.

Виготовленні технічної документації землекористувачам різних форм власності з використанням кадастрових зйомок (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 6334
Скачать документ

Курсова робота з земельного кадастру

Виготовленні технічної документації землекористувачам різних форм
власності з використанням кадастрових зйомок

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….__2_____

І розділ. Основні вимоги до складання проекту відведення …………….._______

Загальні положення ………………………………………………………_______

Послідовність розробки проекту відведення ………………………….._______

Основні вимоги до складання технічного завдання……………………_______

Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів……………….._______

Правоустановчі документи фізичних та юридичних осіб……………._______

Правоустановчі документи на будівлі і споруди………………………_______

Мета і завдання курсової роботи………………………………………._______

ІІ розділ. Проект відведення………………………………………………..________

ІІІ розділ. Землевпорядна експертиза проекту відведення і його

затвердження……………………………………………………..________

ІV розділ. Зміна цільового використання земель, які перебувають у

власності громадян або юридичних осіб…………………………………..________

Висновки та пропозиції…………………………………………………….________

Бібліографічний список……………………………………………………________

Додатки………………………………………………………………………________

1

Вступ

Метою курсової роботи з основ земельного кадастру є закріплення
отриманих знань та їх застосування на практиці при виготовленні
технічної документації землекористувачам різних форм власності з
використанням кадастрових зйомок для визначення меж земельних ділянок
згідно з вимогами та інструкцією Держкомзему України. Навчитися
застосовувати нормативні і інструктивні документи, в яких встановлено
порядок відведення земельних ділянок з застосуванням матеріалів кадастру
і кадастрових робіт.

При виконанні даної роботи необхідно звернути особливу увагу на те, який
вид робіт буде виконуватись, в скільки етапів буде виконуватися дана
робота, описати послідовність її виконання та документи, які необхідно
представити замовнику для початку робіт.

Курсова робота складається з вступу, ІІІ розділів, висновків та
пропозицій, бібліографічного списку та додатків. В першому розділі
описуємо основні вимоги до складання проекту відведення. В другому –
проект відведення. В третьому розділі – землевпорядна експертиза проекту
відведення і його затвердження.

2

Розділ І

Основні положення до складання проекту відведення

3

1.1 Загальні положення

1. Проект відведення земельної ділянки вирішує питання:

– вилучення земельної ділянки у землекористувачів;

– викуп земельної ділянки у власників землі;

– відведення земельної ділянки у власність та у користування.

2. Проекти відведення земельних ділянок (далі проекти відведення)
розробляються державними та іншими землевпорядними організаціями.
Замовниками виконання вказаних робіт є відповідні місцеві ради, юридичні
та фізичні особи. Відведення земельних ділянок для потреб громадян
України провадиться за рахунок коштів державного, республіканського
(АРК) і місцевих бюджетів.

Громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває
у його користуванні, подає заяву до відповідної районної, Київської чи
Севастопольської міської державної адміністрації або сільської,
селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на
підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір
ділянки.

Громадяни – працівники державних та комунальних сільськогосподарських
підприємств, установ та організацій, а також пенсіонери з їх числа,
зацікавлені в одержанні безплатно у власність земельних ділянок, які
перебувають у постійному користуванні цих підприємств, установ та
організацій, звертаються з клопотанням про приватизацію цих земель
відповідно до сільської, селищної, міської ради або районної, Київської
чи Севастопольської міської державної адміністрації.

Відповідний орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади в
місячний термін розглядає клопотання і надає дозвіл підприємствам,
установам та організаціям на розробку проекту приватизації земель.

Передача земельних ділянок у власність громадянам – працівникам
державних та комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та
організацій, а також пенсіонерам з їх числа провадиться після
затвердження проекту приватизації земель у порядку, встановленому цим
Кодексом.

Громадяни, зацікавлені в одержанні безплатно у власність земельної
ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення
фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства,
ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального
дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм
безплатної приватизації, подають заяву до відповідної районної,
Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або
сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної
ділянки. У заяві зазначаються бажані розміри та мета її використання.

4

Відповідна місцева державна адміністрація або сільська, селищна, міська
рада розглядає заяву, а при передачі земельної ділянки фермерському
господарству – також висновки конкурсної комісії, і в разі згоди на
передачу земельної ділянки у власність надає дозвіл на розробку проекту
відведення.

Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням
громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на
виконання цих видів робіт, у строки , які обумовлюються угодою сторін .

Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних
ресурсах, природоохоронними і санітарно-епідеміологічними органами,
органом архітектури та подається на розгляд відповідної місцевої
державної адміністрації або органу місцевого самоврядування.

Районна, Київська, Севастопольська міська державна адміністрація або
сільська, селищна, міська рада у місячний строк розглядає проект
відведення та приймає рішення про передачу земельної ділянки у
власність.

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишання
заяви без розгляду, питання вирішується у судовому порядку.

3. Відведення земельної ділянки здійснюється в одну або дві стадії.

В одну стадію – коли відведення земельної ділянки не потребує
попереднього погодження місця розташування об’єкта, а саме:

– розміщення об’єкту передбачене затвердженим в установленому

порядку генеральним планом розвитку населеного пункту і для надань
земельної ділянки не потрібно вилучення (викупу):

– будівництво об’єктів здійснено, але відсутні документи по відведенню:

земельних ділянок;

– передбачається розширення території об’єкта без права забудови та
зміни її цільового використання з вилученням (викупом) земельної
ділянки.

При необхідності попереднього погодження місця розташування об’єкта
відведення здійснюється в дві стадії. Перша стадія передбачає
підготовку та затвердження матеріалів попереднього погодження місця
розташування об’єкта, а друга – розробку проекту відведення. В дві
стадії відведень земельних ділянок здійснюється у випадках, коли
передбачається нове будівництво або розширення території з метою
капітального будівництва (розширення виробництва, здійснення житлового
будівництві тощо).

4. При виконанні робіт по складанню проекту відведення необхідно
дотримуватись вимог чинного законодавства України та даного Еталону

5. Проект відведення складається після подання документів, передбачених
статтею 19 Земельного кодексу України (клопотання , заява, копії
генерального плану будівництва або інші графічні матеріали, що
обґрунтовують розмір намічуваної для відведення площі, титульний список
або довідку про фінансування будівництва, інші матеріали) та отримання
дозволу відповідної ради (адміністрації) на складання проекту відведення

5

6. Матеріали попереднього погодження місця розташування суб’єкта, є
складовою частиною проекту відведення земельної ділянки і включаються до
нього окремим розділом або окремою книгою.

