Створення та редагування таблиць. Проведення розрахунків в таблицях.

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1680
Скачать документ

HYPERLINK “http://www.ukrreferat.com/” www.ukrreferat.com – лідер
серед рефератних сайтів України!

Тема. Створення та редагування таблиць.

Проведення розрахунків в таблицях.

Форматування елементів та частин таблиць і таблиць у цілому.

Побудова таблиці складається з чотирьох етапів:

на першому етапі у комірки таблиці заноситься заголовок та «шапка»
майбутньої таблиці;

на другому етапі комірки таблиці заповнюються вхідними значеннями;

на третьому етапі розраховуються вихідні дані — у відповідні комірки
таблиці заносяться формули або функції для обчислень;

на четвертому етапі таблиці та її елементам надається потрібний вигляд —
формат.

Розглянемо декілька прикладів для побудови таблиць.

Приклад 1. Побудова таблиці з використанням

стандартних функцій

Побудувати показану нижче таблицю та вирахувати потрібні дані.

ОБЛІК ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Місяць Марка Загальний

пробіг, тис. км Норма витрат на

1 тис. км, грн Усього

витрат, грн

Січень ВАЗ-2109 65 150,50 грн ?

Лютий Опель 67 130,00 грн ?

Березень Ауді 100 110,00 грн ?

Квітень Таврія 45 99,00 грн ?

Лютий Ауді 90 110,00 грн ?

Березень ВАЗ-2109 46 150,50 грн ?

Лютий Таврія 78 99,00 грн ?

Січень Опель 23 130,00 грн ?

Квітень ВАЗ-2109 40 150,50 грн ?

Січень Ауді 56 110,00 грн ?

Лютий ВАЗ-2109 89 150,50 грн ?

Квітень Таврія 32 99,00 грн ?

Разом:

Середнє ?

Сума ?

1 етап.

Заголовок таблиці: Облік витрат на технічне обслуговування заноситься у
комірку А1.

Шапка таблиці:

Місяць — заноситься у комірку А3

Марка — заноситься у комірку В3

Загальний пробіг, тис. км — заноситься у комірку С3

Норма витрат на 1 тис. км, грн — заноситься у комірку D3

Усього витрат, грн — заноситься у комірку E3

2 етап.

Вхідними значеннями є:

назви місяців — заносяться у комірки А4:А15

назви марок автомобілів — заносяться у комірки В4:В15

цифри загального пробігу — заносяться у комірки С4:С15

цифри норм витрат — заносяться у комірки D4:D15

назва Разом для підсумкового рядка

Після завершення другого етапу таблиця набуде вигляду:

3 етап

Вихідними значеннями є:

загальні витрати по кожному рядку у конкретному місяці для конкретної
марки автомобіля;

середнє значення для загального пробігу по всіх місяцях і усіх марках
автомобілів;

сума для загальних витрат по усіх місяцях і марках автомобілів.

Загальні витрати вираховуються як формула добутку значень Норми витрат і
Загального пробігу. Активізується комірка Е4 і записується формула:
=С4*D4, натискається на Enter, і у комірці Е4 з’явиться цифра результату
9782,5, а у рядку формул — текст уведеної формули.

Формула справедлива і для комірок Е5:Е15, тому її можна скопіювати вниз
по стовпчику Е, тобто організувати цикл для визначення кожного із
вихідних даних. Для цього активізується комірка Е4, мишка встановлюється
на крапку автозаповнення і «протягується» вниз по комірках Е5:Е15. Усі
комірки заповняться визначеними цифрами. Якщо активізувати комірку Е5,
то у рядку формул з’явиться формула = С5*D5, тобто при зміні положення
формули змінюються посилання на адреси у ній (адреси є відносними) і так
далі у заповнених комірках стовпчика Е.

Для визначення середнього значення загального пробігу активізується
комірка С17, і записується функція для обчислення середнього значення у
визначеному діапазоні або викликається Майстер функцій, категорія
Статистические, функція СРЗНАЧ і натискається Ok.

З’явиться вікно другого кроку Майстра функцій, у якому треба визначити
діапазон для розрахунку (комірки С4:С15) і натиснути на Ok.

на панелі інструментів.

Загальний вигляд таблиці після третього етапу:

4 етап.

Заголовок таблиці треба записати напівжирним підкресленим шрифтом 14
розміру і відцентрувати по комірках А1:Е1. Для цього віділяється
діапазон А1:G1, пункт меню Формат/Ячейки…, вкладинка Выравнивание і з
списку Выравнивание по горизонтали вибрати По центру выделения і
натиснути на Ok, а потім встановити потрібний стиль і розмір шрифта.

