.

Проект лісопильного цеху на Косівському лісокомбінаті з використання агрегатних ліній (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2213
Скачать документ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

ПО ПРЕДМЕТУ

“Технологія лісопильно деревообробного виробництва”

На тему: Проект лісопильного цеху на Косівському лісокомбінаті з
використання агрегатних ліній

Використані джерела:

А.М. Пі соцький “Лісопильне виробництво” М.1979 р. с. 432.

Ю.П. Тюпіна, С.М. Рикунов, Р.С. Шалаєв “Технологія лісопильного
деревообробного виробництва” М. 1986 р. с. 280.

С.М. Хаздан “Довідник по лісопиленню” М.1980 р. с. 424.

А.М. Пі соцький В(В) С. Ясінський “проектування лісопильного
деревообробного виробництва” М. 1976 р. с. 376.

С.М. Рикунов, ВА.С. Чапаєв, С.Н. Пінюва “Проектування по лісопильному
виробництву” М. 1983 р. с. 120.

В.С. Боярський, В.А. Опипенко “Обемы круглых пиломатериалов” К.1979 р.
с. 184.

В.С. Боярський, П.В. Боярськая “Обемы площи и нормы пиломатериалов”
К.1985 р. с. 280.

В.П. Покотилов, П.С. Коноплею “Пособие по розкрою пыловоиного сырья”
М.1974 с. 144.

Є.М. Воронов, Л.А. Феорипов, В.В. Шостаков “Леоспиление на опрепатному
оборудованию” М. 1985 г. с. 216.

П.С. Афанасьєв. «Конструкции и разности деревообрабатывающего
обладнання» М.1979 г. с. 152.

Зміст

сторінка

Загальна частина

Вступ

Обструктування проекту

Технічна частина

Специфікація пиломатеріалів на 1000 м3 сировини.

Визначення діаметру колод для забезпечення специфікації

Специфікація сировини на 1000 м3

Специфікація колод

Розрахунок поставів

План розкрою

Вибір і розрахунок основного і транспортного обладнання

Розрахунок площі цеху

Розрахунок завантаження цеху

Економічна частина

Розрахунок електроенергії на (освітлення) на виробничі потреби

Розрахунок електроенергії на освітлення

Розрахунок чисельності робітників

Технологічні показники

Висновок

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Вступ

Сьогодні Україна відчуває значний дефіцит у деревних матеріалах.
Потребах у перерахунку на умовні круглі лісоматеріали складає 35-40
млн.м3, а задовольняється на 23-27%. Ситуація із забезпеченням країни
лісосировинними ресурсами останнім часом поліпшилася внаслідок значного
скорочення введення деревини з Росії та зменшення її заготівлі у власних
лісах в зв’язку з чорнобильською катастрофою. Критичність ситуації
поглиблюється ще й тим, що в Україні було недостатньо розвинуто
виробництво промислової ресурсозберігаючої продукції.

Якщо розглянути ввесь виробничий процес перетворення деревини в готовий
виріб, то побачимо, що в готових виробах використовують лише 20-30% від
первинного об’єму деревини. Тому завдання робітників полягає у значному
зменшенні відходів у процесі виробництва, їх використанні на
технологічні потреби. Складається враження, що питанням раціонального
використання лісосировини в ряді об’єднань: підприємств не преділяється
належної уваги. В нашій країні слід прийняти державний документ про
раціональне і цілеспрямоване використання лісосировини в народному
господарстві.

Важливим фактом покращення використання деревини в сортування пиловочної
сировини. Відомо, якщо точно підібрати за розмірами пиловочної сировини
буде більший вихід пиломатеріалів. Велике значення для виходу продукції
має точність розпилювання.

Велика кількість відходів деревини утворюється при переробці
пиломатеріалів на готові вироби. Відповідна робота спрямована на
зменшення витрат деревини проводиться багатьма інститутами.

Слід звернути увагу на складову базу використання лісосировини. Сьогодні
потрібний єдиний центр з вивченням економічного використання економії
деревини і її відходів. Тільки за таких умов можна задовільнити і наші
потреби всього народного господарства у лісосировинні та виробах з неї.

