.

Телевізійні антени (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
9 3717
Скачать документ

ЗМІСТ

Вступ

Характеристика антен.

Використання різних типів антен.

Конструкція антен.

Види антенних підсилювачів.

Технологія вимірювання АЧХ підсилювача НЧ.

Охорона праці.

Технологія виконання ЛПР.

ТЕЛЕВІЗІЙНІ АНТЕНИ

Телевізори на транзисторах працюють з такими ж антенами, як і лампові.
Існує 3 види телевізійних антен: убудована, кімнатна і зовнішня.
Убудована антена застосовується в основному в малогабаритних переносних
телевізорах. У цих же телевізорах передбачена можливість підключення
зовнішньої антени.

Як убудована, так і кімнатна антена використовується в тих випадках,
коли телевізор знаходиться недалеко від телецентру (не більш ніж у 20—30
км від могутніх телецентрів і 5—15 км — від малопотужних ТЦ і РТС).

Для виготовлення найпростішої кімнатної антени (мал. 1) годить будь-який
наявний у наявності провід (антенний канатик, монтажний провід перетином
більш 1 мм, освітлювальний шнур і т.д.). Антена буде набудована, якщо її
вібратори 1 мають визначену довжину.

Геометрична довжина вібраторів L повинна складати приблизно половину
середньої довжини хвилі прийнятих сигналів, тоді вхідний опір антени
буде близько 75 ом. Такий тип антени, широко поширений у телебаченні,
називається лінійним напівхвильовим вібратором.

Скрутити і пропаяти До телевізора

Зниження антени 3 може бути зроблене з освітлювального шнура, двох
сплетених ізольованих проводів і т.п. Ізолятори 2 на кінцях антени можяо
виготовити з гетинаксу, текстоліту, чи оргскла звичайного сухого дерева.
Довжину вібраторів вибирають відповідно до даних табл. 1.

Розміри довжин вібраторів кімнатної антени

Номер каналу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

l, мм 2800 380 1 848 680 1540 812 783 756 728 700 672 6644

Довжина зниження антени довільна, але не більш 2—3 м, тому що надмірно
довге зниження приводить до того, що фідер починає працювати як
додаткова антена. У результаті різко збільшується вплив перешкод на
телевізор, знижується чіткість зображення і виникають перекручування,
характер яких залежить від положення проводів зниження. Кінці зниження
припаюють до штекера, що мається в комплекті телевізора: один кінець —
до центрального штирьку, а другий — до циліндричної підстави.

порівн по формулі, приведеної, остаточну довжину вібраторів
установлюють досвідченим шляхом.

Промисловість випускає кілька моделей кімнатних антен: КРТ — кімнатна
радіотелевізійна антена, АТКС — антена телевізійна кімнатна складна,
КТТА — кімнатна телевізійна телескопічна антена, АТК — антена
телевізійний кімнатна і ряд інших. Всі антени мають приблизно однакові
електричні параметри і відрізняються друг від друга числом прийнятих
програм і конструктивним оформленням.

Кімнатна антена проста, дешева, може бути легко розгорнута, згорнута,
перенесена до іншого телевізорові і т.д. Однак у кімнатної антени багато
істотних недоліків. Насамперед, кімнатна антена дуже обмежує дальність
прийому. Але і поблизу телецентру прийняті сигнали, відбиваючи від стін
кімнати, створюють на екрані кілька зображень (багатоконтурне
зображення).

Чи цілком частково позбутися від цього явища вдається лише шляхом
ретельного орієнтування антени усередині кімнати. Кімнатна антена
практично не захищає телевізор від перешкод, особливо в міських умовах.
Любою джерело іскріння (электро- і автотранспорт, високочастотні
установки, високовольтна лінія і т.п.) викликає появу на екрані
телевізора різних штрихів і смуг.

