.

Кряжування стовбурів круглопилковими верстатами і кряжувальними лініями (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3036
Скачать документ

Реферат на тему:

Кряжування стовбурів круглопилковими верстатами і кряжувальними лініями

Розкряжування хлистів може здійснюватися по декількох технологічних
варіантах:

1. Хлист переміщається в подовжньому напрямі, нерухомий ріжучий орган
періодично включається і перерізує хлист в заданому перетині. За таким
принципом побудовані сучасні напівавтоматичні лінії.

2. Хлисти переміщаються в поперечному напрямі і насуваються на систему
пил, які майже одночасно розрізають хлисти на сортименти. За такою
технологією працюють слешери і тримери.

3. Групове розкряжування, коли ріжучий орган перерізує відразу не один
хлист, а цілий пакет їх.

4. Уздовж нерухомого хлиста переміщається ріжучий орган. Цей принцип
лежить в основі розкряжування хлистів на обробній естакаді
електропилами.

При розкряжуванні за першим і четвертим принципами досягається
раціональне розкряжування з урахуванням розмірів, пороків і породи
кожного хлиста і отриманням найбільшого виходу цінних і найбільш
потрібних ділових сортиментів. Основна мета другого і третього принципів
– отримання найвищої продуктивності. Вони застосовні при знеособленому
методі розкряжування, тобто розкряжуванню хлистів на задані розміри без
урахування особливостей окремих хлистів.

З принципом роботи напівавтоматичної лінії з подовжньою подачею хлистів
можна ознайомитися на рис. 1. Хлисти поступають на подаючий транспортер
1 з буферного майданчика 2 за допомогою поперечного розтягувача хлистів,
по транспортеру під розкряжувальний агрегат – автоматичну пилу 3. Що
знаходиться в кабіні 4 оператор, який добре знає ГОСТ і має навики
раціонального розкряжування хлистів, встановлює довжину колоди, яку
потрібно відрізувати. При підході хлиста до обмежувача або фотоелемента
автоматично включається разкряжувальний агрегат, який відрізує сортимент
заданої довжини. Під час пиляння хлист утримується притискним пристроєм
5. Сортименти подаються потім на виносний транспортер 6. Тирса і торцеві
частинки потрапляють на транспортер відходів 7.

Рис. 1. Напівавтоматична лінія для розкряжування хлистів

У багатьох ліспромгоспах встановлені напівавтоматичні лінії ПЛХ-3, в
даний час серійно випускаються більш довершені лінії ПЛХ-ЗАС. Як
розкряжувальний агрегат в лінії ПЛХ-3 застосована балансирна пила АЦ-2М,
у якої електродвигун служить противагою. Лінії ПЛХ-ЗАС комплектуються
пильними агрегатами АЦ-3 (рис. 2), електродвигун у них розміщений на
плиті фундаменту. У лініях ПЛХ-ЗАС є і інші конструктивні відмінності
від ліній ПЛХ-3.

Лінія ЛО-15С оснащена маніпулятором для подачі хлистів, блоком для
оброблення вершинної частини хлистів, у неї змінений стіл обміру довжин.

Змінна продуктивність напівавтоматичних ліній ПЛХ-3 складає 140-180,
ліній ЛО-15С – 200-250 м3.

Основною перевагою розкряжувальних агрегатів з поперечною подачею
хлистів є значно вища продуктивність, яку можна отримати на них в
порівнянні з лініями, заснованими на подовжній подачі. Досягається це
тим, що хлисти, переміщаючись один за іншим в поперечному напрямі,
насуваються відразу на дещо пил.

У тому випадку, коли положення пил щодо один одного залишається
постійним (такі установки називаються слешерами), всі хлисти
розкряжовуються за однією і тією ж програмою – вони розрізають на
відрізки, довжина яких рівна відстані між пилами. Так, якщо відстань між
першою і другою пилою складає 6,5, а між другою і третьою – 4,5 м, то у
всіх хлистів перша колода матиме довжину 6,5 м, друге – 4,5 м. Таке
розкряжування не відповідає принципу раціонального розкряжування
хлистів.

