.

Загальні положення грошової оцінки земель (курсова)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6035
Скачать документ

ЗМІСТ

Вступ

Загальні положення грошової оцінки земель.

2.1. Грошова оцінка земель по Україні.

Загальні відомості про населений пункт.

Уточнення планово-картографічної основи населеного пункту.

Складання карти ґрунтового покриву

Грошова оцінка земель, що використовуються як с/г угіддя.

Високов

Перелік використаної літератури.

ВСТУП

Практичне здійснення земельної реформи, впровадження приватної власності
на земельні ділянки та планового характеру використання землі потребують
економічного механізму регулювання земельних відносин, основою якого ж
оцінка землі.

Наявність оцінки землі дає можливість органам місцевого самоврядування,
поряд з нормативно-організаційними методами управління розвитком
територій, реалізувати свої повноваження на підставі створення
економічних умов раціональних умов раціонального використання земель,
забезпечити необхідну основу для формування фінансово-економічної бази
місцевого самоврядування за рахунок справляння плати за землю.

Грошова оцінка земель села Петрів здійснена відповідно до чинного
законодавства України з метою створення умов для економічного
регулювання земельних відносин при передачі землі у власність, у
спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки,
здійсненні оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку.

Грошова оцінка земель села Петрів проведена спеціалістами інституту
управління природними ресурсами відповідно до “Порядку грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів
“затвердженого наказом Української академії аграрних наук від 2
листопада 1995 № 76/230/325/150 змін та доповнень до розділів з “Порядку
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
пактів “Затверджених наказом Держкомзему України Держкоммістобудування
України, Мінсільгоспрому України та Української академії аграрних наук
від 15 квітня 1997 року № 66/131/63/34 та зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 29 жовтня 1997 року за № 511/2315.

На першому етапі визначена базовою оцінка одного квадратного метра
земель населеного пункту, на другому – вартість по
економіко-планувальних зонах.

Інформаційною базою для грошової оцінки земель є матеріали
інвентаризації земель населеного пункту, проект формування території і
встановлення меж Петровської сільської ради та населеного пункту Петрів,
матеріали ґрунтових обстежень земель, матеріали економічної оцінки
земель та бонітування ґрунтів, земельно-облікові матеріали, генеральний
план забудови села Петрів, статистичні та нормативні дані про витрати на
облаштування території населеного пункту.

В основу грошової оцінки земель села Петрів складено рентний дохід, що
створюється завдяки місцю розташування населеного пункту у
загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та
розселення облаштування його території з урахуванням функціональних та
локальних факторів.

Грошова оцінка земель сільськогосподарських угідь у межах села Петрів
розрахована за рентним доходом, який створюється при виробництві
зернових культур на різних ґрунтах і визначається за даними економічної
оцінки земель, проведеної в 1998 році та матеріалами бонітування
ґрунтів 1993 року.

Матеріали грошової оцінки земель оформлені звітом, що включає
пояснювальну записку та графічні матеріали. Результати грошової оцінки
погоджені та затверджені в установленому порядку.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ.

Даний Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
та населених пунктів розроблено у відповідності з постановами Кабінету
Міністрів України: від 23 березня 1995 року № 213 “Про Методику грошової
оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”,
від 31 жовтня 1995 року № 864 “Про внесення доповнень до Методики
грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених
пунктів”, від 8 серпня 1995 року № 617 “Про хід виконання Указу
Президента України від 14 жовтня 1993 року № 456 “Про приватизацію
об’єктів незавершеного будівництва” в Запорізькій, Івано-Франківській
областях та місті Києві”.

Порядок регламентує механізм грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення, та земель населених пунктів.

При відсутності грошової оцінки земельних ділянок
несільськогосподарського призначення. О підлягають продажу, в тому числі
під об’єктами незавершеного будівництва та автозаправочними станціями,
що реалізують маханомастильні матеріали виключно населенню “Порядок
встановлює механізм їх оцінки”.

