План-конспект уроку з хімії у 8 класі

Тема: Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.

Мета: визначити особливості будови твердих речовин та встановити
залежність властивостей речовин від їхньої будови.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва,
опорна таблиця видів кристалічних граток, картка з інструкцією.

Структура уроку:

1. Організаційна частина уроку.

2. Повідомлення теми уроку та мотивація учбової діяльності.

3. Визначення рівня навчальних досягнень учнів.

4. Вивчення нового матеріалу:

будова твердих речовин;

класифікація кристалічних граток.

5. Закріплення матеріалу.

6. Аналіз активності учнів.

7. Домашнє завдання.

Хід уроку

Організація класу.

Мотивація: сьогодні ми з вами дізнаємось чи можна спрогнозувати
властивості речовини, знаючи її будову; навчимося визначати типи
кристалічних граток.

Визначення рівня навчальних досягнень учнів.

Короткий хімічний диктант:

Завдання №1 – дайте визначення термінам:

а) ковалентний хімічний зв’язок;

б) йонний хімічний зв’язок.

Завдання №2 – допишіть речення:

а) «особливостями ковалентного зв’язку є: …»;

б) «особливостями йонного зв’язку є: …».

Завдання №3 – визначте тип хімічного зв’язку речовин:

H2O, Мg, KCl, N2.

Вивчення нового матеріалу.

Усі речовини у твердому стані можуть мати таку будову:

Будова твердих речовин

Аморфна

Кристалічна

Структурні частинки речовини розміщуються безладно

Структурні частинки речовини розміщуються впорядковано

Приклад: глина

Приклад: кухонна сіль

Структурну впорядкованість кристалічних речовин називають кристалічними
гратками.

Класифікація кристалічних граток.

Залежно від природи частинок, що містяться у вузлах кристалічної гратки,
і від того, які сили взаємодії між ними переважають розрізняють атомні,
йонні, металічні та молекулярні кристалічні гратки.

Типи кристалічних граток

АТОМНІ

ЙОННІ

МЕТАЛІЧНІ

МОЛЕКУ

’ ” Oe O †

¬

R

E

H

r

¬

?????

?????????????

????l

???

????l

??

l Міцність кристалічної гратки: ІІІ

Міцність кристалічної гратки: ІV

Приклади речовин: окремі речовини — Si, C (алмаз), B, SiC

Приклади речовин: основні оксиди, основи, кислоти, солі

Приклади речовин: тільки у металах

Приклади речовин: неметали (є винятки!). кислотні оксиди, та деякі
органічні речовини.

Учитель звертає увагу учнів на залежність міцності кристалічної гратки
від її типу. Пояснює це видом зв’язків у різних кристалічних речовинах.

Вчитель роздає картки з інструкцією.

Інструкція з визначення типу кристалічної гратки

Визначити до якої групи відноситься дана речовина:

Проста речовина – визначити метал чи неметал:

Ме – мають металічну кристалічну гратку;

неМе – мають молекулярну кристалічну гратку;

винятки – деякі неМе мають атомну кристалічну гратку.

Складна речовина – визначити клас речовини:

МехОу – йонну кристалічну гратку;

неМехОу – молекулярну кристалічну гратку;

Ме(ОН)х – йонну кристалічну гратку;

НхAn – йонну кристалічну гратку;

MeхAnу – йонну кристалічну гратку.

5. Закріплення матеріалу.

Самостійне завдання для учнів: використовуючи наведені таблиці за
інструкцією визначте тип кристалічних граток для таких речовин:

СО2, Н2, КОН, Na, KCl, B, SO2, MgO, HNO3.

Доки учні працюють, вчитель пише формули цих речовин і після виконання
учнями завдання на дошці робить загальну перевірку виконаного завдання з
поясненнями та запитаннями до учнів.

Іноді можна використати «ефект штучної помилки»: вчитель підписує під
речовинами їхні види кристалічних граток серед яких робить навмисні
помилки. Потім просить учнів найти ці помилки і пояснити чому це є
помилкою.

Визначається також міцність кристалічних граток.

Узагальнення: між будовою речовини, яка визначається видом хімічного
зв’язку і типом кристалічної гратки, та її властивостями існує певна
залежність. А тому, якщо відома будова речовини, можна прогнозувати її
властивості, і навпаки – якщо відомі властивості речовини, можна зробити
висновок про її можливу будову.

6. Аналіз активності учнів.

7. Домашнє завдання: з перелічених речовин випишіть речовини у порядку
зростання міцності кристалічної гратки, вказати тип кристалічної гратки
речовин:

карбон, цинк оксид, хлоридна кислота, сульфур(ІV) оксид, барій
гідроксид, натрій.

PAGE

Похожие записи