.

Визначення збитку та страхового відшкодування при загибелі (пошкодженні) майна, яке належить громадянам. Виплата страхуового відшкодування (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3870
Скачать документ

Реферат на тему:

“Визначення збитку та страхового відшкодування при загибелі
(пошкодженні) майна, яке належить громадянам. Виплата страхуового
відшкодування”

ПЛАН

Вступ

1. Поняття про страхування майна, яке належить громадянам

2. Розрахунок страхового відшкодування та визначення збитку

Список використаної літератури

Вступ

Знищення або пошкодження будь-якої будівлі завдає її власникові
величезних збитків. Тому кожний власник будівлі чи будівель повинен
заздалегідь подбати про те, щоб у разі виникнення таких збитків мати
змогу покрити їх. У пригоді тут можуть стати грошові заощадження та
страхування. При цьому страхування має переваги, які полягають у тому,
що зобов’язання за договором страхування починають виконуватися з
моменту його укладення. А для нагромадження значних заощаджень потрібний
тривалий час. Тому страхування будівель відіграє велику роль у захисті
економічних інтересів громадян, які можуть зазнати матеріальних збитків
унаслідок непередбачуваних подій.

У сучасних умовах фізичні особи, власники будівель або повнолітні члени
їхніх родин, а також фізичні особи, які тимчасово користуються або
розпоряджаються будівлями на законних підставах, можуть бути
страхувальниками й укладати договори добровільного страхування.

1. Поняття про страхування майна, яке належить громадянам

До переліку об’єктів, що підлягають страховому захисту, належать різні
споруди: житлові, садові й дачні будинки, господарські (сараї, погреби,
гаражі) та зовнішні (тротуари, тераси, огорожі, ворота) будівлі, зведені
на постійному місці, у тому числі й ті, під заставу яких страхувальник
одержав кредит в установі банку. Одночасно з будівлями приймається на
страхування додаткове обладнання до них (газопровід, водяні, газові
лічильники, ґрати на вікнах тощо).

Договором можна передбачити страхування цивільної відповідальності
страхувальника та членів його родини за шкоду, яка може бути заподіяна
при користуванні (розпоряджанні) будівлями. При цьому страхувальник має
право вільно вибирати об’єкт страхування, а саме, він може застрахувати:

• усі будівлі, які розташовані на його земельній ділянці;

• окремі будівлі (лише житловий будинок або гараж);

• окремі конструктивні елементи (тільки вікна, двері або дах);

• будівлі, зведення яких не закінчено.

Винятком з переліку об’єктів страхування є будівлі, що підлягають
знесенню, дуже старі, аварійні, а також ті, що містяться в зоні, якій
загрожують обвали, зсуви, повені або інші стихійні лиха, якщо про це
оголошено в установленому порядку. У рамках страхування будівель не
підлягає страхуванню рухоме майно, що там перебуває (предмети домашньої
обстановки, побуту та особистого споживання, будівельні матеріали).

Відповідальність страховика зі страхування будівель полягає у
відшкодуванні збитків, що виникли внаслідок стихійного лиха (буря,
ураган, блискавка, злива, град, обвал, зсув, сель, вихід підгрунтових
вод, осідання ґрунту, повінь, землетрус); пожежі, вибуху, аварії
опалювальної системи, водопровідної або каналізаційної мережі,
проникнення води із сусіднього приміщення, викиду газу; неправомірних
дій третіх осіб.

Страхування будівель не передбачає відшкодування збитків, що виникли
через гниття, знос, ураження домовим грибком; ремонтні роботи,
конструктивні недоліки будівель, які були відомі страхувальникові до
настання страхового випадку; навмисні дії страхувальника; ведення
воєнних дій, виникнення громадських заворушень, конфіскацію майна,
екологічні катастрофи.

Договір страхування укладається на підставі усної або письмової заяви
страхувальника терміном на 1 рік або на кілька місяців. При укладанні
договору страхування будівель насамперед важливо визначити їх вартість,
тобто дати відповідну страхову оцінку. На підставі страхової оцінки
визначають розмір страхової суми, страхового платежу, а в разі знищення
або пошкодження будівель — розмір збитку та страхового відшкодування.
Крім того, правильність визначення страхової оцінки впливає на загальні
фінансові результати страховика.