Виходячи з частини четвертої статті 4 Земельного кодексу це стосується
приватизації земельних ділянок, що надані або передбачені правилами
використання та забудови населених пунктів, їх генеральними планами та
іншою містобудівною документацією в межах або за межами населених
пунктів для:

багатоквартирної без садибної житлової забудови;

громадської забудови (за винятком земель, наданих для розміщення
будинків органів державної влади та державної виконавчої влади);

промисловості (за винятком гірничодобувної);

об’єктів комунально-складського господарства (кр. кладовищ).

Грошова оцінка земель здійснюється з метою створення умов для
економічного регулювання земельних відносин при передачі земель у
власність, у спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу
земельної ділянки та права оренди, визначенні ставок земельного податку,
ціноутворенні, обліку сукупності вартості основних засобів виробництва,
визначенні розмірів внеску до статутних фондів колективних
сільськогосподарських підприємств, спільних підприємств, акціонерних
товариств, об’єднань, кооперативів.

Грошово оцінка землі є вихідною базою для здійснення операцій з
земельними частками (паями), ринкова ціна яких визначається на основі
співвідношення попиту і пропозиції, а також для встановлення стартової
ціни земельних ділянок несільськогосподарського призначення при їх
продажу на конкурентних засадах.

Інформаційною базою для грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення матеріали державного земельного кадастру (кількісна і
якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка
земель), матеріали внутрігосподарського землевпорядкування, проекти
формування територій і встановлення меж населених пунктів, матеріали
інвентаризації земель усіх категорій, та грошової оцінки земель
населених пунктів і земельних ділянок несільськогосподарського
призначення. Що підлягають продажу, – матеріали інвентаризації земель
населених пунктів, економічної оцінки їх територій, генеральні плани
населених пунктів, схеми генеральних планів сільських (селищних) Рад,
проекти районного планування (проекти територіальної організації)
адміністративних районів, проекти детального планування.

Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, на які
відсутні матеріали економічної оцінки, визначається за аналогічними агро
виробничими групами ґрунтів, які до них прилягають.

На гірших землях, на яких не створюється диференційований рентний дохід
(з нульовим, або від’ємним показником оцінки), грошова оцінка земель
визначається величиною абсолютного рентного доходу – 1,6 ц зерна з
гектара.

Грошова оцінка земельних ділянок під виробничими будівлями і спорудами
сільськогосподарських підприємств, що розташовані за межами населених
пунктів, визначається за аналогічними агро виробничими групами ґрунтів,
які до них прилягають.

Для організації і проведення робіт з грошової оцінки земель і
встановлення їх ціни, включаючи земельні ділянки
несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу, Київська і
Севастопольська міські державні адміністрації створюють комісії у складі
спеціалістів управлінь (відділів) земельних ресурсів, сільського
господарства, сільськогосподарських й інших підприємств, працівників тих
сільських, селищних та міських (міст) районного підпорядкування) Рад
народних депутатів, на території яких розташовані земельні ділянки, що
приватизуються.

Комісії очолюють заступники голів відповідних державних адміністрацій та
виконкомів міських Ради народних депутатів.

Результати грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Міст районного підпорядкування, селищ міського типу і сільських
населених пунктів, у тому числі грошової оцінки: ціни земельних ділянок
несільськогосподарського призначення. Що підлягають продажу у цих
населених пунктах та їх межах, розглядаються місцевими органами
Держкомзему та містобудування і архітектури. Дані грошової оцінки
затверджуються районними державними адміністраціями за наданням комісій,
зазначених у п.7.

Результати грошової оцінки земель міст Києва і Севастополя, міст
обласного підпорядкування. Втому числі грошової оцінки і ціни земельних
ділянок несільськогосподарського призначення. Що підлягають продажу у
цих містах, розглядаються і погоджуються місцевими органами Дрежкомзему
та містобудування і архітектури. Дані грошової оцінки затверджуються
Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями,
виконкомами міських (міст обласного підпорядкування) Радами народних
депутатів за поданням комісій, зазначених у пункті 7.

ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

В основу визначення грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення кладеться рентний дохід, Який створюється при виробництві
зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель,
проведеної в 1988 році Підставою для розрахунків за економічною оцінкою
земель по виробництву зернових культур є те, що вони вирощуються
практично на всіх грунтах.

В умовах інфляції рентний дохід обчислюється у натуральних одиницях (у
центрах зерна), який при визначенні грошової оцінки переводиться в
вартісний вираз за поточними або світовими реалізаційними цінами.

Величина грошової оцінки є добутком річного рентного доходу і терміну
його капіталізації. Термін капіталізації встановлюється в 33 роки.

Грошова оцінка здійснюється окремо по орних землях, землях під
багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами
послідовно: Україні, Автономній Республіці Крим і областях,
адміністративних районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих
земельних ділянках.

2.1. ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ ПО УКРАЇНІ.

Для визначення грошової оцінки земель по Україні розраховується
диференційований рентний дохід орних земель за економічною оцінкою по
виробництву зернових культур (центнерах зерна) за формулою:

Рдн – диференційований рентний дохід з га орних земель (у центнерах)

У – урожайність зернових у гектарах (у центнерах);

Ц – ціна реалізації центнера зерна;

З – виробничі затрати на гектар;

Кнр – коефіцієнт норми рентабельності.

Крім диференційованого рентного доходу (Рдн), в сільському господарстві,
за умов використання гірших земель створюється абсолютний рентний дохід
(Ран), який додається до диференційованого рентного доходу і таким
чином, обчислюється загальний рентний дохід.

Для розрахунку грошової оцінки ріллі використовуються такі вихідні дані:

середньорічна урожайність зернових з гектара за 1986-90 рр. – 31,5 ц;

середньорічна ціна реалізації 1 ц зерна в крб.. за 1986-90 рр. – 17
крб.;

середньорічні виробничі витрати на 1 га вирощування зерна за 1986-1990
рр. – 303 крб.;

коефіцієнт норми рентабельності, що використовується при проведенні
економічної оцінки земель (1988) – 0,35;

величина абсолютного рентного доходу (Ран), який створюється на гірших
за якістю землях в сільському господарстві і встановлений по Україні на
гектар угідь, – 1,6 ц зерна.

За формулою 1 і вихідними даними диференційований рентний дохід
становить 7,4 ц зерна з 1 га.

Сума диференційованого і абсолютного рентного доходу складає загальний
рентний дохід (Рздн) у розмірі 9,0 (7,4+1,6) центнерів з гектара (дод.
2).

Диференційований рентний дохід з гектара земель під багаторічними
насадженнями, природними сіножатями і пасовищами розраховується на
основі співвідношень диференційованих рентних доходів цих угідь і
рентного доходу на орних землях за економічною оцінкою по виробництву
зернових культур за формулою:

де Рдн (б) (с) (п) – диференційований рентний дохід з гектара земель під
багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами
(п) (у ц), Рдн – диференційований рентний дохід з гектара орних земель
(у центнерах);

Рд (б) (с) (п) – диференційований рентний дохід з гектара земель під
багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами
(п) за економічною оцінкою земель ( у крб..);

Рд – диференційований рентний дохід з гектара орних земель за
економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у крб..).

Для розрахунку рентного доходу з гектара землі відповідних угідь
використовуються такі вихідні дані:

диференційований рентний дохід з гектара земель під багаторічними
насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами (п), який
згідно з економічною оцінкою земель складає відповідно 1563.9 крб.,
136.5 крб.; 55.? Крб..

диференційований рентний дохід з гектара орних земель згідно з
економічною оцінкою земель по зернових культурах складає 348,7 крб.

За формулою 2 і вихідними даними обчислюється диференційований рентний
дохід з гектара земель відповідних угідь у центнерах зерна, який
становить:

– під багаторічними насадженнями – 33,19 ц.

(7.4 ц + 1569.9 крб. : 348, 7 крб.);

під природними сіножатями – 2.90 ц.