Обґрунтування проекту.

В деревообробній галузі широко застосовуються будівельні матеріали.

Деревину використовують для промислових, а також житлових будівель.
Внаслідок того. Що потреба в промислових і житлових будівлях зростає з
кожним роком, то збільшується потреба в будівельних матеріалах, а саме:
дверних і віконних блоків, дощок для підлоги і інших матеріалів. Тому
для того використовується колодопильний цех де колоди розпилюються на
дошки: бруси на Косовському лісокомбінаті.

Річна програма випуску 370000 м3

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Таблиця № 1

Специфікація пиломатеріалів на 1000 м3 сировини

50

150 100 100 200

600

Визначення діаметру колод для забезпечення специфікації.

см (1)

де Н – ширина дошки, товщина бруса, мм; n – кількість брусів у колоді
при розпилювання, n= 1…3. Приймаємо діаметр 18 мм.

см Приймаємо діаметр 22 мм.

мм

Приймаємо діаметр 26 мм

см

Приймаємо діаметр 28 мм.

Розрахункові діаметри 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Проектом передбачені розрахункові діаметри 18,22, 26, 28.

Таблиця № 2

Специфікація сировини на 1000 м3

Діаметр колод, см Довжина, м Сорти Всього

І ІІ ІІІ

% м3 % м3 % м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18 3,0 10 26 40 104 50 130 260

22 4,0 10 20 40 80 50 100 200

26 4,5 10 20 40 80 50 100 200

28 6,0 10 34 40 136 50 170 340

Всього

100

400

500 1000

Таблиця № 3

Діаметр колод, см Довжина колоди, м Об’єм, м3 Сорти Всього

І ІІ ІІІ

1 2 3 4 5 6 7

18 3,0 0,086 302 1209 1511 3022

22 4,0 0,178 113 405 562 1125

26 4,5 0,28 72 286 357 715

28 6,0 0,45 76 302 378 756

Всього

0,994 563 2247 2808 5618

Розрахунок поставів

1) 200х40-200 2) 175х32-100 3) 150х25-100 4) 125х22-150 5)
75х16-50

Таблиця № 4

1 200 1 103,1 193,1 190

25 2 29,8 132,9 120

150 5,0 0,019 0,038 28,13

8,47

15 2 20,4 153,3 75

75 3,0 0,004 0,008 6,05

1,78

Продовження табл. № 4.

32 1 16,7 16,7 175

175 4,0 0,022 0,025 12,96

12,4

32 2 37 53,7 175

175 4,0 0,022 0,044 25,39

24,11

32 2 37 80,7 175

175 1,0 0,006 0,012 6,42

6,77

16 2 20,4 11,1 75

75 3,0 0,004 0,008 4,62

4,51

Всього 0,084 54,24

53

22 1 11,5 11,5 125

125 3,0 0,008 0,008 22,46

9,43

22 2 26,6 38,1 125

125 3,0 0,008 0,016 44,92

18,85

22 2 26,6 64,7 125

125 3,0 0,008 0,016 44,92

18,85

16 2 20,4 85,1 75

75 3,0 0,004 0,008 22,46

9,43

2.6. План розкрою

2.6.1. План розкрою колод на пиломатеріали.

Таблиця № 5

241,4 2807 187,22

112,3 44,92

Всього:

3618 605,26

Виконано:

603,26 200,24 100 100,59 134,7 69,98

Перевиконано:

5,,26 0,24 – 0,59 – 19,99

Недовиконано:

15,3

2.6.2. Визначення об’ємного і специфікацій коло виходу

(2)

(3)

де, А – специфікацій ний об’єм пиломатеріалів, м3

2.6.3. Визначаємо кількість пиломатеріалів по сортах

Для нульового сорту коефіцієнт визначається:

(4)

Де: А –відсоток сировини сорту (А 8. ст.. 18 табл. 2); Р1 – відсоток
виходу пиломатеріалів із сировини сорту (Л8.ст. 134 табл. 60)

