.

Контрольно-вимірювальні інструменти для налагоджування деревообробних верстатів. Розкрій деревини на верстатах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3711
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Контрольно-вимірювальні інструменти для налагоджування деревообробних
верстатів. Розкрій деревини на верстатах

Контрольно-вимірювальні інструменти для налагоджування деревообробних
верстатів

Для налагоджування та настроювання деревообробних верстатів застосовують
різноманітні контрольно-вимірювальні інструменти .

Масштабні лінійки виготовляють із сталі до 500 мм завдовжки (інколи до
1000 мм), 200 мм завширшки і 0,5 мм завтовшки. Масштабними лінійками
перевіряють лінійні розміри деталей, розмірне настроювання верстатів,
якщо точність вимірювання допустима в межах 0,5—1 мм.

Штангенциркуль — це розсувний інструмент, яким вимірюють,як внутрішні,
так і зовнішні лінійні розміри. Штангенциркулі виготовляють для
вимірювання різних довжин з різною точністю (до 0,5 мм). Для
деревообробних верстатів застосовують штангенциркулі розміром до 150 мм
з точністю вимірювання до 0,1 мм.

Мікрометри — це скоби з рухомим стержнем. їх застосовують для
вцмірювання лінійних розмірів в межах 0—25 мм, 25— 50 мм, 50—75 мм і т.
д. з точністю від 0,002 (при вимірюванні малих розмірів) до 0,01 (при
вимірюванні розмірів понад 100 мм).

Перевірні лінійки виготовляють виключно із сталі 500, 1000 і, рідше,
2000 мм завдовжки. їх застосовують для визначення прямолінійності і
площинності столів і плит верстатів, напрямних лінійок, а також для
контролю форми деталей, оброблених на верстатах (фугувальному,
рейсмусовому та ін.). Перевірну лінійку ставлять вздовж поверхні, яку
перевіряють на прямолінійність, вузькою гранню до її площини,
підкладаючи під лінійку калібровані плитки на відстані 0,3 довжини
лінійки. Відхилення від прямолінійності визначають щупом, яким заміряють
зазор між нижньою гранню лінійки і перевірюваною поверхнею. Для
перевірки площинності перевірну лінійку ставлять на площину в різних
напрямках (поздовжньому, поперечному, по діагоналях).

Калібровані плитки — це прості металеві пластинки однакової товщини,
приблизно 0,5 мм (відхилення не більше ніж 0,01мм), 30—40ммзавдовжки,
близько 10 мм завширшки. Їх ставлять під перевірні лінійки.

Щупи — це набір металевих пластинок різної товщини (0,03— 1 мм) залежно
від номера щупа. Ними вимірюють величину зазора між перевірною лінійкою
і поверхнею стола, прямолінійність напрямних та інших елементів.

Індикаторами перевіряють радіальне і торцеве биття шпинделів, валів,
пилкових дисків, а також відхилення прямолінійності робочих столів
відносно шпинделів, напрямних лінійок та ін. (рис. 1). У деревообробній
промисловості найчастіше застосовують індикатори годинникового типу з
поділками шкали 0,01мм на універсальному стояку з масивною основою. Для
вимірювання у важкодоступних місцях застосовують індикаторний прилад з
перехідними важелями і струбцинами.

Рис. 1. Індикатор для перевірки осьового биття пилкової шайби: 1 —-
корпус індикатора з циферблатом, 2 — вказівна стрілка шкали циферблата.
3 — покажчик числа обертів, 4 — вимірювальний стержень, 5 — зубчасте
колесо, 6 — наконечник, 7 — стояк

Кутниками перевіряють перпендикулярність взаємного розміщення елементів
верстатів (наприклад, перпендикулярність пилкового вала і площини стола
до площини напрямної лінійки, шпинделя до площини стола). Кутниками
також перевіряють взаємне розміщення суміжних площин деталей (наприклад,
кромки і площини, кромки і торця).

Рівні бувають горизонтальні і рамні. Горизонтальні рівні служать для
визначення горизонтальності столів, плит, конвейєрів та інших елементів
верстатів; рамні — для визначення горизонтального і вертикального
розміщення поверхонь верстатів. Найширше застосовують рівні з ціною
поділок основної ампули 0,05—0,1 мм на 1000 мм. Довжина рівня має бути
не менш ніж 200 мм.

Розкрій деревини на верстатах

Швидкість різання і подачі при обробці деревини. Швидкість різання на
механізованих верстатах залежить від їх конструктивного вирішення,
потужності електродвигуна, кількості обертів робочого вала або шпинделя
та діаметра кола, яке описують різці.

