.

Машинобудівний комплекс (реферат)

Язык:
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3699
Скачать документ

Реферат на тему:

Машинобудівний комплекс

План

Роль машинобудування в економічному розвитку країни.

Галузева і територіальна структура машинобудівного комплексу в Україні.

Проблеми і перспективи розвитку галузі.

1. Машинобудування має велике значення для зміцнення економіки України
і становлення її як незалежної високорозвиненої держави. “Економічне
диво” ФРН, Японії, Південної Кореї та інших держав починалося з розвитку
найсучасніших його галузей. Машинобудування є однією з провідних ланок
важкої промисловості. Створюючи найбільш активну частину основних
виробничих фондів (знаряддя праці), машинобудівна промисловість істотно
впливає на темпи і напрями науково-технічного прогресу в різних галузях
народного господарства, зростання продуктивності праці, інші економічні
показники, які визначають ефективність розвитку суспільного виробництва.

В Україні цей комплекс – один з найрозвиненіших. З 1940 по 1990 рік
обсяг його продукції виріс у 95 разів. З кінця 70-х років
машинобудування стає провідною галуззю промисловості. На нього припадає
понад 40% усього промислово-виробничого потенціалу індустріального
виробництва. Частка продукції комплексу в загальному обсязі продукції
промисловості становить 29%.

Роль машинобудування в економічному розвитку країни визначає його
обслуговуюча функція в усіх міжгалузевих комплексах –
паливноенергетичному, агропромисловому, будівельному, лісовиробничому
тощо; участь у територіальному поділі праці (внутрішньодержавному та
міждержавному). Саме від частки машинобудівної продукції в експортному
секторі залежить, багато в чому, статус країни, її місце в міжнародних
економічних інтеграційних процесах. Особливо велику роль відіграє
машинобудування України в економічній інтеграції держав колишнього СРСР.
Так, у 1990 р. Україна виготовляла 95-100% роторних екскаваторів,
вугільних, кукурудзо- та бурякозбиральних комбайнів, 40% доменного та
сталеплавильного устаткування, майже 50% силових трансформаторів та 30%
екскаваторів тощо. У структурі експорту 1995 р., коли обсяги продукції
цієї галузі знизились майже на 50% порівняно з 1990 р., машинобудування
та металообробка все ж займали значне місце (на них припадало 13%
експорту). 

Поглиблення загальнодержавної кризи, похибки в системі ціноутворення
особливо гостро позначились на цій галузі. У 1998 р. (у % до 1990 р.)
вагонів вироблялось 10%, екскаваторів і бульдозерів – 2,6%, тепловозів –
0,5%, комбайнів: зерноз-биральних–1,4%, кукурудзозбиральних – 0,2%,
бурякозбиральних – 1%.

2. Машинобудування і металообробка – надзвичайно складна комплексна
галузь промисловості. Його численні підгалузі і виробництва певною мірою
об’єднує спільність сировини, технологій, що застосовуються, призначення
кінцевої продукції. 

Багатогалузева структура машинобудування і металообробки, його
техніко-економічні особливості (конструкційна складність машин, широкий
розвиток процесів спеціалізації та кооперування, метало- і трудоємність,
малотранспортабельність тощо) зумовлюють специфіку розміщення різних
галузей. Вирішальне значення при їх розміщенні мають такі фактори, як
споживчий, сировинний, трудовий, науковий і, особливо, зручне
транспортно-географічне положення або поєднання всіх зазначених
факторів. У найбільш узагальненому вигляді машинобудування поділяється,
перш за все, за металоємністю на важке, загальне, середнє та точне.
Кожна з цих груп має певне призначення та специфічні принципи
розміщення.

Важке машинобудування – це сукупність галузей машинобудівного комплексу,
які випускають великогабаритні та металоємні машини, обладнання для
енергетики, металургії, гірничодобувної та хімічної промисловості. Воно
об’єднує виробництво металургійного, гірничо-шахтового,
підйомно-транспортного та енергетичного устаткування. Для такого
машинобудування характерними рисами є: випуск продукції невеликими
серіями; висока метало- і енергоємнісь; розташування поблизу сировинних
(металургійних) баз і споживача.

Як правило, у важкому машинобудуванні більше підприємств повного циклу,
на яких відбувається заготовка і обробка деталей та складання готових
виробів.

Виробництво металургійного устаткування майже повністю (95,5%)
зосереджено в Донецькому і Придніпровському економічних районах.

Найбільшим підприємством такого типу в Україні є Новокраматорський
машинобудівний завод, який випускає ковальсько-пресове, металургійне
устаткування, слябінги, прокатні листові стани, важкі металорізальні
верстати для металургійної промисловості. Реконструйовано
Старокраматорський машинобудівний завод.

Великими виробниками металургійного устаткування є Дебальцевський
машинобудівний завод, Кадіївський ливарно-механічний завод,
Маріупольський завод важкого машинобудування, а також заводи міст
Дніпропетровська, Кривого Рогу, Марганця.

