.

Франко Іван – поет боротьби і протиріч (урок)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2004
Скачать документ

Франко Іван – поет боротьби і протиріч

Мета: За допомогою критичних матеріалів та власних спостережень
дослідити причини змін орієнтації письменника, які відтворюються в його
віршах, з’ясувати особливість жанрових та ідейно – художніх уподобань
поета на різних етапах творчості, показати, що внесла в суспільно –
політичний рух діяльність Франка, розвивати вміння виступати з
повідомленням, – виховувати повагу та інтереси до діячів
національно-визвольного руху та їхніх ідей.

Обладнання: твори Івана Франка, збірки «Із літ моєї молодості», « З
вершин і низин», « Давне й нове», Із днів журби», «Sembre tiro»

Тип уроку: урок – дослідження з елементами рольової гри.

Хід роботи

І. Організаційна частина.

ІІ. Урочисто прибрана кімната, на дошці записано :

Іван Якович Франко

( 1856- 1916 р.)

До нього не заросте народна стежка,

До нього приходитимуть все

Нові і нові покоління.

Л. Тихонова.

Вступне слово

(сценка)

Бабуся і внучка.

Внучка: Бабуся , а що це сьогодні так багато людей зібралось?

Бабуся: Зібралося, щоб вшанувати пам’ять письменника – класика Івана
Франка.

Внучка : Уявляю його з сивою бородою, з довгими вусами

Бабуся : Таким він б і був, але помер, коли йому було 60 років. Він має
вуса, он подивись на його портрет.

Внучка : Так це х він написав « Лиса Микиту», « Малий Мирон», « Олівець
– малювець », «Грицева шкільна наука».

Бабуся : О він писав багато: уже зараз видано понад 50 томів і ще буде
видано в майбутньому стільки ж.

Внучка : Так багато ? Хіба це написала одна людина за своє коротке
життя?

Бабуся : Таких людей на світі одиниці, і їх знають на всій планеті.

Внучка: Знать і Івана Франка в світі?

Бабуся : Знають. Його твори переклали на багато мов народів світу ще за
його життя.

Внучка : Я знаю, що він вивчив багато мов і писав ними повісті, статті.

Бабуся : Знав, дитино, багато іноземних мов і писав ними повісті,статті
і вивчив 16 іноземних мов самостійно.

Внучка : Для чого йому стільки мов знати?

Бабуся : Він хотів знати і вивчати європейську історію, культуру,
філософію, і хотів розказати про наш народ, його історію, життя,
прагнення, як він боровся проти гноблення за свободу.

Внучка : Я хочу прочитати його твори.

Бабуся : Як виростеш, прочитаєш повісті « Борислав сміється», « Украдене
щастя», оповідання, п’єси, які захочеш.

Внучка : Він був тільки письменником?

Бабуся : Він не тільки письменник, філософ, літературний критик,
соціолог, але ми знаємо його і як борця за народні інтереси, бо він
захищав і українців, і поляків, і німців, і чехів, над якими знущалися
експлуататори.

Внучка : За це він, мабуть, був заарештований?

Бабуся : Був і не раз, і вірив у силу, всеперемагаючу силу народу.

Хоча Іван Франко змінював свої подвиги.

ІІ. Вступне слово вчителя.

Загально відомою є теза про те, що лише дурні не змінюють своїх
поглядів. Таке твердження правильне, адже догматизм – одна із найбільших
вад людської натури. Зміні, плинність є народними речами, боротися з
якими, м’яко кажучи, абсурдно. Не винятком у цьому плані був І. Франко.

Причини, що впливали на його ідеї, на його світогляд, потрібно
нам з’ясувати протягом уроку.

ІІІ. Повідомлення теми уроку, завдань.

ІV. Робота з групами учнів.

І. група

( « Творчість періоду 70-80 р.р.»)

Ранні спроби зібранні в книжці « Баляди і розкази» (1876), але частина
творів розкидано по галицьких літописах. Через багато років Франко
зібрав ці поезії, додавши деякі надруковані в збірці із літ моєї
молодості. Продовживши відхід від народнопоетичної традиції
Шевченка,який ще розпочав форми, в яких відбито нові думки.

( зачитуються 2 твори напам’ять)

Підсумки (записуються)

Заперечення народної традиції, канонізованої Шевченком та його
наступниками.

Незначна наявність взагалі історичної романтики, а козакофільська
взагалі відсутня.

Запозичення матеріалу з різних чужоземних джерел ( Гейне, Словацький)

ІІ. група

(творчість 80-90 р.р.)

Поезія напам’ять « Товаришам із тюрми»

Заклики до боротьби починаються саме з цієї поезії, розпочинають другий
період творчості. Цей вірш було надруковано в збірці « Давнє й нове» під
назвою « На зорі соціалістичної пропаганди». З цього часу Франкову
поезію називають «агітаційною».

