.

Принципи побудови та розміщення штрихкодових (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1935
Скачать документ

Реферат на тему:

Принципи побудови та розміщення штрихкодових

позначень для кодування одиниць постачання

Кодування одиниць постачання переважно здійснюється кодами DUN – 14,
DUN – 16. Коди DUN – 14 та DUN – 16 можуть мати додаткове розміщення у
вигляді додаткового коду (ДК). Коли одиниця постачання також
розпродається як одиниця споживання, тоді застосовується для кодування
Код EAN – 13, тобто тоді, коли неможливо сформувати коди DUN – 14 та DUN
– 16 на основі коду одиниці соживання, яка міститься в одиниці
постачання

Приклад: Художньо оформлена коробка, яка містить три пляшки лікеро
горілчаних напоїв, має окремо свою вартість, продається як окремий товар
і має свій код одиниці соживання.

Код EAN – 8 для кодування одиниці постачання застосовувати не
дозволяється.

Коди, надані одиницям постачанння, повинні відрізнятись від кодів
наданих одиницям споживанння. Кожна одиниця постачання, що підлягає
маркуванню штрихкодовою позначкою, повинна мати свій код. Зміна форми
або виду пакування одиниці постачання потребує надання нового коду, але
зміна пакувального матеріалу або його художнього оформлення надання
нового коду не потребує.

Кодування одиниць постачання кодами EAN – 13 повинно виконуватись згідно
до вимог ДСТУ 3146–95.

Кодування одиниць постачання кодами DUN – 14 або DUN – 16 повинно
здійснюватись шляхом додавання одного або трьох цифрових розрядів до
коду EAN – 13 одиниці споживання, яка міститься у цій одиниці постачання
(пакованні). Додаткові розряди розміщуються перед кодом EAN – 13 одиниці
споживання і вміщують код виду постачанння (ВП).

Код DUN – 14 або DUN – 16 формується постачальником товару і заноситься
в документи, що супроводжують одиниці постачання. Значення виду
постачання надається постачальником самостійно і може визначатися з
урахуванням ознак одиниці постачання: конструкція пакування, кількість
одиниць споживання в пакованні, тощо. Для міжнародного постачання
дозволяється використовувати тільки код DUN –14. Для постачання в межах
України дозволяється використовувати коди DUN – 14 та, за потреби
розширення виду постачання, код DUN – 16.

Структура та формат кодів одиниць постачання

Для кодування одиниць постачання застосовуються відповідні варіанти
кодів, що базуються кодах одиниць споживання. Але допустимі варіанти та
структури кодів регламентуються стандартами.

Структура кодів одиниць постачання

Таблиця 6.7

Назва

коду Структура коду

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

EAN

П1 П2 П3 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р7 Р8 Р9 К1

EAN- 13

DUN –14

ВП П1 П2 П3 1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р8 Р8 Р9 К2

EAN- 13( без контрольного розряду)

DUN –16 P ВП П1 П2 П3 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 Р8 Р8 Р9 К3

EAN- 13( без контрольного розряду)

Примітка .

1-16 – порядковий номер розряду в коді;

Р – резервний розряд у 16-розрядному коді DUN – 16, його
значення фіксоване і дорівнює ;

ВП – код виду постачання (1 розряд для DUN – 14, 2 розряди
для DUN -16);

П1,П2,П3 – розряди префіксу коду EAN, які ідентифікують
країну;

Р1-Р9 – розряди коду EAN одиниці соживання;

К1,К2,К3 – контрольні цифри відповідно до кодів EAN, DUN –
14та Dun – 16.

Для одиниць постачання, які відрізняються об’ємом, площею, довжиною,
вагою, кількістю штук, тощо, може бути застосований додатковий код (ДК),
який додається до коду DUN –14 або DUN – 16. При цьому ВП в позиції 14
повинен мати значення 9, що вказує на наявність ДК. Структура кодів
таких одиниць постачання наведена в таблиці 6.8.

Структура кодів одиниць постачання з ДК .

Таблиця 6.8

Формат Код (DUN –14 або DUN – 16) Додатковий код (ДК)

16 15 14 13 12 111 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1

DUN–14

+ДК

9 EAN –13(без контрольного знака) К1 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 К4

DDUN–16+ДК Р ВП 9 EAN –13(без контрольного знака) К3 Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 К4

Примітка.

