.

Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 2616
Скачать документ

Реферат на тему:

Оплата праці при відхиленні від умов, передбачених тарифами.

Заробітна плата встановлюється виходячи з нормальних умов праці. Коли
робота виконується з відхиленням від нормальних умов, працівникам
гарантуються доплати, розмір та умови виплати яких визначаються в
організаціях у порядку локально-правового регулювання. При цьому розмір
доплат не може бути нижчим за встановлені законодавством (ст. 12 Закону
України “Про оплату праці”).

Оплата праці при відхиленні від нормальних умов провадиться у випадках,
наведених на рис. 10.9.

Робота в надурочний час за почасовою системою оплати праці оплачується в
подвійному розмірі годинної ставки. За відрядною системою оплати праці
за роботу в надурочний час виплачується доплата в розмірі 100 відсотків
тарифної ставки працівника відповідної кваліфікації, оплата праці якого
здійснюється за погодинною системою, — за всі відпрацьовані надурочні
години. У разі підсумованого обліку робочого часу оплачуються як
надурочні всі години, відпрацьовані понад встановлений робочий час в
обліковому періоді, у порядку, передбаченому частинами першою і другою
ст. 106 КЗпП. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу не
допускається. Робота в надурочний час оплачується незалежно від того, чи
дотримався роботодавець встановленого порядку застосування надурочних
робіт (ст. 62, 63, 64, 65 КЗпП).

Оплата роботи у святкові, неробочі та вихідні дні. За бажанням
працівника, який працював у святковий і неробочий день, йому може бути
наданий інший день відпочинку.

Робота у святковий і неробочий день оплачується у подвійному розмірі:

• відрядникам — за подвійними відрядними розцінками;

• працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками,
— у розмірі подвійної годинної або денної ставки;

• працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної
годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і
неробочий день виконувалась у межах місячної норми робочого часу, і в
розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота
виконувалася понад місячну норму. Оплата у зазначеному розмірі
здійснюється за години, фактично

відпрацьовані у святковий і неробочий день.

Робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням
іншого дня відпочинку або в грошовій формі у подвійному розмірі. Оплата
за роботу у вихідний день обчислюється за правилами ст. 107 КЗпП.

Оплата роботи у нічний час. Робота у нічний час оплачується у
підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою
(регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20
відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час
(за Генеральною угодою на 1999-2000 pp. — 40 відсотків годинної тарифної
ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час). Нічним
вважається час з 22 години вечора до 6 години ранку).

Оплата за час простою, який стався не з вини працівника. Простій — це
зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або

технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або
іншими обставинами.

Він оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого
працівникові розряду (окладу). Час простою з вини працівника не
оплачується.

Про початок простою, крім простою структурного підрозділу чи всього
підприємства, працівник повинен попередити роботодавця або бригадира,
майстра, інших посадових осіб. За час простою, коли виникла виробнича
ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які
його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за
ним зберігається середній заробіток (рис. 10.10).

На період освоєння нового виробництва (продукції) власник або
уповноважений ним орган може здійснювати працівникам доплату до
попереднього середнього заробітку на строк не більший як шість місяців.

Оплата при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини
працівника. Працівники зобов’язані працювати чесно й сумлінно,

дотримуватися трудової й технологічної дисципліни і виконувати свою
роботу якісно. Повний брак з вини працівника оплаті не підлягає.
Частковий брак з вини працівника оплачується залежно від ступеня
придатності продукції за зниженими розцінками. При виготовленні
продукції, що виявилася браком не з вини працівника, оплата праці з її
виготовлення здійснюється за зниженими розцінками. Місячна заробітна
плата працівника в цих випадках не може бути нижчою від двох третин
тарифної ставки встановленого йому розряду (окладу). Брак виробів, що
стався внаслідок прихованого дефекту в оброблюваному матеріалі, а також
брак не з вини працівника, виявлений після приймання виробу органом
технічного контролю, оплачується цьому працівникові нарівні з придатними
виробами.

