.

Особливості обліку відрахувань на соціальні захoди (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2653
Скачать документ

Реферат на тему :

Постановою правління Фонду Соціального Страхування з тимчасовою втратою
працездатності “Про розміри допомог за загальнообов’язковим страхуванням
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням і похованням” з 1 січня 2002 року встановлено такі розміри
допомог за загальнообов’язковими сплатами Державного Соціального
Страхування :

-допомога при народженні дитини – 200грн.

-допомога на поховання – 200грн.

-допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку –
40грн.

Перелічені види допомог та їх розміри стосуються випадків, коли такі
соціальні виплати надаються працюючим громадянам за основним місцем
роботи за рахунок коштів Фонду Соціального Страхування (у звітності ці
суми відображаються, як витрачання страхових коштів), як відомо ,
надання цих страхових виплат за основним місцем роботи за рахунок
сплачених застрахованими особами (працівниками) страхових внесків
прямозастережене у статті 50 Закону України “Про загальнообов’якове
Державне Соціальне Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням ” від
18 січня 2001року.

Соціальне Страхування включає в себе з види Страхування:

у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

на виплати по безробіттю

від нещасних випадків.

На виплати по безробіттю. Закон України від 11 січня 2001р. “Про розмір
на деякі види загальнообов’язкового Державного Соціального Страхування
”- діє з 22 лютого 2001р. інструкція про порядок обчислення і сплати
внесків на загальнообов’язкове Державне Соціальне Страхування на виплату
по безробіттю наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 18 грудня 2000р.

Внески сплачуються роботодавцями , тобто нараховуються юридичними
особами, приватними підприємцями і найманими працівниками що працюють за
трудовим договором (тобто утримуються з їх доходів).

Об’єкт (база) нарахування внесків – фактичні витрати на заробітню плату
найманих працівників , які працюють за трудовим договором в тому числі
на умовах неповного робочого дня ч неповного робочого тижня, що
підлягають обкладанню податком на прибуток.

Страхові внески нараховуються й утримуються з суми, що не перевищує
максимальної величини , з якої стягуються внески, установленої Кабінетом
Міністрів України.

Не підлягають страхуванню на виплати по безробіттю:

-працюючі пенсіонери та особи , у яких виникло право на пенсію;

-іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в
Україні.

Від сплати внесків звільняються особи у період відпустки по догляду за
дитиною до 3 і 6 років, тобто у разі одержання ними в цей період доходу.
З нього збір не утримується (але роботодавці нараховують і сплачують).

Ставки збору встановлюються другим Законом і становлять:

Сплачують підприємства із 22.02.01р. до 30.06.01р. – 2,0 %

сплачують підприємства із 01.07.01р. – 2,5%

сплачують з доходу працівника – 0,5%

Ставки щороку переглядаються Кабінетом Міністрів України й приймаються
Верховною Радою України одночасно з прийняттям Державного Бюджету.

Страхові внески сплачуються (як нараховані, так і утримані)
підприємством у банк.

При частковій виплаті заробітньої плати механізм сплати залишається тим
самим – внески перераховуються пропорційно виплачуваний сумі.

Штрафні санкції. За несвоєчасну виплату внесків, або неповну їх сплату
страхувальник сплачує суму донарахованих внесків і санкцій.

Штраф у розмірі суми виплат, на які нараховуються внески, при повторному
порушенні – у триразовому розмірі зазначеної суми.

Пеню в розмірі 120% облікової ставки НБУ що діє на момент сплати.

За порушення терміну реєстрації, як платника накладається штраф у
розмірі 50% суми належної до сплати страхових внесків за весь період
“запізнення” з реєстрацією.

Термін звітності. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків
встановлено такі терміни: 10 квітня, 10 лютого, 10 жовтня та 15 січня.

Страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Закон України від 18.01.01року “Про загальнообов’язкове Державне
Соціальне Страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю і втратами
зумовленими народженням і похованням” діє з 28 лютого 2001року.

Внески сплачують роботодавці, тобто нараховують юридичні особи і
приватні підприємці , та наймані працівники, які працюють за трудовим
договором (тобто утримуються з їх доходів).

F

?