7. Висновки погоджувальних організацій щодо попереднього погодження
місця розташування об’єкта подаються в оригіналах або в нотаріально
завірених копіях.

8. Клопотання, заяви, висновки, погодження та інші документи,
непередбачені земельним законодавством України, але які суттєво
впливають на обґрунтування проектного рішення про надання земельної
ділянки поміщаються в розділ “Додаткові матеріали”.

9. Контроль якості проектів відведення здійснюється головними
спеціалістами виробничих підрозділів, начальниками виробничих
підрозділів, керівниками підприємств – виконавців робіт відповідно до
положень комплексної системи управління якістю проектно-вишукувальних
робіт

1.2 Послідовність розробки проекту відведення.

1. Вивчення і аналіз матеріалів попереднього погодження місця
розташування об’єкта, документів та графічних матеріалів, що
обґрунтовують розмір

запроектованої до відведення земельної ділянки. Склад основних
матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкту наведений
у додатку 12.

2. Вивчення і аналіз проектно-кошторисної документації в т.ч. проекту
організації будівництва, матеріалів про її затвердження або документів,
що посвідчують передачу прав на нерухоме майно.

3. Вивчення та :аналіз висновків погоджувальних організацій,

4. Проведення обстежень земельної ділянки, що передбачається до
відведення.

4.1. Уточнення на місцевості проектних меж земельної ділянки, їх
узгодженість з черговим кадастровим планом, генеральним планом
будівництва.

5. Погодження місцевими державними органами земельних ресурсів меж
земельних ділянок, що проектуються до відведення.

6. Виготовлення плану відведення земельної ділянки з нанесенням границь
обмежень і сервітутів

6.1. Визначення складу угідь запроектованої до відведення земельної
ділянки та вирахування їх площ.

6.2. Вирахування площ земельних ділянок, що запроектовані до відведення
в розрізі угідь та землекористувачів, за рахунок яких відводиться
земельну ділянка. Складання експлікації в розрізі землекористувачів
угіддях відповідно до ф. №6-зем.

6

6.3. Виготовлення креслення перенесення проекту в натуру.

7. Визначення розмірів втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню у зв’язку з вилученням
земельної ділянки. Визначення збитків для їх відшкодування власникам
землі та землекористувачам.

8. Складання пояснювальної записки з обґрунтуванням прийнятого
проектного рішенця.

9. Передача замовником проекту відведення земельної ділянки на державну
землевпорядну експертизу.

10. Нанесення проектних меж земельних ділянок на черговий кадастровий,
план.

11. Подання проекту, відведення сільської, селищної, міської ради для
розгляду та прийняття в межах своєї компетенції рішення про надання
земельної ділянки.

Якщо надання земельної ділянки провадиться районною, обласною радою або
Верховною Радою України, сільська, селищна, міська рада свій висновок
подає до районної, міської, в адміністративному підпорядкуванні якої є
район, ради. .

Районна (міська) рада приймає в місячний строк рішення про надання
земельної ділянки, а по проекту, за яким надання земельної ділянки
провадиться обласною радою або Верховною Радою України, подає свій
висновок до обласної ради.

Обласна, Київська, Севастопольська міська рада вирішує у місячний строк
питання про надання земельної ділянки, а по проекту, за яким надання
земель провадиться Верховною Радою України подає проектні матеріали і
свій висновок до Кабінету Міністрів України, який розглядає ці
матеріали, і вносить у місячний строк пропозиції до Верховної Ради
України.

1.3.Основні вимоги до складання технічного завдання

1. Технічне завдання (ТЗ) на розробку проекту відведення складається і
затверджується замовником та погоджується з проектною землевпорядною
організацією. Замовник має право доручити розробку ТЗ проектній
землевпорядній організації.

2. В технічному завданні визначається мета, умови та строки відведення,
код цільового використання землі. Обумовлюються види та необхідні обсяги
робіт, які виконуються при розробці проекту відведення

3. Технічне завдання є невід’ємною частиною договору між замовником та
проектною землевпорядною організацією на виконання робіт по розробці
проекту відведення, якщо інше не передбачено цим договором.

7

4. Підставою для розробки проекту відведення є: клопотання замовника та
дозвіл відповідної ради (адміністрації) на розробку проекту відведення
земельної ділянки.

1.4 Основні вимоги до оформлення графічних матеріалів, що входять до
проекту відведення

До складу обов’язкових графічних матеріалів проекту відведення входять:

– план відведення земельної ділянки;

– викопіювання з чергового кадастрового плану;

– схема (фрагмент схеми) економіко-планувальних зон із зазначенням місця
розташування земельної ділянки;

– план меж зон обмежень та сервітутів;

– креслення перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість).

2. Обов’язковими елементами плану відведення земельної ділянки є
ситуаційна схема розташування земельної ділянки в системі кварталів
населеного пункту, або чергового кадастрового плану ради базового рівня,
креслення земельної ділянки, що передбачена до відведення, експлікація
земельних угідь, умовні позначення, масштаб креслення, штамп
організації-виконавця (проектної землевпорядної організації).

3. План відведення земельної ділянки складається на основі чергового
кадастрового плану.

4. Територія земельної ділянки, що запроектована до відведення
фарбується світло-червоним кольором

5. Графічні матеріали виконуються, як правило, за допомогою комп’ютерної
техніки або ручним способом.

6. Графічні матеріали виготовляються як на прозорому так і на
непрозорому матеріалі.

7. Базовим форматом, який застосовується при складанні графічних
матеріалів є формат АЗ. В окремих випадках можуть
використовуватись інші формати, передбачені державними
стандартами України.

1.5. Правовстановлюючі документи фізичних та юридичних

осіб

Юридичної особи:

8

Нотаріально завірена копія, свідоцтва про державну реєстрацію.

2. Нотаріально завірена копія статуту.

3. Нотаріально завірена копія установчого договору (в разі
необхідності).

4. Копія довідки управління статистики про внесення до єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України.

Фізичної особи:

1. Копія документа, що посвідчує особу (паспорта, свідоцтва про
народження, тощо).

2. Копія довідки державної податкової адміністрації про присвоєння
ідентифікаційного номера.

3. Інші документи.

1.6. Правоустановчі документи на будівлі і споруди

В разі потреби, до проекту відведення додаються копії правоустановчих

документів на будівлі і споруди, а саме:

договір купівлі – продажу не житлової будівлі (нотаріально завірена
копія);

копія реєстраційного посвідчення на домоволодіння, яке належить

державним, кооперативним і громадським установам, підприємствам і
організаціям (нотаріально завірена копія);

копія свідоцтва про право власності на об’єкт нерухомого майна
(нотаріально завірена копія);

копія наказу про передачу на баланс об’єкта нерухомого майна (будівлі

чи споруди);

акт прийому – передачі об’єкта нерухомого майна (будівлі чи споруди)

(завірений в установленому порядку).

