.

Рубальні машини (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3792
Скачать документ

Реферат на тему:

Рубальні машини

Дискові рубальні машини з похилим завантажувальним патроном мають
позначення МРН, з горизонтальним завантажувальним патроном – МРГ. При
правому розташуванні патрона (щодо ножового диска) в індекс машин
додається літера П, наприклад, МРНП. Відсутність цієї літери вказує на
ліве виконання машини, наприклад МРН. Цифра в індексі означає паспортну
годинну продуктивності машини (у щільних м3). Літера Н, в індексі після
цифри, вказує на нижній викид стружки. При верхньому викиді стружки цієї
літери немає.

Найбільше поширення на підприємствах лісового сектора одержали рубальні
дискові машини МРНП-10, МРНП-30, після деякої їхньої модернізації вони
мають позначення МРНП-10-1, МРНП-30-1.

Щоб уникнути трудомісткої підготовчої технологічної операції –
розколювання колод – збільшують прохідний перетин патрона. Так, машина
МРНП-40-1, призначена для комплектації установок з виробництва стружки
УПЩ-6Б і ЛТ-8, має патрон V-подібної форми з кутом розвертання стінок на
118°. Діаметр вписуваного в його поперечний переріз кола становить 440
мм, що дає змогу переробляти без розколювання лісоматеріали діаметром у
2 рази більшим, ніж при розколюванні в машинах МНРП-30.

Робочим органом дискових рубальних машин є масивний ножовий диск із
радіально розташованими ножами. Вертикальний диск (рис. 1, а)
закріплений на горизонтальному валі і закритий кожухом 4. На диску 2 за
радіусом з малим зсувом закріплено від 3 до 16 ножів 1 з кутом заточення
30…45°. Частота обертання диска 150…500 хв-1. Для проходження
стружки в диску маються підножові щілини 6. Матеріал у рубальну машину
подається через патрон 5, на дні якого є ножі 7. Патрон установлюють
похило під кутом ?1=45…50°, а стосовно осі вала – під кутом ?2=15…20°,
що дає змогу здійснити повздовжньо-торцево-поперечне різання. Поліно
(кряж) З, сковзаючи по патроні, упирається в диск, і ножі зрізують шар
деревини, що дорівнює випуску ножів hс (рис. 2), що у процесі різання
проходить через підножову щілину і розпадається на стружку. Пройшовши
підножеву щілину, стружка потрапляє на інший бік диска і по трубопроводу
несеться в циклон.

Рис. 1. Схеми дискових русальних машин

Якість стружки залежить від стабільності положення поліна в патроні в
процесі різання. Стабільність досягається формою патрона, числом ножів і
формою поверхні диска, розміром зазору між лезом ножів та опорних ножів
7. Величина зазору становить 0,25…3 мм.

При незначній кількості ножів (до 5…6) у різанні бере участь фактично
один ніж, що викликає зсув поліна в патроні у процесі різання, порушуючи
його стабільність. При більшій кількості ножів у різанні беруть участь
водночас два ножі і більше, що стабілізує процес різання. При плоскому
диску (рис. 1, б) контактна поверхня між деревиною і диском різання
порушується, що викликає її зминання.

При гелікоїдальному диску, у якого поверхня збігається з напрямком
задньої грані ножа (рис. 1, в) і при більшій кількості ножів поверхня
контакту досить велика, тому зминання деревини не відбувається; процес
різання йде при стабільному положенні матеріалу, що подрібнюється.
Гвинтові поверхні між ножами в гелікоїдальному диску забезпечують велику
площу контакту диска з матеріалом. Подача матеріалу в патроні до диска
здійснюється завдяки затягуванню його ножами.

Пересувні рубальні машини (самохідні установки) ЛО-63А і ЛО-63Б
призначені для здрібнювання на стружку тонкомірних дерев і лісосічних
відходів. Установка ЛО-63А розроблена на базі трелювального трактора
ТБ-1 з гідроманіпулятором, ЛО-63Б – на базі трактора ЛП-18А. Конструкції
установок ідентичні. Робочий орган, що ріже, являє собою плоский диск
діаметром 1,27 м із трьома радіальними ножами. Горизонтально
розташований завантажувальний патрон перетином 420 х 220 мм має
вальцьовий механізм для примусового подавання сировини. Викид стружки в
машині верхній – безпосередньо в автопоїзд через випускну трубу. Подача
сировини з запасу здійснюється маніпулятором трактора. Потужність
привода установки ЛО-63А 61 кВт, ЛО-63Б – 81 кВт. Продуктивність
установки ЛО-63А до 11 мЗ, ЛО-63Б 15 м3/год.

