.

Проблема інформаційно-аналітичних ресурсів в системі муніципального консалтингу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1060
Скачать документ

Проблема інформаційно-аналітичних ресурсів в системі муніципального
консалтингу

Немає ніяких сумнівів, що саме зараз в системі місцевого самоврядування
є велика необхідність впровадження досвіду професійного консультування,
яке ми називаємо заморським словом «муніципальний консалтинг».

Якщо вживати більш простіший для українського соціуму вислів, то я би
сказала, що влада потребує зараз «інтелектуального партнерства» з
вченими та незалежними консультантами для підготовки більш якісних
управлінських рішень. Особливо тих рішень, які стосуються стратегічного
планування розвитку та вирішення гострих соціально-економічних проблем.

На жаль, сьогодні між інтелектуальним обслуговуванням управління та
самим управлінням виникла прірва, куди провалюються зусилля і
управлінців, і вчених. Наука сьогодні не може забезпечити потреби
практиків, а практики не розуміють, чим займається наука і для чого її
взагалі потрібно підтримувати.

За радянських часів цю проблему влада вирішувала за допомогою десятків
НДІ, сотень проектних інститутів, які достатньо детально відпрацювали
методологію проектування та управління населеними пунктами в умовах
планово-розподільчої економіки. Але в умовах інноваційних методів
ведення господарства та стратегічного планування розвитку потрібні інші
методи та ідеологічні підходи, які б відповідали сучасним тенденціям
розвитку та сучасним умовам.

Поки що на сьогодні головним засобом інтелектуального забезпечення в
рамках стратегії виживання став обмін досвідом управлінців в вирішенні
муніципальних проблем. Це допомагає місцевим владним командам виживати,
але не допомагає розвиватися.

Але, як показує досвід, на якість управління впливають два основні
фактори: 1) якість інформації; 2) компетентність консультації.

Ось чому інтелектуальна підтримка та інформаційно-аналітичне
забезпечення підготовки управлінських рішень має ключове значення як для
управлінців, так і для консультантів.

На жаль, інформаційні засоби, які зараз має у своєму розпорядженні
міська влада, найчастіше виконують інформаційно-довідкові, розрахункові
та контрольні функції. Але особливість сучасних процесів потребує від
інформаційних систем виконання більш складного завдання – забезпечення
прогнозно-інтелектуальної підтримки управлінських процесів.

Аналіз результатів вивчення інформаційних потреб органів місцевого
самоврядування з метою формування напрямків муніципального консалтингу
виявив наявність таких проблем:

Відсутність оперативного доступу до окремих видів інформації, необхідної
для прийняття рішень на місцевому рівні.

Слабка взаємодія з базовими джерелами інформації.

Неоперативна обробка первинної інформації через малу долю даних та
повідомлень в електронному вигляді.

Недостатнє технічне оснащення.

Відсутність правового регулювання інформаційних процесів на міському
рівні.

Існуючі інформаційні системи для управління органами місцевого
самоврядування мають ще деякі недоліки, наприклад:

вони не в повній мірі враховують постійно зростаючі інформаційні
потреби;

вони переважно забезпечують обробку даних статистичного характеру та
мають досить малі можливості задля надання допомоги у випадку
інтелектуальної обробки інформації;

вони дуже обмежено можуть паралельно враховувати вимоги до інформаційних
та комунікаційних засобів, тобто занадто серйозною стає проблема
інформаційного “наповнення ” мереж.

Можна сказати, що органи місцевого самоврядування мають великий обсяг
даних, але дуже мало інформації.

Це потребує переходу від переробки даних до обробки інформації.

ДОСВІД США

Між тим у розвинених країнах існує особливий тип професійної діяльності
(найбільш розвинутий він у США), який називають інтелектуальним
посередництвом.

Фірми, що працюють у цій сфері, займаються клієнтами, які зацікавлені у
інтелектуальному забезпеченні своєї діяльності. Ці фірми можуть
забезпечити виконання будь-якого замовлення – від проекту системи
космічного зв’язку до організації робіт по розвитку міста, від міської
бюджетної системи до випробування нових фармакологічних препаратів.

«Всемогутність» фірми інтелектуального посередника на практиці означає,
що вона має бази даних провідних експертів в різних галузях діяльності і
технології.

А це дозволяє сформулювати проблему, визначити коло необхідних експертів
та забезпечити їхню взаємодію, створивши моно- або поліпрофільні цільові
колективи для реалізації цих програм.

В США інтелектуальне посередництво – одна з галузей бізнесу, що
найбільш динамічно розвивається та активно освоює ринок інтелектуальних
послуг. Сьогодні попит на цю роботу в багато разів перевищує пропозицію,
а вартість таких послуг дуже висока.

Приймаючи будь-яке замовлення, спеціалісти фірми-посередника враховують,
що замовник найчастіше не знає, чого він прагне, або невірно формулює
замовлення, тому сприймають це як нормальну ситуацію.