Швидкістю різання називають шлях, який здійснює різальний елемент
(зубець пилки, лезо ножа) за одиницю часу. Швидкість різання може бути
0,5—120 м/с.

При поступальному русі різців швидкість різання визначають ва формулою,
м/с,

де L — шлях різця при зрізуванні стружки, м; Т — час проходження різцем
шляху L, с.

При обертовому русі різців швидкість різання визначають за формулою,
м/с,

,

де D — діаметр кола, що його описує різець різальноге інструменту, мм; п
— кількість обертів інструменту за хвилину.

Проте для забезпечення процесу різання одного обертового руху різця
недостатньо. В усіх випадках необхідно переміщувати матеріал відносно
різального інструменту (або навпаки).

Швидкістю подачі матеріалу називається швидкість переміщення його
відносно різального інструменту (або навпаки). Подача може бути ручною
(0,5—12 м/хв) і механічною. Механічна подача здійснюється за допомогою
пристроїв і на сучасних верстатах може досягнути 120 м/хв.

Швидкість вальцьової та подібної до неї подачі визначають за формулою,
м/хв,

,

де d — діаметр подавальних вальців; п — кількість обертів подавальних
вальців; kК — коефіцієнт ковзання (kK = 0,9).

Схеми розкрою деревини на верстатах. На сучасних деревообробних
підприємствах розкрій матеріалів на заготовки здійснюється на
круглопилкових і стрічкопилкових верстатах.

Залежно від призначення круглопилкові верстати поділяються на три
основні підгрупи: для поперечного, поздовжнього і мішаного розкрою.
Підгрупа від підгрупи відрізняється конструктивними елементами,
різальними інструментами, системою подачі і вимогами до’|якості розпилу.

Розкрій пиломатеріалів на заготовки є однією з найважливіших стадій
технологічного процесу, від якої залежить не тільки якість, а й
кількість заготовок, що утворилися при розкрої, тобто норма корисного
виходу заготовок. Під корисним виходом заготовок розуміють відношення
об’єму заготовок до об’єму розкроєного матеріалу (дощок, плит, фанери),
виражене в процентах.

Для розкрою пиломатеріалів застосовують такі схеми:

1. Торцювання дошки і розпилювання відрізків вздовж.

2. Розпилювання відрізків вздовж і торцювання брусків.

3. Розмічування дошки: торцювання і розкрій вздовж, або розпилювання
вздовж, торцювання брусків.

4. Поздовжнє фрезерування дощок, розмічування: торцювання, розпилювання
вздовж, або розпилювання вздовж, торцювання.

5. Торцювання дошки на відрізки, кратні довжині заготовки, поздовжнє
фрезерування відрізків, розпилювання відрізків вздовж, торцювання
кратних заготовок.

Розкрій за першою схемою застосовують для необріз-них дощок. Він
найпростіший і тому досить поширений в меблевому виробництві.

Рис. 2. Дискові іилки: а — загальний вид, б — профіль плоскої пилки, в —
профіль стругальної пилки, г — зубець пилки з пластинкою із твердого
сплаву

Розкрій за другою схемою частіше застосовують для обрізних дощок. Вихід
заготовок за цією схемою розкрою збільшується на 4—5 % порівняно з
розкроєм за першою схемою за рахунок того, що дефектні місця
відрізаються не по всій ширині дошки, а тільки в окремих брусках.

За третьою і четвертою схемами здійснюють розкрій більш цінних порід
деревини (бук, дуб), а також випилюють криволінійні заготовки. Попереднє
розмічування дає можливість збільшити вихід заготовок, а поздовжнє
фрезерування — виявити вади на поверхні дошки. Розкрій за третьою і
четвертою схемами більш трудомісткий, але й економніший, оскільки
корисний вихід заготовок збільшується на 9—12 %.

П’яту схему раціонально застосовувати для необрізних дощок. При першому
торцюванні відпилюють значні дефекти, а після поздовжнього фрезерування
при дальшому розкрої — дрібніші. Трудомісткість за цією схемою нижча,
ніж за третьою і четвертою, але й вихід заготовок нижчий на 2—3 %.

Норма корисного виходу заготовок при розкрої пиломатеріалів залежить від
породи дощок та їх сорту. Так, з дощок І сорту хвойних порід можна мати
приблизно 80 % корисного виходу; II — 67; III — 50; IV — 40; з дощок
твердолистяних порід І еорту — 65; II -55; III -35 %.

Норма корисного виходу при розкрої плитових матеріалів становить 85 %, а
якщо застосовувати розкрійні карти, то вона може збільшитись до 90—95 %
(в окремих випадках відходів у вигляді відрізків зовсім немає).