Зовнішня антена може бути рекомендована для місцевості, вилученої від
телевізійного центра на відстань понад 20—30 км, а також для тих
близьких до телецентру районів, де виявлені значні непереборні
перешкоди. Зовнішні антени підрозділяються на індивідуальні і
колективні. Телевізійні антени колективного користування (ТАКП)
встановлюються в обов’язковому порядку на всіх багатоповерхових
багатоквартирних будинках, що знаходяться в зоні дії телевізійного чи
центра ретранслятора. Без ТАКП будинок в експлуатацію не приймається.

Поширення ТАКП порозумівається не тільки розуміннями економії, але і
тим, що установка індивідуальних антен псує покрівлю і погіршує
зовнішній вигляд будинку. Крім того, що близько коштують індивідуальні
антени впливають один на одного, через що знижується якість прийому
(з’являється багатоконтурність, погіршується чіткість, якість звукового
супроводу і синхронізації). При значному видаленні від телевізійних
центрів і РТС ТАКП обладнається підсилювачем сигналу. У містах, де ТЦ і
РТС мають велику потужність год. високо підняту передавальну антену,
підсилювачі не ставляться.

Схема ТАКП приведена на мал. 2. Вона складається з однієї чи декількох
многоэлементных антен типу «хвильовий канал», підсилювача сигналу 4 і
магістральна лінії 3. На кожнім поверсі будинку в магістральну лінію
монтуються розподільні коробки 5. Кількість антен і елементів у ТАКП
залежить від числа прийнятих каналів і величини сигналу в місці прийому.

Телевізійний сигнал антени 1 надходить на вхід підсилювача 4 по кабелі
зниження 2. Посилений сигнал з виходу підсилювача подається по
магістральному кабелі 3 у розподільні коробки 5. У цих коробках частина
сигналу відгалужується в кабелі відводу 7 і надходить на входи
телевізійних приймачів 8. У багатоповерхових будинках розподільні
коробки встановлюються в спеціальних нішах на сходових площадках. Кожна
коробка розрахована на підключення до неї шести абонентських відводів.

Опір, що погодить, 6 (R = 75 ом), підключене наприкінці магістрального
кабелю, служить для запобігання виникнення відбитої хвилі в кабелі, що
може привести до появи на екранах телевізорів повторного чи зображення
многоконтурности. З зовнішніх індивідуальних антен найбільш
розповсюдженої є простий напівхвильовий вібратор для прийому по одному
частотному каналі.

Для прийому по декількох частотних каналах промисловістю випускається
антена ТАИ-12 (телевізійна антена індивідуальна на 12 каналів). Для
самостійного виготовлення може бути рекомендована широкодіапазонна
зиґзаґоподібна антена, як найбільш проста і не потребуючого узгодження з
кабелем.

Основними параметрами, що характеризують антену, є вхідний опір,
діаграма спрямованості, коефіцієнт підсилення і коефіцієнт спрямованої
дії.

Рис. Телевізійна антена колективного призначення

— це число, що показує, у скількох разів велика потужність надходить
на вхід телевізора при прийомі на антену даного типу в порівнянні з
потужністю, яку можна одержати від простого напівхвильового вібратора.

Діаграма спрямованості напівхвильового вібратора має вид вісімки, тобто
вона приймає сигнали однаково з двох напрямків при повороті променів
вібратора перпендикулярно прихожому сигналу. Діаграми спрямованості
більш складних антен мають вид трикутника, замкнутого півколом у
напрямку прихожих сигналів (форма витягнутої краплі), причому чим
складніше антена, тим довша її діаграма спрямованості.

Коефіцієнт спрямованої дії D — це число, що показує, у скількох разів
потужність, що надходить на вхід телевізора при прийомі на дану
спрямовану антену, більше потужності, яку можна було б одержати при
прийомі на ненаправлену антену, що приймає однаково з усіх напрямків і
має коефіцієнт спрямованої дії, дорівнює одиниці.

і коефіцієнт спрямованої дії В зв’язані між собою таким
співвідношенням:

— коефіцієнт корисної дії.

Цей коефіцієнт визначається з вираження:

де Rвх— вхідний опір ідеального вібратора (не має втрат);

Rп — опір утрат.