У шапці таблиці текстові дані треба виділити напівжирним шрифтом з
розташуванням тексту у декілька рядків. Для цього виділяється діапазон
А3:Е3, пункт меню Формат/Ячейки…, вкладинка Выравнивание і позначити
покажчик Переносить по словам, а потім натиснути на Ok, а потім
встановити потрібний стиль і розмір шрифта.

, або вибирається пункт меню Формат/Ячейки…, вкладинка Число, числовий
формат Денежный, встановлюється кількість десяткових знаків — 2, із
списку Обозначение вибирається грн, і натискається Ok.

За бажанням можна змінити ширину стовпчиків таблиці, вибрати шрифт
напівжирний курсив для підсумкового рядка, поставити подвійні рамки для
таблиці тощо.

Після завершення таблиця набере такого вигляду:

ОБЛІК ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Місяць Марка Загальний

пробіг, 1000 км Норма витрат на 1000 км, грн Усього витрат, тис. грн

Січень ВАЗ-2109 65 150,50 грн 9 782,50 грн

Лютий Опель 67 130,00 грн 8 710,00 грн

Березень Ауді 100 110,00 грн 11 000,00 грн

Квітень Таврія 45 99,00 грн 4 455,00 грн

Лютий Ауді 90 110,00 грн 9 900,00 грн

Березень ВАЗ-2109 46 150,50 грн 6 923,00 грн

Лютий Таврія 78 99,00 грн 7 722,00 грн

Січень Опель 23 130,00 грн 2 990,00 грн

Квітень ВАЗ-2109 40 150,50 грн 6 020,00 грн

Січень Ауді 56 110,00 грн 6 160,00 грн

Лютий ВАЗ-2109 89 150,50 грн 13 394,50 грн

Квітень Таврія 32 99,00 грн 3 168,00 грн

Разом:

60,92

90 225,00 грн

Приклад 2. Обчислення математичних

виразів у таблиці

Використовуючи подані нижче математичні вирази, вирахувати значення
виразів Y1; Y2 та Y3 і результати представити у вигляді таблиці. За
вхідними та вихідними даними обчислити максимальне, мінімальне та
середнє значення.

Значення a = 3,1; b = 5,9; x = – 1;13;0;6;12;3;27. При x > 20 та x = 6
функція не визначена.

Значення Y4 вираховується так само, як і Y3, проте використовуються інші
способи перевірки умови.

1 етап.

Створюється заголовок таблиці — комірка А17 та рядок 19.

2 етап.

У відповідні комірки робочого аркуша заносяться вхідні значення
коефіцієнтів А — комірка А20; В — комірка В20 та задані значення Х —
комірки С20:С26. У комірках В27:В29 розміщуються заголовки для
визначення мінімального, максимального та середнього значень. Зовнішній
вигляд таблиці показаний нижче.

3 етап.

Для визначення виразів Y1, Y2, Y3 та Y4 використовуються формули, які
містять посилання на адреси зі вхідними значеннями — коефіцієнти А, В,
значення Х та вказані функції. Елементи формули поєднуються потрібними
знаками (математичними та пунктуаційними) і дужками для зміни пріоритету
виконання обчислень. Найвищий пріоритет мають функції, потім операції
зведення у ступінь, потім ділення та множення і нарешті — операції
додавання та віднімання. Формула для визначення Y1 заноситься у комірку
D20, а потім копіюється у комірки D21:D26, у зв’язку з цим адреси
коефіцієнтів А та В мають бути абсолютними, тобто не змінюватимуться під
час копіювання, а адреса значення Х має бути відносною, тобто
змінюватиметься під час копіювання. Аналогічно формули для визначення
Y2, Y3 та Y4 заносяться у комірки Е20, F20 та G20 і копіюються у комірки
Е21:Е26, F21:F26 i G21:G26.

Формула для обчислення виразу Y1 має такий вигляд:

=$A$20*(LN($B$20+ABS(C20^3))/$B$20)–$B$20*

СТЕПЕНЬ($A$20+$B$20*C20;1/3)+C20+SIN($A$20*$B$20*C20)

Де $A$20 — абсолютна адреса із значенням коефіцієнта А,

$B$20 — абсолютна адреса із значенням коефіцієнта В,

C20 — відносна адреса поточного значення Х,

LN(…) — функція для визначення натурального логарифму,

ABS(…) — функція для визначення модуля числа,

СТЕПЕНЬ(….; значення ступеня) — функція для визначення ступеня числа або
виразу. У даному випадку значення кореня третього ступеня можна замінити
значенням виразу у ступені 1/3.