Для визначення вартості будівель страховики користуються послугами
експертів або відповідними оцінними документами бюро технічної
інвентаризації, органів комунального господарства, що їх має кожний
власник будівель. Оцінні документи складають на підставі
інвентаризаційних документів (поверхових планів, опису будівель і т.
ін.). При оцінюванні будівель використовуються оцінні норми, під якими
розуміють вартість у грошових одиницях певної одиниці вимірювання (метра
квадратного, метра кубічного, метра погонної довжини) нової будівлі. В
оціночних документах зазначається первісна та дійсна вартість будівель.
Первісна вартість — це вартість нової будівлі, обчислена згідно з
існуючими в даному регіоні оцінними нормами. Дійсна вартість
обчислюється відніманням від первісної вартості суми зносу.

Страхові платежі визначають за розміром страхової суми, терміном
страхування та ступенем ризику з одночасним використанням граничних
розмірів тарифних ставок: на будівлі в сільській місцевості — від 0,2 до
0,45 % страхової суми; на будівлі в міській місцевості — від 0,18 до
0,4% страхової суми, які затверджено постановою Кабінету Міністрів від
17 вересня 1996 р. №1122.

Якщо страховий платіж становить значну суму, страхувальникові може бути
надане право сплатити її як одноразово, так і частинами: у два або три
строки. Сплата можлива готівкою — представникові страховика або
безготівково — через бухгалтерію підприємства, де працює страхувальник.
При сплаті платежу готівкою страхувальник одночасно одержує страхове
свідоцтво певної форми. Для того щоб сплатити платіж безготівково,
страхувальник подає доручення до бухгалтерії підприємства, яка має
утримати платіж із його заробітної плати та перерахувати на рахунок
страховика в установі банку. Страхове свідоцтво видається
страхувальникові в обумовлений договором термін після надходження
платежу на рахунок страхової компанії. У разі неперерахування страхового
платежу за страхувальника, який подав доручення, договір страхування
вважається таким, що не відбувся.

Щоб заохотити страхувальників до подальшої співпраці, страховики
передбачають різні пільги:

· По-перше, постійним страхувальникам може бути наданий пільговий
(наприклад, місячний) строк для укладення нового договору. Такий
договір, незалежно від дня сплати страхових платежів, вважається
поновленим і набирає чинності з дня закінчення дії попереднього
договору. Якщо в такий пільговий строк станеться страховий випадок, а
договір страхування не поновлено, страхове відшкодування виплачується
згідно з умовами, установленими попереднім договором.

· По-друге, постійним страхувальникам, які за час страхування не
отримували страхового відшкодування, у разі поновлення договорів можуть
надаватися знижки в певному розмірі від страхового платежу. При цьому
постійними страхувальниками визнаються такі фізичні особи, які протягом
кількох років безперервно укладали договори страхування будівель
Визначити суму збитку та страхового відшкодування — найскладніша та
найвідповідальніша робота страховика, що передбачає такі послідовні
етапи:

• установлення факту загибелі або пошкодження будівель;

• визначення причини завданого збитку та вирішення питання про наявність
страхового або нестрахового випадку;

• визначення ступеня знищення або пошкодження будівель при оцінюванні
ступеня знищення або пошкодження будівлі

Розрізняють тотальний та частковий збиток.

Тотальний збиток, або знищення будівлі, констатується тоді, коли
вартість відновлюваних робіт з урахуванням вартості залишків та витрат,
понесених страхувальником з метою запобігання збиткам або їх зменшення,
перевищує дійсну вартість будівлі. Залишки від знищених будівель та
окремих конструктивних елементів беруться до уваги лише в тому разі,
коли вони придатні для подальшого використання за призначенням, і
враховуються за кількістю будівельного матеріалу (цегли, каменю,
пиломатеріалів, шиферу і т. ін.), що його можна одержати при розбиранні
зруйнованої будівлі або окремої її частини.

Операції зі страхування будівель характерні для всіх розвинених країн.
Так, страхування охоплює майже всі види нерухомого майна. Але кожна
країна має свої особливості щодо організації проведення цього виду
страхування.