Коефіцієнт корисної дії прийомних телевізійних антен (за винятком
ромбічних) має величину, близьку до одиниці (порядку 0,95). Величину
вхідного опору антени необхідно знати для того, щоб правильно погодити
антену з кабелем і з телевізором. При правильному узгодженні їх на вхід
телевізора надходить найбільша потужність. Старанність узгодження
особливо важлива в умовах далекого прийому.

При правильному узгодженні вхідний опір антени повинен бути дорівнює
вхідному опору кабелю зниження, що у свою чергу повинне бути дорівнює
вхідному опору телевізора.

Якість прийнятого зображення залежить також від смуги частот, що
пропускається антеною. Для одержання гарної якості зображення і звуку
необхідна смуга частот близько 6 Мгц. Складні антени з великим
коефіцієнтом підсилення не пропускають такої смуги, що позначається на
чіткості зображення. Напівхвильовий вібратор при діаметрі трубок більш 8
мм пропускає смугу частот, достатню для якісного зображення і звуку.
Якщо за допомогою напівхвильового вібратора хочуть приймати сигнали по
декількох каналах, то полосу частот варто розширити.

У табл. приведені основні типи прийомних телевізійних антен, коефіцієнти
їхнього посилення і вхідні опори. Докладний опис їхніх конструкцій можна
знайти в спеціальних виданнях.

У залежності від відстані до телевізійного центра (ретранслятора
середньої потужності), що має висоту передавальної антени порядку
100—150 м, можуть бути рекомендовані наступні типи антен:

а) при відстані до 30—40 км — кімнатний, убудований, простий
напівхвильовий вібратор, петлевий вібратор з одним рефлектором, ТАИ-12;

б) при відстані від 40 до 70 км — трьоелементні типу «хвильовий канал»
із простим чи петлевим вібратором, антени з довгих проводів;

в) при відстані від 70 до 100 км — У-образні чотирьох- чи пятиелементні
антени типу «хвильовий канал» із простими чи петлевими вібраторами в
якості активних, рамкові і зиґзаґоподібні антени;

г) при відстані від 100 км і вище — семиелементні антени типу «хвильовий
канал», двоповерхові, чотириповерхові, зиґзаґоподібні з відбивачем,
ромбічні, подвійні ромбічні.

Розглянемо пристрій деяких найбільш розповсюджених антен.

Найпростішими зовнішніми антенами, розрахованими на прийом однієї
програми, є лінійний підлог-хвильовий вібратор і петлевий вібратор
Пистолькорса.

Основні типи прийомних телевізійних антен

Тип антени Коефіцієнт підсилення Вхідний опір, ом

Напівхвильовий вібратор 1,0 73

Петлевий вібратор 1,0 292

Напівхвильовий вібратор з рефлектором (рефлектор на 5% довший
вібратора; відстань між активним вібратором і рефлектором 0,25Х)
2,6 60

Те ж, у якості активного застосований петлевий вібратор 2,6

240

Те ж, у якості активного застосований напівхвильовий вібратор; відстань
між вібратором і рефлектором 0.15Х 3,1

25

Те ж, у якості активного застосований петлевий вібратор 3,1

100

Трьохелементна антена (рефлектор на 5% довший, а директор на 4%
коротше вібратора; відстань між вібратором і рефлектором 0.15Х, а між
вібратором і директором 0,1 X) 6,0

10

Те ж, при використанні петлевого вібратора в якості активного 6,0

40

Четирьохелементна антена (рефлектор на відстані 0,15Х, директори на
відстані 0,1Х) 7,5

8

Те ж, при використанні петлевого вібратора в якості активного 7,5

32

Пятиелементна антена (рефлектор на відстані 0.15Х, директори на
відстані 0,1Х) 9,0

8

Те ж, при використанні петлевого вібратора в якості активного 9,0

32

Двоповерхова антена з напівхвильовим вібратором і рефлектором у кожнім
поверсі 6,5

