HYPERLINK «http://www.ukrreferat.com/» www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

“Визначення віку та статі за кістками”

ПЛАН

1. Визначення статі

2. Визначення віку

Список використаної літератури

1. Визначення статі

Найбільш виражені, достовірні статеві відмінності у людей, які досягли
статевої зрілості, мають череп і кістки тазу.

Череп чоловіка і жінки відрізняється по розмірах і формі будови.
Абсолютні розміри чоловічого черепа, як правило, більші жіночого.

У чоловіків розвиненіша лицьова частина черепа в порівнянні з мозковою.
Череп вимірюють по спеціальній методиці, яка передбачає більше 20
відстаней між різними точками черепа.

Найбільш достовірні відмінності у величині подовжнього, висотного,
скуластого діаметрів і деяких інших розмірів. Є спеціальні таблиці
розмірів для відмінності чоловічого черепа від жіночого.

Статеві відмінності у формі будови є у більшості кісток черепа. Так, для
чоловіків характерні скошений лоб, округле тім’я, різко виражений кут
між лобом і носом, розвинені надбрівні дуги, прямокутні низькі очні
ямки, майже прямий кут між горизонтальною і вертикальною гілками нижньої
щелепи і так далі

У жінок лоб більш вертикальний, тім’я плоске, перехід між лобом і носом
плавніший, слабо розвинені надбрівні дуги, вищі округлі очні ямки, кут
між гілками нижньої щелепи частіше тупий.

Кістки чоловічого черепа масивніші, товще; завдяки розвиненій
мускулатурі горбистості і шорсткості в місцях прикріплення м’язів
виражені більше, ніж у жінок.

Розміри і будова черепа значно варіюють як у різних антропологічних
типів, так і в межах одного типу.

Таблиці розмірів черепа можна застосовувати тільки для того типу, для
якого вони складені, наприклад таблиці розмірів черепа для росіян
(європеоїдна раса) не можна застосовувати для представника раси
монголоїда або негроїдної.

Якщо розміри черепа не дозволяють встановити статевих відмінностей, то
використовують форму будови. Вивід про статеву приналежність роблять на
підставі сукупності всіх ознак.

Мал. 1. Визначення статі людини по формі її черепа

Антрополог займається відтворенням прижиттєвої зовнішності людини по
фрагментах викопних останків, застосовуючи в роботі гіпс, глину і
епоксидну смолу. Спочатку робиться гіпсовий зліпок черепа, потім в його
строго певних точках розміщуються спеціальні маркери глибини (див. мал.
2).

Мал.2. Розміщення спеціальних маркерів

Ці маркери мають різні кольори і сигналізують про те, яка глибина
тканини в тому або іншому місці. На даний параметр впливає цілий ряд
чинників. Перш за все важлива форма кожної деталі черепа. Відомо, що над
краями кісток шкіра зазвичай буває тонкою. Так, наприклад, її на
відносно невелика в районах надочноямкового і підочноямкового країв, а
також над лобовою кісткою. За формою горба підборіддя антрополог
визначає величину підборіддя. За розміром носової кістки можна судити не
тільки про величину носа, але і про те, чи мав він посередині горбовину.
Аналіз кісток черепа також дозволяє антропологові встановити вік людини.
Ці дані зрештою і допомагають визначити правильну глибину тканини,
оскільки у міру старіння вона змінюється.

Зібравши всю необхідну інформацію і розмістивши на моделі маркери
глибини, фахівці накладають на череп глину, як показано на мал. 3.

Кількість глини, що накладається, визначається глибиною тканини в
кожному конкретному місці черепа. На величину даного параметра, як ви
пам’ятаєте, указує той або інший колір маркера. Так, крок за кроком,
продовжується робота по ліпленню моделі голови (див. мал. 4).

Мал. 3 Накладення глини на череп

Мал. 4 Відтворена антропологами людська голова

th

`

???????¤?¤?$?????? програма розміщення віртуальних індикаторів глибини.
Вони визначають форму зовнішньої поверхні моделі. Фактично ці індикатори
є вершинами сплайнів, які накладаються на череп, що управляють.