Барабанні рубальні машини (рис. 2) застосовують для перероблення гілок,
верхівок, рейок і відходів деревообробки на технологічну стружку, яка
йде на виготовлення деревинностружкових ДСП) і деревинноволокнистих
(ДВП) плит.

Рис. 2. Схеми барабанних рубальних машин:

а – з надходженням стружки в підножові западини; б – те ж усередину
барабана.

Барабанна рубальна машина (рис. 2, а) має барабан 1 діаметром від 0,3 до
1 м, з частотою обертання 600…900 хв-1 від електродвигуна за допомогою
клинопасової передачі. Уздовж твірної барабана розміщені ножі 2.
Отримана стружка надходить у западини 5 і за рахунок відцентрових сил
викидається в патрубок 6.

Базова система пересувних машин для виробництва технологічної стружки в
лісі включає: вантажно-транспортну машину ЛТ-168А, рубальну установку
УРП-1, контейнерний автопоїзд ТМ-12 (ТМ-12А).

Для перероблення відходів лісозаготівлі і рубань догляду
використовують причіпні, самохідні та навісні рубальні установки (табл.
1 та рис. 3).

Таблиця 1. Технічна характеристика рубальних машин

Найменування показників Причіпні

МРП-1 УРП-1 ТТ-1000 ТУ;

ТТ-1000 ТС “Кархула 312

ЦС” “Кархула

1200/2”

Потужність привода, кВт

Максимальний

діаметр

сировини, см

Продуктивність

м3/год

55…110

23

10

84…100

30

15

70…110

25

25…60

55…90

30

10…25

30…70

30

20…25

Потужність

привода, кВт

Максимальний

діаметр

сировини, см

Продуктивність

м3/год Самохідні

ЛО-63Б ТТ-10Р СК-Р-2800 СКНН-

175-5000 ТТ-54Р

110

24

15

235

45

30…100

9

45

70…80

220

47

70…120

33…60

20

5…12

Причіпні рубальні установки (табл. 1) МРП-1 і УРП-1 (Росія) та Т-1000 і
“Кархула” (Фінляндія) – це колісний півпричіп, на якому змонтовано
рубальну машину дискового чи барабанного типу, із засобами для
завантаження та подавання відходів в приймальний патрон машини (рис. 3,
а). Привід рубальної машини здійснюється від трактора, оснащеного валом
відбору потужності. Рубальні машини УРП-1 і МРП-1 (Росія) працюють
відповідно з колісними тракторами Т-150К і Т-157 (МТЗ-80).

Рис. 3. Рубальні машини для перероблення порубних залишків:

а – причіпна; б – самохідна; в – навішена;

1 – причіп; 2 – рубальний механізм; 3 – маніпулятор; 4 – тріскопровід

Самохідні рубальні установки ЛО-63А і ЛО-63Б (Росія), СК-Р-2000 і ТТ-54
(Фінляндія) та СКНН-175-500 (Японія) призначні для перероблення
деревинної сировини на зелену тріску в умовах лісосіки. Вони являють
собою трактор (ЛО-63А – трактор ТБ-1, ЛО-63Б – трактор ТТ-4), на рамі
якого змонтовані гідроманіпулятор (від трелювальної машини ЛП-18А),
оснащений захоплювачем для механізованого завантаження сировини в
подавальний механізм, дискова рубальна машина і тріскопровід для
відведення тріски.

Завантаження трісковоза здійснюють у процесі рубання деревини
безпосередньо від механізму. Комплект машин може складатися з двох
навантажувально-транспортних машин, ЛТ-168 для збирання лісосічних
відходів, рубальної машини ЛО-63Б для подрібнення відходів на тріску і
контейнерного автопоїзда ТМ-12.

Переробка укладених у штабель тонкомірних дерев на площадці ведеться
пересувною рубальною установкою УРП-1 (рис. 4) з одночасним подаванням
стружки безпосередньо в знімний контейнер автопоїзда ТМ-12А.

