.

Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку за програмою ‘Я у світі’

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 1962
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку

за програмою «Я у світі»

ПЛАН

Вступ

1. Головні напрямки та завдання фізичного виховання дошкільнят за
програмою «Я у світі»

2. Місце рухових ігор у фізичному вихованні дошкільнят згідно Базової
програми «Я у світі»

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Програму «Я у Світі» названо так не випадково. Адже кожна дитина
приходить у світ передусім для того, щоб:

пізнати його й навчитися вдосконалювати себе

усвідомити, для чого живуть на Землі люди

ознайомитися з умовами життя та його основними законами – природними,
предметними, соціальними

знайти своє домірне місце в складному й суперечливому світі.

Символічно: назва Програми вперше починається займенником «Я», чим
підкреслено виняткову роль власної активності дитини в особистісному
становленні. Лише пізнавши своє «Я» та сприятливі/несприятливі для нього
умови життя, дитина почувається компетентною та захищеною. Програма
наголошує: основне призначення дорослого – допомогти малюкові жити
власними силами, у злагоді з довкіллям і згоді із самим собою.

Важливою складовою Базової Програми є фізичне виховання дітей
дошкільного віку.

Провідним завданням фізичного виховання дітей дошкільного віку є
засвоєними широкого спектру рухових дій, від яких залежить їх повноцінна
життєдіяльність. Без рухів дитина не змогла б пізнати оточуючий світ,
оволодіти різноманітними життєво важливими навичками. Ефективність
навчання дітей руховим діям забезпечується оптимальною руховою
активністю та сформованим інтересом до рухової діяльності. Систематичні
заняття фізичними вправами мають багатогранний вплив на організм
дошкільника.

1. Головні напрямки та завдання фізичного виховання дошкільнят за
програмою «Я у світі»

Фізичний розвиток дітей – пріоритетний напрям у роботі дошкільних
навчальних закладів. Завдання й зміст фізичного виховання визначаються
Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (далі –
Базова програма). Вона спрямована на природний нефорсований розвиток
дитини та збереження її фізичного й психічного здоров’я.

Із семи ліній розвитку дошкільника, виділених Базовою програмою, першою
є лінія фізичного розвитку, матеріали якої висвітлюють:

сутність і специфіку фізичного становлення особистості;

вікову динаміку;

завдання розвитку;

особливості організації життєдіяльності дитини.

Лінія фізичного розвитку реалізується через фізичну активність. Отже,
одним з важливих показників компетентності дитини є зрілість її фізичної
активності, що характеризується розвитком м’язово-рухової та
предметно-практичної вмілості дитини в усіх сферах життєдіяльності.

У Базовій програмі закладено основи фізичної культури дітей, виховання в
них потреби у фізичному вдосконаленні, русі. Базова програма акцентує
увагу педагогів на створенні комфортних і корисних для повноцінного
розвитку умов, необхідності врівноваження бугтя дитини. Дорослий має
забезпечувати оптимальне співвідношення діяльнісного стану дитини з її
відпочинком, регламентованим та вільним часом, інтенсивних форм
зайнятості – з полегшеними. Базова програма надає педагогам змогу творчо
підходити до організації освітнього процесу, вносити корективи в
послідовність, тривалість та інтенсивність фізкультурно-оздоровчих
заходів як за звичайних умов, так і за несприятливої погоди, при
специфічному стані дітей тощо.”

Важлива умова повноцінного фізичного та психічного розвитку дитини
дошкільного віку – правильна, фізіологічно обгрунтована організація її
життєдіяльності.

З огляду на це робота з фізичного розвитку дітей у дошкільних навчальних
закладах має спиратися на вищезгадані концептуальні засади, визначені у
Базовій програмі. Завдання фізичного розвитку дітей (оздоровчі, освітні,
виховнії реалізуються протягом усього періоду перебування дитини в
дошкільному закладі. Для їх розв’язання необхідно використовувати всі
сприятливі фактори, зокрема – сили природи.