1-16 – порядковий номер розряду в коді ;

Р – резервний розряд у форматі DUN –16 (фіксоване значення );

ВП – код виду постачання в позиції 14 приймає значення 9 за наявності
додаткового коду;

К2, К3 – контрольні цифри кодів DUN – 14 та DUN – 16;

Д1 – Д5- розряди додаткового коду, які вказують кількість (тонни,
кілограми, метри, штуки, тощо.) товару в одиниці постачання;

К4 – контрольна цифра додаткового коду;

Чотирнадцятирозрядний код DUN – 14 складається з одного (старшого)
розряду ВП, дванадцяти розрядів коду EAN – 13 (без контрольного знака)
та одного контрольного розряду. Формат коду DUN –14 наведено в таблицях
6.9 та 6.10.

Формат коду DUN – 14 на основі коду EAN – 13

Таблиця 6.9

ВП Код EAN – 13(без контрольного розряду) одиниці споживання
Контрольна цифра

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Примітка.: Х – цифра коду.

Формат коду DUN – 14 на основі коду EAN – 8

Таблиця 6.10.

ВП Код EAN – 13(без контрольного розряду) одиниці споживання
Контрольна цифра

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1

Х 0 0 0 0 0 Х Х Х Х Х Х Х Х

Примітка.: Х – цифра коду.

Шістнадцятирозрядний код DUN –16 складається з одного резервного
(старшого) розряду, наступних двох розрядів ВП, дванадцяти розрядів коду
EAN –13 та одного контрольного розряду. Формат коду DUN –16 наведений в
таблиці 6.11.

Код ВП повинен мати значення, відмінне від “0” та “00”. Додатковий код
ДК має такі правила формування:

а) ДК містить 5 цифрових розрядів, які відображають кількість товару, що
містяться в одиниці постачання, та один контрольний розряд;

б) одиниця виміру кількості не кодується4

в) десядкова крапка в 5 розрядному коді нецілого числа не кодується.

У разі застосування ДК в позицію 14 коду DUN – 16 або DUN – 14 необхідно
ставити цифру “9”.

Формат коду DUN – 16 на основі коду EAN – 13.

Таблиця 6.11.

Р ВП Код EAN – 13(без контрольного розряду) одиниці споживання
Контрольна цифра

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Примітка. Х – цифра коду

Контрольна цифра в кодах DUN –14, DUN – 16 та ДК розраховується таким
чином:

нумерація позицій здійснюється справа наліво (контрольна цифра є на
першій позиції);

починаючи з позиції 2 скластии через одну всі значення цифр (парні
позиції);

домножити результат етапу 2 на 3;

додати всі значення цифр, починаючи з позиції 3, що залишились (непарні
позиції);

додати результати етапу 3 та етапу 4;

контрольна цифра – це найменше число, яке треба додати до результату
етапу 5, щоб отримати число кратне 10.

Приклад.

Код товару має значення 482987654321, код ВП має значення 5. Контрольна
цифра К в коді DUN – 14 визначається таким чином: код 5 4 8 2 9 8 7 6 5
4 3 2 1 К

5+8+9+7+5+3+1 = 38

38*3 = 114

4+2+8+6+4+2 = 26

114+26 = 140

140+К = 140, К = 0

Повний код DUN –14 буде 54829876543210, у якому: – 0 – контрольна цифра,
розрахована з урахуванням ВП.

Структура та розміри штрихових позначок.

Вибір штрихових кодів для побудови штрихових позначок

Для побудови штрихових позначок DUN –14, та DUN – 16 слід застосовувати
лише штриховий код (ШК) ITF. Для побудови штрихових позначок на основі
коду

EAN – 13 одиниць постачання повинні застосовуватись ШК EAN – 13 та ITF.

Застосування штрихового коду EAN – 13 та коду ITF регламентується
наведеними в ДСТУ-3146–97 вимогами до якості друку та допустимими
відхиленнями розмірних та оптичних характеристик. Треба зауважити, що
для коду ITF характерними є менш жорсткі вимоги до якості друку, а саме
розмірних характеритик, ніж для коду EAN – 13, і тому він є більш
придатним для друкування штрихових позначок на тарі та пакувальних
матеріалах одиниць постачання.