Найбільш політизовані програми представлені в збірці « З вершин і
низин» ( у поезіях « Вічний революціонер», читається напам’ять),

« Гримить», « Гріє сонечко, земле моя, всеплодющая мати»)

Нового рівня досягає сатура « Ботокуди», яка була наслідком захоплення
творчістю Гейне.

Підсумки записуються

Суттєва перевага громадських та революційних закликів.

Поширення реалістичних образів з морально- суспільним зафарбуванням.

Використання сатирично- політичних пісень.

Учень

У середині 70-х років в Галичині з’являється молода інтелігенція,
яка критично стала оцінювати діяльність як москвофілів, так і народовців
і прагнула надати українському рухові більш революційного характеру. Під
впливом Михайла Драгоманова молоді українські політики діячі Іван
Франко, Михайло Павлик, Остап Терлецький та інші звертаються до
соціалізму. Так в українському русі виникає ще одна, так звана
радикальна течія. Її появу на політичній арені знаменував перший
львівський судовий процес проти українських радикалів ( Івана Франка та
його товаришів) 1877-1878 рр.

Стіл, стільці для суддів, один стілець для підсудного .

Прокурор, адвокат сидять у першому ряді залу.

Судді, підсудний, свідки знаходяться за аудиторією.

Читач

Гримить! Тайна дрож пронимає народи ,-

Мабуть, благодатная хвиля надходить…

То хмари – плідної будущини тіні,

Що людськість, мов красна весна, обновить……

Гримить!

Секретар суду

Встати! Суд іде. Прошу сісти.

Суддя

Сьогодні слухається справа Івана Франка, звинуваченого в
організації таємного товариства, поширенні соціалістичних ідей та у
зв’язаних з Михайлом Драгомановичем. Слухання справи прошу вважати
відкритим. На слуханні присутні прокурор, адвокат, свідки.

Слово надається підсудному Івану Франко.

Підсудний

Я, Іван Франко, народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичах
Дрогобицької області в родині сільського коваля. Шести років почав
ходити до початкової школи. Через 2 роки вступив у дрогобицьку
«нормальну» школу. Закінчивши школу вчився у гімназії, а в 1875 році 14
жовтня вступив на філософський факультет Львівського університету.

x

z

?

?

>??¶3/4AAOOeaa4

6

t

?

?

3/4

Ae

AE

a

?

A4

6

?

3/4

a

h

h

????????a

й української мов та продовжував вивчати історію української літератури
в О. Огоновського, слухав його « Пояснення «Правди Руської», а також
історію римської літератури, « Пояснення «Цицерона : «В обороні поета
Архія», «Пояснення «Електри» Софокла у З. Венцлевського. У 1876? 77
навчальному році в зимовому семестрі я знову відвідував лекції з
порівняльної граматики старослов’янської й української мов, історії
української літератури XVII- XVIII ст.. та «Пояснення староруської
пам’ятки «Пісня Ігоря» в

О. Огоновського, слухав про римські старожитності та сатиру Горація у

З. Венцлевського, про грецькі старожитності та «Історію Пелопоннеської
війни» Фукідіда у професора Л. Цвіклінського, історію педагогіки XVIII
ст.. в Є. Черкаського, психологію у приват-доцента Ю. Охоровича,
відвідував семінар «Пояснення « Менехми» Плавта у З. Венцлевського та «
Пояснення «Одіссеї» Гомера у Л. Цвіклінського. У літньому семестрі, крім
курсів порівняльної граматики старослов’янської й української мов,
римських і грецьких старожитностей, психології й обох семінарів, я
слухав ще й «Граматичні пояснення Остромирового Євангелія» та історію
української літератури до 1848 р. в О. Огоновського.

12 червня 1877 р. разом із членами редакції прогресивного
студентського часопису «Друг» був заарештований і звинувачений
безпідставно в організації таємного товариства, поширенні соціалістичних
ідей та у зв’язках з Михайлом Драгомановим. Справжньою причиною арешту
вважаю намагання пануючої польської касти приховати підпільний союз, що
вербував польський легіон для допомоги Туреччині у війні проти Росії з
далекосяжною метою окупації Галичини та утворення польського
національного уряду.

Суддя

Припиніть! Ви не можете звинувачувати польську владу у
безпідставності Вашого арешту.

Прокурор

Підпільна діяльність Івана Франка є замахом на національну
безпеку країни.

По–перше, він звинувачується у таємних зв’язках з Михайлом
Драгомановим, який організував у Відні видання українською мовою
пропагандистської та науково-популярної літератури, призначеної для
України, а також у нелегальному поширенні цієї літератури.