Рис. 4. Пересувна рубальна установка УРП-1:

1 – базовий трактор Т-150ДО; 2 – гідроманіпулятор; 3 – відвідний
трубопровід; 4 – механізм подачі; 5 – ножовий диск; б – причіпна
платформа; 7 – аутригери; 8 – грейферне захоплення

Рубальні машини для виготовлення стружки на лісовому складі

Рубальна машина МРНП-10 призначена переважно для переробки відходів
лісопиляння (рейок і обаполів) на технологічну стружку для
целюлозно-паперової промисловості. Вона також використовується для
переробки тонкомірної низькоякісної деревини в круглому і розколеному
вигляді. Максимальний прохідний перетин кругляка, що переробляється – 22
см. При таких перетинах деревини довжина відрізків не повинна бути більш
1 м. Поряд з лісопильно-деревообробними підприємствами машина МРНП-10
може використовуватися безпосередньо на целюлозно-паперових комбінатах і
в ліспромгоспах у складі комплектних установок для виробництва стружки
УПЩ-ЗА.

Рис. 5. Рубальна машина МРНП-10

Машина складається з рами 9 (рис. 5), ножового диска1, установленого на
валу 5, кожуха 4, патрона 3, підшипникових опор 2 і 6, муфти 7,
гальмового пристрою 8 і електродвигуна 10.

У зоні примикання до ножового диска патрона має гнізда для установки
контрножів. Робочі (різальні) кромки контрножів також наплавляються
електродами Т-590 чи Т-620. Контр ножі мають дві робочі кромки. Після
затуплення однієї з них ніж повертається, і у роботу вводиться друга
кромка.

Для передачі крутного моменту від електродвигуна вала ножового диска
рубальної машини слугує муфта 7, що складається з двох напівмуфт, десяти
пальців і пружних втулок. Муфта дає змогу зм’якшувати удари при
перехідних процесах роботи машини (розгін, гальмування, навантаження),
вона розрахована на передачу крутного моменту величиною до 3,92 кН*м.

Машина забезпечена стрічковим гальмом 8, що включається від ручного
важеля, його положення фіксується підпружиненою собачкою на рейці. Цим
досягається регулювання зусилля гальмування ножового диска.

Рис. 6. Рубальна машина МРЗ-40ГБ (МРЗ-50ГБ):

1 – станина; 2 – патрон подачі сировини; 3 – передня підшипникова опора;
4 – кожух ротора;

5 – задня підшипникова опора; 6 – рукоять гальма; 7 – електродвигун
привода ротора;

8 – патрубок викиду стружки

l

n

VA

gduxh

gduxh

$Ifa$gduxh

”ya e

”ya e

gduxh

h

h

gduxh

стружки за рахунок прямоточного виведення їх з кожуха рубальної машини.

Різцева рубальна машина МРР8-50ГН. Подальше підвищення продуктивності
праці у виробництві технологічної стружки може бути досягнуте за рахунок
виключення ряду трудомістких операцій підготовки сировини, таких, як
кряжування на метрові відрізки і їхнє розколювання на поліна. Це
значить, що виникає необхідність у переході на переробку деревної
сировини в довгомір. Однак використання для цих цілей існуючих рубальних
машин і традиційного ножового принципу різання не є можливим у зв’язку з
тим, що переробка довгомірних круглих лісоматеріалів на звичайних
ножових машинах вимагає надмірно високої встановленої потужності
привода.

Розроблена дискова рубальна машина МРР8-50ГН із горизонтальною подачею
сировини для переробки цілих стовбурів і довгомірних лісоматеріалів
діаметром до 80 см.

Рубальна машина МРР8-50ГН (рис. 7) складається з механізму різання, що
включає електропривод, механізму подачі і транспортера для видалення
стружки.

Рис. 7. Різцева рубальна машина МРР8-50ГН

Механізм різання являє собою сталевий обертовий диск 4, розташований
похило до напрямку подачі деревини. На диску є наскрізні отвори,
пристосовані для установки в них елементів, що ріжуть (різців), які
забезпечують прохід крізь диск на протилежну сторону деревини, що
зрізується, у вигляді часток стружки.