80

Те ж, з петлевим вібратором 6,5 320

Двоповерхова антена з трьох елементів 12 18

Те ж, при петлевом вібраторі в якості активного 12 72

Двоповерхова антена з чотирьох елементних антен „хвильовий канал” 13

9

Те ж, при петлевому вібраторі в якості активного 13 36

Двоповерхова антена з пятиелементних антен типу „хвильовий канал
18

9

Те ж, при петлевом вібраторі в якості активного 18 36

Чотириповерхова антена з напівхвильовим вібратором і рефлектором у
кожнім поверсі 18 70

Те ж, з петлевим вібратором у якості активного 18 280

Чотириповерхова антена з напівхвильовим вібратором, рефлектором
і директором у кожнім поверсі 24 15

Те ж, з петлевым вібратором 24 60

Чотириповерхова антена з чотирьох елементів „хвильовий канал” 80

8

Те ж, з петлевим вібратором у якості активного 80 32

Чотириповерхова антена з п’яти елементів „хвильовий канал” 86

8

Те ж, з петлевим вібратором у якості активного 86 32

Антена з уголковим відбивачем 10 73

Те ж, з петлевим вібратором 10 292

Однопровідна антена:

а) довжина проводів 5?

б) . . 10? 2.5 5,5 Низьке в пучности і високе
у вузлі

У-образна антена:

а) довжина сторони 21/4?

б) . . 33/4? 5.0 8,0

140 150

Ромбічні антени:

а) одинарна з довжиною сторони ромба З? те ж, 7Х

б) подвійна з довжиною сторони ромба З? те ж, 7Х 7 20

14 40

700 700

30 30

Антена рамкова подвійна 5,7 70

Антена зиґзаґоподібна одинарна без екрана 3—6 75

Антена зиґзаґоподібна одинарна з екраном 6—12 75

Лінійний напівхвильовий вібратор принципово не відрізняється від
кімнатної антени, тільки його промені розсунуті на 180° і укріплені на
щоглі. Промені-вібратори виконують з чи трубок стрижнів (сталевих,
латунних, дюралюмінієвих), а також з металевих смужок і куточків.

Вібратори 1 кріплять на прямокутній смужці 2 через ізолятори 3. Як
матеріал для ізоляторів можуть бути використані високочастотна кераміка,
пластмаси, текстоліт і гетинакс.

Якщо матеріалом для виготовлення виоратора служить металева смужка, то
за діаметр вібратора приймають половину ширини цієї смужки. Практично
зовнішній діаметр трубок повинний складати приблизно 8 мі і більше
(внутрішній діаметр трубок значення не має), а відстань між внутрішніми
торцями

0,001 0,003 0,005

Зразкова довжина вібраторів приведена в табл. 10. Точна їхня довжина (у
метрах) у залежності від середньої довжини хвилі і зовнішнього діаметра
трубок може бути розрахована по формулі:

Антена віддає в телевізор найбільшу потужність, якщо її вхідний опір
дорівнює хвильовому опору кабелю. Вхідний опір антени не повинний
мінятися в широкій смузі частот, тоді зображення на екрані буде мати
максимальну чіткість.

Лінійний напівхвильовий вібратор забезпечує прийом телевізійного
зображення з високою чіткістю, тому що його вхідний опір у смузі частот
телевізійних сигналів змінюється мало. Там, де їсти можливість приймати
кілька програм, лінійним напівхвильовим вібратором, набудованим на одну
з цих програм, користатися небажано.

Так, при настроюванні антени на прийом по 1-му каналі її вхідний опір
близько до 75 ом і добре погодиться з кабелем, хвильовий опір якого
складає також близько 75 ом. Але коли на цю антену приймають сигнали по
3-му каналі, тоді її вхідний опір збільшується до 400—600 ом. Узгодження
з кабелем при цьому порушується, і ефективність антени різко знижується.

Для збереження симетрії вібратора при підключенні до нього
несиметричного коаксіального кабелю зниження останній повинний бути
підключений через симетричний пристрій.

Таким пристроєм служить короткозамкнутий четвертьхвильовий місток із
трубок. Крізь одну з трубок протягають кабель зниження, що підключають
оплеткой до тієї половини вібратора, до якої підключена трубка з
кабелем, а центральна жила кабелю підключається до іншої половини
вібратора. Довжина містка L від вібратора до короткозамкнутой перемички
дорівнює чверті середньої довжини хвилі і вибирається для кожного каналу
відповідно до даних.