SIN(…) — функція для визначення синуса числа.

Текст формули у комірку D20 можна вводити з клавіатури, а можна
використати Майстра функцій:

Активізувати комірку D20, натиснути на =, вибрати мишкою адресу
коефіцієнта А і зафіксувати її клавішею F4, натиснути знак * і знак (і в
рядку формул буде показаний текст:

= $A$20*).

Потім викликається Майстер функцій, вибирається категорія математична,
функція LN і Ok, мишкою вказується адреса коефіцієнта В і фіксується
(клавіша F4), знак додавання і заноситься вкладена функція ABS. Її ім’я
вибирається по стрілці із зони, що розташована ліворуч від рядка формул,
як показано на рисунку.

Відкриється Майстер для функції ABS, де треба занеcти аргументи для ABS
— вибрати мишкою адресу значення Х, знак зведення у ступінь ^ і 3.

Для повернення із вкладеної функції у викликаючу треба у рядку формул
мишкою вибрати ім’я викликаючої функції (у даному випадку LN), перейти у
кінець тексту і продовжити набір.

Для виклику наступної функції СТЕПЕНЬ виконують дії, як при виклику
функції ABS. Функція СТЕПЕНЬ містить два параметри: перший — це вираз,
який зводиться у ступінь, а другий — це значення самого ступеня:

Потім знову у кінець рядка формул і так далі, поки формула не буде
повністю внесена.

Після закінчення уведення тексту формули мишкою натискається Ok і
результат обчислення заноситься у комірку D21. Використовуючи кнопку
автозаповнення, введену формулу копіюють у комірки вниз по стовпчику до
рядка 26:

Усі позначені комірки заповнюються обчисленими значеннями, при цьому
посилання на коефіцієнти залишаються у формулах без змін, а посилання на
значення Х змінюється залежно від нового положення формули, тобто
реалізується циклічний алгоритм.

Для обчислення Y2, Y3 та Y4 використовується логічна функція ЕСЛИ. Вона
реалізує алгоритм із розгалуженням і містить три аргументи:

=ЕСЛИ(умова; дія, якщо умова ІСТИННА; дія, якщо умова ХИБНА)

Етапи розв’язання задачі:

У випадку обчислення виразу Y2 перевіряється, чи поточне значення Х
більше за 10 і, якщо ця умова виконується, то обчислення провадиться за
виразом:

якщо ж умова не виконується, обчислення провадиться за виразом

.

Повний текст функції:

=ЕСЛИ(C20>10;EXP(SIN(C20))–

КОРЕНЬ(C20^3);LN(ABS(C20)+1)–COS(C20^2+C20–3,14*$A$20*$B$20))

Блок-схема алгоритму вирішення задачі подана нижче.

Так само, як у попередньому виразі, текст функції можна вводити або з
клавіатури, або користуватися послугами Майстра функцій:

Перший рядок аргументів містить умову С20>10;

Другий рядок аргументів містить формулу, якщо умова виконується — вираз
EXP(SIN(C20))-КОРЕНЬ(C20^3).

Третій рядок аргументів містить формулу, якщо умова

не виконується — вираз LN(ABS(C20)+1)–COS(C20^2+C20–3,14*$A$20*$B$20)

При цьому знову викликаються вкладені функції — EXP, SIN, КОРЕНЬ, LN,
ABS, COS. Після введення всього тексту треба повернутися у викликаючу
функцію ЕСЛИ і натиснути на Ok.

У деяких випадках, якщо формула містить помилки, може з’явитися вікно
повідомлень:

Microsoft Excel запропонує виправити помилку, і треба або погодитися
(кнопка Да), або ні (кнопка Нет) і тоді вносити виправлення самостійно.

Якщо ж формула помилок не містила, обчислене значення запишеться в
активну комірку.

Для визначення виразу Y3 так само використовують

функцію ЕСЛИ, проте аргументами функції є не тільки формули для
обчислення виразу, а й укладені функції ЕСЛИ

у випадку, якщо введена умова виконується або не виконується.