Різцевий диск обгороджений кожухом 3 і приводиться в обертання від
електродвигуна 1 через клинопасову передачу 2.

Подача деревини на переробку здійснюється через патрон, донна частина
якого виконана V-подібної форми, що забезпечує необхідну стійкість
лісоматеріалу в процесі переробки.

Як подавальні органи в протяжному механізмі рубальної машини використані
два блоки багаторядних втулково-роликових ланцюгів, установлених на V
подібній донній частині патрона. Правий і лівий блоки ланцюгів приводять
в дію від відповідних електродвигунів.

Зусилля насування деревини в процесі переробки забезпечується за рахунок
складової сили взаємодії різців з деревиною, що діє в напрямку подачі.
Блоки донних подавальних ланцюгів сприяють зниженню опору руху деревини
по дну патрона та оберти подавального лотка. При великих діаметрах
деревини, що переробляється, зусилля опору руху лісоматеріалу по дну
патрона можуть бути дуже значні.

Технологічна стружка, що утвориться в процесі переробки деревини,
викидається з кожуха 3 різцевого диска вниз на виносний конвеєр, котрий
подає її безпосередньо в сортувальну установку чи в проміжну транспортну
ємність.

Рубальна машина МРР8-50ГН може використовуватися не тільки в складі
комплектних ліній УПЩ-15 для виробництва технологічної стружки для
целюлозно-паперових підприємств, але й в окремих технологічних потоках
нижніх складів лісозаготівельних підприємств і деревинно-підготовчих
цехів підприємств деревинностружкових і деревинноволокнистих плит.

Барабанні рубальні машини ножового і різцевого типів

У промисловості експлуатується кілька типів барабанних рубальних машин
для переробки таких видів відходів, як суки, галузі, вершини, відземки й
ін. Це рубальні машини ДУ-2АМ, ЛО-56, МРБ4-3ОГН, МРБР8-15Н Іжевськогоого
заводу “Ижлесмаш” і НПО “Петрозаводскбуммаш”.

Рубальна машина ДУ-2АМ призначена для переробки на технологічну і
паливну стружку відходів лісозаготівель (гілок, галузей і верхівок), що
утворюються при очищенні стовбурів на стаціонарних сучкорізних машинах і
площадках ручної обрізки гілок.

Машина поставляється в комплекті зі спеціалізованим (для гілок) канатним
транспортером ТТ-2. Механізм різання рубальної машини ДУ-2АМ виконаний у
вигляді порожнього барабана з чотирма ножами. Вісь ножового барабана
розташована під кутом 35° до напрямку подачі матеріалу, що
переробляється.

Для видалення стружки з порожнини ножового барабана усередині барабана
встановлений похилий лоток, що направляє потік стружки, що утвориться, у
прийомне вікно відцентрового вентилятора, що подає стружку в збірний
бункер. Ножовий барабан приводиться від електродвигуна потужністю 55
кВт.

Механізм примусової подачі сировини складається з групи вертикальних і
горизонтальних привідних вальців, причому бічні і нижні вальці
встановлені нерухомо, а верхній має можливість переміщатися вертикально,
забезпечуючи захоплення і подачу, шаруючи гілки різної товщини.

Різальним інструментом рубальної машини ДУ-2АМ є плоскі ножі
комбінованої конструкції: частина, що ріже, у вигляді тонкої пластинки
(2…3 мм) виготовляється з легованої, а полотно з маловуглеводної
конструкційної сталі. На рубальній машині встановлене спеціальне
пристосування для заточення ножів, закріплених у робочому положенні. На
цю операцію при нормальному затупленні (без вищерблень) затрачається
20…25 хв. Пристосування для заточення виконано у вигляді відкидного
супорта, змонтованого на станині рубальної машини.

Для забезпечення необхідних умов переробки відходів стовбурної деревини
довжиною, меншою від їхнього діаметра, шахтний завантажувальний пристрій
розділений перегородкою 7 на дві суміжні камери. Перегородка
переміщається по напрямних уздовж барабана і змінює розмір камер, що
забезпечує стійке положення відрізків деревини малої довжини в процесі
переробки.

При переробленні відрізків довжиною 650…750 мм розділова перегородка
посувається до стінки патрона і подача сировини ведеться в одну камеру.