Довжина симметрирующего містка

Номер каналу 1 2 3 4 5 6 і 7 8 і 9 10—12

Lм, мм 1430 1200 940 850 780 415 380 345

Ділянки трубок, що знаходяться нижче короткозамкнутої перемички, можуть
бути довільної довжини.

Симметричний місток не порушує узгодження, тому що його вхідний опір
дуже великий у всій смузі частот телевізійного каналу і не шунтирует
антену,

Інший вид симметричного пристрою — U, яке виконано з того ж кабелю, що і
зниження. Повна довжина 11-коліна для напівхвильового лінійного
вібратора дорівнює середній довжині хвилі в кабелі для даного
телевізійного каналу. Середня довжина хвилі ?скр визначається по
формулі:

— діелектрична проникність матеріалу, що заповнює кабель (для кабелів
РК-1, РК-3» РК-4, РК-20 і РК-49 8=2,3).

Жила кабелю зниження повинна бути з’єднана з жилою кабелю U-коліна, а
оплетка кабелю — з оплеткой U-коліна. Практично U-колено виконується з
двох шматків кабелю, один із яких має довжину L1=3/4 ?cкр, інший L2=1/4
?cкр .

Розміри вібраторів і відрізків U-коліна, мм

Номер каналу l l1 l2

1 2760 2850 950

2 2340 2400 800

3 1790 1860 620

4 1620 1680 560

5 1510 1545 515

6 7 780 840 280

8 9 710 750 250

10—12 650 690 230

Діаграма спрямованості лінійного напівхвильового вібратора в
горизонтальній площині має вид вісімки, тобто спрямованість такої антени
виражена слабко, при цьому подовжня вісь вісімки розташовується
перпендикулярно вібратору — «на телецентр».

При використанні лінійного напівхвильового вібратора для прийому по
декількох каналах довжина вібратора L може бути обчислена після
розрахунку ?ср по формулі:

,

де ?ср1 і ?ср2 — середні довжини хвиль крайніх каналів, у м.

У якості симетричного пристрою при прийомі по декількох каналах краще
використовувати короткий-замкнутий місток. Довжина містка Lм для
відповідних каналів показана в табл.

Довжина костика для многоканального вібратора

Номер каналу 1—3 2—4 3—5 6—12

Lм. мм 1 150 1000 850 370

Розширення діапазону частот може бути досягнуте за рахунок збільшення
погонної ємності вібратора шляхом насадки на кінці антени круглих чи
дисків пучка сталевих дротів, що радіально розходяться від антени.
Довжину напіввібратора при цьому зменшують до 70—75 см. Радіус чи дисків
довжина дротів повинні складати приблизно 25 см.

Лінійний напівхвильовий вібратор є основним елементом антен типу
«хвильовий канал» (многоэлементные антени). При самостійному
виготовленні цих антен він використовується як активний вібратор. При
промисловому виготовленні антен типу «хвильовий канал» у якості
активного використовується петлевой вібратор.

З погляду електричних параметрів лінійний і петлевой вібратори приблизно
рівноцінні. Питання про застосування того чи іншого вібратора варто
вирішувати, виходячи тільки з конструктивних розумінь і наявності
придатних матеріалів.

Петлевой вібратор зміцнюється в крапці ПРО (мал.) до дерев’яної чи
металевої щогли без ізоляторів.

Сопасующе-симметрична система петлевого вібратора при використанні
несиметричного 75-омного коаксіального кабелю більш проста. Довжина
U-коліна складає в цьому випадку половину середньої довжини хвилі

У вхідний опір петлевого вібратора в 4 рази більше, ніж лінійного, і в
одиночного вібратора дорівнює 292 ом.

Розміри петлевого вібратора і відрізків U-коленэ при використанні трубок
діаметром d=10 —20 мм при s= 50 — 80 мм для 1—2-го каналів приведені в
табл.

