.

Підстави та порядок припинення трудового договору (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 6397
Скачать документ

Реферат на тему:

Підстави та порядок припинення трудового договору

Трудовий договір може бути припинений лише за підставами, визначеними
законом, та у порядку, передбаченому законодавством для кожної з
підстав.

У законодавстві про працю України щодо припинення трудових відносин
застосовуються терміни “припинення трудового договору”, “розірвання
трудового договору”, а також “звільнення з роботи” (рис. 8.10).

Термін “припинення трудового договору” охоплює всі підстави припинення
трудових відносин, передбачених законодавством, а також і таку підставу,
як подія, наприклад, смерть працівника (у зв’язку зі смертю працівник
виключається зі списку працівників організації).

Термін “розірвання трудового договору ” означає його припинення за
одностороннім волевиявленням роботодавця, працівника, а також на вимогу
профспілкового органу.

Термін “звільнення з роботи” застосовується законодавством, коли йдеться
про працівника, і означає те саме, що й термін “припинення” стосовно
трудового договору. Звільнення працівника (крім випадку смерті
працівника) є припиненням трудового договору і визначає процедуру
припинення трудових відносин з працівником.

Припинення трудового договору слід відрізняти від відсторонення
працівника від роботи. Термін “відсторонення від роботи” означає не
припинення трудових відносин з працівником, а їх тимчасове припинення у
передбачених законодавством виняткових випадках, як правило, без виплати
заробітної плати за цей час. При відстороненні від роботи працівник
тимчасово не виконує свої трудові функції. Виняткові випадки
відсторонення від роботи працівників визначено у ст. 46 КЗпП та інших
нормативно-правових актах.

Підстави припинення трудового договору класифікують за критеріями,
наведеними на рис. 8.11.

За суб’єктами, на яких вони поширюються, підстави припинення трудового
договору поділяються на загальні, що поширюються на всіх працівників, та
додаткові, які застосовуються лише до окремих

категорій працівників, визначених законом. Загальні підстави припинення
трудового договору визначено в ст. 36 КЗпП.

Додаткові (крім передбачених у ст. 37 і 41 КЗпП) підстави для припинення
трудового договору деяких категорій працівників за певних умов
(порушення встановлених правил прийняття на роботу та ін.)
встановлюються законодавством.

За юридичними фактами підстави припинення трудового договору поділяються
на події та дії. До подій належать закінчення строку трудового договору,
крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі
сторін не вимагала їх припинення, ліквідація організації у зв’язку з
банкрутством. Зауважуємо, що КЗпП не визначає смерть працівника (подія)
як підставу припинення трудового договору чи звільнення з роботи. На
підставі документів про смерть здійснюється відрахування працівника зі
списку працівників організації.

За вольовим фактором (ініціативою) розрізняють такі підстави припинення
трудового договору: з ініціативи працівника; з ініціативи роботодавця; з
ініціативи третьої особи, яка не є стороною трудового договору.

Таким чином, припинення трудового договору охоплює як вольові
односторонні та двосторонні дії, так і події, а розірвання трудового
договору — односторонні вольові дії. Припинення трудового договору
означає також звільнення працівника з роботи (крім випадку його смерті)
і може настати тільки за наявності законних підстав, визначених законом.

Загальні підстави припинення трудового договору визначені у ст. 36 КЗпП.
Залежно від того, хто є ініціатором припинення трудового договору, такі
підстави поділяють на чотири групи (рис. 8.12).

Припинення трудового договору охоплює вольові односторонні та
двосторонні дії, а також події. Переважно підставою припинення трудового
договору є саме односторонні дії (розірвання договору).

Додаткові підстави припинення трудового договору визначено ст. 7, 37,
199 КЗпП та іншими законами України.

Залежності від обставин, які є причиною припинення трудових відносин,
підстави припинення трудового договору можна поділити на певні групи
(рис. 8.13).

Звільнення працівника буде правомірним, якщо одночасно наявні юридичні
факти, обставини (рис. 8.14):

Важливою юридичною гарантією є регламентація законом під-став припинення
трудового договору та порядку звільнення праців-ників. Слід враховувати,
що наявність підстави для звільнення не припиняє трудових правовідносин,
а дає лише право на звільнення у встановленому законом порядку. Для
припинення трудових правовідносин необхідна воля сторони чи сторін
трудового договору на його припинення.

Потрібно зауважити, що у разі зміни роботодавця, а також у разі
реорганізації організації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.
Припинення трудового договору у цих випадках можливе лише у разі
скорочення чисельності або штату працівників (ст. 36 КЗпП).

Записи щодо підстави звільнення вносяться у трудову книжку працівника у
точній відповідності до формулювання законодавства та з посиланням на
відповідну статтю, пункт КЗпП.

Список використаної літератури

Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. — К.: Олан, 2002.

Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб.
пособ. для высш. учеб. заведений. — Харьков: Консум, 1998.

Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та
факультетів. — К.: Вілбор, 1999.

Житецъкий В. П., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці. —
5-те вид., доп. — Підручник. — Львів: Афіша, 2001.

Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л.
А. Савченко. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

Прокопенко В. I. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. —
Харків: Консум, 1999.

Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Консум,
1998.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І.
Чанишевої. — К.: Т-во “Знання”; КОО, 2000.

Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Р. 3. Лифшиц, Ю. П.
Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудовое право Украины: Учеб.-справ, пособие / Отв. ред. Г. И. Чанышева,
Н. Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999.

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. — Харьков:
Консум, 1998.

Вороніна Л. Сфера і порядок застосування контракту як особливої форми
трудового договору // Право України. — 1994. — №11-12. — С.32-34.

Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых
споров. — М.: ВЮЗИ , 1984. — Ч. I.

Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і
цивільного права // Право України. — 2000. — № 7.

Жернаков В. В. Сфера дії трудового права: історичні та методологічні
аспекти. Правова держава. — К.: ІнЮре, 1998. — Вип. 9.

Заржщъкий О., Смирнов Д. Перспективи розвитку трудового права у
Конституції України // Право України. — 1997. — № 9. — С 39-41.

Клюев А. А., МавринА. В. Трудовые споры. — М.: Профиздат, 1978.

Коссак С. Особливості участі третіх осіб у трудових справах // Право
України. — 1997. — № 11.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020