1.7.Мета і завдання курсової роботи.

Метою курсової роботи з основ земельного кадастру є закріплення
отриманих студентами знань , та їх застосування на практиці при
виготовленні технічної документації власникам – землекористувачам різних
форм власності з використанням кадастрових зйомок для визначення меж
земельних ділянок згідно з вимогами та інструкціями Держкомзему України.

9

Розділ 2

Проект відведення

10

Україна

Івано – Франківська область

Землевпорядна організація ВП “Прикарпаття”

назва проектної землевпорядної організації

ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ

земельної ділянки Потєхіну Денису Юрійович у

для будівництва магазину “Готовий одяг” по адресу с.Марківка

вул.Весняна, Івано – Франківської області

Коломия 2005

11

Україна

Івано –Франківська область

Землевпорядна організація ВП “Прикарпаття”

назва проектної землевпорядної організації

Підстава

виконання Договір №12 від

25.03.05.

Замовник Потєхін Д.Ю

Кошторисна

вартість

ПРОЕКТ ВІДВЕДЕННЯ

земельної ділянки Потєхін Денис Юрійович

для будівництва магазину “Готовий одяг” по адресу с.Марківка

вул.Весняна, Івано – Франківської області

Директор ВП “Прикарпаття”

Інженер проекту

Коломия 2005

12

Зміст проекту відведення

1. Вихідна земельно – кадастрова інформація
14

2. Пояснювальна записка
15

3. Клопотання замовника (заява)
16

4. Довідка про фінансування
17

5. Рішення сільської ради
18

6. Умови відведення земельної ділянки
19

7. Технічне завдання
20

8. Висновок районного відділу земельних ресурсів
21

9. Розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва
22

10. Висновок архітектури
23

11. Висновок державного науково-реставраційного управління області 24

12. План відведення

13. Кадастровий план земельної ділянки………………………………….._________

14. Експлікація, по контурна відомість і відомість вирахування
площ…._________

15. Схема прив’язок кутів поворотів………………………………………._________

16. Акт встановлення меж………………………………………………….._________

Матеріали попереднього погодження………………………………………_________

17. Рішення сільської ради…………………………………………………._________

18. Акт вибору земельної ділянки…………………………………………._________

19. Викопіровка………………………………………………………………_________

20. Висновок районного відділу земельних ресурсів…………………….._________

21. Висновок містобудування і архітектури………………………………._________

22. Висновок екологічної інспекції…………………………………………_________

23. Заключення санепідемстанції (СЕС)………………………………….._________

Додатки………………………………………………………………………._________

Кошторис…………………………………………………………………….._________

Договір……………………………………………………………………….._________

Правоустановлюючі документи……………………………………………._________

Копія паспорта………………………………………………………………._________

Копія довідки про ідентифікаційний код………………………………….._________

13

Вихідна земельно – кадастрова інформація

1.1 Відомості про ділянку землекористувача, за рахунок яких
передбачається

відведення

1.1.1. Кадастровий номер земельної ділянки

1.1.2. Форма власності на землю та її код згідно з УКФВЗ

1.1.3. Цільове використання землі та його код згідно з УКЦВЗ

1.1.4. Шифр рядка ф. №6 – зем.

1.1.5. Загальна площа земельної ділянки, за рахунок якої змінюється
цільове призначення

1.1.6. Грошова оцінка земельної ділянки, що підлягає

передачі в оренду

1-го кв.м. в грн.

земельної ділянки в грн.

Розмір земельного податку в грн.

1.2 Відомості про земельні ділянки, які запроектовані до
відведення

1.2.1. Кадастрові номери земельних ділянок

1.2.2. Форма власності на землю та її код згідно УКФВЗ

1.2.3. Цільове використання землі та його код згідно з УКЦВЗ

1.2.4. Загальна площа земельної ділянки, за рахунок якої змінюється
цільове призначення

1.2.5. Експлікація земельних угідь Рілля

1.3 Відомості про суб’єкта земельних відносин

1.3.1. Повна назва суб’єкта земельних відносин

Потєхін Денис Юрійович

1.3.2. Місце розташування органу управління суб’єкта земельних відносин
вул.Весняна,

с. Марківка

1.3.3. Телефон суб’єкта земельних відносин 2-88-88

1.3.4. Електронна пошта

1.3.5. Код ЗКПО

1.3.6. Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД

1.3.7. Шифр рядка ф. №6 – зем.

1.3.8. Ідентифікаційний код

14

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Роботи по відведенню земельної ділянки для комерційного використання

(будівництва та обслуговування їдальні) Потєхін Денис Юрійович виконано
ВП “Прикарпаття” на підставі рішення першої сесії четвертого
демократичного скликання Коломийської міської ради від 25.03.2005 року
№23.

Комплекс робіт по відведенню земельної ділянки для комерційного вико-

ристання (будівництво магазину) виконаний спеціалістом ВП “Прикарпаття”
П.І.Б. у відповідності ст. 12, 93, 120, 124 Земельного Кодексу України
та Закону України “Про оренду землі”.

Земельна ділянка знаходиться на території адресу с.Марківка

вул.Весняна, Івано – Франківської області

межуючи з:

Від А до Б – Петров Н.М.

Від Б до В – Іванов К.Р.

Від б до А – землі міської ради

Дана земельна ділянка розміщена в межах населеного пункту і
згідно

земельно – облікових документів відносилась до земель запасу
Марківської сільської ради.

Загальна площа земельної ділянки становить 0,0247 га. При складанні
технічно-

го звіту використано матеріали наземної зйомки території, яка
проводилась тео-

долітом і вирахування координат здійснювалась з використанням ПК
виконана прив’язка до умовної системи координат шляхом деталізації
топографічного пла-ну М.1:2000. В подальшому будуть виконані роботи з
оформлення обмінного файлу “in 4” та державної реєстрації даної
земельної ділянки.

Даним проектом відповідно до статті 124 Земельного Кодексу України
передбачено відвести земельну ділянку загальною площею 247 кв.м. в
оренду.

Ділянка розміщена в зоні, кварталі, номер ділянки
.Земельна ді-лянка суттєво не вплине на використання суміжних земельних
ділянок.