Розміри петлевого вібратора і відрізків U-коліна, мм

Номер каналу 1

2

3

4

5

6—7

8—9

10— 12

1

2760

2340

1790

1620

1510

780

710

650

lU

1 900

1600

1240

1 120

1030

560

500

460

Підключення петлевого вібратора до телевізора, що має 300-омный вхід,
стрічковим кабелем КАТВ виготовляється без согласующе-симметрируючих
пристроїв. Петлевий вібратор з U-коліном, набудований на частоту f = 200
Мгц (довжина вібратора l = 710 мм, довжина U-коліна lU = 500 мм), можна
використовувати без перебудови на 6—12-м каналах.

Зиґзаґоподібні антени звичайно застосовують на границі зони упевненого
прийому й у зоні півтіні. Вони володіють гарними електричними
показниками до прості у виготовленні.

Особлива цінність антени зиґзаґоподібного типу полягає в тім, що вона
досить добре погодиться з коаксіальним кабелем, що має хвильовий опір
близько 75 ом. Ніяких додаткових що погодять і симметричних пристроїв у
даній антені не потрібно.

Загальний вид діапазонної (многоканальної) зиґзаґоподібної антени
показаний на мал. Дерев’яний брусок 1 перетином 50×60 мм служить
одночасно центральної стійкі антени і щоглою. До бруска під вутлому 90°
прикріплюються дві рейки 2 перетином 40X40 мм.

Рейки необхідно урізати в стійку, а потім закріпити чи цвяхом болтом. До
центральної стійки знизу і зверху прикріплюють дві металеві планки 3;
такої ж планки 4 через діелектричні прокладки 5 установлюють на кінцях
рейок.

Посередині між рейками розміщається плата 7, що складається з двох
закруглених металевих пластин, установлених на діелектричній підставі.
Полотнина антени складається з трьох проводів 6 діаметром 2—3 мм.
Замість проводу можна використовувати антенний канатик.

Проводи розташовуються паралельно один одному і припаюються в місцях
вигину до пластинок і плат харчування. Кабель РК-1 чи будь-який іншої з
хвильовим опором 75 ом прив’язується до щогли і до одному з проводів
антени.

Оплетка кабелю припаюється до пластини, з’єднаної з проводом, до якого
він прив’язаний, а центральна жила припаюється до протилежної пластини.

Основні розміри многоканальних зиґзаґоподібних антен зазначені в табл.

Основні розміри многоканальних зиґзаґоподібних антен, мм

1—5 2 — 3 3400 1700 100 10 — 15

6—12 2 — 3 950 475 28 7 — 10

Антена, розрахована на прийом по одному каналі, улаштована так само.
Коефіцієнт підсилення її дорівнює 6, а число проводів — два.

Розміри елементів полотнини одноканальних зиґзаґоподібних антен
приведені в табл. 14; для 1—12-го каналів (1=2—3 мм; для 1—5-го каналів
6=10—15 мм; для 6—12-го каналів 6 = 7—10 мм.

Для підвищення коефіцієнта підсилення в 2 рази до зиґзаґоподібних антен
додають рефлектор, що представляє собою стінку з горизонтальних
провідників, у якості яких можна використовувати дріт, металеві трубки,
пластини, куточки і т.д. Властивості зиґзаґоподібних антен програм від
рефлектора майже не залежать.

Антенні підсилювачі

Ще одна можливість компенсувати загасання — це використовувати
антенні підсилювачі, що встановлюються безпосередньо на антені.
Коефіцієнт підсилення антенного підсилювача повинний бути не
менш, ніж величина загасання сигналу в кабелі, а краще на 5-10 дБ
вище. Тоді рівнем власних шумів телевізора можна буде
зневажити, і якість зображення буде визначатися в основному
відношенням сигнал/шум на вході антенного підсилювача.

При виготовленні антенних підсилювачів необхідно
використовувати малошумні транзистори СВЧ. Наприклад, транзистор ГТ340А
має при внутрішньому опорі джерела сигналу 75 Ом коефіцієнт шуму 7 дБ.

