.

Розосереджувачі і розділювачі колод. Пристрої для поштучної видачі колод (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1275
Скачать документ

Реферат на тему:

Розосереджувачі і розділювачі колод. Пристрої для поштучної видачі колод

У потокових лініях нижніх складів і цехів застосовують різні верстати і
механізми. Надійність роботи всієї лінії залежить від надійності роботи
всіх складових її елементів.

Потокові лінії можуть бути з твердим зв’язком, якщо оброблюваний
матеріал від попереднього верстата (механізму) відразу ж надходить до
наступного, і з гнучким, коли між механізмами встановлюють проміжну
ємність, що нагромаджує і видає для подальшої обробки матеріал. Ці
ємкості називають буферними магазинами. Від об’єму продукції, яка є в
буферному магазині, залежить тривалість роботи наступного механізму при
зупинці попереднього. Буферні магазини необхідні й у тому випадку, коли
в потокову лінію включаються механізми з різною продуктивністю.

До буферних магазинів існують необхідні вимоги: по-перше, вони повинні
мати таку ємність, при якій виключається можливість їх переповнення чи
спорожнення в період короткочасних змін поштучного часу обробки одиниці
продукції механізмів, між якими він установлений; по-друге, одиниця
продукції повинна мати гарантоване переміщення від прийомної частини до
тієї, що видає, і з необхідною швидкістю одиниці продукції; по-третє,
буферний магазин повинен мати можливість поштучної подачі одиниці
продукції на приймальний пристрій наступного магазина чи верстата.

Залежно від характеру розташування лісоматеріалу буферні магазини
поділяють на однорядні, у яких одиниці продукції розташовуються в один
ряд, і пачкові, що вміщають пачку лісоматеріалів (рис. 1).

Рис.10.11. Класифікація буферних магазинів: А – однорядні: 1 – суцільні;
а – гравітаційні; б – фрикційні; П – коміркові з розділювачами: а –
пасивними; б – активними; Б – пачкові; І – бункерні: 1 – з поперечним
переміщенням заготовок; а – гребінчасті; б – з відсікачами 2 – з
круговим рухом заготовок (тарілчасті живильники); ІІ – відкриті: 1 – з
захопними пристроями: а – маніпуляторні; б – з човниковим захопом; 2 – з
поділом пачки з порушенням її рівноваги: а – кулачкові; б – вібраційні;
в – фрикційні

Однорядні буферні магазини позділяють на суцільні, у яких одиниці
продукції стикаються одна з одною, і осередкові, де вони відділені одна
від одної.

У суцільних буферних магазинах необхідні відсікачі поштучного відділення
одиниці продукції від суцільного ряду. У цих магазинах лісоматеріали
можуть переміщатися за рахунок їх сил ваги (гравітаційні) (рис. 1, АІ,
а) і за рахунок сил зчеплення з ланцюгами поперечного транспортера, що
не має захопних пристроїв (фрикційні) (рис. 1, АІ, б).

У суцільних буферних магазинах (рис. 1, АІ, а) лісоматеріали по похилій
площині 2, по горизонтальних чи поперечних транспортерах переміщаються
до відсікача 3, який поштучно автоматично подає їх на транспортер 4,
якщо на ньому є вільне місце.

Варто враховувати, що кути нахилу можуть бути досить великі, (20…30°),
що викликає рух матеріалу і коченням, і ковзанням, а це викликає різні
швидкості й удари по відсікачах. З іншого боку, зростає різниця оцінок
транспортерів 1 і 4. У цих випадках варто зменшувати кут нахилу площини
і застосовувати ланцюги, що проштовхують, з кулачками обтічної форми
(рис. 1, АІ, а).