У даному випадку значення функції може визначатися :

4. При x > 20 функція Y3 не визначена

5. При x = 6 функція Y3 не визначена

Реалізується алгоритм з розгалуженням і перевіркою складної умови.

A A a a

ae

X Z U Ue h

j

v

x

?

U

Ue

u

ue

v

v

x

ue

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

??

j ? I t ae @ ?thhhhhhhh

‹µ…}…}…}…}…}…}…OewOe…p

??

&

F

$a$

&

F

eR

eR

¤E ¤x

¤ a$

©

NH

©

©

©

1/2

1/2

1/2

$ ¤xa$

ja

NH

.ється умова, чи значення Х > 6, тобто визначається інтервал, у якому
функція Y3 визначається за позицією 2. Якщо ж умова і тепер не
виконується, то знову викликається функція ЕСЛИ і перевіряється умова,
чи значення Х = 6, тоді значення функції Y3 не визначене (позиція 5). І
нарешті, якщо і ця умова не виконується, залишається інтервал, де
значення Х автоматично стає меншим за 6, тобто записується вираз для
обчислення за позицією 1.

Повний текст функції Y3 показаний нижче:

=ЕСЛИ(C20<6;СТЕПЕНЬ($B$20*C20;1/3);ЕСЛИ(C20=6; "невизначена";ЕСЛИ(C20>20;”невизначена”;ЕСЛИ(С20>14; EXP($A$20*$B$20*

C20); LN($A$20*$B$20+C20^3)))))

Нижче наведена блок-схема алгоритму:

Перший етап перевірки:

Другий етап перевірки:

Третій етап перевірки:

Четвертий етап перевірки:

Потім натискається Ok, обчислене значення записується у комірку і
копіюється униз по стовпчику до рядка 27.

У наведеному вище прикладі всі умови, що перевіряли-

ся, були простими, тобто за один раз перевірялася лише

одна умова, проте відокремлювалися і визначалися інтервали, в яких
функція Y3 набувала того чи іншого значення (позиції 1—5).

Ті ж самі інтервали можна визначити за допомогою складної перевірки.
Наприклад, значення функції Y3 не визначене, якщо Х або дорівнює 6, або
більший за 20 (позиції 4 та 5), якщо ж значення Х лежить у інтервалі, де
Х більший за 6 та менший або дорівнює 14, то значення функції Y3
обчислюється за позицією 2, в інтервалі, де Х змінюється від значення,
що більше за 14, але менше та дорівнює 20, то значення функції Y3
обчислюється за позицією 3, якщо ж Х не лежить у жодному з перерахованих
інтервалів, то він автоматично розташований в інтервалі, що менший за 6,
і тоді функція Y3 визначається за позицією 1.

Для організації складних перевірок використовують логічні функції И або
ИЛИ, кожна з яких може містити максимум 30 простих умов:

=И(умова 1; умова 2; умова 3; …; умова 30)

=ИЛИ(умова 1; умова 2; умова 3; …; умова 30).

Функція И набуває значення ІСТИНА, якщо кожна пе-

рерахована у ній умова виконується, і набуває значення

ХИБА, якщо хоча б одна з перерахованих умов не виконується.

Функція ИЛИ набуває значення ІСТИНА, якщо хоча б одна з перерахованих
умов виконується, і набуває значення ХИБА, якщо жодна з указаних умов не
виконується.

І функцію И, і функцію ИЛИ можна використовувати як перший аргумент
умови у складі функції ЕСЛИ.

Повний текст функції для визначення значення Y4 із застосуванням
вкладених функцій И та ИЛИ показаний нижче:

