.

Компонування установок для автоматичного зварювання (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 5270
Скачать документ

Реферат на тему:

Компонування установок для автоматичного зварювання

У залежності від призначення зварювальні установки можуть бути
розділені на такі основні групи:

1. Установки для автоматичного зварювання листових полотнищ, що мають
один або декілька паралельних між собою швів.

2. Установки для автоматичного зварювання балок, колон і аналогічних
конструкцій.

3. Установки для зварювання циліндричних судин і інших виробів із
круговими та поздовжніми швами.

4. Верстати для автоматичного зварювання.

1. Установки для автоматичного зварювання

листових полотнищ

Установки для автоматичного зварювання листових полотнищ знаходять
широке застосування в суднобудуванні, мостобудуванні, при виготовленні
судин і ємностей.

Зварювання листів можна виконувати одностороннім швом із зворотним
формуванням і двостороннім швом. Одностороннє зварювання застосовується
для листів товщиною до 12 мм і може проводитися зварювальним трактором,
що має ковзну мідну підкладку. При цьому листи що зварюються укладають
на стелаж, складають із зазором 2-3 мм і скріплюють короткими пластинами
(гребінками), що прихвачуються до зварюваних листів. Під час зварювання,
при наближенні до них трактора, ці пластини видаляють.

Конструктивне компонування установок для листових полотнищ залежить від
числа і розмірів листів, що зварюються, і номенклатури полотнищ. При
великій номенклатурі зварюваних полотнищ, що складаються із декількох
листових заготівель, і різному розташуванні зварюваних стиків, установки
оснащують пересувними флюсовими подушками. При обмеженій номенклатурі
зварюваних полотнищ і фіксованому розташуванні стиків, флюсові подушки
установок мають стаціонарне виконання.

На рис. 1. зображена установка зі станціонарними пневматичними флюсовими
подушками, застосовувана для зварювання полотнищ залізничних цистерн.
Полотнище зварюють із чотирьох листів розміром 9280 х 1680 х 9 мм і
одного листа 9280 х 2100 x 11 мм. На стелажі установки розміщені чотири
пневматичні флюсові подушки 7, піднімальні ролики 10 для транспортування
полотнища, тяговий пристрій із візками 9 і два портали 4, на кожному з
яких установлено по два самохідних зварювальних апарата і по вісім
пневмоцилиндров 5 із притискачами 6.

Рис. 1. Установка зі стаціонарними флюсовими подушками для
автоматичного зварювання полотнищ.

Складене на прихватках полотнище 1 передається на стелаж за допомогою
двох візків 9 із швидкістю 12 м/хв і переміщається до збігу зварюваних
стиків із флюсовими подушками. Далі, за допомогою клинового пристрою 2,
опускають рамки 3 і 8, на яких розміщені ролики, і укладають полотнище
на флюсові подушки. Полотнище зверху підтискають до флюсових подушок
пневмопритискачами порталів і пропускають повітря у флюсові подушки,
щільно притискаючи флюс до стиків. Потім вмикають автомати і зварюють
одночасно чотири стики. Після зварювання полотнище передається на
спеціальний кантувач, у якому вона повертається на 180 градусів і
надходить на установку для зварювання швів з іншої сторони. Ця установка
виконана аналогічно розглянутої, але не має флюсових подушок і
притискних пристроїв.

2. УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ

БАЛОК І КОЛОН

Для зварювання конструкцій типа балок і колон потрібно забезпечити
робочий рух джерела нагріву, та обертання виробу для розміщення його у
зручному для зварювання положенні. Транспортування таких виробів,
враховуючи їхні розміри, здійснюється цеховими кранами.

За принципом робочого руху ці установки можна розділити на три типи:

– установки з підвісними зварювальними голівками;

– установки із самохідними зварювальними голівками;

– переносні апарати, установлювані безпосередньо на виріб, що
зварюється.

Компоновка установок першого типу складається із глагольного,
велосипедного або портального візка, які забезпечують закріплення
зварювального апарату та його переміщення із зварювальною швидкістю і
кантувача. Особливістю компонувальних схем цих установок є можливість
зварювання балок великих довжин і вільний доступ при укладці балок під
зварювання.

Компоновка установок другого типу виконується зі стаціонарними або
пересувними напрямними для самохідного зварювального апарата або
трактора. При застосуванні стаціонарних напрямних ускладнюється доступ
для укладання і зняття виробів, що зварюються. При застосуванні
пересувних напрямних обмежується довжина зварюваних балок. Основною
областю застосування установок другого типу є зварювання коротких
балкових конструкцій.

Компонування установок третього типу складається із самохідного
зварювального трактора и обладнання для розташування та зміни
просторового положення балки при зварюванні. Такі установки знайшли
застосування при виготовленні балок електромостових кранів довжиною 10
-32 м і відрізняються простотою і можливістю зварювання балок
необмеженої довжини.