Оплата праці працівників віком до вісімнадцяти років при скороченій
тривалості їх щоденної роботи. Заробітна плата працівникам віком до
вісімнадцяти років при скороченій тривалості щоденної роботи
виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій
при повній тривалості щоденної роботи.

Оплата праці при невиконанні норм виробітку. Розмір оплати праці при
невиконанні норм виробітку залежить від наявності чи відсутності вини
працівника. При невиконанні норм виробітку не з вини працівника оплата
здійснюється за фактично виконану роботу. Місячна заробітна плата в
цьому разі не може бути нижчою від двох третин тарифної ставки
встановленого йому розряду (окладу). При невиконанні норм виробітку з
вини працівника оплата здійснюється відповідно до виконаної роботи (рис.
10.11).

Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків
тимчасово відсутнього працівника. Розміри доплат за суміщення професій
(посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. Доплати
одному працівникові максимальними розмірами не обмежуються і
визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і
окладами працівників, що працюють на умовах сумісництва.

При виконанні робіт різної кваліфікації праця працівників оплачується за
роботою вищої кваліфікації. Праця робітників-відрядників оплачується за
розцінками, встановленими для роботи, яка виконується. В тих галузях
народного господарства, де за характером виробництва
робітникам-відрядникам доручається виконання робіт, тарифікованих нижче
присвоєних їм розрядів, робітникам, які виконують такі роботи,
виплачується міжрозрядна різниця. Виплата міжрозрядної різниці та умови
такої виплати встановлюються колективними договорами.

Статтею 114 КЗпП встановлено випадки збереження заробітної плати при
переведенні на іншу постійну нижчеоплачувану роботу і переміщенні (рис.
10.12).

Список використаної літератури

Бойко М. Д. Трудове право України. Навч. посіб. — К.: Олан, 2002.

Венедиктов В. С. Конспект лекций по трудовому праву Украины: Учеб.
пособ. для высш. учеб. заведений. — Харьков: Консум, 1998.

Гирич О. Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студ. юрид. вузів та
факультетів. — К.: Вілбор, 1999.

Житецъкий В. П., Джигирей В. С, Мельников О. В. Основи охорони праці. —
5-те вид., доп. — Підручник. — Львів: Афіша, 2001.

Людина і праця: Довідник з правових питань / Уклад. І. П. Козинцев, Л.
А. Савченко. — К.: Юрінком Інтер, 1997.

Прокопенко В. I. Практикум з трудового права України: Навч. посіб. —
Харків: Консум, 1999.

Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. — Харків: Консум,
1998.

Российское трудовое право: Учеб. для вузов / Под ред. А. Д. Зай-кина. —
М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудове право України: Курс лекцій / За ред. П. Д. Пилипенка. — Львів:
Вільна Україна, 1996.

Трудове право України: Підручник / За ред. Н. Б. Болотіної, Г. І.
Чанишевої. — К.: Т-во “Знання”; КОО, 2000.

Трудовое право России: Учеб. для вузов / Отв. ред. Р. 3. Лифшиц, Ю. П.
Орловский. — М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998.

Трудовое право Украины: Учеб.-справ, пособие / Отв. ред. Г. И. Чанышева,
Н. Б. Болотина. — Харьков: Одисей, 1999.

Венедиктов В. С. Трудовое право Украины: Учеб. пособие. — Харьков:
Консум, 1998.

Вороніна Л. Сфера і порядок застосування контракту як особливої форми
трудового договору // Право України. — 1994. — №11-12. — С.32-34.

Голощапов С. А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых
споров. — М.: ВЮЗИ , 1984. — Ч. I.

Гончарова Г., Жернаков В. Сфера укладання колективного договору // Право
України. — 2000. — № 8.

Давиденко Г. Зміни порядку розгляду індивідуальних трудових спорів //
Право України. — 1992. — № 7.

Давиденко Г. І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і
припиненням трудового договору // Вісн. Верх. Суду України. — 1997. —№3.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020