Співробітництво України і Швеції в сфері розвитку місцевого
самоврядування триває

Перші контакти щодо проблем місцевого самоврядування між представниками
України і Швеції розпочалися у травні 1995 року, коли на запрошення
Фонду в Києві перебувала офіційна делегація керівників Шведської
Асоціації Місцевих Влад (SALA) для проведення консультацій і переговорів
стосовно питань розвитку місцевого самоврядування в Україні та
використання відповідного шведського досвіду і можливостей надання
допомоги Україні. Тоді ж було підписано договір про наміри з цих питань.

В серпня 1995 року була укладена перша угода про співробітництво щодо
зміцнення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. Угода
передбачала здійснення комплексної програми співробітництва протягом
1995–1996 років. Її складовими були: організація та проведення учбових
візитів і семінарів у Швеції і в Україні; інформаційне забезпечення
програми, висвітлення результатів її здійснення у засобах інформації і в
окремих виданнях; започаткування проекту «пілотне місто» на базі міста
Ірпеня Київської області, Ірпінського субрегіону. Програма фінансується
Шведським агентством з міжнародного співробітництва (Sida).

У 1995-1996 роках було заплановано організацію і проведення 7
учбових візитів та семінарів в Швеції і в Україні за участю шведських і
українських урядовців, експертів та представників органів місцевого
самоврядування.

7-12 грудня 1995 р. відбувся перший учбовий візит 6 українських
урядовців — представників Адміністрації Президента України, Кабінету
Міністрів України та 6 українських мерів у Стокгольм — навчальний центр
Стора Браннбо — комуна Сігтуна, — під час якого делегація з України
ознайомилась із структурою та організацією місцевого самоврядування у
Швеції, досвідом партійно-політичного представництва на національному,
регіональному та комунальному рівнях, законодавчим регулюванням
місцевого самоврядування.

21-27 лютого 1996 р. в Києві(Пуща-Водиця(Ірпінь — відбувся міжнародний
семінар “Швеція і Україна: досвід, стан та перспективи місцевого
самоврядування”, в якому взяли участь 5 шведських експертів,
представники Фонду, Уряду України, а також органів місцевого
самоврядування України. На семінарі обговорювались питання: становлення
правових основ місцевого самоврядування України, досвід місцевого
самоврядування у Швеції та можливості його використання в Україні,
порядку формування та організації діяльності органів місцевого
самоврядування та інші. 24-27 лютого 1996 р. в рамках здійснення
пілотного проекту в м.Ірпені розглядалися “Актуальні проблеми
вдосконалення місцевого самоврядування в Ірпінському субрегіоні в
контексті реалізації пілотного проекту Шведсько-Української програми”.

18-23 квітня 1996 р. програма була продовжена під час проведення ІІІ
Шведсько-Українського семінару у Стокгольмі, у Скарі та в Ескільстуні, в
якому взяли участь з української сторони — 6 урядовців і 6 мерів, а з
шведської — представники Парламенту і Уряду Швеції, Sida, експерти SALA,
а також представники шведських комун. Українські мери відвідали 2
шведські комуни і ознайомились з практичним досвідом їхньої роботи.
Українські урядовці ознайомились з роботою Шведського Парламенту,
урядових установ, були прийняті в Sida.

7-8 червня 1996 р. у м.Харкові відбувся міжнародний семінар “Соціальний
захист населення в системі місцевого самоврядування” за участю Асоціації
міст України, виконкому Харківської міської ради, 5 шведських експертів,
представників сфери соціального захисту населення України, на якому
обговорювались нові підходи до формування соціальної політики з
урахуванням шведського досвіду, розглядалися питання практики
соціального забезпечення в Україні і Швеції.

5-6 вересня 1996 р. на базі Печерського району м.Києва пройшов
міжнародний семінар “Господарська діяльність місцевого самоврядування:
досвід комунальних підприємств і компаній” за участю українських
урядовців, представників сфери житлово-комунального господарства, 5
шведських експертів, на якому вивчався досвід створення, організації та
діяльності комунальних компаній у Швеції, обговорювались проблеми
функціонування комунальних підприємств в Україні.

3-8 жовтня 1996 р. відбувся візит до Швеції 12 українських мерів для
встановлення побратимських зв’язків і співробітництва з комунами і
містами Швеції.

21-26 листопада 1996 р. у відповідності з програмою співробітництва між
Україною і Швецією відбувся візит у відповідь 12 шведських мерів до міст
України з питань підписання угод про встановлення побратимських зв’язків
і співпрацю.

