.

Державний метрологічний контроль і нагляд (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3790
Скачать документ

Реферат на тему:

Державний метрологічний контроль і нагляд

Мета, об’єкти та види державного контролю і нагляду.

Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються Державною
метрологічною службою з метою перевірки додержання вимог Закону

України “Про метрологію і метрологічну діяльність”та інших
нормативно-правових актів України і нормативних документів із
метрології.Об’єктами державного метрологічного контролю і нагляду є:

• засоби вимірювальної техніки(ЗВТ);

• методики виконання вимірювань;

• кількість фасованого товару в упаковках;

Державний метрологічний нагляд стосовно цих об’єктів поширюється на
вимірювання, результати яких використовуються під час:

• робіт по забезпеченню охорони здоров’я;

• забезпеченню захисту життя та здоров’я громадян;

• контролю якості і безпеки продуктів харчування;

• контролю стану навколишнього природнього середовища;

• контролю безпеки умов праці;

• геодезичних і гідрометеорологічних робіт;

• торговельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем
(споживачем) і продавцем (постачальником, виробником.виконавцем), у тому
числі у сферах побутових і комунальних послуг, послуг елсктро- та
поштового зв’язку;

• податкових, банківських і митних операцій;

• обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової
енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього
обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та громадянами —
суб’єктами підприємницької діяльності;

• робіт, що виконуються за дорученням органів прокуратури та
правосуддя;

• обов’язкової сертифікації продукції;

• реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

До державного метрологічного контролю належать:

• державна метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки;

• метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки;

• акредитація на право проведення державних випробувань, метрологічної
перевірки і калібрування засобів вимірювальної техніки,

проведення вимірювань та атестації методик виконання вимірювань.

До державного метрологічного нагляду належать:

• державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань;

• державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого товару в
упа-ковках.

Державний метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірювань.

У центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого
самоврядування та в органах управління об’єднань підприємств проводиться
перевірка додержання вимог Закону України “Про метрологію і метрологічну
діяльність”, інших нормативно-правових актів України і нормативних
документів із метрології.

На підприємствах, в організаціях і у громадян — суб єкгів
підприємницької діяльності крім того проводиться перевірка:

• стану і застосування засобів вимірювальної техніки;

• застосування атестованих методик виконання вимірювань і правильності
виконання вимірювань;

• додержання умов проведення державних випробувань, метрологічної
пере-вірки, калібрування, ввезення, випуску з виробництва, ремонту та у
продаж і видачі напрокат засобів вимірювальної техніки, проведення
вимірювань та атестації мето-дик виконання вимірювань.

Державний метрологічний нагляд за кількістю фасованого

товару в упаковках.

Державному метрологічному нагляду за кількістю фасованого товару в
упаковках підлягають готові упаковки будь-якого виду під час фасування і
продажу товару у разі, коли вміст цих упаковок не може бути змінений без
їх розкривання чи деформування, а кількість товару подана через масу,
об’єм чи іншу фізичну величину.

На упаковці мають бути зазначені номінальна кількість товару в одиницям
ма-си, об’єму або іншої фізичної величини, а також гранично допустимі
відхилення від номінальної кількості або зроблено посилання на
нормативний документ, за яким їх встановлено.

Акредитація на право проведення державних випробувань,

метрологічної перевірки і калібрування засобів вимірювальної техніки,
вимірювань, атестації методик виконання вимірювань.

Акредитація на право проведення державних випробувань, метрологічної
перевірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, вимірювань,
атестації мето-дик виконання вимірювань здійснюється Держстандартом
України, його метрологіч-ними центрами і територіальними органами.