Для підвищення корисного виходу заготовок із листових матеріалів (ДСП,
ДВП, фанери клеєної) їх розкроюють на підприємствах, що виготовляють ці
плити з використанням оптимізованих планів розкрою, розрахованих на ЕОМ.
Це дозволяє збільшити корисний вихід заготовок на 3 % в порівнянні із
звичайними методами.

Розкрійні карти — це креслення за стандартними розмірами плитових
матеріалів, на яких найраціональніше розмічені ті заготовки, які
випилюватимуть з дощок, плит чи фанери.

Різальні інструменти для розкрою деревини. Різальним інструментом для
круглопилкових верстатів є круглі (дискові) пилки діаметром до 500 мм і
до 2,8 мм завтовшки. Вони можуть бути плоскими (рис. 2, а, б), в яких
товщина диска однакова по всьому перерізу, і стругальними, в яких
периферійна частина товстіша на величину розводу зубців (рис. 2, в).
Найширше застосовуються на сучасних підприємствах плоскі дискові пилки,
на кінцях зубців яких напаяні пластинки з твердого сплаву (рис. 2, г).
Зубці таких пилок розводити непотрібно, бо ширину пластинок роблять
більшою від товщини диска на ширину розводу зубців. Дискові пилки з
напаяними зубцями значно стійкіші проти зношування.

Рис. 3. Профілі зубців плоских круглих пилок: а — тип А (профілі І, II),
б — тип Б (профілі III, IV)

Для обробки різних деревних матеріалів і пластиків широко застосовуються
різальні інструменти, оснащені твердим сплавом на вольфрамокобальтовій
основі таких марок: ВК8, ВК11, ВК15 і ВК20. Цифри означають процентний
вміст кобальту у вольфрамі.

За профілем зубців розрізняють плоскі пилки типу А для поздовжнього і
типу Б для поперечного розпилювання, які мають свої цифрові позначення
(рис. 3).

Залежно від профілю зубці круглих плоских пилок мають різні кутові
значення відповідно до ГОСТ 980—80 (табл. 3).

Плоскі дискові пилки з напаяними зубцями із твердого сплаву (ГОСТ
9769—79) за технологічним призначенням бувають трьох типів:

I — для розпилювання деревностружкових і столярних плит, фанери, щитів,
облицьованих струганим шпоном або листовими пластиками, і для
поперечного розкрою суцільної деревини;

II — для поздовжнього розкрою суцільної деревини і волокнистих плит;

III — для розпилювання щитів, облицьованих струганим шпоном, впоперек
волокон при високих вимогах до якості обробки.

Діаметри дискових пилок вибирають залежно від товщини розпилюваного
матеріалу, а профілі — від потрібної шорсткості пропилу. Кращу
шорсткість поверхні дають дрібнозубі пилки, стругальні або з напаяними
зубцями. Зовнішній діаметр круглих пилок (діаметр кола, проведеного по
вершинах зубців пилки) слід вибирати для даних умов розпилювання
найменшим, бо чим менший діаметр пилки, тим вона стійкіша в роботі, дає
кращу якість пропилу, зменшує витрати енергії, її легше гострити і
правити.

Таблиця 3. Кути зубців круглих плоских пилок

Тип Профіль Значення кутів, град

переднього

v загострення

? заднього

? різання

?

А

В Пилки для поздовжнього розпилювання

I 35 40
15

II 20 40
30

Пилки для поперечного розпилювання

III 0 40
50

IV 25 40
65

55

70

90

115

Мінімальний діаметр пилки (Dmin) можна розраховувати за такими
формулами:

для верстатів з нижнім розміщенням пилкового вала

Dmin = 2(H + C + 10)

для верстатів з верхнім розміщенням пилкового вала

Dmin = 2(H + r + 5),

де H — товщина розпилюваного матеріалу, мм; С — мінімальна відстань від
робочої поверхні стола до осі пилкового вала, мм; r — радіус шайби для
кріплення пилки, мм; 10 і 5 — величини виступних частин пилки, мм.

Всі круглі пилки кріпляться на пилкові вали, які є робочими органами в
круглопилкових верстатах. Пилковий вал обертається в двох шарикових
підшипниках, що насаджені на шийку вала і встановлені в корпусах, за
допомогою яких вал монтується на опорній частині верстата (станині).