Рис. 2. Пильний агрегат АЦ-3

Цей недолік в значній мірі усувається, якщо є такий набір пил, які
залежно від особливостей кожного хлиста можна вводити в роботу в різних
комбінаціях або положення яких можна варіювати за рахунок їх осьових
переміщень. Такі установки називаються тримерами.

Принцип групового розкряжування полягає в тому, що під разкряжувальний
агрегат подаються не окремі хлисти, а відразу цілий пакет. На цьому ж
принципі заснована і групове очищення дерев від суччя (на установках
МСГ-3) і поєднання цих принципів може дати великий ефект. Групове
розкряжування може дати дуже високу продуктивність, проте тут
враховуються особливості не окремих хлистів, а всього пакету, який
формується на лісосіці, як правило, з дерев, заздалегідь підсортованих
по групах розмірів і порід.

На багатьох нижніх складах хлисти розкряжовуються ще електропилами.
Розкряжування хлистів електропилами не є здійсненій, оскільки включає
багато ручних прийомів (розтягування хлистів, розмітку, перенесення
пили, відкачування сортиментів і ін.); тому вона послідовно замінюється
розглянутими вище способами розкряжування.

Електропила має пильний апарат такої ж конструкції, як і у бензопили. На
нижніх складах застосовуються електропили ЕП-К6 і ЕПЧ-3. В даний час
випускаються пили ЕПЧ-3 (рис. 3), що працюють на частоті струму 400 Гц,
пили ЕП-К6 працюють на частоті 200 Гц.

Рис. 3. Електропила ЕПЧ-3

Для розкряжування хлистів влаштовують розвантажувальний-обробні
естакади, які можуть бути одиничними, здвоєними і строєними по довжині
залежно від вантажообігу складу. Естакада має довжину 25-30 м, ширину
15-25 м; на ній укладають суцільний настил, поверхні додають ухил 3-4°,
у бік сортувального шляху. Для зручності переміщення хлистів і
сортиментів на естакаді через кожні 2-2,5 м укладають лежні, на яких
зверху нашивають залізні смуги.

Пачку хлистів розділяють за допомогою канатів, пропущених упоперек
естакади. Для прибирання відходів в настилі роблять люки, через які
відходи потрапляють на транспортер або у вагонетки. По сторонах естакади
встановлюють стовпи; на канат, натягнутий між ними, навішують ковзаючі
кільця, на яких укріплений пильний кабель. На цих же стовпах укріплюють
освітлювальну арматуру.

Хлисти, що поступили на майданчик, розмічає бракер або
робочий-розмітник, обізнаний стандарти. У місцях різу робиться мітка, по
ній розкряжувальник електричною пилою робить різи.

Раціональне розкряжування хлистів

Будь-який хлист можна разкряжовувати по-різному. Дуже важливо, проте,
зробити так, щоб з хлиста вийшов максимальний вихід ділових і притому
найбільш цінних сортиментів. Зрештою від того, наскільки правильно
розкряжовуються хлисти, залежить ефективність праці, витраченої на всі
попередні операції, починаючи з валяння дерев. Недостатньо досвідчений
оператор напівавтоматичної лінії або розкряжувальник може не отримати
потрібних сортиментів навіть з першосортного хлиста і, навпаки, при
знанні ГОСТ і відомому навику можна розкряжовувати напівділові хлисти
так, що з них виходить значна кількість цінних ділових сортиментів.
Практикою і наукою розроблений ряд прийомів і правил, що дозволяють
отримати найбільший вихід ділових сортиментів. Характер розкряжування
хлиста залежить від наявних пороків і його розмірів.

Залежно від товщини хлисти ділять на три групи: тонкі, середні і
товстомірні. Товщина хлиста в значній мірі визначає можливість отримання
того або іншого сортименту. З тонкомірних хлистів, а також з верхніх
частин середніх і товстомірних хлистів заготовляють баланси, копальневу
стійку; з середніх по товщині хлистів і з середньої частини товстомірних
отримують пиловочні і будівельні колоди; з товстомірної деревини –
лісоматеріали різного призначення: авіаційні, резонансні,
суднобудівельні.