Заводи гірничо-шахтового і бурового устаткування розміщені поблизу
споживачів – вугільної промисловості Донбасу, рудної бази Придніпров’я,
районів видобутку нафти і газу. Враховується фактор металоємності,
оскільки споживачі машин і металу розташовані в тих же районах.
Основними центрами цієї галузі є Дружківка, Горлівка, Ясинувата,
Донецьк, Харків, Луганськ, Красний Луч, Кривий Ріг, Чернівці, Дрогобич.

Найбільші підприємства підйомно-транспортного машинобудування
розташовані в Одесі, Львові, Харкові, Нікополі, Прилуках,
Дніпропетровську; середні – у Слов’янську, Золотоноші (Черкаська обл.)
та Ківерцях (Волинська обл.).

Металоємним, але й орієнтованим на висококваліфіковані кадри, є
енергетичне машинобудування. Воно спеціалізується на виробництві парових
гідравнічних турбін, генераторів, котлів і потужних дизельних моторів,
устаткування для атомних електростанцій, електроапаратури й кабелю.

Центрами енергетичного устаткування є Харків (дає 40% усього
енергетичного устаткування України), Запоріжжя, Київ, Дніпропетровськ,
Мелітополь, Львів, Тернопіль, Полтава, Нова Каховка, Токмак (Запорізька
обл.), Одеса.

Найважливішими центрами виробництва важких верстатів і
ковальсько-пресового обладнання є Краматорськ, Харків, Дніпропетровськ,
Кривий Ріг, Марганець.

Галузі загального машинобудування характеризуються середньою
металоємністю, невисокою працеємністю й транспортабельністю готової
продукції за невеликих обсягів її випуску (виробництво обладнання для
нафтової й деяких галузей хімічної промисловості; будівельних, шляхових,
транспортних і сільськогосподарських машин). Вони розміщуються, як
правило, у районах споживання продукції.

Так, машини та обладнання для хімічної промисловості виробляють у Сумах,
Полтаві, Сніжному; залізничне машинобудування, зокрема тепловози,
виробляють у Луганську, вагони – в Дніпродзержинську, Кременчуці і
Стаханові, цистерни – в Маріуполі. Суднобудування розвинене в Миколаєві,
Херсоні, Києві.

Найбільшими центрами сільськогосподарського машинобудування є Харків
(мотори для самохідних комбайнів), Кіровоград (сівалки),
Дніпропетровськ, Тернопіль (бурякозбиральні комбайни), Херсон (зернові і
кукурудзозбиральні комбайни), Одеса (тракторні плуги). Заводи з випуску
різних сільськогосподарських машин і запчастин є в Києві, Миколаєві,
Бердянську, Чернівцях та інших машинобудівних центрах.

Галузі середнього машинобудування випускають продукцію з високою праце-
й фондоємністю (транспортне машинобудування, тракторобудування,
устаткування для легкої, харчової, комбікормової та поліграфічної
промисловості) розміщуються в центрах машинобудівної промисловості з
наявністю кваліфікованих кадрів.

Досить розгалужена в Україні структура транспортного машинобудування,
яке об’єднує підприємства з виробництва тепловозів, вагонів, (загальне
машинобудування) легкових і вантажних машин, мікроавтобусів, тролейбусів
і, що головне для експортної ланки країни, морських суден і літаків.

Автомобільні заводи України випускають великовантажні автомобілі
(Кременчук), автобуси та автонавантажувачі (Львів), легкові автомобілі
(Запоріжжя), легкові автомобілі для сільської місцевості (Луцьк),
автомобільні мотори (Мелітополь), мікроавтобуси (Сімферополь).

Авіаційна промисловість виробляє літаки та вузли, прилади і запчастини
до них. Найбільшого розвитку вона набула у Києві та Харкові, де
виробляють пасажирські й транспортні літаки, у тому числі один з
найбільших у світі – АН-225. Останнім часом у зв’язку з конверсією
виробництва ця промисловість стала випускати багато продукції широкого
вжитку.

Тракторобудування у своєму розміщенні орієнтується на споживача.
Найважливішим його центром є Харків, де діють заводи: тракторний,
тракторних самохідних шасі, моторобудівний. Колісні трактори виробляють
у Дніпропетровську, тракторні агрегати – у Вінниці. Ряд великих
підприємств з виробництва деталей і запасних частин для тракторів працює
у Сімферополі, Кременчуці, Чугуєві, Києві, Білій Церкві, Луганську,
Одесі.

Верстатобудування зосереджене у великих містах (Києві, Харкові,
Краматорську, Одесі, Запоріжжі, Львові, Житомирі).

Машинобудування для легкої та харчової промисловості орієнтується на
споживача. Ці підприємства розосереджені на території і розміщені як у
великих (Київ, Донецьк, Харків, Дніпропетровськ, Одеса), так і в малих
(Сміла і Кам’янка, Черкаська обл.; Калинівка, Вінницька обл.; Васильків,
Київська обл.) містах.

