.

Відновлення втраченого судового провадження

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
11 2460
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

“Відновлення втраченого судового провадження”

ПЛАН

Вступ

1. Правове регулювання порядку відновлення втраченого судового
провадження

2. Приклад судової практики відновлення втраченого судового провадження
згідно цивільного процесуального законодавства

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Сучасна демократизація суспільства висунула на перший план права та
інтереси громадян. Демократичне суспільстсво характеризується широким
спектром особистих та майнових прав і свобод. Але чого варті права та
свободи без закріплення їх у вищому державному правовому акті –
Конституції, без їх правового забезпечення, а також забезпечення їх
дотримання і захисту від порушення.

В Україні на сучасному етапі її розвитку проходить вдосконалення
правової бази, якою закріплено правове становище громадян і організацій
і встановлені гарантії реалізації і захисту їх прав і свобод, визначених
Конституцією та іншими законами України.

Конституційні норми, в яких закріплені ці права і інтереси, виступають
основою для деталізації їх в галузевому законодавстві, регулювання всіх
аспектів їх дії і для визначення бридичних гарантій реалізації, а також
для встановлення процесуального порядку захисту суб’єктивних майнових та
особистих немайнових (цивільних) прав, охоронюваних законом інтересів і
свобод, в тому числі також засобами цивільного процесуального права.

1. Правове регулювання порядку відновлення втраченого судового
провадження

Порядок відновлення втраченого судового провадження регулює розділ ІХ
Цивільного процесуального Кодексу України N 1618-IV від 18 березня 2004
року редакція від 19.04.2007 року.

Так, у статті 402 ЦПК України зазначається відновлення втраченого
повністю або частково судового провадження в цивільній справі,
закінченій ухваленням рішення або у якій провадження закрито,
проводиться у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ст.403 ЦПК України, втрачене судове провадження у цивільній
справі може бути відновлене за заявою осіб, які брали участь у справі,
або за ініціативою суду.

Заява про відновлення втраченого судового провадження подається до суду,
який ухвалив рішення по суті справи або постановив ухвалу про закриття
провадження у справі (ст.404).

У заяві повинно бути зазначено, про відновлення якого саме провадження
просить заявник, чи було у справі ухвалено рішення по суті справи або
постановлена ухвала про закриття провадження, якою саме особою з числа
осіб, які брали участь у справі, був заявник, хто конкретно і в якості
кого брав участь у справі, місце проживання чи місцезнаходження цих
осіб, що відомо заявнику про обставини втрати провадження, про
місцезнаходження копій документів провадження або відомостей щодо них,
поновлення яких саме документів заявник вважає необхідним, для якої мети
необхідне їх поновлення.

До заяви про відновлення втраченого провадження додаються документи або
їх копії, навіть якщо вони не посвідчені в установленому порядку, що
збереглися у заявника або у справі (ст.405).

У статті 406 розглядаються наслідки недодержання вимог до змісту заяви,
відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без
розгляду. Зокрема, якщо у заяві не зазначено мету відновлення
провадження або відомості, необхідні для його відновлення, суд
постановляє ухвалу про залишення заяви без руху, якою встановлює
заявникові строк, необхідний для усунення цих недоліків.

Якщо мета звернення до суду, зазначена заявником, не пов’язана із
захистом його прав та інтересів, суд своєю ухвалою відмовляє у відкритті
провадження у справі про відновлення провадження або залишає заяву без
розгляду, якщо провадження було відкрито.

Судове провадження, втрачене до закінчення судового розгляду, не
підлягає відновленню у встановленому цим розділом порядку. Заявник у
цьому разі може пред’явити новий позов. В ухвалі суду про відкриття
провадження у новій справі у зв’язку з втратою незакінченого провадження
про цю обставину повинно бути обов’язково зазначено.

Щодо розгляду справи та рішення суду щодо відновлення втраченого
судового провадження, то статті 407 і 408 ЦПК України наголошують на
тому, що при розгляді справи суд використовує ту частину провадження, що
збереглася, документи, видані зі справи фізичним чи юридичним особам до
втрати провадження, копії цих документів, інші довідки, папери,
відомості, що стосуються справи, виконавчого провадження.

Суд може допитати як свідків осіб, які були присутніми під час вчинення
процесуальних дій, осіб (їх представників), які брали участь у справі, а
в необхідних випадках – осіб, які входили до складу суду, що розглядав
справу, з якої втрачено провадження, а також осіб, які виконували судове
рішення.

