.

Інноваційний менеджмент в муніципальному управлінні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2342
Скачать документ

Інноваційний менеджмент в муніципальному управлінні

Сьогодні мета України – інтегруватись до Європейської спільноти. I не
тільки увійти в Європейський Союз, а досягти такого рівня життя
українського народу, який би відповідав європейським стандартам.

Виконання цих завдань вимагає прискореного реформування системи
державного управління, її децентралізації. Це досягається через механізм
розвитку місцевого самоврядування в Україні. Його загальні принципи
зафіксовані в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка була
ратифікована Верховною Радою України ще в 1997 році. Проблема в тому, що
із 14 головних принципів Європейської Хартії на сьогодні Україною
реалізовано близько десяти. Потрібно звернути увагу на те, що існує
відповідальність за невиконання ратифікованих міжнародних документів.
Тому говорити про створення повноцінної системи управління якістю послуг
в органах виконавчої влади начебто передчасно.

Але разом з тим, ми повинні обов’язково йти до найвищої мети, розпочавши
запроваджувати в органах виконавчої влади систему управління якістю на
засадах ДСТУ ISO 9001:2001, тому що це дієвий інструмент підвищення не
тільки ролі та рівня роботи виконавчих органів, а й відповідальності
перед громадянами за рівень послуг, які вони надають. Створення системи
управління якістю – це створення системи відносин між владою і
громадянами з використанням певних стандартів, що сприятимуть зростанню
прозорості та ефективності дій владних структур та довіри до них.

Як підтвердив сертифікаційний аудит, проведений в травні 2007 року,
місто Славутич сьогодні має високий рівень надання соціальних послуг i
досвід в розробці комплексної системи управління якістю. Процесом
стандартизації ми охопили майже усі сфери життєдіяльності міста в
результаті чого відпрацьовано 45 інформаційних карт з надання
житлово-комунальних, освітньо-культурних та соціальних послуг.

3 початку розроблення системи управління якістю в місті була проведена
низка заходів:

навчання представників органів місцевого самоврядування,

комунальних підприємств та організацій міста сучасним методам управління
якістю;

проведення круглих столів з впровадження систем управління якістю

соціальних послуг;

здійснена самооцінка в органах місцевого самоврядування, на

підприємствах житлово-комунальної сфери та в структурі розвитку бізнесу
щодо виконання покладених на них завдань згідно чинного законодавства та
передбачених видів діяльності;

проведена інформаційна кампанія в місцевих 3MI;

проведені семінари щодо визначення місії організації, політики якості i
стандартів послуг та з питань розробки, впровадження i сертифікації
систем управління якістю;

здійснена підготовка та навчання внутрішніх аудиторів з персоналу

органів місцевого самоврядування та підприємств міста;

ведеться підготовка та навчання зовнішніх аудиторів з персоналу

органів місцевого самоврядування та підприємств міста;

створена система зворотного зв’язку між жителями міста та органами

місцевого самоврядування, комунальними підприємствами та організаціями
щодо якості соціальних послуг;

розроблені стандарти якості послуг в міськвиконкомі, на підприємствах та
в структурі бізнесу;

створені міні-бібліотеки методичної літератури з питань якості

соціальних послуг.

Спільно з міським Фондом підтримки підприємництва було розроблено та
підготовлено до друку збірник стандартів якості соціальних послуг
«Славутич: Євровибір», до якого увійшли стандарти та інформаційні карти
послуг, що надаються структурними підрозділами виконкому.

Також Славутицьким Фондом підтримки підприємництва спільно з
науково-технічним центром «Партнер – ISO» розроблено та підготовлено до
друку методичний посібник «Розробка та впровадження системи управління
якістю за стандартом ISO 9001:2000», в якому представлений опис системи
управління якістю (скорочено – СУЯ) та процедура її впровадження.

Завдяки багаторічному досвіду та напрацьованим власним методикам надання
соціальних послуг в закладах міста, виконавчий комітет Славутицької
міської ради пройшов оцінювання по «Моделі досконалості» та оцінювання
на рівень «Визнання досконалості в Європі». Вперше в Україні органи
виконавчої влади брали участь у 12-му Українському національному
конкурсі з якості в номінації «Малі та середні підприємства». За
оцінками експертів європейського класу м. Славутич отримав перші місця у
вказаних конкурсах.

Реалізація комплексної системи є безперервним процесом, який потребує
постійного удосконалення. Уподальшому планується поступове її
впровадження на підприємствах, установах та організаціях міста всіх форм
власності.