(7.4 ц + 136.5 крб. : 348, 7 крб.);

під природними пасовищами 1.18 ц

(7.4 ц + 55.7 крб. : 348, 7 крб.);

загальний рентний дохід (Рздн) з гектара земель відповідних угідь
складає;

під багаторічними насадженнями – 34.79

(33.19+1.6) ц зерна;

під природними сіножатями – 4.50

(2.90+1.6) ц зерна;

під природними пасовищами – 2.78

(1.18+1.6) ц зерна.

Грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними насадженнями,
природними сіножатями і пасовищами визначається як добуток річного
рентного доходу за економічною оцінкою по виробництву зернових культур,
ціни на зерно і терміну його капіталізації за формулою:

Гоз + Рздн * Ц * Тк… (3)

де Гоз – грошова оцінка гектара орних земель, земель під багаторічними
насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні;

Рздн – загальний рентний дохід на орних землях, землях під багаторічними
насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні (у центрах);

Ц – ціна центнера зерна (у крб..)

Тк – термін капіталізації рентного доходу (в роках), який встановлюється
на рівні 33 років:

За формулою 3 і вихідними даними грошова оцінка одного гектара становить
(додаток № 2, таблиці 2.1 – 2.4);

орних земель – 371.2 млн. Крб..

(9 ц х 1.25 млн. Крб. Х33 роки);

багаторічних насаджень – 1435.1 млн. Крб..

(34.79 ц х 1.25 х33 роки);

природних сіножатей – 185.6 млн. Крб..

(4.50 ц х 1.25 млн. Крб.. х 33 роки);

природних пасовищ – 114.7 млн. Крб..

(2.78 ц х 1.25 млн. Крб.. х 33 роки).

РОЗРАХУНОК РЕНТНОГО ДОХОДУ НА ОРНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ

Додаток 1 Табл. 1

№ п/п Показники Станом

1986-1990 рр.

1 Урожайність зернових з гектара. Центнерів 31,5

2 Середньорічна ціна реалізації 1 ц зерна, крб.. 17

3 Валова продукція з гектара (ряд 1 х рід 2) 535

4 Виробничі витрати на гектар, крб.. 303

5 Прибуток (35%), крб.. 106

6 Сума витрат і прибутку (ряд 4 + ряд 5), крб. 409

7 Диференційований рентний дохід (ряд 3 – ряд 6), крб.. 126

8 Диференційований рентний дохід , ц зерна (р. 7 х 2). 7,4

9 Абсолютний рентний дохід, ц 1,6

10 Загальний рентний дохід, всього, 7 (ряд 8 + рід 9) 9,0

РОЗРАХУНОК ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ РІЛЛІ ПО УКРАЇНІ

Додаток 2 Табл. 2

№ п/п Показники Порядок одержання або розрахунку показника Значення
показника

1 Диференційований рентний дохід з гектара орних земель, центнерів. Дод.
№1 ряд. 8 7,4

2 Абсолютний рентний дохід (ц) Постійна величина 1,6

3 Загальний рентний дохід, ц Ряд 1 + ряд 2 9,0

4 Термін капіталізації рентного доходу ріллі.

33

5 Ціна центнера зерна, млн. крб. На час розрахунку 1,25

6 Грошова оцінка гектара, млн. крб. Ряд 3 х ряд 5 х ряд 4 371

РОЗРАХУНОК ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ ПІД БАГАТОРІЧНИМИ НАСАДЖЕННЯМИ ПО
УКРАЇНІ

Табл. 3

№ п/п Показники Порядок одержання або розрахунку показника Значення
показника

1 Диференційований рентний дохід з гектара земель під багаторічними
насад., крб.. За економічною оцінкою земель 1998 1563,9

2 Диференційований рентний дохід з гектара орних земель, центнерів Дод.
№ 1 ряд 8 7,4

3 Диференційований рентний дохід з гектара орних земель, крб. За
економічною оцінкою орних земель (1998) 348,7

4 Диференційований рентний дохід з га земель під багаторічними
насадженнями, ц Ряд 2 х ряд 1 ряд 3 33,19

