.

Створення високопродуктивного стада молочної худоби СК “Колос” (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1496
Скачать документ

Національне об’єднання по племінній справі у тваринництві

“Укрплемоб’єднання”

ПРОГРАМА

(бізнес-план)

СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО СТАДА МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ СК “КОЛОС”

Міністерство аграрної політики України.

Національне об’єднання по племінній справі у тваринництві.

“Затверджую”

Заступник міністра

аграрної політики України

______________ О.М.Рижук

“Погоджено” “Погоджено”

Начальник головного управління сільського господарства і продовольства
облдержадміністрації

_________________ Ф.А.Костюк Начальник департаменту ринкової продукції
тваринництва з головною державною племінною інспекцією міністра аграрної
політики

___________________ Ю.Ф.Мельник

ПРОГРАМА

(бізнес-план)

створення високопродуктивного стада української червоно-рябої молочної
породи сільськогосподарським кооперативом “Колос”, Коломийського району,
Івано-Франківської області.

Керівник господарства Д.Г.Гуцуляк

Науковий працівник Б.В.Романський

Головний зоотехнік господарства Я.Вівчарук

Велика Кам’янка

2002 р.

Заявка

На участь у конкурсі з визначенням виконавців державної програми
селекції у тваринництві з державного бюджету.

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначенням виконавців державної
програми селекції у тваринництві, що фінансується з державного бюджету.

З вимогами Положення про умови проведення конкурсу з визначення
виконавців державної програми селекції у тваринництві ознайомлені і
зобов’язуємося виконувати їх.

Відомості про юридичну особу.

Назва

Повна: Сільськогосподарський кооператив “Колос”.

СК “Колос”.

Місце знаходження:

Юридична адреса: вул. Січових Стрільців 18, с. Велика Кам’янка,
Коломийського району, Івано-Франківської області.

Класифікаційні ознаки:

Форма власності: колективна власність

Види діяльності: 21210 молочне скотарство

21110 вирощування зернових культур

Ідентифікаційний код: 03752048

4. Банківські реквізити: Укр.Соц.Банк

м. Коломия р/р 26008355009161

МФО 336020

Державна реєстрація:

5.1. Повна назва реструктиризованого органу: Коломийська районна
державна адміністрація

5.2. Реєстраційний номер: № 260

дата реєстрації: від 16.03.2000 р.

Орган управління майном: СК “Колос” – орендовані майнові паї.

Керівник: голова СК Д.Г.Гуцуляк.

Головний бухгалтер: М.В.Середюк.

Голова СК “Колос” Гуцуляк Д.Г.

Головний бухгалтер Середюк М.В.

Обґрунтування створення високопродуктивного стада молочного напрямку
продуктивності по СК “Колос”

Найголовнішим завданням агропромислового комплексу на сьогоднішній день
є забезпечення населення високоякісними продуктами харчування, особливо
молоком і м’ясом.

Тому основним завданням СК “Колос” є вирощування молочного поголів’я
ВРХ, впровадження нових ефективних технологій виробництва молока.

Одним із шляхів стабілізації і подальшого нарощування поголів’я ВРХ та
збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва є завершення
створення високопродуктивного молочного стада.

На СК “Колос” покладено такі завдання:

Забезпечення жителів м. Коломиї високоякісними продуктами харчування –
молоком.

Створення високопродуктивного стада молочних корів.

Опрацювання технологічних процесів ведення даної галузі наукових
досліджень і впровадження їх у виробництво.

Задоволення потреб населення у генетичному матеріалі (племінні нетелі
бички).

На виконання загальнонаціональної програми “селекція” та обласної
програми формування конкурентоспроможних галузей тваринництва та
створення стабільної кормової бази на 2002-2005 роки, основним методом
поліпшення продуктивних та племінних якостей стада молочної худоби
лишається використання кращого світового генофонду.

З науково-обгрунтованими нормами кожний гектар землі може прогодувати
умовну голову ВРХ, тобто в сільськогосподарському кооперативі “Колос” є
можливість значно збільшити поголів’я молочних тварин.