Матеріали технічного звіту погоджені відділом архітектури і
містобудуван-

ня, відділом земельних ресурсів, санепідемстанцією, відділом екологічної
безпеки

та державною службою охорони культурної спадщини. Земельна ділянка на
під-ставі позитивних висновків цих служб, згоди суміжників вважається
придатною для будівництва та газетного кіоску.

На підставі технічного звіту по відведенню земельної ділянки буде
укладено

договір оренди між Потєхіном Денисом Юрійовичем та Марківською
сільською

радою.

Пояснювальну записку склав
П.І.Б.

15

Директору землевпорядної

організації ВП “Прикарпаття”

Іванов В.Й.

ЗАЯВА

Прошу виготовити проект відведення на право користування земельною

для комерційного використання (будівництва

магазину ), яка знаходиться в с.Марківка по вул.Весняна

03.04.2005р.
__________

(підпис)

16

Довідка

Довідка видана мною, Потєхіном Денисом Юрійовичем, про те, що

будівництво і обслуговування магазину “Готовий одяг” буде проводитися за
власні кошти, якими я володію.

25.03.2005р.

17

Марківською сільською радою,

Івано –Франківська обл.

І сесія 4 – го демократичного

скликання

01.02.2005

28.01.2005

Про надання дозволу на складання

проекту відведення земельної ділянки

Розглянувши заяву Потєхіна Дениса Юрійовича, Марківською сільською радою
надає дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки для
будівництва і обслуговування магазину “Готовий одяг” на земельній
ділянці площею 0.0247 га, яка знаходиться за адресою вул.Весняна
с.Марківка, за рахунок земель запасу Марківської сільської ради.

Проект відведення земельної ділянки подано для розгляду та затверджено у

встановленому порядку.

Міський голова
_________________________

(прізвище, ініціали)

18

Умови відведення земельної ділянки

Розглянувши матеріали відведення земельної ділянки (погодження місця

розташування об’єкта) яка передається в оренду Потєхіну Денису Юрійовичу

по вул.Весняна в с.Марківка, Івано – Франківської області для
комерційного використання – будівництва та обслуговування магазину
“Готовий одяг” та на підставі рішення першої сесії четвертого
демократичного скликання Коломийської міської ради від 29 березня 2005р.
№23 про надання дозволу на розробку проекту відведення вважаю
необхідним:

1. Розробку проекту відведення земельної ділянки за адресою вул.Весняна
с.Марківка, Івано-Франківської обл. проводити при дотриманні таких
умов:

1.1. Площа земельної ділянки – 0,0247 га.

1.1.1. Згідно з матеріалами земельно – кадастрової інвентаризації (при
наявності), в тому числі з врахуванням містобудівних обмежень.

1.1.2. З врахування генерального плану будівництва об’єкта.

1.2. Мета використання – для комерційного використання – будівництва

та обслуговування магазину.

1.3. Код використання визначити згідно з Українським класифікатором

цільового використання землі (УКЦВЗ) – 1.11.

1.4. Умови відведення – в оренду .

1.5. Форма плати за землю – орендна плата.

1.6. Класифікацію угідь визначити згідно з формою №6 – ЗЕМ.

2. Умови вилучення – згідно ст. 149, 151 Земельного Кодексу України.

3. Обмеження (обтяження), сервітути визначити згідно з Українським

класифікатором прав обмеженого користування чужою земельною ділянкою
(УКПОКЧЗД).

Начальник відділу земельних ресурсів
П.І.Б.

19

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Мета роботи:

Розробка проекту відведення земельної ділянки Потєхіна Дениса Юрійовича
для будівництва та обслуговування магазину “Готовий одяг”, яка
розташована за адресою вул.Весняна с.Марківка.

Підстава для використання роботи:

2.1. Заява.

2.2. Договір на проведення робіт.

Рішення Марківської сільської ради.

Характеристика об’єкту:

Адреса: с.Марківка вул.Весняна,.

Загальна площа земельної ділянки 0,0247 га.

Вихідні дані:

Матеріали попереднього погодження місця розташування об’єкта (при
наявності).

Планово-картографічний матеріал масштабу 1:10000, 1:2000, 1:500 (Генплан
будівництва) інші графічні матеріали, що обґрунтовують розмір земельної
ділянки.

Правоустановлюючі документи юридичної особи.

Правоустановлюючі документи на раніше відведену земельну ділянку.

Матеріали по встановленню зовнішніх меж землекористування.

Копія документів про наявність джерел фінансування будівництва та строки
будівництва.

Інші обгунтовуючі матеріали.

Основні етапи роботи:

Підготовчий етап:

складання технічного завдання;

обстеження земельної ділянки на місцевості;

коригування матеріалів по встановленню зовнішніх меж землекористування,
якщо такі роботи використовуються;

погодження скорегованих меж землекористування з землевпорядником та
замовником;

визначення цільового використання земельної ділянки;

визначення умов та терміну користування.

Проектний етап:

вирахування площ угідь в розрізі ділянок, землекористування;

складання відповідних експлікацій;

виготовлення плану земельної ділянки та розбив чого креслення;

складання пояснювальної записки;

збір відповідних погоджень.

Умови відведення земельної ділянки:

в оренду.

Порядок освоєння запроектованої до відведення земельної ділянки по
чергах будівництва.

Форма власності комунальна та її код у відповідності з УКФВЗ -3.2-

Код цільового використання у відповідності з УКЦФВЗ – 1.11.6

20

Порядок погодження: відповідно до глави 19, ст. 12, 123, 124, 151
Земельного кодексу України.

Порядок задачі – приймання:

Звіт по проектних роботах виконується в трьох примірниках (один – для
відділу земельних ресурсів, другий – для замовника, третій – архівний);

Приймання – передача здійснюється відповідно до договору.

Термін виконання роботи: обумовлений договором.

Зобов’язання сторін:

Замовник зобов’язаний:

забезпечити виконавцю умови для обстеження земельної ділянки;

надати довідки про балансову приналежність усіх будівель та споруд, що
знаходиться в межах ділянки, підтверджені органами, яким вони
підпорядковані;

надання земельної ділянки погодити з відповідними установами та
організаціями.

Виконавець зобов’язаний:

виконати роботу в строк, зазначений у договорі;

подати проект відведення на розгляд державної земельної експертизи (якщо
таке не передбачене умовами договору на складання проекту);

своєчасно інформувати замовника щодо матеріалів, необхідних для
подальшого виконання робіт;

підготувати Акт прийому-передачі земельної ділянки в натурі на
місцевості на підставі вимог ст. 125 Земельного кодексу України та ст.
16 п. 2 закону України “Про оренду землі”.