У Швейцарії будівлі забезпечуються страховим захистом у разі настання
пожежі, блискавки, вибуху, стихійного лиха, падіння літальних апаратів;
пошкодження внаслідок ламання; затоплення (усі види аварій). При
страхуванні житлових будівель від стихійних лих застосовується франшиза:
у розмірі 10 % від страхового відшкодування або в абсолютній сумі,
мінімальний розмір 200 франків, а максимальний — 2000 франків. Страхові
премії сплачуються за тарифними ставками, розмір яких залежить від
ступеня ризику, наприклад, враховуються тип будівель, їх конструктивні
особливості (плоскі дахи, обігрів через підлогу або стелю, наявність
іншого обігрівального обладнання).

Страхування домашнього майна, що належить громадянам, здійснюється
тільки у добровільному порядку.

Договори укладаються з громадянами України та іноземними громадянами
(які постійно мешкають в нашій країні) і діють тільки на території нашої
держави.

Об’єктами страхування є майнові інтереси, пов’язані із володінням,
користуванням і використанням предметів домашньої обстановки, побуту,
які використовуються у власному господарстві, належать страхувальнику та
членам його родини і призначені для задоволення побутових і культурних
потреб цієї родини (домашнє майно).

Не беруться на страхування предмети, вартість встановлення яких надто
ускладнена та факт загибелі яких (від пожежі, крадіжки чи іншої причини)
важко встановити. Наприклад, документи, гроші, цінні папери, рукописи,
слайди та фотознімки, предмети релігійного культу, креслення та ін.

Домашнє майно може бути застраховано за загальним або спеціальним
договором.

У першому випадку застрахованими вважаються всі предмети домашнього
майна, що є власністю страхувальника. У другому на страхування беруться:

· вироби з дорогоцінних металів, коштовних, напівкоштовних ікольорових
каменів;

· колекції, картини, унікальні та антикварні предмети, якщо є документ
компетентної організації про оцінку їхньої вартості

· телеапаратура, відеоапаратура, комп’ютер, фото- та кіноапаратура,
музичні інструменти, електронна апаратура і т. п.

Спеціальний договір може бути укладений як на страхування всіх
предметів, які відносяться до тієї чи іншої групи, так і на окремі
предмети.

Домашнє майно вважаєтся застрахованим на випадок його знищення або
пошкодження внаслідок:

· стихійного лиха;

·пожежі;

·вибуху;

·наїзду транспортних засобів;

·падіння дерев і літаючих апаратів;

·раптового зруйнування основних конструкцій споруд, в яких знаходиться
майно;

·аварій систем опалювання, водопостачання та каналізації;

·проникнення води із сусідніх приміщень;

·навмисних неправомірних дій третіх осіб та ін.

Усі зазначені події є страховки випадками.

Іноді такий розповсюджений страховий випадок, як пожежа, не є випадковою
подією тому при встановленні факту шахрайства з боку страхувальника,
останній не одержує ніякого страхового відшкодування.

2. Розрахунок страхового відшкодування та визначення збитку

Щоб вірно обчислити страхову суму, величину платежів та страхового
відшкодування, необхідно правильно оцінити застраховане майно в домашній
власності.

Страхова оцінка будівель відображає їх вартість з врахуванням зносу. З
часом вона змінюється під впливом дії на споруду природнокліматичних
чинників, зменшенням або збільшенням цін на будівельні матеріали,
роботи, тощо. Тому страхові органи періодично, як правило, не рідше
одного разу в п’ятиріччя, проводять переоцінку належних громадянам
будівель. Вона стосується житлових та господарських будівель будь-якого
функціонального призначення, що перебувають на постійному місці, мають
стіни та дах. Оцінюються й будівлі на земельних ділянках, відведених під
колективні сади та городи.

При страховій оцінці будівель використовуються оціночні норми, під якими
мається на увазі вартість в грошових одиницях певної одиниці виміру (їм,
їм , 1 nor. м.) нової будівлі. Застосовуються ціни й тарифи, що
встановлені для типових будівель.