Ue

&

внесків фактичні витрати на заробітню плату найманих працівників, які
працюють за трудовим договором, у тому числі на умовах неповного
робочого дня, або неповного робочого тижня, що підлягають обкладанню
податку на прибуток. До складу витрат на заробітню плату включаються
основна і додаткова заробітня плата, заохочувальні і компенсаційні
виплати. Перелік таких виплат встановлюються інструкцією зі статистики
заробітньої плати ( наказ Міністату України від 11.05.95р.)

Страхові внески нараховуються й утримуються з суми, що не перевищує
максимальної величини із якої стягуються внески встановлені Кабінетом
Міністрів України.

Ставки внесків:

Сплачувані підприємством – 2,5%

Утримані з доходів працівника:

-з суми доходів не менше 150 грн. – 0,25%

-з суми доходів більше 150грн. – 0,5%

Страхові внески сплачуються (як нараховані , так і утримані) один раз на
місяцьу термін, установлений для видачі заробітньої плати. При частковій
виплаті зароюітньої плати механізм сплати залишився тим самим – внески
перераховуються пропорційно виплачуваній сумі.

Штрафні санкції. За несвоєчасну сплату внесків або неповну їх сплвту
страхувальник сплачує суму донарахованих внесків і санкцій:

-штраф у розмірі вуми виплат, на які нараховуються внески, при
повторному порушенні – у триразовому розмірі зазначеної суми;

-пеня в розмірі 120% облікової ставки НБУ, що діє на момент сплати.

Нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності. Допомога по
непрацездатності нараховується з рахунку тих доходів, на які
нараховується збір (тобто в межах максимальної суми, установленої
постановою Кабінету Міністрів України). Це потрібно враховувати при
обчисленні середньої заробітньої плати.

Допомога по тимчасовій непрацездатності (крім виплат по догляду і по
вагітності та пологах) за перші п’ять днів непрацездатності виплачується
за рахунок підприємства, із шостого дня – за рахунок коштів фонду
соціального страхування. Допомога по догляду (у тому числі по догляду за
дитиною) і по вагітності та пологах (дикретні) цілком виплачуються за
рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Бухгалтерський облік нарахування й оплати допомоги по тимчасовій
непрацездатності наведено у статті “Оплата праці” опублікованій у
“Віснику” № 25/2001р.

Страхування від нещасного випадку.

Закон України від 23.09.99р. № 1105- XIV “Про загальнообов’язкове
соціальне втрахування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, з
урахуванням змін.

Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та
організацій на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (постанова
Кабінету Міністрів України від 13.09.2000р. № 1423).

Внески сплачують страхувальники, а саме роботодавці. Роботодавцем
виступає власник підприємства, чи уповноважений ним орган. Таким чином,
фактично платником внесків є юредична особа.

Об’єкт нарахування внесків. Об’єкт (база) нарахування внесків – фактичні
витрати на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладенню
прибутковим податком. До сладу витрат на оплату праці включаються
основна і додаткова заробітня плата, інші заохочувальні і компенсаційні
виплати, у тому числі в натуральній формі. Перелік таких виплат
встановлено Інструкцією зі статистики заробітньої плати (наказ Мінстату
України від 11.05. 95р. № 323).

Розмір внесків. Розмір страхового внеску залежить від класу професійного
ризику виробництва, до якого віднесено підприємство, та розміру
страхового тарифу. Класифікацію галузей економіки та видів робіт за
професійним ризиком виробництва наведено в додатку до Порядку
визначення страхових тарифів. В основу класифікації професійного ризику
покладено Загальний класифікатор галузей народного господарств.

Тарифи мають регулярно переглядатися Фондом соціального страхування від
нещасних випадків з урахуванням знижки (за низький рівень травматизму)
або надбавки (за високий рівень травматизму, професійної захворюваності
і неналежний стан охорони праці). Розмір знижки чи надбавки не може
перевищувати 50 % страхового тарифу.

Страхові внески нараховуються й утримуються із сум, що не перевищують
максимальної величини, з якої стягуються внески, установлені Кабінетом
Міністрів України.

Термін сплати. Страхові внески сплачуються в день одержання
роботодавцями (тобто підприємствами) у банках коштів на оплату праці.

Використана література:

“Вісник Податкової Служби України”, № 27.

“Бухгалтерський тиждень” № 2, 2002р.

Кіндрацька О.І. “Бухгалтерський облік в комерційних банках”.

“Облік і аналіз в комерційних банках” під редакцією Герасимовича М.В.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020