Погоджено:

Представник замовника: Представник виконавця:

Потєхін Денис Юрійович Директор ВП ”Прикарпаття”______В.І.Петров

М.П. М.П.

21

Державний комітет України по земельних ресурсах

Івано-Франківське обласне головне управління земельних ресурсів

Коломийський районний відділ земельних ресурсів

Потєхіну Денису Юрійовичу

Розглянувши проект відведення земельної ділянки Потєхіна Д.Ю та
враховуючи згоду

Коломийської міської ради і позитивні висновки містобудування і
архітектури,державної екологічної безпеки, районної СЕС, державної
служби охорони культурної спадщини, районного відділу земельних ресурсів
відділ погоджує його та вважає за можливе надати в оренду земельну
ділянку Потєхін Д.Ю. за рахунок земель запасу Марківської сільської ради
для будівництва та обслуговування магазину.

Згідно УКЦВЗ 1.11.6

Характеристика ділянки :

Ділянка розташована в межах населеного пункту;

Ділянка відноситься до земель населеного пункту
(несільськогосподарського призначення);

Ділянка відноситься до комунальної власності (не розмежовано);

Площа ділянки – 0,0247 га.;

Угіддя ділянки – рілля;

Земельна ділянка немає обмежень та обтяжень.

Начальник Коломийського районного

відділу земельних ресурсів Д.Мігащук

22

Затверджено

Перший заступник

райдержадміністрації

__________________

30.03.2005 р.

РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ

визначення розміру втрат сільськогосподарського виробництва, спричинених

вилученням сільськогосподарських угідь: сінокіс, для будівництва та
обслуго-

вування їдальні за адресою: с.Коршів вул.Весняна,

з земель запасу Коршівської сільської ради, Івано – Франківської
області.

п/п

Назва

сільсько-

госпо-

дарських

угідь

Площа

агро

вироб-

ничої

групи, га

Середній

бал боні-

тету с/г

угідь по

області

Бал боні-

тету с/г

угідь, що

вилучаю-

ться Норматив

втрат

с/г вироб-

ництва по

області

тис.грн.

за 1 га Коефіці-

єнт інтенсив-

ності

викор-ня

с/г угідь Коефіці-

єнт

індексації

за 2000р. Коеф.

індек-

сації

за

2002р. Розмір

втрат

с/г

вироб-

ництва

тис.грн.

1 сінокіс 0,0247

Всього втрат :

Розрахунок проведений у відповідності з постановою Кабінету
Міністрів

України від 17.11.97р. №1279 “Про розміри та порядок
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва, які підлягають відшкодуванню”.

Інженер проекту

ПОГОДЖЕНО

Замовник
Начальник районного відділу

земельних ресурсів

Потєхін.Д.Ю.
_________________

02.04.2005р.
02.04.2005р.

23

Коломийська районна державна адміністрація

Івано – Франківської області

Коломийський районний відділ архітектури та містобудування

Потєхін Денис Юрійович

Висновок

На підставі матеріалів проекту відведення земельної ділянки
виготовлених ВП

“Прикарпаття”, міський відділ архітектури і містобудування не заперечує
про надання

в оренду земельної ділянки площею 0,0247 гектарів, для комерційного
використання

(будівництва та обслуговування магазину), Потєхіну Денису Юрійовичу, яка
розміщена по вул.Весняна с.Марківка, Івано – Франківської області.
Обмежень та обтяжень немає.

Заввідділом архітектури

та містобудування І.Павлюк

24

УКРАЇНА

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Управління архітектури та містобудування

Висновок

Розглянувши результати обстеження державним
науково-реставраційним управлінням Івано-Франківської області, територію
земельної ділянки площею 0.0247 га та наявність пам’яток
архітектури і їх зон охорони відведеної Потєхіну Д.Ю. для
будівництва та обслуговування магазину “Готовий одяг” в с.Марківка по
вул.Весняна, Івано – Франківської області, управління містобудування
та архітектури обласної державної адміністрації погоджує відведення
земельної ділянки для вказаних потреб.

Начальник управління
М.Ходан

М.П.

25

ПЛАН ВІДВЕДЕННЯ

26

КАДАСТРОВИЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

27

Експлікація, поконтурна відомість і відомість
вирахування площ

Експлікація земельних угідь

№п/п Угіддя Кількість контурів Загальна площа кв.м.

4.Сільськогосподарські угіддя, всього:

1. 11.Під ріллям 1 247

Всього:247

Поконтурна відомість

№п/п Угіддя №№контурів Площа контурів,кв.м. Всього

4.Сільськогоспо-дарські угіддя,

разом

1. 11.Під ріллям 1 247 247

Всього:247

Відомість вирахування площ контурів

№п/п Угіддя Площа,кв.м.

4. Сільськогосподарські угіддя,всього:

11.Під ріллям 247

Всього:247

28

Схема прив’язок кутів повороту

29

АКТ

встановлення та узгодження зовнішніх меж земельної ділянки

03.04.2005 р.
м. Коломия

На виконання рішення 1 сесії четвертого демократичного скликання
Коломийської

міської ради від 01.02.2004р. року нами, представниками землевпорядної
організації ВП

“Прикарпаття” П.І.Б. в присутності спеціаліста по обслуговуванню
Коломийської міської ради П.І.Б. Представника Коломийської міської ради
,Петров Н.М. та Іванов К.Р. проведено встановлення меж території, яку
передбачено надати для будівництва та обслуговування магазину “Готовий
одяг”, в с.Марківка, по вул. Весняна, Івано -Франківської області.

Площа даної ділянки 0,0247 га.

Межі в натурі проходять від А до Б –Петров Н.М., від Б до В – Іванов
К.Р.,від Б до А – землі міської ради.

Суміжниками землекористувача, при встановленні зовнішніх меж земельної
ділянки,

яку передбачено надати Потєхіну Денису Юрійовичу претензій не виявлено.

Межові знаки в кількості 4 штук, показані представником в натурі
та передані

землекористувачу на зберігання.

Розміри та місцезнаходження земельної ділянки показано на плані
встановлення меж

на ситуаційній схемі, яка додається.

Акт складено в двох примірниках, один з них прикладається до технічної
справи, яка

видається замовнику, другий знаходиться в архівній справі.

Представники:

Спеціаліст по обслуговуванню

Великоключівської с/р

Землевпорядна організація ВП “Прикарпаття”

Землекористувач Потєхін Д.Ю.

