.

Трудова правосуб’єктність власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу чи фізичної особи

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1595
Скачать документ

Трудова правосуб’єктність власника підприємства, установи, організації
або уповноваженого ним органу чи фізичної особи

Згідно зі ст. 5 Закону України “Про власність” власник має право на
договірних засадах використати працю громадян. Згідно з Конституцією
передбачається державна, комунальна і приватна форми власності в
Україні. Проте Законом “Про власність” передбачено ще і колективну
власність. Таким чином, в Україні як роботодавці виступають держава (для
державних службовців, військовослужбовців, співробітників органів
внутрішніх справ, суддів, прокурорських працівників), державні та
комунальні підприємства, установи й організації, колективні підприємства
й організації, приватні організації, фізичні особи.

Представником держави у сфері застосування праці виступають відповідне
міністерство, Фонд державного майна України, органи місцевого
самоврядування. Колективний власник реалізує своє право власника через
загальні збори співвласників. Приватний власник, окремий громадянин
реалізує своє право роботодавця безпосередньо.

Власник зобов’язаний забезпечити громадянинові, праця якого
використовується, соціальні, економічні гарантії і права, передбачені
законом.

Власник здійснює управління виробництвом як безпосередньо, так і за
допомогою уповноваженого ним на управління органу. Це може бути
одноосібний орган (посадові особи) або колегіальні органи (ради,
правління, комітети). Структуру органів управління визначає саме
підприємство.

Уповноваженим власником на управління особою виступає керівник
підприємства, який наймається (призначається) власником або обирається
власниками майна. При найнятті (призначенні, обранні) власником або
уповноваженим ним органом керівника підприємства на посаду з ним
укладається контракт (договір, угода), в якому визначаються права,
строки найняття, обов’язки і відповідальність керівника підприємства
перед власником та трудовим колективом, умови його матеріального
забезпечення і звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених
контрактом (договором, угодою) та законодавством України. Керівник
підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства, за
винятком віднесених статутом до компетенції інших органів управління
даного підприємства. Власник майна не має права втручатися в оперативну
діяльність керівника підприємства.

Керівник підприємства відіграє головну роль в складі адміністрації як
суб’єкта трудового права на державних і комунальних підприємствах.
Адміністрація є уповноваженим власником органом і являє собою коло
посадових осіб, наділених владно-розпорядними повноваженнями і які
здійснюють оперативне управління процесом праці на підприємстві. Термін
“адміністрація” в законодавстві не закріплений. З я. 4 ст. 16 Закону
України “Про підприємства в Україні” випливає, що до адміністрації, крім
керівника підприємства, належать його заступники, керівники і фахівці
підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв,
цехів, відділів, відділень, дільниць, ферм та інших аналогічних
підрозділів підприємств), а також майстри і старші майстри. Всі вони
призначаються на посаду і звільняються з посади керівником підприємства.

Уповноважений власником орган виступає суб’єктом трудового права, будучи
стороною у відносинах з трудовим колективом і уповноваженими на
представництво трудовим колективом органами по встановленню умов праці,
застосуванню чинного законодавства про працю.

У зарубіжному трудовому праві не застосовується термін “власник або
уповноважений ним орган”. Сторонами індивідуального трудового
правовідношення є найманий працівник і роботодавець (підприємець). Як
пише І.Я. Кисельов, “роботодавець” — термін, вживаний в Німеччині та в
ряді інших країн; “підприємець” — термін, вживаний головним чином в
англосаксонських країнах, а також у конвенціях та інших актах МОП. В
останні роки в актах і документах МОП, перекладених російською мовою,
використовується термін “роботодавець” (Киселев И.Я. Цит. раб. — С. 50).

Очевидно, що в новому Трудовому кодексі необхідно сторони
індивідуального трудового правовідношення іменувати “найманий працівник”
і “роботодавець”, при цьому в ст. 1 серед основних термінів дати
визначення вказаних суб’єктів. На нашу думку, роботодавець — це
підприємство, установа, організація незалежно від форми власності або
фізична особа, котра уклала трудовий договір з працівником.

?