26.4. Визначаємо об’єм пиломатеріалів по сортах:

м3 (5)

м3

м3

м3

м3

Таблиця № 6

2.6.5. Баланс деревини на 1000 м3 сировини

Назва сортиментів Відсоток від сировини % Кількість сортиментів м3
Примітка

1 2 3 4

Пиломатеріали 60,5 605 Норми взято із нормативника ЦНІІМОДТБ

Опилки 15,0 150

Усушка, розпил 6,0 60

Тріска 18,5 185

Всього 100 1000

2.7. Вибір і розрахунок основного і транспортного обладнання.

2.7.1. Розрахунок річної продуктивності фрезерної лінії ЛФП-1

м3/рік (6)

де: g – об’єм колоди, м3; Li – довжина колоди, м; U – швидкість подачі,
м/хв.; Кі – коефіцієнт використання зміни; Кг – поправочний коефіцієнт
на середньорічні умови роботи лісопильного цеху U= 48 м/хв. і Кг = 0,98.

Коефіцієнт використання потоку визначається за формулою:

(7)

де: tp – тривалість розпилювання колоди: (Т – річний фонд робочого часу)

tв – час мік. торцевого розриву повний час на допоміжні операції.

С; tn – сумарні углові витрати брусуючого верстат

tв = 1,9 с, tn = 2,9с

(8)

де: Т-ц – час робочого циклу, год; Е – ємність автонавантажувача шт.;

Q – середній час простою при тепло пусках (для лісопильних рам приймаємо
100 с); с№ Е=8 шт.

(9), (10), (11)

де: То – тривалість зміни, год.; с – змінність; Д – кількість робочих
днів у році.

(12)

де: Табл.. – час на обслуговування робочого місця, хв., Тві.ос. попт. –
час на відпочинок і особисті потреби, хв..; Км – коефіцієнт, що враховує
вплив кінцевого зв’язку

Тобл = 10 хв; Тв.і.ос.потр. = 15 хв; Км = 0,94

2.7.2. Визначаємо місячну продуктивність фрезерно-брусуючого верстату

м3/міс (12.1)

де Ар – річна продуктивність, м3; Дм – кількість місяців.

2.7.3. Визначаємо денну продуктивність фрезерно-брусуючого агрегату:

м3/міс (13)

2.7.4. Визначаємо змінну продуктивність фірезерно-брусуючого агрегату:

м3/міс (13.1)

2.7.5. Визначаємо річну продуктивність фрезерно-брусуючого агрегату в
колодах.

5618=2078660 шт/рік

де: n – кількість колод, шт.

2.7.6. Визначаємо місячну продуктивність фрезерно-брусуючого агрегату в
колодах.

шт/міс

2.7.7. Визначаємо денну продуктивність фрезерно-брусуючого агрегату в
колодах.

шт/дн

2.7.8. Визначаємо змінну продуктивність фрезерно-брусуючого агрегату в
колодах.

шт/зм

2.7.10. Визначаємо річну продуктивність фрезерно-брусуючого агрегату в
м3 пиломатеріалу.

Qi=Ap?A=370?605,26=223946,2 м3/рік (15)

2.7.11. Визначаємо місячну продуктивність фрезерно-брусуючого агрегату в
м3 пиломатеріалів

м3/міс

2.7.12. Визначаємо денну продуктивність фрезерно-брусуючого агрегату в
м3 пиломатеріалів.

м3п/м/день

2.7.13. Визначаємо змінну продуктивність фрезерно-брусуючого агрегата в
м3 пиломатеріалу:

м3п/м/день

2.7.14. Вибір фрезерно-брусуючих ліній і їх розрахунок. Враховуючи
завдання проекту вибираємо фрезерно-брусуючу лінію ЛФП-1 для першого
проходу і лінію ЛФП-3 для другого проходу.

Визначаємо специфікацій ну змінну продуктивність ліній ЛФП-1 на 1000 м3
сировини.