2. Місце рухових ігор у фізичному вихованні дошкільнят згідно Базової
програми «Я у світі»

Одним із напрямків подальшого удосконалення системи фізичного виховання
дошкільників, зокрема формування рухових умінь, є наукове обґрунтування
методики навчання старших дошкільників іграм з елементами спорту, як
одного із корисних та захоплюючих видів рухової діяльності. Базовим
підґрунтям того, що ігри з елементами спорту сприяють зміцненню
здоров’я, підвищенню рівня рухової підготовленості, комплексному
розвитку фізичних якостей дошкільнят, є фізіологічні, психологічні та
педагогічні дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених. Саме тому
метою нашої статті є здійснення ґрунтовного аналізу змісту рухових дій
дітей в іграх з елементами спорту.

У Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”
передбачено навчання дітей старшого дошкільного віку грі в городки.
Основними завданнями навчання дошкільників цій грі визначено: кидання
бити від плеча й збоку, зберігаючи правильне вихідне положення
(півоберта до кону з опорою на праву ногу, що стоїть позаду); знання
чотирьох-п’яти фігур; вміння вибивати городки з кону (відстань 6 м) та
півкону (3 м).

На думку провідних методистів, до цього часу методика навчання дітей
діям з биткою недостатньо розроблена в теоретичному плані, нечітка
структура занять, їх організація, методично не обґрунтовані і прийоми
керівництва вихователем самостійною організацією дітьми гри “Городки”.
Також, в основі гри “Городки” лежать метальні дії, які відносяться до
складнокоординованих рухових дій і створюють певні труднощі для
дошкільників в їх опануванні. Із-за недостатнього розвитку координації
рухів, швидкісно-силових якостей і здібностей до керування просторовими,
часовими та динамічними параметрами метання багато дошкільників не в
змозі правильно виконати метання і показати результати, які передбачені
навчальними програмами. Найбільш часті помилки, що допускають
дошкільники, є неправильне вихідне положення, слабка сила замаху, не
дотримання напрямку кидка. Тому, на попередніх вікових етапах навчанню
грі в городки (молодший та середній дошкільний вік), необхідно широко
використовувати підготовчі вправи до оволодіння дітьми навичками кидання
та ловлі, різними способами метанню предметів на дальність та в ціль
методом цілісної вправи.

,

j

l

x

x

z

P?th1/4

???????¤?¤?$?????????За нашим переконанням, на даному віковому етапі
необхідно робити акцент на навчання за допомогою ігор та будувати процес
навчання на основі адаптованих для можливостей дітей п’яти-шести років
рухливих ігор з елементами спорту. Індивідуальні можливості дітей
стимулюються через процес навчання, який підпорядкований логіці гри: гра
– підвідна гра – спеціальна гра. Ігрові завдання, вправи в ігровій формі
надають навчанню позитивного емоційного забарвлення, роблять процес
навчання руховим діям та розвитку рухових здібностей більш привабливим.

Аналіз змісту Базової програми “Я у Світі” свідчить, що оволодіваючи
основами гри в баскетбол, дитина повинна вміти вести м’яч правою та
лівою руками з відскоком від землі (підлоги), рухаючись у різних
напрямках; вкидати м’яч у кошик обома руками від грудей, знизу, зверху,
від плеча; передавати м’яч іншій дитині обома руками від грудей у русі;
ловити м’яч, що летить на різній висоті (на рівні грудей, над головою,
збоку, знизу, біля підлоги тощо), з різних сторін. Це підтверджує, що
засоби фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку підібрані
таким чином, щоб повністю забезпечувати комплексну підготовку дітей до
участі у цій грі спортивного характеру.

У спеціальній літературі висвітлені окремі рекомендації щодо
застосування гри в бадмінтон з дітьми старшого дошкільного віку. При
навчанні дітей грі у бадмінтон у Базовій програмі розвитку дитини
дошкільного віку “Я у Світі” передбачається формування у дітей старшого
дошкільного віку наступних умінь: правильно тримати ракетку, бити по
волану, перекидаючи його на бік партнера (без сітки, через сітку чи
мотузок); вільно рухатися майданчиком, намагаючись не пропустити волан.

На думку Е. Я. Степаненкової, перш ніж навчати дітей безпосередньо цій
грі, вихователь повинен сформувати у них певні вміння:

сформувати відповідну поставу;

сприяти розвитку необхідних фізичних якостей: силу удару, швидкість
реакції тощо;

виробити рухливість кисті рук (запропонувати вправи, які розвивають
пальці, суглоби кисті руки);

сформувати у дитини вміння володіти воланом (підкинути волан вгору і
ловити обома руками, однією рукою (правою, потім лівою) тощо);

розробити завдання, які спрямовані на формування навички кидка;

підвести дітей до ефективного засвоєння гри та її правил;

відпрацювати основні прийоми гри в бадмінтон (стійка бадмінтоніста, хват
ракетки, прийом волана, подача волана). Тільки після засвоєння цих
вправ, пропонується гра вдвох.