УСТАНОВКИ З ПІДВІСНИМИ ЗВАРЮВАЛЬНИМИ ГОЛІВКАМИ

Голівка підвішується до самохідного візка, що рухається уздовж шва з
заданою швидкістю зварювання. Установки цього типу характеризуються тим,
що вони мають мінімум два електроприводи: один на голівці – для подачі
електрода, інший на візку – для робочого руху уздовж шва. Застосування
таких установок доцільно для зварювання поздовжніх швів великої довжини.
Як приклад можна привести установку для зварювання поясних швів балок
довжиною до 20 м і висотою до 1 ,5 м (рис. 2).

Зварювальний рух забезпечується велосипедним візком. Для розміщення
виробу в зручному просторовому положенні застосовується ланцюговий
кантувач. Встановлення виробу на кантувач здійснюється цеховим краном.
Зварювання виконується з одночасною подачею і збиранням флюсу. З огляду
на велику довжину швів, струмопідведення виконано за допомогою гірлянди
кабелів на рухливих підвісках. Враховуючи невелику точність розташування
виробу на ланцюговому кантувачі, візок і зварювальний апарат мають
можливість виконувати коректувальні переміщення.

Рис.2. Установка для зварювання поясних швів балок.

УСТАНОВКИ ІЗ САМОХІДНИМИ ЗВАРЮВАЛЬНИМИ ГОЛІВКАМИ

Характерною рисою цих установок є те, що вони не мають потреби в
окремому електроприводі для зварювального руху тому, що самохідна
голівка здійснює не тільки подачу дроту, але і робочий рух уздовж шва.
Завдяки цьому, установки цього типу значно простіше у виготовленні, ніж
установки з підвісними голівками. Однак область їхнього застосування
обмежується такими обставинами. Шлях для самохідного візка зазвичай
розташовується над виробом, що зварюється. Тому, у випадку важких
виробів, подаваних краном, цей шлях повинний бути таким, що убирається –
пересувним. Зазвичай він робиться у вигляді котючої балки (рис. 3).

Рис. 3. Установка з котючою балкою і самохідним

зварювальним апаратом:

а – котюча балка; б – самохідний зварювальний апарат; в – складальне
пристосування; г – маховик для переміщення котючої балки; д – рейковий
шлях для котючої балки.

Крім того, порівняно низьке розташування шляху над зварюваним виробом
(приблизно 600 мм) виключає можливість зварювання високих двотаврів і
таврів.

Можливо інше виконання установки з рухомою напрямною зварювального
апарата (рис. 4).

Установки із самохідними голівками рекомендується застосовувати для
зварювання коротких виробів. При довжині виробу понад 8 м пересувний
шлях для самохідної голівки виходить громіздким і незручним в
експлуатації.

Рис. 4. Установка із пересувною напрямною для зварювального апарата

1 – самохідний зварювальний апарат; 2 – консольна напрямна;

3 – маховик для переміщення напрямної; 4 – флюсовий апарат;

5 – пристосування для розташування виробу (стіл або кантувач).

Переносні апарати, установлювані безпосередньо на виріб, що
зварюється.

При необхідності змінювати просторове положення балки в процесі
зварювання, вона може бути розміщена на кантувачі. При такому
розташуванні балки зручно виконувати зварювання швів „в човник”. На рис.
5. представлений приклад такої установки. Як видно з рисунка,
зварювальний трактор повинний мати можливість забезпечувати нахил
електрода на кут не менш 45 градусів.

При такому компонуванні збирання невикористаного флюсу повинно
виконуватися окремим флюсовим апаратом.

В іншому випадку балка може розміщуватись на горизонтальному стелажі, а
зварювання виконується нахиленим електродом (рис. 6). При такому
компонуванні установка для зварювання оснащена спеціальними пересувними
поворотними площадками, установлюваними по кінцях балки, що зварюється.
На цих площадках зварювальний трактор переміщається від виробу до виробу
і повертається навколо вертикальної осі для зміни напряму руху.

Рис. 6. Установка для автоматичного зварювання поясних швів

пролітних балок електромостових кранів.

Установки цього типу досить прості, однак вони мають обмежене
застосування: висота балок повинна бути більше розміру колії трактора;
поверхня листа, по якому переміщається зварювальний трактор, повинна
бути рівною і вільною від накладок і інших виступаючих деталей;
зварювання можливе при катеті шва до 6 мм.

3. Установки для автоматичного зварювання циліндричних судин

Такі установки доцільно розділити на такі три групи.

1 – Установки для зварювання поздовжніх швів

циліндричних судин.