Структура штрихкодових позначок

Штрихкодові позначки DUN 14, DUN –16 та ДК мають однакову структуру і
відрізняються тільки кількістю інформаційних знаків відповідно 14, 16,
та 6. Для зображення цих позначок застосовується штриховий код ITF.
Структура штрихкодової позначки, яка сформована шляхом подання коду EAN
–13 одиниці постачання штриховим кодом ITF, аналогічна до структури
штрихової позначки DUN – 14. У цьому разі перед 13 цифрами коду EAN – 13
повинна стояти цифра “0”.

Побудова штрихкодової позначки в загальному вигляді складається з
наступного:

—зони стабілізації, яка передує знаку “Старт”;

—знаку “Старт”;

—інформаційних знаків (14 для DUN-14, 16 для DUN –16, та 6 для ДК)4

—зони стабілізації, наступної за знаком “Стоп”;

—штрих–носія, який оточує наведені вище складові частини штрихкодової
позначки;

—візуально-прочитувальних знаків.

Штрихкодові позначки DUN—14, DUN—16 та ДК в загальному вигляді показані
на рисунку 6.8.

Штрихкодова позначка DUN – 14 (DUN – 16) з ДК має такі особливості
структури

:а) додатковий код ДК друкується праворуч від коду DUN – 14 (DUN – 16) і
має з ним одну горизонтальну вісь;

б) штрих-носій може оточувати код DUN – 14 (DUN – 16) разом з ДК,
причому відстань між ними повинна дорівнювати ширині зони стабілізації
коду DUN – 14 (DUN – 16);

в) код DUN – 14 (DUN – 16) та код ДК, можуть бути оточені штрих-носіями
окремо один від одного, причому відстань між сусідніми штрих-носіями не
регламентується, але повинна бути мінімальною.

Зони стабілізації розташовуються перед знаком “Старт” та після знака
“Стоп”, їх ширина повинна становити (10,7 ( 0,5) мм за масштабного
коефіцієнта 1,0. Штрих носій у вигляді прямокутної рамки повинен
оточувати знаки штрихового коду разом з зонами стабілізації.
Горизонтальні лінії штрих-носія повинні примикати до штрихів коду.
Товщина лінії штрих-носія повинна бути (4,8 (0,5) мм незалежно від
масштабного коефіцієнта. Під нижньою горизонтальною лінією штрих-носія
на відстані не менш як 1мм розміщуються візуально–прочитувані знаки.
Якщо на боці паковання немож ливо розмістити штрихкодову позначку у
повну висоту, то дозволяється перемістити візуально прочитувані знаки
вліво від штрих-носія.

Візуально-прочитувані знаки повинні друкуватись типографським шрифтом за
наведеними нижче номінальними розмірами : висота знака—5,70 мм, ширина
знака—3,65 мм, ширина лінії—0,75 мм, крок—4,60 мм.

Рисунок 6.8. Загальний вигляд штрихкодових позачок.

Рис.6.9. Розміри штрихкодової позначки

За межами зони стабілізації можуть бути розміщені Н-мітки для контролю
якості друку. У цьому разі загальна ширина штрихкодової позначки
відповідно збільшується.Основні розміри штрихкодової позначки наведені
на рисунку 6.9 та в таб

лиці 6.11.

Номінальні розміри штрихкодових позначок DUN–14 та DUN–16 залежно від
масштабного коефіцієнта (без візуально–прочитуваних знаків) у мм.
Таблиця 6.11

Масштабний коефіцієнт

Ширина вузького елемента Ширина широкого елемента

Ширина зони стабілізації

Висота штрихів

Розміри знаків штрихового коду DUN–14 Розміри штрихкодової по значки
коду

DUN–14 L

Розміри знаків штрихового коду DUN–16 Розміри штрихкодової позначки коду

DUN–16 L-

рекомендована мінімальна

ширина d1

висота

ширина d1

висота

ширина

d1

висота

ширина d1

висота

1,2 1,200 3,000 12,800 12,200 37,500 144,600 37,500 185,800 47,100
163,800 37,500 205,000 47,100

1,1 1,100 2,750 11,800 11,200 35,000 132,550 35,000 171,750 44,600
150,150 35,000 189,350 44,600