Процес переробки відходів деревини на рубальній машині МРБР8-15Н полягає
в тому, що відрізок стовбурної деревини подається для переробки в
завантажувальну камеру шахтного патрона 7 (рис. 8) і розміщається між
передньою частиною завантажувального патрона й твірною поверхнею
ножового різцевого барабана. При цьому поздовжня вісь стовбурного
відрізка повинна бути рівнобіжна до осі обертання різцевого барабана.
Різці установлені на барабані, при обертанні зрізують впоперек волокон
стружку шириною, яка дорівнює довжині головного леза.

Рис. 8. Різцева рубальна машина МРБР8-15Н

Стружка, що утвориться в процесі різання, через підрізцеві щілини
надходить у порожнину барабана, звідкіля нерухомим лотком
(плужком), встановленим усередині барабана, віддаляється на виносний
конвеєр. В міру зменшення відрізка деревини, що переробляється він
опускається по стінці патрона вниз, наближаючи до контр ножа. Рубальна
машина МРБР8-15Н формує елементи стружки з регламентованими розмірами по
довжині і товщині. Величина виступу головного леза різця над твірною
барабана визначає товщину елементів стружки, а довжина леза різця формує
довжину елемента стружки.

Параметри різцевого барабана рубальної машини розраховані на одержання
часток стружки довжиною 22 мм і товщиною 5 мм.

Рубальна машина ДО-51 призначена для переробки на технологічну і паливну
стружку відходів лісозаготівель (гілок, верхівок, відземків),
лісопиляння (обаполів, рейок) і дров’яної деревини діаметром до 20 см
(при довжині 3 м).

Машина включає механізм різання, механізм подачі і приводи до них.
Механізм різання (рис. 9) виконаний у вигляді обертового ножового
барабана 4 пазушного типу, встановленого в кожусі 3. Під ножовим
барабаном розміщені сепарувальні ґрати 8.

Рис. 9. Барабанна рубальна машина ДО-51:

1 – нижні привідні вальці; 2 – верхні притискні (привідні) вальці; 3 –
кожух ножового (різцевого) барабана; 4 – ножовий (різцевий) барабан; 5 –
підножова западина; 6 – захисний елемент кожуха; 7 – додатковий
контрніж; 8 – сепарувальні ґрати; 9 – нижній (основний) контрніж

У кожусі ножового барабана встановлений нижній контрніж 9, а наприкінці
сепарувальних ґрат додатковий контрніж 7 (траверсу), за допомогою якого
забезпечується подрібнення великих шматків деревини, що не пройшли через
отвори ґрат 8.

Механізм подачі складається з трьох верхніх привідних притискних вальців
2, установлених на рамі, що гойдається на осі повороту, одночасно віссю
обертання першого вальця. Під притискними вальцями розташовані п’ять
привідних нижніх вальців 1.

Машина функціонує в такий спосіб. Деревні відходи, що підлягають
переробці, подаються до механізму подачі конвеєром і просуваються на
нижні подавальні вальці. При подальшому їхньому переміщенні на шар
відходів “викочуються” верхні вальці і притискають деревну сировину до
нижнього привідного роликового конвеєра, забезпечуючи тим самим подачу
відходів у зону різання. Стружка, що утвориться в процесі рубання,
попадає в підножові западини 5 барабана і потім під дією відцентрових
сил викидається на сепаруючі ґрати. Частинки, що не пройшли через
сепарувальні ґрати, захоплюються різальними ножами, і повітряним
потоком, що утвориться, відносяться до додаткового контрножа 7, де
відбувається їхнє подрібнення. При повторному здрібнюванні стружка також
збирається в подножевій западині і викидається (за додатковим
контрножем) у захисний елемент б кожуха, звідки спрямовується вниз під
машину. Винос стружки з-під машини здійснюється похилим транспортером
(скребковим чи стрічковим).

Список літератури:

Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного
обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. –
(У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 с; Кн. 2:
Організація, планування і управління. – 383 с; Кн. 3: Ремонт
автотранспортних засобів. – 599 с.

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних
засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранс України, 1998. -16 с.

Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна
експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. – Львів:
Афіша, 2004.-492 с.

Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного
оборудования. – М.: ЦНИИМЗ, 1979. – 237 с.

Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного
устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання
для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ,
2005. – 30 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019