В господарстві на даний час склалася слідуючи структура посівних площ:

Структура посівних площ

Га

Назва культури 2001 р. На перспективу

Зернові – всього 330 340

В т.ч. озимі 160 200

З них озима пшениця 130 200

Ярі: 170 140

З них ярий ячмінь 80 60

овес 40 40

вика 20 10

горох 10 10

Кукурудза на зерно 20 20

Технічні культури: 50 21

льон довгунець 50 21

Кормові культури 341 360

В т.ч. кукурудза на силос 120 120

кормовий буряк 15 20

багаторічні трави 130 130

однорічні 76 90

Всього землі в обробітку 721 721

Сінокоси та пасовища 161 161

На даний час СК „Колос” має 70 голів ВРХ, в тому числі 100 голів корів
основного стада, 100 голів ремошийних теличок різних вікових груп, 270
голів м’ясного молодняку.

№ п/п Показники Один. виміру 2001 Прогноз

2002 2003

1 Поголів’я корів основного стада голів 70 100 200

2 Надій на корову кг 472 4850 5500

3 Валовий надій молока тонн 330 485 1100

4 Товарність молока % 70 75 75

5 Продаж молока тонн 231 364 825

6 Собівартість (цист. молока) грн. 40 35 30

7 Реалізаційна ціна 1 цнт молока грн. 55 60 60

8 Рентабельність % +15 +45 +50

9 Витрати кормів на 1 цнт молока

В т.ч. концкормів код 1,3

0,39 1,2

1,36 1,0

0,3

10 Відбір теличок у провідну групу (всіх вікових груп) всього

В т.ч. на 100 корів голів 70

100 100

100 200

100

11 Вирощування петелів

В т.ч. на 100 корів голів 21

30 30

30 60

30

СК „Колос” впроваджує нову структуру кормової бази для тваринництва
молочного напрямку. З даних таблиці видно, що продуктивність
тваринництва повинна збільшитись 3 4720 до 5500 кг.

Для цього потрібно довести виробництво повноцінних високоякісних кормів
до 60 на одну умовну голову в рік, в тому числі по 18 центнерів
концентрованих кормів, з яких 6 центнерів кормових одиниць повинні
складати високобілкові корми.

Структура раціону для корів основного стада має бути така:

грубі корми – 20%

в т.ч. сіно – 9

сінаж – 11

соковиті корми – 20%

в т.ч. силос – 13%

коренеплоди – 7%

зелені корми – 30%

концентровані – 30%

з них високобілкові – 10-12%

Проект

“Молочне скотарство”

Формування високопродуктивного молочного стада відбувається за рахунок
використання кращих наявних корів ТзОВ “Корнич” і закупівлі нетелів
другої половини тільності – 40 голів.

Очікувана вартість однієї голови 5,5 тис.грн.

Продуктивність створеного стада буде становити 5500-6000 кг на кожну
корову. На даний час в СК “Колос” є прекрасні приміщення для утримання
ВРХ, літній табір на 250 голів. Приміщення в належному стані, і
відповідають ветеринарно-санітарним вимогам виробництва молока.

На території СК “Колос” є міні м’ясопереробний цех.

Основний напрямок розвитку молочного скотарства – це впровадження нових,
ефективних, малозатратних технологій заготівлі і підготовки кормів до
згодовування, створення багаторічних культурних пасовищ.

В господарстві створена і функціонує відповідна матеріально-технічна
база виробництва молока, високий рівень механізації трудомістких
процесів, створюють реальні передумови для успішного розвитку галузі.

№ п/п Показники Одиниця виміру 2001 рік перше півріччя

1. Купівля петелів ІІ половини тільності Голів 60

2. Вартість 1 голови Тисяч гривень 5,5

3. Загальна вартість Тисяч гривень 220

4. Купівля спермапродукції Спермодоз 500

5. Вартість 1 спермадози Грн. 8

6. Загальна вартість закупленої спермапродукції Тисяч гривень 4,0

7. Всього по програмі Тис. доларів 224,0

Директор Гуцуляк Д.Г.

Головний бухгалтер Середюк М.М.

Висновок

В результаті фінансово-господарської діяльності вибрана схема призведе
до повної окупності проекту на протязі трьох років.