Ми вбачаємо систему стандартизації послуг також в тому, щоб зменшити
вплив особистості і настрою представника влади на загальні процеси.
Особливо це відноситься до органів виконавчої влади. Коли говоримо про
настрій чиновника, то маємо на увазі і державну відповідальність, і
необхідність зміни закону «Про державну службу», і рівень оплати праці
державного службовця. Треба зрозуміти, що немає нічого дорожчого для
держави, ніж дешевий чиновник, i необхідно йти шляхом підвищення рівня
престижності роботи в органах державного управління.

Таким чином, через систематизацію процесу, підвищуємо відповідальність
чиновників органів місцевої влади, покращуємо систему контролю, даємо
можливість громадянам мати стандарт, за яким, при потребі, можна
звернутися до суду, якщо представник влади не виконує цей стандарт.

3 приводу цього я дозволив би co6i авторське тлумачення того, що таке
комплексна система управління якістю соціальних послуг в місті
Славутичі: це систематизація правової нормативної бази та практичних
досягнень з метою створення ефективного механізму управління соціальними
послугами на рівні сучасних стандартів. В ньому доповнений суттєвий
елемент — це практичні досягнення, практичні надбання того, що вдалось
сьогодні мати в багатьох містах, таких як Комсомольськ Полтавської
області, Бердянськ Запорізької області, Кам’янець-Подільський
Хмельницької області, місто Славутич Київської області. Ще є міста, але
нажаль, їх обмаль, тому що в Україні не реалізований головний стандарт —
стандарт Європейської Хартії місцевого самоврядування. Тому реформування
політичної системи в країні з метою децентралізації державного
управління та розвитку місцевого самоврядування має активно
продовжуватися.

Думаю, що ця робота дозволить Україні вдосконалити державне управління
та управління органів місцевого самоврядування, зробити його сучасним i
ефективним, а також реалізувати принципи Європейської Хартії місцевого
самоврядування, та об’єднати зусилля місцевих влад та територіальних
громад, а в цілому – влади і суспільства з метою підняття стандартів
рівня життя українського народу до європейського зразка.

Під час впровадження системи управління якістю спеціальною робочою
групою, до якої увійшли представники владних структур та громадськості,
було розроблено Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та
ефективного управління Славутицької територіальної громади.

Метою впровадження Кодексу є створення добротних і якісних умов життя,
зміцнення доброзичливих взаємин славутичан, здійснення добросовісного і
ефективного управління міською владою.

У другому розділі Кодексу зосереджується увага на важливості дотримання
морально-етичних цінностей життєдіяльності громади, що є святим,
невід’ємним від життя обов’язком жителів міста. Серед загальнолюдських
цінностей виділено ті, без яких автори не вважають життя повноцінним, а
саме:

людяність;

патріотизм;

духовність;

культура людських взаємин;

чесність;

ефективність;

відповідальність.

Третій розділ Кодексу присвячено базовим стратегічним напрямкам розвитку
територіальної громади м. Славутича, що закладені в основу таких
загальноміських програм:

«Славутич – наш дім»;

«Я – житель свого міста»;

«Славутич – місто здоров’я»;

«Впровадження проекту ВООЗ «Здорові міста» в м.Славутичі»;

«Все краще – дітям»;

«Меморандум поколінь»;

«Славутич – місто, сприятливе для підростаючого покоління та дружнє до
дитини»;

«Стратегічний план розвитку міста до 2020 року»;

«Програмно-цільовий метод бюджетного процесу з визначенням пріоритетів
на різних етапах розвитку в умовах обмежених місцевих ресурсів».

До четвертого розділу мною було запропоновано низку власно виведених
філософських формул життя, що мають сприяти побудові партнерських
взаємин між усіма членами територіальної громади міста, зокрема, таке
просте та очевидне на перший погляд правило: «доброзичливість – основа
людських взаємин». Це правило відомо нам з дитинства, але чи завжди нам
вдається будувати свої взаємини з іншими людьми на основі
доброзичливості, незалежно від статі, віросповідання, рівня достатку,
соціального статусу чи національної приналежності?

Ще одна не менш важлива формула «З бідних людей не уториться сильна,
багата держава». Я вважаю, що система державного устрою, закони, за
якими ми живемо й працюємо, сприяли тому, аби кожний громадянин України
мав можливості реалізувати свої інтелектуальні та фахові здібності.

П’ятий розділ присвячений правилам поведінки представників міської
влади. Головною формулою життя для даної категорії працівників повинно
бути ствердження «Влада для людей, а не люди для влади!». Пам’ятаймо, що
служіння суспільству на принципах поваги до людей, чуйного ставлення до
них – вища ступінь діяльності влади.

Представнику міської влади повинні бути притаманні такі риси:

людяність.

компетентність.

відповідальність.

професіоналізм.

чесність.

лідерські якості.

