.

Нестандартний урок-гра з геометрії у 5 класі “Турнiр допитливих” (сценарій)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
568 3024
Скачать документ

Методична розробка (сценарій)

на тему:

“Нестандартний урок-гра з геометрії у 5 класі

“Турнiр допитливих”

Тема. Геометричні фігури.

Мета. Узагальнення та систематизація знань учнів про основні геометричні
фігури. Розвиток швидкості мислення та послідовності суджень. Виховання
ігрової культури та комунікабельності.

Обладнання. Секундомір, кольорова крейда, графопроектор чи кодоскоп,
плакат з кросвордом, картки з завданнями (див. додатки).

Правила

Запрошується журі, яке може складатися з учнів інших класів та
вчителів. Журі рахує бали або в цілому оцінює виступ в кожному з турів
для команди, а також для найбільш активних учасників змагання (якщо
зрозуміло, що конкретні бали зароблені для команди одним із учасників,
то для нього відкривається особистий рахунок, до якого бали додаються
протягом гри). Бали для команди нараховуються після кожного з турів за
чітко визначеним планом, який оголошується перед проведенням туру. Бали
для конкретних учасників гри виставляються за наступним принципом.
Учневі, в якого найбільша сума зароблених балів, виставляється
максимальна кількість балів – 12. Пропорційно від кількості балів в
цього учня іншим учням виставляється відповідна оцінка. Кожному члену
команди-переможця додається 1 бал до підсумкової оцінки.

Презентація

фігур. Це творчий тур, який може проводитися у довільній формі, яка
обирається командами. Найдоцільніше брати теми „Трикутник” і
„Чотирикутник”, оскільки ці поняття досить обширні і прості для
розуміння. Оцінюється як математична точність формулювань в твердженнях,
так і артистизм (гумор, „декорації”, новизна і т. п.). Також команда
оцінюється за кількістю учасників (чим більше учасників задіяно, тим
більша оцінка кожного з її членів і загальна оцінка команди). На кожну з
презентацій відведено по 5 хвилин, в які обов’язково потрібно вкластися.
Цей тур можна оцінювати голосуванням журі за 6-бальною шкалою.

Бліц-турнір

Команди розгадують кросворд:

Відрізок, що сполучає дві несусідні вершини многокутника.

Замкнена ламана з її внутрішньою областю.

Сума довжин сторін многокутника.

Одна з основних геометричних фігур.

Прямокутник, у якого всі сторони рівні.

Кут, сторони якого є доповняльними променями.

Геометрична фігура, утворена з відрізка, продовженням за обидва його
кінці.

Фігура, яка складається з відрізків.

Геометрична фігура, що утворюється з відрізка, продовженням його за один
кінець.

Трикутник із сторонами різної довжини.

Слід від олівця між двома точками-кінцями.

Зобразити кросворд на плакаті та, почергово задаючи питання учасникам
команд, рахувати правильні відповіді команд (плюс одне очко за кожну
правильну відповідь). Відповідно перемагає команда, яка дасть більшу
кількість відповідей.

Розминка

Кожен з членів команди задає підготовлене ним заздалегідь запитання
випадково вибраному (за жеребом, щоб виключити попередню домовленість)
супернику. Запитання, на які не дана правильна відповідь,
переадресовуються. Це можна організувати наступним чином. Для кожної
команди є “капелюх” з картками-номерами. Спочатку члени однієї команди
витягають по картці зі свого “капелюха”. Потім кожен член
команди-суперника витягає картку зі свого “капелюха” і задає питання
власнику картки з таким же номером. Якщо отримано правильну відповідь,
то картка з цим номером “залишає капелюх”. Якщо ж відповідь неправильна,
то витягається інша картка, а попередня картка вкидається назад до
“капелюха”.

Бали в цьому турі не додаються, а віднімаються (мінус один бал за кожну
неправильну відповідь).

Геометрична естафета

Етап 1:

Кожен з членів команди перед початком естафети витягає картку з назвою
геометричної фігури (наприклад, на картці написано “?ABC” або
“незамкнена ламана FGHK”; картки до уроку готують капітани команд).
Виграє команда, учасники якої закінчують першими, вірно намалювавши
ескізи геометричних фігур.

Етап 2:

Беруть участь по три найкращих в попередньому конкурсі учні з кожної
команди. Кожен з них повинен виконати по два малюнки, які запропонує
виконати капітан команди-суперника. Капітан може отримати бали за
оригінальність.

Турнір індивідуальної майстерності

Етап 1:

Кожному члену команди роздаються картки із зображенням різних
геометричних фігур (див. додаток 1). За певний час учні повинні
підписати під кожним малюнком назву фігури, зображеної на ньому
(наприклад, “(ABC” або “трапеція PQRS” ). За кожен правильний підпис
команді додається один бал.