В результаті залучення державних коштів планується створення власної
племінної ферми по вирощуванню прикарпатського типу червоно-рябої
молочної породи. За рахунок закупівель нетелів, поряд із використанням
високоякісного генетичного матеріалу та повноцінної годівлі, буде
сформовано високопродуктивне стадо, що суттєво вплине на молочну
продуктивність, дасть змогу в послідуючому продажу племмолодняка
фермерським господарствам і індивідуальному сектору району.

Кількісні та якісні показники продуктивності виробничо-господарської
діяльності племінних господарств з розведення великої рогатої худоби
молочного напрямку.

Область Івано-Франківська

Район Коломийський

Господарство Сільськогосподарський кооператив “Колос”

Ідентифікаційний код 03752048

Індекс, поштова адреса 78244, Івано-Франківська область,

Коломийський район, село Велика Кам’янка,

вул. Січових Стрільців, 18

Належність або підпорядкованість (за наявності)

Міністерству Укрсадвинпрому

Форма власності колективна

Телефон господарства 98-2-32

Керівник Гуцуляк Дмитро Григорович

Порода Українська червоно-ряба

Показники Мінімальні вирази За останні 4 роки Примітка

1998 1999 2000 2001

1 2 3 4 5 6 7

Поголів’я великої рогатої худоби на 01.01

260 237 218 225

усього голів

260 237 218 225

у тому числі корів

100 80 70 70

з них чистопородних і IV покоління

52 55 40 42

% 60 52 68,8 57,1 60,0

Середня жива маса корів, кг

після першого отелення

456 448 465 472

після третього отелення і старше

596 582 562 573

Середній надій, кг від однієї корови за даними:

річного звіту

4298 4356 4546 4720

бонітування

4348 4425 4620 4838

Середній надій від однієї корови за І лактацією (за даними
бонітування), кг 4200 4215 4250 4273 4425

Виробництво молочного жиру від однієї корови 180 196 199 202 205

за І лактацією, кг 151 166 169 171 170

% до стандарту породи

110,7 112 113 113

За І лактацією, кг 151 166 169 171 170

% до стандарту породи

110,7 112 113 113

Кількість корів з надоєм 6000 кг молока і вище, голів – 2 3 5 7

Розподіл корів за комплексним класом

Усього голів

148 142 143 141

У тому числі:

“еліта-рекорд” і “еліта” голів

58 65 60 63

% до етапу

39 43,3 40 42

І класу, голів

90 77 83 78

% по етапу

60 51 55 52

Записано корів до Державної книги племінних тварин за останніх 3 роки,
голів

Жива маса телиць у віці 18 місяців, кг 375 375 389 379 388

Вік телиць при першому осіменінні, місяців 18 18 18 18 18

Середньодобовий приріст живої маси бугаїв до 12 місячного віку, кг 900
905 872 908 910

Осіменено корів і телиць бугайцями-поліпшувачами:

197 189 202 200

Голів

197 189 202 200

%

100 100 100 100

Вихід телят від 100 корів, голів 80 88 85 89 89

Продаж племінного молодняку на 100 корів, голів

– – – –

Класність реалізованого племінного молодняку, % від реалізованих

– – – –

бугайців класу “еліта-рекорд” і “еліта”

– – – –

телиць класу “еліта-рекорд” і “еліта”

– – – –

телиць І класу

– – – –

Забезпеченість худоби кормами (згодовано на 1 корову за рік),
ц.корм.од.

46 49 47 50

Прибуток (+), збиток (-) від молочного скотарства, тис.грн.

+16,8 +12,4 +9,6 +9,5

У тому числі відчислів від реалізації племінного молодняку, тис.грн.

– – – –

Рівень рентабельності молочного скотарства, %

+17,5 +13,1 +10,3 +9,5

Використано коштів, виділених на виконання Державної програми селекції
у тваринництві, усього тис.грн. – – – – – –

У тому числі на: придбання племінних (генетичних) ресурсів та розширення
власної племінної бази – – – – – –

часткове здешевлення реалізованих племінних (генетичних) ресурсів – – –
– – –

розробку планів (програм) селекції – – – – – –

оцінку племінних тварин – – – – – –

Ветеринарно-санітарний стан господарства (довідка районної служби
ветеринарної медицини) Благополучна (довідка додається)

Кількість дорічних господарств – – – – – –

Керівник: /Д.Г.Гуцуляк

Зоотехнік: / Я.Вівчарик

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019