Таз чоловіка і жінки також відрізняється формою і розмірам: у жінки він
більший, ніж у чоловіка. Таз жінки ширший і нижчий, крила клубових
кісток мають більш горизонтальне положення, нижні гілки лобкових кісток
утворюють великий кут (прямий або тупий, а не гострий), крижі коротші і
ширші, вхід в малий таз округліший. Є ряд інших ознак, що дозволяють
розрізняти таз по статі.

Інші кістки скелета також мають статеві відмінності величини і будови,
проте ступінь їх вираженості неоднаковий. Більш обгрунтовано можна
судити про статеву приналежність плечової, стегнової кістки, грудини,
ключиці і під’язикової кістки. Дослідження вказаних кісток за
відсутності черепа і тазу набуває самостійного значення.

Визначення статі по кістках осіб, які не досягли статевої зрілості,
ненадійне через відсутність достовірних ознак. Деякі орієнтовні дані для
отримання висновку можна знайти з боку тазу, розмірів черепа і
трубчастих кісток.

2. Визначення віку

Для визначення віку по кісткових останках застосовують рентгенологічний
метод. Він дозволяє встановити етап формування скелета (поява ядер
окостеніння, зрощення кісток), що відбувається у віці до 25 років, і
ступінь зворотних процесів (звапніння, розрідження) в кістковій і
хрящовій тканині, що починаються після 30-35 років.

Ознаки, що виявляються рентгенологічно, також можуть бути встановлені
при огляді і мікроскопічному вивченні розпилів кісток. У поєднанні з
даними, отриманими при дослідженні зубного апарату, вони дозволяють
визначити вік в період життя до 25 років з точністю до 1 — 3 років, а
після 25 років — з точністю 5 — 10 років.

Крім того, для визначення віку після 25 років використовують зрощування
швів черепа, яке (як і ознаки зношування зубів) хоча і має індивідуальні
коливання, але все таки знаходиться в певній залежності від віку.

У осіб, які не досягли статевої зрілості, додатково визначають вік по
розмірах (довжині) кісток, грунтуючись на відповідності віку і зростання
в цей період життя. Вік по довжині окремих кісток встановлюють за
допомогою спеціальних таблиць.

Вимірювання кісток як самостійний метод застосовують для визначення віку
плодів і новонароджених, оскільки довжина їх тіла досить точно
відповідає віку. Змірявши кістки, головним чином довгі трубчасті, по
відповідних таблицях знаходять довжину тіла і визначають вік.

При визначенні статі, віку і зростання з боку певних кісток є комплекс
ознак, який з більшою або меншою точністю характеризує ці показники.
Тому ступінь точності їх визначення залежить від того, які саме кістки
представлені для дослідження. При виявленні кісткових останків потрібно
прагнути направити на експертизу по можливості всі кістки.

Для визначення віку по черепу використовують стан черепних швів. З віком
шви черепа стають менш вираженими за рахунок заростання, що
розвивається. Цей процес відбувається зсередини кнаружи і здійснюється в
певній послідовності як по термінах настання, так і по місцю виникнення.
Заростання швів починається між 20 і 30 роками. Повне зрощення
відбувається в глибокій старості. Послідовність заростання швів залежить
від форми черепа. Для визначення віку можуть бути використані і інші
вікові зміни в кістках черепи, що виявляються за допомогою
рентгенологічного дослідження. З віком відбувається розрідження
кісткової структури компактної і губчастої речовини, тобто розвивається
остеопороз.

Характерною ознакою старечих черепів вважається атрофія нижньої щелепи.
Темп і інтенсивність вікових змін залежать від індивідуальних
особливостей організму і впливу навколишнього середовища, тому вони не
завжди паралельні віку.

Список використаної літератури

Алексеев В.П. Остеометрия: Методика антропологических исследований. –
М., 1986.

Зиневич Г.П. Человек изучает человека. – К., 1988.

Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. – Прага,
1982.

Сегеда С.П. Основи антропології. – К., 1995.

Тегако Л.И., Саливон И.И. Основы современной антропологии. – Минск,
1989.

PAGE

PAGE 2

Похожие записи