В осередкових буферних магазинах (рис. 1, АІІ, а) одиниця продукції
розміщається в одному осередку. Як роздільники застосовують
самовстановлювані гаки 1, шарнірно укріплені на подаючих ланцюгах, 2 чи
хрестовини 7, жорстко посаджені на привідні вали 2 (рис. 1, АІІ, б).
Лісоматеріали перекладаються з осередку в осередок поворотом валів із
хрестовинами на кут 90°. Поштучна видача виконується без застосування
відсікачів. Пачкові буферні л магазини поділяють на бункерні і відкриті,
у перші лісоматеріали розташовуються в ємностях, у других – на відкритих
площадках. До бункерних магазинів відносять магазини гребінчастого типу
і магазини з відсікачами, лісоматеріали в який переміщаються в
поперечному напрямку і бункерні магазини з круговим рухом лісоматеріалів
– тарілчасті живильники.

Магазини гребінчастого типу (рис. 1, БІ, 1, а); мають поперечний
транспортер 1 зі штовхачами 3, що переміщують лісоматеріали з бункера,
перекочуючи їх по зубцях нерухомих гребінок 2, у результаті чого
відбувається поділ пачки. Ці магазини здатні розділяти пачки колод і
стовбурів з поштучним їх видаванням у верхній частині бункера.

Бункерні магазини з відсікачами (рис. 1, БІ, 1, б) придатні для поділу
тільки пачок колод. Подача колод у бункер із транспортера здійснюється
по похилій площині 7. Через бункер проходять ланцюги 9, зірочки,
огинаючі, 6 і несуть на собі відсікачі 10. Привід 11 ланцюгів
розташований внизу бункера. Унизу бункера також знаходяться обмежник 2 і
засувка 8. Відсікач 10, виходячи на вертикальну площину, відхиляє
засувку 3 і, рухаючись знизу нагору, проходить крізь товщу колод, що
лежать у бункері. При цьому відсікачем захоплюється одна чи кілька
колод. Неправильно орієнтовані і хитливо лежачі колоди звалюються знову
в бункер, а на відсікачі залишається одна колода. Колоди, що спираються
на обмежник, спочатку звалюються на площину, що відсіває, 5, а з неї – у
бункер. При русі по горизонтальній ділянці відсікач, зустрічаючись з
упором 7, перекидається і колода скочується на транспортер 8.

Живильники тарілчастого типу (рис. 1, БІ, 2) слугують для поділу куп
коротких лісоматеріалів, їхнього орієнтування і поштучного видавання. На
горизонтально обертовий диск 3, що має упори 4, завантажуються короткі
лісоматеріали 5, що переміщаються упорами 4 уздовж стінки 2 у напрямний
лоток 1.

gdA2?

&

gdA2? зини розділяють на дві основні групи: з послідовним відділенням
від пачки однієї чи декількох заготовок за допомогою захопного пристрою,
і поділом пачки шляхом порушення її рівноваги. У цьому випадку
прикладаються пульсуючі зусилля. В основному застосовують захватні
пристрої – маніпулятори (рис. 10.17, БІІ, 1, а) і розтягувачі з
човниковими захопами (рис. 1, БІ, 1, б).

Рис. 2. Буферний магазин гребінчастого типу

Буферні магазини, що розділяють пачку шляхом порушення її рівноваги,
бувають кулачкові (рис. 1, БІІ, 2, а), вібраційні (рис. 1, БІІ, 2, б) і
фрикційні (рис. 1, БІІ, 2, в). У кулачкових буферних магазинах поділ
пачки відбувається в результаті надання їй пульсуючих зусиль,
створюваних хитними чи поступально рухомими кулачками. У вібраційних
буферних магазинах пульсуючі зусилля, необхідні для поділу пачки,
створюються вібратором, за допомогою хитних стояків 2 і площадки 1, на
якій знаходиться пачка. Нахил площадки 1 створює напрямок руху
лісоматеріалів.

Для поділу і поштучної видачі стовбурів широке застосування знайшов
буферний магазин бункерного виконання (розосереджувач стовбурів)
гребінчастого типу ЛТХ-80, а для поштучного видавання колод -ЛТ-80-1 і
ЛО-108 (рис. 2). За конструктивним виконанням вони однакові і
відрізняються лише параметрами. Місткість ЛТ-80 становить 25 м3
стовбурів довжиною до 30 м, місткість ЛТ-80-1 і ЛО-108 відповідно 25 і
10 м3 колод довжиною 4…6,5 м і діаметром 6…60 (рис. 2.)