Поздовжні шви обичайок можуть бути односторонніми і двосторонніми. Для
виконання зварного шва необхідно забезпечити оптимальні умови для його
формування і відносне переміщення джерела нагрівання (зварювальної дуги)
і виробу. Крім того, при значних діаметрах, обичайку необхідно повертати
навколо горизонтальної осі для розміщення стиків, що зварюються, у
найбільш сприятливому для зварювання положенні (нижньому).

Поздовжні шви обичайок невеликих розмірів можна зварювати однобічним
швом в установці, що забезпечує притиснення крайок, що зварюються, до
мідної підкладки (рис. 7). Робочий (зварювальний) рух при цьому
забезпечує самохідний зварювальний трактор, що переміщається по
напрямних, укріплених на притискних балках складального пристрою.
Обмежений простір зони зварювання не дозволяє виконувати збирання флюсу
в процесі зварювання, тому після зняття звареної обичайки з пристрою,
флюс зсипається в спеціальний піддон, звідки потім збирається
флюсоаппаратом всмоктувального типу.

Для зварювання тонкостінних обичайок з титанових сплавів застосовується
установка, яка скомпонована з пристрою для складання обичайок 3 і
самохідного зварювального автомата АДСВ-5 для зварювання в захисному
газі (аргоні) 1, розміщеного на стаціонарної напрямній 4 (рис 8).
Завдяки стаціонарному розміщенню пристрою для складання обичайок і
напрямній зварювального автомата, траєкторія руху автомата збігається з
лінією стику. Для більш точної установки електрода на лінію стику
передбачений механізм корекції 2, що забезпечує переміщення електрода як
у вертикальній, так і в горизонтальній площині.

Рис. 7. Установка із мідною підкладкою для зварювання обичайок
однобічним поздовжним швом під флюсом.

Рис. 8. Установка для автоматичного зварювання в аргоні тонкостінних
обичайок з титанових сплавів.

На рис. 9. зображена установка для автоматичного зварювання поздовжніх
швів циліндричних обичайок двостороннім швом. Установка призначена для
зварювання обичайок діаметром 800-3900 мм і довжиною до 2400 мм.
Установка складається з двох роликоопор 1, двох флюсових подушок 2,
підставки 3 із пересувними напрямними 4, зварювального трактора 5 для
зварювання внутрішніх швів, велосипедного візка 6 і зварювального
трактора 7 для зварювання зовнішніх швів.

Обичайку для зварювання встановлюють на одну з роликоопор, після чого
підтискають флюсову подушку до стику обичайки. Для попереднього підйому
флюсової подушки включають повітряні циліндри, а потім підтискають флюс
до стику за рахунок тиску повітря, подаваного в повітряний шланг,
покладений під флюсом. Далі в обичайку вводять напрямні, установлюють
трактор 5 на початку шва і зварюють внутрішній шов обичайки. Після
зварювання внутрішнього шва опускають флюсову подушку, відводять
зварювальний трактор на підставку і пересувають напрямні в другу
обичайку, покладену на іншу роликоопору.

Рис. 9. Установка для двостороннього автоматичного зварювання
поздовжніх швів обичайок.

Обичайку зі звареним зсередини швом повертають на 180 градусів за
допомогою електропривода 8 роликоопори, підводять самохідний
велосипедний візок, опускають балкон 9 і зварюють шов зварювальним
трактором 7, що переміщається по напрямним 10. По закінченні зварювання
зовнішнього шва велосипедний візок переміщають до другої роликоопори.
Зварену обичайку знімають, а на її місце встановлюють наступну.

В установках розглянутого типу застосовуються типові вузли роликових
стендів, велосипедні візки і флюсові подушки.

2 – Установки для зварювання кільцевих швів

циліндричних судин.

Такі установки розділяються по двох основних ознаках: по конструкції
пристрою для кріплення і переміщення зварювального апарата і по
конструкції пристрою для обертання виробів у процесі зварювання
кільцевих швів. У залежності від конструкції пристрою для обертання
виробів у процесі зварювання існують два основні різновиди установок: із
роликовими стендами або обертачами. Найбільше застосування завдяки їхній
універсальності, простоті і зручності обслуговування мають установки,
оснащені роликовими стендами (обертачами).

При зварюванні виробів невеликої довжини використовуються установки з
одностояковими аба двостояковими обертачами. Ці установки широко
застосовуються для зварювання патрубків і обичайок із фланцями.

У залежності від конструкції пристрою для кріплення і переміщення
зварювального апарата є наступні різновиди установок: із поворотною
колоною, із велосипедним, глагольним, або портальним візком. Установки з
поворотною колоною застосовуються в тих випадках, коли мають місце
невеликі відхилення в розташуванні кільцевих швів, що зварюються, по
довжині зварюваних циліндричних виробів. Установки з велосипедними,
глагольними або портальными візками застосовуються для зварювання довгих
циліндричних виробів із декількома кільцевими швами.