Представник міської влади повинен:

виконувати свої обов’язки відповідно до Законів України та Комплексної
системи управління якістю соціальних послуг за стандартом ISO9000:2000;

зберегти та підвищити впевненість і віру громадськості в чесність,
неупередженість і ефективність управління міської влади;

навчитись відповідати за свої дії та вчинки;

глибоко усвідомити і прийняти тезу про абсолютну цінність людської
особистості;

чітко розуміти наслідки прийнятих рішень.

суворо дотримуватися обмежень і заборон, передбачених антикорупційним
законодавством.

Ефективний шлях боротьби з корупцією – механізм місцевої демократії,
відкритості та прозорості місцевої влади, яка унеможливлює створення
умов для корупції.

пам’ятати, що робота в органах місцевого самоврядування – це не місце
для вирішення «шкурних» питань;

мати силу волі, сміливість і совість визнати свою неспроможність
працювати в інтересах територіальної громади міста Славутича;

дбати про позитивний імідж та авторитет місцевої влади, дорожити своїм
ім’ям та статусом.

Імідж представника влади має підкреслювати його соціальну активність,
чесність і відкритість, гідну поведінку, доступність.

Мені дуже приємно, що шостий розділ «Молодь. Погляд в майбутнє» був
написаний безпосередньо старшокласниками загальноміських шкіл Славутича.
Після дискусій вони самі сформулювали для себе та ровесників основні
правила життя в суспільстві:

Будь чесним та вихованим.

Зберігай гідність.

Поважай інших.

Готуй себе до натхненної праці.

Будь здоровим!!!

Шкідливим звичкам – ні!

Дружи!

Будь милосердний.

Зберігай оптимізм.

Поважай батьків (старших).

Піклуйся про чистоту свого міста.

Розвивайся всебічно: спробуй вивчити декілька мов.

Сьомий розділ «Історична спадщина та традиції міста» містить основні
положення загальноміської програми «Меморандум поколінь», оскільки немає
і не повинно бути провалля між поколіннями, якщо люди об’єднані високою
гуманною метою;

стверджуймо ідеали добра, справедливості, любові;

у ділах славних збережімо силу і мудрість, сміливі мрії та завзятість
будівничих міста;

продовжуймо славні традиції попередніх поколінь;

пам’ятаймо Чорнобиль. Це світова трагедія цивілізації, спільний біль
кожного жителя планети. Разом з тим це героїчні сторінки громадян
багатьох національностей. Герої Чорнобиля вступили в боротьбу зі
смертельною ядерною небезпекою і готові були пожертвувати своїм життям
заради допомоги іншим, заради порятунку не тільки України, а й всього
світу;

музей – історична пам’ять.

Я впевнений: жити по Кодексу славутичанам під силу. Так, люди живуть і
керуються своїми власними інтересами. Це безумовно. Але є те, що
створюється спільними зусиллями, і бути незалежним від суспільства, в
якому ти живеш, просто неможливо. Славутич – це місто, яке покликало нас
сюди, щоб почати історію нового міста в світі. Це велика гордість, але й
величезна відповідальність. Тільки склавши частинки душі кожного, воно
стане нашою спільною душею.

Я закликаю усіх славутичан усвідомити, збагнути, перепустити через свою
душу і пам’ятати, що від кожного з нас залежить, яким бути Славутичу:
брудним, з нахабно розмальованими стінами прекрасних споруд міста Білого
Ангела чи охайним, чистим та просто приємним для життя, містом
соціальної активності, із філософією життя, що Славутич – це моя оселя,
це мій дім, а я – житель свого міста!

Процедура впровадження та внесення доповнень до Кодексу етики, честі,
порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької
територіальної громади полягає в постійному обговоренні його положень на
підприємствах та в організаціях міста, з використанням соціальної
реклами та вивченням думок та поглядів кожного небайдужого жителя.
Організація моніторингу впровадження в життя прийнятого нами Кодексу
представлена на схемі, що додається.

Пам’ятаймо, що добро, порядність, чесність не бувають абстрактними і
просто філософією життя. Це практика нашого буття. Правова держава,
правове суспільство починається з кожного з нас і там, де ми живимо, де
плине наше життя.

Використана література:

Роберт В. Піч, Білл Піч, Дайана C. Piттep. The Memory Jogger 9000/2000

Кишеньковий довідник з використання ISO 900I — стандарту систем якості.

Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 в суб’єктах місцевого
самоврядування (IWA 4:2005 IDT) ДСТУ-ПІWA 4:2006. Вид. Київ,
Держспоживстандарт України, 2006.

Удовиченко В. Ефективна економічна політика місцевої влади. Формула
успіху // Аспекти самоврядування. – 2005. – №2(28). – С. 28-31.

В. П. Удовиченко. Вічний пошук істини «Суспільство і влада»/ Укладач:
В.П.Удовиченко – Славутич, Центр вищої освіти і науки. – 2006. – 16 с.

PAGE

PAGE

PAGE 10

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020