1,0 1,000 2,500 10,700 10,200 31,500 120,500 31,500 157,500 41,100
136,500 31,500 173,500 41,100

0,9 0,900 2,250 9,600 9,200 28,500 108,450 28,500 143,250 38,100 122,850
28,500 157,650 38,100

0,8 0,800 2,000 8,600 8,200 25,000 96,400 25,000 129,200 34,600 109,200
25,000 142,000 34,600

0,7 0,700 1,750 7,500 7,100 22,000 84,350 22,000 114,950 31,600 95,550
22,000 126,150 31,600

0,625 0,625 1,563 6,700 6,400 19,500 75,310 19,500 104,300 29,100 85,310
19,500 114,300 29,100

За одночасного друкування головного коду (DUN – 14 або DUN – 16) разом з
ДК обидва коди оточуються одним штрих-носієм. Коли додатковий код
друкується після головного, кожен з них оточується своїм штрих-носієм. У
цьому разі масштаюний коефіцієнт додаткового коду може бути іншим ніж
масштабний коефіцієнт головного коду.

Вимоги до якості друку штрихкодових позначок

Вимоги до якості друку штрихкодових позначок штрихового коду EAN – 13
наведені в ДСТУ 3146–95, там же містяться загальні вимоги до якості
друку штрихкодових позначок DUN –14, DUN – 16.

Для контролю якості друку ШК ITF в штрихових позначках DUN –14 та DUN –
16, застосовуються розмірні характеристики. Ними є:

середня ширина вузького елемента, d;

найбільше допустиме відхилення ширини пари знаків, 2t;

відношення ширини широкого елемента до ширини вузького, N;

Найбільше допустиме відхилення ширини елемента штрихового коду ITF від
номінального значення в штрихових позначках DUN – 14, DUN – 16 та ДК для
будь-якого окремо взятого елемента повинно бути не більше ніж t=0.2*d.
( для масштабного коефіцієнта 1,0 значення t дорівнює 0,2 мм)

Ширина елементів штрихового коду ITF повинна знаходитись межах:

для вузьких елементів від (d – t) до (d + t);

для широких елементів від (d x N – t) до (d x N + t);

Відхилення ширини елементів у знаку штрихового коду не повинні
нагромаджуватись і найбільше допустиме відхилення ширини пари знаків від
номінального розміру повинно бути не більше 2t, тобто 0,4*d ( ширина
пари знаків за масштабного коефіцієнта 1,0 повинна бути в межах від 15,6
мм до 16,4,мм).

Оптичними характеристиками надрукованих штрихових позначок є:

коефіцієнт відбиття елемента штрихової позначки (коефіцієнт відбиття),
R;

оптична щільність елемента штрихкодової позначки (оптична щільність), D;

контрастність друку штрихової позначки (контрастність), K,

Оптичні характеристики штрихкодових познаяок DUN –14, DUN – 16 та ДК
повинні задовольняти вимогоам ДСТУ 3146–95.

Вимоги до розміщення штрихкодових позначок на тарі та пакованні.

Нанесення штрихкодової позначки як безпосередньо на поверхню об’єкта
ідентифікації, так і на проміжний носій, може виконуватись у будь-який
спосіб за умови виконання вимог стандарту. Штрихкодова позначка
розташовується на поверхні об’єкта ідентифікації, яка має достатню площу
для її нанесення. Штрихкодову позначку забороняється розміщувати на
поверхні, яка визначається як основа об’єкта ідентифікації. Штрихкодова
позначка на поверхні об’єкта ідентифікації може бути розміщена тільки у
двох положеннях:

—лінії штрихів штрихкодової позначки розміщені перпедикулярно до основи
об’єкта ідентифікації;

—лінії штрихів штрихкодової позначки розміщені паралельно до основи
об’єкта ідентифікації.

Якщо штрихкодова позначка EAN друкується на вигнутій поверхні одиниці
споживання, то при її розміщенні орієнтація штрихів у просторі залежить
від кута кривизни поверхні.

