іншої звітної документації щодо забезпечення військ
електротехнічними засобами, запасними частинами до них, витратними
матеріалами і ЗІП.

Керувати виробничо-операційною діяльністю інженерних баз (арсеналу)
і ремонтних підприємств стосовно питань Служби.

Приймати безпосередню участь у розробках керівних документів
Міністерства оборони по інженерно-технічному забезпеченню.

Здійснювати керівництво роботами по розвитку, уніфікації і
стандартизації ЕТЗ, cтворенню нових і модернізації існуючих зразків, а
також замовленню ЕТЗ з промисловості.

Організовувати проведення учбово-методичних зборів з посадовими
особами органів управління Служби.

Особисто проводити відбір кадрів на електротехнічні посади і
здійснювати контроль за підготовкою спеціалістів електротехнічних
спеціальностей.

Керувати роботою підрозділів Служби оперативних командувань, видів
ЗС

Організовувати взаємодію з управліннями МО України та іншими
Міністерствами (відомствами) з питань Служби

Організовувати забезпечення військ необхідною літературою, навчальними
посібниками і керівними документами Служби.

Планувати і проводити у військах контроль господарської діяльності з
питань Служби.

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних
обов’язків.

Заступник начальника Служби

Підпорядковується:

начальнику Служби і є прямим начальником усього особового складу
Служби.

Відповідає

за повне і якісне виконання завдань покладених на Службу, за
забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП, запасними частинами і ЗІП до них,
організацію їх обліку, а також виробничо-операційну діяльність
інженерних баз (арсеналу) і ремонтних підприємств.

Він зобов’язаний:

Готувати пропозиції та розрахунки начальнику Служби щодо
електропостачання військ.

Розробляти План забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП.

Організовувати забезпечення ЗС України ЕТЗ ЗВП у відповідності із
штатно-табельною потребою військ .

Організувати облік ЕТЗ ЗВП у ЗС України та у Службі.

Узагальнювати донесення згідно з табелем термінових донесень.

Аналізувати укомплектованість ЗС України згідно номенклатури та
забезпечувати накопичення (поновлення) незнижуваного запасу.

Організовувати приймання ЕТЗ ЗВП від промисловості, розподіл і видачу їх
споживачам.

Приймати участь в організації експлуатації і нагляді за військовими
електроустановками.

Організовувати своєчасне і якісне оформлення замовлень, донесень та
іншої звітної документації щодо забезпечення військ ЕТЗ, запасними
частинами до них, витратними матеріалами і ЗІП.

Приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого)
ремонту ЕТЗ на ремонтних підприємствах та забезпечувати його виконання

Керувати виробничо-операційною діяльністю інженерних баз (арсеналу)
і ремонтних підприємств стосовно питань Служби.

Приймати безпосередню участь у розробках керівних документів Служби.

Приймати участь у роботі по розвитку, уніфікації і стандартизації ЕТЗ,
cтворенню нових і модернізації існуючих зразків, а також замовленню ЕТЗ
у промисловості.

Приймати участь у підборі кадрів на електротехнічні посади і
здійснювати контроль за підготовкою спеціалістів електротехнічних
спеціальностей.

Керувати роботою підрозділів Служби начальників інженерних військ
оперативних командувань, інженерної служби командувань Видів ЗС.

Організовувати взаємодію з управліннями МО та іншими Міністерствами
(відомствами) з питань Служби.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби .

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних
обов’язків.

Головний енергетик

Підпорядковується: начальнику Служби .

Відповідає за якісне і повне виконання завдань покладених на нього, за
організацію обліку ЕТЗ у складі комплексів озброєння і військової
техніки, за забезпечення ЗС України запасними частинами і ЗІП до ЕТЗ
ЗВП.

Він зобов’язаний:

Організувати облік ЕТЗ у складі комплексів озброєння і військової
техніки за ЗС України.

Організувати забезпечення експлуатацію і ремонт ЕТЗ і систем
внутрішнього та автономного електропостачання в ЗС України.

Розробляти План капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ у ЗС
України.

Знати потребу і приймати участь у визначенні норм забезпечення військ
запасними частинами і ЗІП для проведення технічного обслуговування і
поточного (військового) ремонту, структуру ремонтних органів і їх
виробничі можливості.

Проводити розрахунок і організувати забезпечення військ запасними
частинами та витратними матеріалами для поточного ремонту і
обслуговування ЕТЗ, знати їх запаси згідно установлених норм
накопичення і стежити за незнижуваністю.

Аналізувати і узагальнювати конструктивні недоліки ЕТЗ, виявлені у ході
їх експлуатації.

Брати участь в розробленні, випробовуванні, прийнятті на забезпечення
військ нових зразків ЕТЗ, проведенні технічної експертизи проектів
зразків озброєння і військової техніки щодо їх електропостачання.

Готувати проведення учбово-методичних зборів керівного складу Служби
ЗС України.

Організовувати розробку і підготовку до видання керівництв,
інструкцій, навчально-методичної літератури, пам’яток та плакатів по
Службі, бланків документів енергонагляду.

Брати участь у підборі кадрів на електротехнічні посади.

Безпосередньо приймати участь в розробці проектів наказів, директив
та інших керівних документів Служби.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних
обов’язків.

Енергетик

Підпорядковується начальнику Служби. .

Відповідаєза організацію військового (поточного) та капітального
(регламентованого) ремонту ЕТЗ і систем внутрішнього та автономного
електропостачання, за облік запасних частин і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Він зобов’язаний:

Організувати експлуатацію і ремонт ЕТЗ і систем електропостачання.