=ЕСЛИ(ИЛИ(C20>20;C20=6);”невизначена”;ЕСЛИ(И(C20>14;C20<=20);EXP($A$20*$ B$20*C20);ЕСЛИ(И(C20>6;C20<=14);LN($A$20*$B$20+C20^3);СТЕПЕНЬ($B$20*C20;1/3))))Так само можна вводити текст функції з клавіатури чи використовувати Майстра функцій:Перший етап перевірки:Функція ИЛИ для перевірки логічного виразу:Другий етап перевірки:Функція И для перевірки логічного виразу на цьому етапі:Третій етап перевірки:Функція И для перевірки логічного виразу на третьому етапі:На відміну від першого варіанта обчислення функції Y3, де не використовувалися складні перевірки, значення функції Y4 визначається не за чотири етапи, а за три, таким чином спрощується запис функції.Уведена функція копіюється з комірки G20 униз по стовпчику до рядка 27, і всі комірки для визначення функцій Y1, Y2, Y3 та Y4 заповнюються обчисленими значеннями:Тепер можна вирахувати мінімальне, максимальне та середнє значення, використовуючи статистичні функції МИН, МАКС та СРЗНАЧ, уводячи їх текст або з клавіатури, або викликаючи Майстра функцій.У комірку С27: =МИН(С20:С27) EnterУ комірку С28: =МАКС(С20:С27) EnterУ комірку С29: =СРЗНАЧ(С20:С27) Enter.Потім уведені функції копіюються з комірок С27:С29 праворуч по стовпчиках D-G.Загальний вигляд таблиці після проведення обчислень показаний нижче:4 етап.Створюються рамки, змінюється стиль та розмір шрифта, визначається потрібна кількість десяткових знаків, розширюється або зменшується ширина стовпчиків тощо, тобто провадиться форматування (дизайн) таблиці.Також можна спочатку використати автоматичне форматування таблиці, а вже потім додавати потрібні деталі. Для автоматичного форматування створену таблицю виділяють, викликають пункт меню Формат/Автоформат…, зі списку запропонованих форматів вибирають той, що сподобався, і натискають Ok.Остаточно відформатована таблиця показана на рис.ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФУНКЦІЙДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВИРАЗІВA B X Y1 Y2 Y3 Y43,1 5,9 -1 8,86 0,06 -1,81 -1,8113 -9,19 -45,35 7,70 7,700 -7,67 -0,64 0,00 0,006 -10,87 2,91 не визначена не визначена12 -9,26 -40,98 7,47 7,473 -12,38 1,26 2,61 2,6127 -0,56 -137,69 не визначена не визначенаМінімальне -1 -12,38 -137,69 -1,81 -1,81Максимальне 27 8,86 2,91 7,70 7,70Середнє 8,57 -5,87 -31,49 3,19 3,19Значення функцій Y3 та Y4 збігаються між собою, тому що обидві функції обчислювалися за одним і тим же виразом, тільки різними способами.Побудова графіків та діаграмДля наочного представлення даних у середовищі Microsoft Excel можна створювати десятки різновидів стандартних графіків (об’ємних та пласких), які поділяються за типами: лінійні графіки, гістограми, точечні графіки, кругові діаграми тощо. Крім того, існує можливість побудови нестандартних графіків — змішаних за типами, коли на одному графіку одночасно представлений, наприклад, і лінійний графік і гістограма.кнопки на панелі інструментів.Бажано (але не обов’язково) перед викликом Майстра діаграм спочатку виділити дані, за якими буде створюватися графік.Робота Майстра складається з чотирьох кроків:На першому кроці користувач повинен вибрати графік за типом і зовнішнім виглядом.Якщо перед викликом Майстра були виділені дані для побудови, то при натисненні й утримуванні мишкою кнопки Просмотр результата можна побачити, яким буде майбутній графік:Кнопка Далее виконує перехід до другого кроку, на якому визначається діапазон даних для побудови графіка і те, як ці дані розташовані у таблиці — по рядках чи по стовпчиках:Якщо дані були позначені, то їх діапазон автоматично вказується у зоні Диапазон, якщо ж вони не були позначені, то треба натиснути на синьо-біло-червону кнопку праворуч у зоні Диапазон, виділити потрібні дані у таблиці і знову натиснути на цю кнопку для повернення до другого кроку Майстра.Після натиснення кнопки Далее відкриється третій крок:Тут визначаються параметри майбутнього графіка.Вкладинка Заголовки використовується для визначення заголовків усього графіка (зона Название диаграмы) та заголовків для осей графіка (зони Ось Х, Ось У і Ось Z, якщо будується об’ємний графік).Вкладинка Подписи данных використовується у разі, якщо потрібно на графіку показати значення даних:покажчик Значение розташує дані для Y на графіку;покажчик Доля (для кругової діаграми) розташує значення відсотків даних Y від їх загальної суми;покажчик Категория розташує дані Х;покажчик Категория и доля розташує і значення відсотків даних Y від їх загальної суми, і дані Х;покажчик Размеры пузырьков — використовується для побудови бульбашкової діаграми.