На характер розкряжування впливає збіжність хлиста. Сильно збіжисті
хлисти розкряжовують на короткі сортименти, малозбіжисті – на довгі. З
комлевої частини закомелистих хлистів вирізують короткомірні сортименти.
Викривлені хлисти розкряжовують також на короткомірні сортименти.

v

?

gdC,G

gdµ

Fчя усередині стовбура. У середній частині стовбура зустрічаються як
зарослі суччя, так і відмерлі, такі, що виходять назовні. З цих частин
отримують також цінні ділові сортименти, якщо розміри і характер сучків
відповідають встановленим ГОСТ нормам пороків, що допускаються.

Щоб уникнути пониження сортності від гнилизни, необхідно частину
ураженої гнилизни залишити в одній колоді, якщо вона укладається в норми
пороків, що допускаються. Якщо гнилизна перевищує встановлену норму,
уражену частину вирізують. Напінна гнилизна допускається в деяких
сортиментах, що необхідно враховувати при розкряжуванні хлистів.

Розкряжування хлиста починають з комлевої частини, особливо це важливо
за наявності напінної гнилі. В цьому випадку роблять декілька пробних
різів, щоб виявити, де кінчається гнилизна. Якщо в хлисті є явно
виражені пороки, розкряжування починають від ураженого місця, щоб
вирізувати його.

При розкряжуванні прагнуть отримати довгі сортименти, якщо наявні пороки
не впливають на якість і не зменшують цінності сортиментів. Оператор або
розмітник повинні враховувати передбачені ГОСТ припуски по довжині.

Прийоми розкряжування хлистів

Ліс, що заготовляється, складається з дерев різних порід, що мають
неоднакові розміри, форму, якість. Якість хлистів визначається виглядом,
числом пороків, ступенем їх розповсюдження. Найбільшою мірою для дерева,
що росте, властиві такі пороки, як сучковатість, гнилизни, тріщини,
ненормальні забарвлення. До пороків форми стовбура можна віднести:
закомелистість, кривизну, збіжність і ін. До пороків будови деревини
відносяться нахил волокон, внутрішня заболонь і ін. Наявність того або
іншого пороку негативно впливає на сорт круглих лісоматеріалів, що
отримуються з хлиста.

Для якнайкращого використання деревини в народному господарстві
необхідно, щоб кожен хлист був розкряжований оптимально. Оптимальність
розкряжування визначається: об’ємним виходом ділової деревини, виходом
планових сортиментів, товарним виходом сортиментів в грошовому виразі.
Збільшення об’ємного виходу сортиментів при розкряжуванні хлистів
дозволяє збільшити випуск ділових сортиментів з 1 га площі лісу. Вихід
планових сортиментів гарантує підприємству виконання плану сортименту.
Товарний вихід сортиментів визначається загальною сумою грошей,
вирученою від їх продажу.

При розкряжуванні хлистів переносними моторними інструментами
застосовується індивідуальний метод розкрою. Він полягає у візуальній
оцінці хлиста, його розмітці на сортименти. Розмітка хлистів повинна
проводитися з урахуванням вимоги ГОСТу, товарного виходу лісоматеріалів,
плану сортименту підприємства. При розкряжуванні переносними пилами
довжину сортиментів розмічають спеціальною мірною лінійкою завдовжки 2 м
з діленнями через 0,1 м, діаметр вимірюється мірною скобою. Мітки
наносять легкою сокирою або різцем. Іноді звалювальник сам проводить
розмітку. В цьому випадку на пилі встановлюється мірна рулетка, кінець
стрічки якої кріпиться за комель хлиста.

Щоб зменшити втрати деревини, довжину сортиментів слід відзначати
відповідно до встановлених ГОСТом припусками, враховувати збіжність і
кривизну хлистів. Розмітка хлистів різних порід має свої особливості.
Розмітку і розкряжування починають з комля – найбільш цінній частині
хлиста. Довжина хлиста обумовлює загальний сумарний набір довжини
сортиментів, а порода, ступінь збіжність, діаметр, наявність пороків
визначають доцільність отримання з нього довгих або коротких
сортиментів. Пороки деревини роблять вплив на кількість і якість
сортиментів.