По – друге, підсудний звинувачується в організації таємного
товариства, поширенні соціалістичних ідей та належності до радикальної
течії Української радикали видають журнал « Друг», ведуть
пропагандистську роботу серед робітників і селян. Вони прагнуть посилити
свій вплив у громадських читальних «Присвіти» і домагаються їх
перетворення на свої осередки. В окремих повітах під їх вплив діє по
декілька читалень. Радикали критикують існуючий лад, москвофілів і
народовців, прагнуть захищати інтереси селян і робітників у конкретних
справах.

Прокурор демонструє суддям та залу автобіографію оповідання «
Моя стрічка з Олексою»

У мене в руках автобіографічне оповідання Івана Франка «
Зустріч з Олексою» це ж справжній пасквіль на нашу владу. З слів
головного героя Мирона Сторожа наш лад несправедливий,
експлуататорський. Він пропонує соціалістичні ідеї серед робітників та
селян, що є замахом на існуючу владу.

У мене все.

Суддя

Слово надається свідкам. Запрошується свідок Богдан Грищенко

Грищенко Богдан

Я, Грищенко Б. робітник Дрогобицького нафтопромислу і свідчу
про те, що Іван Франко вів пропагандистську роботу у нас на промислі
зокрема, що лише соціалізм врятує людство від прірви, в яку штовхає його
капіталізм, що тільки після знищення капіталізму, при встановленні
соціалістичного ладу « може настати … дійсно вільний і гарний розвиток
кожної народності»

Свідок Мозоленко Петро

Я, Морозенко Петро, свідчу про те, що Іван Франко разом з
своїм товариством М. Павлипом видавав журнал «Громадський друг», в
першому номері якого проголошувалось:

Ми ступаємо до бою нового

Не за царство тиранів царів,

Не за церков, попів, ані бога,

Не за панство неситих панів.

У цьому ж журнал Франка надрукував свою революційну повість
« Змій – полоз».

Свідок Онопрієнко Ганна

Я –сусідка підсудного і кажу тільки правду :

Я свідчу про підозрілі зборища на квартирі у підсудного. Ніколи
не приходили і уходили разом, а тільки по одному, чи двоє, по-змовницькі
перешіптуючись.

Адвокат

Ваш честь !

Я дійшов висновків, що діяльність Івана Франка – це національні
вимоги прогресивної людину, бажанне бачити свою країну вільною,
незалежною.

Чи можна вважати злочином прагнення людини бачити свою Державу
самостійною !

У чому ж звинувачують Івана Франка ?

За тісні зв’язки з прогресивними силами України, які виступили
проти штучного відірвання Галичини від України ?!

Чи може за те, що, знайомлячись з життям львівських,
дрогобицьких і бориславських робітників, він зібрав багато матеріалу про
хижацький констайстичної експлуатації на нафтових промислах і прагнув
захистити інтереси як робітників, так і селян у конкретних справах.

Повагу викликають дії Івана Франка як громадського діяча, який
у своїх статтях виступає з критикою таких ворожих течій, як
москвофільство та народовольство, які заважають на думку, прогресивного
долга процесу формування національної свідомості українського народу.

Суддя

Досить! У своєму виступі ви заходите надто далеко.

Суд іде на обговорення.

ІІІ. група.

( творчість періоду кінця 90 років)

А. Крушельницькій: « Поет перейшов і її наслідки- дух його
прибитий бойкотом інтелігенції своєї суспільності, він мусить покидати
Львів і університет, їде на село- недуга: тиф,- побут на селі й
обсервація новими очима мужицького гаразду та переживань того лиха, з
яким він сам боровся- оце все могло викликати інший настрій в поезії».

« Третій період» Франкової творчості починається збіркою « Зів’яле
листя» (1886-1896) й продовжується до початку хвороби 1908 р.

У цей час Франко сходить зі своєї революційної позиції,
уникає суспільно – політичної роботи, більше віддається науковим
студіям.

( читаються поезії на пам’ять)

« Ой ти, дівчино, з горіха зерня»

«Чого являєшся мені у сні»

« Не знаю, що мене до тебе тягне»

« Тричі мені являлася любов»

« За що, красавиця, я так тебе люблю?»

Підсумки записуються

Розчарування в суспільно – громадських і політичних ідеалах привело до
зміни запальних закликів на мотиви особистого життя, повитого смутком
та журбою.

Франкові погляди на розвиток людства в цю пору позначені відходом від
матеріалізму.

V. Підсумок уроку:

– Чи має право людина змінювати свої погляди?

-Що було причиною зміни погляду І. Франка?

-Який період творчості сподобався вам найбільше?

– Які обставини змусили поета змінити свої погляди?

– Які погляди були на кожному періоду творчості?

PAGE

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020