Суміжні землекористувачі: Петров Н.М. Іванов К.Р.,
землі міської ради

«Погоджено»

Міський голова

30

Матеріали попереднього погодження

31

До складу матеріалів попереднього погодження місця розташування об’єкта
входять:

клопотання замовника;

викопіювання масштабу 1:2000 з генерального плану розвитку населеного
пункту,

або викопіювання масштабу 1:2000 з кадастрового плану міста з
зазначенням червоних ліній,

меж землекористувань, меж земельної ділянки передбаченої для відведення;

викопіювання з плану землекористування юридичної особи;

матеріали, що обгрунтовують площу земельної ділянки та її місце
розташування;

дозвіл ради на підготовку матеріалів попереднього погодження;

згода власника землі чи землекористувача, в разі необхідності вилучення
земельної

ділянки із зазначенням умов її вилучення;

висновок управління (відділу) містобудування і архітектури щодо умов
використан-

ня земельної ділянки та наявності містобудівних обмежень та обтяжень;

висновок управління (відділу) земельних ресурсів;

висновок державного управління екологічної безпеки;

висновок міської (районної) санепідемстанції.

При необхідності вибору ділянок під об’єкти, спорудження яких
передбачено

генеральним планом розвитку населеного пункту місцевою радою
призначається комісія

у складі:

Голова комісії або

заступник голови відповідальної ради;

заступник голови державної адміністрації міста (району);

заступник голови відповідальної ради (коли земельна ділянка вибирається
в межах

населеного пункту);

Члени комісії:

начальник управління (відділу) земельних ресурсів;

начальник управління (відділу) містобудування та архітектури;

головний державний санітарний лікар;

начальник управління екологічної безпеки;

начальник управління (відділу) охорони пам’яток;

начальник інспекції державного пожежного нагляду;

представник землекористувача;

представник замовника.

Матеріали попереднього погодження розглядаються відповідною радою, яка
приймає

рішення про погодження місця розташування об’єкта.

32

Четверта сесія четвертого демократичного скликання

Коломийська міська рада, Івано – Франківська область

02.08.2005р.

Про вибір та попереднє

погодження місця розташування магазину “Готовий одяг”

Рішення

Коломийська міська рада дає дозвіл Потєхіну Денису Юрійовичу провести
вибір земельної ділянки та збір і підготовку матеріалів попереднього
погодження, місце розташування магазину в с.Марківка, на вул.
Весняна.

Міський голова

М.П.

33

АКТ

Вибору та обстеження

Земельної ділянки в с.Марківка, по вул. Весняна, Івано –
Франківської області

20 березня 2005 р.
м. Коломия

Комісія в складі:

Заступник голови райдержадміністрації
І. Курліщук

Голова комісії

Члени комісії:

Начальник СДПЧ – 8
І. Вацик

Начальник відділу архітектури і містобудування
І. Павлюк

Начальник районного відділу земельних ресурсів
Д. Мігащук

Головний лікар райсанепідемстанції
М. Микитюк

Начальник інспекції екологічної безпеки
М. Стефик

Сільський голова
П.І.Б.

Представник замовника
І.Тринчук

Провела обстеження земельної ділянки Потєхіну Денису Юрійовичу для
будівництва

та обслуговування магазину, вивчила інженерну характеристику об’єкту,
генплан населеного пункту, пропозиції замовника і відмічає, що дана
ділянка знаходиться в с.Марківка, по вул. Весняна, Івано –
Франківської області.

Теперішнє використання земельної ділянки
землі запасу

Призначення за генпланом
комерційне використання

Площа земельної ділянки
0,0247 га

Склад угідь
рілля

Ділянка межує:

З півночі Іванов К.Р.

З сходу землі міської ради

З півдня землі міської ради

З заходу Петров Н.М.

На даній земельній ділянці розміщені:

будівлі та споруди—————

інженерні мережі—————-

зелені насадження————–

вулична, шляхова мережа———-

наявність пам’ятників культури———

охоронні зони———–

В районі ділянки запроектовані (проектуються) об’єкти——–

Землекористувач ділянки
Марківська сільська рада

34

Умови вилучення ділянки оренда

Під’їзди (автодороги, залізничні колії)———–

Умови реконструкції (виносу) інженерних мереж————-

Умови інженерного забезпечення об’кту:

– водопостачання є

– каналізація є

– теплопостачання є

– паливопостачання є

– електропостачання є

– зв’язок є

Особливі умови: (Заповнюються службами)

Відділу земельних
ресурсів________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Санепідемслужби_________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Інспекції екологічної
безпеки______________________________________________________

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Держпожінспекція________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Інших
служб___________________________________________________________________
_

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Висновок: Розглянувши клопотання та керуючись положенням
чинних нормативних

документів та законодавчих актів комісія вважає,
що__________________________________

________________________________________________________________________
_______

________________________________________________________________________
_______

Додаток до акту: викопіювання з генплану населеного пункту або плану
землекористування.

Примітки: у разі необхідності до роботи комісії залучати
представників органів охорони

культури, спадщини, державної автоінспекції, енергопостачання і газового
господарства.

Голова комісії: ________________
І. Курліщук

Члени комісії: ________________
І. Вацик

________________
І. Павлюк

________________
Д. Мігащук

________________
М. Микитюк

________________
М. Стефак

________________

________________

35

Викопіровка

36

Державний комітет України по земельних ресурсах

Коломийський районний відділ земельних ресурсів

01.02.2005 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Потєхіна
Д.Ю. для будівництва і обслуговування магазину.

Розглянувши матеріали вибору попереднього погодження місця
розташування

їдальні на земельній ділянці 0,0247 га, на землях запасу Марківської
сільської ради.

Коломийський районний відділ земельних ресурсів попередньо погоджує
місце

розташування магазину “Готовий одяг” по адресу :с.Марківка, на вул.
Весняна. , Івано – Франківської області.

Начальник Коломийського районного

відділу земельних ресурсів
Д. Мігащук

37

Коломийська районна державна адміністрація

Івано – Франківської області

Відділ архітектури та містобудування

01.02.2005 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Потєхіна
Д.Ю. для будівництва і обслуговування магазину “Готовий одяг”

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця
розташування

магазину на земельній ділянці 0,0247 га, на землях запасу Марківської
сільської ради.

Коломийський районний відділ архітектури та містобудування попередньо
погод-

жує місце розташування магазину по адресу: с.Марківка, на вул.
Весняна, Івано Франківської області.

Районний архітектор
П.І.Б.

