.

Загальна характеристика роботи аеропорту (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 4200
Скачать документ

Реферат на тему:

Загальна характеристика роботи аеропорту

Аеропорт робить продукцію, виконує роботи, надає послуги з метою
отримання прибутку і задоволення суспільних потреб.

Основними цілями діяльності аеропорту є забезпечення повітряних
перевезень на внутрішніх і міжнародних авіалініях для чого аеропорт
здійснює:

1. Прийом-випуск повітряних суден.

2. Аеронавігаційне обслуговування повітряних суден.

3. Технічне обслуговування повітряних суден.

4. Комерційне обслуговування пасажирів і обробка вантажів з урахуванням
вимог постав уряду та інструкцій.

5. Збереження вантажів, у тому числі митних.

6. Організація бронювання і продажу авіаквитків ( через територіальне
агентство повітряних сполучень).

7. Додаткові послуги пасажирам, зв’язані з продажем і бронюванням
авіаквитків ( прийом замовлень, доставка авіаквитків).

8. Прийом повітряних суден і екіпажів авіакомпаній на постійне і
тимчасове базування.

Також аеропорт здійснює наступні види діяльності самостійно, а також на
основі договорів, укладених з національними та іноземними юридичними і
фізичними особами, для яких цей вид діяльності є основним, при
обов’язковому узгодженні кожного з них у порядку, установленому
законодавством держави і місцевих органів управління:

1. Організація суспільного харчування і побутового обслуговування
населення, готельна діяльність.

2. Прокат і здача в оренду інвентарю, майна, побутової техніки,
устаткування.

3.Усі види туризму й екскурсійного обслуговування, у тому числі
міжнародного.

4. Проектування, будівництво, ремонт, експлуатація ( у тому числі за
договором оренди) і здача в оренду об’єктів виробничого і невиробничого
призначення.

5. Організація вантажних, пасажирських перевезень власним, орендованим і
найманим транспортом усіх видів ( наземний, водяний) як у країні, так і
за її межами, експедиційні послуги.

6. Курси підготовки і перепідготовки кадрів, викладацька діяльність.

7. Надання консультаційних, юридичних, інженерних, маркетингових послуг,
розробка, впровадження і реалізація програмних продуктів.

Основні посади і їхні функції представимо в таблиці

Найменування структурного підрозділу Основна функціональна задача

Авіаційно-технічна база (АТБ). Здійснення комплексу заходів щодо
інженерно-авіаційного забезпечення польотів.

Служба пошукового й аварійно-рятувального забезпечення польотів
(СПАСОП). Проведення пошукових, аварійно-рятувальних і протипожежних
робіт.

Служба спеціального транспорту (ССТ). Забезпечення виробничої діяльності
підприємства спеціальним транспортом для заправлення авиа ГСМ,
перевезення авіапасажирів, комерційним обслуговуванням повітряних судів,
технічним обслуговуванням повітряних судів, підготовки аеродрому до
польотів засобами аеродромної механізації; технічне обслуговування і
ремонт спецмашин.

Виробнич-диспетчерська служба підприємства (ПДСП). Координація
діяльності всіх служб, що забезпечують технічне і комерційне
обслуговування повітряних судів на пероні.

Інформаційно обчислювальний центр (МВС). Розробка і супровід програмного
забезпечення; технічне обслуговування обчислювальної техніки й
автоматизованих систем керування.

Загін воєнізованої охорони режиму (загін ВОХР). Здійснення комплексу
заходів щодо забезпечення авіаційної безпеки і запобіганню актів
незаконного втручання в діяльність цивільної авіації.

Група огляду. Організація і здійснення огляду вантажів і пасажирів.

Спецвідділ. Організація заходів щодо забезпечення авіаційної безпеки і
дотриманню внутріоб’єктового режиму.

База експлуатації радіо технічного устаткування і зв’язку (БЕРТОС).
Здійснення радіотехнічного забезпечення польотів повітряних судів і
виробничої діяльності аеропорту, інших авіакомпаній і організацій
наземними засобами радіо технічного забезпечення польотів і зв’язки,
технічну експлуатацію цих засобів.

Керування повітряним рухом (УВС). Планування, організація і здійснення
керування повітряним рухом у встановленій зоні відповідальності; надання
допомоги екіпажам повітряних судів терпящих нещастя.

Ремонтна ділянка (РД). Здійснення капітального і поточного ремонту
будинків і споруджень ГУЛ “Аеропорт Сочі”.

Штурманська група. Передпольотна штурманська підготовка екіпажів;
аеронавігаційне забезпечення (інформаційне і документальне) екіпажів.

Аеродромно метеосиноптична група (АМСГ) Забезпечення метеоінформацією
наземних служб і екіпажів.

Енергослужба територіального забезпечення підприємства (ЕСТОП).
Забезпечення виробничої діяльності підприємства енергопостачанням;
технічне обслуговування енергоустановок.

Аеродромна служба Здійснення експлуатаційного змісту і поточного ремонту
аеродромних покрить, внутрі-аэропортових доріг і привокзальної площі;
узгодження і контроль за будівництвом об’єктів на аеродромі і
приаеродромної території.

