.

Сучасний стан організації статистики в Україні

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
76 8128
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

РЕФЕРАТ

на тему:

Сучасний стан організації статистики в Україні

ПЛАН

Вступ

1. Особливості організації статистики в Україні. Завдання системи
органів державної статистики України

2. Статус і особливості діяльності Державного комітету статистики
України

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Статистика – наука, яка вивчає методи кількісного охоплення і
дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. Збирання
інформацій про них сягає найдавніших часів. Вона мала спершу наскрізь
практичний характер; з 19 ст. статистика поступово здобуває солідну
наукову основу, коли почалося впорядкування і вдосконалення статистичних
методів.

З них розвинулися дві основні: описова (дескриптивна) — збирання
інформацій, перевірка їхньої якості, їхня інтерпретація, зображення
статистичного матеріалу; та індуктивна — застосування теорії
ймовірності, закону великих чисел.

Статистика поділяється за своїм змістом на демографічну, економічну,
соціальну, санітарну, судову, біологічну, технічну тощо; математична
статистика вивчає математичні методи систематизації, обробки й
використання статистичних даних для наукових і практичних висновків.

Особливості організації статистики в Україні.

Завдання системи органів державної статистики України

В організації статистичної діяльності країни світу обирають один з двох
шляхів –  створення централізованої системи державної статистики або
децентралізованої системи статистичних організацій. Перший шлях обрали
країни Східної Європи, в тому числі й Україна, а також Канада, Німеччина
та ін. В названих країнах існує центральний статистичний орган, який
керує статистичною діяльністю в межах країни. Так, в Україні – це
Державний комітет статистики України (Держкомстат), в Німеччині –
Федеральне статистичне управління, завдання якого визначені Законом про
статистику.

Статистичною діяльністю в Україні керує Державний комітет статистики,
який має систему статистичних органів, побудовану за
адміністративно-територіальним принципом. Держкомстат видає накази,
інструкції та рекомендації з питань організації обліку та звітності, які
є обов’язковими для виконання усіма суб’єктами господарювання незалежно
від форми власності. Підприємства, організації та установи подають до
районних (міських) відділів та обласних управлінь статистики статистичні
звіти та інші документи.

Органи державної статистики проводять перевірку стану звітності,
достовірність та повноту звітних даних. Вони також здійснюють спеціально
організовані статистичні спостереження, складають баланси, обчислюють
макроекономічні показники, показники рівня життя населення тощо.

Основними завданнями органів державної статистики є:

– реалізація державної політики в галузі статистики;

– збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та
використання статистичної інформації щодо масових економічних,
соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються
в Україні та її регіонах;

– забезпечення надійності та об’єктивності статистичної інформації;

розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології;

– забезпечення розроблення, вдосконалення та впровадження системи
державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації,
які використовуються для проведення статистичних спостережень;

– створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України;

– впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання
статистичної інформації;

– взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з
інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та
статистичних служб інших країн шляхом взаємного обміну інформацією,
проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт,
спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

– координація дій органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації
діяльності, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних
даних;

– забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної
інформації, її джерел та методології складання;

– збереження і захист статистичної інформації.

2. Статус і особливості діяльності Державного комітету статистики
України

Указом Президента України від 19 січня 2004 року № 60/2004, встановлено,
що Державний комітет статистики України є центральним органом виконавчої
влади зі спеціальним статусом, діяльність якого відповідно до
повноважень спрямована на формування і забезпечення реалізації державної
політики у галузі статистики.

Державний комітет статистики України у своїй діяльності керується
Конституцією України, законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України. Державну статистичну діяльність
регламентують закони України “Про інформацію”, “Про державну
статистику”, “Про Всеукраїнський перепис населення”, інші законодавчі
акти України, в які було внесено зміни у зв’язку з прийняттям Закону
України “Про державну статистику”, тощо.

Основними завданнями Державного комітету статистики України є:

$

2

i

координація дій органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та інших юридичних осіб у питаннях організації
діяльності, пов’язаної із збиранням і використанням статистичної
інформації та адміністративних даних.

Статистична інформація, отримана у процесі державних статистичних
спостережень, є державною власністю, що знаходиться в оперативному
управлінні органів державної статистики, які володіють, використовують і
розпоряджаються цією статистичною інформацією, визначають правила її
збирання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання.

З метою забезпечення держави і суспільства статистичною інформацією
Державним комітетом статистики України за участю інших центральних
органів виконавчої влади щорічно розробляється план державних
статистичних спостережень. Зазначені спостереження виконуються на основі
статистичної методології, яка базується на результатах наукових
досліджень, міжнародних рекомендаціях та досвіді статистичної практики з
урахуванням наявних національно-історичних особливостей регіонів і
країни в цілому. Основні положення статистичної методології підлягають
опублікуванню. 

Державний комітет статистики України під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, іншими юридичними особами, в тому числі із статистичними
службами інших держав та міжнародними статистичними організаціями.
Рішення Державного комітету статистики України, прийняті в межах його
повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади,
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності та громадянами.

Державна статистична діяльність проводиться Державним комітетом
статистики України на засадах професійної незалежності та самостійності.
Втручання будь-яких органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, інших юридичних осіб, об’єднань громадян, посадових та
інших осіб у державну статистичну діяльність, зокрема, з питань змісту
статистичної інформації, вибору джерел її отримання, статистичної
методології, форм і термінів збирання та поширення даних статистичних
спостережень тощо, забороняється. 

Користувачі даних державних статистичних спостережень мають право на
вільний доступ до зведеної знеособленої статистичної інформації, що
гарантує їм можливість використання, поширення та зберігання даних, з
метою реалізації ними своїх завдань та функцій, забезпечення прав,
свобод і законних інтересів. Первинні дані, отримані органами державної
статистики від респондентів під час проведення статистичних
спостережень, є конфіденційною інформацією, яка охороняється Законом і
використовується виключно для статистичних цілей у зведеному
знеособленому вигляді.

Доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом:

безпосереднього її надання органам державної влади та органам
місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам.

При використанні даних статистичних спостережень в засобах масової
інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових,
магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо користувачі
зобов’язані посилатися на джерело інформації.

Висновки

Отже, в організації статистичної діяльності країни світу обирають один з
двох шляхів –  створення централізованої системи державної статистики
або децентралізованої системи статистичних організацій. Перший шлях
обрали країни Східної Європи, в тому числі й Україна,

Держкомстат України у своїй діяльності керується Конституцією України,
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
Положенням про Державний комітет статистики України.

Державний комітет статистики України (Держкомстат України) є центральним
органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Держкомстат України є спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі
статистики.

Рішення Держкомстату України, прийняті в межах його повноважень, є
обов’язковими для виконання органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм
власності та громадянами.

Держкомстат України здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і
через територіальні та функціональні органи державної статистики.

Держкомстат узагальнює практику застосування законодавства з питань, що
належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення
законодавства та в установленому порядку вносить їх на розгляд
Президентові України, Кабінету Міністрів України.

Список використаної літератури

Економічна статистика / За ред. С. Кошелюка та Л. Маріна. – К. 1994;

Козаченко І. Статистика, посібник. – . К. 1999;

Машин І.Р. Статистика. – К., 2004.

Питання економіки і статистики / За ред. В. Драгана. – К. 1995;

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020