.

Основні трудові обов’язки сторін трудового договору

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 1965
Скачать документ

Основні трудові обов’язки сторін трудового договору

Права й обов’язки сторін трудового договору становлять основу його
змісту і визначаються як безпосередньо в договорі, так і законодавством
на рівні централізованих і локальних норм.

До основних трудових обов’язків працівників відносяться: працювати
чесно, сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно і точно
виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу,
підвищувати продуктивність праці, поліпшувати якість продукції,
дотримуватися технологічної дисципліни, вимог охорони праці, техніки
безпеки і виробничої санітарії. Основні обов’язки закріплені в ст. 139
КЗпП України.

Спеціальні обов’язки, в яких відображається специфіка виробництва
конкретного підприємства або конкретної трудової функції, встановлюються
нормативними актами (статутами про дисципліну; статутами підприємств;
локальними актами про правовий статус окремих підрозділів, посадових
осіб; наказами і розпорядженнями).

Всі обов’язки можна розподілити на дві групи: обов’язки щодо
забезпечення конкретної трудової функції; обов’язки дотримуватися
загальних правил поведінки, які забезпечують нормальний трудовий процес.

Обов’язки власника насамперед складаються з обов’язку забезпечити
особам, працю яких вони використовують на договірній основі, соціальні,
економічні гарантії і права, передбачені законом. Зокрема, всі власники
зобов’язані забезпечити розмір оплати праці найманих працівників всіх
видів підприємств, не нижчий мінімальної заробітної плати, встановленої
державою; забезпечити дотримання гарантій, встановлених для жінок у
зв’язку з материнством, для неповнолітніх працівників; сплачувати
обов’язкові страхові внески за працюючих громадян до Фонду соціального
страхування і Пенсійного фонду України та ін. Власник -зобов’язується
забезпечити працівнику умови праці, забезпечувати його сировиною,
устаткуванням, робочим інструментом, забезпечувати охорону речей
працівника під час його роботи. Важливим обов’язком власника є обов’язок
своєчасно виплачувати працівнику заробітну плату, надавати оплачувану
щорічну відпустку зі збереженням місця роботи, надавати інші,
передбачені законодавством та колективним договором відпустки
(навчальні, соціальні, у певних випадках — без збереження заробітної
плати).

Управління підприємством здійснюється відповідно до його статуту на
основі поєднання прав власника з господарського використання майна і
принципів самоврядування трудового колективу. Власник здійснює свої
права на управління підприємством безпосередньо або через уповноважений
ним орган. На державному підприємстві уповноваженим власником органом
виступає керівник підприємства.

O ”

$

виробничої діяльності власник наймає адміністрацію підприємства. Главою
адміністрації є керівник підприємства, який безпосередньо наймається
(призначається, обирається) власником (ст. 16 Закону України “Про
підприємства” від 27 березня 1991 p. з подальшими змінами і
доповненнями). На підприємствах, що знаходяться у державній власності,
прийом на роботу керівника підприємства здійснюється виключно шляхом
укладення контракту (див. постанову Кабінету Міністрів України “Про
застосування контрактної форми трудового договору з керівником
підприємства, що є у державній власності” від 19 березня 1993 p. // ЗП
України. — 1993. — №6. — Ст. 121). Керівник в свою чергу призначає на
посади усіх підлеглих йому членів адміністрації (заступників керівника
підприємства, керівників і фахівців підрозділів апарату управління і
структурних підрозділів підприємства, майстрів і старших майстрів).

Правове становище адміністрації подвійне. З одного боку, кожний член
адміністрації укладає трудовий договір з керівником, як органом,
уповноваженим власником. Це означає, що кожний представник адміністрації
зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку як
звичайний працівник. З іншого боку, трудові обов’язки адміністрації
складаються з організації праці на даному підприємстві. Адміністрація
зобов’язана так організувати роботу на підприємстві, щоб створити умови
для забезпечення трудової дисципліни, зростання продуктивності праці,
якості продукції, зрештою, для безперебійної роботи підприємства. Для
здійснення цих обов’язків власник наділяє адміністрацію
влад-но-розпорядними повноваженнями. Адміністрація має право вимагати
від працівників виконання їхніх трудових обов’язків, розпоряджень
адміністрації, а також застосовувати до них заходи заохочення або
дисциплінарного стягнення.

Певну специфіку мають основні трудові обов’язки державних службовців.

Правовий статус Президента України, Голови Верховної Ради України, його
заступників, народних депутатів України, Прем’єр-міністра України, голів
і членів Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого арбітражного суду
України, Генерального прокурора України і його заступників регулюється
Конституцією України і спеціальними законами України.

Щодо інших категорій державних службовців, то, згідно із законом, їхні
основні трудові обов’язки включають: дотримання Конституції та інших
актів законодавства України;

забезпечення ефективної роботи і виконання завдань державних органів
відповідно до їх компетенції; недопущення порушень прав і свобод людини
і громадянина; забезпечення державної таємниці тощо.

Конкретні трудові обов’язки окремих категорій працівників передбачаються
спеціальними статутами, положеннями про дисципліну і посадовими
інструкціями.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020