Організувати облік запасних частин і ЗІП до ЕТЗ ЗВП.

Узагальнювати та обробляти донесення військ по стану експлуатації ЕТЗ
в ЗС України.

Приймати участь в роботі по розвитку, уніфікації і стандартизації,
створенню нових і модернізації існуючих зразків ЕТЗ.

Аналізувати конструктивні недоліки, виявлені при експлуатації і ремонті
ЕТЗ, розробляти рекомендації по підвищенню їх надійності і безпечного
використання.

Брати участь в розробці документів Служби.

Узгоджувати експлуатаційну документацію на озброєння і військову
техніку, військові електроустановки і системи електропостачання щодо
відповідності її вимогам “Правил обладнання електроустановок” і “Правил
техніки електробезпеки при експлуатації військових електроустановок”.

Вести облік стаціонарних електростанцій, електризованих загороджень і
установок для випробування діелектричних захисних засобів у ЗС України.

Складати План капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ у ЗС України
на підставі узагальнення і аналізу донесень.

Готувати пропозиції для підготовки нарядів на ремонт та стежити за їх
виконанням.

Супроводжувати проведення капітального (регламентованого) ремонту та
видачу ЕТЗ постачальникам ремонтного фонду.

Складати заявки на транспортування ремонтного фонду, запасних частин,
витратних матеріалів і ЗІП.

Готувати технічну документацію ЕТЗ, що підлягають списанню і подавати її
на затвердження.

Стежити за постановкою на облік ЕТЗ, одержаних від розбирання списаних
комплексів озброєння і техніки, розбиранням списаних ЕТЗ, обліком
справних вузлів і агрегатів для ремонту однотипних засобів.

Знати потребу та норми забезпечення військ запасними частинами і ЗІП
для проведення ремонту, структуру ремонтних органів і їх виробничі
можливості.

Брати участь у розрахунках і організувати забезпечення військ запасними
частинами, витратними матеріалами і ЗІП для ремонту ЕТЗ, знати їх
запаси згідно установлених норм накопичення і стежити за
незнижуваністю.

Приймати участь у оформлені звітних заявок на запасні частини для
ремонту ЕТЗ.

Контролювати виробничу діяльність ремонтних підприємств інженерних
військ, розбирання списаних ЕТЗ, облік і використання справних
вузлів і агрегатів для ремонту однотипних засобів.

Стежити за якістю капітального (регламентованого) ремонту ЕТЗ,
аналізувати рекламації і претензії, вживати заходи по їх недопущенню.

Перевіряти технічну документацію на списання ЕТЗ.

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби .

Взаємодіяти з відділами управління інженерного озброєння,
управліннями Озброєння і Тилу МО України щодо організації комплексного
ремонту і транспортування ЕТЗ.

Мати необхідні довідкові матеріали за всіма пунктами функціональних
обов’язків.

Провідний спеціаліст Служби

Підпорядковується: начальнику Служби та його заступнику.

Відповідає за якісне ведення обліку ЕТЗ ЗВП вільної наявності та тих,
що входять до складу комплексів озброєння і техніки, за облік ЕТЗ, що
підлягають і знаходяться у капітальному (регламентованому) ремонті, та
їх супроводження і своєчасне подання звітності по них.

Він зобов’язаний:

Уагальнювати донесення щодо ЕТЗ ЗВП.

Знати штатно-табельну потребу ЗС України в ЕТЗ.

Аналізувати стан укомплектованості ЗС України ЕТЗ по марках і групах.

Узагальнювати донесення щодо капітального (регламентованого) ремонту
ЕТЗ і аналізувати хід їх проведення.

Готувати розрахункові дані в План забезпечення ЗС України ЕТЗ та
приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого) ремонту
ЕТЗ.

Вести облік ЕТЗ ЗВП вільної наявності, та тих, що входять до складу
комплексів озброєння і техніки, за встановленими формами обліку.

Вести облікові та довідкові документи Служби.

Оформляти звітні заявки на ЕТЗ для подання їх в управління виробничих
замовлень і зв’язків з промисловістю управління озброєння МО.

Готувати наряди (рознарядки) на видачу ЕТЗ у війська.

Приймати участь у розробці Плану капітального (регламентованого) ремонту
ЕТЗ.

Готувати наряди на ремонт ЕТЗ і стежити за їх виконанням.

Складати заявки на транспортування ЕТЗ, ремонтного фонду, запасних
частин, витратних матеріалів і ЗІП.

Перевіряти технічну документацію ЕТЗ, що підлягають списанню і подавати
її на затвердження начальнику Служби.

Стежити за постановкою на облік ЕТЗ, отриманих від розборки списаних
комплексів озброєння і техніки, розборки списаних ЕТЗ на
ремонтних підприємствах.

Обліковувати справні вузли і агрегати для ремонту однотипних
засобів.

Проводити звірку обліку ЕТЗ з військовими частинам, які стоять на
обліку, інженерними базами (арсеналом).

Приймати участь у контролі господарської діяльності з питань Служби.

Контролювати виробничо-операційну діяльність інженерних баз
(арсеналу) з питань Служби, надавати практичну допомогу.

Взаємодіяти з відділами управління інженерного озброєння УНІВ з питань
забезпечення військ ЕТЗ та їх ремонту.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ІНЖЕНЕРНОГО

ОЗБРОЄННЯ –ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА

ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК ЗС УКРАЇНИ

полковник

.
М. Й.ГРИЩЕНКО

PAGE 7

PAGE 5

PAGE 5

Управління інженерного озброєння Уравління начальника інженерних військ
ЗС України

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020