На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про
відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його
думку, необхідно відновити.

У рішенні суду про відновлення втраченого судового провадження
зазначається, на підставі яких конкретно даних, поданих суду і
досліджених у судовому засіданні з участю всіх учасників цивільного
процесу з утраченого провадження, суд вважає установленим зміст
відновленого судового рішення, наводяться висновки суду про доведеність
того, які докази досліджувалися судом і які процесуальні дії вчинялися з
утраченого провадження.

За недостатності зібраних матеріалів для точного відновлення втраченого
судового провадження суд ухвалою закриває розгляд заяви про відновлення
провадження і роз’яснює особам, які беруть участь у справі, право на
повторне звернення з такою самою заявою за наявності необхідних
документів.

Строк зберігання судового провадження не має значення для вирішення
заяви про його відновлення, крім випадку звернення з такою заявою для
виконання рішення, якщо строк на пред’явлення виконавчого листа для
виконання закінчився і судом не поновлено.

Виходячи з того, що відповідно до Додатку &nbsp3 до ЦПК (1505-06) в
заяві про відновлення втраченого судового чи виконавчого провадження
повинні бути зазначені докладні відомості про втрачену справу та додані
до неї документи або їх копії, які залишились у заявника і мають
відношення до втраченої справи, суддя при відсутності цих відомостей або
документів стосовно до правил ст.139 ЦПК (1502-06) дає строк для
усунення цих недоліків, а при невиконанні цих вимог – ухвалою визнає
заяву не поданою і повертає її заявнику. Разом з тим не може бути
підставою до цього неподання необхідних документів, які знаходяться в
інших осіб.

H

H

J

V

3H

V

X

???????????му засіданні цих обставин. При недостатності зібраних
матеріалів для повного відновлення провадження або в частині, яку
необхідно відновити, суд залишає заяву без розгляду. При неможливості
відновлення судового провадження цивільна справа може бути порушена на
загальних підставах.

Заяви про відновлення втраченого судового провадження розглядаються
одноособово суддею і в тих випадках, коли для втраченої справи
передбачено колегіальний розгляд.

За змістом ст.420 ЦПК після скасування виконаного рішення при новому
розгляді справи питання про поворот виконання рішення суд першої
інстанції вирішує і при закритті провадження у справі, залишенні позову
без розгляду.

За статтею 409 у справі про відновлення втраченого провадження заявник
звільняється від оплати судових витрат. У разі подання завідомо
неправдивої заяви судові витрати відшкодовуються заявником.

2. Приклад судової практики відновлення втраченого судового провадження
згідно цивільного процесуального законодавства

РІШЕННЯ З ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ

Питання застосування цивільного процесуального законодавства

Заява про відновлення втраченого судового провадження може розглядатися
судом і в тому разі, коли справа була утилізована у зв’язку із
закінченням строку її зберігання. При недостатності матеріалів для
повного відновлення втраченого судового провадження суд залишає заяву
без розгляду, а не відмовляє у задоволенні вимоги

Ухвала судової палати з цивільних справ Верховного Суду України

від: 07.02.2002

У березні 2000 р. Б. звернулася в суд із заявою, в якій просила поновити
судові провадження — дві цивільні справи за її позовами до Ясинуватської
дільниці енергопостачання про зняття дисциплінарних стягнень і стягнення
преміальних винагород та поновлення на роботі і стягнення середньої
заробітної плати за час вимушеного прогулу, які були утилізовані у
зв’язку із закінченням строку зберігання. Відновлення проваджень
потрібно для оскарження судових рішень у цих справах.

Рішенням Ясинуватського міського суду Донецької області від 23 травня
2000 р., залишеним без зміни ухвалою судової колегії в цивільних справах
Донецького обласного суду від 3 липня 2000 р., у задоволенні заяви
відмовлено.

У касаційній скарзі Б. просить скасувати постановлені у справі рішення,
посилаючись на неповне з’ясування судом обставин справи.

Судова палата з цивільних справ Верховного Суду України визнала за
необхідне касаційну скаргу задовольнити з таких підстав.

Суд, відмовляючи Б. у задоволенні заяви, виходив з того, що справи
позивачки були утилізовані у зв’язку із закінченням строку зберігання і
тому її вимоги задоволенню не підлягають.

