.

Виробництво. (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3063
Скачать документ

Реферат на тему:

Виробництво. TOC \o “1-3” \h \z HYPERLINK \l “_Toc79569219” 1.
Чому нові індустріальні країни орієнтуються на наукомісткі виробництва?
PAGEREF _Toc79569219 \h 1

HYPERLINK \l “_Toc79569220” 2. Які цілі переслідували розвинені
країни, розміщуючи в них наукомісткі виробництва? PAGEREF _Toc79569220
\h 2

HYPERLINK \l “_Toc79569221” 3. Спрогнозувати подальший розвиток цих
країн, обґрунтувати PAGEREF _Toc79569221 \h 2

HYPERLINK \l “_Toc79569222” 4. Створення галузей легкої
промисловості, які забезпечать внутрішній ринок в умовах недостатності
іноземної валюти PAGEREF _Toc79569222 \h 3

HYPERLINK \l “_Toc79569223” 5. Створення і розвиток галузей
промисловості, орієнтованих за зовнішній ринок PAGEREF _Toc79569223 \h
4

HYPERLINK \l “_Toc79569224” 6. Динамічний розвиток наукомістких
галузей промисловості, збільшення державних асигнацій на наукову і
дослідницьку роботу PAGEREF _Toc79569224 \h 4

HYPERLINK \l “_Toc79569225” 7. Переміщення в НІК працемістких та
матеріаломістких виробництв PAGEREF _Toc79569225 \h 5

Чому нові індустріальні країни орієнтуються на наукомісткі виробництва?

Темпи економічного розвитку більшості НІК значно перевищують аналогічні
показники не тільки держав, що розвиваються , але і багатьох розвинутих
капіталістичних країн. По виробництву окремих видів промислової
продукції, у тому числі наукомістких, НІК вийшли на ведучі позиції в
капіталістичній економіці. Власне, ця обставина багато в чому обумовила
їх надзвичайно прискорений ріст.

Розглядаючи роль і значення наукомістких виробництв у сучасній економіці
НІК, по-перше треба сказати, що наукомісткі виробництва мають
перспективи, щодо подальшого розвитку та користуються сучасним попитом.

Головною причиною високої конкурентноздатності товарів на світовому
ринку наукомісткої продукції є – сприйнятливість до інновацій, гнучке
реагування на ринкову ситуацію, незважаючи на те, що наукові розробки
найчастіше перевершують закордонні аналоги, за досить низькою ціною.
Саме тому НІК розміщують наукомісткі виробництва на своїй території.

Основною метою стратегічного планування наукомістких галузей на
сучасному етапі розвитку економіки НІК є не тільки техніко-економічна
оцінка перспективних проектів, але і галузеві критерії і параметри
економічної безпеки, можливість додаткових джерел фінансового
забезпечення інвестиційного процесу, способи конкурентної боротьби і
міцні позиції на різних сегментах внутрішнього і зовнішнього ринків
наукомісткої продукції.

2. Які цілі переслідували розвинені країни, розміщуючи в них наукомісткі
виробництва?

Головними умовами ефективного і динамічного розвитку підприємства в
ринкових взаєминах, що формуються, є:

1. Підвищення якості кінцевої продукції шляхом розвитку внутрішнього
потенціалу підприємства і постійного технічного переозброєння
устаткуванням світового класу.

2. Зниження собівартості шляхом застосування високоефективних
технологічних рішень при виробництві традиційних видів продукції і
скорочення матеріальних витрат при освоєнні нових високоліквідних
виробів.

Саме тому розвинені країни розміщують в НІК наукомісткі виробництво,
вони прагнуть досягти зниження собівартості продукції за рахунок дешевої
робочої сили, за зменшення витрат на відрахування в екологічні фонди та
для очищення навколишнього середовища, тому що дані виробництва мають
погані екологічні наслідки.

3. Спрогнозувати подальший розвиток цих країн, обґрунтувати

У силу безлічі факторів НІК виявилися в сфері особливих економічних і
політичних інтересів капіталістичних країн, що направляли в ці країни
майже половину усіх фінансових ресурсів, призначених державам, що
розвиваються.

Процес диференціації економічно слаборозвинених держав привів до
виділення особливої групи країн і територій, що одержали назва нові
індустріальні країни – НІК. Це Південна Корея, Тайвань, Гонконг,
Сінгапур, Малайзия, Таїланд, Бразилія, Мексика, Аргентина. У відношенні
деяких НІК замість слова “країни” часто застосовується термін
“територія”. Так, Тайвань – частина Китаю, у свій час незаконно
відірвана від нього гомінданівським режимом. Гонконг зберігає статус
британської колонії, яку планувалося передати під юрисдикцію КНР.
Південна Корея з’явилася в результаті поділу єдиної держави на дві
частини. Поява НІС відбиває інтенсивне зростання світової
капіталістичної системи за рахунок підключення до неї нових адекватних
підсистем.