Вкладинка Легенда використовується для показу/скасування показу умовних позначень для графіка і місця їх розташування:Вкладинка Оси використовується для показу/скасування показу відповідних осей на графіку:Якщо позначка ( є — вісь показана, якщо ні — вісь не показується.Вкладинка Таблица данных використовується для лінійних графіків та гістограм для показу під графіком таблиці, за якою побудований графік:Для такого показу треба позначити покажчик Таблица данных.Вкладинка Линии сетки використовується для показу/скасування показу основних або додаткових ліній на графіку (потрібне треба позначити або зняти позначку):На четвертому кроці визначається місце розташування побудованого графіка: він може розташовуватися або на окремому аркуші, або на поточному:Після вибору натискається кнопка Готово, і побудова графіка завершується.Приклад 1. Побудова лінійного графікаПобудувати лінійний графік функції Y1(X) за даними таблиціВиділяється діапазон C19:D26 — значення Х та Y разом із заголовками:Викликається Майстер діаграм, де на першому кроці вибирається тип График і його різновид:На другому кроці буде показаний графік, на якому представлено два ряди даних — ряд для семи значень Х та ряд для семи значень Y1:Тому вибирається вкладинка Ряд, де треба визначити, які лінії графіка потрібні, а які — ні, а також показати значення Х, що будуть розташовані по осі Х (замість цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7):Для скасування лінії Х у зоні Ряд позначається назва Х і натискається кнопка Удалить. Для визначення значень на осі Х натискається синьо-біло-червона кнопка праворуч у зоні Подписи оси Х, виділяється діапазон C20:C26 (тільки значення Х), і повторно натискається синьо-біло-червона кнопка.У зоні Ряд лишається тільки одна назва Y1, для якої у зоні Имя показано адресу комірки D19 (заголовок Y1 у таблиці), а у зоні Диапазон показані адреси D20:D26 (діапазон значень для Y1).Значення Х показані у зоні Подписи оси Х як діапазон С20:С26, і графік набуває такого вигляду:На третьому кроці задаються параметри для графіка:Заголовки: (Вкладинка Заголовки)Значення даних Y1 на графіку: (Вкладинка Подписи данных)Також можна вибрати вкладинку Таблица данных і створити таблицю з даними під графіком:Інші вкладинки можна не задіювати.На четвертому кроці можна вибрати положення графіка на поточному аркуші:Після натиснення на кнопку Готово графік розташується згідно з вибором:Він перекриває дані у таблиці і тому його можна пересунути мишкою на інше місце та за допомогою маркерів змінити його розмір:Якщо ж таке положення графіка не задовольняє користувача, то можна вибрати пункт меню Диаграмма (цей пункт показаний, доки графік позначений маркерами):і підпункт Размещение, відкриється останній крок Майстра діаграм, де можна вибрати розташування графіка на окремому аркуші й натиснути на Ok.Остаточно графік набуде такого вигляду:Для редагування графіка — зміни кольору тла, формату лінії, маркерів, осей, назв для заголовків таблиці даних тощо треба виділити потрібний об’єкт (він позначиться маркерами) і натиснути на праву кнопку мишки. Відкриється динамічне (контекстове) меню, з якого треба вибрати пункт Формат…Наприклад, треба зробити тло графіка білого кольору, основний заголовок графіка — жирним підкресленим шрифтом, заголовки вісей — жирним курсивом, лінію графіка зробити згладженою чорного кольору, а маркери на ній — чорними трикутниками.Для зміни тла натискається права кнопка мишки на тлі графіка, пункт Формат области построения…, вибрати кнопку з білим кольором і Ok:Для зміни формату шрифта заголовка — права кнопка мишки на заголовку, вибирається пункт Формат заголовка диаграммы…, вкладинка Шрифт, позначається потрібний формат шрифта і Ok.Так само для зміни формата шрифту для назв осей — права кнопка мишки на відповідній назві, пункт Формат названия оси, вкладинка Шрифт, вибирається потрібний формат і Ok:Для зміни формату лінії графіка та маркерів — права кнопка мишки на лінії графіка, пункт Формат рядов данных, вкладинка Вид, позначається покажчик Сглаженная линия та вибирається Цвет — чорний із зони Линия, із зони Маркер вибирається Тип маркера — Трикутник та Цвет — Чорний, а потім натискається Ok.Після редагування графік набуває такого вигляду:PAGE 0fgjhkjfhkjfd dfhhkjhfgjhkjfhkjfd dfhhkjhПочатока,bxx > 10

Истина

Ложь

Y

Кінець

Початок

а,b

x

x < 6ИстинаЛожьx = 6ИстинаЛожьx > 20

Истина

Ложь

x > 14

Y

Кінець

Функція не визначена

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2018