5 Абсолютний рентний дохід, центнерів Постійна величина 1,6

6 Загальний рентний дохід, центнерів Ряд 4 х ряд 5 34,79

7 Термін капіталізації рентного доходу, років

33

8 Ціна центнера зерна, млн.. крб.. На час розрахунку 1,25

9 Грошова оцінка гектара, мл. крб.. Ряд 6 х ряд 8 х ряд 7 1439,1

РОЗРАХУНОК ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНИХ СІНОЖАТЕЙ

ПО УКРАЇНІ

Табл. 4

№ п/п Показники Порядок одержання або розрахунку показника Значення
показника

1 Диференційований рентний дохід з гектара земель під природними
сіножатями, крб.. За економічною оцінкою земель 1998 136,5

2 Диференційований рентний дохід з гектара орних земель, центнерів Дод.
№ 1 ряд 8 7,4

3 Диференційований рентний дохід з гектара орних земель, крб. За
економічною оцінкою орних земель (1998) 348,7

4 Диференційований рентний дохід з га земель під природними сіножатями,
ц Ряд 2 х ряд 1 ряд 3 2,9

5 Абсолютний рентний дохід, центнерів Постійна величина 1,6

6 Загальний рентний дохід, центнерів Ряд 4 х ряд 5 4,5

7 Термін капіталізації рентного доходу, років

33

8 Ціна центнера зерна, млн.. крб.. На час розрахунку 1,25

9 Грошова оцінка гектара, мл. крб.. Ряд 6 х ряд 8 х ряд 7 185,6

РОЗРАХУНОК ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ПРИРОДНИХ ПАСОВИХ

ПО УКРАЇНІ

Табл. 5.

№ п/п Показники Порядок одержання або розрахунку показника Значення
показника

1 Диференційований рентний дохід з гектара земель під природними
пасовищами, крб.. За економічною оцінкою земель 1998 55,7

2 Диференційований рентний дохід з гектара орних земель, центнерів Дод.
№ 1 ряд 8 7,4

3 Диференційований рентний дохід з гектара орних земель, крб. За
економічною оцінкою орних земель (1998) 348,7

4 Диференційований рентний дохід з га земель під природними пасовищами,
ц Ряд 2 х ряд 1 ряд 3 1,18

5 Абсолютний рентний дохід, центнерів Постійна величина 1,6

6 Загальний рентний дохід, центнерів Ряд 4 х ряд 5 2,78

7 Термін капіталізації рентного доходу, років

33

8 Ціна центнера зерна, млн.. крб.. На час розрахунку 1,25

9 Грошова оцінка гектара, мл. крб.. Ряд 5 х ряд 8 х ряд 7 114,7

Загальні відомості про населений пункт село Петрів Петровської сільської
ради розташоване в східній частині Тлумацького району на віддалі 50 км
від обласного центру м. Івано-Франківська.

Рельєф території населеного пункту в основному рівнинний (тільки в
північній частині горбисто-хвилястий); центральна частина в основному
забудована частина житловою та громадською забудовою.

За матеріалами економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році,
територія, на якій розташований населений пункт, відноситься до 02
Тлумацького земельно оціночного району.

Село є адміністративно-культурним центром петровської сільської ради.
Протяжність села з півночі на південь 4,3 км, із заходу на схід – 2,4
км.

Чисельність населення села Петрів складає 918 чоловік, і в населеному
пункті нараховується 318 дворів.

Площа населеного пункту складає 389,9 га. Основною
структурно-планувальною одиницею населеного пункту є квартали забудови
садибного типу з одно- та двоповерховими будинками.

Територія села із заходу на схід та з півночі на південь пересікають
дороги які в даний час мають задовільний стан. Село електрифіковане.
Водопостачання, газопостачання та каналізація відсутні.

УТОЧНЕННЯ ПЛАНОВО-КАРТОГРАФІЧНОЇ ОСНОВИ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.