38

Міністерство екології та природних ресурсів

Державна екологічна інспекція в Коломийському районі

01.02.2005 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Потєхіна
Д.Ю. для

будівництва і обслуговування магазину.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця
розташування їдальні

на земельній ділянці 0.0247 га, на землях запасу Марківської сільської
ради,

районна державна екологічна інспекція погоджує місце розташування
магазину “Готовий одяг” за адресою: с.Марківка, на вул. Весняна,
Івано – Франківської обл.

Начальник екологічної інспекції

в Коломийському районі
П.І.Б.

39

Міністерство охорони здоров’я України

Коломийська районна
санепідемстанція

01.02.2005 р.

Висновок

Попереднього погодження місця розташування земельної ділянки Потєхіна
Д.Ю. для

будівництва і обслуговування магазину “Готовий одяг”.

Розглянувши матеріали вибору та попереднього погодження місця
розташування

їдальні на земельній ділянці площею 0,0247 га, на землях запасу
(сінокіс) Харківської сільської ради. Коломийська районна
санепідемстанція попередньо погоджує місце

розташування їдальні по адресу: с.Марківка, на вул. Весняна, Івано –
Франківської обл.

Районний санітарний лікар
П.І.Б.

40

Додатки

41

Додаток до договору: №23 від 25 березня 2005 р.

К о ш т о р и с №18

на проектно –
вишукувальні роботи

Найменування виду робіт :

Комплекс робіт по складанню та виготовленню правоустановчих документів.

Найменування організації виконавця :

Землевпорядна організація ВП “Прикарпаття”.

Найменування організації замовника :

Потєхін Денис Юрійович

№п.п.

Характеристика і види № частини, глави табл.,і

пунктів вказівок до

розділу або глави

збірника цін на проектні

і розвідувальні роботи для будівництва

Розрахунок

вартості

Вартість

грн.

1 2 3 4
5

1 Землевпорядні роботи з оформлення

документів на право користування

землею одиниця виміру – об’єкт

2 Коефіцієнт, який залежить від площі

об’єкту

3 Коефіцієнт, який залежить від відстані

від організації-виконавця до об’єкта

4 Коефіцієнт, який залежить від кількості

установ з якими погоджується проектна

документація

Всього

ПДВ 20%

в тому числі експертиза 3%

Всього по кошторису

42

25 березня 2005

Договір №23

Укладений між землевпорядною організацією ВП “Прикарпаття” в дальнійшому
«виконавець»,

в особі директора Петрова В.П., що діє на підставі статуту, та Потєхіна
Д.Ю.,

в подяльшому «замовник».

1. Замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання
комплексу робіт по оформлен-

ню право установчих документів на право користування земельною ділянкою.

2. Дана земельна ділянка знаходиться по адресу: с.Марківка,
на вул. Весняна,

Івано – Франківської області.

3. Замовник представляє пакет документів попереднього
погодження, а також проплачує

аванс в розмірі 50% від кошторису, це є умовою початку роботи.

4. Оплата за виконані роботи визначається кошторисом, який є
додатком до даного договору.

5. Договір складений у двох примірниках, перший у виконавця,
другий у замовника.

6. Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами і
діє до завершення робіт.

7. Замовник, при потребі, представляє виготовлені та
відповідно оформлені правоуста –

новчі документи на право користування земельною ділянкою на експертизу в
обласне головне

управління земельних ресурсів самостійно.

8. Всі питання вирішуються згідно діючого законодавства
України.

Юридичні адреса сторін

Виконавець
Замовник

Землевпорядна організація
Потєхін Денис Юрійович

ВП “Прикарпаття”

р/р 26006480006001 МФО 336677
с.Марківка вул. Весняна

ВІФФ “Приватбанк”

код 24356475
Івано – Франківської області

Свідоцтво №3645589

Тел. 91-4-69

Підписи

Виконавець
Замовник

М.П.
____________

(Підпис)

43

Розділ ІІІ

Землевпорядна експертиза проекту відведення

та його затвердження

46

Друга сесія четвертого демократичного скликання

Коломийської міської ради

РІШЕННЯ

30.04.2005
м. Коломия

Про затвердження

проекту відведення та

надання земельної

ділянки

Розглянувши проект відведення земельної ділянки під
будівництво та обслуговування

їдальні Потєхін Д.Ю. та на підставі закону про місцеве самоврядування в
Україні, земельного кодексу, законом України про оренду землі,
Коломийська міська рада вирішила:

1) Затвердити проект відведення земельної ділянки Потєхін
Д.Ю. для будівництва та обслуговування їдальні в м. с.Марківка, на
вул. Весняна.

2) Надати в оренду строком на 18 років Потєхін Д.Ю. за
рахунок земель запасу Коршівської сільської ради земельну ділянку площею
0,0247 га в тому числі за рахунок рілля в с.Марківка, на вул. Весняна
для будівництва і обслуговування магазину “Готовий одяг”.

3) Забов’язати Потєхін Д.Ю. укласти договір оренди земельної
ділянки з Коршівською сільською радою та виконати обов’язки
землекористування земельною ділянкою з вимогами статті 96 Земельного
Кодексу України

.

4) Встановити орендну плату за земельну ділянку в розмірі
грн.

Міський голова

М.П.

50

Висновки і пропозиції

Після завершення курсової роботи я оволоділа практичними знаннями і
навичками , які застосувала при виготовленні технічної документації
власником –землекористувачем різних форм власності з виконанням
кадастрових зйомок для визначення меж земельної ділянки згідно з
вимогами та Інструкціями Держкомзему.

Я ознайомилася з правилами проходження Державної землевпорядної
екс-пертизи обласного управління земельних ресурсів Держкомзему України
та порядком затвердження з укладанням договору оренди.

Головною пропозицією є зменшення кількості документації , яку необхідно
збирати замовнику .

«____» _______________2005 року

Д О Г О В І Р № ____

укладений між землевпорядною організацією
____________________________________в

дальнійшому «виконавець», в особі – _________________________________,
який діє на

підставі статуту,
та____________________________________________________________

________________________________________________________________________
___ в

дальнійшому «замовник».

1. Замовник доручає, а виконавець бере на себе виконання комплексу робіт
по

оформленню правоустановчих документів на право користування земельною
ділянкою

2. Дана земельна ділянка знаходиться по
адресу:_________________________________

________________________________________________________________________
___

3. Замовник представляє пакет документів попереднього погодження, а
також пропла-

чує аванс в розмірі 50% від кошторису, це є умовою початку роботи.

4. Оплата за виконані роботи визначається кошторисом, який є додатком до
даного договору.

5. Договір складений у двох примірниках, перший у виконавця, другий у
замовника.

6. Договір вступає в дію з моменту підписання його сторонами і діє до
завершення

робіт.