Установки із центровими обертачами

Установка для приварки фланців.

Установка (рис. 10) призначена для приварки фланців до круглих днищ або
до обичайок діаметром до 2 м і довжиною до 2 м. Установка компонується з
універсального обертача з планшайбою і поворотної колони з
горизонтальною штангою, на кінці якої укріплена зварювальна голівка.

Механізм обертання планшайби дає можливість змінювати швидкість
зварювання в межах 30 – 120 м/год. для кожного з діаметрів 400 – 2000
мм. Зміна швидкості виконується за допомогою коробки швидкостей і
змінних шестерень приводу. Передбачено також переключення на маршову
швидкість, рівну 3,9 об/хв.

Планшайба маніпулятора може встановлюватися під будь-яким кутом до
горизонту в межах від 0 до 90 градусів, тобто від горизонтального до
вертикального положення. Нахил планшайби здійснюється за допомогою
приводу, що складається з однієї черв’ячної передачі й однієї зубчастої
циліндричної (із сектором). При зварюванні кутових швів «у човник»
оптимальним кутом нахилу планшайби є кут у 45 градусів.

Горизонтальна штанга з голівкою може підніматися або опускатися на
необхідну висоту за допомогою електропривода, встановленого нагорі
колони. Зміна вильоту штанги виконується вручну за допомогою ланцюгової
зірочки з тяговим ланцюгом.

Струмопідведення у цьому випадку здійснено за допомогою вільної петлі
кабелю.

Для підвищення продуктивності компонувальна схема може містити в собі
два пристрої для закріплення й обертання виробу, а можливості поворотної
колони дозволяють забезпечити деяку паралельність процесу: поки на
одному обертачі виконується зварювання, на другому – встановлюється
черговий виріб (рис. 11).

Рис. 10. Установка для приварки фланців до днищ и обичайок діаметром до
2 м.

1 –зварювальна голівка; 2 – планшайба; 3 – висувна консоль; 4 –
поворотна колона; 5 – основа колони;

6 – супорт колони; 7 – коробка швидкостей; 8 – флюсоутримуючий пристрій;
9 – проводи і шланг стиснутого повітря; 10 – тяговий ланцюг для зміни
вильоту консолі.

Рис.11. Установка для зварювання кругових (кільцевих) швів,

яка скомпонована за системою дубльованих робочих місць:

1 – зварювальні обертачи з нахиленою віссю обертання;

2 – зварювальна голівка;

3 – консоль для закріплення зварювальної голівки;

4 – поворотна колона.

Установка для автоматичного зварювання кільцевих швів.

Установка (рис. 12) призначена для зварювання кільцевих швів виробів
діаметром 270 мм. Установка скомпонована з двох центрових двохстоякових
обертачів, що працюють по черзі (по системі дубльованих робочих місць).

Обидва кільцевих шва виробу зварюються одночасно двома голівками,
підвішеними на загальній каретці 1. При переході зварювальника з одного
робочого місця на інше обидві голівки одночасно піднімаються за
допомогою важеля 2 і каретка пересувається на інше робоче місце до
фіксуючого упора. Вироби подаються й убираються з установки накатом,
двома паралельними потоками – по числу робочих місць. Для полегшення
установки виробу в центрові шайби кожен обертач оснащений важільним
пристроєм 3 з піднімальними роликами, за допомогою яких виріб легко
встановлюється на лінію центрів і заправляється в передню бабку
обертача. Після цього подається стиснене повітря в пневмоциліндр задньої
бабки 4, і виріб фіксується в центрових шайбах.

Установка обладнана верхнім бункером флюсоапарата для безперервної
подачі флюсу в зону зварювання й відсмоктування флюсу з нижнього
флюсозбирального ящика, куди просипається нерозплавлений флюс.

Рис. 12. Установка з двохстояковими центровими обертачами

для автоматичного зварювання кільцевих швів.

УСТАНОВКИ ІЗ САМОХІДНИМИ ВІЗКАМИ.

Установка для зварювання судин.

Установка (рис. 13) призначена для автоматичного зварювання поздовжніх і
кільцевих швів циліндричних барабанів діаметром від 800 до 2000 мм і
довжиною до 12 м. Вона складається з трьох основних елементів:

– самохідного візка глагольного типу з підвісною зварювальною голівкою;

– зварювального трактора для зварювання внутрішніх швів барабана;

– приводного роликового стенду для обертання барабана при зварюванні і
при кантуванні.

Самохідний візок зі зварювальною голівкою служить для зварювання
зовнішніх швів барабана. На колоні візка передбачений спеціальний
переставний місток з підлокітником для зварювальника.

?

°

?