&

&

gdM8

%Ae’)p*^,`,i-7~7A7F:–

[email protected]?OO?COOC§OOOO

gdM8

dhgdM8

&

gdM8 вчених та потреб замовника закладається в процесі сумісної праці,
учасниками якої повинні бути як замовник, так і організатор робіт.

ПАРАЛЕЛЬ З СИТУАЦІЄЮ В РОСІЇ

В Росії, як і в Україні, муніципальний консалтинг — це теж відносно нове
явище. Але в рамках спеціалізованої програми «Інформаційно-аналітичне
забезпечення муніципального консалтингу» російська компанія «Юніправекс»
провела спеціальне дослідження з метою визначення пріоритетів на новому
ринку муніципального консалтингу.

В результаті дослідження виявилося, що дві третини консультантів
співпрацюють з бізнесом, трохи менше половини мають замовників серед
російських виробників, третина співпрацює з владою різного рівня –
регіональною та місцевою. Кожен десятий респондент працює в галузі
політичного консультування.

Що стосується видів консультування, то дві третини респондентів
проводять консультації з процесу, половина здійснює експертне та
навчальне консультування, а майже кожен другий віддає перевагу
консультуванню щодо проекту.

Чверть респондентів використовує власні авторські методики. Це
унікальні методи діагностики, маркетингові методики, інноваційні ігри,
тренінги, семінари, програми розвитку, методики оцінювання, виборчі
технології. Кожен п’ятий опитуваний надає консультаційні послуги в
галузі місцевого самоврядування комплексно.

Професійним консультуванням (муніципальним консалтингом) займаються не
лише працівники компаній відповідного профілю, а й співробітники
місцевих органів влади, державних та недержавних вузів, наукових
закладів, держсектору, громадських організацій та фондів. Кожен п’ятий
респондент виконує цю роботу індивідуально.

Респонденти підкреслили актуальність становлення та розвитку місцевого
самоврядування і муніципального консалтингу, а саме:

формування системи консультування та створення спілки консультантів у
галузі місцевого самоврядування;

науково-методичне та консультаційне забезпечення муніципального
планування;

запровадження інноваційних процесів у владних структурах.

ПРОПОЗИЦІЇ

Проаналізувавши міжнародні та українські практики із зазначеної
тематики, можна зробити висновок, що для забезпечення муніципального
консалтингу за допомогою ефективних інформаційно-аналітичних ресурсів
необхідно створити інтелектуальне підгрунтя та інформаційні бази даних в
консалтинговому середовищі України.

Перше.

Ідеальним кроком забезпечення інформаційно-аналітичними ресурсами
муніципального консалтингу було б запровадження системи електронного
урядування, яке передбачає збір, обробку і аналіз інформації через
максимальну автоматизацію всіх процесів і процедур в органах виконавчої
влади та місцевого самоврядування, введення електронного документообігу
та створення баз даних. Це дало б місцевій владі можливість удосконалити
системи управління, оптимізувати структури державного апарату, значно
знизити фінансові та матеріальні витрати на їх утримання.

Друге.

Ставлення до інформації як до особливого типу ресурсів означає,
насамперед, створення в інформаційно-аналітичних службах відповідної
бази.

Її основу повинно складати планування потреб в інформаційному
забезпеченні кожного з підрозділів органів місцевого самоврядування та
всієї системи в цілому.

У кожному органі місцевого самоврядування можна знайти свій досвід,
знання та фонди документів, що доцільно було б перетворити на бази
даних, якими зацікавиться широке коло користувачів. В тому числі – як на
державному, так і на регіональному рівнях. Це дасть можливість
упорядкувати ще завеликі інформаційні та комунікаційні потоки, швидше
реагувати на зміну вимог, справлятися з більшим обсягом поточної
інформації, більш легко здійснювати контрольні функції, раціонально
планувати терміни.

Третє.

Інтелектуальним підґрунтям вирішення інформаційно–аналітичного
забезпечення муніципального консалтингу може стати комплекс дисциплін
під загальною назвою урбаністика та новий комплекс – регіоналістика.
Предметом урбаністики є дослідження та розробка системи людського
співіснування в штучному середовищі та в умовах демократичного
суспільства. Але це в Україні на сьогодні більш побажання, ніж практична
дійсність.

Резюме: без формування відповідного інтелектуального підґрунтя та
переходу до інноваційних стратегій розвитку українські міста та населені
пункти приречені перебувати в стані боротьби за виживання, навіть за
умов розширення повноважень та ресурсної бази місцевого самоврядування,

Тому зараз найголовніше завдання – допомогти містам в залученні та
використанні максимально широкого кола експертів та спеціалістів різних
галузей для збільшення управлінського ресурсу та забезпечення
інтелектуального партнерства у галузі управління міським розвитком.

Також паралельно потрібно не забувати про величезну просвітницьку роботу
серед громад міст та населених пунктів, яка дасть їм змогу стати
повноправними співучасниками, співавторами та партнерами, що є
невід’ємною складовою сучасних підходів до стратегії розвитку.

Без цього важко уявити можливість подолання кризового стану.

Виживання можливе лише на шляхах розвитку.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020