Після проведення оцінки спеціалістами страхових органів в присутності
власника майна складається страховий оціночний листок. В ньому
зазначаються:

– прізвище власника (страхувальника) будівлі;

– її місцезнаходження (адреса);

– господарське призначення об’єкта;

– його тип;

– рік побудови чи капітального ремонту;

– матеріали фундаменту, стін та даху;

– розміри (висота, ширина, довжина);

– будівля або площа її основи;

– оцінка нової будівлі;

– відхилення від типової будівлі у відсотках, якщо вона не побудована за
індивідуальним проектом;

– величина оцінки будівлі з врахуванням відхилень в

новому стані;

– процент її зносу;

– величина оцінки будівлі з врахуванням зносу;

– страхова сума будівлі, тобто 40% суми оцінки будівлі з врахуванням
зносу.

В оціночних документах показується первісна га дійсна вартість будівель.
За первісну вартість приймається вартість нової будівлі, яка розрахована
на основі існуючих в даному регіоні оціночних норм. Дійсна вартість
будівлі обчислюється шляхом вирахування з первісної величини зносу.
Звичайно, при цьому особлива складність полягає у врахуванні інфляційних
процесів, впливу їх на сучасні грошові оцінки майна. З цією метою до
уваги слід приймати індексації вартості основним фондів, ринкові ціни,
що вже склалися, на житлові та інші будинки.

При заключенні договору страхування тварин в особистій власності розмір
страхової суми визначається за бажанням страхувальника, але не вище
максимальних страхових сум, встановлених з врахуванням місцевих умов
органами державного страхування.

По добровільному страхуванню сільськогосподарських тварин максимальні
розміри страхових сум обчислюються в межах різниці між їх вартістю по
державних закупівельних цінах і страховою сумою (нормою забезпечення на
одну голову) по обов’язковому страхуванню для кожної вікової групи
тварин. Наприклад, при середній Страховій сумі (нормі забезпечення) по
обов’язковому страхуванню великої рогатої худоби 300 тисяч грошових
одиниць (40% вартості) максимальна страхова сума для добровільного
страхування складе 450 тисяч грошових одиниць (300000 х 1,5).

Для розрахунків страхових платежів встановлюються середні тарифні ставки
по обов’язковому та добровільному страхуванню будівель і споруд, які
диференційовані для сільської та міської місцевостей. По обов’язковому
та добровільному страхуванню тварин диференційовані ставки страхових
платежів застосовуються до їх видів з врахуванням природнокліматичних та
економічних особливостей районів та рівня виплати страхового
відшкодування.

Розмір страхової суми за договором страхування майна визначається
страхувальником із врахуванням вартості майна і не може її перевищувати
(з урахуванням зносу).

Тарифні ставки страхових платежів залежать від того, за яким договором
(загальним чи спеціальним) застраховано домашнє майно. При дії договору
протягом 2-3 роки, може надаватися знижка.

Страхові платежі визначають за розміром страхової суми, терміну
страхування та ступенем ризику з одночасним використанням граничних
розмірів тарифних ставок.

Серед різновидів страхування майна громадян потроху збільшується попит
на страхування квартир. Договори укладаються з фізичними особами, яким
на території України належить квартира на правах приватної, спільної
власності. До складу квартири входять: житлові кімнати, передпокій,
коридори, кухня, ванна та туалетна кімната, внутрішньоквартирні сходи,
балкони, лоджії, вбудовані шафи й антресолі.

Конкретний розмір страхового внеску залежить, по-перше, від страхових
тарифів, а по-друге, від вартості майна, котре хоче застрахувати клієнт.
При страхуванні житла розмір тарифу визначається багатьма факторами:
роком будівництва будинку, матеріалами стін і перекриття, величиною
зносу будинку, станом інженерних комунікацій, наявністю систем безпеки і
т.п., при цьому наявність одних факторів обумовлює збільшення, а інших –
зменшення тарифу. Тарифи залежать і від конструктивних особливостей
житла. Наприклад, наявність у квартирі надійних металевих дверей
зменшить тариф при страхуванні від протиправних дій третіх осіб, але
ніяк не вплине на тариф з ризику “від затоплення водою”.

Чим більше ризиків буде включено до договору страхування, тим вищою буде
вартість послуг страхових компаній. Страхування квартири з оздобленням
згідно зі стандартним пакетом ризиків (від пожежі, заливання та
протиправних дій третіх осіб) обійдеться в середньому в 0,8-1,7% від її
реальної вартості. Ось чому раніше, ніж купити страховий поліс,
доцільно, по-перше, вирішити, який саме страховий захист необхідний
квартирі, а по-друге, оцінити свої фінансові можливості.