E

ae

z | ? Ue i N

X

?

 

°

E

Oe

?

th

V z | ?

gd?(th

gdU)B

`„Xgd?(th

Oe

u

7?

h 1/4 O U a”p#a#P$e$???eaaaee?OOE????

¬

gd&0?

F

gd…VU

‘впаки. Це переключення виконується електромагнітом типу КМТ, керованим
кнопками з робочого місця зварювальника.

Для підвищення коефіцієнта використання автомата в цій установці можна
додати другий роликовий стенд і, відповідно, подовжити рейковий шлях для
самохідного візка. У цьому випадку установка буде працювати по системі
дубльованих робочих місць і, отже, не буде простоювати через кранові
операції.

Зварювання внутрішніх швів трактором ТС-17 можна робити лише при
діаметрах від 1,2 м і вище, тому що при менших діаметрах трактор
неможливо розмістити усередині судини. У цих випадках потрібне виконання
підварочного шва зсередини вручну або автоматом на зниженому режимі.

Можливо компонування установки зварювальним трактором ССг-3, який дає
можливість зварювати внутрішні шви при діаметрах від 800 мм.

При зварюванні внутрішніх кільцевих швів трактор рухається по барабану
зі швидкістю, рівної окружної швидкості барабана, але спрямованої в
зворотну сторону. Завдяки цьому, трактор, фактично, стоїть на місці, а
барабан рухається під ним із заданою швидкістю зварювання. При цьому
необхідно врахувати наступну обставину. Точна синхронізація швидкостей
трактора і роликового стенда можлива лише при дуже складному
електричному зв’язку між ними, що звичайно уникають робити. Тому
приходиться рахуватись з фактом, що трактор і стенд будуть мати під час
зварювання неоднакову швидкість і, отже, трактор буде або відставати,
або забігати вперед. Набагато краще, якщо трактор має тенденцію
відставати, тому що це відставання легко компенсувати періодичними
зупинками роликового стенда, не припиняючи руху трактора і не порушуючи
процесу зварювання. Якщо ж трактор забігає вперед, то його необхідно час
від часу зупиняти, тобто переривати зварювання, що шкідливо відзивається
як на якості шва, так і на продуктивності установки. Отже, при підборі
робочих швидкостей для трактора і роликового стенда варто призначати для
трактора швидкість трохи меншу, ніж для роликового стенда. На тракторі
ТС-17 передбачені додаткові кнопки для керування роликовим стендом.

Рис. 14. Установка для зварювання судин із візком велосипедного типу:

1 – велосипедний візок; 2 – зварювальна голівка; 3 – пульт керування;
4 – зварювальний трактор;

5 – місток для зварювальника; 6 – виріб.

Установка, яка зображена на рис. 14. аналогічна описаної вище, але
замість візка глагольного типу застосований візок велосипедного типу, що
дає відомі переваги з погляду зменшення габаритів установки й економії
виробничих площ. Застосування таких самохідних велосипедних візків може
бути рекомендовано лише в тих цехах, де є досить міцні стіни або колони
(зокрема, залізобетонні), до яких можна кріпити верхній шлях для
велосипедного візка, не побоюючись тремтіння голівки при проході
мостового крана.

Роликовий стенд описуваної установки має два ряди роликів – один
ведучий, а інший – холостий. Ведучі ролики, як і в попередньому
прикладі, насаджені на загальний приводний вал і оснащені гумовими
грузошинами для збільшення сили зчеплення їх з барабаном, що
обертається. Холості ж ролики, на відміну від попередньої установки,
зроблені перекидними, що дає можливість швидко і легко змінити відстань
між рядами роликів з 1000 мм на 600 мм і навпаки. Завдяки цьому, на
даній установці можна зварювати барабани і труби з дуже широким
діапазоном діаметрів: від 300 мм, при відстані між осями роликів 600 мм
і до 2000 мм, при відстані 1000 мм.

Рис. 15. Установка із портальним візком

для зварювання циліндричних виробів

Компонування установки із портальним візком виконано за аналогічною
схемою (рис. 15). В цій установці викрористовується роликовий обертач із
пересувними роликами, відстань між якими може змінюватись за допомогою
ходового гвинта. Таким чином, при зміні відстані між роликами, поздовжня
вісь виробу не змінює свого положення. На установці можна зварювати
кільцеві і поздовжні шви.

При виготовленні судин дуже важливою технологічною операцією є
зварювання корпуса з днищем. Як правило, такі шви є замикаючими і доступ
до місця зварювання з внутрішньої сторони буває утруднений. Для
зварювання такого замикаючого шва застосовується установка, представлена
на рис. 16.