На рис. 4 показані можливі схеми розкряжування хлистів. Викривлені
хлисти (або частина) розкряжовують на коротші сортименти. Причому хлисти
з різносторонньою кривизною розпилюють в місцях різких перегинів. Якщо
на комлевому торці є гнилизна, то послідовно відпилюють відрізки малої,
але стандартної довжини до отримання здорової деревини або поки гнилизна
не опиниться розмірів, що допускаються по ГОСТу. Хлист з внутрішньою
стволовою гнилизною бажано розкряжувати так, щоб уражена частина
стовбура опинилася в одному відрізку; з напінної гнилизною – на
відрізки, придатні до використання для випилювання тарної дощечки і
клепки; з сильною збіжністью – на короткі сортименти. При великій
сучковатості стовбурів слід прагнути до того, щоб вплив сучків на якість
сортиментів був по можливості меншим.

Рис. 4. Схеми розкряжування хлистів з різними пороками стовбура: а, б, в
– з кривизною відповідно односторонній і двосторонній; г – порослевого
походження; д, е, ж – з гнилизною відповідно напінної, стволовою і у
вершинній частині стовбура

При розкряжуванні пропил повинен бути перпендикулярним осі хлиста. Скоси
приводять до браку, втрати деревини, зниження сортності. Прийоми
виконання різу переносними моторними інструментами залежать від діаметру
хлиста, його розташування і місця розкряжування (лісосіка, склад).

Вільно лежачі хлисти, діаметр яких менше довжини пильної шини,
розкряжовують подачею пильного апарату зверху вниз (рис. 5, а, б). Якщо
ж діаметр дещо більше (приблизно до 1,3 разу), то розкряжування
проводиться в послідовності, вказаній на рис. 5, в. При великих
діаметрах хлиста – по схемі, представленій на рис. 5, г.

При розкряжуванні хлистів з провиснутою серединою, діаметром, що не
перевищує довжини пильної шини, провиснуту частина розкряжовують в два
прийоми в послідовності, вказаній на рис. 5, д. Якщо діаметр хлиста
більше пильної шини, то розкряжування проводиться в декілька прийомів
(рис. 5, е). Розкряжування вільно провисаючої консолі хлиста проводиться
по схемі рис. 5, ж, якщо діаметр в місці різу не перевищує довжини
пильної шини. В тому випадку, якщо діаметр більший, то розкряжування
проводиться в декілька прийомів і в послідовності, показаній цифрами на
рис. 5, з.

Рис. 5. Прийоми розкряжування хлистів моторними пилами (цифрами вказаний
порядок повороту пили)

При валянні на лісосіці переносними моторними інструментами роботи
виконуються невеликими ланками, по 2-3 людини. Валяння лісу, обрізання
суччя і розкряжування проводяться пилами. Час на безпосередню роботу з
пилою при виконанні всіх операцій складає 50…52 % від загального часу
зміни, зокрема 8,5…9 % складають витрати часу на розкряжування. Решта
часу доводиться на збір і підгортання порубкових залишків, укладання
штабелів уздовж волока і ін.

Продуктивність праці на розкряжуванні хлистів переносними моторними
інструментами залежить від місця розкряжування (лісосіка,
лісовідвантажувальний пункт), середнього об’єму хлиста, довжини
сортиментів, якості і породи хлистів. Норми вироблення встановлюються з
урахуванням цих чинників. На продуктивність праці істотно впливають
прийоми розкряжування, досвід робочого.

Список літератури:

Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Основи технічного
обслуговування і ремонту автомобілів: Підручник. – К.: Вища шк., 1994. –
(У 3-х кн.): Кн. 1: Теоретичні основи: Технологія. – 342 с; Кн. 2:
Організація, планування і управління. – 383 с; Кн. 3: Ремонт
автотранспортних засобів. – 599 с.

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних
засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранс України, 1998. -16 с.

Форнальчик Є.Ю., Оліскевнч М.С., Мастикаш ОЛ., Пельо Р.А. Технічна
експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник. – Львів:
Афіша, 2004.-492 с.

Положение о техническом обслуживании и ремонте лесозаготовительного
оборудования. – М.: ЦНИИМЗ, 1979. – 237 с.

Адамовський М. Г., Борис М. М. Експлуатація і ремонт лісозаготівельного
устаткування: Методичні вказівки, робоча програма і контрольні завдання
для студентів лісомеханічного і заочного факультетів. Львів: НЛТУУ,
2005. – 30 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019