.

Особливості сучасного вітчизняного ринку страхування вантажів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2254
Скачать документ

Особливості сучасного вітчизняного ринку страхування вантажів

Колотило О.Д., Київський національний економічний університет

У зв’язку з включенням України до проекту розбудови транс’європейських
коридорів питання економічної ефективності вітчизняного ринку
страхування вантажів є особливо актуальні.

З-поміж інших видів страхової діяльності страхування вантажів
вирізняється специфічними властивостями об’єкта страхування –
конкретного вантажу. Порівняно з іншими традиційними видами страхування,
наприклад, страхування від нещасних випадків, страхування будівель зі
статичними властивостями об’єктів на випадок пожежі, об’єкти страхування
вантажів змінюють свої характеристики відповідно до появи якісно нових
товарів та матеріалів.

Науково-технічний прогрес зумовлює постійне оновлення ринку таких
об’єктів страхування з новими фізико-хімічними властивостями, що вимагає
від страховиків постійного моніторингу і комплексних досліджень щодо
міри їх впливу на величину ризику втрати чи пошкодження вантажу, а також
пошуку засобів його безпечного транспортування.

За таких умов сучасні вітчизняні страховики повинні бути обізнані не
лише з суто фінансовими питаннями страхової діяльності, а й бути
спроможними аналізувати ризики з урахуванням природничо-технологічних
характеристик об’єктів страхування і засобів їх транспортування.
Особливого значення це набуває в умовах інтеграційних процесів науки,
техніки та економіки, у яких провідним фактором виробництва стає
інноваційна ідея. Ефективність діяльності вітчизняного ринку страхування
вантажів вимагає формування розвиненої інформаційної інфраструктури
моніторингу ризиків і їх наукового дослідження, що може бути забезпечене
лише за умов достатньої консолідації та інтенсифікації творчої
діяльності науково-технічних кадрів страхових компаній і суб’єктів
інфраструктури щодо реалізації спільних загально-ринкових інтересів у
підвищенні конкурентноздатності та забезпеченні сталого розширення
вітчизняного страхового поля. Згідно з даними футурологічного прогнозу,
виконаного на кафедрі фінансів підприємств і страхової справи КНЕУ під
керівництвом д.е.н., професора Осадця С.С., понад 75% потенційного ринку
страхування вантажів на сьогодні лишається неосвоєним. При збереженні
існуючих темпів розвитку вітчизняного ринку страхування вантажів цей
показник до 2010 р. знизиться до 50%. Отже, і в подальшій перспективі
потенціал освоєння вітчизняного ринку страхування вантажів
залишатиметься достатньо значним.

Для забезпечення постійного розвитку вітчизняного ринку страхування
вантажів і його конкурентноздатності сьогодні необхідно створити умови,
які б сприяли росту зацікавленості страховиків в узгодженому
співробітництві з усіма суб’єктами інфраструктури страхового ринку:
сюрвейєрами, актуаріями, аварійними комісарами, а також з охоронними та
пошуковими службами і з державно-контролюючими органами.

На жаль, вітчизняна страхова інфраструктура все ще залишається на етапі
становлення, вимагаючи спеціальних досліджень та законодавчого
визначення правового статусу кожного з суб’єктів, формування системи
відповідних незалежних інститутів, котрі функціонували б у взаємо
узгоджених процесах страхового реінжинірингу, сприяючи їх інтеграції у
відповідні міжнародні організації.

За умов фінансової слабкості вітчизняних страховиків та відсутності
вмотивованої солідарно-комерційної зацікавленості всіх суб’єктів ринку
страхування вантажів у співробітництві, вирішення цих проблем з
ініціативи і за матеріального забезпечення його приватних суб’єктів
сьогодні не є реальним.

На нашу думку, вихід з такого скрутного становища слід шукати на шляху
взаємодії приватних і державних суб’єктів страхового ринку, спрямованої
на утворення єдиної “горизонтальної” системи міжфункціонального (не
ієрархічного) взаємовідповідального процесного управління страхування, в
якій генератором інноваційних ідей реінжинірингу мав би стати Інститут
інформаційної бази даних і наукових інновацій.

Ініціатива створення такого закладу повинна надійти від
державно-контролюючих органів, які покликані опікуватись як
загальнонаціональними, так і приватними інтересами окремих суб’єктів
економічної діяльності.

У такому Інституті – “мозковому центрі” моніторингу і акумулювання
інформації про суб’єкти ринку страхування вантажів в єдиній системі
інформаційної бази даних – можливо було б створити необхідні умови для
здійснення їх плідного наукового аналізу і досліджень щодо
загальноринкових потреб та запровадження сучасних найбільш повних
багатофакторних моделей та методів актуарних розрахунків з оцінки
страхових ризиків, реалізація яких вимагає значного фінансового та
матеріального забезпечення.

Зауважимо, що зазначений Інститут повинен би здійснювати моніторинг
факторів як фізичної, так і психологічної загроз, за аналогією до єдиної
системи обліку боржників, що створюється зараз у вітчизняній банківській
системі.

На шляху вирішення зазначених проблем вітчизняного страхового ринку
особливої актуальності набуває питання підготовки нових
висококваліфікованих кадрів страхової справи з пріоритетом формування в
них високого інтелектуального потенціалу генерування інноваційних ідей і
здатності до їх впровадження. У цьому аспекті співробітництво освітніх
закладів з новоствореним Інститутом інформаційної бази даних і наукових
інновацій буде сприяти залученню студентської молоді до
взаємозацікавленої науково-дослідної роботи разом з суб’єктами
страхового ринку на базі їх реального матеріалу з метою впровадження
результатів досліджень на вітчизняному страховому ринку.

Водночас створення такого приватно-державного Інституту сприятиме
зміцненню платоспроможності та конкурентноздатності вітчизняних
страхових компаній на міжнародному страховому ринку й підвищить обсяги
податкових відрахувань до бюджету держави, а, отже, зміцнить і
національну економіку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020