Планово-картографічною основною села Петрів є план в масштабі 1:10000,
складений у 1991 році Івано-Франківським філіалом інституту землеустрою
при проведенні коректури планового матеріалу, уточнений під час розробки
проекту формування території і встановлення меж населеного пункту
Петрів.

На планово-картографічний матеріал нанесені квартали нової забудови та
масиви, надані громадянам для ведення особистого підсобного
господарства. У межах кожного кварталу окремо відображені землі житлової
забудови та землі загального користування; уточнена і доповнена мережа
вулиць. Визначена належність земельних ділянок до певних категорій
земель.

В результаті проведених робіт складений план села Петрів в масштабі
1:1000 (креслення 1) з відображенням меж земельних угідь та категорій
земель, визначені площі земель різних категорій та угідь, складена
експлікація земель.

3.2. СКЛАДАННЯ КАРТИ ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ ТЕРИТОРІЇ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ.

Крупно масштабні обстеження ґрунтів на території села Петрів не
проводились, інформація про їх ґрунтовий покрив відсутня. Прийнятним
варіантом виходу з такого становища, в умовах, що склалися, є створення
орієнтовних карт ґрунтового покриву за допомогою використання наявних
ґрунтових карт суміжних територій та таких допоміжних матеріалів, як
допоміжні топографічні карти, фото плани, а ат корж рекогносцирувального
обстеження території. За допомогою топокарт визначено рельєф поверхні
території села, що дозволило встановити границі гігроморфних ґрунтів та
змитих ґрунтових відмін.

Отже, базуючись на даних про ґрунтовий покрив прилеглих масивів
охоплених ґрунтовою зйомкою з урахуванням відображеного на топокартах
рельєфу, складена умовна (екстраполяційна) карта ґрунтового покриву
території населеного пункту. Крім цього, для складання остаточної карти
ґрунтів було здійснено польове обстеження ґрунтів в натурі, уточнено їх
границі шляхом рекогносцировки.

В результаті виконання робіт складено карту та експлікацію агро
виробничих груп ґрунтів села Петрів в розрізі сільськогосподарських
угідь (таблиця 1) і було виділено 5 агровиробничих груп ґрунтів:

33 д – сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти;

45 е – темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені глеюваті
важкосуглинкові ґрунти;

104 е – дернові слаборозвинені карбонатні з плямами виходів порід легко
глинисті середньо щебенюваті ґрунти;

176 в – дернові опідзолені супіщані ґрунти;

217 – розмиті ат зруйновані ґрунти.

ЕКСПЛІКАЦІЯ АГРО ВИРОБНИЧИХ ГРУП ҐРУНТІВ ТЕРИТОРІЇ СЕЛА ПЕТРІВ

№ п/п Угіддя Загальна площа В тому числі:

33 д 45 е 104 е 176 в 217

1 Громадяни, яким надані землі у власність і користування: 229,9 – 224,3
– 5,5 –

-рілля

-багаторічні насадження 14,6 – 14,6 – – –

2 Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування
113,8 36,1 0,3 52,3 25,1 –

-багаторічні насадження 14,8 14,8 – – – –

-сіножаті 7,5 – – – – –

-пасовища 91,5 21,3 0,3 52,3 17,6 –

Всього 343,6 36,1 224,6 52,3 30,6 –

Грошова оцінка земель, що використовуються як с/г угіддя.

Грошова оцінка земель сільськогосподарського використання на території
села Петрів здійснена відповідно до “Порядку грошової оцінки земель
сільського господарського призначення та населених пунктів”,
затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування
України, Мінсільгосппроду України та Української академії аграрних наук
від 27 листопада 1995 року № 76/230/325/150 зареєстрованого Мінюстом
України від 30 листопада 1995 року за № 427-363.

Грошова оцінка 1 га сільськогосподарських угідь у населеному пункті
проведена окремо по орних землях, землях під багаторічними насадженням,
природними сіножатями і пасовищами (таблиця).