Так, НАСК “ОРАНТА” пропонує страхування квартир (стін; перегородок;
підлоги; стелі; дверей; віконних рам, скла та вітражів; електропроводки;
радіо- та телефонної проводки; газових та водяних лічильників; газових й
електричних плит, газових балонів; опалювальних установок та ін.

Страхова сума за договором встановлюється за бажанням страхувальника,
але не повинна перевищувати вартості квартири за ринковими цінами даного
регіону. Страховий платіж обчислюється за тарифною ставкою 0,5%
страхової суми, а страхувальнику надається право укласти договір з
франшизою.

При страхуванні квартири від пожежі корисно передбачити можливість
відшкодування збитків, які спричинені не тільки самим вогнем, а й
викликаних застосуванням засобів пожежегасіння, оскільки при гасінні
“середньої” пожежі в звичайній міській квартирі, як правило, водою
пошкоджуються ще 3—4 сусідніх помешкання.

Страхування домашнього майна може здійснюватися, і за принципом першого
ризику. Це означає, що страхове відшкодування виплачується за знищення
(викрадення або пошкодження) майна в розмірі суми збитку, але не вищої
за страхову суму. Тобто, якщо майно має вартість 10 000 грн., але було
застраховане тільки на суму у 5 000 грн., то при знищенні цього майна,
наприклад пожежею, на 7 000 грн., страхувальник одержить тільки 5 000
грн., а не за все майно, що згоріло. Це говорить про те, що чим ближче
страхова сума за договором страхування до справжньої вартості домашнього
майна, тим більше гарантій щодо повного відшкодування збитку. Тому
власникові майна доцільно страхувати його не в частковій, а в повній
вартості.

А от коли страхування буде проведено за пропорційною системою
відповідальності, як надавалось вище, то з даних цього прикладу,
страховик відшкодовує тільки свою частку відповідальності в такому
збитку. Тобто тільки половину (2 500 грн.). Тому що його частка
відповідальності по всьому майну дорівнює 50% [5 000 : 10 000 *100%].
Про це теж треба пам’ятати при укладенні договору страхування. Правда
різниця буде складатись в умовах страхування і в розмірах тарифів. При
системі першого ризику — значення тарифу на страхування більше.

Розглянемо особливості страхування транспортних засобів, що належать
громадянам, оскільки одним з найвідповідальніших кроків після купівлі
автомобіля є його страхування. Застрахувати транспортний засіб можна як
від викрадення (найчастіше викрадають автомобілі “Жигулі”, Мегсеdеs та
ВМW), так і від аварії. На страхування беруться всі види автомобілів,
мотоцикли, моторолери, коляски, мопеди, човни (крім надувних), катери,
яхти.

Страхові організації пропонують страхування з повним відшкодуванням
збитків, що викликані будь-якою причиною (за винятком деяких пошкоджень
шин) та за окремими ризиками. Страхування з повним відшкодуванням
збитків передбачається відшкодування збитків, що спричинені стихійним
лихом, вибухом, пожежею, дорожньо-транспортною пригодою, викраденням
транспортного засобу або його окремих деталей та обладнання, угоном.

Поліси СК “ІІТІСО” передбачають, як правило, строк страхування до одного
року, а страхова сума дорівнює дійсній (оціночній) вартості
автотранспортного засобу й додаткового обладнання. Страхові компанія
відшкодовує витрати на:

· доцільно проведені страхувальником дії з врятуванням застрахованого
автотранспортного засобу, зі зменшення збитку;

· транспортування пошкодженого транспорту до найближчого ремонту;

· придбання запасних частин і матеріалів, які необхідні для виконання
ремонту;

· ремонт після настання страхового випадку.

У випадку загибелі або пошкодження належного страхувальнику майна
страхові платежі, термін виплати яких наступив, можуть бути утримані з
суми відшкодування. Якщо страхувальник недоплатив певну частину
страхових платежів, то з виплачуваних ним внесків спочатку погашаються
недоплати минулих років, потім пеня на неї, недоплата по платежу
поточного року, пеня на неї, нарешті, непрострочені платежі поточного
року.