Транзистор АР251 (імпортний) — коефіцієнт шуму 4,8 дБ. На мал.
приведена принципова схема антенного підсилювача, що має наступні
параметри:

смуга посилюваних частот, Мгц 470-790

нерівномірність АЧХ, дБ 3

коефіцієнт підсилення, дБ 12

вхідний опір Ом 75

напруга харчування, В 12

струм споживання, мА 12

Вхідний ланцюг підсилювача складається з елементів С1, С2, L1, L2 і
являє собою Т-образный фільтр ВЧ, призначений для узгодження підсилювача
з антеною.

Рис. 1. Принципова схема антенного підсилювача.

Сам підсилювач зібраний на малошумячих транзисторах ГТ341А, включених за
схемою з загальним емиттером. Резистори R1, R4 створюють негативний
зворотний зв’язок, забезпечуючи стабілізацію режимів транзисторів по
постійному струмі. Підсилювач харчується постійною напругою 12 В, що
береться зі схеми ТВ, і надходить на підсилювач по центральній жилі
коаксіального кабелю через схему розв’язки C1, C2, L1.

Котушки підсилювача L1, L2 бескаркасні, діаметром 5мм. L1 має 10 витків
проводу ПЭЛ-0,5, L2 — 2 витки проводу ПЭЛ-0,8.

Замість транзисторів ГТ341 можна використовувати ГТ329, ГТ361, КТ372.

При настроюванні підсилювача підбором резисторів R1 і R2 установлюються
струми колектора VT1 і VТ2 відповідно 3 мA і 5 мA. За допомогою
конденсатора C2 домогтися найкращого зображення.

Підсилювач збирається на платi з фольгированного
склотекстоліту і міститься в мідний корпус, що екранує,
використовувана при подачі напруги. Корпус повинний
забезпечувати герметичність, так як установлюється на зовнішній антені.

Рис. 2. Схема розв’язки живлення, яка використовується при напрузі

живлення підсилювача через центральну жилку коаксіального кабелю.

Рис. 3. Принципова схема антенного підсилювача, що перебудовується,

у діапазоні ДМВ

Для більш надійної герметизації корпус, а також місця пайки покриваються
будь-як нітролаком.

Ще одна схема антенного підсилювача в діапазоні ДМВ представлена на рис.
3

Вхідний ланцюг підсилювача складається з елементів L1, L2, L3 зі смугою
пропущення близько 50 Мгц.

Перебудова по частоті в межах 21—60 каналів здійснюється за допомогою
триммерів З2 і З2 Транзистори УТ1 і УТ2 включені за схемою з загальним
емиттером Тік колектора транзистора УТ1 обраний 7та. Транзистор УТ2
визначає коефіцієнт підсилення, рівний 25 дб. Тік транзистора УТ2
складає 25 та. Вхід і вихід підсилювача розраховані на підключення
коаксіального кабелю з хвильовим опором 75 Ом. Харчування підсилювача
здійснюється напругою 12 В, що подається через коаксіальний кабель.
Дросель Ь4 має індуктивність 10 мкг і намотана на кільцевому
магнітопроводі з феррита з магнітною проникністю не менш 1000 Котушка Ы
виконана посрібленим проводом діаметром 2 мм, має піввитка і
відформована на оправленні з зовнішнім діаметром 4 мм Дроселі Ь2 і ЬЗ
мають 3 витки, намотані проводом ПЭЛ-1-0,2 на кільцевих магнітопроводах
з феррита марок 10ВНП, 20 ВНП. Транзистори ВРК 90 можна замінити
вітчизняними: КТ606, КТ610, КТ640, КТ913 і ін.

Великий інтерес представляє широкополосний підсилювач, опис якого
поміщено в журналі “Радіоаматор”, 1992 м, №4, стор. 4-5.

Підсилювач перекриває весь Тв-діапазон (МВ і ДМВ) і має смугу частот від
10 до 1500 Мгц.

Посилення складає 10 ВЕРБ. Коефіцієнт шуму — менш 5 сш.