Установка зкомпонована з роликового стенда 1 і візка 13, на рамі якого
закріплений флюсоапарат 11 і колона 12. На колоні з можливістю
вертикального переміщення від приводу 8 змонтована каретка з консоллю 7
і подаючим механізмом 10. На лівому кінці консоли шарнирно закріплений
хобот 4 із мундштуком для подачі зварювального дроту в зону зварювання і
воронкою 3, у яку по шлангу з бункера 5 подається флюс. Поворот хобота з
горизонтального положення у вертикальне й навпаки здійснюється від
приводу 9.

Рис. 16. Установка для зварювання внутрішнього кільцевого шва

замикаючого днища.

З рамою візка 13 з’єднаний слідкуючий механізм, який складається зі
штанги 14, захвату 16, світлового тубуса 2 і гвинтової пари з маховичком
15. Зварювальний дріт подається механізмом у зону зварювання через
гнучкий шланг. Зворотна сторона шва формується дисковою флюсовою
подушкою 6.

До початку роботи установки візок знаходиться в крайньому правому
положенні, флюсова подушка – в нижньому, а хобот – у вертикальному
положенні.

Установка працює наступним чмном. Мостовим краном складений корпус
укладають на роликовий обертач 1 так, щоб стик, що зварюється,
розташувався над флюсовою подушкою. Хобот повертають у горизонтальне
положення. Вмиканням приводу 8 опускають або піднімають консоль так, щоб
хобот розташувався перед центральним отвором у днищі. Після цього візок
переміщають вліво і хобот із бункером вводять усередину корпуса. Далі
вмиканням приводу в зворотному напрямку хобот повертають у вертикальне
положення, по світловій плямі від світлового тубуса регулюють положення
зварювального мундштука і фіксують його положення, стискуючи захватом
рейки. Флюсову подушку піднімають до зіткнення з обичайкою, подають із
бункера флюс і зварюють шов. У процесі зварювання необхідно стежити, щоб
положення світлової плями від тубуса завжди збігалося зі стиком, тому що
світловий тубус через штангу жорстко зв’язаний із консоллю і
зварювальним мундштуком. При відхиленні стику від світлової плями в ту
або іншу сторону необхідно обертанням маховичка перемістити візок
відносно захвата у ту ж сторону.

Після зварювання всі механізми повертають у вихідне положення, а
зваренный корпус мостовим краном знімають із роликового стенда.

3 – Установки для зварювання кільцевих і поздовжніх швів циліндричних
судин

Ці установки аналогічні установкам для зварювання одних тільки кільцевих
швів. Вони відрізняються конструкцією пристрою для кріплення і
переміщення зварювальних апаратів. У установках для зварювання кільцевих
і поздовжніх швів застосовуються велосипедні, глагольні і портальні
візки, оснащені приводом для переміщення їх із робочою швидкістю
автоматичного зварювання.

При зварюванні поздовжніх швів невеликої довжини (2-2,5 м) самохідні
візки можуть не мати зварювальної швидкості. Зварювання поздовжніх швів
при цьому здійснюється зварювальним трактором, що переміщається по
напрямним, укріпленим на балконі візка. У випадку застосування
поворотних колон, їхня конструкція передбачає пересування зварювального
автомата по консоли. На рис. 17. зображена установка для автоматичного
зварювання внутрішніх і зовнішніх кільцевих швів корпусів нафтоапаратури
діаметром 800-4000 мм і для зварювання зовнішніх поздовжніх швів судин
довжиною до 2000 мм. Установка зкомпонована з велосипедного візка з
піднімальним балконом і зварювальним трактором для зовнішніх швів,
роликового обертача (стенда), зварювального трактора для внутрішніх швів
і пересувної пневматичної флюсової подушки. Відмінною рисою даної
установки є можливість зварювання на ній судин із привареними штуцерами,
люками й іншими виступаючими деталями, що обумовлено прийнятою
конструкцією роликового стенда.

Роликовий стенд складається з однієї стаціонарної приводної роликоопоры
і ряду пересувних холостих роликоопор, що переміщаються по двох рейках,
покладених на фундаменті. Число холостих роликоопор приймається в
залежності від довжини судини, що зварюється, та її маси, причому
роликоопори можуть бути встановлені в тих місцях судини, де відсутні
штуцери, люки й інші виступаючі деталі. Для збільшення сили зчеплення із
поверхнею зварюваної судини, ролики оснащені гумовими бандажами.

Зварювання внутрішніх кільцевих швів виконується зварювальним трактором
на пересувній флюсовій подушці.

Ці установки також можуть бути скомпоновані з типового механічного
устаткування.

Рис. 17. Установка із велосипедним візком та пересувними роликоопорами
для автоматичного зварювання судин.

Рис. 18, а. Установка для зварювання зовнішніх швів залізничних
цистерн (вид спереду)

Рис. 18, б. Установка для зварювання зовнішніх швів залізничних цистерн
(вид збоку і зверху).