На одному кінці вала закріплюють шків, який через пасову передачу надає
валу обертового руху від електродвигуна. На другому кінці вала між
спеціальними шайбами за допомогою гайки кріпиться пилковий диск.
Внутрішній діаметр круглих пилок (діаметр отвору для насаджування пилки
на пилковий вал) має бути більшим від діаметра вала на 0,1—0,2 мм. При
більшому зазорі для точного встановлення пилки застосовують вставні
кільця (втулки). Гайка, яка затискує шайби і пилковий диск, має
закручуватися в напрямку, зворотному обертанню пилкового диска — це не
дасть їй змоги відкрутитись під час роботи. Тому залежно від положення
пилкового вала різьба на його кінці може бути правою або лівою. Діаметри
затискних шайб залежать від зовнішнього діаметра пилки, їх визначають за
формулою, мм,

,

де D — діаметр пилки, мм.

Для кріплення конічних пилок зовнішній діаметр затискних шайб не повинен
перевищувати діаметра плоскої частини диска.

На деяких круглопилкових верстатах на пилковий вал можна одночасно
встановлювати кілька пилок. Це дає змогу за один прохід розпилювати
допіку або заготовку на кілька частин. Якщо відстань між пилками
достатньо велика, то вал повинен обертатись на трьох підшипниках, один з
них має бути знімним. Це потрібно для зміни пилкових дисків.

В окремих конструкціях валів пилкові диски кріплять на спеціальній
оправці-втулці, яка на ковзній шпонці може переміщуватись вздовж вала.

Рис. 4. Кріплення пилок:

а — шайбою з центруючою шпилькою, б — шайбою з центруючим конусом;1 —
пилка. 2 — центруючи шпилька. 3 — гайка, 4 — вал, 5 — центруючий конус,
6 — пружина

Вимоги до підготовки та встановлення круглих пилок. Полотно пилки має
бути проковане, тобто його центральна частина дещо ослаблена ударами
молотка з обох боків диска, укладеного на ковадло. Проковувати треба
плоскі пилки діаметром 250 мм і більше. Правильність проковування
перевіряють перевірною лінійкою, укладаючи її на диск по напрямку
радіусів. Якщо пилковий диск правильно прокований, то між лінійкою і
центральною частиною його має лишатися просвіт при кожному положенні
лінійки. Просвіт характеризує угнутість пилки і залежить від її діаметра
і товщини.

Для пилок діаметром 250—360 мм і 1,4—2 мм завтовшки угнутість має
становити 0,2—0,3 мм; для пилок діаметром 360—500 мм і 2—2,8 мм
завтовшки угнутість може бути 0,2—0,5 мм.

Зубці плоских пилок треба розводити. Розвід в один бік має становити
0,3—0,5 мм. Для поздовжнього розпилення, сухої і твердої деревини розвід
роблять менший, а для сирої деревини хвойних і м’яких листяних порід —
більший.

Зубці пилок мають бути гостро заточені, без задирок і закрутів. У пилок
для поздовжнього розпилювання заточування роблять пряме, для поперечного
— косе (для м’яких порід під кутом 45°, для твердолистяних — 65°).

Пилковий диск встановлюють перпендикулярно до осі обертання вала. Вісь
обертання пилки має збігатися з віссю обертання вала. Для цього
необхідно, щоб внутрішній діаметр пилки збігався 8 діаметром шийки вала.
Якщо зазор між ними перевищує 0,1— 0,2 мм, то більш раціонально
застосовувати шайбу з центруючим конусом (рис. 4).

Пилку закріплюють на валу за допомогою шайб так, щоб вона між ними не
могла повертатись. Тому для надійного закріплення пилка затискується не
всією площиною шайби, а тільки зовнішнім обідком 20—25 мм завширшки.

Список використаної літератури.

1. Амалицкий В. В., Любченко В. И. Справочник молодого станочника по
деревообработке.— М. : Лесн. пром-сть, 1984.— 239 с.

2. Бобиков П. Д. Изготовление художественной мебели.— М. : Высш. шк.,
1988.— 288 с.

3. Кулебокин Г. И. Столярное дело.— М. : Стройиздат, 1987.— 144 с.

4. Кряпов М. В., Гулин В. С., Берилин А. В. Современное производство
мебели.— М. : Лесн. пром-сть, 1986.— 263 с.

5. Сахаров М. Л. Автоматизация деревообрабатывающего производства.— М. :
Лесн. пром-сть, 1987.— 243 с.

6. Справочник, мебельщика. Станки и инструменты. Организация
производства и контроль качества.— М. : Лесн. пром-сть, 1985.—• 375 с.

7. Худяков В. А. Деревообрабатывающие станки и работа на них.— М. :
Лесн. пром-сть, 1982.— 324 с.

8. Шумега С. С. Спеціальна технологія меблевого виробництва.— К. : Вища
шк. Головне вид-во, 1981.— 242 с.

9. Шумега С. С. Технология столярно-мебельного производства.— М. : Лесн.
пром-сть, 1984.— 265 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019