.

Застосування новітніх технологій в муніципальному управлінні. Електронне урядування міста (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2498
Скачать документ

Застосування новітніх технологій в муніципальному управлінні.
Електронне урядування міста

Сьогодні я би хотів коротко зупинитись на тих можливостях вдосконалення
системи муніципального управління, які дають нам новітні технології, в
тому числі ті, які базуються на застосуванні всесвітньої мережі
«Інтернет».

Бурхливий розвиток технологій за останні 20 років не міг не позначитись
і на життєдіяльності людини. Новітні технології та інновації все більше
і більше проникають у всі сфери життя. Сьогодні вже неможливо уявити
собі життя без телевізора, мобільного телефону або комп’ютера, все
більше і більше громадян активно використовують мережу «Інтернет».
Наприклад, на сьогоднішній день в Україні понад 35 мільйонів громадян є
абонентами мобільного зв’язку, більше 7-ми відсотків населення є
активними користувачами мережі «Інтернет», а кількість комп’ютерів вже
складає 1 ПК на кожні 6 громадян України. Новітні технології також
активно використовуються в бізнесі, перш за все з метою вдосконалення
системи управління та контролю за бізнесом. Передусім це передбачає
автоматизацію бізнес-процесів, введення електронного документообігу,
надання он-лайнових послуг населенню та клієнтам.

Безумовно, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування і
місцевого самоврядування не можуть залишатись осторонь того
інноваційного та технологічного руху, який ми спостерігаємо в
суспільстві та бізнесі. Якщо взяти досвід інших країн по всьому світі,
ми можемо там побачити широке застосування новітніх технологій в органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування, в тому числі для надання
послуг населенню із застосуванням мережі «Інтернет». Причому, цим шляхом
швидко просуваються не лише західні країни, які досягли значних успіхів
в сфері впровадження систем електронного урядування та розвитку
інформаційного суспільства (такі як Канада, США, Фінляндія, Германія
тощо), а й наші найближчі сусіди: Польща, Чехія, Естонія, Росія.
Суттєвих успіхів також досягли в цьому напрямку Індія та Китай. Загалом
можна відзначити, що в усьому світі країни активно впроваджують системи
електронного урядування в діяльність органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування.

На жаль, в Україні на сьогоднішній день впровадження новітніх технологій
в діяльність органів влади та місцевого самоврядування йде досить мляво,
перш за все через те, що іноді немає чіткого розуміння, що ж насправді
являє собою «електронний уряд» та «електронне урядування». Дозвольте
мені коротко зупинитись саме на цьому питанні.

Концепція електронного урядування складається з двох взаємозалежних
складових. Це внутрішня урядова інформаційна інфраструктура, аналог
корпоративної мережі, та зовнішня інформаційна інфраструктура, що
взаємодіє з громадянами, підприємствами і організаціями. У рамках
концепції «електронної держави» інтегруються інформаційні ресурси
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, забезпечується
доступ до них, а також створюється система он-лайнових послуг (у тому
числі, тих, що мають вартісне вираження).

Загальна спрощена схема системи електронного урядування міста наведена
на малюнку (див. додатки до статті). При цьому хотів би зазначити, що на
цій схемі не показана електронна взаємодія органів влади, а також
автоматизація їх внутрішніх процесів та процедур, в тому числі
електронний документообіг.

Тепер давайте перейдемо від поняття «електронного урядування» до
результатів, які дає впровадження цієї системи. Їх можна розділити на
три сегменти: для органів влади та місцевого самоврядування, для бізнесу
та безпосередньо для мешканців міста.

Що дає місцевій владі діюча система електронного урядування міста? Це:

удосконалення системи управління, оптимізація структури державного
апарату, значне зниження фінансових і матеріальних витрат на його
утримання;

єдиний захищений простір інформаційних ресурсів і документообігу між
всіма органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

введення системи постійного контролю за ситуацією та розвитком міста в
цілому і окремих районів за всіма параметрами життєдіяльності міста,
регіону або місцевості;

підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності міста;

введення дієвої системи внутрішнього контролю за роботою органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування і окремих посадових осіб з
боку керівництва органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
міста, а також їх підрозділів;

доступ державних службовців в режимі реального часу до необхідної
інформації в межах їх компетенції, можливість підвищувати їх
кваліфікацію без відриву від місця роботи;

об’єднання інформаційних ресурсів та послуг органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування з метою зміцнення місцевого інформаційного
простору;

зміцнення довіри до органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
міста і до держави в цілому з боку мешканців та суб’єктів
підприємницької діяльності;

більш ефективна взаємодія і співробітництво з державними органами
зарубіжних країн і міжнародних неурядових організацій.