Установка для зварювання зовнішніх швів залізничних цистерн.

Установка (рис. 18, а і б) призначена для зварювання всіх зовнішніх швів
цистерни, тобто поздовжніх швів циліндричної частини і двох кругових
швів, що з’єднують днище з циліндричною частиною.

Установка складається із самохідного велосипедного візка зі зварювальним
автоматом і піднімальним роликовим стендом. Всі шви зварюються із
зовнішньої сторони, тому в роликовому стенді відсутня флюсоподушка, а
привод для обертання роликів має не тільки маршову (настановну)
швидкість, але і робочу швидкість для зварювання кільцевих швів. В
електроприводі візка також передбачено переключення з робочого ходу на
маршовий і навпаки. Компонувальна схема і робота установки ясні з
рисунка і додаткових пояснень не потребують.

Установка для зварювання судин.

Установка (рис. 19) призначена для автоматичного зварювання внутрішніх і
зовнішніх поздовжніх і кільцевих швів барабанів завтовшки 10 – 20 мм,
діаметром від 1000 до 3500 мм і довжиною до 20000 мм за допомогою
зварювальних тракторів типу ТС-17. Барабани складаються з окремих
обичайок довжиною 1500 – 2000 мм, на спеціалізованому робочому місці
(поза установкою), після чого в складеному на прихватках вигляді
подаються на установку цеховим краном.

. Після зварювання внутрішніх швів зварюються усі шви зовні без усяких
ущільнюючих пристроїв.

Установка обладнана роликовим стендом і велосипедним візком, на якому
змонтована піднімальна площадка для зварювальника і трактора. Довжина
площадки (уздовж осі стенда) розрахована на зварювання трактором
поздовжнього шва однієї обичайки при нерухомому велосипедному візку.
Останній має електропривод тільки для маршового пересування від однієї
обичайки до іншої, або для розташування в тупику під час укладання і
знімання виробу краном. Площадка встановлюється на необхідну висоту за
допомогою піднімального механізму з електроприводом. У підлозі площадки,
уздовж осі стенда, виконано наскрізний проріз для зварювального
трактора, що рухається безпосередньо по виробу.

Характерною рисою даної установки є те, що велосипедний візок не має
робочої зварювальної швидкості і під час зварювання стоїть нерухомо, а
трактор рухається по виробу. При досить громіздких розмірах
велосипедного візка, неминучих при великому діаметрі виробу, дуже важко
забезпечити плавний рух візка та відсутність тремтіння підвішеної до неї
голівки під час зварювання поздовжніх швів. Трактори позбавлені цих
недоліків, і в цьому їхня перевага перед громіздкими самохідними
візками.

Рис. 19. Установка для автоматичного зварювання поздовжніх і кільцевих
швів

судин зварювальним трактором.

Друга їхня перевага полягає в тому, що при зварюванні барабанів
неправильної форми (овальних, конічних, сигароподібних і т. ін.),
зварювальний трактор при зварюванні спирається безпосередньо на барабан
і, отже, копіює всі його рухи. Особливо вдало це питання вирішується в
тому випадку, коли шви мають оброблення, по яких трактор рухається, як
по напрямній рейці, точно копіюючи усі відхилення шва.

Недоліком застосування трактора є відсутність ємного флюсоапарата на
ньому і необхідність переміщення його вручну від шва до шва.

При зварюванні зовнішніх кільцевих швів барабана ведучі бігунки трактора
відключаються від приводу і шасі його приєднується до площадки
горизонтальною шарнірною тягою. Ця тяга утримує трактор на місці, не
обмежуючи, однак, його рухів під час обертання барабана.

ВЕРСТАТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ

Установки для автоматичного зварювання, у яких технологічне
устаткування, що виконує різні операції, розташовується на загальній
станині, називаються верстатами для автоматичного зварювання. У
складально-зварювальних верстатах механізовані й автоматизовані як
основні (складання і зварювання), так і допоміжні (завантаження й
встановлення виробу, підведення і відвід електрода, зняття звареного
виробу й ін.) операції. Верстати-автомати можна вбудовувати в
автоматичні лінії

Універсальний верстат УД 123 для дугового зварювання

у вуглекислому газі

Верстат призначений для дугового зварювання у вуглекислому газі
кільцевих або поздовжніх швів циліндричних виробів з горизонтальною
віссю обертання однією або двома зварювальними голівками. При
використанні додаткових пристосувань, якими може бути укомплектований
верстат, мається можливість зварювання кільцевих швів циліндричних
виробів з вертикальною віссю обертання і виробів не круглої форми з
поздовжніми швами (типу корпусних виробів).