Обмін візитами, організація та проведення семінарів у Швеції і в Україні
дозволило:

1) вивчити позитивний досвід побудови демократичної моделі місцевого
самоврядування у Швеції;

2) оцінити тими, хто приймає рішення в Україні і хто займається місцевим
самоврядуванням практично, різні елементи системи місцевого
самоврядування у Швеції, проблеми комунальної діяльності, зокрема:
конституційні, законодавчі, правові основи місцевого самоврядування;
засади фінансово-економічної самостійності шведських комун; систему
пропорційного політичного представництва; структуру і організацію
діяльності комун; функціонування сфери соціального захисту населення,
організації та діяльності комунальних компаній;

3) застосувати шведський досвід в діяльності органів місцевого
самоврядування, зокрема, щодо соціального захисту населення — у м.Києві,
м.Харкові, м.Рівному;

4) започаткувати встановлення партнерських, побратимських зв’язків між
містами України і Швеції;

5) врахувати досвід організації місцевого самоврядування у Швеції в
процесі законотворчої діяльності урядових, науково-дослідних установ,
Фонду під час розробки проекту нової Конституції України, нового
законодавства України про місцеве самоврядування щодо: визначення
статусу територіальних громад, територіальних самоврядних одиниць та
можливості їх об’єднання на зразок шведських комун; економічних та
фінансових основ місцевого самоврядування стосовно запровадження
комунальної власності, формування місцевих бюджетів та фінансового
вирівнювання; визначення сфер компетенції місцевого самоврядування;
структурної побудови органів місцевого самоврядування, регулювання
взаємин між ними по горизонталі — рада — голова (мер) — виконавчий
орган і розробки Концепції адміністративної реформи в Україні.

Інформаційне забезпечення і висвітлення програми включало:

Надання українським учасникам відповідних інформаційних і нормативних
матеріалів: проспектів шведських комун, матеріалів щодо їхньої
діяльності, документів SALА, Sida, Закону про місцеве самоврядування у
Швеції, нормативних документів створення та організації комунальних
компаній тощо.

Надання фінансової допомоги Фонду для потреб його інформаційної
діяльності і забезпечення оргтехнікою.

Надання шведській стороні інформації щодо розробки нової Конституції
України, законодавчих актів з питань місцевого самоврядування,
документів Фонду, висвітлення реалізації програми, семінарів, ознайомчих
візитів у засобах масової інформації України: на національному
телебаченні, радіо, в центральних газетах, а також постійна інформація
про основні етапи програми — на сторінках журналу Фонду.

Підготовка інформаційного буклету про пілотний проект в м.Ірпені.

Початковий етап реалізації пілотного проекту в Ірпінському субрегіоні
розпочався в січні 1996 р. і включав:

V

X

TH

a

?

?

;Проведення в січні 1996р. в Ірпінській міській раді семінару, на
якому розглядались перспективи, основні завдання, напрямки пілотного
проекту, можливості використання шведського досвіду місцевого
самоврядування, — за участю депутатів міської та селищних рад,
керівників міськвиконкому та його відділів, а також експертів Фонду.

Організацію і проведення в лютому 1996р. в м.Ірпені семінару за участю
головного менеджера програми Стейнара Лангбакка, керівника проекту
Б’йорна Біркоффа, шведських експертів, експертів Фонду та керівників
міськвиконкому, на якому були визначені пріоритети щодо реалізації
пілотного проекту, вивчався шведський досвід правового регулювання
місцевого самоврядування, формування місцевого бюджету, управлінської
діяльності органів місцевого самоврядування.

Організацію і проведення в квітні 1996р. ознайомчого учбового візиту до
Швеції представників Ірпінського субрегіону під патронажем Б’йорна
Біркоффа, та вивчення ними практичного функціонування шведських комун.

Вивчення, починаючи з лютого 1996р., Б’йорном Біркоффом сучасного стану
і перспектив розвитку місцевого самоврядування в Ірпінському субрегіоні,
підготовка ним аналітичних матеріалів, участь у заходах
науково-практичного характеру — семінарах та конференціях.

Підготовку програми і механізму реалізації пілотного проекту, визначення
у виконкомі Ірпінської міської ради відповідальних осіб за впровадження
проекту.

В 1997 році розпочався другий етап співробітництва Фонду з Шведською
Асоціацією Місцевих Влад (SALA). За ініціативою Фонду до реалізації
спільної програми, як самостійна сторона, за відповідною угодою від 24
вересня 1996 року була залучена Асоціація міст України (АМУ).

Зокрема, 4-6 вересня 1997року на базі Ірпінської міської ради відбувся
міжнародний семінар ”Місцеве самоврядування і розвиток підприємництва”,
на якому з української сторони також були присутні представники
Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів
України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України,
Київської облдержадміністрації, Асоціації міст України, Української
Асоціації місцевих та регіональних влад, Асоціації демократичного
розвитку і самоврядування України. Реалізація пілотного проекту
виявилася стимулом для організації цього заходу.