Сильна диференціація спостерігається в самій групі НІК.
Латиноамериканські НІК мають більш могутній економічний потенціал у
порівнянні з НІК Азії. ВВП тільки однієї Бразилії на світовому ринку
досить скромні в порівнянні з НІК Азії.

Південну Корею вже зараз цілком можна віднести в розряд індустріально
розвитих капіталістичних країн, причому по основних макроекономічних
показниках вона буде першою з числа РК, що поповнить групу ведучих
капіталістичних держав.

4. Створення галузей легкої промисловості, які забезпечать внутрішній
ринок в умовах недостатності іноземної валюти

Швидкий ріст економіки обумовив збільшення абсолютних розмірів ВВП, у
тому числі і на душу населення. За цими показниками НІК у цілому також
випереджають основну масу країн, що розвиваються, а деякі з них
наближаються до промислово розвинутих країн. У структурі ВВП досить
велика питома вага внутрішніх нагромаджень, причому в Азіатських НІК він
вище, ніж у більшості індустріальних держав.

Нові індустріальні країни перетворилися у великих виробників судів,
морських нафтобурових платформ, легкових автомобілів, електронних
компонентів, відеомагнітофонів і т.д.

Використання позитивного досвіду нових індустріальних країн, що
здійснили прорив на світовий ринок наукомісткої продукції, має практичне
значення для прискореного формування нової моделі зовнішньоекономічних
зв’язків східноєвропейських країн, орієнтоване на глибоке і комплексне
співробітництво у виробництві, науці і техніці.

5. Створення і розвиток галузей промисловості, орієнтованих за зовнішній
ринок

Ще більш високими темпами розвивається експорт із цих країн. Справа в
тім, що, володіючи високою конкурентноздатністю, продукція обробної
промисловості НІК усе більш інтенсивно захоплює позиції на світовому
ринку. НІК перетворилися в найбільших експортерів взуття, одягу,
текстильних виробів, стрімко нарощують вивіз побутової електронної
апаратури, персональних комп’ютерів, електронно-обчислювальної техніки,
легкових автомобілів і інших видів высокотехнологичных товарів. При
цьому НІК удалося не тільки знайти свою нішу на світовому ринку, але і
потіснити конкурентів з числа розвинутих капіталістичних країн.

У 80-і рр. відчутно зріс вплив НІК на динаміку, структуру, географічний
напрямок світової капіталістичної торгівлі й у не меншій мері на
експортно-імпортні операції з окремими капіталістичними державами. Це
веде до того, що вони стають відчутним фактором, що впливає на стан
внутрішньої загальногосподарської кон’юнктури ведучих капіталістичних
країн.

6. Динамічний розвиток наукомістких галузей промисловості, збільшення
державних асигнацій на наукову і дослідницьку роботу

Створення сприятливих умов для розвитку наукомістких галузей
промисловості – турбота органів державної влади НІК. Без сильної
цілеспрямованої державної політики в області розвитку наукомістких
галузей промисловості НІК домоглися корінного перелому в підвищенні
конкурентноздатності виробництв. Податкова і митна системи, законодавче
забезпечення охорони і захисту прав на інтелектуальну власність
створюють у всіх учасників наукомістких галузей промисловості – вчених і
розроблювачів, виробників і інвесторів – високі мотивації у швидкому
досягненні комерційного успіху.

Створена з активною державною підтримкою наукомістких галузей
промисловості інфраструктура – іноваційно-технологічні центри,
технопарки, бізнес-інкубатори, інформаційні системи, фонди підтримки
інновацій, у тому числі венчурні, розвинута система підготовки і
підвищення кваліфікації фахівців в області менеджменту – дозволяє
розширити масштаби інноваційних процесів, втягуючи в них усе нових і
нових учасників.

Практика НІК має багатий досвід активізації інноваційних процесів в
наукомістких галузях промисловості стосовно до різних економічних і
політичних умов, скориставшись яким можна значно скоротити час виходу
економіки багатьох країн на режим розвитку та виходу з кризи.

7. Переміщення в НІК працемістких та матеріаломістких виробництв

Досить активна участь іноземного капіталу сприяла підйому економіки
нових індустріальних країн. При його особистій участі (загальний обсяг
прямих іноземних інвестицій у ці відносно невеликі країни до кінця 80-х
років перевищив 20 млрд. доларів) вони прискорено пройшли класичними
етапи сучасної індустріалізації: розвиток працемістких та
матеріаломістких виробництв, створення експортного потенціалу і розвиток
наукомістких галузей. У результаті по виробництву деяких видів
продукції, включаючи наукомісткі, нові індустріальні країни вийшли на
передові рубежі у світовому господарстві.

Досить низька оплата праці порівняно з розвиненими країнами дозволяє
зменшити витрати на виробництво, та зробити товар більш
конкурентоспроможним за ціною, до товарів що виробляються в розвинених
країнах, сприяє переміщенню в НІК працемістких . виробництв. Що
стосується матеріаломістких виробництв тут також є перспектива щодо
зниження собівартості виробництва за рахунок досить низької, відносно
до розвинених країн, ціни на сировину, паливо та матеріали.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020