Слід зазначити, що рухові дії в цій грі досить складні, аналіз змісту
програм засвідчив, що вони не визначені у програмах. Саме тому, за нашим
переконанням, гра потребує спрощення елементів техніки і серйозної
підготовки дітей до гри. І в цьому випадку в нагоді стануть всі засоби
фізичного виховання, особливу роль при цьому відіграють рухливі ігри.
Загалом, характеризуючи особливості навчання дітей старшого дошкільного
віку іграм з елементами спорту, можна зазначити, що дітям у процесі
навчання необхідно оволодіти багатьма складними руховими діями, які
передбачають наявність певного рівня фізичного та психічного розвитку
дитини, їх рухової підготовленості. Навчання руховим діям є складним,
динамічним керованим процесом, а його ефективність багато в чому
визначається відповідністю засобів і методів навчання, що
застосовуються, психофізіологічними та індивідуальними особливостями
організму дитини. У дітей старшого дошкільного віку процес формування
рухових умінь і навичок протікає у відповідності із загальними
закономірностями, що обумовлені його фізіологічною основою, та має певні
відмінності, які пов’язані з віковими та індивідуальними особливостями
організму дитини і повинні враховуватися у процесі навчання дітей іграм
з елементами спорту (городки, баскетбол, футбол, хокей, бадмінтон,
настільний теніс).

Отже, аналіз сучасних програм дошкільної освіти і виховання, методичних
рекомендацій з навчання дошкільників ігор з елементами спорту засвідчує
необхідність подальшої розробки проблеми використання спортивних ігор в
загальній системі фізичного виховання в дошкільному навчальному закладі.
Необхідність визначення послідовності і системності у вивченні
програмного матеріалу, а також подальшого вивчення педагогічних умов,
які забезпечують напрямок роботи з використання ігор з елементами спорту
в освітньому процесі дошкільних навчальних закладах на гармонійний
розвиток особистості дитини.

Висновок

Отже, турбота про фізичне здоров’я дитини завжди була й лишається одним
із головних завдань педагогічної роботи. Сьогодні переважна більшість
дошкільнят потерпає через дефіцит руху, недостатню загартованість,
 низьку витривалість. Тож у Базовій програмі «Я у світі» головну увагу
приділено збереженню та розвитку здорового способу життя дошкільників,
створенню умов, які запобігають дії шкідливих чинників. Оскільки фізичне
здоров’я нерозривно пов’язане з психічним, соціальним та духовним, його
збереження та зміцнення можливе лише за умови поєднання медичних
засобів, оптимальної системи педагогічних впливів, координації дій
медичного персоналу, вихователів, батьків, психологічної служби.

Список використаної літератури

Багінська О. В. Значення окремих індивідуальних особливостей дітей
старшого дошкільного віку в процесі навчання руховим діям / О. В.
Багінська // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту : наук. монографія [за ред. С. С.
Ермакова]. – X. : ХДАДМ (ХХПІ), 2008. – № 7. – С. 3-5.

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / Наук.
кер. та заг. ред. О. Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009.
– 430с.

Вільчковський Е. С., Курок О. І. Теорія і методика фізичного виховання
дітей дошкільного віку: Навч. посіб. – Суми : ВТД «Університетська
книга», 2004. – 428с.

Дроботій О. Л. Базова програма «Я у Світі»: психолого-методичний
супровід / О. Л. Дроботій, М. Л. Кривоніс. – X. : Ранок, 2011. – 224 с.

Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів
у 2011/12 навчальному році» від 20.06.2011 № 1/9-482. [Електронний
ресурс] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Режим
доступу : http://mon.gov.ua

Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини
дошкільного віку «Я у світі» / [Кононко О. Л., Плохій 3. П., Гончаренко
А. М. та ін.]. – К. : Світич, 2009. – 208 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: [підруч. для студ. пед.
ф-тів] / О.Я Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.

PAGE

PAGE 7

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020