Вхідний і вихідний опір — 75 Ом. Поріг перевантаження по входу — 0,7
Вэфф.

Принципова схема широкополосного підсилювача представлена на мал. 30.8.

Антенний підсилювач зібраний на малошумлячим транзисторі КТ 3115А (КТ
372А, КТ3101А-2) за схемою з загальним емиттером.

Підсилювач охоплений глибоким негативним зв’язком через ДО1, З2.

VT1 КТ3115А, КТ372А, КТ3101А-2

Схема розв’язки живлення

Рис. 4. Принципіальна схема широкополосного антенного підсилювача.

Елементи ДО5, Кб, З5, З6 утворять емиттерну корекцію.

Харчування підсилювача +15 В подається по центральній жилі через
навантажувальний резистор ДО7 на колектор транзистора УТ1.

Елементи ДО4, СЗ забезпечують стійкість роботи антенного підсилювача.

Електромонтажна схема підсилювача показана на мал. 5. Плата виготовлена
з фольгованного склотекстоліту. Пайка елементів виробляється впритул до
плати, щоб висновки кожного елемента були як можна коротше. Найкраще,
якщо елементи схеми підсилювача були б безвивідні.

Це можна зробити, якщо цілком відкусити висновки резисторів і
конденсаторів, торці зачистити надфілем і залудити. До залужених торців
і буде вироблятися пайка.

При правильному монтажі і використанні антенного підсилювача до 700 Мгц
(відповідає приблизно 50 каналу) налагодження не потрібно.

Якщо підсилювач використовується в більш широкому діапазоні, необхідно
підібрати ємність конденсаторів З4 і З5 таким чином, щоб забезпечити
підйом АЧХ на частотах 1,2— 1,4Ггц.

Рис. 5. Друкована плата антенного підсилювача

Для цього необхідний вимірник ИЧХ, наприклад, типу XI-47.

Після настроювання до плати підпаюється антенний кабель і кабель
зниження.

Антенний підсилювач заливається епоксидною смолою. Бажано додати в смолу
пластифікатор, щоб виключити в подальше утворення тріщин у місцях
кріплення антенного кабелю.

Порядок виконання роботи

1. Накреслить таблицю 1 і 2 для амплітудно-частотної і амплітудної
характеристики підсилювача і координатні осі для їх побудови (масштаб по
осям Uвх – в 1 см 20 мВ, Uвих – в 1 см 200 мВ).

Таблиця 1.

Частота f, кГц 0,02 0,1 0,5 1 10 100

Вихідна напруга Uвих ,В, ємності конденсаторів C2=50мкФ

С3=50мкФ

Таблиця 2.

Вхідна напруга Uвих ,В, 20 40 60 80 100 120

Вхідна напруг Uвих , В,

Таблиця 3.

Режим Сигнал відсутній Максимальний сигнал

Перемичка Діод

КД 103А Перемичка Діод

КД 103А

один два

один два

Струм І1, який споживається попереднім підсилювачем

Струм І2, який споживається всіма підсилювачем

Таблиця 4.

Гніздо Х3 Х5 Х6 Х8 Х9 Х10

Напруга В, при включенні Перемички

діода КД 103А

двох діодів

КД 103А

2. Накреслити таблицю 3 для запису струму, який споживають підсилювачі
при різних режимах роботи.

3. Накреслити таблицю 4 для запису параметрів режиму транзисторів по
постійному струму.

4. Замалювати електричну схему досліджуваного підсилювача, зібрати її,
користуючись графічними позначеннями на змінній панелі 87Л-01/16, і
відрегулювати режими роботи підсилювача по постійному струму.

5. Зняти амплітудно-частотну і амплітудну характеристики підсилювача, і
занести результати вимірювання в табл. 1 і 2, побудувати їх у
відповідних координатних осях.

6. Виміряти струм. Який споживає підсилювач при різних режимах роботи.
Занести результати вимірювання в табл. 3. Одночасно вимірюючи параметри
режимів по постійному струмі, заносячи результати виміряння в табл. 4.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020