м3 (23)

2.7.15. Визначаємо необхідну кількість ліній на програму

Приймаємо дві ліні ЛФП-1 (24)

2.7.16. Визначаємо процентне завантаження лінії

(25)

де: Рр – розрахункова кількість ліній, шт.; Рпр – прийнята кількість
ліній, шт..

Таблиця № 7

2.7.17. Розрахунок режиму роботи фрезерно-брусуючого агрегату

Постави Діаметр колоди, см Довжина колоди, м Режим роботи лінії, хв

1 2 3 4

1 18 3,0 0,06

2 22 4,0 0,08

3 26 4,5 0,09

4 28 6,0 0,13

(26)

Таблиця № 8

2.7.18. Розрахунок кількості торцювальних верстатів.

Номер поставу Діаметр колоди Режим роботи рами, хв. Об’єм роботи по
поставу шт. Продуктивність торцювального верстату шт./хв Розрахунок
кількості верстатів, шт. Розрахунок кількості верстатів, шт. Примітка
кількості верстатів, шт.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 18 0,6 6 21 0,29 0,48 1

2 22 0,8 12 21 0,57 0,7 1

3 26 0,9 8 21 0,38 0,4 1

4 28 1,3 8 21 0,38 0,9 1

Продуктивність торцювальних верстатів визначається за формулою:

Час на виконання робіт по поставу визначається за формулою:

де Q – об’єм роботи по поставу, мм; П – продуктивність торцювального
верстату шт/зм. Кількість верстатів визначаються за формулою:

де: Z – режим роботи ліній, хв. (29)

2.7.20 Проектом передбачено поперечний ланцюговий конвеєр для дощок
ТЦП-20.

Швидкість подачі ланцюга конвеєра визначається за формулою:

Де n – число дощок, що поступає на транспортер в хвилину при повній
загрузці ліній, шт.., в – середня ширина дошки, мм; Кт – коефіцієнт
заповнення ланцюга транспортера

Кт = 0,4…0,9; n =m.k+1.4012=4012 (31)

де, m – кількість дощок по поставу на пршому проході, шт.; к – кількість
колод, що розпилували лінію.

2.7.21. Проектом передбачено повздовжньо ланцюговий транспортер КСЛ
5080-80

де, U – швидкість руху стрічки, m/с; l – середня довжина дощок; м; n –
коефіцієнт завантаження по довжині.

Таблиця № 9

2.7.22 Специфікація обладнання

Назва обладнання Марка модель К-сть, шт. Габаритні розміри, мм Площа під
одиницю обладнання м2 Загальна площа під одиницю обладнання м2

довжина ширина висота

1. Фрезерно-брусуюча лінія ЛФП-1 2 55800 7450 2830 419,7 831,4

2.Фрезерно-брусуюча лінія ЛФП-3 2 27700 5000 3500 155

270

3.Торцювальний верстат ЦПА-40 2 1230 1080 1200 148 592

4.Ланцюговий конвеєр ТЦА-40 2 21100 7000 1060 147,75 295,4

5. Повзд. стрічковий транспорт. КСП 5080-80 2 5000 500 – 25 50

Всього 1452,72

2.8. Розрахунок площі цеху

2.8.1. Визначаємо ширину цеху. В=30м – число кратне 6

2.8.2. Визначаємо довжину цеху

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Таблиця № 11

Розрахунок електроенергії на виробничі потреби

Назва обладнання К-сть верстатів, шт. Потужність, кВт Загальна
потужність кВт Коефіцієнт запиту Необхідна потужність кВт Кількість
годин роботи двигуна Коефіцієнт використання робочого часу Річна
кількість енергії, кВт

1. Фрезерно-брусуюча лінія ЛФП-1 2 784,8 1569,6 0,35 5549,36 3730 0,95
19466657,1

2.Фрезерно-брусуюча лінія ЛФП-3 2 333 666 0,35 233,1 3730 0,95 825989,9

3.Торцювальний верстат ЦПА-40 2 10 40 0,,35 14 3730 0,95 49609

4.Ланцюговий конвеєр ТЦП-20 2 7,3 15 0,35 5,25 3730 0,95 18603,4

5. Повзд. стрічковий транспорт КСЛ 5050-80 2 8 16 0,35 5,06 3730 0,95
19843,6

Всього: 2860703

Коефіцієнт запиту визначається за формулою:

Де: Ко – коефіцієнт одночасної роботи: Ко=0,5; Кзав – коефіцієнт
завантаження цезу Кзав=0,6; nс – коефіцієнт корисної дії Чс =0,95, Пт –
втрати сітці Пт=0,9.