7. Замовник, при потребі, представляє виготовлені та відповідно
оформлені правоуста-

новчі документи на право користування земельною ділянкою на експертизу в
обласне

головне управління земельних ресурсів самостійно.

8. Всі питання вирішують згідно діючого законодавства України.

Юридичні адреса сторін:

Виконавець
Замовник

Землевпорядна організація

ВП “Прикарпаття”
…………………………………………….

……………………………

р/р 26006480006001 МФО 336677 ……………………………

В ІФФ “Приватбанк”
……………………………

код 24684285
……………………………

свідоцтво № 0908215
…………………………….

тел. 6-23-79

Підписи:

Виконавець
Замовник

М.П.
_______________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальника обласного управління

____________________М.М.Бойко

«___»___________________2005 р.

В И С Н О В О К

Державної землевпорядної експертизи обласного

управління земельних ресурсів Держкомзему України

від «___»______________2005 р. №_______

1. Загальні положення

1.1. Назва документації ________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________

1.2. Відомча підпорядкованість замовника
________________________________

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.3. Назва розробника документації (реквізити, адреса, телефон), дані
про дозвіл

або ліцензію на виконання відповідних робіт
______________________________

________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1.4. Рік і місяць випуску документації
____________________________________

_____________________________________________________________________

1.5. Дата надходження матеріалів на розгляд «___»___________2005р.

вихідний №____

1.6. Назва організацій, в яких документація пройшла погодження

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

№_____дата_____________________

1.7. Державна землевпорядна експертиза документації здійснена у відділі

державного контролю за використанням і охороною земель та

землевпорядної експертизи.

2. Аналіз проектних матеріалів

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________??????????

3. Зауваження та пропозиції до проектних матеріалів

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.1. Підсумкова оцінка якості розглянутої
документації

_____________________________________________________________________

Додаток: Документація_________________________________________________

Експерт: Заступник начальника відділу___________________________О.
Литвак

Інформацію на магнітних носіях прийнято

Реєстратор ___________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови

Держкомзему України

_____________________А.М.Третяк

24 квітня 1998р.

Український класифікатор

цільового використання землі (УКЦВЗ)

1. Землі населених пунктів

1.1. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1.2. Для ведення особистого підсобного господарства, садівництва,
городництва, сінокосіння

і випасання худоби

1.3. Для ведення дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового
досвіду, для ведення

сільського господарства

1.4. Для ведення підсобного сільського господарства

1.5. Для ведення селянського (фермерського) господарства

1.6. Для традиційних народних промислів

1.7. Для іншого сільськогосподарського призначення

1.8. Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва

1.9. Житлових, житлово – будівельних, гаражно і дачно – будівельних
кооперативів

1.10 . Промисловості

1.10.1. Добувної

1.10.2. Металургії та оброблення металу

1.10.3. По виробництву та розподіленню енергії

1.10.4. По виробництву будівельних матеріалів (за винятком буд.
майданчиків)

1.10.5. Підприємств іншої промисловості

1.11. Комерційного використання

1.11.1. Автотехобслуговування

1.11.2. Оптової торгівлі та комерційних послуг

1.11.3. Роздрібної торгівлі та комерційних послуг

1.11.4. Ринкової інфраструктури

1.11.5. Досліджень і розробок

1.11.6. Іншої комерційної діяльності

1.12. Громадського призначення

1.12.1. Державного управління та місцевого самоврядування

1.12.2. Оборони

1.12.3. Освіти

1.12.4. Культури

1.12.5. Охорони здоров’я і соціальних послуг

1.12.6. Громадських та релігійних організацій

1.12.7. Фізичної культури та спорту

1.12.8. Екстериторіальних організацій і органів

1.12.9. Іншого громадського призначення

1.13. Змішаного використання

1.13.1. Житлової забудови і промисловості

1.13.2. Житлової забудови і комерційного використання

1.13.3. Житлової забудови і громадського призначення

1.13.4. Промисловості, комерційного використання і громадського
призначення

1.14. Транспорту, зв’язку

1.14.1. Залізничного транспорту

1.14.2. Автомобільного транспорту

1.14.3. Трубопровідного транспорту

1.14.4. Морського транспорту

1.14.5. Внутрішнього водного транспорту

1.14.6. Повітряного транспорту

1.14.7. Трамвайного і тролейбусного транспорту

1.14.8. Метрополітену

1.14.9. Зв’язку і телекомунікацій

1.14.10. Інші землі транспорту та зв’язку

1.15. Природоохоронного призначення

1.16. Оздоровчого призначення (для організації профілактики
та лікування)

1.17. Рекреаційного призначення

1.18. Історико – культурного призначення

1.19. Для ведення лісового господарства

1.20. Водогосподарських підприємств

1.21. Іншого призначення

1.21.1 Резервного фонду

2. Землі сільськогосподарського призначення

2.1. Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

2.2. Для ведення особистого підсобного господарства, садівництва,
городництва, сінокосіння

і випасання худоби

2.3. Для ведення дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового
досвіду, для ведення

сільського господарства

2.4. Для ведення підсобного сільського господарства

2.5. Для ведення селянського (фермерського) господарства

2.6. Для традиційних народних промислів і підприємницької діяльності

2.7. Для іншого сільськогосподарського призначення

3. Землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого
призначення

3.1. Промисловості

3.1.1.Добувної

3.1.2. Металургії та оброблення металу

3.1.3. По виробництву та розподіленню електроенергії

3.1.4. По виробництву будівельних матеріалів (за винятком будівельних
майданчиків)

3.1.5. Підприємств іншої промисловості

3.2. Транспорту, зв’язку

3.2.1. Залізничного транспорту

3.2.2. Автомобільного транспорту

3.2.3. Трубопровідного транспорту

3.2.4. Морського транспорту

3.2.5. Внутрішнього водного транспорту

3.2.6 Повітряного транспорту

3.2.7. Трамвайного і тролейбусного транспорту

3.2.8. Метрополітену

3.2.9. Зв’язку і телекомунікацій

3.2.10. Інші землі транспорту та зв’язку

3.3. Оборони (для розміщення та постійної діяльності військових частин,
установ,

навчальних закладів, підприємств, організацій)

3.4. Іншого призначення

4. Землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико –

культурного призначення

4.1. Природоохоронного

4.2. Оздоровчого (для організації профілактики та лікування)

4.3. Рекреаційного

4.4. Історико – культурного

5. Землі лісогосподарського призначення

5.1. Для ведення лісового господарства

6. Землі водогосподарського призначення

6.1 Водогосподарських підприємств

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020