Висновки

З точки зору важливості майна для задоволення сімейних потреб його можна
розділити на дві групи. До першої відноситься пріоритетне майно, тобто
життєві блага першої необхідності, без яких не може існувати людина.
Саме це зачіпає й суспільні інтереси. До другої групи включаються менш
важливі для життя й здоров’я людини матеріальні об’єкти, загибель яких в
основному обмежує лише реалізацію особистих інтересів громадян.

Загибель житлового будинку або сільськогосподарських тварин в
місцевостях, де вони відіграють основну роль в забезпеченні харчування
сім’ї, може нанести надзвичайну шкоду благополуччю людей, відновити яке
їм без допомоги дуже важко.

Цю допомогу громадянам, в разі загибелі їхнього майна, повинна надавати
держава. З метою підвищення їх відповідальності за експлуатацію й
зберігання майна першої групи держава вводить до нього принцип
обов’язкового страхування в певному мінімумі до його повної оцінки
(страхової суми). Інша її частина може страхуватись добровільно.

Майно другої групи підлягає лише добровільному страхуванню, умови якого
розповсюджуються не на всі об’єкти власності громадян. Державне
страхування не розповсюджується на негосподарських домашніх тварин —
собак, котів, декоративних птахів, звірів. Не страхуються також
фотографи, креслення, рукописи, гроші, хоч деякі з цих об’єктів можуть
страхуватись недержавними страховими компаніями.

Зазначені виключення окремих об’єктів з страхування зумовлені тим, що
здебільшого не можна дати їм страхову оцінку, а також встановити факт
загибелі та розмір збитку.

В особистій власності громадян обов’язковому страхуванню підлягає
слідуюче майно: житлові будинки; дачні споруди: господарські будівлі
(сараї, гаражі, приміщення для тварин, парники, теплиці, тощо).
Зазначимо, що застрахованими будуть лише ті з названих об’єктів, які
мають фундамент, стіни та дах. Не включаються в страхування зруйновані
або ветхі споруди, а також ті, власники яких постійно не проживають в
даному населеному пункті.

Обов’язковому страхуванню підлягають також тварини, що належать
громадянам на правах особистої власності. До них відносяться: велика
рогата худоба віком від 6 місяців; коні та верблюди — від 1 року.

Щоб вірно обчислити страхову суму, величину платежів та страхового
відшкодування, необхідно правильно оцінити застраховане майно в домашній
власності.

Страхова оцінка будівель відображає їх вартість з врахуванням зносу. З
часом вона змінюється під впливом дії на споруду природнокліматичних
чинників, зменшенням або збільшенням цін на будівельні матеріали,
роботи, тощо. Тому страхові органи періодично, як правило, не рідше
одного разу в п’ятиріччя, проводять переоцінку належних громадянам
будівель. Вона стосується житлових та господарських будівель будь-якого
функціонального призначення, що перебувають на постійному місці, мають
стіни та дах. Оцінюються й будівлі на земельних ділянках, відведених під
колективні сади та городи.

По добровільному страхуванню сільськогосподарських тварин максимальні
розміри страхових сум обчислюються в межах різниці між їх вартістю по
державних закупівельних цінах і страховою сумою (нормою забезпечення на
одну голову) по обов’язковому страхуванню для кожної вікової групи
тварин.

Список використаної літератури

Страхування: Підручник / Кер. авт. кол.і наук.ред.СС.Осадець.Вид.2-у,
переробл. і доп.-К.: КЕНУ,2002.-599с.

Страхування: Підручник / кер. авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець. Вид.
2-е, переробл. і доп. – К.: КНЕУ, 2002 – 599 с.

Страховий та інвестиційний менеджмент: Підручник / Під керівн. і наук.
ред. В.Г. Федоренка / – К.: МАУП, 2002. – 344 с.

Управление организацией: Учебник /под ред. Проф. А.Г.Поршнева и др. –
М.: ИНФРА, 1999.

Таркуляк А.О. Страхування: питання і відповіді: Навч. Посібник. – К.:
Вид-во Європ. ун-ту, 2002. – 253 с.

Шумелда Я. Страхувння: Навчальний посібник для студентів економічних
спеціальностей. Тернопіль: 2003-260с.

PAGE

PAGE 11

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020