Верстат (рис. 20) складається з власне верстата, шафи керування, двох
зварювальних випрямлячів ВДУ-504 і комплекту зварювальних проводів і
кабелів керування, що зв’язують між собою верстат, шафу керування і
зварювальні випрямлячі. Усі механізми і пристрої за винятком шафи
керування і зварювальних випрямлячів змонтовані на загальній станині.
Шафа керування і зварювальні випрямлячі встановлюються в зручному для
обслуговування місці.

Виріб з горизонтальною віссю обертання закріплюється в патроні,
встановленому на обертачі, і при необхідності, підтискається задньою
бабкою. При зварюванні нежорстких виробів на напрямних може
встановлюватися люнет. При зварюванні виробів з вертикальною віссю
обертання на напрямних встановлюється додатковий обертач, вхідний вал
якого закріплюється в патроні горизонтального обертача. Виріб, що
підлягає зварюванню, закріплюється на оправці, встановленій на
додатковому обертачі. Вироби не круглої форми з поздовжніми швами
встановлюються на столі, що прикріплюється до станини. Режим зварювання
встановлюється за допомогою коробки швидкостей, через яке передається
обертання від двигуна до виробу, що зварюється, (при зварюванні
кільцевих швів) і здійснюється поздовжнє переміщення зварювальних
голівок (при зварюванні поздовжніх швів).

Зварювальні голівки мають індивідуальний привід маршового переміщення
для настановного переміщення голівок до місця зварювання.

Рис. 20. Універсальний верстат УД 123 для дугового зварювання

у вуглекислому газі

1 – обертач; 2 – пульт керування; 3 – зварювальна голівка; 4 – шафа
керування; 5 – кабелі керування; 6 – зварювальні кабелі; 7 –
зварювальний випрямляч.

Верстат СТС-2М для складання й автоматичного зварювання таврових балок.

Верстат призначений для механізованого складання й автоматичного
зварювання під флюсом прямих і криволінійних балок таврового перетину зі
стінками постійної і перемінної висоти. Верстат використовується для
виготовлення деталей корпуса судна – стрингерів, карлінгсів, рамних
шпангоутів, бімсів і т. ін. Взаємне центрування заготівель, подача їх і
зварювання робляться автоматично.

Складання і зварювання таврів здійснюються в такий спосіб (рис. 21).

Полицю балки укладають на приводний ролик 8 верстата і ролик 10 задньої
рухливої опори. За допомогою бічних роликів 3 полиця центрується і
притискається до приводного ролика 8 натискним роликом 7, потім на неї
встановлюють стінку тавра, яка також центрується роликами 9 і
притискається до полиці закріпленим на штоку пневмоциліндра 6 верхнім
роликом 5. Вмиканням електродвигуна 2 через клиноремінну передачу,
варіатор швидкостей, черв’ячний редуктор і пари циліндричних шестерень
приводиться в обертання приводний ролик, і складений тавр отримує
поступальний рух. До крайці тавра, що стикується підводять зварювальну
голівку 4. Потім вмикається подача електродного дроту, флюсу і
починається зварювання. Після зварювання половини довжини швів передній
кінець тавра обпирається на ролики передньої опори 1.

Висота роликів передньої і задньої опор у процесі руху криволінійного
тавра регулюється ковзним контактом 11, що забезпечує нормальне
розташування заготівель у зоні зварювання. Під дією пружини 13 шток 12
піднімається доти, поки ролик 14 не упреться в полицю тавра. На другому
кінці штока закріплений ковзний контакт 11.

Якщо ковзний контакт не замикається з нерухомими контактами 15 або 16,
задня опора залишається вимкненою, що відповідає нормальному положенню
тавра в зоні зварювання. При переміщенні тавра в процесі зварювання
передній кінець його може піднятися або опуститися. У цьому випадку
шток, під дією пружини або ваги тавра, відповідно підніметься або
опуститься, замикаючи ковзним контактом верхній контакт 15 або нижній
16.

При замиканні ковзного контакту з контактом 16 вмикається електродвигун
задньої опори, що обумовлює опускання ролика 10. При цьому передній
кінець тавра піднімається, шток, під дією пружини, переміщається доверху
до розмикання ковзного контакту. При замиканні ковзного контакту з
контактом 15 напрямок обертання електродвигуна задньої опори змінюється,
що змушує опорний ролик підніматися. При цьому передній кінець тавра
опускається, шток переміщається вниз до розмикання ковзного контакту.
Коли середня частина тавра наблизиться до приводного ролика, вимкнеться
керування слідкуючим контактом задньої опори і увімкнеться керування
передньою опорою 1.

а)

б)

Рис. 21. Верстат СТС-2М для складання та зварювання

Т-подібних балок:

а-кинематична схема верстата;

б-схема роботи слідкуючого контакту.

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019