Проте з таким висновком суду погодитись не можна, оскільки судом
неправильно витлумачено пункти 4, 5 Порядку відновлення втраченого
судового або виконавчого провадження (який міститься у додатку № 3 до
ЦПК), чим допущено порушення норм процесуального права.

Розглядаючи заяву про відновлення втраченого провадження, суд на
підставі зібраних і перевірених матеріалів постановляє рішення про
відновлення втраченого провадження повністю або в якійсь частині.

При недостатності зібраних матеріалів для повного відтворення втраченого
провадження суд залишає заяву без розгляду, а не відмовляє у задоволенні
вимог.

На ці недоліки суду першої інстанції не звернула уваги судова колегія
обласного суду, залишаючи рішення без зміни.

За таких обставин, коли рішення постановлено із порушенням норм
процесуального права, що призвело до неправильного вирішення заяви, і ці
порушення не були усунуті судовою колегією при розгляді справи у
касаційному

порядку, воно підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд
до суду першої інстанції.

Керуючись ст. 334 ЦПК, судова палата з цивільних справ Верховного

Суду України рішення Ясинуватського міського суду Донецької області від

23 травня 2000 р. та ухвалу судової колегії в цивільних справах
Донецького обласного суду від 3 липня 2000 р. скасувала, а справу
направила до суду першої інстанції на новий розгляд.

Висновки

Отже, порядок відновлення втраченого судового провадження регулює розділ
ІХ Цивільного процесуального Кодексу України N 1618-IV від 18 березня
2004 року редакція від 19.04.2007 року.

Стаття 402 ЦПК України визначає предмет цього виду провадження:
відновлюватися може втрачене повністю або частково судове провадження в
цивільній справі, закінченій ухваленням рішення або в якій провадження
закрито ухвалою суду. Тобто у цьому порядку не може відновлюватися
частина провадження, яке ще не закінчено.

Стаття 403 ЦПК України вичерпно перелічує ініціаторів порушення справи
про відновлення втраченого судового провадження: суд та особи, які брали
участь у справі. Крім того, вона визначає форму процесуальної
ініціативи: справа, яка виникає за ініціативою осіб, які беруть участь у
справі, порушується за їх заявою.

Стаття 404 встановлює виключну територіальну підсудність справи про
відновлення втраченого судового провадження: заява про відновлення
провадження подається до суду, який ухвалив рішення по суті справи або
постановив ухвалу про закриття провадження у справі. Зазначене правило
стосується і тих випадків, коли рішення суду першої інстанції
переглядаються в апеляційному, касаційному порядку чи у зв’язку з
винятковими обставинами, навіть у тому разі, якщо при перегляді було
змінено рішення суду першої інстанції чи ухвалено нове рішення, оскільки
етапі 322 та 352 ЦПК передбачають повернення справ до суду першої
інстанції, який її розглянув.

Розгляд і вирішення справи про відновлення втраченого судового
провадження здійснюються в судовому засіданні, у якому суд досліджує
збережену частину провадження, документи, видані із справи громадянам і
організаціям до втрати провадження, копії документів, що знаходилися у
провадженні, інші довідки і папери, що мають відношення до справи. Суд
може допитати як свідків осіб, що були присутніми при розгляді справи
або виконанні судового рішення. В необхідних випадках як свідків
допитують осіб,які входили до складу суду, що розглядав справу, по якій
втрачене провадження, а також осіб, які виконували судове рішення.

Список використаної літератури

Цивільний процесуальний кодекс України №1618-IV від 18 березня 2004 року
(редакція від 19.04.2007 року)

Пленум Верховного Суду України. Постанова №9 від 21.12.90 “Про практику
застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних
справ по першій інстанції” (Із змінами, внесеними згідно з
Постановами Пленуму Верховного Суду України N 13 (v0013700-92 ) від
25.12.92 N 15 (v0015700-98) від 25.05.98.

Фурса С.Я. Окреме провадження, як складова частина цивільного процесу.
Практикум. – К., 2002.

Цивільний процесуальний кодекс України. – К., 2005.

Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. К.,
2005.

Штефан М.Й. Процесуальні засоби порушення цивільного судочинства. –
К., 2000.

Штефан М.Й. Цивільний процес. – К., 2001.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020