.

Потiк свiдомостi та аналiз психологiї у творчостi Джеймса Джойса

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1276
Скачать документ

Потiк свiдомостi та аналiз психологiї у творчостi Джеймса Джойса

Iрландський письменник-модернiст Джеймс Джойс – один iз най-складнiших
авторiв європейської лiтератури. Всмоктавши колосальний досвiд Європи,
вiн у своїх творах поєднує величезне iнформацiйне навантаження iз зовнi
хаотичним станом людської душi. Вiн пише з помилками i майже не вживаючи
пунктуацiю. Сюжет у традицiйному розумiннi у нього вiдсутнiй. Стиль
Джойса дiстав назву “потоку свiдомостi”. Це прийом, при якому
вiдтворюється весь обсяг одночасного, паралельного осмислення багатьох
думок: вiд побутових, фiзичних вiдчуттiв i потреб до глибоких
фiлософських роздумiв без жодних виправлень чи цензури. Джойс прагне
дати людинi право на всi прояви її єства. У буттi собою вiн бачить шлях
до свободи.

Вершинне досягнення Джойса – роман “Улiсс”. Пiд час своєї публi-кацiї
вiн викликав масу скандалiв i судових процесiв, певною мiрою
виправданих, будучи спрямованим на заперечення суспiльних норм.

Роман побудований на поєднаннi двох свiтiв, двох стовпiв Європи –
грецької мiфологiї (Улiсс – легендарний мандрiвник Одiссей
давньогрецького поета Гомера) та християнської Бiблiї. Ця iдея втiлена i
в iменi головного персонажа Стiвена Дедала. Стiвен чи Степан – диякон,
мученик першоапостольської Церкви (Новий Заповiт, книга апостолiв, 6-8
роздiли). Дедалi – славетний грецький майстер, котрий допомiг Iкару
зробити крила, щоб утекти з полону на островi Крiт у Середземному морi.
Таким чином, Стiвен символiзує людину нового типу – людину XX столiття.
Планувавши стати священиком, вiн втрачає вiру (смерть Степана) та хоче
втекти вiд буденного життя, знайти спокiй (втеча Iкара з полону). Ця
образна “втеча” i є тiєю одiссеєю, пошуком самого себе.

зкiнечно складний i його внутрiшнiй свiт: кожний епiзод має аналогiю в
“Одiссеї”, символiзує певний орган людського тiла (всi разом вони
символiзують людину в цiлому); кожному роздiловi вiдповiдає яке-небудь
мистецтво (це поняття для Джойса мiстить i науки). “Мистецтва” епiзодiв,
поєднанi у симфонiю книги, мали символiчно представити
духовно-iнтелектуальний свiт людини. Кожному роздiлу даний свiй
“наскрiзний” колiр. Вiн вiдповiдає як кольорам католицької меси, так i
кольорам життя. Кожний роздiл має свiй час i мiсце дiї. Складена разом
“доба” роману представить День життя людини, а окремi мiсця Дублiну,
столицi Iрландiї, представлять не тiльки все мiсто, а й Мiсто взагалi.

Мислення Дедала переобтяжене енциклопедичними знаннями з усiх форм
людської дiяльностi – вiд отцiв Церкви до нацiональних видiв спорту.
Тому втеча полягає в тому, щоб вiд глибокомудрих тирад перейти до пошуку
справжнiх цiнностей у життi – кохання, спiвстраждання, людської
гiдностi.

Оригiнальнiсть i невичерпнiсть Джойсiвського роману в його
багато-значностi. Автор зображує трагедiю освiченої людини XX столiття,
котра в своєму прагненнi позбутися залежностi вiд релiгiї, нацiї,
полiтики, суспiльства, iнформацiйного шоку великого мiста, залишається
самотньою до нестерпностi. Окрiм того, автор викладає унiкальний аналiз
жiночої психологiї, котрий дав початок так званому “жiночому письму”.

Головний висновок Джойсiвської творчостi в тому, що людина, яка б
генiальна вона не була, не iснує сама по собi; щастя й рiвновагу вона
знаходить лише у простих радощах життя – спiлкуваннi, взаєминах любовi й
поваги.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020