.

Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1256
Скачать документ

Поняття та загальна характеристика матеріальної відповідальності

Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності
становить собою обов’язок однієї сторони трудового договору — працівника
або власника (уповноваженого ним органу) відшкодувати іншій стороні
шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або
неналежного виконання трудових обов’язків у встановленому законом
розмірі й порядку.

Матеріальній відповідальності властиві усі ознаки юридичної
відповідальності. Так, матеріальну відповідальність характеризує
державний примус, тобто примус до виконання норм права. Ця ознака у
різних галузях виявляється по-різному. Так, у цивільному та трудовому
законодавстві передбачена можливість добровільного виконання обов’язку
(добровільне відшкодування заподіяної шкоди). В усіх випадках діяльність
щодо здійснення державного примусу можлива за умови додержання певного
процедурно-процесуального порядку.

Підставою юридичної відповідальності являється правопорушення, яке
вказує на момент виникнення юридичної відповідальності, породжує
відповідні правовідносини і відповідну відповідальність особи, яка
вчинила правопорушення.

Працівник повинен дбайливо ставитися до майна власника підприємства,
установи, організації. У свою чергу власник (або уповноважений ним
орган) повинен створити працівникам умови, що забезпечують повне
збереження дорученого їм майна, забезпечити здорові та нешкідливі умови
праці. Невиконання чи неналежне виконання таких обов’язків, покладених
на сторони трудового договору, якщо внаслідок цього заподіяна
матеріальна шкода, утворює собою трудове майнове правопорушення і є
підставою для матеріальної відповідальності. Не являються
правопорушеннями дії, які хоч і схожі з правопорушенням, але не
визнаються такими внаслідок обставин, при яких вони були вчинені: при
необхідній обороні, крайній необхідності та виробничо-господарському
ризику.

Суб’єктами матеріальної відповідальності в трудовому праві в усіх
випадках є працівник і роботодавець (власник підприємства, установи,
організації або уповноважений ним орган чи фізична особа), з яким він
перебуває в трудових правовідносинах.

Матеріальну відповідальність потрібно відрізняти від майнової
відповідальності, передбаченої нормами цивільного права. Матеріальна
відповідальність сторін трудового договору виникає при заподіянні шкоди
тільки у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням трудових
обов’язків. У трудовому праві відшкодуванню підлягає тільки пряма дійсна
шкода і, як правило, в обмеженому розмірі — не більше середнього
місячного заробітку працівника, який заподіяв шкоду. Ця відповідальність
не повинна перевищувати повного розміру заподіяної шкоди, за винятком
випадків, передбачених законодавством; нестримані доходи або упущена
вигода, на відміну від цивільного права, відшкодуванню не підлягають. У
цивільному праві завжди діє принцип повного відшкодування шкоди. Межі
матеріальної відповідальності працівників диференціюються залежно від
форми вини, виду майна, якому заподіяна шкода, характеру трудової
функції, яку виконує працівник, чого немає в цивільному праві. За
нормами трудового права працівники звільняються від матеріальної
відповідальності за шкоду, яка може бути віднесена до категорії
нормального виробничо-господарського ризику. Тягар доведення наявності
підстави й умов матеріальної відповідальності працівника лежить на
власникові або уповноваженому ним органі (ст. 138 КЗпП України), тобто
діє презумпція невинності працівника, в той час як у цивільному праві
встановлена презумпція вини заподіювана шкоди.

Матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від
притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної або
кримінальної відповідальності.

? ? 2

@

`

$

dh]„D`„Aa$gd e¬

власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним
органу чи фізичної особи. Працівник, котрий заподіяв шкоду майну
власника внаслідок невиконання або неналежного виконання обов’язків за
трудовим договором, зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду.
Роботодавець або уповноважений ним орган несе матеріальну
відповідальність перед працівником за шкоду, заподіяну здоров’ю
внаслідок невиконання обов’язків щодо забезпечення здорових і безпечних
умов праці; за незабезпечення збереження особистих речей працівника при
виконанні ним трудових обов’язків; за порушення права працівника на
працю: при необгрунтованій відмові в прийомі на роботу, незаконному
відстороненні від роботи, незаконному переведенні на іншу роботу, при
незаконному звільненні з роботи, у разі неправильного або не
відповідного чинному законодавству формулювання причини звільнення в
трудовій книжці, що перешкоджає працевлаштуванню працівника, у зв’язку
із затримкою трудової книжки при звільненні, у разі затримки виконання
рішення про поновлення працівника на роботі.

Матеріальна відповідальність працівників регулюється главою IX КЗпП
“Гарантії при покладенні на працівників матеріальної відповідальності за
шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації”. Велике значення
при розгляді питань про матеріальну відповідальність працівників мають
керівні постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в
справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам,
організаціям їх працівниками” від 29 грудня 1992 p. №14 із змінами і
доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від
29 березня 1997 p. №3 (Право України. — 1993. — №5— 6; Вісник Верховного
Суду України. — 1997. – №2), “Про практику застосування судами України
законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином,
і стягнення безпідставно нажитого майна” від Зі березня 1989 p. №3
(Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України (1963—1997рок:и). –
Сімферополь, 1997).

Матеріальна відповідальність власника перед працівником за шкоду,
заподіяну здоров’ю, регулюється: Законом України “Про охорону праці” від
14 жовтня 1992 p.; Правилами відшкодування власником підприємства,
установи й організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної
працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових
обов’язків, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 23
червня 1993 p. №472 (із змінами і доповненнями, внесеними постановами
Кабінету Міністрів України №492 від 18 липня 1994 p.) (Людина і праця:
Інформаційний бюлетень Міністерства праці і соціальної політики України.
– 1994. – №9-10); від 3 жовтня 1997 p. №1100 (Урядовий кур’єр. – 1997. –
25 жовтня. Повний текст із змін. див. Відшкодування матеріальної і
моральної шкоди та компенсаційні виплати: нормативні акти, роз’яснення
коментарі // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. –
1997. – №9-10. – С. 178-188).

У сучасний період не всі випадки матеріальної відповідальності
роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові, врегульовані нормами
трудового права, наприклад, у випадку матеріальної відповідальності
роботодавця за шкоду, заподіяну незабезпеченням збереження особистих
речей працівника під час робота. У таких випадках на практиці
застосовуються норми цивільного законодавства, що пояснюється
відсутністю відповідних норм у трудовому праві. У КЗпП взагалі відсутні
загальні норми про відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну
працівникові. З таким положенням справ не можна погодитися. Матеріальна
відповідальність роботодавця, так само як і матеріальна відповідальність
працівників, має трудово-правову природу і, отже, повинна бути
врегульована трудовим законодавством. У науці трудового права професором
П.Р. Стависіким був обгрунтований саме двосторонній характер
матеріальної відповідальності сторін трудового договору і необхідність
врегулювання цих відносин єдиною галуззю права – трудовим правом (див.
Стависский П.Р. Проблемы материальной ответственности в советском
трудовом праве. – Киев-Одесса: Вища школа, 1982; Стависский П.Р.
Материальная ответственность предприятия в трудовых отношениях. –
Киев—Одесса: Вища школа, 1987).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020