Четверту групу складають галузі точного і наукоємного машинобудування.
До них належать: електронна, радіотехнічна, приладобудівна галузі,
виробництво комп’ютерної і космічної техніки тощо. Їм властива дуже
висока працеємність, мала металоємність, підвищена фондоємність. Вони
розміщуються у районах високої технічної культури, що мають
висококваліфіковані кадри, експериментальні бази, науково-дослідні
інститути. Найбільшими центрами такого машинобудування, зокрема,
виробництва телевізорів, є Львів, Київ, Харків, Сімферополь;
електронно-обчислювальних машин – Київ; приладобудування та інструментів
– Київ, Харків, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк, Запоріжжя, Львів.

Підприємства машинобудівного комплексу територіально зосереджені в усіх
областях. На цьому фоні особливо виділяються вісім великих
машинобудівних міст: Харків, Київ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса,
Львів, Донецьк, Луганськ. На основі дії закону територіальної
спеціалізації та комплексного розвитку в Україні сформувалося сім
машинобудівних районів:

Харківський (основні центри – Харків, Полтава, Кременчук, Суми) зі
спеціалізацією на енергетичному, транспортному, тракторному,
сільськогосподарському машинобудуванні та випуску електротехніки і
приладів;

Придніпровський (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Кривий Ріг,
Запоріжжя, Мелітополь, Кіровоград) з провідними галузями важкого і
середнього машинобудування, верстатів, транспортних, енергетичних,
електротехнічних і сільськогосподарських машин; наукоємної космічної
техніки;

Донецький (Донецьк, Краматорськ, Луганськ, Маріуполь, Горлівка,
Дружківка) з виготовленням переважно металоємного обладнання: машин і
устаткування для вуглевидобутку та чорної металургії, транспортних
засобів;

Центральноукраїнський (Київ, Житомир, Бердичів, Коростень, Чернігів,
Черкаси) з випуском верстатів, устаткування для хімічної і будівельної
індустрії, транспортних засобів, електротехнічних машин, приладів, ЕОМ;

Подільський (Вінниця, Хмельницький, Тернопіль) з розвитком
сільськогосподарського й електротехнічного машинобудування, верстатів і
приладобудування;

Західноукраїнський (Львів, Луцьк, Рівне, Івано-Франківськ, Чернівці,
Ужгород, Мукачево, Дрогобич, Стрий) з приладобудуванням, виробництвом
телевізорів, верстатів, підйомно-транспортних машин, автобусів,
вантажних несучих конвеєрів, вантажопасажирських автомобілів, товарів
електроніки, сільськогосподарських машин;

Південний (Одеса, Миколаїв, Херсон, Сімферополь, Ізмаїл, Керч), що
спеціалізується на випуску суден, верстатів, сільськогосподарських
машин, кранів, приладів, кіноапаратів.

В останні десятиріччя, особливо з 1980 по 1990 рр., значно зросли обсяги
виробництва найбільш наукоємної продукції, зокрема, приладів та засобів
автоматизації, обчислювальної техніки, роботів, космічної техніки тощо.
Проте в останні роки темпи її виробництва, як і іншої машинобудівної
продукції, різко знизились. Це пов’язано із загальною економічною
кризою, різким підвищенням вартості енергоносіїв, скороченням інвестицій
у цю галузь (з 29% усіх інвестицій у промисловість у 1990 до 5,5% у 1995
році). Багато підприємств знаходяться на межі банкрутства.

3. Проблеми та перспективи розвитку машинобудування безпосередньо
пов’язані зі стратегією економічного розвитку країни. Перш за все, це
підвищення ефективності самого машинобудування шляхом:

– структурної перебудови галузі зі збільшенням наукоємних виробництв;

– створення сучасного технологічного оснащення для всіх галузей
машинобудівного комплексу з метою зниження енерго-, ресурсо- та
працеємності виробництва і підвищення конкурентоспроможності його
продукції;

– орієнтації продукції на потреби внутрішнього ринку та можливості
входження в світовий ринок;

– екологізації виробництва, що передбачає випуск ресурсозберігаючих та
природоохоронних видів техніки.

Список літератури

1. Абмарян О.А. Главные морские порты Украины. – Одесса: Маяк, 1993. –
163 с.

2. Агропромислове виробництво України (1990-1997). – К.: ІАЕ УААН, 1997.
– 436 с.

3. Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее. – М.: Наука, 1992. –
199 с.

4. Алаев А.Б. Социально-экономическая география:
Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.

5. Алампиев П.М. Экономическое районирование СССР. – М.: Госпланиздат,
1959. – 262 с. 

6. Алымов А.Н. Производительные силы: проблемы развития и размещения. –
М.: Экономика, 1981. – 288 с.

7. Анализ и прогнозированное развитие экономики региона / Н.Д.
Прокопенко, Ф.Я. Поклонский / Отв. ред. Н.Г. Чумаченко. – К.: Наук.
думка, 1991. – 226 с.

8. Аналіз тенденцій розвитку регіонів Росії в 1992-1995 рр. / Програма
Європейської Ради Тасіс. – М., 1996.

9. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект
лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 224 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020