Держстандартом України здійснюється акредитація:

• метрологічних центрів Держстандарту України — на право проведення
державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки;

• територіальних органів Держстандарту України — на право проведення
державних приймальних і контрольних випробувань та метрологічної
перевірки засобів вимірю-вальної техніки;

• метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств
і органі-зацій — на право проведення державних приймальних випробувань
та метрологічної перевірки засобів вимірювальної техніки;

• калібрувальних лабораторій метрологічних служб або інших
організаційних струк-тур підприємств і організацій ( далі —
калібрувальні лабораторії) — на право прове-деня калібрування засобів
вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій і для громадян
— суб’єктів підприємницької діяльності;

• перевірювальних (калібрувальних) лабораторій іноземних виробників —
на право проведення метрологічної перевірки (калібрування) засобів
вимірювальної техніки, що постачаються в Україну.

Територіальними органами Держстандарту України здійснюється акредитація
вимірювальних лабораторій підприємств і організацій, що не належать до
сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також
вимірювальних лаборато-рій підприємств, організацій, що належать до
сфери управління центральних органів виконавчої влади (якщо не
передбачено законодавством) на право проведення вимі-рювань у сфері
поширення державного метрологічного нагляду.

Метрологічні центри Держстандарту України та уповноважені
Держстандар-том України його територіальні органи здійснюють акредитацію
метрологічних служб центральних органів виконавчиї влади, Підприємств і
організацій на право проведення атестації методик виконання вимірювань,
що використовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

У разі позитивного рішення про акредитацію видається у встановленому
по-рядку атестат акредитації. Спори з питань акредитації розглядаються
Держстандар-том України, судом або арбітражним судом.

Права і обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду

Державний метрологічний нагляд здійснюють службові особи Держстандарту
України та його територіальних органів — державні інспектори з
метрологічного на-гляду (далі — державні інспектори).

Державні інспектори повинні бути атестовані в порядку, встановленому
Держстандартом України.

Державні інспектори виконуючи свої обов язки, мають право:

• безперешкодно, з пред’явленням службового посвідчення, відвідувати
цент-ральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,
підприємства, ор-ганізації і громадян — суб’єктів підприємницької
діяльності з додержанням встанов-лених у них порядку і режиму роботи;

• перевіряти діяльність центральних органів виконавчої влади, органів
місце-вого самоврядування, підприємств, організацій і громадян —
суб’єктів підприємниць-кої діяльності щодо додержаня вимог Закону
України “Про метрологію і метрологіч-ну діяльність”, інших
нормативно-правових актів України і нормативних документів із
метрології, а також використовувати при цьому їх технічні засоби та
залучати до перевірок їх працівників;

• одержувати необхідні відомості та матеріали з метрології;

• направляти на інспекційну перевірку засоби вимірювальної техніки;

• перевіряти правильність віднесення ЗВТ до таких, що підлягають
перевірці;

• перевіряти кількість фасованого товару в упаковках під час його
фасування і продажу;

• користуватися проїзними квитками для проїзду в міському пасажирському
транспорті (крім таксі), які можуть закуповуватися за рахунок
асигнувань,передбачених у кошторисі на утримання організації, в штаті
якої ці інспектори перебувають.

У разі виявлення порушень, метрологічних норм і правил державні
інспектори в установленому законом порядку мають право:

• забороняти застосування, випуск з виробництва, ремонту та у продаж і
вида-чу напрокат засобів вимірювальної техніки;

• анульовувати результати метрологічної перевірки ЗВТ;

• давати приписи і встановлювати терміни усунення порушень метрологічних
норм і правил;

• забороняти реалізацію партій фасованого товару;

• забороняти виконання робіт, пов’язаних з вимірюваннями, якщо ці
вимірю-вання не забезпечують достовірних результатів;

• складати протокол про адміністративні порушення в галузі метрології;

• вносити пропозиції щодо анулювання документів з акредитації на право
проведення державних випробувань, повірки і калібрування засобів
вимірювальної техніки, проведення вимірювань та атестації методик
виконання вимірювань.

Справи про адміністративні правопорушення в галузі метрології
розглядають-ся Держстандартом України та його територіальними органами
за місцем їх розташу-вання.

Державні інспектори зобов’язані проводити державний метрологічний нагляд
з додержанням вимог Закону України “Про метрологію і метрологічну
діяльність”, інших нормативно-правових актів України і нормативних
документів із метрології.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019