23-25 вересня 1997 р. в Українському Домі проходила виставка ”Дні Швеції
в Києві”. У день відкриття Днів було проведено семінар Sida. Семінар
розпочався короткою презентацією Програми розвитку та співробітництва
Sida з Україною з акцентом на місцеву демократію, проекти у сфері
соціального сектору та розвиток ділового співробітництва. Під час другої
частини семінару було розкрито зміст Програми Східних Пріоритетів.

5-9 листопада 1997 р. в Швеції, в м.Стокгольмі відбувся міжнародний
семінар за участю 4 представників від урядових структур, 2-від Верховної
Ради, 2-від м.Києва, 2-від Фонду. Українські експерти мали змогу
прослухати лекції: Особливості діяльності у столиці в порівнянні із
“звичайним” містом; Земельна політика столиці; Законодавча база
діяльності столиці у порівнянні із “звичайним”; Взаємовідносини між
столицею та урядом; Діяльність столичних влад у комерційній сфері;
Міжнародні стосунки у столиці;

В дні проведення цього семінару було здійснено кілька ознайомчих візитів
до Асоціації Місцевих Влад Швеції (SALA), а також до Стокгольмської
міської ради.

11-14 грудня 1997 р. пройшов міжнародний семінар «Фінансово-економічні,
муніципальні проблеми малих міст: досвід Швеції та України” за участю
шведських експертів. Українська сторона була представлена Фондом, а
також Асоціацією міст України, Асоціацією міст Київської області,
Кримським республіканським коледжем управління. На семінарі,
прес-конференції було обговорено питання: фінансово-економічних проблем
малих міст; муніципальних проблем управління в малому місті.

Темою обговорення “круглого столу” були “Проблеми формування сучасної
інфраструктури муніципалітету та розробки муніципальних проектів
розвитку малого міста”.

З 26.02. по 28.02.98 р. відбувся ще один міжнародний семінар в рамках
Ірпінського проекту “Місцеві вибори: шведсько-український досвід”. В
семінарі брали участь представники: Фонду, Асоціації міст України, а
також виборчих і виконавчих структур Ірпінського регіону. Від шведської
сторони у семінарі взяли участь експерти SALA.

В рамках окремої частини спільної програми розгорталися стосунки між АМУ
та SALA. Зокрема, у 1997–1998 роках було проведено 3 семінари та 2
ознайомчих візити українських та шведських мерів в Швецію та Україну для
встановлення побратимських зв’язків відповідних міст.

Хронологія подій в рамках програми не охоплює всього спектру стосунків,
пов’язаних із розв’язанням проблем місцевого самоврядування. Дуже
важливим є те, що програма знайшла підтримку в урядових колах України і
Швеції. Насамперед вона підтримана Президентом України щодо здійснення
Ірпінського проекту розвитку місцевого самоврядування. Як зазначалося, у
1997 і 1998 роках Президент України видав два укази з цих питань. В
цьому напрямку активно працюють також Кабінет Міністрів України,
Київська обласна державна адміністрація. Велику увагу приділяють
програмі і в Уряді, Міністерстві закордонних справ Швеції, в Sida.
Безпосередніми виконавцями програми в даний час є: Фонд, SALA, АМУ,
Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України,
органи місцевого самоврядування м. Ірпеня.

Видання Указу Президента України від 27 червня 1997 року щодо
Ірпінського проекту перевело його у практичну фазу опрацювання
експериментальної моделі місцевого самоврядування. Тому невипадково 20
січня 1998 року було укладено українсько-шведську угоду стосовно нових
аспектів реалізації проекту. За нею Sida має профінансувати проект у
розмірі 2,3 млн. шведських крон. В Указі Президента України від 29
червня 1998 р. доручено підготувати проект Закону «Про державно-правовий
експеримент в м.Ірпені Київської області», орієнтовна структура якого
вміщена в цьому бюлетні.

Читачі звернуть увагу ще на декілька цікавих документів. Це – розгорнута
програма співробітництва щодо другого етапу Ірпінського проекту. Це
також проекти документів, пов’язаних із розвитком спільної програми на
основі комплексного бачення та охоплення можливих сфер співробітництва.
Такий підхід обговорювався з представниками SALA за участю
представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
України в квітні 1998 року. В проектному варіанті були визначені
пріоритетні сфери подальшої співпраці. Серед них: соціальне
забезпечення; надання громадських послуг на рівні комун та
територіальної громади; охорона довкілля; боротьба зі злочинністю,
попередження правопорушень; досягнення рівноправності чоловіків і жінок;
культурний обмін; нові пілотні проекти. Передбачається, що поряд з
основними партнерами у програмі візьмуть участь міністерства фінансів,
внутрішніх справ, соціальної політики і праці, сім’ї і молоді,
екобезпеки тощо. Подібна програма може стати новим кроком у
налагодженні плідного взаємовигідного співробітництва між Україною та
Швецією, між їхніми владними структурами, в тому числі на центральному і
місцевому рівнях, між територіальними громадами обох країн.

Похожие записи