На одиницях постачання штрихкодові позначки необхідно розміщувати, за
можливості, на декількох поверхнях одиниці постачання, які не є основою
для складування і можуть бути відкритими для її сканування зчитувальним
пристроєм систем автоматичної ідентифікації. На одній поверхні (одному
боці) тари чи паковання одиниці постачанння рекомендується наносити дві
штрихкодові позначки, одна з яких розміщена паралельно до
горизонтального краю поверхні, а друга – паралельно до вертикального
краю. Якщо штрихкодові позначки розміщено тільки на одному боці тари чи
паковання одиниці постачання, то на цьому ж боці повинні бути розміщені
транспортні реквізити постачальника та характеристики товару. Якщо на
боці тари чи паковання розміщується тільки одна штрихкодова позначка, то
вона повинна бути паралельною до основи для складування.

Штрихкодова позначка може розміщуватися на вигнутій поверхні, але тільки
тоді, коли її неможливо розмістити на рівній поверхні, або коли рівна
поверхня є недоступною для зчитування штрихового коду при складанні
одиниць постачання.

На одиницях постачання, які мають плоску поверхню штрихкодові позначки
рекомендується розміщувати на чотирьох вертикальних поверхнях коробки
або скриньки. Якщо це неможливо, то штрихкодова позначка розміщується на
двох сусідніх вертикальних поверхнях. Нижній край штрихкодової позначки
повинен знаходитись на відстані 32 мм (3 мм від нижнього краю боку
паковання, на якому розміщена штрихкодова позначка .

По ширині боку паковання штрихкодова позначка може бути розташована у
будь-якому місці, але не ближче, ніж 19 мм від вертикального краю боку
паковання. На одиницях споживання та дрібних пакованнях штрихкодова
позначка повинна розміщуватись на поверхні об’єкта ідентифікації так,
щоби бокові краї штрихкодової позначки знаходились не ближче, ніж за 5
мм від бокових країв поверхні. Верхні та нижні краї штрихкодової
позначки повинні бути розташовані не ближче, ніж за 3 мм від верхнього
краю або основи. Якщо висота дрібних паковань менша за висоту
штрихкодової позначки, то дозволяється розміщувати візуально
прочитувальні знаки не знизу, а ліворуч від від штрих-носія.

Якщо одиниці постачання обгорнуті плівкою, то штрихкодову позначку
необхідно розміщувати згідно з вимогами, викладеними вище. Коли плівка
позора, то одиниці споживання мають бути огрієнтовані таким чином, щоб
їх поверхні з штрихкодовими позначками були розвернуті всередину
паковання, а зчитування кодів одиниць споживання було неможливим.
Особливості розміщення штрихкодових позначок на одиницях постачання
піддонах такі, що піддон повинен завжди бути маркованим на двох суміжних
вертикальних сторонах, а нижній край штрихкодової позначки повинен бути
на 70 см вище від поверхні, на якій стоїть піддон, або якомога вище,
коли висота піддону зменшена. Зовнішні обриси штрих-носія мають бути
розміщені не ближче, ніж за 50 мм від вертикального краю паковання.

Розміщення штрихкодових позначок на продукції, що має вигнуту поверхню
повинно бути таким, щоб штрихи штрихового коду були або паралельні до
твірної лінії вигнутої поверхні, або перпендикулярні до неї, причому
відстані від країв штрихкодової позначки до країв поверхні повинні бути
для одиниць постачання і для одиниць споживання відповідними до вимог
стандарту.

Коли кут між дотичними до вигнутої поверхні, одна з яких проходить через
центр, а друга через край штрихкодової позачки є меншим за 30 градусів,
то штрихкодова позначка може бути розміщена і паралельно, і
перпендикулярно до твірної вигнутої поверхні. Якщо ж кут кривизни
поверхні є більшим за 30 градусів, то дозволяється розміщувати
штрихкодову позначку тільки так, щоб вона була паралельною (відповідно
штрихи будуть перпендикулярними) до твірної вигнутої поверхні.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 9

Загальний вигляд штрихкодової позначки DUN–14

0 4 2 1 7 8

Загальний вигляд штрихкодової позначки ДК

0 5 4 1 2 3 4 5 8 7
8 9 0 8 1 9

Загальний вигляд штрихкодової позначки DUN–16

31.5 4.8

1 1 2 3 4 5
6 7 8 9 0 0 1 9

3

H

H

d1

d2

L

4.8

10.7+3

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019