Етап 2 (беруть участь ті, хто отримав не менше 4 балів у попередньму
конкурсі):

Учасникам роздаються картки (див. додаток 2). Протягом наступного туру
вони працюють над завданням.

Турнір капітанів

Капітани обирають двох консультантів з членів команди, які допомагають
йому протягом туру. Вчитель задає питання по черзі кожному з капітанів.
Якщо капітан вагається, чи не знає відповіді, то на допомогу йому може
прийти консультант. У разі неправильної відповіді або її відсутності
запитання переадресовується супернику. Бали на особистий рахунок за
правильні відповіді отримує як капітан, так і кожен з косультантів.

Для кожного запитання вказуються кількість балів і час на роздуми.
Запитання проектуються на екран за допомогою кодоскопа чи
графопроектора.

Відрізок AB поділено точками K і C. Скільки утворилося відрізків і яких?
(1 бал, 10 секунд)

Правильна відповідь: три: AK, KC і CB.

Сім точок сполучено незамкненою ламаною. Скільки ланок може мати ламана?
(1 бал, 10 секунд)

Правильна відповідь: 7.

Точки A, B i C лежать на одній прямій. AB=3 см, BC=5 см. Якою може бути
довжина відрізка AC ? (2 бали, 20 секунд)

Правильна відповідь: 2 см або 8 см.

Знайти периметр рівнобедреного трикутника із сторонами 8 см і 3 см. (2
бали, 20 секунд)

Правильна відповідь: 19 см або 14 см.

( CBM =( ABD=1400. Знайти інші кути. (2 бали, 20 секунд)

Правильна відповідь: ( ABC=( DBM =400, ( CBD=1000.

( RPK =( SPD=500. Знайти інші кути. (2 бали, 20 секунд)

Правильна відповідь: ( KPS=( RPD =1300, ( RPS=800.

Накреслити два тупі кути, в яких одна сторона спільна, а дві інші
утворюють прямий кут. (2 бали, 20 секунд)

Накреслити два гострі кути так, щоб одна сторона була спільна, а дві
інші утворюють кут 1200. (2 бали, 20 секунд)

Обчислити периметр квадрата, складеного з усіх даних фігур (3 бали, 30
секунд) :

Підсумок гри

За час, поки журі підраховує результати, вчитель допомагає командам
проаналізувати незрозумілі та вирішити спірні моменти. За бажанням учня
оцінка не виставляється, хоча й оголошується після гри. Ймовірно, що всі
результати не журі не зможе підрахувати. Тому в кінці уроку можна
оголосити, наприклад, тільки команду переможця та загальну кількість
балів, що були нею набрані.

Завдання додому можна запропонувати із завдань останнього туру, змінивши
числа та позначення.

Додаток 1

Картка №1

2

Картка №3

Картка №4

Додаток 2

Картка №1

Накреслити тупий кут.

Накреслити квадрат.

Зобразити рiвнобедрений трикутник.

Поставити стрiлку, щоб прилад показував 350.

Побудувати за допомогою циркуля та лiнiйки прямокутний трикутник iз
сторонами 4 см та 5 см.

Картка №2

Накреслити пряму.

Накреслити прямокутний трикутник.

Накреслити чотирикутник, у якого один кут прямий, а один – тупий.

Поставити стрiлку, щоб на шкалi спiдометра було 125 км/год.

Побудувати кут 1350.

Картка №3

Накреслити розгорнутий кут.

Накреслити довільний многокутник.

Зобразити прямокутний трикутник.

Поставити стрілку на 850.

За допомогою циркуля та лінійки побудувати рівнобедрений трикутник із
стороною 5 см.

Картка №4

Зобразити гострий кут.

Накреслити рівносторонній трикутник.

Побудувати прямокутник.

Поставити стрілку, щоб спідометр показував 50 км/год.

Циркулем, лінійкою і транспортиром побудувати трикутник, в якого сторони
7 см і 4 см утворюють кут 1200.

Картка №5

Зобразити промінь.

Накреслити тупокутний трикутник.

Зобразити довільний п’ятикутник.

Циркулем та лінійкою побудувати кут 450.

Зафарбувати сірий стовпчик так, щоб термометр показував 800.

Картка №6

Накреслити прямий кут.

Зобразити ламану.

Накреслити тупокутний трикутник.

Поставити стрілку хронометра, щоб вона показувала 8 год.

Побудувати циркулем та лінійкою рівносторонній трикутник із стороною 6
см.

PAGE

PAGE 15

A

M

C

D

S

R

D

K

P

500

500

5(2

5

5

5(2

2

5

5

5(2

2

5(2

2

5(2

2

7

4

7

5

9

2

C

D

M

A

B

C

C

O

P

R

O

N

R

P

A

A

B

C

B

A

N

M

A

P

R

D

A

B

C

D

D

M

N

C

O

C

K

R

A

B

M

D

D

A

C

B

C

B

A

P

C

D

A

B

A

K

M

X

P

R

C

K

D

C

P

D

P

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020