Бізнес також виграє від запровадження цієї системи. Це:

?????[?ефективна підтримка економічної діяльності суб’єктів
підприємницької діяльності міста, що дозволить ефективно інтегруватися в
загальнонаціональний і світовий економічний простір;

створення єдиної платформи міста для просування інвестиційних та
інноваційних проектів;

значне зменшення рівня бюрократії і рівня корупції шляхом переведення
державних послуг, що мають вартісне вираження, у систему державних
мережевих (он-лайнових) послуг (реєстрація і перереєстрація компаній,
надання статистичних даних, подача звітності, митне декларування тощо);

вільний доступ до об’єктивної і достовірної інформації про діяльність
органів влади та місцевого самоврядування і прийняті ними рішення;

можливість проходження всіх процедур звітності в податкові й інші органи
влади в он-лайновому режимі за допомогою єдиного інтерфейсу спілкування

публічні, відкриті процедури проведення державних закупівель й
конкурсів;

контроль за роботою органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
і окремих посадових осіб.

Запровадження системи електронного урядування матиме такі позитивні
наслідки для мешканців міста:

створення інтерфейсу спілкування громадянина з органами виконавчої влади
та місцевого самоврядування міста

надання в он-лайновому режимі всіх державних послуг – (реєстрація за
місцем проживання, замовлення довідок, інших особистих документів,
реєстрація автомобіля тощо);

доступ до необхідної інформації, в тому числі матеріалів громадських
бібліотек;

можливість отримання освіти шляхом он-лайнового дистанційного навчання.

можливість отримання невідкладної та планової медичної допомоги та
консультацій.

вільний доступ до об’єктивної і достовірної інформації про діяльність
органів виконавчої влади і місцевого самоврядування та прийняті ними
рішення;

контроль за роботою органів виконавчої влади і місцевого самоврядування
та окремих посадових осіб;

пошук роботи, в тому числі в органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування через відкриті кадрові конкурси на заміщення вакантних
посад

можливість брати активну участь у суспільно-політичному житті міста,
району.

Також хотів би відзначити, що важко оцінити ті політичні дивіденди, які
отримає людина або команда, які запровадять в місті таку систему.
Очевидно, що рівень довіри та популярності серед населення,
громадськості та представників бізнесу у такої людини або команди після
запровадження в місті системи електронного урядування буде надзвичайно
високим.

Наостанок хотів би коротко зупинитись на законодавчому аспекті
впровадження системи електронного врядування. На сьогоднішній день в
Україні існує понад п’ятдесят законодавчо-нормативних актів, починаючи
від Законів України, Указів Президента України, Постанов Кабінету
Міністрів до зареєстрованих в Міністерстві юстиції нормативно-правових
актів міністерств та відомств, які не лише дозволяють створити і
запровадити систему електронного урядування в повному обсязі, а й
вимагають від органів виконавчої влади і місцевого самоврядування всіх
рівнів запровадження в своїй діяльності електронного урядування, в тому
числі в плані надання ними послуг в он-лайновому режимі.

Додатки

ПОНЯТТЯ І СУТЬ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ

Електронне урядування /e-governance/ – це спосіб організації виконавчої
влади і місцевого самоврядування, за допомогою систем локальних
інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі, яка
забезпечує функціонування певних служб в режимі реального часу та робить
максимально простим і доступним щоденне спілкування громадянина з
офіційними установами.

Електронне урядування передбачає здійснення державного керування, яке
базується на можливостях інформаційно-телекомунікаційних технологій й
цінностях відкритого цивільного суспільства. Характеризується
спрямованістю на потреби громадян, економічною ефективністю, відкритістю
для суспільного контролю й ініціатив.

У рамках концепції електронного урядування інтегруються інформаційні
ресурси органів виконавчої влади і місцевого самоврядування міста,
забезпечується доступ до них, а також створюється система он-лайнових
послуг (у тому числі, тих, що мають вартісне вираження).

Значення системи електронного урядування міста полягає у використанні
віртуального простору для вдосконалювання моделей надання послуг і
підвищення ефективності функціонування органів виконавчої влади і
місцевого самоврядування міста, зниження витрат на утримання державного
апарату.

Загальна концепція електронного урядування складається з двох
взаємозалежних складових:

внутрішня урядова інформаційна інфраструктура, аналог корпоративної
мережі;

зовнішня інформаційна інфраструктура, що взаємодіє з громадянами,
суб’єктами підприємницької діяльності й організаціями міста.

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020