Кількість годинороботи двигунів визначається за формулою:

Де Др – кількість робочих днів у році: Дn – 259 днів, Z – кількість
змін. Z =2;t – тривалість зміни; t= 8 год.; n =0,9.

Таблиця № 12

Розрахунок електроенергій на освітлення

Назва приміщення Площа цеху м2 Освітленість ЛК Питома норма освітлення
ЛК Установлена потужність світильника Вт Коефіцієнт Потужність
освітлення Кількість годин освітлення год. Річна кількість
електроенергії кВт

1. Лісопильний цех 2179,08 50 18 7,3 0,3 5,76 2530 14573

2. Побутові приміщення 100 40 13 13 0,8 1,2 2530 3050

Всього 17623

Таблиця № 13

Розрахунок чисельності робітників

Назва обладнання К-сть обладнання шт. К-сть робітників на верст.
Розрахунок по змінах Розрахунок чисельності робітників на добу

І зміна ІІ зміна

ІІІ ІV V VІ Всього ІІІ ІV V VІ Всього ІІІ ІV V VІ Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Фрезерно-брусуюча лінія ЛФП-1 2 2 – 1 – 1 4 – 1 – 1 4 – 4 – 4 8

2. Фрезерно-брусуюча лінія ЛФП-3 2 2 – 1 – 1 4 – 1 – 1 4 – 4 – 4 8

3. Торцювальний верстат ЦПА-40 4 2 – – 1 1 8 – – 1 1 8 – – 8 8 16

Всього

16

16

32

Таблиця № 14

Технологічні показники

№ п/п Назва показників Одиниця виміру Показники

1 2 3 4

1 Річна програма М3/рік 370000

1.1. Діаметр колод см 18,22,26,28

1.2. Об’єм колод по діаметрах на річну програму: М3 260

d =18 см

d =22 см

d =26 см

d =28 см М3 200

1.3. Об’єм колод по сортах на програму

І сорт М3 100

ІІ сорт М3 400

ІІІ сорт М3 500

2. Річний випуск пиломатеріалів

2.1. Об’єм пиломатеріалів по сортах на програму

І сорт М3 79,59

ІІ сорт М3 124,56

ІІІ сорт М3 218,5

ІV сорт М3 165

0 сорт М3 17,189

3. Кількість основного обладнання Шт. 6

3.1. Фрезерно-бусуюча лінія ЛФП-1 Шт. 2

3.2. Фрезерно-брусуюча лінія ЛФП-3 Шт. 2

3.3. Торцювальний верстат ЦПА-40 Шт. 2

4. Кількість транспортного обладнання Шт. 4

4.1. Поперечно ланцюговий конвеєр Шт. 2

4.2. Повздовжньо-стрічковий транспортер КСП 5050-80 Шт. 2

5. Процес брукування % 100

6. Кількість робітників в цеху Людей/зм 32

7. Виробіток робітника: за зміну М3/роб.зм 963,5

За рік М3/роб.в рік 11562,3

8. Габаритні розміри цеху: довжина м 72,64

ширина м 30

9. Площа цеху М2 2179,08

Розрахунок виробітку робітника

Виробіток на робітника в зміну:

Виробіток на робітника в рік:

3.6. Висновок.

Цех по переробці колод в пиломатеріали створений на базі двох
фрезерно-брусуючих ліній, що сприяє підвищенню продуктивності праці,
збільшенню виходу продукцій, економічному перетворенню відходів пилення
в технологічну тріску.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020