$

овують найману працю; власники розташованих в Україні іноземних
підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародних), філій та
представництв, які використовують працю найманих працівників, якщо інше
не передбачене міжнародними договорами України, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України. У ст. 1 Закону України “Про
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999
p. роботодавець визначається як власник підприємства, установи або
організації незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої
належності або уповноважений ним орган чи фізична особа, які відповідно
до законодавства використовують найману працю.

До речі, в проекті Трудового кодексу Російської Федерації,
підготовленому урядом РФ, сторонами трудового право відношення визначено
працівника і роботодавця (ст. 5). Працівник — це громадянин Російської
Федерації чи іноземний громадянин або особа без громадянства, які
перебувають у трудовому правовідношенні з роботодавцем на підставі
укладеного трудового договору. Як бачимо, йдеться саме про найманих
працівників. Роботодавець — юридична особа або інша організація, яка,
відповідно до законодавства Російської Федерації, може не бути юридичною
особою, або фізична особа, котрі уклали трудовий договір з працівником
(Трудовой кодекс РФ. Проект федерального закона. — М.:
Информационно-внедренческий центр “Маркетинг”, 1999. – С. 7).

Законом України “Про внесення змін і доповнень до Кодексу Законів про
працю України” від 5 липня 1995 p. (Відомості Верховної Ради України. —
1995. — №28. — Ст. 204) вперше у КЗпП як роботодавців було визнано
фізичних осіб, хоча ще до внесення змін і доповнень у ст. 21 та інші
статті КЗпП зазначеним Законом, в нормативно-правових актах про роботу
за сумісництвом, прийнятих у 1993 році, роботодавцями визнавались
підприємство, установа, організація або громадянин. У п. 1 Положення про
роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і
організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України,
Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28
червня 1993 p. №43 (ЗП України. – 1993. – №9. -Ст. 184), вперше
вказувалось, що громадянином як роботодавцем може виступати підприємець,
приватна особа. Разом з тим, визнаючи фізичну особу стороною трудового
договору, чинний КЗпП зорієнтований на регулювання праці найманих
працівників, зайнятих на підприємстві, в установах, організаціях.

Доцент П.Д. Пилипенко у монографії “Проблеми трудового права”,
аналізуючи правове становище фізичних осіб як роботодавців, умовно
розподіляє їх на дві групи: 1) фізичні особи, які можуть реалізувати
своє право найму на роботу. Однак використання праці інших осіб не
передбачає одержання доходів (громадяни (власники), які використовують
найманих працівників для роботи в домашньому господарстві, для догляду
за малими дітьми, важко хворими членами сім’ї тощо); 2) фізичні особи —
роботодавці, вид занять яких потребує використання найманої праці.
Здебільшого суспільно-корисна діяльність таких роботодавців пов’язана з
одержанням доходу. Їхнє право найму робочої сили додатково непередбачене
відповідними нормативними актами (Пилипенко П.Д. Проблеми теорій
трудового права. — Львів, 1999. – С. 181-183).

Нині фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності без створення
юридичної особи і фізична особа, яка використовує працю громадян для
особистого обслуговування, зобов’язані вести трудові книжки на
працівників, котрі працюють у них за трудовим договором. Законом України
“Про внесення змін до Кодексу законів про працю України” від 24 грудня
1999 p. (Відомості Верховної Ради України. — 2000. — №6—7. — Ст. 41)
внесено зміни до ст. 48 КЗпП. Згідно із ч. 2 зазначеної статті трудові
книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в
установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів.

Запроваджена обов’язкова письмова форма трудового договору між
працівником і фізичною особою — роботодавцем (ч. 1 ст. 24 доповнена
новим шостим пунктом) з обов’язковою реєстрацією такого трудового
договору у державній службі зайнятості за місцем проживання роботодавця
у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики
України (КЗпП доповнено новою статтею 24-1 “Реєстрація трудового
договору”).

Доповнення ст. 7 КЗпП положенням про те, що особливості регулювання
праці працівників, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами,
встановлюються законодавством, повинні стати підставою для розроблення і
затвердження окремого Положення про умови праці працівників, які
працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, і Типової письмової
форми трудового договору. Правове регулювання праці громадян, які
працюють у фізичних осіб, потребує подальшого удосконалення, як і
закріплення правового статуту роботодавців — фізичних осіб.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020