Грошова оцінка 1 га земель певної агро виробничої групи ґрунтів у межах
населеного пункту (Гагр) розрахована за формулою:

Гагр = (г х Багр) : Б,

Де: Г – грошова оцінка 1 га відповідних сільськогосподарських угідь на
території базового с/г підприємства (1998 р.):

Б- середній бал бонітету угідь по базовому сільськогосподарському
підприємству (1993 р.):

Багр – бал бонітету даної агрогрупи.

Грошова оцінка 1 га земель на території базового сільськогосподарського
підприємства (1998 р.)

рілля 51,9 балів

багаторічні насадження 27,7 балів

сіножаті 27,5 балів

пасовища 26,1 балів

Бали бонітету агро груп ґрунтів виділені в межах території Ела Петрів
приведені в таблиці.

Бали бонітету агро груп ґрунтів

Шифри агро виробничих груп ґрунтів Бали бонітетів

рілля Багаторічні насадження сіножаті пасовища

33д – 27,9 – 30,1

45е 53,5 36,5 – 53,6

104е – – – 9,9

176в 49,1 – 50,6 50,1

217 – – – –

Відповідно формули /Гагр = (Г х Багр.) : Б/ визначено грошову оцінку 1
га сільськогосподарських угідь, показники якої приведені в таблиці.

Школа грошової оцінки 1 га с/г угідь

Шифри агро виробничих груп ґрунтів Бали бонітетів

рілля Багаторічні насадження сіножаті пасовища

33д – 9962 – 2911

45е 7511 13033 – 5184

104е – – – 957

176в 6893 – 4960 4845

217 – – – –

Розрахунок грошової оцінки сільськогосподарських угідь в межах с. Петрів
на агровиробничих групах ґрунтів.

Сільськогоспо-дарські угіддя Агро виробничі групи ґрунтів Грошова оцінка

1 га /грн. Загальна оцінка грн.

шифр площа, га

Рілля 45 е 209,7 7511 1575056,70

176е 5,5 6893 37911,50

Разом

215,2 7495,2 1612968,20

Багаторічні насадження 33д 14,8 9962 147437,60

45д 14,6 13033 190281,80

Разом

29,4 11487,1 333719,40

Сіножаті 176д 7,5 4960 37200,00

Разом

7,5 4960,0 37200

Пасовища 33д 21,3 2911 62004,30

45е 0,3 5184 1555,20

104е 52,3 957 50051,10

176в 17,6 4845 85272,00

Разом

91,5 2173,6 198882,60

Всього

343,6 6364,3 2186770,20

Грошова оцінка земель села Петрів

№ Функціональне використання території Площа, га Загальна вартість, грн.
Середньозважена грошова оцінка м2/ грн.

1 Сільськогосподарські угіддя 343,6 2186770,20 0,64

З них: – рілля 215,2 1612968,20 0,75

– багаторічні насадження 29,4 337719,40 1,15

– сіножаті 7,5 37200,00 0,49

– пасовища 91,5 198882,60 0,22

Разом 343,6 2186770,20 0,64

ВИСНОВОК

У даній курсовій роботі розроблена методика грошової оцінки земель
сільськогосподарським призначенням села Петрів, що базувалась на
матеріалах державного земельного кадастру.

На початкових стадіях становлення ринкової економіки і появи приватної
форми власності кадастр відіграє роль важливого інструментарія
фіксальної політики. Кадастр сприяє об’єктивнішому встановленню
податкових зборів.

Грошова оцінка стає основою при вирішенні багатьох питань у ринковій
економіці, створює умови регулювання економічних відносин при передачі
земель у власність, спадщину, під заставу, а також визначення ставок
земельного податку та розмірів внеску до статутних фондів селянських
спілок і інших господарських підприємств.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Петрович Л.М., Волосецький Б.М.

“Основи кадастру” Львів – Коломия 2000 р.

Володін М.О.

“Основи земельного кадастру” Київ 1998 р.

Гнатович М.І., Ступень М.І.

“Навчальний посібник. Земельний кадастр населених пунктів”. Львів.

Третяк А.М.

“Управління земельними ресурсами та реєстрація земель України”.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020