Пачка стовбурів (колод) завантажується в бункер, утворений задньою
стінкою 1 і робочою площадкою, на якій розміщені кілька рядів гребінок
2. Поруч із гребінками проходять ланцюги 3 зі штовханами 4 трикутної
форми. Висота штовханів перевищує висоту зубців гребінок на визначену
величину. При включенні привода ланцюгів штовхачі захоплюють нижні
стовбури (колоди) з бункера і переміщують їх по гребінці нагору (за
напрямком стрілки). При перетинанні штовхачами зубців гребінок між ними
утворяться осередки змінного перетину. Розмір осередку у визначений
момент стає таким, що в ній може розміститися тільки один стовбур (одна
колода), а інші скочуються назад у бункер. У такий спосіб відбуваються
поділ пачки і поштучна видача стовбурів (колод). Сміття збирається
транспортером 5.

Розосереджувач колод ЛО-108 працює за таким самим принципом, що і ЛТХ-80
і ЛТ-80-1, але замість нерухомих гребінок має два транспортери з
реверсивними двигунами: основний (із широкими штовхачами) і допоміжний,
котрий також оснащений штовхачами. Основний транспортер рухається на
видачу лісоматеріалів зі швидкістю 0,42 м/с, допоміжний рухається
назустріч основному зі швидкістю 0,32 м/с і лише при видачі особливо
великих і скривлених колод реверсується для руху на видачу. Місткість
бункера 10 м3.

Розвантажувально-розосереджуючі пристрої ПТ-10 (РРУ-10М), ЛТ-74 (рис. 3)
застосовують для вивантаження деревинної сировини з рухомого складу
лісовозного транспорту, поштучної видачі стовбурів на транспортер для
кряжування їх на круглі лісоматеріали. Впоперек розвантажувальної
площадки 1 паралельно один одному на відстані 8…10 м розміщені дві
незалежні канатні системи з приводом від лебідок 6, розташованих під
естакадою. Кінці гілок каната 5 і 7, що йдуть від барабана лебідки,
через блоки 4 виходять ні поверхню естакади і приєднуються до
човникового захопа 2.

Рис. 3. Схема канатно-блокової установки:

а – ЛТ-10 (РРУ-10М) і ЛТ-74; б – схема човникового захопа

Для стягування пачки з автомобіля (залізничного зчепа) стояк коників
відкидають з боку розвантаження, а захоп подають до краю естакади. Пачку
охоплюють стропами 3, кінці яких приєднують до гаків захопів, включають
двигуни лебідок на робочий хід, і захопи стягують пачку з коників на
естакаду таким чином, щоб можна укласти кілька пачок в один ряд. Це дає
змогу укладати на естакаді запас стовбурів чи дерев об’ємом до 150 м3.
По закінченні вивантаження стропи від’єднують від захопів. Далі пачка
розтягується човниковими захопами на дрібні частини, а потім поштучно на
дерева чи стовбури.

Човниковий захоп (рис. 3, б) складається з основи 7, розташованої по
настилі естакади, і упора 2 на осі 3. Упор піднімається пружиною 5, а
кут його розвертання обмежується канатом 4. При поділі пачки один із
захопів заводять під відземкову частину. Упор при зустрічі зі стовбурами
утоплюється (положення ?), а при русі в зворотному напрямку під дією
пружини 5 входить у зачеплення зі стовбурами (у проміжок між ними) і
відокремлює від пачки (положення ??) відземкові частини одного чи
декількох стовбурів. Потім другим захопом від пачки відокремлюються
відземкові частини, після чого стовбури (дерева) переміщаються обома
захопами.

Список літератури:

Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного
обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. –
(У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 с; Кн. 2:
Організація, планування і управління. – 383 с; Кн. 3: Ремонт
автотранспортних засобів. – 599 с.

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних
засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранс України, 1998. -16 с.

Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна
експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. – Львів:
Афіша, 2004.-492 с.

Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного
оборудования. – М.: ЦНИИМЗ, 1979. – 237 с.

Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного
устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання
для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ,
2005. – 30 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019