Тепло і сантехнический відділ (ТиСТО). Забезпечення виробничої
діяльності підприємства водяним постачанням і опаленням будинків і
споруджень; сантехнічне забезпечення підприємства.

Відділ головного механіка (ОГМ). Здійснення ремонту і технічного,
обслуговування засобів перонної і внутрівокзальної механізації,
вентиляційних установок і кондиціонерів, акумуляторних батарей;
виготовлення нестандартного устаткування.

Адміністративно -господарський відділ (АГВ). Забезпечення порядку на
території, у будинках і спорудженнях підприємства.

Технічний відділ Розробка і контроль за здійсненням планів технічного
розвитку; підготовка документів по сертифікації і колективних договорах.

Відділ експлуатації наземних засобів (ОЕНС). Здійснення планування і
технічного нагляду за поточним і капітальним ремонтом будинків і
споруджень підприємства.

Служба організації пасажирських перевезень (СОПЕЛ). Організація
пасажирських і поштово-вантажних перевезень на внутрішній і міжнародній
повітряній лініях.

Комерційний склад Організація і здійснення робіт із прийому і видачі,
доставки і відправленню комерційних вантажів.

Профілакторій Здійснення комплексу робіт із прийому, розміщенню,
медичному обслуговуванню і відпочинку транзитних екіпажів.

Інспекція по безпеці польотів Здійснення контролю за виконанням вимог по
техніки пілотування й експлуатації повітряних судів, правильністю
оформлення бортової документації

Горючо мастильні матеріали (ГСМ). Здійснення комплексу робіт із прийому,
видачі, збереженні, перекачуванні авіапалив, авіаолій, маслосмесей,
змащень:, контроль якості авиа ГСМ

Службове харчування і торгівля (СПТ.). Забезпечення бортового харчування
пасажирів і членів екіпажа, робочого харчування і торгівлі харчуванням
на привокзальній площі аеропорту.

Планово-економічний відділ (ПЕО). Організація і здійснення
планово–економічної діяльності підприємства.

Відділ організації праці і заробітної плати (ВОПіЗП). Забезпечення
раціональної організації праці , системи заробітної плати і
матеріального стимулювання.

Центр зборів і взаєморозрахунків (ЦСВ) Організація взаєморозрахунків з
авіакомпаніями; облік обсягів послуг наданих аеропортом авіакомпаніям.

Комерційний відділ. Здійснення рекламної політики підприємства; розробка
і здійснення додаткових видів робіт з основної і додаткової діяльності
підприємства.

Відділ матеріально -технічного постачання (ОМТС). Забезпечення
виробничої діяльності підприємства матеріально – технічним постачанням.

Відділ непрофільної діяльності (ОНД). Організація і здійснення усіх
видів неавіаційної діяльності.

Територіальне агентство повітряних сполучень (ТАВС). Організація і
здійснення продажу авіаквитків

Відділ бухгалтерського обліку фінансів (ОБУФ). Організація і здійснення
раціонального бухгалтерського обліку хазяйновито – фінансової діяльності
підприємства; контроль за ощадливим використанням ресурсів підприємства.

Ревізор Контроль за законністю господарських і фінансових операцій.

Відділ кадрів Організація і здійснення комплексу робіт з кадрової
політики і кадрових питань підприємства.

Здравпункт Здійснення комплексу заходів щодо лікування і профілактики
захворювань працівників підприємства і членів екіпажів.

Дитяча дошкільна установа (ДДУ). Надання соціальної допомоги по
вихованню дітей працівників підприємства і на комерційній основі
сторонніх організацій.

Канцелярія Здійснення оформлення, розсилання і розмноження внутрішньої
документації підприємства; контроль за виконанням наказів і вказівок.

Культпобут Забезпечення підвищення культурно-освітнього рівня
працівників підприємства; поліпшення фізичного і морального стану
працівників.

Договірно-правовий відділ. Юридичне забезпечення договірної діяльності
підприємства; загальне юридичне забезпечення діяльності підприємства

Павільйон важливих авіаційних пасажирів (ВАЛ). Забезпечення прийому,
розміщення і посадки важливих авіаційних пасажирів.

Директор Забезпечення роботи і контроль за діяльністю

основних підрозділів підприємства; межфункциональная координація
діяльності підрозділів підприємства.

Зам.ген.директора Забезпечення стратегічного керівництва за діяльністю
підприємства. Координація взаємодії служб підприємства, контроль за
їхньою діяльністю.

Помічник ген. директ. по загальних питаннях і літерних перевезеннях.
Організація всього необхідного комплексу робіт для злетів і посадок
літерних рейсів.

Змінні зам. ген. директора Цілодобове забезпечення загального
керівництва виробничої діяльності підприємства.

Генеральний директор Забезпечення загального керівництва
виробничо-господарською діяльністю підприємства; визначення загальних
напрямків політики підприємства; контроль за виконанням поставлених
цілей і задач.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020